[qet] [4152] Nsis Installers : add Dutch_Belgium language, thank Ronny

[ Thread Index | Date Index | More lists.tuxfamily.org/qet Archives ]


Revision: 4152
Author:  scorpio810
Date:   2015-08-23 03:35:16 +0200 (Sun, 23 Aug 2015)
Log Message:
-----------
Nsis Installers : add Dutch_Belgium language, thank Ronny

Modified Paths:
--------------
  trunk/packaging/windows/QET.nsi
  trunk/packaging/windows/QET64.nsi

Added Paths:
-----------
  trunk/packaging/windows/Contrib/
  trunk/packaging/windows/Contrib/Dutch_Belgium.nlf
  trunk/packaging/windows/Contrib/Dutch_Belgium.nsh

Added: trunk/packaging/windows/Contrib/Dutch_Belgium.nlf
===================================================================
--- trunk/packaging/windows/Contrib/Dutch_Belgium.nlf	            (rev 0)
+++ trunk/packaging/windows/Contrib/Dutch_Belgium.nlf	2015-08-23 01:35:16 UTC (rev 4152)
@@ -0,0 +1,191 @@
+# Header, don't edit
+NLF v6
+# Start editing here
+# Language ID
+2067
+# Font and size - dash (-) means default
+-
+-
+# Codepage - dash (-) means ANSI code page
+1252
+# RTL - anything else than RTL means LTR
+-
+# Translation by Ronny Desmedt (any credits should go here)
+# ^Branding
+Nullsoft Install System %s
+# ^SetupCaption
+$(^Name) Installatie
+# ^UninstallCaption
+$(^Name) Deïnstallatie
+# ^LicenseSubCaption
+: Licentie overeenkomst
+# ^ComponentsSubCaption
+: Installatie Opties
+# ^DirSubCaption
+: Installatie Map
+# ^InstallingSubCaption
+: Installeren
+# ^CompletedSubCaption
+: Voltooid
+# ^UnComponentsSubCaption
+: Deïnstallatie Opties
+# ^UnDirSubCaption
+: Deïnstallatie Map
+# ^ConfirmSubCaption
+: Bevestigen
+# ^UninstallingSubCaption
+: Deïnstalleren
+# ^UnCompletedSubCaption
+: Voltooid
+# ^BackBtn
+< &Terug
+# ^NextBtn
+&Volgende >
+# ^AgreeBtn
+Ik ben &Akkoord
+# ^AcceptBtn
+Ik &Accepteer de licentie overeenkomst
+# ^DontAcceptBtn
+Ik &Accepteer de licentie overeenkomst niet
+# ^InstallBtn
+&Installeer
+# ^UninstallBtn
+&Deïnstalleer
+# ^CancelBtn
+Afbreken
+# ^CloseBtn
+&Sluiten
+# ^BrowseBtn
+B&laderen...
+# ^ShowDetailsBtn
+Toon &details
+# ^ClickNext
+Klik op volgende om verder te gaan.
+# ^ClickInstall
+Klik op installeren om de installatie te starten.
+# ^ClickUninstall
+Klik op deïnstalleren om de installatie te verwijderen.
+# ^Name
+Naam
+# ^Completed
+Voltooid
+# ^LicenseText
+Gelieve de licentie overeenkomst te lezen alvorens $(^NameDA) te installeren. Als u akkord bent met de licentie overeenkomst, klik op akkoord.
+# ^LicenseTextCB
+Gelieve de licentie overeenkomst te lezen alvorens $(^NameDA) te installeren. Als u akkord bent met de licentie overeenkomst, klik op onderstaande selectievakje. $_CLICK
+# ^LicenseTextRB
+Gelieve de licentie overeenkomst te lezen alvorens $(^NameDA) te installeren. Als u akkord bent met de licentie overeenkomst, selecteer de eerste onderstaande optie. $_CLICK
+# ^UnLicenseText
+Gelieve de licentie overeenkomst te lezen alvorens $(^NameDA) te deïnstalleren. Als u akkord bent met de licentie overeenkomst, klik op akkoord.
+# ^UnLicenseTextCB
+Gelieve de licentie overeenkomst te lezen alvorens $(^NameDA) te deïnstalleren. Als u akkord bent met de licentie overeenkomst, klik op onderstaande selectievakje. $_CLICK
+# ^UnLicenseTextRB
