[qet] [801] Mise a jour des traductions.

[ Thread Index | Date Index | More lists.tuxfamily.org/qet Archives ]


Revision: 801
Author:  xavier
Date:   2009-12-03 23:38:36 +0100 (Thu, 03 Dec 2009)
Log Message:
-----------
Mise a jour des traductions.

Modified Paths:
--------------
  trunk/lang/qet_cs.qm
  trunk/lang/qet_cs.ts
  trunk/lang/qet_en.qm
  trunk/lang/qet_en.ts
  trunk/lang/qet_es.qm
  trunk/lang/qet_es.ts
  trunk/lang/qet_pt.qm
  trunk/lang/qet_pt.ts
  trunk/lang/qet_ru.ts

Modified: trunk/lang/qet_cs.qm
===================================================================
(Binary files differ)

Modified: trunk/lang/qet_cs.ts
===================================================================
--- trunk/lang/qet_cs.ts	2009-12-01 18:20:54 UTC (rev 800)
+++ trunk/lang/qet_cs.ts	2009-12-03 22:38:36 UTC (rev 801)
@@ -282,7 +282,7 @@
   <message>
     <location filename="../sources/conductorpropertieswidget.cpp" line="60"/>
     <source>Multifilaire</source>
-    <translation>Víceřádkový</translation>
+    <translation>Několik vedení</translation>
   </message>
   <message>
     <location filename="../sources/conductorpropertieswidget.cpp" line="63"/>
@@ -292,7 +292,7 @@
   <message>
     <location filename="../sources/conductorpropertieswidget.cpp" line="68"/>
     <source>Unifilaire</source>
-    <translation>Jednořádkový</translation>
+    <translation>Jednoduché vedení</translation>
   </message>
   <message>
     <location filename="../sources/conductorpropertieswidget.cpp" line="71"/>
@@ -322,7 +322,7 @@
   <message>
     <location filename="../sources/conductorpropertieswidget.cpp" line="105"/>
     <source>Trait en pointillés</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
+    <translation>Čárkovaná čára</translation>
   </message>
   <message>
     <location filename="../sources/conductorpropertieswidget.cpp" line="59"/>
@@ -403,125 +403,125 @@
 <context>
   <name>DiagramView</name>
   <message>
-    <location filename="../sources/diagramview.cpp" line="330"/>
+    <location filename="../sources/diagramview.cpp" line="329"/>
     <source>Schéma sans titre</source>
     <translation>Nákres bez názvu</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../sources/diagramview.cpp" line="62"/>
+    <location filename="../sources/diagramview.cpp" line="61"/>
     <source>Coller ici</source>
     <comment>context menu action</comment>
     <translation>Vložit zde</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../sources/diagramview.cpp" line="332"/>
+    <location filename="../sources/diagramview.cpp" line="331"/>
     <source>Schéma %1</source>
     <comment>%1 is a diagram title</comment>
     <translation>Nákres %1</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../sources/diagramview.cpp" line="354"/>
+    <location filename="../sources/diagramview.cpp" line="353"/>
     <source>Propriétés du schéma</source>
     <comment>window title</comment>
     <translation>Vlastnosti nákresu</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../sources/diagramview.cpp" line="593"/>
+    <location filename="../sources/diagramview.cpp" line="592"/>
     <source>Propriétés de la sélection</source>
     <translation>Vlastnosti výběru</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../sources/diagramview.cpp" line="595"/>
+    <location filename="../sources/diagramview.cpp" line="594"/>
     <source>La sélection contient %1.</source>
     <comment>%1 is a sentence listing the selected objects</comment>
     <translation>Výběr obsahuje %1.</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../sources/diagramview.cpp" line="616"/>
+    <location filename="../sources/diagramview.cpp" line="615"/>
     <source>Élément manquant</source>
     <translation>Chybějící prvek</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../sources/diagramview.cpp" line="618"/>
+    <location filename="../sources/diagramview.cpp" line="617"/>
     <source>Élément</source>
     <translation>Prvek</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../sources/diagramview.cpp" line="623"/>
+    <location filename="../sources/diagramview.cpp" line="622"/>
     <source>Nom : %1
 </source>
     <translation>Název: %1</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../sources/diagramview.cpp" line="624"/>
+    <location filename="../sources/diagramview.cpp" line="623"/>
     <source>Position : %1
 </source>
     <translation>Poloha: %1
 </translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../sources/diagramview.cpp" line="625"/>
+    <location filename="../sources/diagramview.cpp" line="624"/>
     <source>Dimensions : %1×%2
 </source>
     <translation>Velikost: %1×%2</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../sources/diagramview.cpp" line="626"/>
+    <location filename="../sources/diagramview.cpp" line="625"/>
     <source>Bornes : %1
 </source>
     <translation>Zakončení: %1</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../sources/diagramview.cpp" line="627"/>
+    <location filename="../sources/diagramview.cpp" line="626"/>
     <source>Connexions internes : %1
 </source>
     <translation>Vnitřní spojení: %1</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../sources/diagramview.cpp" line="627"/>
+    <location filename="../sources/diagramview.cpp" line="626"/>
     <source>Autorisées</source>
     <translation>Povoleno</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../sources/diagramview.cpp" line="627"/>
+    <location filename="../sources/diagramview.cpp" line="626"/>
     <source>Interdites</source>
     <translation>Zakázáno</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../sources/diagramview.cpp" line="628"/>
+    <location filename="../sources/diagramview.cpp" line="627"/>
     <source>Champs de texte : %1
 </source>
     <translation>Textová pole: %1</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../sources/diagramview.cpp" line="631"/>
+    <location filename="../sources/diagramview.cpp" line="630"/>
     <source>Emplacement : %1
 </source>
     <translation>Umístění: %1</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../sources/diagramview.cpp" line="635"/>
+    <location filename="../sources/diagramview.cpp" line="634"/>
     <source>Propriétés de l&apos;élément sélectionné</source>
     <translation>Vlastnosti vybraného prvku</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../sources/diagramview.cpp" line="636"/>
+    <location filename="../sources/diagramview.cpp" line="635"/>
     <source>Retrouver dans le panel</source>
     <translation>Najít v panelu</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../sources/diagramview.cpp" line="637"/>
+    <location filename="../sources/diagramview.cpp" line="636"/>
     <source>Éditer l&apos;élément</source>
     <translation>Upravit prvek</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../sources/diagramview.cpp" line="699"/>
+    <location filename="../sources/diagramview.cpp" line="698"/>
     <source>Éditer les propriétés d&apos;un conducteur</source>
     <comment>window title</comment>
     <translation>Upravit vlastnosti vodiče</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../sources/diagramview.cpp" line="764"/>
+    <location filename="../sources/diagramview.cpp" line="763"/>
     <source>Éditer les propriétés par défaut des conducteurs</source>
     <comment>window title</comment>
     <translation>Upravit výchozí vlastnosti vodiče</translation>
@@ -751,53 +751,53 @@
     <translation>mnohoúhelník</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../sources/editor/elementscene.cpp" line="804"/>
+    <location filename="../sources/editor/elementscene.cpp" line="857"/>
     <source>L&apos;orientation par défaut est l&apos;orientation dans laquelle s&apos;effectue la création de l&apos;élément.</source>
     <translation>Výchozí natočení je natočením, ve kterém se uskuteční vytvoření prvku.</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../sources/editor/elementscene.cpp" line="853"/>
+    <location filename="../sources/editor/elementscene.cpp" line="906"/>
     <source>Vous pouvez spécifier le nom de l&apos;élément dans plusieurs langues.</source>
     <translation>Název prvku můžete zadat v několika jazycích.</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../sources/editor/elementscene.cpp" line="815"/>
+    <location filename="../sources/editor/elementscene.cpp" line="868"/>
     <source>Autoriser les connexions internes</source>
     <translation>Povolit vnitřní spojení</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../sources/editor/elementscene.cpp" line="1006"/>
-    <location filename="../sources/editor/elementscene.cpp" line="1060"/>
+    <location filename="../sources/editor/elementscene.cpp" line="1059"/>
+    <location filename="../sources/editor/elementscene.cpp" line="1113"/>
     <source>Ce document XML n&apos;est pas une définition d&apos;élément.</source>
     <comment>error message</comment>
     <translation>Tento XML dokument není vymezením prvku.</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../sources/editor/elementscene.cpp" line="1020"/>
+    <location filename="../sources/editor/elementscene.cpp" line="1073"/>
     <source>Les dimensions ou le point de saisie ne sont pas valides.</source>
     <comment>error message</comment>
     <translation>Velikost nebo horká půda nejsou platné.</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../sources/editor/elementscene.cpp" line="1035"/>
+    <location filename="../sources/editor/elementscene.cpp" line="1088"/>
     <source>Les orientations ne sont pas valides.</source>
     <comment>error message</comment>
     <translation>Natočení nejsou platná.</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../sources/editor/elementscene.cpp" line="757"/>
+    <location filename="../sources/editor/elementscene.cpp" line="810"/>
     <source>Éditer la taille et le point de saisie</source>
     <comment>window title</comment>
     <translation>Upravit velikost nebo horkou půdu</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../sources/editor/elementscene.cpp" line="800"/>
+    <location filename="../sources/editor/elementscene.cpp" line="853"/>
     <source>Éditer les orientations</source>
     <comment>window title</comment>
     <translation>Upravit natočení</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../sources/editor/elementscene.cpp" line="849"/>
+    <location filename="../sources/editor/elementscene.cpp" line="902"/>
     <source>Éditer les noms</source>
     <comment>window title</comment>
     <translation>Upravit názvy</translation>
@@ -1112,7 +1112,7 @@
   <message>
     <location filename="../sources/elementspanelwidget.cpp" line="57"/>
     <source>Importer un élément</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
+    <translation>Zavést prvek</translation>
   </message>
   <message>
     <location filename="../sources/elementspanelwidget.cpp" line="58"/>
@@ -1830,7 +1830,7 @@
   <message>
     <location filename="../sources/nameslistwidget.cpp" line="35"/>
     <source>Ajouter une ligne</source>
-    <translation>Přidat čáru</translation>
+    <translation>Přidat řádek</translation>
   </message>
   <message>
     <location filename="../sources/nameslistwidget.cpp" line="67"/>
@@ -2188,82 +2188,82 @@
 <context>
   <name>QETApp</name>
   <message>
-    <location filename="../sources/qetapp.cpp" line="938"/>
+    <location filename="../sources/qetapp.cpp" line="940"/>
     <source>&amp;Quitter</source>
     <translation>&amp;Ukončit</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../sources/qetapp.cpp" line="939"/>
+    <location filename="../sources/qetapp.cpp" line="941"/>
     <source>&amp;Masquer</source>
     <translation>&amp;Skrýt</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../sources/qetapp.cpp" line="940"/>
+    <location filename="../sources/qetapp.cpp" line="942"/>
     <source>&amp;Restaurer</source>
     <translation>&amp;Ukázat</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../sources/qetapp.cpp" line="941"/>
+    <location filename="../sources/qetapp.cpp" line="943"/>
     <source>&amp;Masquer tous les éditeurs de schéma</source>
     <translation>&amp;Skrýt všechny editory nákresů</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../sources/qetapp.cpp" line="942"/>
+    <location filename="../sources/qetapp.cpp" line="944"/>
     <source>&amp;Restaurer tous les éditeurs de schéma</source>
     <translation>&amp;Ukázat všechny editory nákresů</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../sources/qetapp.cpp" line="943"/>
+    <location filename="../sources/qetapp.cpp" line="945"/>
     <source>&amp;Masquer tous les éditeurs d&apos;élément</source>
     <translation>&amp;Skrýt všechny editory prvků</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../sources/qetapp.cpp" line="944"/>
+    <location filename="../sources/qetapp.cpp" line="946"/>
     <source>&amp;Restaurer tous les éditeurs d&apos;élément</source>
     <translation>&amp;Ukázat všechny editory prvků</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../sources/qetapp.cpp" line="945"/>
+    <location filename="../sources/qetapp.cpp" line="947"/>
     <source>&amp;Nouvel éditeur de schéma</source>
     <translation>&amp;Nový editor nákresu</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../sources/qetapp.cpp" line="946"/>
+    <location filename="../sources/qetapp.cpp" line="948"/>
     <source>&amp;Nouvel éditeur d&apos;élément</source>
     <translation>&amp;Nový editor prvku</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../sources/qetapp.cpp" line="948"/>
+    <location filename="../sources/qetapp.cpp" line="950"/>
     <source>Ferme l&apos;application QElectroTech</source>
     <translation>Uzavřít QElectroTech</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../sources/qetapp.cpp" line="949"/>
+    <location filename="../sources/qetapp.cpp" line="951"/>
     <source>Réduire QElectroTech dans le systray</source>
     <translation>Zmenší QElectroTech do systémové oblasti panelu</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../sources/qetapp.cpp" line="950"/>
+    <location filename="../sources/qetapp.cpp" line="952"/>
     <source>Restaurer QElectroTech</source>
     <translation>Ukázat QElectroTech</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../sources/qetapp.cpp" line="983"/>
+    <location filename="../sources/qetapp.cpp" line="985"/>
     <source>Éditeurs de schémas</source>
     <translation>Editory nákresu</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../sources/qetapp.cpp" line="999"/>
+    <location filename="../sources/qetapp.cpp" line="1001"/>
     <source>Éditeurs d&apos;élément</source>
     <translation>Editory prvků</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../sources/qetapp.cpp" line="1060"/>
+    <location filename="../sources/qetapp.cpp" line="1062"/>
     <source>Usage : </source>
     <translation>Použití: </translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../sources/qetapp.cpp" line="1061"/>
+    <location filename="../sources/qetapp.cpp" line="1063"/>
     <source>QElectroTech, une application de réalisation de schémas électriques.
 
