[qet] [4505] updated polish translation - ts/qm

[ Thread Index | Date Index | More lists.tuxfamily.org/qet Archives ]


Revision: 4505
Author:  pawel32640
Date:   2016-05-23 12:34:09 +0200 (Mon, 23 May 2016)
Log Message:
-----------
updated polish translation - ts/qm

Modified Paths:
--------------
  trunk/lang/qet_pl.qm
  trunk/lang/qet_pl.ts

Modified: trunk/lang/qet_pl.qm
===================================================================
(Binary files differ)

Modified: trunk/lang/qet_pl.ts
===================================================================
--- trunk/lang/qet_pl.ts	2016-05-23 02:19:24 UTC (rev 4504)
+++ trunk/lang/qet_pl.ts	2016-05-23 10:34:09 UTC (rev 4505)
@@ -163,7 +163,7 @@
   <message>
     <location filename="../sources/aboutqet.cpp" line="156"/>
     <source>Traduction en brézilien</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
+    <translation>Tłumaczenie na brazylijski</translation>
   </message>
   <message>
     <location filename="../sources/aboutqet.cpp" line="176"/>
@@ -948,28 +948,29 @@
   <message>
     <location filename="../sources/elementdialog.cpp" line="71"/>
     <source>Titre</source>
-    <translation type="unfinished">Tytuł</translation>
+    <translation>Tytuł</translation>
   </message>
   <message>
     <location filename="../sources/elementdialog.cpp" line="72"/>
     <source>Label</source>
-    <translation type="unfinished">Etykieta</translation>
+    <translation>Etykieta</translation>
   </message>
   <message>
     <location filename="../sources/elementdialog.cpp" line="103"/>
     <source>Nom du nouveau dossier</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
+    <translation>Nazwa nowego katalogu</translation>
   </message>
   <message>
     <location filename="../sources/elementdialog.cpp" line="103"/>
     <source>Nom du nouvel élément</source>
-    <translation type="unfinished">Nazwa nowego elementu</translation>
+    <translation>Nazwa nowego elementu</translation>
   </message>
   <message>
     <location filename="../sources/elementdialog.cpp" line="222"/>
     <source>Vous devez sélectionner un élément ou une catégorie avec un nom pour l&apos;élément.</source>
     <comment>message box content</comment>
-    <translation type="unfinished"></translation>
+    <translatorcomment>niepewne</translatorcomment>
+    <translation>Musisz wybrać element lub kategorię i nazwę dla elementu.</translation>
   </message>
   <message>
     <location filename="../sources/elementdialog.cpp" line="190"/>
@@ -1406,13 +1407,14 @@
     <location filename="../sources/elementscategoryeditor.cpp" line="41"/>
     <source>L&apos;item n&apos;est pas une catégorie</source>
     <comment>message box title</comment>
-    <translation type="unfinished"></translation>
+    <translatorcomment>niepewne</translatorcomment>
+    <translation>To nie jest kategoria</translation>
   </message>
   <message>
     <location filename="../sources/elementscategoryeditor.cpp" line="42"/>
     <source>L&apos;item demandé n&apos;est pas une categrie. Abandon.</source>
     <comment>message box content</comment>
-    <translation type="unfinished"></translation>
+    <translation>Żadna pozycja nie jest kategorią, Zaniechanie.</translation>
   </message>
   <message>
     <location filename="../sources/elementscategoryeditor.cpp" line="48"/>
@@ -2122,53 +2124,55 @@
   <message>
     <location filename="../sources/ui/folioautonumbering.ui" line="26"/>
     <source>Form</source>
-    <translation type="unfinished">Forma</translation>
+    <translation>Forma</translation>
   </message>
   <message>
     <location filename="../sources/ui/folioautonumbering.ui" line="107"/>
     <source> Options de numérotation</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
+    <translation>Opcje numeracji</translation>
   </message>
   <message>
     <location filename="../sources/ui/folioautonumbering.ui" line="132"/>
     <source>Nouveaux Folios</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
+    <translation>Nowy arkusz</translation>
   </message>
   <message>
     <location filename="../sources/ui/folioautonumbering.ui" line="174"/>
     <source>À</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
+    <translatorcomment>niepewne</translatorcomment>
+    <translation>Do</translation>
   </message>
   <message>
     <location filename="../sources/ui/folioautonumbering.ui" line="187"/>
