[qet] [876] Mise a jour des traductions de Qt.

[ Thread Index | Date Index | More lists.tuxfamily.org/qet Archives ]


Revision: 876
Author:  xavier
Date:   2010-03-03 20:09:56 +0100 (Wed, 03 Mar 2010)
Log Message:
-----------
Mise a jour des traductions de Qt.
Les .ts ont ete recuperes dans le .tar.gz de Qt 4.6.2, a l'exception de qt_cs.ts, recupere dans la branche master du depot Git de Qt.

Modified Paths:
--------------
  trunk/lang/qt_cs.qm
  trunk/lang/qt_cs.ts
  trunk/lang/qt_es.ts
  trunk/lang/qt_fr.qm
  trunk/lang/qt_fr.ts
  trunk/lang/qt_pt.qm
  trunk/lang/qt_pt.ts
  trunk/lang/qt_ru.qm
  trunk/lang/qt_ru.ts

Modified: trunk/lang/qt_cs.qm
===================================================================
(Binary files differ)

Modified: trunk/lang/qt_cs.ts
===================================================================
--- trunk/lang/qt_cs.ts	2010-03-03 15:23:26 UTC (rev 875)
+++ trunk/lang/qt_cs.ts	2010-03-03 19:09:56 UTC (rev 876)
@@ -2,32 +2,49 @@
 <!DOCTYPE TS>
 <TS version="2.0" language="cs_CZ">
 <context>
+  <name>AudioEqualizer</name>
+  <message>
+    <source>Frequency band, %1 Hz</source>
+    <translation type="obsolete">Kmitočtové pásmo, %1 Hz</translation>
+  </message>
+</context>
+<context>
   <name>AudioOutput</name>
   <message>
-    <location filename="../src/3rdparty/phonon/phonon/audiooutput.cpp" line="+375"/>
     <source>&lt;html&gt;The audio playback device &lt;b&gt;%1&lt;/b&gt; does not work.&lt;br/&gt;Falling back to &lt;b&gt;%2&lt;/b&gt;.&lt;/html&gt;</source>
-    <translation>&lt;html&gt;Zařízení pro přehrávání zvuku &lt;b&gt;%1&lt;/b&gt; nepracuje.&lt;br/&gt;Místo něj &lt;b&gt;%2&lt;/b&gt; se používá.&lt;/html&gt;</translation>
+    <translation type="obsolete">&lt;html&gt;Zařízení pro přehrávání zvuku &lt;b&gt;%1&lt;/b&gt; nepracuje.&lt;br/&gt;Místo něj &lt;b&gt;%2&lt;/b&gt; se používá.&lt;/html&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location line="+16"/>
     <source>Revert back to device &apos;%1&apos;</source>
-    <translation>Přepnout zpět na zařízení &apos;%1&apos;</translation>
+    <translation type="obsolete">Přepnout zpět na zařízení &apos;%1&apos;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location line="-3"/>
     <source>&lt;html&gt;Switching to the audio playback device &lt;b&gt;%1&lt;/b&gt;&lt;br/&gt;which just became available and has higher preference.&lt;/html&gt;</source>
-    <translation>&lt;html&gt;Zařízení pro přehrávání zvuku &lt;b&gt;%1&lt;/b&gt; bylo spuštěno,&lt;br/&gt;protože je právě dostupné a má větší přednost.&lt;/html&gt;</translation>
+    <translation type="obsolete">&lt;html&gt;Zařízení pro přehrávání zvuku &lt;b&gt;%1&lt;/b&gt; bylo spuštěno,&lt;br/&gt;protože je právě dostupné a má větší přednost.&lt;/html&gt;</translation>
   </message>
 </context>
 <context>
   <name>CloseButton</name>
   <message>
-    <location filename="../src/gui/widgets/qtabbar.cpp" line="+2259"/>
+    <location filename="../src/gui/widgets/qtabbar.cpp" line="+2245"/>
     <source>Close Tab</source>
     <translation>Zavřít kartu</translation>
   </message>
 </context>
 <context>
+  <name>FakeReply</name>
+  <message>
+    <location filename="../src/3rdparty/webkit/WebKit/qt/tests/qwebframe/tst_qwebframe.cpp" line="+2193"/>
+    <source>Fake error !</source>
+    <translation>Napodobená chyba!</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+3"/>
+    <source>Invalid URL</source>
+    <translation>Neplátné URL</translation>
+  </message>
+</context>
+<context>
   <name>Phonon::</name>
   <message>
     <location filename="../src/3rdparty/phonon/phonon/phononnamespace.cpp" line="+63"/>
@@ -61,6 +78,24 @@
   </message>
 </context>
 <context>
+  <name>Phonon::AudioOutput</name>
+  <message>
+    <location filename="../src/3rdparty/phonon/phonon/audiooutput.cpp" line="+377"/>
+    <source>&lt;html&gt;The audio playback device &lt;b&gt;%1&lt;/b&gt; does not work.&lt;br/&gt;Falling back to &lt;b&gt;%2&lt;/b&gt;.&lt;/html&gt;</source>
+    <translation>&lt;html&gt;Zařízení pro přehrávání zvuku &lt;b&gt;%1&lt;/b&gt; nepracuje.&lt;br/&gt;Místo něj &lt;b&gt;%2&lt;/b&gt; se používá.&lt;/html&gt;</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+13"/>
+    <source>&lt;html&gt;Switching to the audio playback device &lt;b&gt;%1&lt;/b&gt;&lt;br/&gt;which just became available and has higher preference.&lt;/html&gt;</source>
+    <translation>&lt;html&gt;Zařízení pro přehrávání zvuku &lt;b&gt;%1&lt;/b&gt; bylo spuštěno,&lt;br/&gt;protože je právě dostupné a má větší přednost.&lt;/html&gt;</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+3"/>
+    <source>Revert back to device &apos;%1&apos;</source>
+    <translation>Přepnout zpět na zařízení &apos;%1&apos;</translation>
+  </message>
+</context>
+<context>
   <name>Phonon::Gstreamer::Backend</name>
   <message>
     <location filename="../src/3rdparty/phonon/gstreamer/backend.cpp" line="+176"/>
@@ -80,13 +115,13 @@
 <context>
   <name>Phonon::Gstreamer::MediaObject</name>
   <message>
-    <location filename="../src/3rdparty/phonon/gstreamer/mediaobject.cpp" line="+879"/>
+    <location filename="../src/3rdparty/phonon/gstreamer/mediaobject.cpp" line="+884"/>
     <location line="+8"/>
     <location line="+15"/>
-    <location line="+9"/>
+    <location line="+22"/>
     <location line="+6"/>
     <location line="+19"/>
-    <location line="+335"/>
+    <location line="+339"/>
     <location line="+24"/>
     <source>Could not open media source.</source>
     <translation>Zdroj s médii se nepodařilo otevřít.</translation>
@@ -97,12 +132,12 @@
     <translation>Zdroj s médii se nepodařilo rozluštit.</translation>
   </message>
   <message>
-    <location line="-400"/>
+    <location line="-417"/>
     <source>Invalid source type.</source>
     <translation>Neplatný typ zdroje s médii.</translation>
   </message>
   <message>
-    <location line="-802"/>
+    <location line="-807"/>
     <source>Cannot start playback. 
 
 Check your Gstreamer installation and make sure you 
@@ -113,36 +148,103 @@
 že je nainstalován balíček libgstreamer-plugins-base.</translation>
   </message>
   <message>
-    <location line="+1189"/>
+    <location line="+1211"/>
     <source>Could not open audio device. The device is already in use.</source>
     <translation>Zvukové zařízení se nepodařilo otevřít, protože se již používá.</translation>
   </message>
   <message>
-    <location line="-1076"/>
+    <location line="-1098"/>
     <source>A required codec is missing. You need to install the following codec(s) to play this content: %0</source>
     <translation>Všechny vyžadované kodeky nejsou nainstalovány. Kvůli přehrání tohoto obsahu je potřeba nainstalovat následující kodek(y): %0</translation>
   </message>
   <message>
-    <location line="+1066"/>
+    <location line="+1088"/>
     <source>Could not locate media source.</source>
     <translation>Zdroj s médii se nepodařilo nalézt.</translation>
   </message>
 </context>
 <context>
+  <name>Phonon::MMF</name>
+  <message>
+    <location filename="../src/3rdparty/phonon/mmf/audiooutput.cpp" line="+108"/>
+    <source>Audio Output</source>
+    <translation>Výstup zvuku</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+1"/>
+    <source>The audio output device</source>
+    <translation>Zařízení pro výstup zvuku</translation>
+  </message>
+</context>
+<context>
+  <name>Phonon::MMF::AudioEqualizer</name>
+  <message>
+    <location filename="../src/3rdparty/phonon/mmf/audioequalizer.cpp" line="+75"/>
+    <source>Frequency band, %1 Hz</source>
+    <translation>Kmitočtové pásmo, %1 Hz</translation>
+  </message>
+</context>
+<context>
+  <name>Phonon::MMF::EffectFactory</name>
+  <message>
+    <location filename="../src/3rdparty/phonon/mmf/effectfactory.cpp" line="+65"/>
+    <source>audio equalizer</source>
+    <translation>zvukový ekvalizér</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+2"/>
+    <source>Bass boost</source>
+    <translation>Zdůraznění basů</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+2"/>
+    <source>Distance Attenuation</source>
+    <translation>Zeslabení v závislosti na vzdálenosti</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+2"/>
+    <location line="+2"/>
+    <source>Environmental Reverb</source>
+    <translation>Vnější ozvěna</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+2"/>
+    <source>Loudness</source>
+    <translation>Hlasitost</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+2"/>
+    <source>Source Orientation</source>
+    <translation>Zaměření zdroje</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+2"/>
+    <source>Stereo Widening</source>
+    <translation>Rozšíření sterea</translation>
+  </message>
+</context>
+<context>
   <name>Phonon::VolumeSlider</name>
   <message>
     <location filename="../src/3rdparty/phonon/phonon/volumeslider.cpp" line="+42"/>
     <location line="+18"/>
+    <location line="+129"/>
+    <location line="+15"/>
     <source>Volume: %1%</source>
     <translation>Hlasitost: %1%</translation>
   </message>
   <message>
-    <location line="-15"/>
+    <location line="-159"/>
     <location line="+18"/>
     <location line="+54"/>
     <source>Use this slider to adjust the volume. The leftmost position is 0%, the rightmost is %1%</source>
     <translation>Posuvník se používá k nastavení hlasitosti. Poloha nejvíce vlevo odpovídá 0%; poloha nejvíce vpravo odpovídá %1%</translation>
   </message>
+  <message>
+    <location line="+67"/>
+    <source>Muted</source>
+    <translation>Ztlumení</translation>
+  </message>
 </context>
 <context>
   <name>Q3Accel</name>
@@ -188,8 +290,8 @@
 <context>
   <name>Q3FileDialog</name>
   <message>
-    <location filename="../src/qt3support/dialogs/q3filedialog.cpp" line="+2462"/>
-    <location line="+2031"/>
+    <location filename="../src/qt3support/dialogs/q3filedialog.cpp" line="+2426"/>
+    <location line="+2027"/>
     <source>&amp;OK</source>
     <translation>&amp;OK</translation>
   </message>
@@ -209,7 +311,7 @@
     <translation>&amp;Ano</translation>
   </message>
   <message>
-    <location line="-1728"/>
+    <location line="-1724"/>
     <source>Back</source>
     <translation>Zpět</translation>
   </message>
@@ -219,38 +321,39 @@
     <translation>Datum</translation>
   </message>
   <message>
-    <location line="+255"/>
+    <location line="+251"/>
     <source>File</source>
     <translation>Soubor</translation>
   </message>
   <message>
-    <location line="-259"/>
+    <location line="-255"/>
     <source>Name</source>
     <translation>Název</translation>
   </message>
   <message>
-    <location line="+965"/>
-    <location line="+2100"/>
+    <location line="+961"/>
+    <location line="+1999"/>
+    <location filename="../src/qt3support/dialogs/q3filedialog_win.cpp" line="+209"/>
     <source>Open</source>
     <translation>Otevřít</translation>
   </message>
   <message>
-    <location line="-3064"/>
+    <location line="-2959"/>
     <source>Size</source>
     <translation>Velikost</translation>
   </message>
   <message>
-    <location line="+1771"/>
+    <location line="+1767"/>
     <source>Sort</source>
     <translation>Roztřídit</translation>
   </message>
   <message>
-    <location line="-1769"/>
+    <location line="-1765"/>
     <source>Type</source>
     <translation>Typ</translation>
   </message>
   <message>
-    <location line="+1714"/>
+    <location line="+1710"/>
     <location line="+5"/>
     <location line="+355"/>
     <source>&amp;Open</source>
@@ -264,22 +367,23 @@
   </message>
   <message>
     <location line="+51"/>
-    <location line="+1110"/>
+    <location line="+1009"/>
     <source>Error</source>
     <translation>Chyba</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="../src/qt3support/dialogs/q3filedialog_win.cpp" line="+144"/>
     <source>Open </source>
-    <translation type="obsolete">Otevřít</translation>
+    <translation>Otevřít</translation>
   </message>
   <message>
-    <location line="-4765"/>
+    <location filename="../src/qt3support/dialogs/q3filedialog.cpp" line="-4660"/>
     <location line="+30"/>
     <source>Write: %1</source>
     <translation>Zapsat: %1</translation>
   </message>
   <message>
-    <location line="+3267"/>
+    <location line="+3263"/>
     <source>Sort by &amp;Size</source>
     <translation>Roztřídit podle &amp;velikosti</translation>
   </message>
@@ -304,13 +408,13 @@
     <translation>Adresář</translation>
   </message>
   <message>
-    <location line="-1727"/>
+    <location line="-1723"/>
     <source>File &amp;type:</source>
     <translation>Typ &amp;souboru:</translation>
   </message>
   <message>
     <location line="-1"/>
-    <location line="+1981"/>
+    <location line="+1977"/>
     <location line="+16"/>
     <source>File &amp;name:</source>
     <translation>Název &amp;souboru:</translation>
@@ -321,13 +425,13 @@
     <translation>Smazat %1</translation>
   </message>
   <message>
-    <location line="-3349"/>
+    <location line="-3345"/>
     <location line="+1579"/>
     <source>Cancel</source>
     <translation>Zrušit</translation>
   </message>
   <message>
-    <location line="+1704"/>
+    <location line="+1700"/>
     <source>R&amp;eload</source>
     <translation>Nahrát &amp;znovu</translation>
   </message>
@@ -342,12 +446,12 @@
     <translation>&amp;Neroztříděné</translation>
   </message>
   <message>
-    <location line="-1677"/>
+    <location line="-1673"/>
     <source>Look &amp;in:</source>
     <translation>Hle&amp;dat v:</translation>
   </message>
   <message>
-    <location line="+83"/>
+    <location line="+79"/>
     <source>Preview File Contents</source>
     <translation>Náhled obsahu souboru</translation>
   </message>
@@ -367,12 +471,12 @@
     <translation>Pouze číst</translation>
   </message>
   <message>
-    <location line="-1809"/>
+    <location line="-1805"/>
     <source>Copy or Move a File</source>
     <translation>Soubor kopírovat nebo posunout</translation>
   </message>
   <message>
-    <location line="+3372"/>
+    <location line="+3368"/>
     <source>&lt;qt&gt;Are you sure you wish to delete %1 &quot;%2&quot;?&lt;/qt&gt;</source>
     <translation>&lt;qt&gt;Jste si jistý, že chcete smazat %1 &quot;%2&quot;?&lt;/qt&gt;</translation>
   </message>
@@ -382,17 +486,18 @@
     <translation>Najít adresář</translation>
   </message>
   <message>
-    <location line="-1956"/>
+    <location line="-1952"/>
     <source>Attributes</source>
-    <translation>Vlastnosti (atributy)</translation>
+    <translation>Vlastnosti</translation>
   </message>
   <message>
-    <location line="+1771"/>
+    <location line="+1767"/>
     <source>Show &amp;hidden files</source>
     <translation>&amp;Ukázat skryté soubory</translation>
   </message>
   <message>
     <location line="-701"/>
+    <location filename="../src/qt3support/dialogs/q3filedialog_win.cpp" line="-73"/>
     <source>Save As</source>
     <translation>Uložit jako</translation>
   </message>
@@ -411,14 +516,14 @@
 Ověřte cestu a název souboru.</translation>
   </message>
   <message>
-    <location line="-1990"/>
+    <location line="-1986"/>
     <source>List View</source>
     <translation>Pohled se seznamem</translation>
   </message>
   <message>
-    <location line="+138"/>
+    <location line="+134"/>
     <source>Special</source>
-    <translation>Zvláštní atribut</translation>
+    <translation>Zvláštní vlastnost</translation>
   </message>
   <message>
     <location line="-8"/>
@@ -436,9 +541,10 @@
     <translation>&amp;Smazat</translation>
   </message>
   <message>
-    <location line="-1841"/>
+    <location line="-1837"/>
     <location line="+49"/>
-    <location line="+2153"/>
+    <location line="+2149"/>
+    <location filename="../src/qt3support/dialogs/q3filedialog_mac.cpp" line="+112"/>
     <source>All Files (*)</source>
     <translation>Všechny soubory (*)</translation>
   </message>
@@ -454,20 +560,22 @@
     <translation>Symbolický odkaz k zvláštnímu souboru</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="../src/qt3support/dialogs/q3filedialog_win.cpp" line="+180"/>
     <source>Select a Directory</source>
-    <translation type="obsolete">Vyberte adresář</translation>
+    <translation>Vyberte adresář</translation>
   </message>
   <message>
+    <location line="-371"/>
     <source>All Files (*.*)</source>
-    <translation type="obsolete">Všechny soubory (*.*)</translation>
+    <translation>Všechny soubory (*.*)</translation>
   </message>
   <message>
-    <location line="-1807"/>
+    <location filename="../src/qt3support/dialogs/q3filedialog.cpp" line="-1803"/>
     <source>Read: %1</source>
     <translation>Číst: %1</translation>
   </message>
   <message>
-    <location line="+3276"/>
+    <location line="+3272"/>
     <source>&amp;Rename</source>
     <translation>&amp;Přejmenovat</translation>
   </message>
@@ -477,7 +585,7 @@
     <translation>Adresář:</translation>
   </message>
   <message>
-    <location line="-1976"/>
+    <location line="-1972"/>
     <source>One directory up</source>
     <translation>O jeden adresář nahoru</translation>
   </message>
@@ -487,17 +595,17 @@
     <translation>Náhled informace o souboru</translation>
   </message>
   <message>
-    <location line="+1667"/>
+    <location line="+1663"/>
     <source>the file</source>
     <translation>Soubor</translation>
   </message>
   <message>
-    <location line="-1702"/>
+    <location line="-1698"/>
     <source>Create New Folder</source>
     <translation>Vytvořit novou složku</translation>
   </message>
   <message>
-    <location line="+151"/>
+    <location line="+147"/>
     <source>Symlink to File</source>