 Options disponibles : 
@@ -2280,7 +2280,7 @@
 </translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../sources/qetapp.cpp" line="1060"/>
+    <location filename="../sources/qetapp.cpp" line="1062"/>
     <source> [options] [fichier]...
 
 </source>
@@ -2289,21 +2289,21 @@
 </translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../sources/qetapp.cpp" line="1067"/>
+    <location filename="../sources/qetapp.cpp" line="1069"/>
     <source> --common-elements-dir=DIR   Definir le dossier de la collection d&apos;elements
 </source>
     <translation> --common-elements-dir=DIR   Stanovit adresář pro sbírku s prvky
 </translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../sources/qetapp.cpp" line="1070"/>
+    <location filename="../sources/qetapp.cpp" line="1072"/>
     <source> --config-dir=DIR       Definir le dossier de configuration
 </source>
     <translation> --config-dir=DIR       Stanovit adresář s nastavením
 </translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../sources/qetapp.cpp" line="1072"/>
+    <location filename="../sources/qetapp.cpp" line="1074"/>
     <source> --lang-dir=DIR        Definir le dossier contenant les fichiers de langue
 </source>
     <translation> --lang-dir=DIR        Stanovit adresář s jazykovými soubory
@@ -2328,19 +2328,19 @@
     <translation>Nahrává se...</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../sources/qetapp.cpp" line="934"/>
+    <location filename="../sources/qetapp.cpp" line="936"/>
     <source>Chargement... icône du systray</source>
     <comment>splash screen caption</comment>
     <translation>Nahrává se... Ikona v systémové oblasti panelu</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../sources/qetapp.cpp" line="936"/>
+    <location filename="../sources/qetapp.cpp" line="938"/>
     <source>QElectroTech</source>
     <comment>systray menu title</comment>
     <translation>QElectroTech</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../sources/qetapp.cpp" line="964"/>
+    <location filename="../sources/qetapp.cpp" line="966"/>
     <source>QElectroTech</source>
     <comment>systray icon tooltip</comment>
     <translation>QElectroTech</translation>
@@ -2434,11 +2434,6 @@
     <translation>Ctrl+Q</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../sources/qetdiagrameditor.cpp" line="261"/>
-    <source>Ctrl+R</source>
-    <translation>Ctrl+R</translation>
-  </message>
-  <message>
     <location filename="../sources/qetdiagrameditor.cpp" line="253"/>
     <source>Ctrl+Shift+A</source>
     <translation>Ctrl+Shift+A</translation>
@@ -2826,6 +2821,11 @@
     <translation>Backspace</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="../sources/qetdiagrameditor.cpp" line="261"/>
+    <source>Space</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
     <location filename="../sources/qetdiagrameditor.cpp" line="280"/>
     <source>Crée un nouveau schéma</source>
     <comment>status bar tip</comment>
@@ -3293,8 +3293,8 @@
     <comment>message box content</comment>
     <translation>
       <numerusform>Ověření tohoto prvku vytvořilo varování:</numerusform>
-      <numerusform></numerusform>
       <numerusform>Ověření tohoto prvku vytvořilo %n varování:</numerusform>
+      <numerusform>Ověření tohoto prvku vytvořilo %n varování:</numerusform>
     </translation>
   </message>
   <message>
@@ -3432,12 +3432,12 @@
   <message>
     <location filename="../sources/editor/qetelementeditor.cpp" line="88"/>
     <source>un fichier</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
+    <translation>soubor</translation>
   </message>
   <message>
     <location filename="../sources/editor/qetelementeditor.cpp" line="89"/>
     <source>un élément</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
+    <translation>prvek</translation>
   </message>
   <message>
     <location filename="../sources/editor/qetelementeditor.cpp" line="115"/>
@@ -3520,7 +3520,7 @@
   <message>
     <location filename="../sources/editor/qetelementeditor.cpp" line="348"/>
     <source>Coller depuis...</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
+    <translation>Vložit z...</translation>
   </message>
   <message>
     <location filename="../sources/editor/qetelementeditor.cpp" line="429"/>
@@ -3584,9 +3584,9 @@
     <location filename="../sources/editor/qetelementeditor.cpp" line="565"/>
     <source>%n partie(s) sélectionnée(s).</source>
     <translation>
-      <numerusform>%n vybraná část.</numerusform>
-      <numerusform></numerusform>
+      <numerusform>jedna vybraná část.</numerusform>
       <numerusform>%n vybrané části.</numerusform>
+      <numerusform>%n vybrané části.</numerusform>
     </translation>
   </message>
   <message>
@@ -4268,9 +4268,9 @@
     <source>%n élément(s)</source>
     <comment>part of a sentence listing the content of a diagram</comment>
     <translation>
-      <numerusform>%n prvek</numerusform>
-      <numerusform></numerusform>
+      <numerusform>jeden prvek</numerusform>
       <numerusform>%n prvky</numerusform>
+      <numerusform>%n prvky</numerusform>
     </translation>
   </message>
   <message>
@@ -4290,9 +4290,9 @@
     <source>%n conducteur(s)</source>
     <comment>part of a sentence listing the content of a diagram</comment>
     <translation>
-      <numerusform>%n vodič</numerusform>
-      <numerusform></numerusform>
+      <numerusform>jeden vodič</numerusform>
       <numerusform>%n vodiče</numerusform>
+      <numerusform>%n vodiče</numerusform>
     </translation>
   </message>
   <message>
@@ -4306,9 +4306,9 @@
     <source>%n champ(s) de texte</source>
     <comment>part of a sentence listing the content of a diagram</comment>
     <translation>
-      <numerusform>%n textové pole</numerusform>
-      <numerusform></numerusform>
+      <numerusform>jedno textové pole</numerusform>
       <numerusform>%n textová pole</numerusform>
+      <numerusform>%n textová pole</numerusform>
     </translation>
   </message>
   <message>
@@ -4363,7 +4363,7 @@
 <context>
   <name>RecentFiles</name>
   <message>
-    <location filename="../sources/recentfiles.cpp" line="144"/>
+    <location filename="../sources/recentfiles.cpp" line="162"/>
     <source>&amp;Récemment ouvert(s)</source>
     <translation>&amp;Nedávno otevřený(é)</translation>
   </message>

Modified: trunk/lang/qet_en.qm
===================================================================
(Binary files differ)