+Gelieve de licentie overeenkomst te lezen alvorens $(^NameDA) te deïnstalleren. Als u akkord bent met de licentie overeenkomst, selecteer de eerste onderstaande optie. $_CLICK
+# ^Custom
+Aangepast
+# ^ComponentsText
+Selecteer de onderdelen die u wilt installeren en deselecteer de onderdelen die u niet wilt installeren. $_CLICK
+# ^ComponentsSubText1
+Selecteer een installatie type:
+# ^ComponentsSubText2_NoInstTypes
+Selecteer de onderdelen om te installeren:
+# ^ComponentsSubText2
+Of, selecteer optionelen onderdelen die u wilt installeren:
+# ^UnComponentsText
+Selecteer de onderdelen die u wilt deïnstalleren en deselecteer de onderdelen die u niet wilt deïinstalleren. $_CLICK
+# ^UnComponentsSubText1
+Selecteer een deïnstallatie type:
+# ^UnComponentsSubText2_NoInstTypes
+Selecteer de onderdelen om te deïnstalleren:
+# ^UnComponentsSubText2
+Of, selecteer optionelen onderdelen die u wilt deïnstalleren:
+# ^DirText
+De installatie van $(^NameDA) wordt in volgende map uitgevoerd. Om in een andere map te installeren, klik op bladeren om een andere map te selecteren. $_CLICK
+# ^DirSubText
+Installatie map
+# ^DirBrowseText
+Selecteerd de map om $(^NameDA) in te installeren:
+# ^UnDirText
+De deïnstallatie van $(^NameDA) in de volgende map. Om een andere map te deïnstalleren, klik op bladren om een andere map te selecteren. $_CLICK
+# ^UnDirSubText
+""
+# ^UnDirBrowseText
+Selecteer en map om $(^NameDA) van te deînstalleren:
+# ^SpaceAvailable
+"Beschikbare ruimte: "
+# ^SpaceRequired
+"Benodigde ruimte: "
+# ^UninstallingText
+$(^NameDA) wordt gedeïnstalleerd uit volgende map. $_CLICK
+# ^UninstallingSubText
+Deïnstalleren van:
+# ^FileError
+Fout bij openen van bestand om te schrijven: \r\n\r\n$0\r\n\r\nKlik op afbreken om de installatie te stoppen,\r\nOpnieuw om te proberen, of\r\nNegeren om dit bestand over te slaan.
+# ^FileError_NoIgnore
+Fout bij openen van bestand om te schrijven: \r\n\r\n$0\r\n\r\nOpnieuw om te proberen, of\r\nAfbreken om de installatie te stoppen.
+# ^CantWrite
+"Kan niet schrijven: "
+# ^CopyFailed
+Kopieren mislukt
+# ^CopyTo
+"Copier naar "
+# ^Registering
+"Registreren: "
+# ^Unregistering
+"Deregistreren: "
+# ^SymbolNotFound
+"Kan symbool niet vinden: "
+# ^CouldNotLoad
+"Kan niet laden: "
+# ^CreateFolder
+"Map maken: "
+# ^CreateShortcut
+"Snelkoppeling maken: "
+# ^CreatedUninstaller
+"Doe deïnstallatie: "
+# ^Delete
+"Verwijder bestanden: "
+# ^DeleteOnReboot
+Verwijder bij herstarten: "
+# ^ErrorCreatingShortcut
+"Fout bij maken snelkoppeling: "
+# ^ErrorCreating
+"Fout bij maken: "
+# ^ErrorDecompressing
+Fout bij uitpakken gegevens! Beschadigd bestand?
+# ^ErrorRegistering
+Fout bij registreren DLL
+# ^ExecShell
+"ExecShell: "
+# ^Exec
+"Uitvoeren: "
+# ^Extract
+"Extract: "
+# ^ErrorWriting
+Fout: fout bij schrijven naar bestand "
+# ^InvalidOpcode
+Installie beschadigd: niet toegestane opcode
+# ^NoOLE
+"Geen OLE voor: "
+# ^OutputFolder
+"Bestemmings map: "
+# ^RemoveFolder
+"Verwijder mapr: "
+# ^RenameOnReboot
+"Hernoem bij opstarten: "
+# ^Rename
+"Hernoem: "
+# ^Skipped
+Overgeslagen: "
+# ^CopyDetails
+Copier details naar klembord
+# ^LogInstall
+Log instaltie proces
+# ^Byte
+B
+# ^Kilo
+K
+# ^Mega
+M
+# ^Giga
+G