     <translation>Symbolický odkaz k souboru</translation>
   </message>
@@ -507,7 +615,7 @@
     <translation>Symbolický odkaz k adresáři</translation>
   </message>
   <message>
-    <location line="-126"/>
+    <location line="-122"/>
     <source>Detail View</source>
     <translation>Podrobný pohled</translation>
   </message>
@@ -595,13 +703,13 @@
 <context>
   <name>Q3TabDialog</name>
   <message>
-    <location filename="../src/qt3support/dialogs/q3tabdialog.cpp" line="+189"/>
-    <location line="+814"/>
+    <location filename="../src/qt3support/dialogs/q3tabdialog.cpp" line="+190"/>
+    <location line="+824"/>
     <source>OK</source>
     <translation>OK</translation>
   </message>
   <message>
-    <location line="-313"/>
+    <location line="-323"/>
     <source>Help</source>
     <translation>Nápověda</translation>
   </message>
@@ -636,12 +744,12 @@
   <message>
     <location line="-6"/>
     <source>&amp;Redo</source>
-    <translation>&amp;Zpět</translation>
+    <translation>&amp;Znovu</translation>
   </message>
   <message>
     <location line="-1"/>
     <source>&amp;Undo</source>
-    <translation>&amp;Znovu</translation>
+    <translation>&amp;Zpět</translation>
   </message>
   <message>
     <location line="+12"/>
@@ -673,12 +781,11 @@
     <translation>Zmenšit</translation>
   </message>
   <message>
-    <location line="+27"/>
     <source>Puts a minimized back to normal</source>
-    <translation>Dá velikost zmenšeného okna zpátky do obvyklého stavu</translation>
+    <translation type="obsolete">Dá velikost zmenšeného okna zpátky do obvyklého stavu</translation>
   </message>
   <message>
-    <location line="+9"/>
+    <location line="+36"/>
     <source>Displays the name of the window and contains controls to manipulate it</source>
     <translation>Zobrazí název okna a obsahuje příkazy pro zacházení s ním</translation>
   </message>
@@ -708,7 +815,12 @@
     <translation>Obnovit</translation>
   </message>
   <message>
-    <location line="+35"/>
+    <location line="+28"/>
+    <source>Puts a minimized window back to normal</source>
+    <translation>Dá velikost zmenšeného okna zpátky do obvyklého stavu</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+7"/>
     <source>Closes the window</source>
     <translation>Zavře okno</translation>
   </message>
@@ -819,9 +931,9 @@
 <context>
   <name>QAbstractSocket</name>
   <message>
-    <location filename="../src/network/socket/qabstractsocket.cpp" line="+870"/>
-    <location filename="../src/network/socket/qhttpsocketengine.cpp" line="+616"/>
-    <location filename="../src/network/socket/qsocks5socketengine.cpp" line="+657"/>
+    <location filename="../src/network/socket/qabstractsocket.cpp" line="+890"/>
+    <location filename="../src/network/socket/qhttpsocketengine.cpp" line="+633"/>
+    <location filename="../src/network/socket/qsocks5socketengine.cpp" line="+661"/>
     <location line="+26"/>
     <source>Host not found</source>
     <translation>Nepodařilo se najít počítač</translation>
@@ -834,12 +946,12 @@
     <translation>Spojení bylo odmítnuto</translation>
   </message>
   <message>
-    <location line="+141"/>
+    <location line="+142"/>
     <source>Connection timed out</source>
     <translation>Časový limit pro spojení byl překročen</translation>
   </message>
   <message>
-    <location line="+965"/>
+    <location line="+1029"/>
     <source>Socket is not connected</source>
     <translation>Zásuvka (socket) není spojena</translation>
   </message>
@@ -854,8 +966,8 @@
     <translation>Síť není dosažitelná</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../src/network/socket/qabstractsocket.cpp" line="-1132"/>
-    <location line="+787"/>
+    <location filename="../src/network/socket/qabstractsocket.cpp" line="-1197"/>
+    <location line="+789"/>
     <location line="+208"/>
     <source>Operation on socket is not supported</source>
     <translation>Tato zásuvková (socket) operace není podporována</translation>
@@ -864,7 +976,7 @@
 <context>
   <name>QAbstractSpinBox</name>
   <message>
-    <location filename="../src/gui/widgets/qabstractspinbox.cpp" line="+1201"/>
+    <location filename="../src/gui/widgets/qabstractspinbox.cpp" line="+1219"/>
     <source>Step &amp;down</source>
     <translation>Krok &amp;dolů</translation>
   </message>
@@ -880,6 +992,14 @@
   </message>
 </context>
 <context>
+  <name>QAccessibleButton</name>
+  <message>
+    <location filename="../src/plugins/accessible/widgets/simplewidgets.cpp" line="+250"/>
+    <source>Press</source>
+    <translation>Stisknout</translation>
+  </message>
+</context>
+<context>
   <name>QApplication</name>
   <message>
     <location filename="../src/gui/accessible/qaccessibleobject.cpp" line="+378"/>
@@ -896,7 +1016,7 @@
     <translation>Spustit</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../src/gui/dialogs/qmessagebox.h" line="+352"/>
+    <location filename="../src/gui/dialogs/qmessagebox.h" line="+354"/>
     <source>Executable &apos;%1&apos; requires Qt %2, found Qt %3.</source>
     <translation>Použití &apos;%1&apos; vyžaduje Qt %2; bylo ale nalezeno Qt %3.</translation>
   </message>
@@ -906,7 +1026,7 @@
     <translation>Qt není slučitelná</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../src/gui/kernel/qapplication.cpp" line="+2247"/>
+    <location filename="../src/gui/kernel/qapplication.cpp" line="+2290"/>
     <source>QT_LAYOUT_DIRECTION</source>
     <comment>Translate this string to the string &apos;LTR&apos; in left-to-right languages or to &apos;RTL&apos; in right-to-left languages (such as Hebrew and Arabic) to get proper widget layout.</comment>
     <translation>LTR</translation>
@@ -915,26 +1035,30 @@
 <context>
   <name>QAxSelect</name>
   <message>
+    <location filename="../src/activeqt/container/qaxselect.ui"/>
     <source>OK</source>
-    <translation type="obsolete">OK</translation>
+    <translation>OK</translation>
   </message>
   <message>
+    <location/>
     <source>COM &amp;Object:</source>
-    <translation type="obsolete">COM-&amp;Objekt:</translation>
+    <translation>COM-&amp;Objekt:</translation>
   </message>
   <message>
+    <location/>
     <source>&amp;Cancel</source>
-    <translation type="obsolete">&amp;Zrušit</translation>
+    <translation>&amp;Zrušit</translation>
   </message>
   <message>
+    <location/>
     <source>Select ActiveX Control</source>
-    <translation type="obsolete">Vybrat prvek ActiveX</translation>
+    <translation>Vybrat prvek ActiveX</translation>
   </message>
 </context>
 <context>
   <name>QCheckBox</name>
   <message>
-    <location filename="../src/plugins/accessible/widgets/simplewidgets.cpp" line="+117"/>
+    <location filename="../src/plugins/accessible/widgets/simplewidgets.cpp" line="-133"/>
     <source>Check</source>
     <translation>Označit křížkem</translation>
   </message>
@@ -952,7 +1076,7 @@
 <context>
   <name>QColorDialog</name>
   <message>
-    <location filename="../src/gui/dialogs/qcolordialog.cpp" line="+1256"/>
+    <location filename="../src/gui/dialogs/qcolordialog.cpp" line="+1352"/>
     <source>&amp;Red:</source>
     <translation>&amp;Červená:</translation>
   </message>
@@ -977,12 +1101,12 @@
     <translation>Vybrat barvu</translation>
   </message>
   <message>
-    <location line="+139"/>
+    <location line="+182"/>
     <source>&amp;Add to Custom Colors</source>
     <translation>&amp;Přidat k uživatelem stanoveným barvám</translation>
   </message>
   <message>
-    <location line="-241"/>
+    <location line="-284"/>
     <source>Bl&amp;ue:</source>
     <translation>&amp;Modrá:</translation>
   </message>
@@ -992,7 +1116,7 @@
     <translation>&amp;Zelená:</translation>
   </message>
   <message>
-    <location line="+240"/>
+    <location line="+283"/>
     <source>&amp;Basic colors</source>
     <translation>Základní &amp;barvy</translation>
   </message>
@@ -1002,7 +1126,7 @@
     <translation>&amp;Uživatelem stanovené barvy</translation>
   </message>
   <message>
-    <location line="-239"/>
+    <location line="-282"/>
     <source>A&amp;lpha channel:</source>
     <translation>A&amp;lfa kanál:</translation>
   </message>
@@ -1063,11 +1187,35 @@
     <source>%1: ftok failed</source>
     <translation type="obsolete">%1: Vyvolání ftok se nezdařilo</translation>
   </message>
+  <message>
+    <location filename="../src/corelib/kernel/qsystemsemaphore_symbian.cpp" line="+65"/>
+    <source>%1: already exists</source>
+    <comment>QSystemSemaphore</comment>
+    <translation>%1: Již existuje</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+4"/>
+    <source>%1: does not exist</source>
+    <comment>QSystemSemaphore</comment>
+    <translation>%1: Neexistuje</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+5"/>
+    <source>%1: out of resources</source>
+    <comment>QSystemSemaphore</comment>
+    <translation>%1: Nejsou již použitelné zdroje</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+4"/>
+    <source>%1: unknown error %2</source>
+    <comment>QSystemSemaphore</comment>
+    <translation>%1: Neznámá chyba %2</translation>
+  </message>
 </context>
 <context>
   <name>QDB2Driver</name>
   <message>
-    <location filename="../src/sql/drivers/db2/qsql_db2.cpp" line="+1525"/>
+    <location filename="../src/sql/drivers/db2/qsql_db2.cpp" line="+1552"/>
     <source>Unable to commit transaction</source>
     <translation>Transakci se nepodařilo provést (operace &apos;commit&apos;, odeslání, se nezdařila)</translation>
   </message>
@@ -1077,12 +1225,12 @@
     <translation>&apos;autocommit&apos; se nepodařilo nastavit</translation>
   </message>
   <message>
-    <location line="-295"/>
+    <location line="-330"/>
     <source>Unable to connect</source>
     <translation>Nepodařilo se navázat spojení</translation>
   </message>
   <message>
-    <location line="+280"/>
+    <location line="+315"/>
     <source>Unable to rollback transaction</source>
     <translation>Transakci se nepodařilo zvrátit (operace &apos;rollback&apos;, zvrácení, se nezdařila)</translation>
   </message>
@@ -1090,33 +1238,33 @@
 <context>
   <name>QDB2Result</name>
   <message>
-    <location line="-741"/>
+    <location line="-786"/>
     <source>Unable to bind variable</source>
     <translation>Proměnnou se nepodařilo provést</translation>
   </message>
   <message>
-    <location line="-233"/>
-    <location line="+243"/>
+    <location line="-230"/>
+    <location line="+240"/>
     <source>Unable to execute statement</source>
     <translation>Příkaz se nepodařilo provést</translation>
   </message>
   <message>
-    <location line="+99"/>
+    <location line="+98"/>
     <source>Unable to fetch next</source>
     <translation>Další datový záznam se nepodařilo natáhnout</translation>
   </message>
   <message>
-    <location line="-305"/>
+    <location line="-301"/>
     <source>Unable to prepare statement</source>
     <translation>Příkaz se nepodařilo připravit</translation>
   </message>
   <message>
-    <location line="+288"/>
+    <location line="+282"/>
     <source>Unable to fetch record %1</source>
     <translation>Datový záznam %1 se nepodařilo natáhnout</translation>
   </message>
   <message>
-    <location line="+37"/>
+    <location line="+40"/>
     <source>Unable to fetch first</source>
     <translation>První datový záznam se nepodařilo natáhnout</translation>
   </message>
@@ -1124,7 +1272,7 @@
 <context>
   <name>QDateTimeEdit</name>
   <message>
-    <location filename="../src/gui/widgets/qdatetimeedit.cpp" line="+2295"/>
+    <location filename="../src/gui/widgets/qdatetimeedit.cpp" line="+2287"/>
     <source>AM</source>
     <translation>AM</translation>
   </message>
@@ -1165,12 +1313,12 @@
 <context>
   <name>QDialog</name>
   <message>
-    <location filename="../src/gui/dialogs/qdialog.cpp" line="+482"/>
+    <location filename="../src/gui/dialogs/qdialog.cpp" line="+501"/>
     <source>Done</source>
     <translation>Hotovo</translation>
   </message>
   <message>
-    <location line="+115"/>
+    <location line="+135"/>
     <source>What&apos;s This?</source>
     <translation>Co je toto?</translation>
   </message>
@@ -1178,9 +1326,9 @@
 <context>
   <name>QDialogButtonBox</name>
   <message>
-    <location filename="../src/gui/dialogs/qmessagebox.cpp" line="+1866"/>
+    <location filename="../src/gui/dialogs/qmessagebox.cpp" line="+1872"/>
     <location line="+464"/>
-    <location filename="../src/gui/widgets/qdialogbuttonbox.cpp" line="+561"/>
+    <location filename="../src/gui/widgets/qdialogbuttonbox.cpp" line="+606"/>
     <source>OK</source>
     <translation>OK</translation>
   </message>
@@ -1307,7 +1455,7 @@
     <translation type="obsolete">Druh</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../src/gui/itemviews/qdirmodel.cpp" line="+456"/>
+    <location filename="../src/gui/itemviews/qdirmodel.cpp" line="+457"/>
     <source>Name</source>
     <translation>Název</translation>
   </message>
@@ -1372,22 +1520,22 @@
 <context>
   <name>QErrorMessage</name>
   <message>
-    <location filename="../src/gui/dialogs/qerrormessage.cpp" line="+392"/>
+    <location filename="../src/gui/dialogs/qerrormessage.cpp" line="+415"/>
     <source>&amp;OK</source>
     <translation>&amp;OK</translation>
   </message>
   <message>
-    <location line="-194"/>
+    <location line="-201"/>
     <source>Fatal Error:</source>
     <translation>Osudová chyba:</translation>
   </message>
   <message>
-    <location line="+193"/>
+    <location line="+200"/>
     <source>&amp;Show this message again</source>
     <translation>Toto hlášení &amp;ukázat ještě jednou</translation>
   </message>
   <message>
-    <location line="-199"/>
+    <location line="-206"/>
     <source>Debug Message:</source>
     <translation>Hlášení o odladění:</translation>
   </message>
@@ -1400,7 +1548,7 @@
 <context>
   <name>QFile</name>
   <message>
-    <location filename="../src/corelib/io/qfile.cpp" line="+910"/>
+    <location filename="../src/corelib/io/qfile.cpp" line="+905"/>
     <source>Cannot create %1 for output</source>
     <translation>%1 se nepodařilo zřídit pro výstup</translation>
   </message>
@@ -1410,7 +1558,7 @@
     <translation>Datový blok se nepodařilo zapsat</translation>
   </message>
   <message>
-    <location line="-175"/>
+    <location line="-180"/>
     <source>Will not rename sequential file using block copy</source>
     <translation>Nepřejmenuje posloupný soubor pomocí kopie bloku</translation>
   </message>
@@ -1420,18 +1568,18 @@
     <translation>Nelze odstranit zdrojový soubor</translation>
   </message>
   <message>
-    <location line="+125"/>
+    <location line="+130"/>
     <source>Cannot open %1 for input</source>
     <translation>%1 se nepodařilo otevřít pro čtení</translation>
   </message>
   <message>
-    <location line="-162"/>
-    <location line="+150"/>
+    <location line="-168"/>
+    <location line="+155"/>
     <source>Destination file exists</source>
     <translation>Cílový soubor již existuje</translation>
   </message>
   <message>
-    <location line="+29"/>
+    <location line="+30"/>
     <source>Cannot open for output</source>
     <translation>Nepodařilo se otevřít pro zápis</translation>
   </message>
@@ -1440,25 +1588,49 @@
   <name>QFileDialog</name>
   <message>
     <location filename="../src/gui/dialogs/qfiledialog.ui"/>
+    <location filename="../src/gui/dialogs/qfiledialog_embedded.ui"/>
     <source>Back</source>
     <translation>Zpět</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../src/gui/itemviews/qfileiconprovider.cpp" line="+449"/>
+    <location filename="../src/gui/itemviews/qfileiconprovider.cpp" line="+464"/>
     <location line="+1"/>
     <source>File</source>
     <translation>Soubor</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../src/gui/dialogs/qfiledialog.cpp" line="+497"/>
+    <location line="+5"/>
+    <source>File Folder</source>
+    <comment>Match Windows Explorer</comment>
+    <translation>Souborová složka</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+2"/>
+    <source>Folder</source>
+    <comment>All other platforms</comment>
+    <translation>Složka</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+9"/>
+    <source>Alias</source>
+    <comment>Mac OS X Finder</comment>
+    <translation>Přezdívka</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+2"/>
+    <source>Shortcut</source>
+    <comment>All other platforms</comment>
+    <translation>Zkratka</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../src/gui/dialogs/qfiledialog.cpp" line="+541"/>
     <source>Open</source>
     <translation>Otevřít</translation>
   </message>
   <message>
-    <location line="+686"/>
+    <location line="+691"/>
     <location line="+50"/>
-    <location line="+1453"/>
-    <location line="+75"/>
+    <location line="+1528"/>
     <source>&amp;Open</source>
     <translation>&amp;Otevřít</translation>
   </message>
@@ -1469,25 +1641,25 @@
     <translation>&amp;Uložit</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../src/gui/itemviews/qfileiconprovider.cpp" line="-4"/>
+    <location filename="../src/gui/itemviews/qfileiconprovider.cpp" line="-22"/>
     <source>Drive</source>
     <translation>Disková jednotka</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../src/gui/dialogs/qfiledialog.cpp" line="-709"/>
+    <location filename="../src/gui/dialogs/qfiledialog.cpp" line="-714"/>
     <source>Show </source>
     <translation>Ukázat </translation>
   </message>
   <message>
-    <location line="+2086"/>
+    <location line="+2091"/>
     <source>&apos;%1&apos; is write protected.