Modified: trunk/lang/qet_en.ts
===================================================================
--- trunk/lang/qet_en.ts	2009-12-01 18:20:54 UTC (rev 800)
+++ trunk/lang/qet_en.ts	2009-12-03 22:38:36 UTC (rev 801)
@@ -403,125 +403,125 @@
 <context>
   <name>DiagramView</name>
   <message>
-    <location filename="../sources/diagramview.cpp" line="330"/>
+    <location filename="../sources/diagramview.cpp" line="329"/>
     <source>Schéma sans titre</source>
     <translation>Untitled diagram</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../sources/diagramview.cpp" line="62"/>
+    <location filename="../sources/diagramview.cpp" line="61"/>
     <source>Coller ici</source>
     <comment>context menu action</comment>
     <translation>Paste Here</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../sources/diagramview.cpp" line="332"/>
+    <location filename="../sources/diagramview.cpp" line="331"/>
     <source>Schéma %1</source>
     <comment>%1 is a diagram title</comment>
     <translation>Diagram %1</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../sources/diagramview.cpp" line="354"/>
+    <location filename="../sources/diagramview.cpp" line="353"/>
     <source>Propriétés du schéma</source>
     <comment>window title</comment>
     <translation>Diagram properties</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../sources/diagramview.cpp" line="593"/>
+    <location filename="../sources/diagramview.cpp" line="592"/>
     <source>Propriétés de la sélection</source>
     <translation>Selection properties</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../sources/diagramview.cpp" line="595"/>
+    <location filename="../sources/diagramview.cpp" line="594"/>
     <source>La sélection contient %1.</source>
     <comment>%1 is a sentence listing the selected objects</comment>
     <translation>The selection contains %1.</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../sources/diagramview.cpp" line="616"/>
+    <location filename="../sources/diagramview.cpp" line="615"/>
     <source>Élément manquant</source>
     <translation>Missing element</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../sources/diagramview.cpp" line="618"/>
+    <location filename="../sources/diagramview.cpp" line="617"/>
     <source>Élément</source>
     <translation>Element</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../sources/diagramview.cpp" line="623"/>
+    <location filename="../sources/diagramview.cpp" line="622"/>
     <source>Nom : %1
 </source>
     <translation>Name: %1</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../sources/diagramview.cpp" line="624"/>
+    <location filename="../sources/diagramview.cpp" line="623"/>
     <source>Position : %1
 </source>
     <translation>Position: %1
 </translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../sources/diagramview.cpp" line="625"/>
+    <location filename="../sources/diagramview.cpp" line="624"/>
     <source>Dimensions : %1×%2
 </source>
     <translation>Size: %1×%2</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../sources/diagramview.cpp" line="626"/>
+    <location filename="../sources/diagramview.cpp" line="625"/>
     <source>Bornes : %1
 </source>
     <translation>Terminals: %1</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../sources/diagramview.cpp" line="627"/>
+    <location filename="../sources/diagramview.cpp" line="626"/>
     <source>Connexions internes : %1
 </source>
     <translation>Internal connections: %1</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../sources/diagramview.cpp" line="627"/>
+    <location filename="../sources/diagramview.cpp" line="626"/>
     <source>Autorisées</source>
     <translation>Allowed</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../sources/diagramview.cpp" line="627"/>
+    <location filename="../sources/diagramview.cpp" line="626"/>
     <source>Interdites</source>
     <translation>Forbidden</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../sources/diagramview.cpp" line="628"/>
+    <location filename="../sources/diagramview.cpp" line="627"/>
     <source>Champs de texte : %1
 </source>
     <translation>Text fields: %1</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../sources/diagramview.cpp" line="631"/>
+    <location filename="../sources/diagramview.cpp" line="630"/>
     <source>Emplacement : %1
 </source>
     <translation>Location: %1</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../sources/diagramview.cpp" line="635"/>
+    <location filename="../sources/diagramview.cpp" line="634"/>
     <source>Propriétés de l&apos;élément sélectionné</source>
     <translation>Selected element properties</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../sources/diagramview.cpp" line="636"/>
+    <location filename="../sources/diagramview.cpp" line="635"/>
     <source>Retrouver dans le panel</source>
     <translation>Find in the panel</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../sources/diagramview.cpp" line="637"/>
+    <location filename="../sources/diagramview.cpp" line="636"/>
     <source>Éditer l&apos;élément</source>
     <translation>Edit element</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../sources/diagramview.cpp" line="699"/>
+    <location filename="../sources/diagramview.cpp" line="698"/>
     <source>Éditer les propriétés d&apos;un conducteur</source>
     <comment>window title</comment>
     <translation>Edit conductor properties</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../sources/diagramview.cpp" line="764"/>
+    <location filename="../sources/diagramview.cpp" line="763"/>
     <source>Éditer les propriétés par défaut des conducteurs</source>
     <comment>window title</comment>
     <translation>Edit conductors default properties</translation>
@@ -751,53 +751,53 @@
     <translation>polygon</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../sources/editor/elementscene.cpp" line="804"/>
+    <location filename="../sources/editor/elementscene.cpp" line="857"/>
     <source>L&apos;orientation par défaut est l&apos;orientation dans laquelle s&apos;effectue la création de l&apos;élément.</source>
     <translation>Default orientation is the orientation which the drawing of the element takes place with.</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../sources/editor/elementscene.cpp" line="853"/>
+    <location filename="../sources/editor/elementscene.cpp" line="906"/>
     <source>Vous pouvez spécifier le nom de l&apos;élément dans plusieurs langues.</source>
     <translation>You may enter the element name in several languages.</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../sources/editor/elementscene.cpp" line="815"/>
+    <location filename="../sources/editor/elementscene.cpp" line="868"/>
     <source>Autoriser les connexions internes</source>
     <translation>Allow internal connections</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../sources/editor/elementscene.cpp" line="1006"/>
-    <location filename="../sources/editor/elementscene.cpp" line="1060"/>
+    <location filename="../sources/editor/elementscene.cpp" line="1059"/>
+    <location filename="../sources/editor/elementscene.cpp" line="1113"/>
     <source>Ce document XML n&apos;est pas une définition d&apos;élément.</source>
     <comment>error message</comment>
     <translation>This XML document is not an element definition.</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../sources/editor/elementscene.cpp" line="1020"/>
+    <location filename="../sources/editor/elementscene.cpp" line="1073"/>
     <source>Les dimensions ou le point de saisie ne sont pas valides.</source>
     <comment>error message</comment>
     <translation>The size or the hotspot are not valid.</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../sources/editor/elementscene.cpp" line="1035"/>
+    <location filename="../sources/editor/elementscene.cpp" line="1088"/>
     <source>Les orientations ne sont pas valides.</source>
     <comment>error message</comment>
     <translation>Orientations are not valid.</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../sources/editor/elementscene.cpp" line="757"/>
+    <location filename="../sources/editor/elementscene.cpp" line="810"/>
     <source>Éditer la taille et le point de saisie</source>
     <comment>window title</comment>
     <translation>Edit size and hotspot</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../sources/editor/elementscene.cpp" line="800"/>
+    <location filename="../sources/editor/elementscene.cpp" line="853"/>
     <source>Éditer les orientations</source>
     <comment>window title</comment>
     <translation>Edit orientations</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../sources/editor/elementscene.cpp" line="849"/>
+    <location filename="../sources/editor/elementscene.cpp" line="902"/>
     <source>Éditer les noms</source>
     <comment>window title</comment>
     <translation>Edit names</translation>
@@ -2188,82 +2188,82 @@
 <context>
   <name>QETApp</name>
   <message>
-    <location filename="../sources/qetapp.cpp" line="938"/>
+    <location filename="../sources/qetapp.cpp" line="940"/>
     <source>&amp;Quitter</source>
     <translation>&amp;Quit</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../sources/qetapp.cpp" line="939"/>
+    <location filename="../sources/qetapp.cpp" line="941"/>
     <source>&amp;Masquer</source>
     <translation>&amp;Hide</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../sources/qetapp.cpp" line="940"/>
+    <location filename="../sources/qetapp.cpp" line="942"/>
     <source>&amp;Restaurer</source>
     <translation>&amp;Show</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../sources/qetapp.cpp" line="941"/>
+    <location filename="../sources/qetapp.cpp" line="943"/>
     <source>&amp;Masquer tous les éditeurs de schéma</source>
     <translation>&amp;Hide diagram editors</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../sources/qetapp.cpp" line="942"/>
+    <location filename="../sources/qetapp.cpp" line="944"/>
     <source>&amp;Restaurer tous les éditeurs de schéma</source>
     <translation>&amp;Show diagram editors</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../sources/qetapp.cpp" line="943"/>
+    <location filename="../sources/qetapp.cpp" line="945"/>
     <source>&amp;Masquer tous les éditeurs d&apos;élément</source>
     <translation>&amp;Hide element editors</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../sources/qetapp.cpp" line="944"/>
+    <location filename="../sources/qetapp.cpp" line="946"/>
     <source>&amp;Restaurer tous les éditeurs d&apos;élément</source>
     <translation>&amp;Show element editors</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../sources/qetapp.cpp" line="945"/>
+    <location filename="../sources/qetapp.cpp" line="947"/>
     <source>&amp;Nouvel éditeur de schéma</source>
     <translation>&amp;New diagram editor</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../sources/qetapp.cpp" line="946"/>
+    <location filename="../sources/qetapp.cpp" line="948"/>
     <source>&amp;Nouvel éditeur d&apos;élément</source>
     <translation>&amp;New element editor</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../sources/qetapp.cpp" line="948"/>
+    <location filename="../sources/qetapp.cpp" line="950"/>
     <source>Ferme l&apos;application QElectroTech</source>
     <translation>Closes QElectroTech</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../sources/qetapp.cpp" line="949"/>
+    <location filename="../sources/qetapp.cpp" line="951"/>
     <source>Réduire QElectroTech dans le systray</source>
     <translation>Reduces QElectroTech into the systray</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../sources/qetapp.cpp" line="950"/>
+    <location filename="../sources/qetapp.cpp" line="952"/>
     <source>Restaurer QElectroTech</source>
     <translation>Restore QElectroTech</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../sources/qetapp.cpp" line="983"/>
+    <location filename="../sources/qetapp.cpp" line="985"/>
     <source>Éditeurs de schémas</source>
     <translation>Diagram editors</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../sources/qetapp.cpp" line="999"/>
+    <location filename="../sources/qetapp.cpp" line="1001"/>
     <source>Éditeurs d&apos;élément</source>
     <translation>Element editors</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../sources/qetapp.cpp" line="1060"/>
+    <location filename="../sources/qetapp.cpp" line="1062"/>
     <source>Usage : </source>
     <translation>Usage: </translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../sources/qetapp.cpp" line="1061"/>
+    <location filename="../sources/qetapp.cpp" line="1063"/>
     <source>QElectroTech, une application de réalisation de schémas électriques.
 
 Options disponibles : 
@@ -2280,7 +2280,7 @@
 </translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../sources/qetapp.cpp" line="1060"/>
+    <location filename="../sources/qetapp.cpp" line="1062"/>
     <source> [options] [fichier]...
 