Added: trunk/packaging/windows/Contrib/Dutch_Belgium.nsh
===================================================================
--- trunk/packaging/windows/Contrib/Dutch_Belgium.nsh	            (rev 0)
+++ trunk/packaging/windows/Contrib/Dutch_Belgium.nsh	2015-08-23 01:35:16 UTC (rev 4152)
@@ -0,0 +1,128 @@
+;Language:Dutch_Belgium (2067)
+;By Ronny Desmedt
+
+!insertmacro LANGFILE "Dutch_Belgium" "Dutch_Belgium"
+
+!ifdef MUI_WELCOMEPAGE
+ ${LangFileString} MUI_TEXT_WELCOME_INFO_TITLE "Welkom bij $(^NameDA) installatie Wizard"
+ ${LangFileString} MUI_TEXT_WELCOME_INFO_TEXT "Deze wizard zal u begeleiden bij de installatie van $(^NameDA).$\r$\n$\r$\nHet is aanbevol dat u alle andere programmas afsluit voordat u deze installatie uitvoerd. Dit geeft de mogelijkheid om relevante systeem bestanden bij te werken zonder dat uw systeem terug moet opstarten.$\r$\n$\r$\n$_CLICK"
+!endif
+
+!ifdef MUI_UNWELCOMEPAGE
+ ${LangFileString} MUI_UNTEXT_WELCOME_INFO_TITLE "Welkom bij de $(^NameDA) deïnstallatie wizard"
+ ${LangFileString} MUI_UNTEXT_WELCOME_INFO_TEXT "Deze wizard zal u begeleiden bij de deïnstallatie van $(^NameDA).$\r$\n$\r$\nControleer of $(^NameDA) is afgesloten alvorens de deïnstallatie te starten.$\r$\n$\r$\n$_CLICK"
+!endif
+
+!ifdef MUI_LICENSEPAGE
+ ${LangFileString} MUI_TEXT_LICENSE_TITLE "Licentie overeenkomst"
+ ${LangFileString} MUI_TEXT_LICENSE_SUBTITLE "Gelieve de licentie te lezen alvorens U $(^NameDA) installeert."
+ ${LangFileString} MUI_INNERTEXT_LICENSE_BOTTOM "Klik op akkoord om de overeenkomst te aanvaarden. U moet de overeenkomst aanvaarden om $(^NameDA) te installeren."
+ ${LangFileString} MUI_INNERTEXT_LICENSE_BOTTOM_CHECKBOX "Als u de voorwaarden van de overeenkomst aanvaard, Klik op onderstaande selectievakje. U moet de overeenkomst aanvaarden om $(^NameDA) te installeren. $_CLICK"
+ ${LangFileString} MUI_INNERTEXT_LICENSE_BOTTOM_RADIOBUTTONS "Als u de voorwaarden van de overeenkomst aanvaard, selecteer de eerste onderstaande optie. U moet de overeenkomst aanvaarden om $(^NameDA) te installeren. $_CLICK"
+!endif
+
+!ifdef MUI_UNLICENSEPAGE
+ ${LangFileString} MUI_UNTEXT_LICENSE_TITLE "Licentie overeenkomst"
+ ${LangFileString} MUI_UNTEXT_LICENSE_SUBTITLE "Gelieve de licentie overeenkomst te herlezen alvorens met de deïnstallatie van $(^NameDA) verder te doen."
+ ${LangFileString} MUI_UNINNERTEXT_LICENSE_BOTTOM "Klik op akkoord om de overeenkomst te aanvaarden. U moet de overeenkomst aanvaarden om $(^NameDA) te deïnstalleren."
+ ${LangFileString} MUI_UNINNERTEXT_LICENSE_BOTTOM_CHECKBOX "Als u de voorwaarden van de overeenkomst aanvaard, Klik op onderstaande selectievakje. U moet de overeenkomst aanvaarden om $(^NameDA) te deïnstalleren. $_CLICK"
+ ${LangFileString} MUI_UNINNERTEXT_LICENSE_BOTTOM_RADIOBUTTONS "Als u de voorwaarden van de overeenkomst aanvaard, selecteer de eerste onderstaande optie. U moet de overeenkomst aanvaarden om $(^NameDA) te deïnstalleren. $_CLICK"
+!endif
+
+!ifdef MUI_LICENSEPAGE | MUI_UNLICENSEPAGE
+ ${LangFileString} MUI_INNERTEXT_LICENSE_TOP "Gebruik pagina neer om de rest van de overeenkomst te lezen."
+!endif
+
+!ifdef MUI_COMPONENTSPAGE
+ ${LangFileString} MUI_TEXT_COMPONENTS_TITLE "Kies onderdelen"
+ ${LangFileString} MUI_TEXT_COMPONENTS_SUBTITLE "Kies de onderdelen van $(^NameDA) die u wilt installeren."
+!endif
+
+!ifdef MUI_UNCOMPONENTSPAGE
+ ${LangFileString} MUI_UNTEXT_COMPONENTS_TITLE "Kies onderdelen"
+ ${LangFileString} MUI_UNTEXT_COMPONENTS_SUBTITLE "Kies de onderdelen van $(^NameDA) die u wilt deïnstalleren."
+!endif
+
+!ifdef MUI_COMPONENTSPAGE | MUI_UNCOMPONENTSPAGE
+ ${LangFileString} MUI_INNERTEXT_COMPONENTS_DESCRIPTION_TITLE "Beschrijving"
+ !ifndef NSIS_CONFIG_COMPONENTPAGE_ALTERNATIVE
+  ${LangFileString} MUI_INNERTEXT_COMPONENTS_DESCRIPTION_INFO "Beweeg de muisaanwijzer over de onderdelen om de beschrijving te zien."
+ !else
+  ${LangFileString} MUI_INNERTEXT_COMPONENTS_DESCRIPTION_INFO "Beweeg de muisaanwijzer over de onderdelen om de beschrijving te zien."
+ !endif
+!endif
+
+!ifdef MUI_DIRECTORYPAGE
+ ${LangFileString} MUI_TEXT_DIRECTORY_TITLE "Kies een installatie locatie"