 Do you want to delete it anyway?</source>
     <translation>&apos;%1&apos; je chráněn proti zápisu.
 Přesto chcete soubor smazat?</translation>
   </message>
   <message>
-    <location line="-2072"/>
-    <location line="+658"/>
+    <location line="-2077"/>
+    <location line="+663"/>
     <source>File &amp;name:</source>
     <translation>Název &amp;souboru:</translation>
   </message>
@@ -1498,16 +1670,17 @@
   </message>
   <message>
     <location filename="../src/gui/dialogs/qfiledialog.ui"/>
+    <location filename="../src/gui/dialogs/qfiledialog_embedded.ui"/>
     <source>Parent Directory</source>
     <translation>Nadřazený adresář</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../src/gui/dialogs/qfiledialog.cpp" line="-1951"/>
+    <location filename="../src/gui/dialogs/qfiledialog.cpp" line="-1956"/>
     <source>&amp;New Folder</source>
     <translation>&amp;Nová složka</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../src/gui/dialogs/qsidebar.cpp" line="+437"/>
+    <location filename="../src/gui/dialogs/qsidebar.cpp" line="+442"/>
     <source>Remove</source>
     <translation>Odstranit</translation>
   </message>
@@ -1518,11 +1691,13 @@
   </message>
   <message>
     <location filename="../src/gui/dialogs/qfiledialog.ui"/>
+    <location filename="../src/gui/dialogs/qfiledialog_embedded.ui"/>
     <source>Look in:</source>
     <translation>Hledat v:</translation>
   </message>
   <message>
     <location/>
+    <location filename="../src/gui/dialogs/qfiledialog_embedded.ui"/>
     <source>Files of type:</source>
     <translation>Soubory typu:</translation>
   </message>
@@ -1537,17 +1712,17 @@
     <translation>&amp;Ukázat skryté soubory</translation>
   </message>
   <message>
-    <location line="+2085"/>
+    <location line="+2090"/>
     <source>Are sure you want to delete &apos;%1&apos;?</source>
     <translation>Jste si jistý, že %1 chcete smazat?</translation>
   </message>
   <message>
-    <location line="-2116"/>
+    <location line="-2121"/>
     <source>Save As</source>
     <translation>Uložit jako</translation>
   </message>
   <message>
-    <location line="+1467"/>
+    <location line="+1472"/>
     <location line="+862"/>
     <source>%1
 Directory not found.
@@ -1558,6 +1733,7 @@
   </message>
   <message>
     <location filename="../src/gui/dialogs/qfiledialog.ui"/>
+    <location filename="../src/gui/dialogs/qfiledialog_embedded.ui"/>
     <source>List View</source>
     <translation>Pohled se seznamem</translation>
   </message>
@@ -1568,7 +1744,7 @@
     <translation>&amp;Vybrat</translation>
   </message>
   <message>
-    <location line="-702"/>
+    <location line="-707"/>
     <source>&amp;Delete</source>
     <translation>&amp;Smazat</translation>
   </message>
@@ -1579,32 +1755,33 @@
     <translation>Všechny soubory (*)</translation>
   </message>
   <message>
-    <location line="+222"/>
+    <location line="+227"/>
     <source>Directories</source>
     <translation>Adresáře</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="../src/gui/dialogs/qfiledialog_win.cpp" line="+174"/>
     <source>All Files (*.*)</source>
-    <translation type="obsolete">Všechny soubory (*.*)</translation>
+    <translation>Všechny soubory (*.*)</translation>
   </message>
   <message>
-    <location line="-658"/>
+    <location filename="../src/gui/dialogs/qfiledialog.cpp" line="-663"/>
     <source>&amp;Rename</source>
     <translation>&amp;Přejmenovat</translation>
   </message>
   <message>
-    <location line="+2102"/>
+    <location line="+2107"/>
     <source>Could not delete directory.</source>
     <translation>Adresář se nepodařilo smazat.</translation>
   </message>
   <message>
-    <location line="-2094"/>
-    <location line="+654"/>
+    <location line="-2099"/>
+    <location line="+659"/>
     <source>Directory:</source>
     <translation>Adresář:</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../src/gui/itemviews/qfileiconprovider.cpp" line="+33"/>
+    <location filename="../src/gui/itemviews/qfileiconprovider.cpp" line="+29"/>
     <source>Unknown</source>
     <translation>Neznámý</translation>
   </message>
@@ -1617,26 +1794,29 @@
   </message>
   <message>
     <location filename="../src/gui/dialogs/qfiledialog.ui"/>
+    <location filename="../src/gui/dialogs/qfiledialog_embedded.ui"/>
     <source>Forward</source>
     <translation>Dopředu</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../src/gui/dialogs/qfiledialog.cpp" line="+1037"/>
+    <location filename="../src/gui/dialogs/qfiledialog.cpp" line="+1040"/>
     <source>Recent Places</source>
     <translation>Naposledy navštívené</translation>
   </message>
   <message>
     <location filename="../src/gui/dialogs/qfiledialog.ui"/>
+    <location filename="../src/gui/dialogs/qfiledialog_embedded.ui"/>
     <source>Create New Folder</source>
     <translation>Vytvořit novou složku</translation>
   </message>
   <message>
     <location/>
+    <location filename="../src/gui/dialogs/qfiledialog_embedded.ui"/>
     <source>Detail View</source>
     <translation>Podrobný pohled</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../src/gui/dialogs/qfiledialog.cpp" line="-1017"/>
+    <location filename="../src/gui/dialogs/qfiledialog.cpp" line="-1020"/>
     <source>%1
 File not found.
 Please verify the correct file name was given.</source>
@@ -1667,21 +1847,25 @@
   </message>
   <message>
     <location line="-149"/>
+    <location filename="../src/gui/itemviews/qdirmodel.cpp" line="+478"/>
     <source>%1 GB</source>
     <translation>%1 GB</translation>
   </message>
   <message>
     <location line="+4"/>
+    <location filename="../src/gui/itemviews/qdirmodel.cpp" line="+4"/>
     <source>%1 KB</source>
     <translation>%1 KB</translation>
   </message>
   <message>
     <location line="-2"/>
+    <location filename="../src/gui/itemviews/qdirmodel.cpp" line="-2"/>
     <source>%1 MB</source>
     <translation>%1 MB</translation>
   </message>
   <message>
     <location line="-4"/>
+    <location filename="../src/gui/itemviews/qdirmodel.cpp" line="-4"/>
     <source>%1 TB</source>
     <translation>%1 TB</translation>
   </message>
@@ -1692,11 +1876,12 @@
   </message>
   <message>
     <location line="-78"/>
+    <location filename="../src/gui/itemviews/qdirmodel.cpp" line="+7"/>
     <source>%1 bytes</source>
     <translation>%1 bytů</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../src/gui/dialogs/qfilesystemmodel_p.h" line="+249"/>
+    <location filename="../src/gui/dialogs/qfilesystemmodel_p.h" line="+258"/>
     <source>My Computer</source>
     <translation>Můj počítač</translation>
   </message>
@@ -1731,7 +1916,7 @@
 <context>
   <name>QFontDatabase</name>
   <message>
-    <location filename="../src/gui/text/qfontdatabase.cpp" line="+1968"/>
+    <location filename="../src/gui/text/qfontdatabase.cpp" line="+2137"/>
     <source>Any</source>
     <translation>Všechna</translation>
   </message>
@@ -1741,31 +1926,31 @@
     <translation>Laoské</translation>
   </message>
   <message>
-    <location line="-1935"/>
+    <location line="-2092"/>
     <location line="+12"/>
-    <location line="+1149"/>
+    <location line="+1308"/>
     <source>Bold</source>
     <translation>Tučné</translation>
   </message>
   <message>
-    <location line="-1147"/>
+    <location line="-1306"/>
     <source>Demi</source>
     <translation>Polotučné</translation>
   </message>
   <message>
-    <location line="+1918"/>
+    <location line="+2075"/>
     <source>Thai</source>
     <translation>Thajské</translation>
   </message>
   <message>
-    <location line="-1926"/>
+    <location line="-2083"/>
     <location line="+18"/>
-    <location line="+1135"/>
+    <location line="+1294"/>
     <source>Black</source>
     <translation>Černé</translation>
   </message>
   <message>
-    <location line="+722"/>
+    <location line="+720"/>
     <source>Greek</source>
     <translation>Řecké</translation>
   </message>
@@ -1780,13 +1965,13 @@
     <translation>Latinské</translation>
   </message>
   <message>
-    <location line="-1858"/>
-    <location line="+1145"/>
+    <location line="-2015"/>
+    <location line="+1304"/>
     <source>Light</source>
     <translation>Lehké</translation>
   </message>
   <message>
-    <location line="+803"/>
+    <location line="+801"/>
     <source>Ogham</source>
     <translation>Ogamské</translation>
   </message>
@@ -1826,13 +2011,13 @@
     <translation>Zjednodušená čínština</translation>
   </message>
   <message>
-    <location line="-1947"/>
-    <location line="+1160"/>
+    <location line="-2104"/>
+    <location line="+1319"/>
     <source>Demi Bold</source>
     <translation>Polotučné</translation>
   </message>
   <message>
-    <location line="+730"/>
+    <location line="+728"/>
     <source>Arabic</source>
     <translation>Arabské</translation>
   </message>
@@ -1847,30 +2032,30 @@
     <translation>Myanmar</translation>
   </message>
   <message>
-    <location line="-1780"/>
-    <location line="+1007"/>
+    <location line="-1932"/>
+    <location line="+1161"/>
     <source>Italic</source>
     <translation>Itala</translation>
   </message>
   <message>
-    <location line="+791"/>
+    <location line="+789"/>
     <source>Korean</source>
     <translation>Korejské</translation>
   </message>
   <message>
-    <location line="-1962"/>
-    <location line="+1176"/>
+    <location line="-2119"/>
+    <location line="+1335"/>
     <source>Normal</source>
     <translation>Obvyklé</translation>
   </message>
   <message>
-    <location line="-1009"/>
-    <location line="+1006"/>
+    <location line="-1163"/>
+    <location line="+1160"/>
     <source>Oblique</source>
     <translation>Nakloněné</translation>
   </message>
   <message>
-    <location line="+750"/>
+    <location line="+748"/>
     <source>Telugu</source>
     <translation>Telugu</translation>
   </message>
@@ -1948,7 +2133,7 @@
 <context>
   <name>QFontDialog</name>
   <message>
-    <location filename="../src/gui/dialogs/qfontdialog.cpp" line="+780"/>
+    <location filename="../src/gui/dialogs/qfontdialog.cpp" line="+776"/>
     <source>&amp;Font</source>
     <translation>&amp;Písmo</translation>
   </message>
@@ -1958,38 +2143,38 @@
     <translation>&amp;Velikost</translation>
   </message>
   <message>
-    <location line="+4"/>
+    <location line="+8"/>
     <source>Sample</source>
     <translation>Vzorek</translation>
   </message>
   <message>
-    <location line="-5"/>
+    <location line="-9"/>
     <source>Font st&amp;yle</source>
     <translation>Druh pís&amp;ma</translation>
   </message>
   <message>
-    <location line="+6"/>
+    <location line="+10"/>
     <source>Wr&amp;iting System</source>
     <translation>Způsob &amp;psaní</translation>
   </message>
   <message>
-    <location line="-612"/>
-    <location line="+255"/>
+    <location line="-609"/>
+    <location line="+257"/>
     <source>Select Font</source>
     <translation>Vybrat písmo</translation>
   </message>
   <message>
-    <location line="+355"/>
+    <location line="+350"/>
     <source>&amp;Underline</source>
     <translation>&amp;Podtrhnout</translation>
   </message>
   <message>
-    <location line="-2"/>
+    <location line="-3"/>
     <source>Effects</source>
     <translation>Efekty</translation>
   </message>
   <message>
-    <location line="+1"/>
+    <location line="+2"/>
     <source>Stri&amp;keout</source>
     <translation>Pře&amp;škrtnout</translation>
   </message>
@@ -1997,7 +2182,7 @@
 <context>
   <name>QFtp</name>
   <message>
-    <location filename="../src/network/access/qftp.cpp" line="+2326"/>
+    <location filename="../src/network/access/qftp.cpp" line="+2333"/>
     <location filename="../src/qt3support/network/q3ftp.cpp" line="+2021"/>
     <source>Listing directory failed:
 %1</source>
@@ -2013,19 +2198,19 @@
 %1</translation>
   </message>
   <message>
-    <location line="-1520"/>
+    <location line="-1525"/>
     <location filename="../src/qt3support/network/q3ftp.cpp" line="-1353"/>
     <source>Not connected</source>
     <translation>Žádné spojení</translation>
   </message>
   <message>
-    <location line="+396"/>
+    <location line="+399"/>
     <location filename="../src/qt3support/network/q3ftp.cpp" line="+332"/>
     <source>Connection refused for data connection</source>
     <translation>Odmítnuto spojení spojení pro data</translation>
   </message>
   <message>
-    <location line="+1100"/>
+    <location line="+1102"/>
     <location filename="../src/qt3support/network/q3ftp.cpp" line="+1003"/>
     <source>Login failed:
 %1</source>
@@ -2046,7 +2231,7 @@
     <translation>Spojení s počítačem navázáno</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../src/network/access/qftp.cpp" line="-1435"/>
+    <location filename="../src/network/access/qftp.cpp" line="-1437"/>
     <source>Connection timed out to host %1</source>
     <translation>Časový limit pro spojení s počítačem &apos;%1&apos; byl překročen</translation>
   </message>
@@ -2058,7 +2243,7 @@
     <translation>Spojeno s počítačem %1</translation>
   </message>
   <message>
-    <location line="+1315"/>
+    <location line="+1317"/>
     <location filename="../src/qt3support/network/q3ftp.cpp" line="-290"/>
     <source>Connecting to host failed:
 %1</source>
@@ -2066,13 +2251,13 @@
 %1</translation>
   </message>
   <message>
-    <location line="-1427"/>
+    <location line="-1429"/>
     <location filename="../src/qt3support/network/q3ftp.cpp" line="-1267"/>
     <source>Host %1 not found</source>
     <translation>Počítač %1 se nepodařilo nalézt</translation>
   </message>
   <message>
-    <location line="+1447"/>
+    <location line="+1449"/>
     <location filename="../src/qt3support/network/q3ftp.cpp" line="+1282"/>
     <source>Uploading file failed:
 %1</source>
@@ -2101,7 +2286,7 @@
 %1</translation>
   </message>
   <message>
-    <location line="-1455"/>
+    <location line="-1457"/>
     <location filename="../src/qt3support/network/q3ftp.cpp" line="-1287"/>
     <source>Connection refused to host %1</source>
     <translation>Spojení s počítačem %1 odmítnuto</translation>
@@ -2112,7 +2297,7 @@
     <translation>Spojení s %1 ukončeno</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../src/network/access/qftp.cpp" line="+1447"/>
+    <location filename="../src/network/access/qftp.cpp" line="+1449"/>
     <location filename="../src/qt3support/network/q3ftp.cpp" line="-274"/>
     <source>Removing file failed:
 %1</source>
@@ -2125,7 +2310,7 @@
     <translation>Počítač %1 byl nalezen</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../src/network/access/qftp.cpp" line="-942"/>
+    <location filename="../src/network/access/qftp.cpp" line="-944"/>
     <location line="+29"/>
     <location filename="../src/qt3support/network/q3ftp.cpp" line="-1093"/>
     <location line="+728"/>
@@ -2133,7 +2318,7 @@
     <translation>Neznámá chyba</translation>
   </message>
   <message>
-    <location line="+949"/>
+    <location line="+951"/>
     <location filename="../src/qt3support/network/q3ftp.cpp" line="+126"/>
     <location line="+250"/>
     <source>Connection closed</source>
@@ -2151,39 +2336,53 @@
 <context>
   <name>QHostInfoAgent</name>
   <message>
-    <location filename="../src/network/kernel/qhostinfo_unix.cpp" line="+178"/>
-    <location line="+9"/>
-    <location line="+64"/>
-    <location line="+31"/>
+    <location filename="../src/network/kernel/qhostinfo_unix.cpp" line="+257"/>
+    <location line="+32"/>
+    <location filename="../src/network/kernel/qhostinfo_win.cpp" line="+220"/>
+    <location line="+27"/>
     <source>Host not found</source>
     <translation>Nepodařilo se najít počítač</translation>
   </message>
   <message>
-    <location line="-44"/>
+    <location line="-45"/>
     <location line="+39"/>
+    <location filename="../src/network/kernel/qhostinfo_win.cpp" line="-34"/>
+    <location line="+29"/>
     <source>Unknown address type</source>
     <translation>Neznámý typ adresy</translation>
   </message>
   <message>
-    <location line="+8"/>
+    <location line="+10"/>
+    <location filename="../src/network/kernel/qhostinfo_win.cpp" line="-19"/>
+    <location line="+27"/>
     <source>Unknown error</source>
     <translation>Neznámá chyba</translation>
   </message>
+  <message>
+    <location filename="../src/network/kernel/qhostinfo_win.cpp" line="-67"/>
+    <source>No host name given</source>
+    <translation>Nebyl zadán název pro hostitelský počítač</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+0"/>
+    <source>Invalid hostname</source>
+    <translation>Neplatný název pro hostitelský počítač</translation>
+  </message>
 </context>
 <context>
   <name>QHttp</name>
   <message>
-    <location filename="../src/network/access/qhttp.cpp" line="+2627"/>
+    <location filename="../src/network/access/qhttp.cpp" line="+2636"/>
     <source>Connection refused (or timed out)</source>
     <translation>Spojení bylo odmítnuto (nebo byl překročen časový limit)</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../src/network/access/qhttpnetworkconnection.cpp" line="+924"/>
+    <location filename="../src/network/access/qhttpnetworkconnection.cpp" line="+584"/>
     <source>Data corrupted</source>
     <translation>Data jsou poškozena</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../src/qt3support/network/q3http.cpp" line="+2309"/>
+    <location filename="../src/qt3support/network/q3http.cpp" line="+2308"/>
     <source>Connected to host</source>
     <translation>Spojení s počítačem navázáno</translation>
   </message>
@@ -2205,12 +2404,12 @@
     <translation>Hostitelský počítač požaduje autentizaci</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../src/network/access/qhttp.cpp" line="+304"/>
+    <location filename="../src/network/access/qhttp.cpp" line="+325"/>
     <source>Error writing response to device</source>
     <translation>Při psaní odpovědi výstupnímu zařízení se vyskytla chyba</translation>
   </message>
   <message>
-    <location line="-2569"/>
+    <location line="-2594"/>
     <source>HTTPS connection requested but SSL support not compiled in</source>