 </source>
@@ -2289,21 +2289,21 @@
 </translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../sources/qetapp.cpp" line="1067"/>
+    <location filename="../sources/qetapp.cpp" line="1069"/>
     <source> --common-elements-dir=DIR   Definir le dossier de la collection d&apos;elements
 </source>
     <translation> --common-elements-dir=DIR   Define the elements collection directory
 </translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../sources/qetapp.cpp" line="1070"/>
+    <location filename="../sources/qetapp.cpp" line="1072"/>
     <source> --config-dir=DIR       Definir le dossier de configuration
 </source>
     <translation> --config-dir=DIR       Define configuration directory
 </translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../sources/qetapp.cpp" line="1072"/>
+    <location filename="../sources/qetapp.cpp" line="1074"/>
     <source> --lang-dir=DIR        Definir le dossier contenant les fichiers de langue
 </source>
     <translation> --lang-dir=DIR        Define the language files directory</translation>
@@ -2327,19 +2327,19 @@
     <translation>Loading...</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../sources/qetapp.cpp" line="934"/>
+    <location filename="../sources/qetapp.cpp" line="936"/>
     <source>Chargement... icône du systray</source>
     <comment>splash screen caption</comment>
     <translation>Loading... Systray icon</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../sources/qetapp.cpp" line="936"/>
+    <location filename="../sources/qetapp.cpp" line="938"/>
     <source>QElectroTech</source>
     <comment>systray menu title</comment>
     <translation>QElectroTech</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../sources/qetapp.cpp" line="964"/>
+    <location filename="../sources/qetapp.cpp" line="966"/>
     <source>QElectroTech</source>
     <comment>systray icon tooltip</comment>
     <translation>QElectroTech</translation>
@@ -2433,11 +2433,6 @@
     <translation></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../sources/qetdiagrameditor.cpp" line="261"/>
-    <source>Ctrl+R</source>
-    <translation>Ctrl+R</translation>
-  </message>
-  <message>
     <location filename="../sources/qetdiagrameditor.cpp" line="253"/>
     <source>Ctrl+Shift+A</source>
     <translation></translation>
@@ -2825,6 +2820,11 @@
     <translation>Backspace</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="../sources/qetdiagrameditor.cpp" line="261"/>
+    <source>Space</source>
+    <translation>Space</translation>
+  </message>
+  <message>
     <location filename="../sources/qetdiagrameditor.cpp" line="280"/>
     <source>Crée un nouveau schéma</source>
     <comment>status bar tip</comment>
@@ -4357,7 +4357,7 @@
 <context>
   <name>RecentFiles</name>
   <message>
-    <location filename="../sources/recentfiles.cpp" line="144"/>
+    <location filename="../sources/recentfiles.cpp" line="162"/>
     <source>&amp;Récemment ouvert(s)</source>
     <translation>&amp;Recently Opened</translation>
   </message>

Modified: trunk/lang/qet_es.qm
===================================================================
(Binary files differ)

Modified: trunk/lang/qet_es.ts
===================================================================
--- trunk/lang/qet_es.ts	2009-12-01 18:20:54 UTC (rev 800)
+++ trunk/lang/qet_es.ts	2009-12-03 22:38:36 UTC (rev 801)
@@ -404,125 +404,125 @@
 <context>
   <name>DiagramView</name>
   <message>
-    <location filename="../sources/diagramview.cpp" line="330"/>
+    <location filename="../sources/diagramview.cpp" line="329"/>
     <source>Schéma sans titre</source>
     <translation>Esquema sin título</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../sources/diagramview.cpp" line="62"/>
+    <location filename="../sources/diagramview.cpp" line="61"/>
     <source>Coller ici</source>
     <comment>context menu action</comment>
     <translation>Pegar aquí</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../sources/diagramview.cpp" line="332"/>
+    <location filename="../sources/diagramview.cpp" line="331"/>
     <source>Schéma %1</source>
     <comment>%1 is a diagram title</comment>
     <translation>Esquema %1</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../sources/diagramview.cpp" line="354"/>
+    <location filename="../sources/diagramview.cpp" line="353"/>
     <source>Propriétés du schéma</source>
     <comment>window title</comment>
     <translation>Propiedades del esquema</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../sources/diagramview.cpp" line="593"/>
+    <location filename="../sources/diagramview.cpp" line="592"/>
     <source>Propriétés de la sélection</source>
     <translation>Propiedades de la selección</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../sources/diagramview.cpp" line="595"/>
+    <location filename="../sources/diagramview.cpp" line="594"/>
     <source>La sélection contient %1.</source>
     <comment>%1 is a sentence listing the selected objects</comment>
     <translation>La selección contiene %1.</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../sources/diagramview.cpp" line="616"/>
+    <location filename="../sources/diagramview.cpp" line="615"/>
     <source>Élément manquant</source>
     <translation>Elemento faltando</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../sources/diagramview.cpp" line="618"/>
+    <location filename="../sources/diagramview.cpp" line="617"/>
     <source>Élément</source>
     <translation>Elemento</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../sources/diagramview.cpp" line="623"/>
+    <location filename="../sources/diagramview.cpp" line="622"/>
     <source>Nom : %1
 </source>
     <translation>Nombre: %1</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../sources/diagramview.cpp" line="624"/>
+    <location filename="../sources/diagramview.cpp" line="623"/>
     <source>Position : %1
 </source>
     <translation>Posición: %1
 </translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../sources/diagramview.cpp" line="625"/>
+    <location filename="../sources/diagramview.cpp" line="624"/>
     <source>Dimensions : %1×%2
 </source>
     <translation>Tamaños: %1×%2</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../sources/diagramview.cpp" line="626"/>
+    <location filename="../sources/diagramview.cpp" line="625"/>
     <source>Bornes : %1
 </source>
     <translation>Conectores: %1</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../sources/diagramview.cpp" line="627"/>
+    <location filename="../sources/diagramview.cpp" line="626"/>
     <source>Connexions internes : %1
 </source>
     <translation>Conecciones internas: %1</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../sources/diagramview.cpp" line="627"/>
+    <location filename="../sources/diagramview.cpp" line="626"/>
     <source>Autorisées</source>
     <translation>Autorizadas</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../sources/diagramview.cpp" line="627"/>
+    <location filename="../sources/diagramview.cpp" line="626"/>
     <source>Interdites</source>
     <translation>Prohibidas</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../sources/diagramview.cpp" line="628"/>
+    <location filename="../sources/diagramview.cpp" line="627"/>
     <source>Champs de texte : %1
 </source>
     <translation>Campos de texto: %1</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../sources/diagramview.cpp" line="631"/>
+    <location filename="../sources/diagramview.cpp" line="630"/>
     <source>Emplacement : %1
 </source>
     <translation>Emplazamiento: %1</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../sources/diagramview.cpp" line="635"/>
+    <location filename="../sources/diagramview.cpp" line="634"/>
     <source>Propriétés de l&apos;élément sélectionné</source>
     <translation>Propiedades del element seleccionado</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../sources/diagramview.cpp" line="636"/>
+    <location filename="../sources/diagramview.cpp" line="635"/>
     <source>Retrouver dans le panel</source>
     <translation>Econtrar en el panel</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../sources/diagramview.cpp" line="637"/>
+    <location filename="../sources/diagramview.cpp" line="636"/>
     <source>Éditer l&apos;élément</source>
     <translation>Editar el elemento</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../sources/diagramview.cpp" line="699"/>
+    <location filename="../sources/diagramview.cpp" line="698"/>
     <source>Éditer les propriétés d&apos;un conducteur</source>
     <comment>window title</comment>
     <translation>Editar las propiedades de un conductor</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../sources/diagramview.cpp" line="764"/>
+    <location filename="../sources/diagramview.cpp" line="763"/>
     <source>Éditer les propriétés par défaut des conducteurs</source>
     <comment>window title</comment>
     <translation>Editar las propiedades predeterminadas de los conductores</translation>
@@ -752,53 +752,53 @@
     <translation>polígono</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../sources/editor/elementscene.cpp" line="804"/>
+    <location filename="../sources/editor/elementscene.cpp" line="857"/>
     <source>L&apos;orientation par défaut est l&apos;orientation dans laquelle s&apos;effectue la création de l&apos;élément.</source>
     <translation>Por defecto, la orientación es la orientación usada durante la creación del elemento.</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../sources/editor/elementscene.cpp" line="815"/>
+    <location filename="../sources/editor/elementscene.cpp" line="868"/>
     <source>Autoriser les connexions internes</source>
     <translation>Permitir las conecciones internas</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../sources/editor/elementscene.cpp" line="853"/>
+    <location filename="../sources/editor/elementscene.cpp" line="906"/>
     <source>Vous pouvez spécifier le nom de l&apos;élément dans plusieurs langues.</source>
     <translation>Puede escribir el nombre del elemento en varias lenguas.</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../sources/editor/elementscene.cpp" line="1006"/>
-    <location filename="../sources/editor/elementscene.cpp" line="1060"/>
+    <location filename="../sources/editor/elementscene.cpp" line="1059"/>
+    <location filename="../sources/editor/elementscene.cpp" line="1113"/>
     <source>Ce document XML n&apos;est pas une définition d&apos;élément.</source>
     <comment>error message</comment>
     <translation>Este documento XML no es una definición de elemento.</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../sources/editor/elementscene.cpp" line="1020"/>
+    <location filename="../sources/editor/elementscene.cpp" line="1073"/>
     <source>Les dimensions ou le point de saisie ne sont pas valides.</source>
     <comment>error message</comment>
     <translation>Los tamaños o el hotspot no son valides.</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../sources/editor/elementscene.cpp" line="1035"/>
+    <location filename="../sources/editor/elementscene.cpp" line="1088"/>
     <source>Les orientations ne sont pas valides.</source>
     <comment>error message</comment>
     <translation>Las orientaciones no son valides.</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../sources/editor/elementscene.cpp" line="757"/>
+    <location filename="../sources/editor/elementscene.cpp" line="810"/>
     <source>Éditer la taille et le point de saisie</source>
     <comment>window title</comment>
     <translation>Editar el tamaño o el hotspot</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../sources/editor/elementscene.cpp" line="800"/>
+    <location filename="../sources/editor/elementscene.cpp" line="853"/>
     <source>Éditer les orientations</source>
     <comment>window title</comment>
     <translation>Editar las orientaciones</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../sources/editor/elementscene.cpp" line="849"/>
+    <location filename="../sources/editor/elementscene.cpp" line="902"/>
     <source>Éditer les noms</source>
     <comment>window title</comment>
     <translation>Editar los nombres</translation>
@@ -2189,82 +2189,82 @@
 <context>
   <name>QETApp</name>
   <message>
-    <location filename="../sources/qetapp.cpp" line="938"/>
+    <location filename="../sources/qetapp.cpp" line="940"/>
     <source>&amp;Quitter</source>
     <translation>&amp;Salir</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../sources/qetapp.cpp" line="939"/>
+    <location filename="../sources/qetapp.cpp" line="941"/>
     <source>&amp;Masquer</source>
     <translation>&amp;Esconder</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../sources/qetapp.cpp" line="940"/>
+    <location filename="../sources/qetapp.cpp" line="942"/>
     <source>&amp;Restaurer</source>
     <translation>&amp;Restaurar</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../sources/qetapp.cpp" line="941"/>
+    <location filename="../sources/qetapp.cpp" line="943"/>
     <source>&amp;Masquer tous les éditeurs de schéma</source>
     <translation>&amp;Esconder todos los editores de esquema</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../sources/qetapp.cpp" line="942"/>
+    <location filename="../sources/qetapp.cpp" line="944"/>
     <source>&amp;Restaurer tous les éditeurs de schéma</source>
     <translation>&amp;Restaurar todos los editores de esquema</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../sources/qetapp.cpp" line="943"/>
+    <location filename="../sources/qetapp.cpp" line="945"/>
     <source>&amp;Masquer tous les éditeurs d&apos;élément</source>
     <translation>&amp;Esconder todos los editores de elementos</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../sources/qetapp.cpp" line="944"/>
+    <location filename="../sources/qetapp.cpp" line="946"/>
     <source>&amp;Restaurer tous les éditeurs d&apos;élément</source>
     <translation>&amp;Restaurar todos los editores de elementos</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../sources/qetapp.cpp" line="945"/>
+    <location filename="../sources/qetapp.cpp" line="947"/>
     <source>&amp;Nouvel éditeur de schéma</source>
     <translation>&amp;Nuevo editor de esquema</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../sources/qetapp.cpp" line="946"/>
+    <location filename="../sources/qetapp.cpp" line="948"/>
     <source>&amp;Nouvel éditeur d&apos;élément</source>
     <translation>&amp;Nuevo editor de elemento</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../sources/qetapp.cpp" line="948"/>
+    <location filename="../sources/qetapp.cpp" line="950"/>
     <source>Ferme l&apos;application QElectroTech</source>
     <translation>Cierre el programa QElectroTech</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../sources/qetapp.cpp" line="949"/>
+    <location filename="../sources/qetapp.cpp" line="951"/>
     <source>Réduire QElectroTech dans le systray</source>
     <translation>Minimizar QElectroTech en el systray</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../sources/qetapp.cpp" line="950"/>
+    <location filename="../sources/qetapp.cpp" line="952"/>
     <source>Restaurer QElectroTech</source>
     <translation>Restaurar QElectroTech</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../sources/qetapp.cpp" line="983"/>
+    <location filename="../sources/qetapp.cpp" line="985"/>
     <source>Éditeurs de schémas</source>
     <translation>Editores de esquemas</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../sources/qetapp.cpp" line="999"/>
+    <location filename="../sources/qetapp.cpp" line="1001"/>
     <source>Éditeurs d&apos;élément</source>
     <translation>Editores de elementos</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../sources/qetapp.cpp" line="1060"/>
+    <location filename="../sources/qetapp.cpp" line="1062"/>
     <source>Usage : </source>
     <translation>Uso:</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../sources/qetapp.cpp" line="1060"/>
+    <location filename="../sources/qetapp.cpp" line="1062"/>
     <source> [options] [fichier]...
 