     <source>De</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
+    <translatorcomment>niepewne</translatorcomment>
+    <translation>Od</translation>
   </message>
   <message>
     <location filename="../sources/ui/folioautonumbering.ui" line="203"/>
     <source>Sélection:</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
+    <translation>Wybór:</translation>
   </message>
   <message>
     <location filename="../sources/ui/folioautonumbering.ui" line="215"/>
     <source>Créer de nouveaux Folios</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
+    <translation>Tworzenie nowych arkuszy</translation>
   </message>
   <message>
     <location filename="../sources/ui/folioautonumbering.ui" line="228"/>
     <source>NumAuto des folios séléctionnés</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
+    <translation>Automatyczne numerowanie zaznaczonych arkuszy</translation>
   </message>
   <message>
     <location filename="../sources/ui/folioautonumbering.ui" line="244"/>
     <source>Numérotation automatique de Folio :</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
+    <translation>Automatyczna numeracja arkuszy:</translation>
   </message>
   <message>
     <location filename="../sources/ui/folioautonumbering.cpp" line="173"/>
     <source>Folio Autonumbering</source>
     <comment>title window</comment>
-    <translation type="unfinished"></translation>
+    <translation>Automatyczna numeracja arkuszy</translation>
   </message>
   <message>
     <location filename="../sources/ui/folioautonumbering.cpp" line="174"/>
@@ -2185,7 +2189,18 @@
 Le champs &quot;Incrémentation&quot; n&apos;est pas utilisé.
 </source>
     <comment>help dialog about the folio autonumerotation</comment>
-    <translation type="unfinished"></translation>
+    <translation>Tutaj możesz zdefiniować w jaki sposób będą numerowane nowe arkusze.
+- Każdy numer składa się z minimum jednej zmiennej.
+- Można dodawać i usuwać zmienne numeru za pomocą przycisków + i -.
+- Każda zmienna określa: typ, wartość i inkrementację.
+
+- Typ numeracji &quot;Numer 1&quot;, &quot;Numer 01&quot;, &quot;Numer 001&quot; oznacza ilość cyfr w numerze dla pola &quot;Wartość&quot;, która zwiększy się dla każdego nowego arkusza o wartość określoną w polu &quot;Inkrementacja&quot;.
+- &quot;Numer 01&quot; i &quot;Numer 001&quot; oznacza odpowiednio dwie lub trzy cyfry w schemacie
+Jeżeli numer określony w polu &quot;Wartość&quot; składa się z mniejszej ilości cyfr niż zostało to określone w polu &quot;Typ&quot;, cyfry zostaną poprzedzone jednym lub dwoma zerami dla zachowania zgodności typu.
+
+- Typ &quot;Tekst&quot; oznacza tekst, który nie podlega zmianom.
+Pole &quot;Inkrementacja&quot; nie jest używane.
+</translation>
   </message>
 </context>
 <context>
@@ -2275,7 +2290,7 @@
   <message>
     <location filename="../sources/configpages.cpp" line="372"/>
     <source>Brézilien</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
+    <translation>Brazylijski</translation>
   </message>
   <message>
     <location filename="../sources/configpages.cpp" line="373"/>
@@ -2477,32 +2492,32 @@
   <message>
     <location filename="../sources/ui/importelementdialog.ui" line="14"/>
     <source>Intégration d&apos;un élément</source>
-    <translation type="unfinished">Łączenie elementów</translation>
+    <translation>Łączenie elementów</translation>
   </message>
   <message>
     <location filename="../sources/ui/importelementdialog.ui" line="20"/>
     <source>L&apos;élément a déjà été intégré dans le projet. Toutefois, la version que vous tentez de poser semble différente. Que souhaitez-vous faire ?</source>
-    <translation type="unfinished">Element został już włączony do projektu. Wydaje się jednak, że wersja, którą chcesz dołączyć jest inna. Co chcesz zrobić?</translation>
+    <translation>Element został już włączony do projektu. Wydaje się jednak, że wersja, którą chcesz dołączyć jest inna. Co chcesz zrobić?</translation>
   </message>
   <message>
     <location filename="../sources/ui/importelementdialog.ui" line="27"/>
     <source>Utiliser l&apos;élément déjà integré</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
+    <translation>Użyj wykorzystywany element</translation>
   </message>
   <message>
     <location filename="../sources/ui/importelementdialog.ui" line="34"/>