     <translation>Požadované HTTPS spojení nelze vytvořit, protože neexistuje žádná SSL podpora</translation>
   </message>
@@ -2226,7 +2425,7 @@
     <translation>Spojení bylo odmítnuto</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../src/network/access/qhttp.cpp" line="+2396"/>
+    <location filename="../src/network/access/qhttp.cpp" line="+2421"/>
     <source>Proxy authentication required</source>
     <translation>Požadována proxy autentizace</translation>
   </message>
@@ -2236,7 +2435,7 @@
     <translation>Byl zadán neznámý protokol</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../src/network/access/qhttp.cpp" line="-111"/>
+    <location filename="../src/network/access/qhttp.cpp" line="-132"/>
     <location filename="../src/network/access/qhttpnetworkconnection.cpp" line="-12"/>
     <location line="+19"/>
     <location filename="../src/qt3support/network/q3http.cpp" line="+6"/>
@@ -2249,7 +2448,7 @@
     <translation>Proxy server požaduje autentizaci</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../src/network/access/qhttp.cpp" line="+115"/>
+    <location filename="../src/network/access/qhttp.cpp" line="+136"/>
     <source>Authentication required</source>
     <translation>Požadována autentizace</translation>
   </message>
@@ -2277,7 +2476,7 @@
     <translation>Počítač %1 byl nalezen</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../src/network/access/qhttp.cpp" line="-328"/>
+    <location filename="../src/network/access/qhttp.cpp" line="-349"/>
     <location filename="../src/qt3support/network/q3http.cpp" line="-498"/>
     <source>Wrong content length</source>
     <translation>Neplatný údaj o délce obsahu</translation>
@@ -2291,7 +2490,7 @@
     <translation>Neznámá chyba</translation>
   </message>
   <message>
-    <location line="+330"/>
+    <location line="+351"/>
     <location filename="../src/qt3support/network/q3http.cpp" line="+184"/>
     <source>Invalid HTTP response header</source>
     <translation>Hlavička HTTP odpovědi není platná</translation>
@@ -2308,7 +2507,7 @@
     <translation>Spojení ukončeno</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../src/network/access/qhttp.cpp" line="-347"/>
+    <location filename="../src/network/access/qhttp.cpp" line="-368"/>
     <location filename="../src/qt3support/network/q3http.cpp" line="-574"/>
     <source>No server set to connect to</source>
     <translation>Pro spojení nebyl nastaven žádný počítač - server</translation>
@@ -2377,7 +2576,7 @@
 <context>
   <name>QIBaseDriver</name>
   <message>
-    <location filename="../src/sql/drivers/ibase/qsql_ibase.cpp" line="+1524"/>
+    <location filename="../src/sql/drivers/ibase/qsql_ibase.cpp" line="+1558"/>
     <source>Unable to commit transaction</source>
     <translation>Transakci se nepodařilo provést (operace &apos;commit&apos;, odeslání, se nezdařila)</translation>
   </message>
@@ -2400,7 +2599,7 @@
 <context>
   <name>QIBaseResult</name>
   <message>
-    <location line="-673"/>
+    <location line="-707"/>
     <source>Unable to commit transaction</source>
     <translation>Transakci se nepodařilo provést (operace &apos;commit&apos;, odeslání, se nezdařila)</translation>
   </message>
@@ -2472,12 +2671,12 @@
     <translation>Další prvek se nepodařilo vyzvednout</translation>
   </message>
   <message>
-    <location line="+163"/>
+    <location line="+197"/>
     <source>Could not get statement info</source>
     <translation>K dispozici není žádná informace k příkazu</translation>
   </message>
   <message>
-    <location line="-851"/>
+    <location line="-885"/>
     <source>Unable to create BLOB</source>
     <translation>Nepodařilo se vytvořit žádný BLOB</translation>
   </message>
@@ -2490,7 +2689,7 @@
 <context>
   <name>QIODevice</name>
   <message>
-    <location filename="../src/corelib/global/qglobal.cpp" line="+1900"/>
+    <location filename="../src/corelib/global/qglobal.cpp" line="+2064"/>
     <source>No such file or directory</source>
     <translation>Nepodařilo se najít žádný takový soubor nebo adresář</translation>
   </message>
@@ -2505,7 +2704,7 @@
     <translation>Na zařízení není žádný volný úložný prostor</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../src/corelib/io/qiodevice.cpp" line="+1537"/>
+    <location filename="../src/corelib/io/qiodevice.cpp" line="+1561"/>
     <source>Unknown error</source>
     <translation>Neznámá chyba</translation>
   </message>
@@ -2518,17 +2717,27 @@
 <context>
   <name>QInputContext</name>
   <message>
-    <location filename="../src/gui/inputmethod/qinputcontextfactory.cpp" line="+242"/>
+    <location filename="../src/gui/inputmethod/qinputcontextfactory.cpp" line="+256"/>
     <source>XIM</source>
     <translation>XIM</translation>
   </message>
   <message>
+    <location line="+4"/>
+    <source>FEP</source>
+    <translation>FEP</translation>
+  </message>
+  <message>
     <location line="+27"/>
     <source>Windows input method</source>
     <translation>Windows-vstupní metoda</translation>
   </message>
   <message>
-    <location line="-4"/>
+    <location line="+8"/>
+    <source>S60 FEP input method</source>
+    <translation>S60 FEP-vstupní metoda</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="-12"/>
     <source>XIM input method</source>
     <translation>XIM-vstupní metoda</translation>
   </message>
@@ -2549,37 +2758,40 @@
 <context>
   <name>QLibrary</name>
   <message>
-    <location filename="../src/corelib/plugin/qlibrary.cpp" line="+406"/>
+    <location filename="../src/corelib/plugin/qlibrary.cpp" line="+411"/>
     <source>Could not unmap &apos;%1&apos;: %2</source>
     <translation>Operace unmap, zrušit zobrazení, se nezdařila u &apos;%1&apos;: %2</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../src/corelib/plugin/qlibrary_unix.cpp" line="+225"/>
+    <location filename="../src/corelib/plugin/qlibrary_unix.cpp" line="+253"/>
+    <location filename="../src/corelib/plugin/qlibrary_win.cpp" line="+109"/>
     <source>Cannot unload library %1: %2</source>
     <translation>Knihovnu %1 nelze vyjmout: %2</translation>
   </message>
   <message>
-    <location line="-16"/>
+    <location line="-17"/>
+    <location filename="../src/corelib/plugin/qlibrary_win.cpp" line="-22"/>
     <source>Cannot load library %1: %2</source>
     <translation>Knihovnu %1 nelze nahrát: %2</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../src/corelib/plugin/qlibrary.cpp" line="+302"/>
+    <location filename="../src/corelib/plugin/qlibrary.cpp" line="+341"/>
     <source>The plugin &apos;%1&apos; uses incompatible Qt library. (%2.%3.%4) [%5]</source>
     <translation>Přídavný modul &apos;%1&apos; používá neslučitelnou Qt knihovnu. (%2.%3.%4) [%5]</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../src/corelib/plugin/qlibrary_unix.cpp" line="+47"/>
+    <location filename="../src/corelib/plugin/qlibrary_unix.cpp" line="+51"/>
+    <location filename="../src/corelib/plugin/qlibrary_win.cpp" line="+37"/>
     <source>Cannot resolve symbol &quot;%1&quot; in %2: %3</source>
     <translation>Symbol &quot;%1&quot; nelze v %2 vyřešit: %3</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../src/corelib/plugin/qlibrary.cpp" line="-308"/>
+    <location filename="../src/corelib/plugin/qlibrary.cpp" line="-347"/>
     <source>Plugin verification data mismatch in &apos;%1&apos;</source>
     <translation>Ověřovací data přídavného nesouhlasí v &apos;%1&apos;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location line="+336"/>
+    <location line="+375"/>
     <source>The plugin &apos;%1&apos; uses incompatible Qt library. (Cannot mix debug and release libraries.)</source>
     <translation>Přídavný modul &apos;%1&apos; používá neslučitelnou Qt knihovnu. (Knihovny vytvořené v režimu ladění a vydání nemohou být používány společně.)</translation>
   </message>
@@ -2590,22 +2802,22 @@
   </message>
   <message>
     <location line="-2"/>
-    <location filename="../src/corelib/plugin/qpluginloader.cpp" line="+280"/>
+    <location filename="../src/corelib/plugin/qpluginloader.cpp" line="+343"/>
     <source>The shared library was not found.</source>
     <translation>Nepodařilo se nalézt sdílenou knihovnu.</translation>
   </message>
   <message>
-    <location line="+377"/>
+    <location line="+402"/>
     <source>Unknown error</source>
     <translation>Neznámá chyba</translation>
   </message>
   <message>
-    <location line="-340"/>
+    <location line="-365"/>
     <source>The plugin &apos;%1&apos; uses incompatible Qt library. Expected build key &quot;%2&quot;, got &quot;%3&quot;</source>
     <translation>Přídavný modul &apos;%1&apos; používá neslučitelnou Qt knihovnu. Potřebný byl zvláštní klíč pro sestavení &quot;%2&quot;, obdržen &quot;%3&quot;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location line="-350"/>
+    <location line="-389"/>
     <source>Could not mmap &apos;%1&apos;: %2</source>
     <translation>Operace mmap se nezdařila u &apos;%1&apos;: %2</translation>
   </message>
@@ -2613,27 +2825,27 @@
 <context>
   <name>QLineEdit</name>
   <message>
-    <location filename="../src/gui/widgets/qlineedit.cpp" line="+2691"/>
+    <location filename="../src/gui/widgets/qlineedit.cpp" line="+1991"/>
     <source>Cu&amp;t</source>
     <translation>&amp;Vyjmout</translation>
   </message>
   <message>
-    <location line="+4"/>
+    <location line="+5"/>
     <source>&amp;Copy</source>
     <translation>&amp;Kopírovat</translation>
   </message>
   <message>
-    <location line="-11"/>
+    <location line="-12"/>
     <source>&amp;Redo</source>
-    <translation>&amp;Zpět</translation>
+    <translation>&amp;Znovu</translation>
   </message>
   <message>
     <location line="-4"/>
     <source>&amp;Undo</source>
-    <translation>&amp;Znovu</translation>
+    <translation>&amp;Zpět</translation>
   </message>
   <message>
-    <location line="+19"/>
+    <location line="+21"/>
     <source>&amp;Paste</source>
     <translation>&amp;Vložit</translation>
   </message>
@@ -2651,8 +2863,8 @@
 <context>
   <name>QLocalServer</name>
   <message>
-    <location filename="../src/network/socket/qlocalserver.cpp" line="+226"/>
-    <location filename="../src/network/socket/qlocalserver_unix.cpp" line="+233"/>
+    <location filename="../src/network/socket/qlocalserver.cpp" line="+224"/>
+    <location filename="../src/network/socket/qlocalserver_unix.cpp" line="+256"/>
     <source>%1: Name error</source>
     <translation>%1: Chybný název</translation>
   </message>
@@ -2676,7 +2888,8 @@
   <name>QLocalSocket</name>
   <message>
     <location filename="../src/network/socket/qlocalsocket_tcp.cpp" line="+153"/>
-    <location filename="../src/network/socket/qlocalsocket_unix.cpp" line="+155"/>
+    <location filename="../src/network/socket/qlocalsocket_unix.cpp" line="+160"/>
+    <location filename="../src/network/socket/qlocalsocket_win.cpp" line="+75"/>
     <source>%1: Connection error</source>
     <translation>%1: Chyba spojení</translation>
   </message>
@@ -2688,6 +2901,7 @@
   </message>
   <message>
     <location filename="../src/network/socket/qlocalsocket_unix.cpp" line="+28"/>
+    <location filename="../src/network/socket/qlocalsocket_win.cpp" line="+10"/>
     <source>%1: Unknown error %2</source>
     <translation>%1: Neznámá chyba %2</translation>
   </message>
@@ -2712,6 +2926,8 @@
   <message>
     <location line="-18"/>
     <location filename="../src/network/socket/qlocalsocket_unix.cpp" line="-18"/>
+    <location filename="../src/network/socket/qlocalsocket_win.cpp" line="-5"/>
+    <location line="+45"/>
     <source>%1: Invalid name</source>
     <translation>%1: Neplatný název</translation>
   </message>
@@ -2742,22 +2958,22 @@
 <context>
   <name>QMYSQLDriver</name>
   <message>
-    <location filename="../src/sql/drivers/mysql/qsql_mysql.cpp" line="+1406"/>
+    <location filename="../src/sql/drivers/mysql/qsql_mysql.cpp" line="+1440"/>
     <source>Unable to commit transaction</source>
     <translation>Transakci se nepodařilo provést (operace &apos;commit&apos;, odeslání, se nezdařila)</translation>
   </message>
   <message>
-    <location line="-155"/>
+    <location line="-179"/>
     <source>Unable to open database &apos;</source>
     <translation>Nepodařilo se otevřít spojení s databází &apos;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location line="+7"/>
+    <location line="+11"/>
     <source>Unable to connect</source>
     <translation>Nepodařilo se navázat spojení</translation>
   </message>
   <message>
-    <location line="+165"/>
+    <location line="+185"/>
     <source>Unable to rollback transaction</source>
     <translation>Transakci se nepodařilo zvrátit (operace &apos;rollback&apos;, zvrácení, se nezdařila)</translation>
   </message>
@@ -2770,7 +2986,7 @@
 <context>
   <name>QMYSQLResult</name>
   <message>
-    <location line="-380"/>
+    <location line="-413"/>
     <source>Unable to execute statement</source>
     <translation>Příkaz se nepodařilo provést</translation>
   </message>
@@ -2780,49 +2996,49 @@
     <translation>Výsledky příkazu se nepodařilo uložit</translation>
   </message>
   <message>
-    <location line="-256"/>
+    <location line="-253"/>
     <source>Unable to execute next query</source>
     <translation>Další dotaz nelze provést</translation>
   </message>
   <message>
-    <location line="+247"/>
+    <location line="+244"/>
     <location line="+21"/>
     <source>Unable to bind outvalues</source>
     <translation>Výstupní hodnoty se nepodařilo spojit</translation>
   </message>
   <message>
-    <location line="-258"/>
+    <location line="-255"/>
     <source>Unable to store next result</source>
     <translation>Další výsledek nelze uložit</translation>
   </message>
   <message>
-    <location line="-301"/>
+    <location line="-302"/>
     <source>Unable to fetch data</source>
     <translation>Nepodařilo se natáhnout žádná data</translation>
   </message>
   <message>
-    <location line="+383"/>
+    <location line="+380"/>
     <location line="+8"/>
     <source>Unable to prepare statement</source>
     <translation>Příkaz se nepodařilo připravit</translation>
   </message>
   <message>
-    <location line="-202"/>
+    <location line="-199"/>
     <source>Unable to store result</source>
     <translation>Výsledek se nepodařilo uložit</translation>
   </message>
   <message>
-    <location line="+324"/>
+    <location line="+322"/>
     <source>Unable to bind value</source>
     <translation>Hodnotu se nepodařilo spojit</translation>
   </message>
   <message>
-    <location line="-330"/>
+    <location line="-328"/>
     <source>Unable to execute query</source>
     <translation>Dotaz se nepodařilo provést</translation>
   </message>
   <message>
-    <location line="+244"/>
+    <location line="+242"/>
     <source>Unable to reset statement</source>
     <translation>Příkaz se nepodařilo znovu nastavit</translation>
   </message>
@@ -2951,9 +3167,17 @@
   </message>
 </context>
 <context>
+  <name>QMenuBar</name>
+  <message>
+    <location filename="../src/gui/widgets/qmenu_symbian.cpp" line="+410"/>
+    <source>Actions</source>
+    <translation>Činnosti</translation>
+  </message>
+</context>
+<context>
   <name>QMessageBox</name>
   <message>
-    <location filename="../src/gui/dialogs/qmessagebox.cpp" line="-1961"/>
+    <location filename="../src/gui/dialogs/qmessagebox.cpp" line="-1964"/>
     <location line="+847"/>
     <location filename="../src/gui/dialogs/qmessagebox.h" line="-52"/>
     <location line="+8"/>
@@ -2966,17 +3190,26 @@
     <translation>Nápověda</translation>
   </message>
   <message>
-    <location line="+476"/>
     <source>&lt;h3&gt;About Qt&lt;/h3&gt;&lt;p&gt;This program uses Qt version %1.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Qt is a C++ toolkit for cross-platform application development.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Qt provides single-source portability across MS&amp;nbsp;Windows, Mac&amp;nbsp;OS&amp;nbsp;X, Linux, and all major commercial Unix variants. Qt is also available for embedded devices as Qt for Embedded Linux and Qt for Windows CE.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Qt is available under three different licensing options designed to accommodate the needs of our various users.&lt;/p&gt;Qt licensed under our commercial license agreement is appropriate for development of proprietary/commercial software where you do not want to share any source code with third parties or otherwise cannot comply with the terms of the GNU LGPL version 2.1 or GNU GPL version 3.0.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Qt licensed under the GNU LGPL version 2.1 is appropriate for the development of Qt applications (proprietary or open source) provided you can comply with the terms and conditions of the GNU LGPL version 2.1.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Qt licensed under the GNU General Public License version 3.0 is appropriate for the development of Qt applications where you wish to use such applications in combination with software subject to the terms of the GNU GPL version 3.0 or where you are otherwise willing to comply with the terms of the GNU GPL version 3.0.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Please see &lt;a href=&quot;http://qt.nokia.com/products/licensing&quot;&gt;qt.nokia.com/products/licensing&lt;/a&gt; for an overview of Qt licensing.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Copyright (C) 2009 Nokia Corporation and/or its subsidiary(-ies).&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Qt is a Nokia product. See &lt;a href=&quot;http://qt.nokia.com/&quot;&gt;qt.nokia.com&lt;/a&gt; for more information.&lt;/p&gt;</source>