 </source>
@@ -2273,7 +2273,7 @@
 </translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../sources/qetapp.cpp" line="1061"/>
+    <location filename="../sources/qetapp.cpp" line="1063"/>
     <source>QElectroTech, une application de réalisation de schémas électriques.
 
 Options disponibles : 
@@ -2290,21 +2290,21 @@
 </translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../sources/qetapp.cpp" line="1067"/>
+    <location filename="../sources/qetapp.cpp" line="1069"/>
     <source> --common-elements-dir=DIR   Definir le dossier de la collection d&apos;elements
 </source>
     <translation> --common-elements-dir=DIR   Definir la carpeta de la colección de elementos
 </translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../sources/qetapp.cpp" line="1070"/>
+    <location filename="../sources/qetapp.cpp" line="1072"/>
     <source> --config-dir=DIR       Definir le dossier de configuration
 </source>
     <translation> --config-dir=DIR       Definir la carpeta de configuración
 </translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../sources/qetapp.cpp" line="1072"/>
+    <location filename="../sources/qetapp.cpp" line="1074"/>
     <source> --lang-dir=DIR        Definir le dossier contenant les fichiers de langue
 </source>
     <translation> --lang-dir=DIR        Definir la carpeta con los archivos de idioma
@@ -2329,19 +2329,19 @@
     <translation>Cargando...</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../sources/qetapp.cpp" line="934"/>
+    <location filename="../sources/qetapp.cpp" line="936"/>
     <source>Chargement... icône du systray</source>
     <comment>splash screen caption</comment>
     <translation>Cargando icono del systray</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../sources/qetapp.cpp" line="936"/>
+    <location filename="../sources/qetapp.cpp" line="938"/>
     <source>QElectroTech</source>
     <comment>systray menu title</comment>
     <translation>QElectroTech</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../sources/qetapp.cpp" line="964"/>
+    <location filename="../sources/qetapp.cpp" line="966"/>
     <source>QElectroTech</source>
     <comment>systray icon tooltip</comment>
     <translation>QElectroTech</translation>
@@ -2545,6 +2545,11 @@
     <translation>Modo visualización</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="../sources/qetdiagrameditor.cpp" line="261"/>
+    <source>Space</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
     <location filename="../sources/qetdiagrameditor.cpp" line="1158"/>
     <source>Passer en &amp;mode plein écran</source>
     <translation>Entrar en el modo &amp;de pantalla completa</translation>
@@ -2620,11 +2625,6 @@
     <translation>Backspace</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../sources/qetdiagrameditor.cpp" line="261"/>
-    <source>Ctrl+R</source>
-    <translation>Ctrl+R</translation>
-  </message>
-  <message>
     <location filename="../sources/qetdiagrameditor.cpp" line="262"/>
     <source>Ctrl+J</source>
     <translation>Ctrl+J</translation>
@@ -4359,7 +4359,7 @@
 <context>
   <name>RecentFiles</name>
   <message>
-    <location filename="../sources/recentfiles.cpp" line="144"/>
+    <location filename="../sources/recentfiles.cpp" line="162"/>
     <source>&amp;Récemment ouvert(s)</source>
     <translation>&amp;Recientemente abierto(s)</translation>
   </message>

Modified: trunk/lang/qet_pt.qm
===================================================================
(Binary files differ)