+ ${LangFileString} MUI_TEXT_DIRECTORY_SUBTITLE "Kies een map waar U $(^NameDA) wilt installeren."
+!endif
+
+!ifdef MUI_UNDIRECTORYPAGE
+ ${LangFileString} MUI_UNTEXT_DIRECTORY_TITLE "Kies een deïnstallatie locatie"
+ ${LangFileString} MUI_UNTEXT_DIRECTORY_SUBTITLE "Kies een map waar U $(^NameDA) wilt deïnstalleren."
+!endif
+
+!ifdef MUI_INSTFILESPAGE
+ ${LangFileString} MUI_TEXT_INSTALLING_TITLE "Installeren"
+ ${LangFileString} MUI_TEXT_INSTALLING_SUBTITLE "Even gedult terwijl $(^NameDA) wordt geinstalleerd."
+ ${LangFileString} MUI_TEXT_FINISH_TITLE "Installatie voltooid"
+ ${LangFileString} MUI_TEXT_FINISH_SUBTITLE "De installatie is succesvol afgerond."
+ ${LangFileString} MUI_TEXT_ABORT_TITLE "Installatie is afgebroken"
+ ${LangFileString} MUI_TEXT_ABORT_SUBTITLE "De installatie is niet voltooid."
+!endif
+
+!ifdef MUI_UNINSTFILESPAGE
+ ${LangFileString} MUI_UNTEXT_UNINSTALLING_TITLE "DeïnEven geduld terwijl $(^NameDA) wordt gedeïnstalleerd."
+ ${LangFileString} MUI_UNTEXT_FINISH_TITLE "Deïnstallatie voltooid"
+ ${LangFileString} MUI_UNTEXT_FINISH_SUBTITLE "Deïnstallatie succesvol afgerond."
+ ${LangFileString} MUI_UNTEXT_ABORT_TITLE "Deïnstallatie onderbroken"
+ ${LangFileString} MUI_UNTEXT_ABORT_SUBTITLE "Deïnstallatie is niet voltooid."
+!endif
+
+!ifdef MUI_FINISHPAGE
+ ${LangFileString} MUI_TEXT_FINISH_INFO_TITLE "Voltooien van de $(^NameDA) installatie Wizard"
+ ${LangFileString} MUI_TEXT_FINISH_INFO_TEXT "$(^NameDA) is geinstalleerd op uw computer.$\r$\n$\r$\nKlik op einde om de installatie wizard af te sluiten."
+ ${LangFileString} MUI_TEXT_FINISH_INFO_REBOOT "Uw computer moet herstarten op de installatie van $(^NameDA) te voltooien. Wilt u nu opnieuw opstarten?"
+!endif
+
+!ifdef MUI_UNFINISHPAGE
+ ${LangFileString} MUI_UNTEXT_FINISH_INFO_TITLE "Voltooien van de $(^NameDA) deïnstallatie wizard"
+ ${LangFileString} MUI_UNTEXT_FINISH_INFO_TEXT "$(^NameDA) is gedeïnstalleerd op uw computer.$\r$\n$\r$\nKlik op einde om de installatie wizard af te sluiten."
+ ${LangFileString} MUI_UNTEXT_FINISH_INFO_REBOOT "Uw computer moet herstarten op de deïnstallatie van $(^NameDA)te voltooien. Wilt u nu opnieuw opstarten?"
+!endif
+
+!ifdef MUI_FINISHPAGE | MUI_UNFINISHPAGE
+ ${LangFileString} MUI_TEXT_FINISH_REBOOTNOW "Nu herstarten"
+ ${LangFileString} MUI_TEXT_FINISH_REBOOTLATER "Ik wil later herstarten"
+ ${LangFileString} MUI_TEXT_FINISH_RUN "&Starten $(^NameDA)"
+ ${LangFileString} MUI_TEXT_FINISH_SHOWREADME "&Toon leesmij"
+ ${LangFileString} MUI_BUTTONTEXT_FINISH "&Einde" 
+!endif
+
+!ifdef MUI_STARTMENUPAGE
+ ${LangFileString} MUI_TEXT_STARTMENU_TITLE "Kies start menu map"
+ ${LangFileString} MUI_TEXT_STARTMENU_SUBTITLE "Kies een map in start menu voor de snelkoppeling van $(^NameDA)."
+ ${LangFileString} MUI_INNERTEXT_STARTMENU_TOP "Kies een map in start menu waar u de programma snelkoppelingen wilt aanmaken. U kan ook de naam van een nieuwe map opgeven."
+ ${LangFileString} MUI_INNERTEXT_STARTMENU_CHECKBOX "Maak geen snelkoppelingen"
+!endif
+
+!ifdef MUI_UNCONFIRMPAGE
+ ${LangFileString} MUI_UNTEXT_CONFIRM_TITLE "Deïnstalleer$(^NameDA)"
+ ${LangFileString} MUI_UNTEXT_CONFIRM_SUBTITLE "Verwijder $(^NameDA) van uw computer."
+!endif
+
+!ifdef MUI_ABORTWARNING
+ ${LangFileString} MUI_TEXT_ABORTWARNING "Weet u zeker dat U installatie van $(^Name) wilt afbreken?"
+!endif
+
+!ifdef MUI_UNABORTWARNING
+ ${LangFileString} MUI_UNTEXT_ABORTWARNING "Weet u zeker dat U de deïnstallatie van $(^Name)wilt afbreken?"
+!endif
+
+!ifdef MULTIUSER_INSTALLMODEPAGE
+ ${LangFileString} MULTIUSER_TEXT_INSTALLMODE_TITLE "Kies gebruikers"
+ ${LangFileString} MULTIUSER_TEXT_INSTALLMODE_SUBTITLE "Kies voor welke gebruikers U $(^NameDA) wilt installeren."
+ ${LangFileString} MULTIUSER_INNERTEXT_INSTALLMODE_TOP "Kies of U $(^NameDA) alleen voor u zelf of voor alle gebruikers op deze computer wilt installeren. $(^ClickNext)"
+ ${LangFileString} MULTIUSER_INNERTEXT_INSTALLMODE_ALLUSERS "Installeer voor iedereen die deze computer gebruikt"
+ ${LangFileString} MULTIUSER_INNERTEXT_INSTALLMODE_CURRENTUSER "Installeer alleen voor mij"
+!endif