-    <translation>&lt;h3&gt;O Qt&lt;/h3&gt;&lt;p&gt;Tento program používá Qt ve verzi %1.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Qt je sadou softwarových nástrojů C++ určených pro vývoj aplikací napříč platformami.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Qt poskytuje jednoduchou přenositelnost přes MS&amp;nbsp;Windows, Mac&amp;nbsp;OS&amp;nbsp;X, Linux, a všechny hlavní obchodní varianty systému Unix. Qt je rovněž dostupný pro vložená zařízení jako Qt pro Embedded Linux a Qt pro Windows CE.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Qt je dostupné pod třemi rozdílnými licenčními volbami navrženými pro přizpůsobení se potřebám našich různých uživatelů.&lt;/p&gt;Qt licencované pod naší obchodní licenční smlouvou je vhodné pro vývoj soukromého/obchodního software, kde si nepřejete sdílet jakýkoli zdrojový kód se třetími stranami, nebo jinak řečeno, když nemůžete vyhovět podmínkám GNU LGPL ve verzi 2.1 nebo GNU GPL ve verzi 3.0.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Qt licencované pod GNU LGPL ve verzi 2.1 je vhodné pro vývoj Qt aplikací (soukromých nebo s otevřeným zdrojovým kódem), za předpokladu že můžete souhlasit s požadavky a podmínkami GNU LGPL version 2.1.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Qt licencované pod GNU General Public License ve verzi 3.0 je vhodné pro vývoj aplikací Qt, u nichž si přejete použít takovou aplikaci ve spojení se software, který podléhá požadavkům GNU GPL ve verzi 3.0, nebo kde jste jinak ochoten souhlasit s podmínkami GNU GPL ve verzi 3.0.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Podívejte se, prosím, na &lt;a href=&quot;http://qt.nokia.com/products/licensing&quot;&gt;qt.nokia.com/products/licensing&lt;/a&gt; kvůli přehledu licencování Qt.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Copyright (C) 2009 Nokia Corporation a/nebo její dceřinná(é) společnost(i).&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Qt je výrobkem společnosti Nokia. Podívejte se na &lt;a href=&quot;http://qt.nokia.com/&quot;&gt;qt.nokia.com&lt;/a&gt;kvůli více informacím.&lt;/p&gt;</translation>
+    <translation type="obsolete">&lt;h3&gt;O Qt&lt;/h3&gt;&lt;p&gt;Tento program používá Qt ve verzi %1.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Qt je sadou softwarových nástrojů C++ určených pro vývoj aplikací napříč platformami.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Qt poskytuje jednoduchou přenositelnost přes MS&amp;nbsp;Windows, Mac&amp;nbsp;OS&amp;nbsp;X, Linux, a všechny hlavní obchodní varianty systému Unix. Qt je rovněž dostupný pro vložená zařízení jako Qt pro Embedded Linux a Qt pro Windows CE.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Qt je dostupné pod třemi rozdílnými licenčními volbami navrženými pro přizpůsobení se potřebám našich různých uživatelů.&lt;/p&gt;Qt licencované pod naší obchodní licenční smlouvou je vhodné pro vývoj soukromého/obchodního software, kde si nepřejete sdílet jakýkoli zdrojový kód se třetími stranami, nebo jinak řečeno, když nemůžete vyhovět podmínkám GNU LGPL ve verzi 2.1 nebo GNU GPL ve verzi 3.0.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Qt licencované pod GNU LGPL ve verzi 2.1 je vhodné pro vývoj Qt aplikací (soukromých nebo s otevřeným zdrojovým kódem), za předpokladu že můžete souhlasit s požadavky a podmínkami GNU LGPL version 2.1.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Qt licencované pod GNU General Public License ve verzi 3.0 je vhodné pro vývoj aplikací Qt, u nichž si přejete použít takovou aplikaci ve spojení se software, který podléhá požadavkům GNU GPL ve verzi 3.0, nebo kde jste jinak ochoten souhlasit s podmínkami GNU GPL ve verzi 3.0.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Podívejte se, prosím, na &lt;a href=&quot;http://qt.nokia.com/products/licensing&quot;&gt;qt.nokia.com/products/licensing&lt;/a&gt; kvůli přehledu licencování Qt.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Copyright (C) 2009 Nokia Corporation a/nebo její dceřinná(é) společnost(i).&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Qt je výrobkem společnosti Nokia. Podívejte se na &lt;a href=&quot;http://qt.nokia.com/&quot;&gt;qt.nokia.com&lt;/a&gt;kvůli více informacím.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location line="-1571"/>
+    <location line="-1099"/>
     <source>Show Details...</source>
     <translation>Ukázat podrobnosti...</translation>
   </message>
   <message>
-    <location line="+1605"/>
+    <location line="+1575"/>
+    <source>&lt;h3&gt;About Qt&lt;/h3&gt;&lt;p&gt;This program uses Qt version %1.&lt;/p&gt;</source>
+    <translation>&lt;h3&gt;O Qt&lt;/h3&gt;&lt;p&gt;Tento program používá Qt-verze %1.&lt;/p&gt;</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+5"/>
+    <source>&lt;p&gt;Qt is a C++ toolkit for cross-platform application development.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Qt provides single-source portability across MS&amp;nbsp;Windows, Mac&amp;nbsp;OS&amp;nbsp;X, Linux, and all major commercial Unix variants. Qt is also available for embedded devices as Qt for Embedded Linux and Qt for Windows CE.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Qt is available under three different licensing options designed to accommodate the needs of our various users.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Qt licensed under our commercial license agreement is appropriate for development of proprietary/commercial software where you do not want to share any source code with third parties or otherwise cannot comply with the terms of the GNU LGPL version 2.1 or GNU GPL version 3.0.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Qt licensed under the GNU LGPL version 2.1 is appropriate for the development of Qt applications (proprietary or open source) provided you can comply with the terms and conditions of the GNU LGPL version 2.1.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Qt licensed under the GNU General Public License version 3.0 is appropriate for the development of Qt applications where you wish to use such applications in combination with software subject to the terms of the GNU GPL version 3.0 or where you are otherwise willing to comply with the terms of the GNU GPL version 3.0.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Please see &lt;a href=&quot;http://qt.nokia.com/products/licensing&quot;&gt;qt.nokia.com/products/licensing&lt;/a&gt; for an overview of Qt licensing.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Copyright (C) 2009 Nokia Corporation and/or its subsidiary(-ies).&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Qt is a Nokia product. See &lt;a href=&quot;http://qt.nokia.com/&quot;&gt;qt.nokia.com&lt;/a&gt; for more information.&lt;/p&gt;</source>
+    <translation>&lt;p&gt;Qt je sadou softwarových nástrojů C++ určených pro vývoj aplikací napříč platformami.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Qt poskytuje jednoduchou přenositelnost přes MS&amp;nbsp;Windows, Mac&amp;nbsp;OS&amp;nbsp;X, Linux, a všechny hlavní obchodní varianty systému Unix. Qt je rovněž dostupný pro vložená zařízení jako Qt pro Embedded Linux a Qt pro Windows CE.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Qt je dostupné pod třemi rozdílnými licenčními volbami navrženými pro přizpůsobení se potřebám našich různých uživatelů.&lt;/p&gt;Qt licencované pod naší obchodní licenční smlouvou je vhodné pro vývoj soukromého/obchodního software, kde si nepřejete sdílet jakýkoli zdrojový kód se třetími stranami, nebo jinak řečeno, když nemůžete vyhovět podmínkám GNU LGPL ve verzi 2.1 nebo GNU GPL ve verzi 3.0.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Qt licencované pod GNU LGPL ve verzi 2.1 je vhodné pro vývoj Qt aplikací (soukromých nebo s otevřeným zdrojovým kódem), za předpokladu že můžete souhlasit s požadavky a podmínkami GNU LGPL version 2.1.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Qt licencované pod GNU General Public License ve verzi 3.0 je vhodné pro vývoj aplikací Qt, u nichž si přejete použít takovou aplikaci ve spojení se software, který podléhá požadavkům GNU GPL ve verzi 3.0, nebo kde jste jinak ochoten souhlasit s podmínkami GNU GPL ve verzi 3.0.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Podívejte se, prosím, na &lt;a href=&quot;http://qt.nokia.com/products/licensing&quot;&gt;qt.nokia.com/products/licensing&lt;/a&gt; kvůli přehledu licencování Qt.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Copyright (C) 2009 Nokia Corporation a/nebo její dceřinná(é) společnost(i).&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Qt je výrobkem společnosti Nokia. Podívejte se na &lt;a href=&quot;http://qt.nokia.com/&quot;&gt;qt.nokia.com&lt;/a&gt;kvůli více informacím.&lt;/p&gt;</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+31"/>
     <source>About Qt</source>
     <translation>O Qt</translation>
   </message>
@@ -2985,7 +3218,7 @@
     <translation type="obsolete">&lt;p&gt;Tento program používá Qt Open Source Edition verze %1.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Qt Open Source Edition je zamýšlena pro vývoj Open Source aplikací. Pro vývoj vlastnických aplikací (uzavřené zdrojové kódy) potřebujete Qt licenci.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Podívejte se, prosím, na &lt;a href=&quot;http://www.trolltech.com/company/model/&quot;&gt;www.trolltech.com/company/model/&lt;/a&gt; kvůli přehledu licencování Qt.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location line="-1604"/>
+    <location line="-1610"/>
     <source>Hide Details...</source>
     <translation>Skrýt podrobnosti...</translation>
   </message>
@@ -3151,15 +3384,23 @@
 <context>
   <name>QNetworkAccessCacheBackend</name>
   <message>
-    <location filename="../src/network/access/qnetworkaccesscachebackend.cpp" line="+65"/>
+    <location filename="../src/network/access/qnetworkaccesscachebackend.cpp" line="+66"/>
     <source>Error opening %1</source>
     <translation>%1 se nepodařilo otevřít</translation>
   </message>
 </context>
 <context>
+  <name>QNetworkAccessDebugPipeBackend</name>
+  <message>
+    <location filename="../src/network/access/qnetworkaccessdebugpipebackend.cpp" line="+195"/>
+    <source>Write error writing to %1: %2</source>
+    <translation>Při zápisu do souboru %1: %2 nastala chyba</translation>
+  </message>
+</context>
+<context>
   <name>QNetworkAccessFileBackend</name>
   <message>
-    <location filename="../src/network/access/qnetworkaccessfilebackend.cpp" line="+99"/>
+    <location filename="../src/network/access/qnetworkaccessfilebackend.cpp" line="+100"/>
     <source>Request for opening non-local file %1</source>
     <translation>Požadavek na otevření souboru přes síť %1</translation>
   </message>
@@ -3174,12 +3415,12 @@
     <translation>%1 nelze otevřít: Jedná se o adresář</translation>
   </message>
   <message>
-    <location line="-89"/>
+    <location line="-86"/>
     <source>Error opening %1: %2</source>
     <translation>%1 se nepodařilo otevřít: %2</translation>
   </message>
   <message>
-    <location line="+56"/>
+    <location line="+38"/>
     <source>Write error writing to %1: %2</source>
     <translation>Při zápisu do souboru %1: %2 nastala chyba</translation>
   </message>
@@ -3187,12 +3428,12 @@
 <context>
   <name>QNetworkAccessFtpBackend</name>
   <message>
-    <location filename="../src/network/access/qnetworkaccessftpbackend.cpp" line="+165"/>
+    <location filename="../src/network/access/qnetworkaccessftpbackend.cpp" line="+131"/>
     <source>No suitable proxy found</source>
     <translation>Nepodařilo se najít žádný vhodný proxy server</translation>
   </message>
   <message>
-    <location line="+183"/>
+    <location line="+165"/>
     <source>Error while downloading %1: %2</source>
     <translation>Při stahování %1 se vyskytla chyba: %2</translation>
   </message>
@@ -3202,12 +3443,12 @@
     <translation>Při nahrávání %1 se vyskytla chyba: %2</translation>
   </message>
   <message>
-    <location line="-171"/>
+    <location line="-153"/>
     <source>Cannot open %1: is a directory</source>
     <translation>%1 nelze otevřít: Jedná se o adresář</translation>
   </message>
   <message>
-    <location line="+130"/>
+    <location line="+112"/>
     <source>Logging in to %1 failed: authentication required</source>
     <translation>Přihlášení do %1 se nezdařilo: Je požadována autentizace</translation>
   </message>
@@ -3215,7 +3456,7 @@
 <context>
   <name>QNetworkAccessHttpBackend</name>
   <message>
-    <location filename="../src/network/access/qnetworkaccesshttpbackend.cpp" line="+597"/>
+    <location filename="../src/network/access/qnetworkaccesshttpbackend.cpp" line="+585"/>
     <source>No suitable proxy found</source>
     <translation>Nepodařilo se najít žádný vhodný proxy server</translation>
   </message>
@@ -3223,12 +3464,12 @@
 <context>
   <name>QNetworkReply</name>
   <message>
-    <location line="+132"/>
+    <location line="+95"/>
     <source>Error downloading %1 - server replied: %2</source>
     <translation>Beim Herunterladen von %1 trat ein Fehler auf - Die Antwort des Servers ist: %2</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../src/network/access/qnetworkreplyimpl.cpp" line="+71"/>
+    <location filename="../src/network/access/qnetworkreplyimpl.cpp" line="+77"/>
     <source>Protocol &quot;%1&quot; is unknown</source>
     <translation>Protokol &quot;%1&quot; není znám</translation>
   </message>
@@ -3236,7 +3477,7 @@
 <context>
   <name>QNetworkReplyImpl</name>
   <message>
-    <location line="+481"/>
+    <location line="+519"/>
     <location line="+28"/>
     <source>Operation canceled</source>
     <translation>Operace byla zrušena</translation>
@@ -3245,7 +3486,7 @@
 <context>
   <name>QOCIDriver</name>
   <message>
-    <location filename="../src/sql/drivers/oci/qsql_oci.cpp" line="+2172"/>
+    <location filename="../src/sql/drivers/oci/qsql_oci.cpp" line="+2166"/>
     <source>Unable to commit transaction</source>
     <translation>Transakci se nepodařilo provést (operace &apos;commit&apos;, odeslání, se nezdařila)</translation>
   </message>
@@ -3278,7 +3519,7 @@
 <context>
   <name>QOCIResult</name>
   <message>
-    <location line="-168"/>
+    <location line="-165"/>
     <source>Unable to alloc statement</source>
     <translation>Přidělení příkazu se nepodařilo</translation>
   </message>
@@ -3298,7 +3539,7 @@
     <translation>Příkaz se nepodařilo provést</translation>
   </message>
   <message>
-    <location line="-635"/>
+    <location line="-634"/>
     <location line="+161"/>
     <location line="+15"/>
     <source>Unable to bind column for batch execute</source>
@@ -3309,17 +3550,17 @@
     <translation type="obsolete">Výběrové vyhledávání se nepodařilo provést</translation>
   </message>
   <message>
-    <location line="+394"/>
+    <location line="+393"/>
     <source>Unable to prepare statement</source>
     <translation>Příkaz se nepodařilo připravit</translation>
   </message>
   <message>
-    <location line="-379"/>
+    <location line="-378"/>
     <source>Unable to execute batch statement</source>
     <translation>Příkaz pro dávkové zpracování se nepodařilo provést</translation>
   </message>
   <message>
-    <location line="+425"/>
+    <location line="+424"/>
     <source>Unable to bind value</source>
     <translation>Hodnotu se nepodařilo spojit</translation>
   </message>
@@ -3327,7 +3568,7 @@
 <context>
   <name>QODBCDriver</name>
   <message>
-    <location filename="../src/sql/drivers/odbc/qsql_odbc.cpp" line="+1956"/>
+    <location filename="../src/sql/drivers/odbc/qsql_odbc.cpp" line="+2045"/>
     <source>Unable to commit transaction</source>
     <translation>Transakci se nepodařilo provést (operace &apos;commit&apos;, odeslání, se nezdařila)</translation>
   </message>
@@ -3337,22 +3578,26 @@
     <translation>&apos;autocommit&apos; se nepodařilo povolit</translation>
   </message>
   <message>
-    <location line="-288"/>
     <source>Unable to connect - Driver doesn&apos;t support all needed functionality</source>
-    <translation>Nepodařilo se navázat spojení, protože ovladač nutnou funkcionalitu plně nepodporuje</translation>
+    <translation type="obsolete">Nepodařilo se navázat spojení, protože ovladač nutnou funkcionalitu plně nepodporuje</translation>
   </message>
   <message>
-    <location line="+239"/>
+    <location line="-49"/>
     <source>Unable to disable autocommit</source>
     <translation>&apos;autocommit&apos;, automatické odeslání, se nepodařilo zastavit</translation>
   </message>
   <message>
-    <location line="-245"/>
+    <location line="-238"/>
     <source>Unable to connect</source>
     <translation>Nepodařilo se navázat spojení</translation>
   </message>
   <message>
-    <location line="+279"/>
+    <location line="+6"/>
+    <source>Unable to connect - Driver doesn&apos;t support all functionality required</source>
+    <translation>Nepodařilo se navázat spojení, protože ovladač nutnou funkcionalitu plně nepodporuje</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+266"/>
     <source>Unable to rollback transaction</source>
     <translation>Transakci se nepodařilo zvrátit (operace &apos;rollback&apos;, zvrácení, se nezdařila)</translation>
   </message>
@@ -3360,25 +3605,25 @@
 <context>
   <name>QODBCResult</name>
   <message>
-    <location line="-571"/>
+    <location line="-566"/>
     <source>Unable to bind variable</source>
     <translation>Proměnnou se nepodařilo provést</translation>
   </message>
   <message>
-    <location line="-623"/>
-    <location line="+631"/>
+    <location line="-615"/>
+    <location line="+623"/>
     <source>Unable to execute statement</source>
     <translation>Příkaz se nepodařilo provést</translation>
   </message>
   <message>
-    <location line="-555"/>
+    <location line="-547"/>
     <source>Unable to fetch next</source>
     <translation>Další datový záznam se nepodařilo natáhnout</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../src/sql/drivers/db2/qsql_db2.cpp" line="+194"/>
+    <location filename="../src/sql/drivers/db2/qsql_db2.cpp" line="+190"/>
     <location filename="../src/sql/drivers/odbc/qsql_odbc.cpp" line="+72"/>
-    <location line="+584"/>
+    <location line="+576"/>
     <source>Unable to fetch last</source>
     <translation>Poslední datový záznam se nepodařilo natáhnout</translation>
   </message>
@@ -3388,7 +3633,7 @@
     <translation>Příkaz se nepodařilo spustit</translation>
   </message>
   <message>
-    <location line="-238"/>
+    <location line="-230"/>
     <source>Unable to fetch previous</source>
     <translation>Předchozí datový záznam se nepodařilo natáhnout</translation>
   </message>
@@ -3399,12 +3644,12 @@
   </message>
   <message>
     <location line="-71"/>