Modified: trunk/lang/qet_pt.ts
===================================================================
--- trunk/lang/qet_pt.ts	2009-12-01 18:20:54 UTC (rev 800)
+++ trunk/lang/qet_pt.ts	2009-12-03 22:38:36 UTC (rev 801)
@@ -403,131 +403,131 @@
 <context>
   <name>DiagramView</name>
   <message>
-    <location filename="../sources/diagramview.cpp" line="330"/>
+    <location filename="../sources/diagramview.cpp" line="329"/>
     <source>Schéma sans titre</source>
     <translation>Esquema sem título</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../sources/diagramview.cpp" line="62"/>
+    <location filename="../sources/diagramview.cpp" line="61"/>
     <source>Coller ici</source>
     <comment>context menu action</comment>
     <translation>Colar aqui</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../sources/diagramview.cpp" line="332"/>
+    <location filename="../sources/diagramview.cpp" line="331"/>
     <source>Schéma %1</source>
     <comment>%1 is a diagram title</comment>
     <translation>Esquema %1</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../sources/diagramview.cpp" line="354"/>
+    <location filename="../sources/diagramview.cpp" line="353"/>
     <source>Propriétés du schéma</source>
     <comment>window title</comment>
     <translation>Propriedades do esquema</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../sources/diagramview.cpp" line="593"/>
+    <location filename="../sources/diagramview.cpp" line="592"/>
     <source>Propriétés de la sélection</source>
     <translation>Propriedades da selecção</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../sources/diagramview.cpp" line="595"/>
+    <location filename="../sources/diagramview.cpp" line="594"/>
     <source>La sélection contient %1.</source>
     <comment>%1 is a sentence listing the selected objects</comment>
     <translation>A selecção contém %1.</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../sources/diagramview.cpp" line="616"/>
+    <location filename="../sources/diagramview.cpp" line="615"/>
     <source>Élément manquant</source>
     <translation>Elemento em falta</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../sources/diagramview.cpp" line="618"/>
+    <location filename="../sources/diagramview.cpp" line="617"/>
     <source>Élément</source>
     <translation>Elemento</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../sources/diagramview.cpp" line="623"/>
+    <location filename="../sources/diagramview.cpp" line="622"/>
     <source>Nom : %1
 </source>
     <translation>Nome : %1
 </translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../sources/diagramview.cpp" line="624"/>
+    <location filename="../sources/diagramview.cpp" line="623"/>
     <source>Position : %1
 </source>
     <translation>Posição: %1
 </translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../sources/diagramview.cpp" line="625"/>
+    <location filename="../sources/diagramview.cpp" line="624"/>
     <source>Dimensions : %1×%2
 </source>
     <translation>Dimensões : %1x%2
 </translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../sources/diagramview.cpp" line="626"/>
+    <location filename="../sources/diagramview.cpp" line="625"/>
     <source>Bornes : %1
 </source>
     <translation>Terminais : %1
 </translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../sources/diagramview.cpp" line="627"/>
+    <location filename="../sources/diagramview.cpp" line="626"/>
     <source>Connexions internes : %1
 </source>
     <translation>Conexões internas : %1
 </translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../sources/diagramview.cpp" line="627"/>
+    <location filename="../sources/diagramview.cpp" line="626"/>
     <source>Autorisées</source>
     <translation>Autorizados</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../sources/diagramview.cpp" line="627"/>
+    <location filename="../sources/diagramview.cpp" line="626"/>
     <source>Interdites</source>
     <translation>Interditos</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../sources/diagramview.cpp" line="628"/>
+    <location filename="../sources/diagramview.cpp" line="627"/>
     <source>Champs de texte : %1
 </source>
     <translation>Campos de texto : %1
 </translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../sources/diagramview.cpp" line="631"/>
+    <location filename="../sources/diagramview.cpp" line="630"/>
     <source>Emplacement : %1
 </source>
     <translation>Local : %1
 </translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../sources/diagramview.cpp" line="635"/>
+    <location filename="../sources/diagramview.cpp" line="634"/>
     <source>Propriétés de l&apos;élément sélectionné</source>
     <translation>Propriedades do elemento seleccionado</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../sources/diagramview.cpp" line="636"/>
+    <location filename="../sources/diagramview.cpp" line="635"/>
     <source>Retrouver dans le panel</source>
     <translation>Encontrar no painel</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../sources/diagramview.cpp" line="637"/>
+    <location filename="../sources/diagramview.cpp" line="636"/>
     <source>Éditer l&apos;élément</source>
     <translation>Editar elemento</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../sources/diagramview.cpp" line="699"/>
+    <location filename="../sources/diagramview.cpp" line="698"/>
     <source>Éditer les propriétés d&apos;un conducteur</source>
     <comment>window title</comment>
     <translation>Editar as propriedades do condutor</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../sources/diagramview.cpp" line="764"/>
+    <location filename="../sources/diagramview.cpp" line="763"/>
     <source>Éditer les propriétés par défaut des conducteurs</source>
     <comment>window title</comment>
     <translation>Editar as propriedades padrão do condutor</translation>
@@ -757,53 +757,53 @@
     <translation>polígono</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../sources/editor/elementscene.cpp" line="804"/>
+    <location filename="../sources/editor/elementscene.cpp" line="857"/>
     <source>L&apos;orientation par défaut est l&apos;orientation dans laquelle s&apos;effectue la création de l&apos;élément.</source>
     <translation>A orientação padrão é a orientação na qual se efectua a criação do elemento.</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../sources/editor/elementscene.cpp" line="853"/>
+    <location filename="../sources/editor/elementscene.cpp" line="906"/>
     <source>Vous pouvez spécifier le nom de l&apos;élément dans plusieurs langues.</source>
     <translation>Pode especificar o nome do elemento em diversas línguas.</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../sources/editor/elementscene.cpp" line="815"/>
+    <location filename="../sources/editor/elementscene.cpp" line="868"/>
     <source>Autoriser les connexions internes</source>
     <translation>Permitir conexões internas</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../sources/editor/elementscene.cpp" line="1006"/>
-    <location filename="../sources/editor/elementscene.cpp" line="1060"/>
+    <location filename="../sources/editor/elementscene.cpp" line="1059"/>
+    <location filename="../sources/editor/elementscene.cpp" line="1113"/>
     <source>Ce document XML n&apos;est pas une définition d&apos;élément.</source>
     <comment>error message</comment>
     <translation>Este documento XML não é uma definição de elemento.</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../sources/editor/elementscene.cpp" line="1020"/>
+    <location filename="../sources/editor/elementscene.cpp" line="1073"/>
     <source>Les dimensions ou le point de saisie ne sont pas valides.</source>
     <comment>error message</comment>
     <translation>As dimensões ou o ponto âncora não são válidos.</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../sources/editor/elementscene.cpp" line="1035"/>
+    <location filename="../sources/editor/elementscene.cpp" line="1088"/>
     <source>Les orientations ne sont pas valides.</source>
     <comment>error message</comment>
     <translation>As orientações não são válidas.</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../sources/editor/elementscene.cpp" line="757"/>
+    <location filename="../sources/editor/elementscene.cpp" line="810"/>
     <source>Éditer la taille et le point de saisie</source>
     <comment>window title</comment>
     <translation>Editar tamanho e ponto âncora</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../sources/editor/elementscene.cpp" line="800"/>
+    <location filename="../sources/editor/elementscene.cpp" line="853"/>
     <source>Éditer les orientations</source>
     <comment>window title</comment>
     <translation>Editar orientações</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../sources/editor/elementscene.cpp" line="849"/>
+    <location filename="../sources/editor/elementscene.cpp" line="902"/>
     <source>Éditer les noms</source>
     <comment>window title</comment>
     <translation>Editar nomes</translation>
@@ -2194,82 +2194,82 @@
 <context>
   <name>QETApp</name>
   <message>
-    <location filename="../sources/qetapp.cpp" line="938"/>
+    <location filename="../sources/qetapp.cpp" line="940"/>
     <source>&amp;Quitter</source>
     <translation>&amp;Sair</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../sources/qetapp.cpp" line="939"/>
+    <location filename="../sources/qetapp.cpp" line="941"/>
     <source>&amp;Masquer</source>
     <translation>&amp;Esconder</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../sources/qetapp.cpp" line="940"/>
+    <location filename="../sources/qetapp.cpp" line="942"/>
     <source>&amp;Restaurer</source>
     <translation>&amp;Ver</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../sources/qetapp.cpp" line="941"/>
+    <location filename="../sources/qetapp.cpp" line="943"/>
     <source>&amp;Masquer tous les éditeurs de schéma</source>
     <translation>&amp;Esconder os editores de esquemas</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../sources/qetapp.cpp" line="942"/>
+    <location filename="../sources/qetapp.cpp" line="944"/>
     <source>&amp;Restaurer tous les éditeurs de schéma</source>
     <translation>&amp;Mostrar os editores de esquemas</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../sources/qetapp.cpp" line="943"/>
+    <location filename="../sources/qetapp.cpp" line="945"/>
     <source>&amp;Masquer tous les éditeurs d&apos;élément</source>
     <translation>&amp;Esconder os editores de elementos</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../sources/qetapp.cpp" line="944"/>
+    <location filename="../sources/qetapp.cpp" line="946"/>
     <source>&amp;Restaurer tous les éditeurs d&apos;élément</source>
     <translation>&amp;Mostrar os editores de elementos</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../sources/qetapp.cpp" line="945"/>
+    <location filename="../sources/qetapp.cpp" line="947"/>
     <source>&amp;Nouvel éditeur de schéma</source>
     <translation>&amp;Novo editor de esquema</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../sources/qetapp.cpp" line="946"/>
+    <location filename="../sources/qetapp.cpp" line="948"/>
     <source>&amp;Nouvel éditeur d&apos;élément</source>
     <translation>&amp;Novo editor de elemento</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../sources/qetapp.cpp" line="948"/>
+    <location filename="../sources/qetapp.cpp" line="950"/>
     <source>Ferme l&apos;application QElectroTech</source>
     <translation>Fechar QElectroTech</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../sources/qetapp.cpp" line="949"/>
+    <location filename="../sources/qetapp.cpp" line="951"/>
     <source>Réduire QElectroTech dans le systray</source>
     <translation>Minimizar QElectroTech para a bandeja de sistema</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../sources/qetapp.cpp" line="950"/>
+    <location filename="../sources/qetapp.cpp" line="952"/>
     <source>Restaurer QElectroTech</source>
     <translation>Restaurar QElectroTech</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../sources/qetapp.cpp" line="983"/>
+    <location filename="../sources/qetapp.cpp" line="985"/>
     <source>Éditeurs de schémas</source>
     <translation>Editores de esquemas</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../sources/qetapp.cpp" line="999"/>
+    <location filename="../sources/qetapp.cpp" line="1001"/>
     <source>Éditeurs d&apos;élément</source>
     <translation>Editores de elementos</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../sources/qetapp.cpp" line="1060"/>
+    <location filename="../sources/qetapp.cpp" line="1062"/>
     <source>Usage : </source>
     <translation>Utilização: </translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../sources/qetapp.cpp" line="1061"/>
+    <location filename="../sources/qetapp.cpp" line="1063"/>
     <source>QElectroTech, une application de réalisation de schémas électriques.
 
 Options disponibles : 
@@ -2286,7 +2286,7 @@
 </translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../sources/qetapp.cpp" line="1060"/>
+    <location filename="../sources/qetapp.cpp" line="1062"/>
     <source> [options] [fichier]...
 
 </source>
@@ -2295,21 +2295,21 @@
 </translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../sources/qetapp.cpp" line="1067"/>
+    <location filename="../sources/qetapp.cpp" line="1069"/>
     <source> --common-elements-dir=DIR   Definir le dossier de la collection d&apos;elements
 </source>
     <translation> --common-elements-dir=DIR   Define a directoria da colecção de elementos
 </translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../sources/qetapp.cpp" line="1070"/>
+    <location filename="../sources/qetapp.cpp" line="1072"/>
     <source> --config-dir=DIR       Definir le dossier de configuration
 </source>
     <translation> --config-dir=DIR       Define a directoria de configuração
 </translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../sources/qetapp.cpp" line="1072"/>
+    <location filename="../sources/qetapp.cpp" line="1074"/>
     <source> --lang-dir=DIR        Definir le dossier contenant les fichiers de langue
 </source>
     <translation> --lang-dir=DIR        Define a directoria dos ficheiros de linguagem</translation>
@@ -2333,19 +2333,19 @@
     <translation>A carregar...</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../sources/qetapp.cpp" line="934"/>
+    <location filename="../sources/qetapp.cpp" line="936"/>
     <source>Chargement... icône du systray</source>
     <comment>splash screen caption</comment>
     <translation>A carregar... Ícone da bandeja de sistema</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../sources/qetapp.cpp" line="936"/>
+    <location filename="../sources/qetapp.cpp" line="938"/>
     <source>QElectroTech</source>
     <comment>systray menu title</comment>
     <translation>QElectroTech</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../sources/qetapp.cpp" line="964"/>
+    <location filename="../sources/qetapp.cpp" line="966"/>
     <source>QElectroTech</source>
     <comment>systray icon tooltip</comment>
     <translation>QElectroTech</translation>
@@ -2439,11 +2439,6 @@
     <translation>Ctrl+Q</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../sources/qetdiagrameditor.cpp" line="261"/>
-    <source>Ctrl+R</source>
-    <translation>Ctrl+R</translation>
-  </message>
-  <message>
     <location filename="../sources/qetdiagrameditor.cpp" line="253"/>
     <source>Ctrl+Shift+A</source>
     <translation>Ctrl+Shift+A</translation>
@@ -2831,6 +2826,11 @@
     <translation>Backspace</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="../sources/qetdiagrameditor.cpp" line="261"/>
+    <source>Space</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
     <location filename="../sources/qetdiagrameditor.cpp" line="280"/>
     <source>Crée un nouveau schéma</source>
     <comment>status bar tip</comment>
@@ -4363,7 +4363,7 @@
 <context>
   <name>RecentFiles</name>
   <message>
-    <location filename="../sources/recentfiles.cpp" line="144"/>
+    <location filename="../sources/recentfiles.cpp" line="162"/>
     <source>&amp;Récemment ouvert(s)</source>
     <translation>&amp;Recentemente abertos</translation>
   </message>