Modified: trunk/packaging/windows/QET.nsi
===================================================================
--- trunk/packaging/windows/QET.nsi	2015-08-22 22:59:55 UTC (rev 4151)
+++ trunk/packaging/windows/QET.nsi	2015-08-23 01:35:16 UTC (rev 4152)
@@ -119,6 +119,7 @@
     !insertmacro MUI_LANGUAGE "Catalan"
     !insertmacro MUI_LANGUAGE "Croatian"
     !insertmacro MUI_LANGUAGE "Dutch"
+    !insertmacro MUI_LANGUAGE "Dutch_Belgium"
 
 	!insertmacro MUI_RESERVEFILE_LANGDLL
 	!include lang_extra.nsh

Modified: trunk/packaging/windows/QET64.nsi
===================================================================
--- trunk/packaging/windows/QET64.nsi	2015-08-22 22:59:55 UTC (rev 4151)
+++ trunk/packaging/windows/QET64.nsi	2015-08-23 01:35:16 UTC (rev 4152)
@@ -123,6 +123,7 @@
     !insertmacro MUI_LANGUAGE "Catalan"
     !insertmacro MUI_LANGUAGE "Croatian"
     !insertmacro MUI_LANGUAGE "Dutch"
+    !insertmacro MUI_LANGUAGE "Dutch_Belgium"
 	!insertmacro MUI_RESERVEFILE_LANGDLL
 	
 	!include lang_extra.nsh


Mail converted by MHonArc 2.6.19+ http://listengine.tuxfamily.org/