-    <location line="+354"/>
+    <location line="+346"/>
     <source>QODBCResult::reset: Unable to set &apos;SQL_CURSOR_STATIC&apos; as statement attribute. Please check your ODBC driver configuration</source>
-    <translation>QODBCResult::reset: &apos;SQL_CURSOR_STATIC&apos; se nepodařilo nastavit jako příkaz vlastnosti (atributu). Ověřte, prosím, nastavení svého ODBC ovladače</translation>
+    <translation>QODBCResult::reset: &apos;SQL_CURSOR_STATIC&apos; se nepodařilo nastavit jako příkaz vlastnosti . Ověřte, prosím, nastavení svého ODBC ovladače</translation>
   </message>
   <message>
-    <location line="-239"/>
+    <location line="-231"/>
     <source>Unable to fetch first</source>
     <translation>První datový záznam se nepodařilo natáhnout</translation>
   </message>
@@ -3412,55 +3657,57 @@
 <context>
   <name>QObject</name>
   <message>
+    <location filename="../src/network/kernel/qhostinfo_unix.cpp" line="-97"/>
+    <source>Invalid hostname</source>
+    <translation>Neplatný název pro hostitelský počítač</translation>
+  </message>
+  <message>
     <source>Home</source>
-    <translation type="obsolete">Pol1</translation>
+    <translation type="obsolete">Home</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../src/network/access/qnetworkaccessdebugpipebackend.cpp" line="+331"/>
     <source>Protocol error: packet of size 0 received</source>
-    <translation>Chyba v zápisu: Byl přijat paket o nulové velikosti</translation>
+    <translation type="obsolete">Chyba v zápisu: Byl přijat paket o nulové velikosti</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../src/network/access/qnetworkaccessdatabackend.cpp" line="+127"/>
+    <location filename="../src/network/access/qnetworkaccessdatabackend.cpp" line="+131"/>
     <source>Invalid URI: %1</source>
     <translation>Neplátná URI: %1</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../src/network/access/qnetworkaccessdebugpipebackend.cpp" line="-68"/>
+    <location filename="../src/network/access/qnetworkaccessdebugpipebackend.cpp" line="+60"/>
     <source>Socket error on %1: %2</source>
     <translation>Chyba zásuvky (socketu) u %1: %2</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../src/network/kernel/qhostinfo.cpp" line="+177"/>
-    <location line="+57"/>
+    <location filename="../src/network/kernel/qhostinfo.cpp" line="+175"/>
+    <location filename="../src/network/kernel/qhostinfo_unix.cpp" line="+0"/>
     <source>No host name given</source>
     <translation>Nebyl zadán název pro hostitelský počítač</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../src/network/access/qnetworkaccessdebugpipebackend.cpp" line="-31"/>
     <source>Read error reading from %1: %2</source>
-    <translation>Při čtení ze souboru %1 nastala chyba: %2</translation>
+    <translation type="obsolete">Při čtení ze souboru %1 nastala chyba: %2</translation>
   </message>
   <message>
-    <location line="+46"/>
+    <location filename="../src/network/access/qnetworkaccessdebugpipebackend.cpp" line="+15"/>
     <source>Remote host closed the connection prematurely on %1</source>
     <translation>Vzdálený počítač předčasně ukončil spojení s %1</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../src/network/access/qnetworkaccessdatabackend.cpp" line="-53"/>
+    <location filename="../src/network/access/qnetworkaccessdatabackend.cpp" line="-57"/>
     <source>Operation not supported on %1</source>
     <translation>Tato operace není %1 podporována</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../src/network/access/qnetworkaccessdebugpipebackend.cpp" line="-103"/>
     <source>Write error writing to %1: %2</source>
-    <translation>Při zápisu do souboru %1: %2 nastala chyba</translation>
+    <translation type="obsolete">Při zápisu do souboru %1: %2 nastala chyba</translation>
   </message>
 </context>
 <context>
   <name>QPPDOptionsModel</name>
   <message>
-    <location filename="../src/gui/dialogs/qprintdialog_unix.cpp" line="+1197"/>
+    <location filename="../src/gui/dialogs/qprintdialog_unix.cpp" line="+1198"/>
     <source>Name</source>
     <translation>Název</translation>
   </message>
@@ -3473,12 +3720,12 @@
 <context>
   <name>QPSQLDriver</name>
   <message>
-    <location filename="../src/sql/drivers/psql/qsql_psql.cpp" line="+1234"/>
+    <location filename="../src/sql/drivers/psql/qsql_psql.cpp" line="+1251"/>
     <source>Unable to subscribe</source>
     <translation>Registrace se nezdařila</translation>
   </message>
   <message>
-    <location line="-400"/>
+    <location line="-420"/>
     <source>Could not begin transaction</source>
     <translation>Transakci se nepodařilo spustit</translation>
   </message>
@@ -3498,7 +3745,7 @@
     <translation>Nepodařilo se navázat spojení</translation>
   </message>
   <message>
-    <location line="+481"/>
+    <location line="+501"/>
     <source>Unable to unsubscribe</source>
     <translation>Registraci se nepodařilo zrušit</translation>
   </message>
@@ -3506,12 +3753,12 @@
 <context>
   <name>QPSQLResult</name>
   <message>
-    <location line="-693"/>
+    <location line="-713"/>
     <source>Unable to prepare statement</source>
     <translation>Příkaz se nepodařilo připravit</translation>
   </message>
   <message>
-    <location line="-374"/>
+    <location line="-372"/>
     <source>Unable to create query</source>
     <translation>Nepodařilo se vytvořit žádný dotaz</translation>
   </message>
@@ -3622,12 +3869,12 @@
 <context>
   <name>QPluginLoader</name>
   <message>
-    <location filename="../src/corelib/plugin/qpluginloader.cpp" line="-44"/>
+    <location filename="../src/corelib/plugin/qpluginloader.cpp" line="-89"/>
     <source>The plugin was not loaded.</source>
     <translation>Přídavný modul nebyl nahrán.</translation>
   </message>
   <message>
-    <location line="+68"/>
+    <location line="+113"/>
     <source>Unknown error</source>
     <translation>Neznámá chyba</translation>
   </message>
@@ -3735,11 +3982,12 @@
     <translation>B9</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="../src/gui/dialogs/qprintdialog_win.cpp" line="+266"/>
     <source>OK</source>
-    <translation type="obsolete">OK</translation>
+    <translation>OK</translation>
   </message>
   <message>
-    <location line="+1"/>
+    <location filename="../src/gui/dialogs/qpagesetupdialog_unix.cpp" line="+1"/>
     <source>B10</source>
     <translation>B10</translation>
   </message>
@@ -3754,15 +4002,17 @@
     <translation>DLE</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="../src/gui/dialogs/qprintdialog_qws.cpp" line="+335"/>
     <source>A6 (105 x 148 mm)</source>
-    <translation type="obsolete">A6 (105 x 148 mm)</translation>
+    <translation>A6 (105 x 148 mm)</translation>
   </message>
   <message>
+    <location line="+20"/>
     <source>Legal (8.5 x 14 inches, 216 x 356 mm)</source>
-    <translation type="obsolete">Právní (8,5 x 14 Zoll, 216 x 356 mm)</translation>
+    <translation>Právní (8,5 x 14 palců, 216 x 356 mm)</translation>
   </message>
   <message>
-    <location line="+2"/>
+    <location filename="../src/gui/dialogs/qpagesetupdialog_unix.cpp" line="+2"/>
     <source>Folio</source>
     <translation>Folio</translation>
   </message>
@@ -3772,12 +4022,14 @@
     <translation>Právní</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="../src/gui/dialogs/qprintdialog_qws.cpp" line="+20"/>
     <source>Print all</source>
-    <translation type="obsolete">Tisknout vše</translation>
+    <translation>Tisknout vše</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../src/gui/dialogs/qabstractprintdialog.cpp" line="+110"/>
+    <location filename="../src/gui/dialogs/qabstractprintdialog.cpp" line="+112"/>
     <location line="+13"/>
+    <location filename="../src/gui/dialogs/qprintdialog_win.cpp" line="-2"/>
     <source>Print</source>
     <translation>Tisk</translation>
   </message>
@@ -3793,77 +4045,91 @@
     <translation>&amp;Nastavení &gt;&gt;</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="../src/gui/dialogs/qprintdialog_qws.cpp" line="-30"/>
     <source>B6 (125 x 176 mm)</source>
-    <translation type="obsolete">B6 (125 x 176 mm)</translation>
+    <translation>B6 (125 x 176 mm)</translation>
   </message>
   <message>
+    <location line="+2"/>
     <source>B8 (62 x 88 mm)</source>
-    <translation type="obsolete">B8 (62 x 88 mm)</translation>
+    <translation>B8 (62 x 88 mm)</translation>
   </message>
   <message>
+    <location line="-10"/>
     <source>A8 (52 x 74 mm)</source>
-    <translation type="obsolete">A8 (52 x 74 mm)</translation>
+    <translation>A8 (52 x 74 mm)</translation>
   </message>
   <message>
+    <location line="+11"/>
     <source>B9 (44 x 62 mm)</source>
-    <translation type="obsolete">B9 (44 x 62 mm)</translation>
+    <translation>B9 (44 x 62 mm)</translation>
   </message>
   <message>
+    <location line="-10"/>
     <source>A9 (37 x 52 mm)</source>
-    <translation type="obsolete">A9 (37 x 52 mm)</translation>
+    <translation>A9 (37 x 52 mm)</translation>
   </message>
   <message>
+    <location line="+1"/>
     <source>B0 (1000 x 1414 mm)</source>
-    <translation type="obsolete">B0 (1000 x 1414 mm)</translation>
+    <translation>B0 (1000 x 1414 mm)</translation>
   </message>
   <message>
+    <location line="-5"/>
     <source>A5 (148 x 210 mm)</source>
-    <translation type="obsolete">A5 (148 x 210 mm)</translation>
+    <translation>A5 (148 x 210 mm)</translation>
   </message>
   <message>
+    <location line="+23"/>
     <source>Tabloid (279 x 432 mm)</source>
-    <translation type="obsolete">Bulvární noviny/tisk (279 x 432 mm)</translation>
+    <translation>Bulvární noviny/tisk (279 x 432 mm)</translation>
   </message>
   <message>
+    <location line="-8"/>
     <source>B10 (31 x 44 mm)</source>
-    <translation type="obsolete">B10 (31 x 44 mm)</translation>
+    <translation>B10 (31 x 44 mm)</translation>
   </message>
   <message>
+    <location line="-8"/>
     <source>B2 (500 x 707 mm)</source>
-    <translation type="obsolete">B2 (500 x 707 mm)</translation>
+    <translation>B2 (500 x 707 mm)</translation>
   </message>
   <message>
-    <location line="-63"/>
+    <location filename="../src/gui/dialogs/qprintdialog_unix.cpp" line="-63"/>
     <source>&amp;Print</source>
     <translation>&amp;Tisk</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="../src/gui/dialogs/qprintdialog_qws.cpp" line="-9"/>
     <source>A3 (297 x 420 mm)</source>
-    <translation type="obsolete">A3 (297 x 420 mm)</translation>
+    <translation>A3 (297 x 420 mm)</translation>
   </message>
   <message>
+    <location line="+44"/>
     <source>Print selection</source>
-    <translation type="obsolete">Tisk výběru</translation>
+    <translation>Tisk výběru</translation>
   </message>
   <message>
-    <location line="+321"/>
+    <location filename="../src/gui/dialogs/qprintdialog_unix.cpp" line="+321"/>
     <source>Print to File (Postscript)</source>
     <translation>Tisk do souboru (Postscript)</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="../src/gui/dialogs/qprintdialog_qws.cpp" line="-33"/>
     <source>B4 (250 x 353 mm)</source>
-    <translation type="obsolete">B4 (250 x 353 mm)</translation>
+    <translation>B4 (250 x 353 mm)</translation>
   </message>
   <message>
-    <location line="+206"/>
+    <location filename="../src/gui/dialogs/qprintdialog_unix.cpp" line="+206"/>
     <source>%1 already exists.
 Do you want to overwrite it?</source>
     <translation>Soubor %1 již existuje.
 Má se přepsat?</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="../src/gui/dialogs/qprintdialog_qws.cpp" line="-13"/>
     <source>A1 (594 x 841 mm)</source>
-    <translation type="obsolete">A1 (594 x 841 mm)</translation>
+    <translation>A1 (594 x 841 mm)</translation>
   </message>
   <message>
     <location filename="../src/gui/dialogs/qpagesetupdialog_unix.cpp" line="+4"/>
@@ -3871,15 +4137,17 @@
     <translation>Stanovený uživatelem</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="../src/gui/dialogs/qprintdialog_qws.cpp" line="+10"/>
     <source>B1 (707 x 1000 mm)</source>
-    <translation type="obsolete">B1 (707 x 1000 mm)</translation>
+    <translation>B1 (707 x 1000 mm)</translation>
   </message>
   <message>
+    <location line="+13"/>
     <source>Folio (210 x 330 mm)</source>
-    <translation type="obsolete">Folio (210 x 330 mm)</translation>
+    <translation>Folio (210 x 330 mm)</translation>
   </message>
   <message>
-    <location line="-5"/>
+    <location filename="../src/gui/dialogs/qpagesetupdialog_unix.cpp" line="-5"/>
     <source>Ledger</source>
     <translation>Hlavní (účetní) kniha</translation>
   </message>
@@ -3889,24 +4157,29 @@
     <translation>Dopis</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="../src/gui/dialogs/qprintdialog_qws.cpp" line="-2"/>
     <source>DLE (110 x 220 mm)</source>
-    <translation type="obsolete">DLE (110 x 220 mm)</translation>
+    <translation>DLE (110 x 220 mm)</translation>
   </message>
   <message>
+    <location line="-1"/>
     <source>C5E (163 x 229 mm)</source>
-    <translation type="obsolete">C5E (163 x 229 mm)</translation>
+    <translation>C5E (163 x 229 mm)</translation>
   </message>
   <message>
+    <location line="-6"/>
     <source>B5 (176 x 250 mm, 6.93 x 9.84 inches)</source>
-    <translation type="obsolete">B5 (176 x 250 mm)</translation>
+    <translation>B5 (176 x 250 mm, 6.93 x 9.84 palců</translation>
   </message>
   <message>
+    <location line="+33"/>
     <source>Print range</source>
-    <translation type="obsolete">Tisková oblast</translation>
+    <translation>Tisková oblast</translation>
   </message>
   <message>
+    <location line="-229"/>
     <source>File exists</source>
-    <translation type="obsolete">Soubor již existuje</translation>
+    <translation>Soubor již existuje</translation>
   </message>
   <message>
     <location filename="../src/gui/dialogs/qprintdialog_unix.cpp" line="-158"/>
@@ -3914,25 +4187,27 @@
     <translation>Zapsat %1 soubor</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="../src/gui/dialogs/qprintdialog_qws.cpp" line="+181"/>
     <source>A0 (841 x 1189 mm)</source>
-    <translation type="obsolete">A0 (841 x 1189 mm)</translation>
+    <translation>A0 (841 x 1189 mm)</translation>
   </message>
   <message>
-    <location line="-1"/>
+    <location filename="../src/gui/dialogs/qprintdialog_unix.cpp" line="-1"/>
     <source>Local file</source>
     <translation>Místní soubor</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../src/gui/painting/qprinterinfo_unix.cpp" line="+98"/>
+    <location filename="../src/gui/painting/qprinterinfo_unix.cpp" line="+108"/>
     <source>locally connected</source>
     <translation>přímo spojeno</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="../src/gui/dialogs/qprintdialog_qws.cpp" line="+25"/>
     <source>Ledger (432 x 279 mm)</source>
-    <translation type="obsolete">Hlavní (účetní) kniha (432 x 279 mm)</translation>
+    <translation>Hlavní (účetní) kniha (432 x 279 mm)</translation>
   </message>
   <message>
-    <location line="+23"/>
+    <location filename="../src/gui/painting/qprinterinfo_unix.cpp" line="+23"/>
     <location line="+225"/>
     <source>Aliases: %1</source>
     <translation>Přezdívka: %1</translation>
@@ -3948,20 +4223,22 @@
     <translation>Tisk do souboru...</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="../src/gui/dialogs/qprintdialog_qws.cpp" line="+4"/>
     <source>US Common #10 Envelope (105 x 241 mm)</source>
-    <translation type="obsolete">US běžná #10 obálka (105 x 241 mm)</translation>
+    <translation>US běžná #10 obálka (105 x 241 mm)</translation>
   </message>
   <message>
     <location filename="../src/gui/dialogs/qpagesetupdialog_unix.cpp" line="+1"/>
     <source>Tabloid</source>
-    <translation>Bulvární noviny/tisk</translation>
+    <translation>Bulvární noviny</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="../src/gui/dialogs/qprintdialog_qws.cpp" line="-25"/>
     <source>A4 (210 x 297 mm, 8.26 x 11.7 inches)</source>
-    <translation type="obsolete">A4 (210 x 297 mm)</translation>
+    <translation>A4 (210 x 297 mm, 8.26 x 11.7 palců)</translation>
   </message>
   <message>
-    <location line="-5"/>
+    <location filename="../src/gui/dialogs/qpagesetupdialog_unix.cpp" line="-5"/>
     <source>Executive</source>
     <translation>Prováděcí</translation>
   </message>
@@ -3972,76 +4249,83 @@
     <translation>Neznámý</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="../src/gui/dialogs/qprintdialog_qws.cpp" line="-184"/>
     <source>&lt;qt&gt;Do you want to overwrite it?&lt;/qt&gt;</source>
-    <translation type="obsolete">&lt;qt&gt;Soll sie überschrieben werden?&lt;/qt&gt;</translation>
+    <translation>&lt;qt&gt;Chcete jej přepsat?&lt;/qt&gt;</translation>
   </message>
   <message>
+    <location line="+203"/>
     <source>Executive (7.5 x 10 inches, 191 x 254 mm)</source>
-    <translation type="obsolete">Executive (7,5 x 10 Zoll, 191 x 254 mm)</translation>
+    <translation>Prováděcí (7,5 x 10 palců, 191 x 254 mm)</translation>
   </message>
   <message>
+    <location line="+4"/>
     <source>Letter (8.5 x 11 inches, 216 x 279 mm)</source>
-    <translation type="obsolete">Letter (8,5 x 11 Zoll, 216 x 279 mm)</translation>
+    <translation>Dopis (8,5 x 11 palců, 216 x 279 mm)</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="../src/gui/dialogs/qprintdialog_win.cpp" line="+1"/>
     <source>The &apos;From&apos; value cannot be greater than the &apos;To&apos; value.</source>
-    <translation type="obsolete">Die Angabe für die erste Seite darf nicht größer sein als die für die letzte Seite.</translation>
+    <translation>Údaj pro první stranu nesmí být větší než údaj pro poslední stranu.</translation>
   </message>
   <message>
     <location filename="../src/gui/dialogs/qpagesetupdialog_unix.cpp" line="+6"/>
     <source>US Common #10 Envelope</source>
-    <translation>US Common #10 Envelope</translation>
+    <translation>US běžná #10 obálka</translation>
   </message>
   <message>
     <location filename="../src/gui/dialogs/qprintdialog_unix.cpp" line="+76"/>
     <source>%1 is a directory.