Modified: trunk/lang/qet_ru.ts
===================================================================
--- trunk/lang/qet_ru.ts	2009-12-01 18:20:54 UTC (rev 800)
+++ trunk/lang/qet_ru.ts	2009-12-03 22:38:36 UTC (rev 801)
@@ -2653,463 +2653,463 @@
     <translation>Пробел</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../sources/qetdiagrameditor.cpp" line="263"/>
+    <location filename="../sources/qetdiagrameditor.cpp" line="262"/>
     <source>Ctrl+J</source>
     <translation>Ctrl+J</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../sources/qetdiagrameditor.cpp" line="264"/>
+    <location filename="../sources/qetdiagrameditor.cpp" line="263"/>
     <source>Ctrl+K</source>
     <translation>Ctrl+K</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../sources/qetdiagrameditor.cpp" line="265"/>
+    <location filename="../sources/qetdiagrameditor.cpp" line="264"/>
     <source>Ctrl+L</source>
     <translation>Ctrl+L</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../sources/qetdiagrameditor.cpp" line="266"/>
+    <location filename="../sources/qetdiagrameditor.cpp" line="265"/>
     <source>Ctrl+D</source>
     <translation>Ctrl+D</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../sources/qetdiagrameditor.cpp" line="268"/>
+    <location filename="../sources/qetdiagrameditor.cpp" line="267"/>
     <source>Ctrl+T</source>
     <translation>Ctrl+T</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../sources/qetdiagrameditor.cpp" line="272"/>
+    <location filename="../sources/qetdiagrameditor.cpp" line="271"/>
     <source>Ctrl+9</source>
     <translation>Ctrl+9</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../sources/qetdiagrameditor.cpp" line="273"/>
+    <location filename="../sources/qetdiagrameditor.cpp" line="272"/>
     <source>Ctrl+0</source>
     <translation>Ctrl+0</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../sources/qetdiagrameditor.cpp" line="275"/>
+    <location filename="../sources/qetdiagrameditor.cpp" line="274"/>
     <source>Ctrl+Shift+F</source>
     <translation>Ctrl+Shift+F</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../sources/qetdiagrameditor.cpp" line="281"/>
+    <location filename="../sources/qetdiagrameditor.cpp" line="280"/>
     <source>Crée un nouveau schéma</source>
     <comment>status bar tip</comment>
     <translation>Создать новую схему</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../sources/qetdiagrameditor.cpp" line="282"/>
+    <location filename="../sources/qetdiagrameditor.cpp" line="281"/>
     <source>Ouvre un schéma existant</source>
     <comment>status bar tip</comment>
     <translation>Открыть существующую схему</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../sources/qetdiagrameditor.cpp" line="283"/>
+    <location filename="../sources/qetdiagrameditor.cpp" line="282"/>
     <source>Ferme le schéma courant</source>
     <comment>status bar tip</comment>
     <translation>Закрыть текущую схему</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../sources/qetdiagrameditor.cpp" line="284"/>
+    <location filename="../sources/qetdiagrameditor.cpp" line="283"/>
     <source>Enregistre le schéma courant</source>
     <comment>status bar tip</comment>
     <translation>Сохранить текущую схему</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../sources/qetdiagrameditor.cpp" line="285"/>
+    <location filename="../sources/qetdiagrameditor.cpp" line="284"/>
     <source>Enregistre le schéma courant avec un autre nom de fichier</source>
     <comment>status bar tip</comment>
     <translation>Сохранить текущую схему под другим имененм</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../sources/qetdiagrameditor.cpp" line="286"/>
+    <location filename="../sources/qetdiagrameditor.cpp" line="285"/>
     <source>Enregistre tous les schémas du projet courant</source>
     <comment>status bar tip</comment>
     <translation>Сохранить все схемы текущего проекта</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../sources/qetdiagrameditor.cpp" line="287"/>
+    <location filename="../sources/qetdiagrameditor.cpp" line="286"/>
     <source>Importe un schéma dans le schéma courant</source>
     <comment>status bar tip</comment>
     <translation>Импорт схемы в текущую схему</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../sources/qetdiagrameditor.cpp" line="288"/>
+    <location filename="../sources/qetdiagrameditor.cpp" line="287"/>
     <source>Exporte le schéma courant dans un autre format</source>
     <comment>status bar tip</comment>
     <translation>Экспорт текущей схемы в другой формат</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../sources/qetdiagrameditor.cpp" line="289"/>
+    <location filename="../sources/qetdiagrameditor.cpp" line="288"/>
     <source>Imprime le schéma courant</source>
     <comment>status bar tip</comment>
     <translation>Печать текущей схемы</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../sources/qetdiagrameditor.cpp" line="290"/>
+    <location filename="../sources/qetdiagrameditor.cpp" line="289"/>
     <source>Ferme l&apos;application QElectroTech</source>
     <comment>status bar tip</comment>
     <translation>Закрыть QElectroTech</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../sources/qetdiagrameditor.cpp" line="292"/>
+    <location filename="../sources/qetdiagrameditor.cpp" line="291"/>
     <source>Annule l&apos;action précédente</source>
     <comment>status bar tip</comment>
     <translation>Отменить предыдущее действие</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../sources/qetdiagrameditor.cpp" line="293"/>
+    <location filename="../sources/qetdiagrameditor.cpp" line="292"/>
     <source>Restaure l&apos;action annulée</source>
     <comment>status bar tip</comment>
     <translation>Восстановить отменённое действие</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../sources/qetdiagrameditor.cpp" line="294"/>
+    <location filename="../sources/qetdiagrameditor.cpp" line="293"/>
     <source>Transfère les éléments sélectionnés dans le presse-papier</source>
     <comment>status bar tip</comment>
     <translation>Скопировать выделенные элементы в буфер обмена</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../sources/qetdiagrameditor.cpp" line="295"/>
+    <location filename="../sources/qetdiagrameditor.cpp" line="294"/>
     <source>Copie les éléments sélectionnés dans le presse-papier</source>
     <comment>status bar tip</comment>
     <translation>Копировать выделенные элементы</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../sources/qetdiagrameditor.cpp" line="296"/>
+    <location filename="../sources/qetdiagrameditor.cpp" line="295"/>
     <source>Place les éléments du presse-papier sur le schéma</source>
     <comment>status bar tip</comment>
     <translation>Вставить элементы из буфера обмена в схему</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../sources/qetdiagrameditor.cpp" line="297"/>
+    <location filename="../sources/qetdiagrameditor.cpp" line="296"/>
     <source>Sélectionne tous les éléments du schéma</source>
     <comment>status bar tip</comment>
     <translation>Выделить все элемены на схеме</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../sources/qetdiagrameditor.cpp" line="298"/>
+    <location filename="../sources/qetdiagrameditor.cpp" line="297"/>
     <source>Désélectionne tous les éléments du schéma</source>
     <comment>status bar tip</comment>
     <translation>Снять все выделения</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../sources/qetdiagrameditor.cpp" line="299"/>
+    <location filename="../sources/qetdiagrameditor.cpp" line="298"/>
     <source>Désélectionne les éléments sélectionnés et sélectionne les éléments non sélectionnés</source>
     <comment>status bar tip</comment>
     <translation>Снять выделения с выделеных элементов и выделить не выделенные элементы</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../sources/qetdiagrameditor.cpp" line="300"/>
+    <location filename="../sources/qetdiagrameditor.cpp" line="299"/>
     <source>Enlève les éléments sélectionnés du schéma</source>
     <comment>status bar tip</comment>
     <translation>Удалить выделенные элемены из схемы</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../sources/qetdiagrameditor.cpp" line="301"/>
+    <location filename="../sources/qetdiagrameditor.cpp" line="300"/>
     <source>Pivote les éléments sélectionnés</source>
     <comment>status bar tip</comment>
     <translation>Повернуть выделенные элементы</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../sources/qetdiagrameditor.cpp" line="1691"/>
+    <location filename="../sources/qetdiagrameditor.cpp" line="1690"/>
     <source>Impossible de retrouver cet élément dans le panel car il semble édité dans une autre fenêtre</source>
     <translation>Невозможно найти этот элемент в панеле, потому что он был изменён из другого окна</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../sources/qetdiagrameditor.cpp" line="1697"/>
+    <location filename="../sources/qetdiagrameditor.cpp" line="1696"/>
     <source>Impossible de retrouver cet élément dans le panel... rechargement du panel...</source>
     <translation>Невозможно найти этот элемент в панеле,... перезагрузка панели...</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../sources/qetdiagrameditor.cpp" line="1709"/>
+    <location filename="../sources/qetdiagrameditor.cpp" line="1708"/>
     <source>Impossible de retrouver cet élément dans le panel</source>
     <translation>Невозможно найти этот элемент в панели</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../sources/qetdiagrameditor.cpp" line="303"/>
+    <location filename="../sources/qetdiagrameditor.cpp" line="302"/>
     <source>Recalcule les chemins des conducteurs sans tenir compte des modifications</source>
     <comment>status bar tip</comment>
     <translation>Пересчитывает траекторию проводника игнорируя изменения сделанные пользователем</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../sources/qetdiagrameditor.cpp" line="304"/>
+    <location filename="../sources/qetdiagrameditor.cpp" line="303"/>
     <source>Spécifie les propriétés par défaut des conducteurs</source>
     <comment>status bar tip</comment>
     <translation>Задать умалчиваемые свойства проводника</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../sources/qetdiagrameditor.cpp" line="305"/>
+    <location filename="../sources/qetdiagrameditor.cpp" line="304"/>
     <source>Édite les informations affichées par le cartouche</source>
     <comment>status bar tip</comment>
     <translation>Редактировать информацию отображаемую в основной надписи</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../sources/qetdiagrameditor.cpp" line="306"/>
+    <location filename="../sources/qetdiagrameditor.cpp" line="305"/>
     <source>Ajoute une colonne au schéma</source>
     <comment>status bar tip</comment>
     <translation>Добавить колонку листа</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../sources/qetdiagrameditor.cpp" line="307"/>
+    <location filename="../sources/qetdiagrameditor.cpp" line="306"/>
     <source>Enlève une colonne au schéma</source>
     <comment>status bar tip</comment>
     <translation>Удалить колонку листа</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../sources/qetdiagrameditor.cpp" line="308"/>
+    <location filename="../sources/qetdiagrameditor.cpp" line="307"/>
     <source>Agrandit le schéma en hauteur</source>
     <comment>status bar tip</comment>
     <translation>Увеличить высоту листа</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../sources/qetdiagrameditor.cpp" line="309"/>
+    <location filename="../sources/qetdiagrameditor.cpp" line="308"/>
     <source>Rétrécit le schéma en hauteur</source>
     <comment>status bar tip</comment>
     <translation>Уменьшить высоту листа</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../sources/qetdiagrameditor.cpp" line="311"/>
+    <location filename="../sources/qetdiagrameditor.cpp" line="310"/>
     <source>Agrandit le schéma</source>
     <comment>status bar tip</comment>
     <translation>Увеличить лист</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../sources/qetdiagrameditor.cpp" line="312"/>
+    <location filename="../sources/qetdiagrameditor.cpp" line="311"/>
     <source>Rétrécit le schéma</source>
     <comment>status bar tip</comment>
     <translation>Уменьшить лист</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../sources/qetdiagrameditor.cpp" line="313"/>
+    <location filename="../sources/qetdiagrameditor.cpp" line="312"/>
     <source>Adapte la taille du schéma afin qu&apos;il soit entièrement visible</source>
     <comment>status bar tip</comment>
     <translation>Изменить размер так, чтобы лист поместился в окне</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../sources/qetdiagrameditor.cpp" line="314"/>
