[qet] [2388] update Polish translation

[ Thread Index | Date Index | More lists.tuxfamily.org/qet Archives ]


Revision: 2388
Author:  pawel32640
Date:   2013-07-15 21:02:36 +0200 (Mon, 15 Jul 2013)
Log Message:
-----------
update Polish translation

Modified Paths:
--------------
  trunk/lang/qet_pl.qm
  trunk/lang/qet_pl.ts

Modified: trunk/lang/qet_pl.qm
===================================================================
(Binary files differ)

Modified: trunk/lang/qet_pl.ts
===================================================================
--- trunk/lang/qet_pl.ts	2013-07-15 02:03:10 UTC (rev 2387)
+++ trunk/lang/qet_pl.ts	2013-07-15 19:02:36 UTC (rev 2388)
@@ -2514,17 +2514,17 @@
   <message>
     <location filename="../sources/ui/numparteditorw.ui" line="29"/>
     <source>Chiffre 1</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
+    <translation>Cyfra 1</translation>
   </message>
   <message>
     <location filename="../sources/ui/numparteditorw.ui" line="34"/>
     <source>Chiffre 01</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
+    <translation>Cyfra 01</translation>
   </message>
   <message>
     <location filename="../sources/ui/numparteditorw.ui" line="39"/>
     <source>Chiffre 001</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
+    <translation>Cyfra 001</translation>
   </message>
   <message>
     <location filename="../sources/ui/numparteditorw.ui" line="44"/>
@@ -5734,7 +5734,7 @@
     <location filename="../sources/ui/selectautonumw.cpp" line="122"/>
     <source>Autonumérotation</source>
     <comment>title window</comment>
-    <translation type="unfinished"></translation>
+    <translation>Autonumeracja</translation>
   </message>
   <message>
     <location filename="../sources/ui/selectautonumw.cpp" line="123"/>
@@ -5754,7 +5754,21 @@
 -Le type &quot;N° folio&quot; représente le n° du folio en cours.
 Les autres champs ne sont pas utilisés.</source>
     <comment>help dialog about the autonumerotation</comment>
-    <translation type="unfinished"></translation>
+    <translation>Tutaj możesz określić sposób numeracji nowych przewodów.
+- Każda strona posiada odrębną numerację przewodów.
+- Numeracja jest złożona co najmniej z jednej zmiennej.
+- Możesz dodawać lub usuwać zmienne numeracji za pomocą przycisków &quot;-&quot; oraz &quot;+&quot;.
+- Zmienną numeracji wyraża: typ, wartość i inkrementacja.
+
+- Typ: &quot;Numer 1&quot;, &quot;Numer 01&quot; i &quot;Numer 001&quot; oznacza typ numeru w polu &quot;Wartość&quot;, który jest zwiększany dla każdego nowego przewodu o wartość podaną w polu &quot;Inkrementacja&quot;.
+- &quot;Numer 01&quot; i &quot;Numer 001&quot; są odpowiednio wyrażane w schemacie poprzez dwie lub trzy cyfry.
+ Jeżeli numer określony w polu &quot;Wartość&quot; ma mniej cyfr niż wybrany typ, zostanie poprzedzony jedną lub dwoma cyframi 0 dla zachowania jego typu.
+
+- Typ &quot;Tekst&quot; oznacza stały tekst.
+ Pole &quot;Inkrementacja&quot; nie jest używane.
+
+- Typ &quot;Nr strony&quot; oznacza numer bieżącej strony.
+ Pozostałe pola nie są używane.</translation>
   </message>
 </context>
 <context>


Mail converted by MHonArc 2.6.19+ http://listengine.tuxfamily.org/