 Please choose a different file name.</source>
-    <translation>%1 ist ein Verzeichnis.
-Bitte wählen Sie einen anderen Dateinamen.</translation>
+    <translation>%1 je adresář.
+Zvolte, prosím, pro soubor jiný název.</translation>
   </message>
   <message>
     <location line="+4"/>
     <source>File %1 is not writable.
 Please choose a different file name.</source>
-    <translation>Die Datei %1 ist schreibgeschützt.
-Bitte wählen Sie einen anderen Dateinamen.</translation>
+    <translation>Soubor %1 je chráněn proti zápisu.
+Zvolte, prosím, pro soubor jiný název.</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="../src/gui/dialogs/qprintdialog_qws.cpp" line="-14"/>
     <source>B3 (353 x 500 mm)</source>
-    <translation type="obsolete">B3 (353 x 500 mm)</translation>
+    <translation>B3 (353 x 500 mm)</translation>
   </message>
   <message>
+    <location line="-6"/>
     <source>A7 (74 x 105 mm)</source>
-    <translation type="obsolete">A7 (74 x 105 mm)</translation>
+    <translation>A7 (74 x 105 mm)</translation>
   </message>
   <message>
+    <location line="-5"/>
     <source>A2 (420 x 594 mm)</source>
-    <translation type="obsolete">A2 (420 x 594 mm)</translation>
+    <translation>A2 (420 x 594 mm)</translation>
   </message>
   <message>
+    <location line="+15"/>
     <source>B7 (88 x 125 mm)</source>
-    <translation type="obsolete">B7 (88 x 125 mm)</translation>
+    <translation>B7 (88 x 125 mm)</translation>
   </message>
 </context>
 <context>
   <name>QPrintPreviewDialog</name>
   <message>
-    <location filename="../src/gui/dialogs/qprintpreviewdialog.cpp" line="+252"/>
+    <location filename="../src/gui/dialogs/qprintpreviewdialog.cpp" line="+246"/>
     <source>%1%</source>
     <translation>%1%</translation>
   </message>
   <message>
-    <location line="+79"/>
+    <location line="+68"/>
     <source>Print Preview</source>
     <translation>Náhled tisku</translation>
   </message>
   <message>
-    <location line="+90"/>
     <source>Close</source>
-    <translation>Zavřít</translation>
+    <translation type="obsolete">Zavřít</translation>
   </message>
   <message>
-    <location line="-2"/>
+    <location line="+89"/>
     <source>Print</source>
     <translation>Tisk</translation>
   </message>
@@ -4107,12 +4391,12 @@
     <translation>Ukázat jednotlivé strany</translation>
   </message>
   <message>
-    <location line="+170"/>
+    <location line="+168"/>
     <source>Export to PDF</source>
     <translation>Vyvést do PDF</translation>
   </message>
   <message>
-    <location line="-211"/>
+    <location line="-209"/>
     <source>Previous page</source>
     <translation>Předchozí strana</translation>
   </message>
@@ -4127,7 +4411,7 @@
     <translation>Ukázat strany ležící naproti</translation>
   </message>
   <message>
-    <location line="+172"/>
+    <location line="+170"/>
     <source>Export to PostScript</source>
     <translation>Vyvést do PostScriptu</translation>
   </message>
@@ -4299,8 +4583,9 @@
 <context>
   <name>QProcess</name>
   <message>
-    <location filename="../src/corelib/io/qprocess.cpp" line="+632"/>
-    <location line="+779"/>
+    <location filename="../src/corelib/io/qprocess.cpp" line="+954"/>
+    <location line="+826"/>
+    <location filename="../src/corelib/io/qprocess_win.cpp" line="+763"/>
     <source>Error writing to process</source>
     <translation>Zápis do procesu se nezdařil</translation>
   </message>
@@ -4310,13 +4595,15 @@
     <translation>Nestanoven žádný program</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../src/corelib/io/qprocess_unix.cpp" line="+713"/>
+    <location filename="../src/corelib/io/qprocess_unix.cpp" line="+653"/>
     <source>Resource error (fork failure): %1</source>
     <translation>Potíže se zdroji (selhání rozcestí - &quot;fork failure&quot;): %1</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../src/corelib/io/qprocess.cpp" line="-1081"/>
+    <location filename="../src/corelib/io/qprocess.cpp" line="-1128"/>
     <location line="+52"/>
+    <location filename="../src/corelib/io/qprocess_win.cpp" line="-190"/>
+    <location line="+50"/>
     <source>Error reading from process</source>
     <translation>Čtení z procesu se nezdařilo</translation>
   </message>
@@ -4325,20 +4612,27 @@
     <translation type="obsolete">Spuštění procesu se nezdařilo</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../src/corelib/io/qprocess_unix.cpp" line="-247"/>
+    <location filename="../src/corelib/io/qprocess_unix.cpp" line="-251"/>
+    <location filename="../src/corelib/io/qprocess_win.cpp" line="-486"/>
     <source>Could not open input redirection for reading</source>
     <translation>Vstupní přesměrování se nepodařilo otevřít pro čtení</translation>
   </message>
   <message>
     <location line="+12"/>
+    <location filename="../src/corelib/io/qprocess_win.cpp" line="+20"/>
     <source>Could not open output redirection for writing</source>
     <translation>Výstupní přesměrování se nepodařilo otevřít pro zápis</translation>
   </message>
   <message>
-    <location line="+494"/>
-    <location line="+53"/>
+    <location line="+491"/>
+    <location line="+52"/>
     <location line="+74"/>
-    <location line="+67"/>
+    <location line="+66"/>
+    <location filename="../src/corelib/io/qprocess_win.cpp" line="+406"/>
+    <location line="+50"/>
+    <location line="+75"/>
+    <location line="+42"/>
+    <location line="+54"/>
     <source>Process operation timed out</source>
     <translation>Překročení času u procesu</translation>
   </message>
@@ -4347,11 +4641,16 @@
     <source>Process crashed</source>
     <translation>Proces spadl</translation>
   </message>
+  <message>
+    <location filename="../src/corelib/io/qprocess_win.cpp" line="-381"/>
+    <source>Process failed to start: %1</source>
+    <translation>Proces se nepodařilo spustit: %1</translation>
+  </message>
 </context>
 <context>
   <name>QProgressDialog</name>
   <message>
-    <location filename="../src/gui/dialogs/qprogressdialog.cpp" line="+182"/>
+    <location filename="../src/gui/dialogs/qprogressdialog.cpp" line="+196"/>
     <source>Cancel</source>
     <translation>Zrušit</translation>
   </message>
@@ -4375,7 +4674,7 @@
 <context>
   <name>QRegExp</name>
   <message>
-    <location filename="../src/corelib/tools/qregexp.cpp" line="+67"/>
+    <location filename="../src/corelib/tools/qregexp.cpp" line="+68"/>
     <source>bad lookahead syntax</source>
     <translation>nesprávná syntax pro plánování dopředu</translation>
   </message>
@@ -4405,7 +4704,17 @@
     <translation>neplatná osmičková hodnota</translation>
   </message>
   <message>
-    <location line="-1"/>
+    <location line="+4"/>
+    <source>invalid interval</source>
+    <translation>neplatný interval</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+1"/>
+    <source>invalid category</source>
+    <translation>neplatná skupina</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="-6"/>
     <source>bad repetition syntax</source>
     <translation>nesprávná syntax pro opakování</translation>
   </message>
@@ -4423,35 +4732,43 @@
 <context>
   <name>QSQLite2Driver</name>
   <message>
-    <location filename="../src/sql/drivers/sqlite2/qsql_sqlite2.cpp" line="+446"/>
+    <location filename="../src/sql/drivers/sqlite2/qsql_sqlite2.cpp" line="+449"/>
     <source>Unable to commit transaction</source>
     <translation>Transakci se nepodařilo provést (operace &apos;commit&apos;, odeslání, se nezdařila)</translation>
   </message>
   <message>
-    <location line="-58"/>
     <source>Error to open database</source>
-    <translation>Nepodařilo se otevřít spojení s datatabází</translation>
+    <translation type="obsolete">Nepodařilo se otevřít spojení s datatabází</translation>
   </message>
   <message>
-    <location line="+75"/>
     <source>Unable to rollback Transaction</source>
-    <translation>Transakci se nepodařilo zvrátit (operace &apos;rollback&apos;, zvrácení, se nezdařila)</translation>
+    <translation type="obsolete">Transakci se nepodařilo zvrátit (operace &apos;rollback&apos;, zvrácení, se nezdařila)</translation>
   </message>
   <message>
-    <location line="-34"/>
+    <location line="-17"/>
     <source>Unable to begin transaction</source>
     <translation>Transakci se nepodařilo spustit</translation>
   </message>
+  <message>
+    <location line="-41"/>
+    <source>Error opening database</source>
+    <translation>Nepodařilo se otevřít spojení s databází</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+75"/>
+    <source>Unable to rollback transaction</source>
+    <translation>Transakci se nepodařilo zvrátit (operace &apos;rollback&apos;, zvrácení, se nezdařila)</translation>
+  </message>
 </context>
 <context>
   <name>QSQLite2Result</name>
   <message>
-    <location line="-142"/>
+    <location line="-176"/>
     <source>Unable to execute statement</source>
     <translation>Příkaz se nepodařilo provést</translation>
   </message>
   <message>
-    <location line="-139"/>
+    <location line="-143"/>
     <source>Unable to fetch results</source>
     <translation>Výsledek se nepodařilo natáhnout</translation>
   </message>
@@ -4459,7 +4776,7 @@
 <context>
   <name>QSQLiteDriver</name>
   <message>
-    <location filename="../src/sql/drivers/sqlite/qsql_sqlite.cpp" line="+585"/>
+    <location filename="../src/sql/drivers/sqlite/qsql_sqlite.cpp" line="+590"/>
     <source>Unable to commit transaction</source>
     <translation>Transakci se nepodařilo provést (operace &apos;commit&apos;, odeslání, se nezdařila)</translation>
   </message>
@@ -4487,7 +4804,7 @@
 <context>
   <name>QSQLiteResult</name>
   <message>
-    <location line="-370"/>
+    <location line="-378"/>
     <location line="+66"/>
     <location line="+8"/>
     <source>Unable to fetch row</source>
@@ -4499,7 +4816,7 @@
     <translation>Žádný požadavek</translation>
   </message>
   <message>
-    <location line="+136"/>
+    <location line="+132"/>
     <source>Unable to execute statement</source>
     <translation>Příkaz se nepodařilo provést</translation>
   </message>
@@ -4520,9 +4837,347 @@
   </message>
 </context>
 <context>
+  <name>QScriptBreakpointsModel</name>
+  <message>
+    <location filename="../src/scripttools/debugging/qscriptbreakpointsmodel.cpp" line="+455"/>
+    <source>ID</source>
+    <translation>ID</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+2"/>
+    <source>Location</source>
+    <translation>Umístění</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+2"/>
+    <source>Condition</source>
+    <translation>Podmínka</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+2"/>
+    <source>Ignore-count</source>
+    <translation>Spustit po</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+2"/>
+    <source>Single-shot</source>
+    <translation>Spustit jednou</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+2"/>
+    <source>Hit-count</source>
+    <translation>Spuštěný</translation>
+  </message>
+</context>
+<context>
+  <name>QScriptBreakpointsWidget</name>
+  <message>
+    <location filename="../src/scripttools/debugging/qscriptbreakpointswidget.cpp" line="+298"/>
+    <source>New</source>
+    <translation>Nový</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+6"/>
+    <source>Delete</source>
+    <translation>Smazat</translation>
+  </message>
+</context>
+<context>
+  <name>QScriptDebugger</name>
+  <message>
+    <location filename="../src/scripttools/debugging/qscriptdebugger.cpp" line="+885"/>
+    <location line="+1013"/>
+    <source>Go to Line</source>
+    <translation>Jít na řádek</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="-1012"/>
+    <source>Line:</source>
+    <translation>Řádek:</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+791"/>
+    <source>Interrupt</source>
+    <translation>Přerušit</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+2"/>
+    <source>Shift+F5</source>
+    <translation>Shift+F5</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+15"/>
+    <source>Continue</source>
+    <translation>Pokračovat</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+2"/>
+    <source>F5</source>
+    <translation>F5</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+15"/>
+    <source>Step Into</source>
+    <translation>Krok do</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+2"/>
+    <source>F11</source>
+    <translation>F11</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+15"/>
+    <source>Step Over</source>
+    <translation>Krok přes</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+2"/>
+    <source>F10</source>
+    <translation>F10</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+15"/>
+    <source>Step Out</source>
+    <translation>Krok ven</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+2"/>
+    <source>Shift+F11</source>
+    <translation>Shift+F11</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+15"/>
+    <source>Run to Cursor</source>
+    <translation>Provést po kurzor</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+2"/>
+    <source>Ctrl+F10</source>
+    <translation>Ctrl+F10</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+16"/>
+    <source>Run to New Script</source>
+    <translation>Provést po nový skript</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+15"/>
+    <source>Toggle Breakpoint</source>
+    <translation>Přepnout bod přerušení (zastavení)</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+1"/>
+    <source>F9</source>
+    <translation>F9</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+14"/>
+    <source>Clear Debug Output</source>
+    <translation>Smazat výstup ladění</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+13"/>
+    <source>Clear Error Log</source>
+    <translation>Smazat výstupní zápis s chybami</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+13"/>
+    <source>Clear Console</source>
+    <translation>Smazat konzoli</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+14"/>
+    <source>&amp;Find in Script...</source>
+    <translation>&amp;Hledat ve skriptu...</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+1"/>
+    <source>Ctrl+F</source>
+    <translation>Ctrl+F</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+17"/>
+    <source>Find &amp;Next</source>
+    <translation>Najít &amp;další</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+2"/>
+    <source>F3</source>
+    <translation>F3</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+13"/>
+    <source>Find &amp;Previous</source>
+    <translation>Najít &amp;předchozí</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+2"/>
+    <source>Shift+F3</source>
+    <translation>Shift+F3</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+14"/>
+    <source>Ctrl+G</source>
+    <translation>Ctrl+G</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+11"/>
+    <source>Debug</source>
+    <translation>Ladit</translation>
+  </message>
+</context>
+<context>
+  <name>QScriptDebuggerCodeFinderWidget</name>
+  <message>
+    <location filename="../src/scripttools/debugging/qscriptdebuggercodefinderwidget.cpp" line="+141"/>
+    <source>Close</source>
+    <translation>Zavřít</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+13"/>
+    <source>Previous</source>
+    <translation>Předchozí</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+7"/>
+    <source>Next</source>
+    <translation>Další</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+5"/>
+    <source>Case Sensitive</source>
+    <translation>Rozlišující velká a malá písmena</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+3"/>
+    <source>Whole words</source>
+    <translation>Celá slova</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+9"/>
+    <source>&lt;img src=&quot;:/qt/scripttools/debugging/images/wrap.png&quot;&gt;&amp;nbsp;Search wrapped</source>
+    <translation>&lt;img src=&quot;:/qt/scripttools/debugging/images/wrap.png&quot;&gt;&amp;nbsp;Hledání dosáhlo konce</translation>
+  </message>
+</context>
+<context>
+  <name>QScriptDebuggerLocalsModel</name>
+  <message>
+    <location filename="../src/scripttools/debugging/qscriptdebuggerlocalsmodel.cpp" line="+872"/>
+    <source>Name</source>
+    <translation>Název</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+2"/>
+    <source>Value</source>
+    <translation>Hodnota</translation>
+  </message>
+</context>
+<context>
+  <name>QScriptDebuggerStackModel</name>
+  <message>
+    <location filename="../src/scripttools/debugging/qscriptdebuggerstackmodel.cpp" line="+161"/>
+    <source>Level</source>
+    <translation>Úroveň</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+2"/>
+    <source>Name</source>
+    <translation>Název</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+2"/>
+    <source>Location</source>
+    <translation>Umístění</translation>
+  </message>
+</context>
+<context>
+  <name>QScriptEdit</name>
+  <message>
+    <location filename="../src/scripttools/debugging/qscriptedit.cpp" line="+411"/>
+    <source>Toggle Breakpoint</source>
+    <translation>Přepnout bod zastavení</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+2"/>
+    <source>Disable Breakpoint</source>
+    <translation>Vypnout bod zastavení</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+1"/>
+    <source>Enable Breakpoint</source>
+    <translation>Zapnout bod zastavení</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+4"/>
+    <source>Breakpoint Condition:</source>
+    <translation>Podmínka zastavení:</translation>
+  </message>
+</context>
+<context>
+  <name>QScriptEngineDebugger</name>
+  <message>
+    <location filename="../src/scripttools/debugging/qscriptenginedebugger.cpp" line="+523"/>
+    <source>Loaded Scripts</source>
+    <translation>Nahrané skripty</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+6"/>
+    <source>Breakpoints</source>
+    <translation>Body zastavení</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+6"/>
+    <source>Stack</source>
+    <translation>Zásobník</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+6"/>
