[qet] [4510] Update Danish translation

[ Thread Index | Date Index | More lists.tuxfamily.org/qet Archives ]


Revision: 4510
Author:  ossau2mation
Date:   2016-05-23 21:51:54 +0200 (Mon, 23 May 2016)
Log Message:
-----------
Update Danish translation

Modified Paths:
--------------
  trunk/lang/qet_da.qm
  trunk/lang/qet_da.ts

Modified: trunk/lang/qet_da.qm
===================================================================
(Binary files differ)

Modified: trunk/lang/qet_da.ts
===================================================================
--- trunk/lang/qet_da.ts	2016-05-23 19:00:28 UTC (rev 4509)
+++ trunk/lang/qet_da.ts	2016-05-23 19:51:54 UTC (rev 4510)
@@ -6661,7 +6661,12 @@
 %F: le label de folio
 %l : le numéro de ligne
 %c : le numéro de colonne</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
+    <translation>Du kan definere brugerdefineret etiket for ark rapport.
+Opret tekst ved hjælp af følgende variabler:
+%f: ark nummer
+%F: ark etiket
+%l: række nummer
+%c: kolonne nummer</translation>
   </message>
 </context>
 <context>
@@ -7562,7 +7567,10 @@
 - %id : numéro du folio courant dans le projet 
 - %total : nombre total de folios dans le projet 
 - %autonum : Folio Auto Numeration</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
+    <translation>Følgende variabler anvendes i ark området:
+- %id: aktuel ark nummer i projektet
+- %total: samlet antal ark i projektet
+- %autonum: Ark autonummerering</translation>
   </message>
   <message>
     <location filename="../sources/ui/titleblockpropertieswidget.ui" line="226"/>


Mail converted by MHonArc 2.6.19+ http://listengine.tuxfamily.org/