     <source>Intégrer l&apos;élément déposé</source>
-    <translation type="unfinished">Użyj przeciągany element</translation>
+    <translation>Użyj przeciągany element</translation>
   </message>
   <message>
     <location filename="../sources/ui/importelementdialog.ui" line="52"/>
     <source>Écraser l&apos;élément déjà intégé</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
+    <translation>Usuń istniejący element</translation>
   </message>
   <message>
     <location filename="../sources/ui/importelementdialog.ui" line="59"/>
     <source>Faire cohabiter les deux éléments</source>
-    <translation type="unfinished">Wstaw drugi element jako współistniejący</translation>
+    <translation>Wstaw drugi element jako współistniejący</translation>
   </message>
 </context>
 <context>
@@ -2999,7 +3014,7 @@
   <message>
     <location filename="../sources/newelementwizard.cpp" line="216"/>
     <source>Un élément portant le même nom existe déjà</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
+    <translation>Element o tej nazwie już istnieje</translation>
   </message>
 </context>
 <context>
@@ -3037,7 +3052,7 @@
   <message>
     <location filename="../sources/ui/numparteditorw.ui" line="61"/>
     <source>Folio</source>
-    <translation type="unfinished">Arkusz</translation>
+    <translation>Arkusz</translation>
   </message>
 </context>
 <context>
@@ -3196,17 +3211,17 @@
   <message>
     <location filename="../sources/projectconfigpages.cpp" line="300"/>
     <source>Conductor</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
+    <translation>Przewód</translation>
   </message>
   <message>
     <location filename="../sources/projectconfigpages.cpp" line="316"/>
     <source>Folio</source>
-    <translation type="unfinished">Arkusz</translation>
+    <translation>Arkusz</translation>
   </message>
   <message>
     <location filename="../sources/projectconfigpages.cpp" line="332"/>
     <source>Folio Auto Numbering</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
+    <translation>Automatyczna numeracja arkuszy</translation>
   </message>
   <message>
     <location filename="../sources/projectconfigpages.cpp" line="416"/>
@@ -6445,7 +6460,7 @@
   <message>
     <location filename="../sources/nomenclature.cpp" line="87"/>
     <source>Label de folio</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
+    <translation>Etykieta arkusza</translation>
   </message>
   <message>
     <location filename="../sources/nomenclature.cpp" line="88"/>
@@ -6657,7 +6672,13 @@
 %F: le label de folio
 %l : le numéro de ligne
 %c : le numéro de colonne</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
+    <translatorcomment>niepewne</translatorcomment>
+    <translation>Można zdefiniować niestandardowe odsyłacze do stron.
+Utwórz tekst używając następujących zmiennych :
+%f : numer arkusza
+%F: etykieta arkusza
+%l : numer wiersza
+%c : numer kolumny</translation>
   </message>
 </context>
 <context>
@@ -6711,7 +6732,7 @@
     <location filename="../sources/ui/selectautonumw.cpp" line="135"/>
     <source>Folio Autonumérotation</source>
     <comment>title window</comment>
-    <translation type="unfinished"></translation>
+    <translation>Automatyczna numeracja arkuszy</translation>
   </message>
   <message>
     <location filename="../sources/ui/selectautonumw.cpp" line="136"/>
@@ -6728,13 +6749,24 @@
 Le champs &quot;Incrémentation&quot; n&apos;est pas utilisé.
 </source>
     <comment>help dialog about the folio autonumerotation</comment>
-    <translation type="unfinished"></translation>
+    <translation>Tutaj możesz zdefiniować w jaki sposób będą numerowane nowe arkusze.
+- Każdy numer składa się z minimum jednej zmiennej.
+- Można dodawać i usuwać zmienne numeru za pomocą przycisków + i -.
+- Każda zmienna określa: typ, wartość i inkrementację.
+
+- Typ numeracji &quot;Numer 1&quot;, &quot;Numer 01&quot;, &quot;Numer 001&quot; oznacza ilość cyfr w numerze dla pola &quot;Wartość&quot;, która zwiększy się dla każdego nowego arkusza o wartość określoną w polu &quot;Inkrementacja&quot;.
+- &quot;Numer 01&quot; i &quot;Numer 001&quot; oznacza odpowiednio dwie lub trzy cyfry w schemacie
+Jeżeli numer określony w polu &quot;Wartość&quot; składa się z mniejszej ilości cyfr niż zostało to określone w polu &quot;Typ&quot;, cyfry zostaną poprzedzone jednym lub dwoma zerami dla zachowania zgodności typu.