+    <location filename="../sources/qetdiagrameditor.cpp" line="313"/>
     <source>Restaure le zoom par défaut</source>
     <comment>status bar tip</comment>
     <translation>Восстановить исходный размер листа</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../sources/qetdiagrameditor.cpp" line="316"/>
+    <location filename="../sources/qetdiagrameditor.cpp" line="315"/>
     <source>Présente les différents projets ouverts dans des sous-fenêtres</source>
     <comment>status bar tip</comment>
     <translation>Отобразить открытые проекты в виде окон</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../sources/qetdiagrameditor.cpp" line="317"/>
+    <location filename="../sources/qetdiagrameditor.cpp" line="316"/>
     <source>Présente les différents projets ouverts des onglets</source>
     <comment>status bar tip</comment>
     <translation>Отобразить открытые проекты в виде вкладок</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../sources/qetdiagrameditor.cpp" line="319"/>
+    <location filename="../sources/qetdiagrameditor.cpp" line="318"/>
     <source>Permet de sélectionner les éléments</source>
     <comment>status bar tip</comment>
     <translation>Позволяет выбирать элементы</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../sources/qetdiagrameditor.cpp" line="320"/>
+    <location filename="../sources/qetdiagrameditor.cpp" line="319"/>
     <source>Permet de visualiser le schéma sans pouvoir le modifier</source>
     <comment>status bar tip</comment>
     <translation>Позволяет просматривать схему без её изменения</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../sources/qetdiagrameditor.cpp" line="322"/>
+    <location filename="../sources/qetdiagrameditor.cpp" line="321"/>
     <source>Permet de régler différents paramètres de QElectroTech</source>
     <comment>status bar tip</comment>
     <translation>Позволяет завать различные параметры QElectroTech</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../sources/qetdiagrameditor.cpp" line="324"/>
+    <location filename="../sources/qetdiagrameditor.cpp" line="323"/>
     <source>Dispose les fenêtres en mosaïque</source>
     <comment>status bar tip</comment>
     <translation>Разместить окна мозаикой</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../sources/qetdiagrameditor.cpp" line="325"/>
+    <location filename="../sources/qetdiagrameditor.cpp" line="324"/>
     <source>Dispose les fenêtres en cascade</source>
     <comment>status bar tip</comment>
     <translation>Разместить окна каскадом</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../sources/qetdiagrameditor.cpp" line="326"/>
+    <location filename="../sources/qetdiagrameditor.cpp" line="325"/>
     <source>Active le projet suivant</source>
     <comment>status bar tip</comment>
     <translation>Выбрать следующий проект</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../sources/qetdiagrameditor.cpp" line="327"/>
+    <location filename="../sources/qetdiagrameditor.cpp" line="326"/>
     <source>Active le projet précédent</source>
     <comment>status bar tip</comment>
     <translation>Выбрать предыдущий проект</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../sources/qetdiagrameditor.cpp" line="329"/>
+    <location filename="../sources/qetdiagrameditor.cpp" line="328"/>
     <source>Affiche des informations sur QElectroTech</source>
     <comment>status bar tip</comment>
     <translation>Отобразить информацию о QElectroTech</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../sources/qetdiagrameditor.cpp" line="330"/>
+    <location filename="../sources/qetdiagrameditor.cpp" line="329"/>
     <source>Affiche des informations sur la bibliothèque Qt</source>
     <comment>status bar tip</comment>
     <translation>Отобразить информацию о библиотеке Qt</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../sources/qetdiagrameditor.cpp" line="426"/>
+    <location filename="../sources/qetdiagrameditor.cpp" line="425"/>
     <source>&amp;Fichier</source>
     <translation>&amp;Файл</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../sources/qetdiagrameditor.cpp" line="427"/>
+    <location filename="../sources/qetdiagrameditor.cpp" line="426"/>
     <source>&amp;Édition</source>
     <translation>&amp;Правка</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../sources/qetdiagrameditor.cpp" line="428"/>
+    <location filename="../sources/qetdiagrameditor.cpp" line="427"/>
     <source>&amp;Projet</source>
     <translation>&amp;Проект</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../sources/qetdiagrameditor.cpp" line="429"/>
+    <location filename="../sources/qetdiagrameditor.cpp" line="428"/>
     <source>Afficha&amp;ge</source>
     <translation>&amp;Вид</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../sources/qetdiagrameditor.cpp" line="431"/>
+    <location filename="../sources/qetdiagrameditor.cpp" line="430"/>
     <source>&amp;Configuration</source>
     <translation>&amp;Настройка</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../sources/qetdiagrameditor.cpp" line="432"/>
+    <location filename="../sources/qetdiagrameditor.cpp" line="431"/>
     <source>Fe&amp;nêtres</source>
     <translation>&amp;Окно</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../sources/qetdiagrameditor.cpp" line="433"/>
+    <location filename="../sources/qetdiagrameditor.cpp" line="432"/>
     <source>&amp;Aide</source>
     <translation>&amp;Справка</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../sources/qetdiagrameditor.cpp" line="496"/>
+    <location filename="../sources/qetdiagrameditor.cpp" line="495"/>
     <source>Afficher</source>
     <translation>Отображать</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../sources/qetdiagrameditor.cpp" line="498"/>
+    <location filename="../sources/qetdiagrameditor.cpp" line="497"/>
     <source>Affiche ou non la barre d&apos;outils principale</source>
     <translation>Отобразить или скрыть главную панель инструментов</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../sources/qetdiagrameditor.cpp" line="499"/>
+    <location filename="../sources/qetdiagrameditor.cpp" line="498"/>
     <source>Affiche ou non la barre d&apos;outils Affichage</source>
     <translation>Отобразить или скрыть панель инструментов Вид</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../sources/qetdiagrameditor.cpp" line="500"/>
+    <location filename="../sources/qetdiagrameditor.cpp" line="499"/>
     <source>Affiche ou non la barre d&apos;outils Schéma</source>
     <translation>Отобразить или скрыть панель инструментов Схема</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../sources/qetdiagrameditor.cpp" line="501"/>
+    <location filename="../sources/qetdiagrameditor.cpp" line="500"/>
     <source>Affiche ou non le panel d&apos;appareils</source>
     <translation>Отобразить или скрыть Панель Элементы</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../sources/qetdiagrameditor.cpp" line="502"/>
+    <location filename="../sources/qetdiagrameditor.cpp" line="501"/>
     <source>Affiche ou non la liste des modifications</source>
     <translation>Отобразить или скрыть Список изменений</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../sources/qetdiagrameditor.cpp" line="505"/>
+    <location filename="../sources/qetdiagrameditor.cpp" line="504"/>
     <source>Afficher les projets</source>
     <translation>Отображать проекты</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../sources/qetdiagrameditor.cpp" line="536"/>
+    <location filename="../sources/qetdiagrameditor.cpp" line="535"/>
     <source>Outils</source>
     <translation>Инструменты</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../sources/qetdiagrameditor.cpp" line="539"/>
+    <location filename="../sources/qetdiagrameditor.cpp" line="538"/>
     <source>Affichage</source>
     <translation>Вид</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../sources/qetdiagrameditor.cpp" line="542"/>
+    <location filename="../sources/qetdiagrameditor.cpp" line="541"/>
     <source>Schéma</source>
     <translation>Схема</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../sources/qetdiagrameditor.cpp" line="685"/>
+    <location filename="../sources/qetdiagrameditor.cpp" line="684"/>
     <source>Ouvrir un fichier</source>
     <translation>Открыть файл</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../sources/qetdiagrameditor.cpp" line="687"/>
+    <location filename="../sources/qetdiagrameditor.cpp" line="686"/>
     <source>Schémas QElectroTech (*.qet);;Fichiers XML (*.xml);;Tous les fichiers (*)</source>
     <translation>Схемы QElectroTech (*.qet);;XML-файлы (*.xml);;Все файлы (*)</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../sources/qetdiagrameditor.cpp" line="770"/>
+    <location filename="../sources/qetdiagrameditor.cpp" line="769"/>
     <source>Impossible d&apos;ouvrir le fichier</source>
     <translation>Невозможно открыть файл</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../sources/qetdiagrameditor.cpp" line="771"/>
+    <location filename="../sources/qetdiagrameditor.cpp" line="770"/>
     <source>Il semblerait que le fichier que vous essayez d&apos;ouvrir ne soit pas accessible en lecture. Il est donc impossible de l&apos;ouvrir. Veuillez vérifier les permissions du fichier.</source>
     <translation>Возможно, что файл, который вы пытаетесь открыть, не читаем. Невозможно открыть файл. Пожалуйста, проверьте файл.</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../sources/qetdiagrameditor.cpp" line="784"/>
+    <location filename="../sources/qetdiagrameditor.cpp" line="783"/>
     <source>Ouverture du projet en lecture seule</source>
     <translation>Открытие проекта в режиме &quot;только чтение&quot;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../sources/qetdiagrameditor.cpp" line="785"/>
+    <location filename="../sources/qetdiagrameditor.cpp" line="784"/>
     <source>Il semblerait que le projet que vous essayez d&apos;ouvrir ne soit pas accessible en écriture. Il sera donc ouvert en lecture seule.</source>
     <translation>Возможно, проект, который вы пытаетесь открыть, не доступен для записи. Он будет открыт в режиме &quot;только для чтения&quot;.</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../sources/qetdiagrameditor.cpp" line="798"/>
+    <location filename="../sources/qetdiagrameditor.cpp" line="797"/>
     <source>Échec de l&apos;ouverture du projet</source>
     <comment>message box title</comment>
     <translation>Невозможно открыть проект</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../sources/qetdiagrameditor.cpp" line="800"/>
+    <location filename="../sources/qetdiagrameditor.cpp" line="799"/>
     <source>Il semblerait que le fichier %1 ne soit pas un fichier projet QElectroTech. Il ne peut donc être ouvert.</source>
     <comment>message box content</comment>
     <translation>Файл %1 не является проектом QElectroTech. Он не может быть открыт.</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../sources/qetdiagrameditor.cpp" line="1155"/>
+    <location filename="../sources/qetdiagrameditor.cpp" line="1154"/>
     <source>Sortir du &amp;mode plein écran</source>
     <translation>Выйти из полно&amp;экранного режима</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../sources/qetdiagrameditor.cpp" line="1157"/>
+    <location filename="../sources/qetdiagrameditor.cpp" line="1156"/>
     <source>Affiche QElectroTech en mode fenêtré</source>
     <comment>status bar tip</comment>
     <translation>Отобразить QElectroTech в оконном (обычном) режиме</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../sources/qetdiagrameditor.cpp" line="1159"/>
+    <location filename="../sources/qetdiagrameditor.cpp" line="1158"/>
     <source>Passer en &amp;mode plein écran</source>
     <translation>Полно&amp;экранный режим</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../sources/qetdiagrameditor.cpp" line="1161"/>
+    <location filename="../sources/qetdiagrameditor.cpp" line="1160"/>
     <source>Affiche QElectroTech en mode plein écran</source>
     <comment>status bar tip</comment>
     <translation>Отобразить QElectroTech в полноэкранном режиме</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../sources/qetdiagrameditor.cpp" line="1324"/>
+    <location filename="../sources/qetdiagrameditor.cpp" line="1323"/>
     <source>Active le projet « %1 »</source>
     <translation>Активировать проект « %1 »</translation>
   </message>
@@ -3119,7 +3119,7 @@
     <translation>Свойства выделения</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../sources/qetdiagrameditor.cpp" line="302"/>
+    <location filename="../sources/qetdiagrameditor.cpp" line="301"/>
     <source>Édite les propriétés des objets sélectionné</source>
     <comment>status bar tip</comment>
     <translation>Редактирование свойств выделенных объектов</translation>


Mail converted by MHonArc 2.6.19+ http://listengine.tuxfamily.org/