[qet] [2389] update Polish translation

[ Thread Index | Date Index | More lists.tuxfamily.org/qet Archives ]


Revision: 2389
Author:  pawel32640
Date:   2013-07-17 20:36:16 +0200 (Wed, 17 Jul 2013)
Log Message:
-----------
update Polish translation

Modified Paths:
--------------
  trunk/lang/qet_pl.qm
  trunk/lang/qet_pl.ts

Modified: trunk/lang/qet_pl.qm
===================================================================
(Binary files differ)

Modified: trunk/lang/qet_pl.ts
===================================================================
--- trunk/lang/qet_pl.ts	2013-07-15 19:02:36 UTC (rev 2388)
+++ trunk/lang/qet_pl.ts	2013-07-17 18:36:16 UTC (rev 2389)
@@ -808,7 +808,7 @@
   <message>
     <location filename="../sources/ui/dialogautonum.ui" line="75"/>
     <source>Composants</source>
-    <translation>Komponent</translation>
+    <translation>Element</translation>
   </message>
   <message utf8="true">
     <location filename="../sources/ui/dialogautonum.ui" line="96"/>
@@ -5708,7 +5708,7 @@
   <message utf8="true">
     <location filename="../sources/ui/selectautonumw.ui" line="91"/>
     <source>Définition</source>
-    <translation>Definicja</translation>
+    <translation>Opis</translation>
   </message>
   <message>
     <location filename="../sources/ui/selectautonumw.ui" line="107"/>
@@ -5755,20 +5755,20 @@
 Les autres champs ne sont pas utilisés.</source>
     <comment>help dialog about the autonumerotation</comment>
     <translation>Tutaj możesz określić sposób numeracji nowych przewodów.
-- Każda strona posiada odrębną numerację przewodów.
-- Numeracja jest złożona co najmniej z jednej zmiennej.
-- Możesz dodawać lub usuwać zmienne numeracji za pomocą przycisków &quot;-&quot; oraz &quot;+&quot;.
-- Zmienną numeracji wyraża: typ, wartość i inkrementacja.
+-Każda strona posiada odrębną numerację przewodów.
+-Numeracja jest złożona co najmniej z jednej zmiennej.
+-Możesz dodawać lub usuwać zmienne numeracji za pomocą przycisków &quot;-&quot; oraz &quot;+&quot;.
+-Zmienną numeracji opisuje: typ, wartość i inkrementacja.
 
-- Typ: &quot;Numer 1&quot;, &quot;Numer 01&quot; i &quot;Numer 001&quot; oznacza typ numeru w polu &quot;Wartość&quot;, który jest zwiększany dla każdego nowego przewodu o wartość podaną w polu &quot;Inkrementacja&quot;.
-- &quot;Numer 01&quot; i &quot;Numer 001&quot; są odpowiednio wyrażane w schemacie poprzez dwie lub trzy cyfry.
- Jeżeli numer określony w polu &quot;Wartość&quot; ma mniej cyfr niż wybrany typ, zostanie poprzedzony jedną lub dwoma cyframi 0 dla zachowania jego typu.
+-Typ: &quot;Numer 1&quot;, &quot;Numer 01&quot; i &quot;Numer 001&quot; oznacza typ numeru w polu &quot;Wartość&quot;, który jest zwiększany dla każdego nowego przewodu o wartość podaną w polu &quot;Inkrementacja&quot;.
+-&quot;Numer 01&quot; i &quot;Numer 001&quot; są odpowiednio wyrażane w schemacie poprzez dwie lub trzy cyfry.
+Jeżeli numer określony w polu &quot;Wartość&quot; ma mniej cyfr niż wybrany typ, zostanie poprzedzony jedną lub dwoma cyframi 0 dla zachowania jego typu.
 
-- Typ &quot;Tekst&quot; oznacza stały tekst.
- Pole &quot;Inkrementacja&quot; nie jest używane.
+-Typ &quot;Tekst&quot; oznacza stały tekst.
+Pole &quot;Inkrementacja&quot; nie jest używane.
 
-- Typ &quot;Nr strony&quot; oznacza numer bieżącej strony.
- Pozostałe pola nie są używane.</translation>
+-Typ &quot;Nr strony&quot; oznacza numer bieżącej strony.
+Pozostałe pola nie są używane.</translation>
   </message>
 </context>
 <context>


Mail converted by MHonArc 2.6.19+ http://listengine.tuxfamily.org/