+
+- Typ &quot;Tekst&quot; oznacza tekst, który nie podlega zmianom.
+Pole &quot;Inkrementacja&quot; nie jest używane.
+</translation>
   </message>
   <message>
     <location filename="../sources/ui/selectautonumw.cpp" line="153"/>
     <source>Conductor Autonumérotation</source>
     <comment>title window</comment>
-    <translation type="unfinished"></translation>
+    <translation>Automatyczna numeracja przewodów</translation>
   </message>
   <message>
     <location filename="../sources/ui/selectautonumw.cpp" line="154"/>
@@ -6756,7 +6788,17 @@
 -Le type &quot;Folio&quot; représente le nom du folio en cours.
 Les autres champs ne sont pas utilisés.</source>
     <comment>help dialog about the conductor autonumerotation</comment>
-    <translation type="unfinished"></translation>
+    <translation>Tutaj możesz zdefiniować w jaki sposób będą numerowane nowe przewody.
+- Każdy numer składa się z minimum jednej zmiennej.
+- Można dodawać i usuwać zmienne numeru za pomocą przycisków + i -.
+- Każda zmienna określa: typ, wartość i inkrementację.
+
+- Typ numeracji &quot;Numer 1&quot;, &quot;Numer 01&quot;, &quot;Numer 001&quot; oznacza ilość cyfr w numerze dla pola &quot;Wartość&quot;, która zwiększy się dla każdego nowego przewodu o wartość określoną w polu &quot;Inkrementacja&quot;.
+- &quot;Numer 01&quot; i &quot;Numer 001&quot; oznacza odpowiednio dwie lub trzy cyfry w schemacie
+Jeżeli numer określony w polu &quot;Wartość&quot; składa się z mniejszej ilości cyfr niż zostało to określone w polu &quot;Typ&quot;, cyfry zostaną poprzedzone jednym lub dwoma zerami dla zachowania zgodności typu.
+
+- Typ &quot;Tekst&quot; oznacza tekst, który nie podlega zmianom.
+Pole &quot;Inkrementacja&quot; nie jest używane.</translation>
   </message>
 </context>
 <context>
@@ -7525,7 +7567,7 @@
     <location filename="../sources/ui/titleblockpropertieswidget.cpp" line="288"/>
     <location filename="../sources/ui/titleblockpropertieswidget.cpp" line="406"/>
     <source>Créer un Folio Numérotation Auto</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
+    <translation>Tworzenie automatycznej numeracji arkuszy</translation>
   </message>
   <message>
     <location filename="../sources/ui/titleblockpropertieswidget.ui" line="70"/>
@@ -7558,7 +7600,10 @@
 - %id : numéro du folio courant dans le projet 
 - %total : nombre total de folios dans le projet 
 - %autonum : Folio Auto Numeration</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
+    <translation>Poniższe zmienne są używane w polu Arkusz
+- %id : numer danego arkusza w projekcie
+- %total: liczba arkuszy w projekcie
+- %autonum : automatyczna numeracja arkusza</translation>
   </message>
   <message>
     <location filename="../sources/ui/titleblockpropertieswidget.ui" line="226"/>
@@ -7648,7 +7693,7 @@
   <message>
     <location filename="../sources/ui/titleblockpropertieswidget.ui" line="333"/>
     <source>Page Num:</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
+    <translation>Num str:</translation>
   </message>
   <message>
     <location filename="../sources/ui/titleblockpropertieswidget.ui" line="343"/>
@@ -8182,17 +8227,18 @@
   <message>
     <location filename="../sources/ui/xrefpropertieswidget.ui" line="78"/>
     <source>Mode d&apos;affichage</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
+    <translation>Tryb wyświetlania</translation>
   </message>
   <message>
     <location filename="../sources/ui/xrefpropertieswidget.ui" line="84"/>
     <source> Label de Folio</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
+    <translation>Etykiety arkuszy</translation>
   </message>
   <message>
     <location filename="../sources/ui/xrefpropertieswidget.ui" line="94"/>
     <source>Index de Folio </source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
+    <translatorcomment>niepewne</translatorcomment>
+    <translation>Spis arkuszy</translation>
   </message>
   <message>
     <location filename="../sources/ui/xrefpropertieswidget.ui" line="112"/>


Mail converted by MHonArc 2.6.19+ http://listengine.tuxfamily.org/