+    <source>Locals</source>
+    <translation>Místní proměnné</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+6"/>
+    <source>Console</source>
+    <translation>Konzole</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+6"/>
+    <source>Debug Output</source>
+    <translation>Výstup ladění</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+6"/>
+    <source>Error Log</source>
+    <translation>Výstupní zápis s chybami</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+12"/>
+    <source>Search</source>
+    <translation>Hledat</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+7"/>
+    <source>View</source>
+    <translation>Pohled</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+18"/>
+    <source>Qt Script Debugger</source>
+    <translation>Qt ladění skriptů</translation>
+  </message>
+</context>
+<context>
+  <name>QScriptNewBreakpointWidget</name>
+  <message>
+    <location filename="../src/scripttools/debugging/qscriptbreakpointswidget.cpp" line="-223"/>
+    <source>Close</source>
+    <translation>Zavřít</translation>
+  </message>
+</context>
+<context>
   <name>QScrollBar</name>
   <message>
-    <location filename="../src/gui/widgets/qscrollbar.cpp" line="+450"/>
+    <location filename="../src/gui/widgets/qscrollbar.cpp" line="+456"/>
     <source>Top</source>
     <translation>Začátek</translation>
   </message>
@@ -4607,50 +5262,70 @@
 <context>
   <name>QSharedMemory</name>
   <message>
-    <location filename="../src/corelib/kernel/qsharedmemory_unix.cpp" line="+203"/>
+    <location filename="../src/corelib/kernel/qsharedmemory_unix.cpp" line="+88"/>
+    <location filename="../src/corelib/kernel/qsharedmemory_win.cpp" line="+74"/>
+    <source>%1: doesn&apos;t exist</source>
+    <translation>%1: Neexistuje</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+39"/>
+    <source>%1: UNIX key file doesn&apos;t exist</source>
+    <translation>%1: Soubor s unixovým klíčem neexistuje</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+78"/>
     <source>%1: system-imposed size restrictions</source>
     <translation>%1: Bylo dosaženo systémem podmíněné meze velikosti</translation>
   </message>
   <message>
-    <location line="-78"/>
     <source>%1: unix key file doesn&apos;t exists</source>
-    <translation>%1: Soubor s unixovým klíčem neexistuje</translation>
+    <translation type="obsolete">%1: Soubor s unixovým klíčem neexistuje</translation>
   </message>
   <message>
-    <location line="-39"/>
+    <location filename="../src/corelib/kernel/qsharedmemory_symbian.cpp" line="+71"/>
     <source>%1: doesn&apos;t exists</source>
     <translation>%1: Neexistuje</translation>
   </message>
   <message>
-    <location line="+31"/>
+    <location filename="../src/corelib/kernel/qsharedmemory_unix.cpp" line="-86"/>
     <source>%1: key is empty</source>
     <translation>%1: Neplatný údaj u klíče (prázdný)</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="../src/corelib/kernel/qsharedmemory_symbian.cpp" line="+44"/>
+    <location filename="../src/corelib/kernel/qsharedmemory_win.cpp" line="+67"/>
     <source>%1: key error</source>
-    <translation type="obsolete">%1: Chybný klíč</translation>
+    <translation>%1: Chybný klíč</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../src/corelib/kernel/qsharedmemory.cpp" line="+292"/>
+    <location filename="../src/corelib/kernel/qsharedmemory.cpp" line="+304"/>
     <source>%1: create size is less then 0</source>
     <translation>%1: Údaj o velikosti vytvoření je menší než nula</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="../src/corelib/kernel/qsharedmemory_symbian.cpp" line="-48"/>
     <location filename="../src/corelib/kernel/qsharedmemory_unix.cpp" line="-35"/>
+    <location filename="../src/corelib/kernel/qsharedmemory_win.cpp" line="-76"/>
     <source>%1: already exists</source>
     <translation>%1: Již existuje</translation>
   </message>
   <message>
-    <location line="+14"/>
+    <location line="+19"/>
+    <location filename="../src/corelib/kernel/qsharedmemory_unix.cpp" line="+14"/>
+    <location filename="../src/corelib/kernel/qsharedmemory_win.cpp" line="+25"/>
     <source>%1: unknown error %2</source>
     <translation>%1: Neznámá chyba %2</translation>
   </message>
   <message>
+    <location line="-11"/>
+    <location filename="../src/corelib/kernel/qsharedmemory_win.cpp" line="-12"/>
     <source>%1: invalid size</source>
-    <translation type="obsolete">%1: Neplatná velikost</translation>
+    <translation>%1: Neplatná velikost</translation>
   </message>
   <message>
-    <location line="+87"/>
+    <location line="+67"/>
+    <location filename="../src/corelib/kernel/qsharedmemory_unix.cpp" line="+87"/>
+    <location filename="../src/corelib/kernel/qsharedmemory_win.cpp" line="+27"/>
     <source>%1: unable to make key</source>
     <translation>%1: Nepodařilo se vytvořit klíč</translation>
   </message>
@@ -4665,32 +5340,37 @@
     <translation>%1: Uzavření se nepodařilo zrušit</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="../src/corelib/kernel/qsharedmemory_symbian.cpp" line="-59"/>
     <location filename="../src/corelib/kernel/qsharedmemory_unix.cpp" line="-105"/>
+    <location filename="../src/corelib/kernel/qsharedmemory_win.cpp" line="-18"/>
     <source>%1: permission denied</source>
     <translation>%1: Přístup odepřen</translation>
   </message>
   <message>
-    <location line="+54"/>
+    <location filename="../src/corelib/kernel/qsharedmemory_unix.cpp" line="+54"/>
     <source>%1: ftok failed</source>
     <translation>%1: Vyvolání ftok se nezdařilo</translation>
   </message>
   <message>
-    <location line="-40"/>
+    <location filename="../src/corelib/kernel/qsharedmemory_symbian.cpp" line="-4"/>
+    <location filename="../src/corelib/kernel/qsharedmemory_unix.cpp" line="-40"/>
+    <location filename="../src/corelib/kernel/qsharedmemory_win.cpp" line="-4"/>
     <source>%1: out of resources</source>
     <translation>%1: Nejsou již použitelné zdroje</translation>
   </message>
   <message>
-    <location line="+164"/>
+    <location filename="../src/corelib/kernel/qsharedmemory_unix.cpp" line="+164"/>
     <source>%1: not attached</source>
     <translation>%1: Nepřipojen</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="../src/corelib/kernel/qsharedmemory_win.cpp" line="+90"/>
     <source>%1: size query failed</source>
-    <translation type="obsolete">%1: Vyhledání velikosti se nezdařilo</translation>
+    <translation>%1: Vyhledání velikosti se nezdařilo</translation>
   </message>
   <message>
     <location filename="../src/corelib/kernel/qsharedmemory.cpp" line="-22"/>
-    <location filename="../src/corelib/kernel/qsharedmemory_p.h" line="+148"/>
+    <location filename="../src/corelib/kernel/qsharedmemory_p.h" line="+155"/>
     <source>%1: unable to lock</source>
     <translation>%1: Uzavření se nezdařilo</translation>
   </message>
@@ -4698,12 +5378,12 @@
 <context>
   <name>QShortcut</name>
   <message>
-    <location filename="../src/gui/kernel/qkeysequence.cpp" line="+1089"/>
+    <location filename="../src/gui/kernel/qkeysequence.cpp" line="+1143"/>
     <source>+</source>
     <translation>+</translation>
   </message>
   <message>
-    <location line="-630"/>
+    <location line="-664"/>
     <source>No</source>
     <translation>Ne</translation>
   </message>
@@ -4713,8 +5393,8 @@
     <translation>Nahoru</translation>
   </message>
   <message>
-    <location line="+608"/>
-    <location line="+122"/>
+    <location line="+644"/>
+    <location line="+135"/>
     <source>Alt</source>
     <translation>Alt</translation>
   </message>
@@ -4724,7 +5404,7 @@
     <translation>F%1</translation>
   </message>
   <message>
-    <location line="-754"/>
+    <location line="-803"/>
     <source>Del</source>
     <translation>Delete</translation>
   </message>
@@ -4764,13 +5444,13 @@
     <translation>Volání</translation>
   </message>
   <message>
-    <location line="+527"/>
-    <location line="+122"/>
+    <location line="+563"/>
+    <location line="+135"/>
     <source>Ctrl</source>
     <translation>Ctrl</translation>
   </message>
   <message>
-    <location line="-726"/>
+    <location line="-775"/>
     <source>Down</source>
     <translation>Dolů</translation>
   </message>
@@ -4800,13 +5480,13 @@
     <translation>Menu</translation>
   </message>
   <message>
-    <location line="+601"/>
-    <location line="+117"/>
+    <location line="+637"/>
+    <location line="+130"/>
     <source>Meta</source>
     <translation>Meta</translation>
   </message>
   <message>
-    <location line="-723"/>
+    <location line="-772"/>
     <source>PgUp</source>
     <translation>PgUp</translation>
   </message>
@@ -4836,13 +5516,13 @@
     <translation>Vpravo</translation>
   </message>
   <message>
-    <location line="+606"/>
-    <location line="+125"/>
+    <location line="+642"/>
+    <location line="+138"/>
     <source>Shift</source>
     <translation>Shift</translation>
   </message>
   <message>
-    <location line="-747"/>
+    <location line="-796"/>
     <source>Space</source>
     <translation>Mezerník</translation>
   </message>
@@ -5264,6 +5944,39 @@
   </message>
 </context>
 <context>
+  <name>QSoftKeyManager</name>
+  <message>
+    <location filename="../src/gui/kernel/qsoftkeymanager.cpp" line="+78"/>
+    <source>Ok</source>
+    <translation>OK</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+3"/>
+    <source>Select</source>
+    <translation>Vybrat</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+3"/>
+    <source>Done</source>
+    <translation>Hotovo</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+3"/>
+    <source>Options</source>
+    <translation>Volby</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+3"/>
+    <source>Cancel</source>
+    <translation>Zrušit</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+151"/>
+    <source>Exit</source>
+    <translation>Ukončit</translation>
+  </message>
+</context>
+<context>
   <name>QSpinBox</name>
   <message>
     <location filename="../src/plugins/accessible/widgets/rangecontrols.cpp" line="-567"/>
@@ -5392,6 +6105,29 @@
   </message>
 </context>
 <context>
+  <name>QStateMachine</name>
+  <message>
+    <location filename="../src/corelib/statemachine/qstatemachine.cpp" line="+998"/>
+    <source>Missing initial state in compound state &apos;%1&apos;</source>
+    <translation>Chybí počáteční stav složeného stavu &apos;%1&apos;</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+7"/>
+    <source>Missing default state in history state &apos;%1&apos;</source>
+    <translation>Chybí výchozí stav ve vývoji stavu &apos;%1&apos;</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+7"/>
+    <source>No common ancestor for targets and source of transition from state &apos;%1&apos;</source>
+    <translation>Cíl a zdroj přechodu ze stavu &apos;%1&apos; nemají žádný společný původ</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+4"/>
+    <source>Unknown error</source>
+    <translation>Neznámá chyba</translation>
+  </message>
+</context>
+<context>
   <name>QSystemSemaphore</name>
   <message>
     <location filename="../src/corelib/kernel/qsystemsemaphore_unix.cpp" line="-46"/>
@@ -5405,16 +6141,19 @@
   </message>
   <message>
     <location line="+13"/>
+    <location filename="../src/corelib/kernel/qsystemsemaphore_win.cpp" line="+73"/>
     <source>%1: unknown error %2</source>
     <translation>%1: Neznámá chyba %2</translation>
   </message>
   <message>
     <location line="-17"/>
+    <location filename="../src/corelib/kernel/qsystemsemaphore_win.cpp" line="-3"/>
     <source>%1: permission denied</source>
     <translation>%1: Přístup odepřen</translation>
   </message>
   <message>
     <location line="+13"/>
+    <location filename="../src/corelib/kernel/qsystemsemaphore_win.cpp" line="-4"/>
     <source>%1: out of resources</source>
     <translation>%1: Nejsou již použitelné zdroje</translation>
   </message>
@@ -5422,7 +6161,7 @@
 <context>
   <name>QTDSDriver</name>
   <message>
-    <location filename="../src/sql/drivers/tds/qsql_tds.cpp" line="+582"/>
+    <location filename="../src/sql/drivers/tds/qsql_tds.cpp" line="+584"/>
     <source>Unable to open connection</source>
     <translation>Nepodařilo se otevřít spojení s databází</translation>
   </message>
@@ -5456,7 +6195,7 @@
 <context>
   <name>QTextControl</name>
   <message>
-    <location filename="../src/gui/text/qtextcontrol.cpp" line="+1979"/>
+    <location filename="../src/gui/text/qtextcontrol.cpp" line="+2013"/>
     <source>Cu&amp;t</source>
     <translation>Vyj&amp;mout</translation>
   </message>
@@ -5468,12 +6207,12 @@
   <message>
     <location line="-9"/>
     <source>&amp;Redo</source>
-    <translation>&amp;Zpět</translation>
+    <translation>&amp;Znovu</translation>
   </message>
   <message>
     <location line="-2"/>
     <source>&amp;Undo</source>
-    <translation>&amp;Znovu</translation>
+    <translation>&amp;Zpět</translation>
   </message>
   <message>
     <location line="+24"/>
@@ -5499,7 +6238,7 @@
 <context>
   <name>QToolButton</name>
   <message>
-    <location filename="../src/plugins/accessible/widgets/simplewidgets.cpp" line="+256"/>
+    <location filename="../src/plugins/accessible/widgets/simplewidgets.cpp" line="+312"/>
     <location line="+8"/>
     <source>Open</source>
     <translation>Otevřít</translation>
@@ -5514,7 +6253,7 @@
 <context>
   <name>QUdpSocket</name>
   <message>
-    <location filename="../src/network/socket/qudpsocket.cpp" line="+172"/>
+    <location filename="../src/network/socket/qudpsocket.cpp" line="+179"/>
     <source>This platform does not support IPv6</source>
     <translation>Tato patforma nepodpotuje IPv6</translation>
   </message>
@@ -5522,14 +6261,14 @@
 <context>
   <name>QUndoGroup</name>
   <message>
-    <location filename="../src/gui/util/qundogroup.cpp" line="+414"/>
+    <location filename="../src/gui/util/qundogroup.cpp" line="+413"/>
     <source>Redo</source>
-    <translation>Zpět</translation>
+    <translation>Znovu</translation>
   </message>
   <message>
     <location line="-28"/>
     <source>Undo</source>
-    <translation>Znovu</translation>
+    <translation>Zpět</translation>
   </message>
 </context>
 <context>
@@ -5543,14 +6282,14 @@
 <context>
   <name>QUndoStack</name>
   <message>
-    <location filename="../src/gui/util/qundostack.cpp" line="+861"/>
+    <location filename="../src/gui/util/qundostack.cpp" line="+859"/>
     <source>Redo</source>
-    <translation>Zpět</translation>
+    <translation>Znovu</translation>
   </message>
   <message>
     <location line="-27"/>
     <source>Undo</source>
-    <translation>Znovu</translation>
+    <translation>Zpět</translation>
   </message>
 </context>
 <context>
@@ -5614,26 +6353,30 @@
 <context>
   <name>QWebFrame</name>
   <message>
-    <location filename="../src/3rdparty/webkit/WebKit/qt/WebCoreSupport/FrameLoaderClientQt.cpp" line="+714"/>
+    <location filename="../src/3rdparty/webkit/WebKit/qt/WebCoreSupport/FrameLoaderClientQt.cpp" line="+730"/>
     <source>Request blocked</source>
     <translation>Požadavek byl odmítnut</translation>
   </message>
   <message>
-    <location line="-17"/>
+    <location line="-19"/>
     <source>Request cancelled</source>
     <translation>Požadavek byl zrušen</translation>
   </message>
   <message>
-    <location line="+24"/>
+    <location line="+26"/>
     <source>Cannot show URL</source>
     <translation>Adresu (URL) nelze ukázat</translation>
   </message>
   <message>
     <location line="+6"/>
-    <source>Frame load interruped by policy change</source>
+    <source>Frame load interrupted by policy change</source>
     <translation>Nahrání rámce bylo přerušeno změnou směrnice</translation>
   </message>
   <message>
+    <source>Frame load interruped by policy change</source>
+    <translation type="obsolete">Nahrání rámce bylo přerušeno změnou směrnice</translation>
+  </message>
+  <message>
     <location line="+12"/>
     <source>File does not exist</source>
     <translation>Soubor neexistuje</translation>
@@ -5700,7 +6443,7 @@
     <translation type="obsolete">Provést prohlídku</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../src/3rdparty/webkit/WebKit/qt/Api/qwebpage.cpp" line="+1757"/>
+    <location filename="../src/3rdparty/webkit/WebKit/qt/Api/qwebpage.cpp" line="+2213"/>
     <source>Select to the start of the block</source>
     <translation>Vybrat až po začátek bloku</translation>
   </message>
@@ -5710,22 +6453,32 @@
     <translation>Ukazatel polohy posunout až na konec bloku</translation>
   </message>
   <message>
-    <location line="-399"/>
+    <location line="-469"/>
     <source>JavaScript Alert - %1</source>
     <translation>Upozornění od JavaScriptu - %1</translation>
   </message>
   <message>
-    <location line="+15"/>
+    <location line="+16"/>
     <source>JavaScript Confirm - %1</source>
     <translation>Potvrzení od JavaScriptu - %1</translation>
   </message>
   <message>
-    <location line="+17"/>
+    <location line="+18"/>
     <source>JavaScript Prompt - %1</source>
     <translation>Výzva od JavaScriptu - %1</translation>
   </message>
   <message>
-    <location line="+376"/>
+    <location line="+25"/>
+    <source>JavaScript Problem - %1</source>
+    <translation>Potíže s JavaScriptem - %1</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+0"/>
+    <source>The script on this page appears to have a problem. Do you want to stop the script?</source>
+    <translation>Vypadá to na to, že skript na této straně má potíže. Chcete tento skript zastavit?</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+419"/>
     <source>Select all</source>
     <translation>Vybrat vše</translation>
   </message>
@@ -5745,6 +6498,71 @@
     <translation>Vložit nový řádek</translation>
   </message>
   <message>
+    <location line="+4"/>
+    <source>Paste and Match Style</source>
+    <translation>Vložit a odpovídat stylu</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+3"/>
+    <source>Remove formatting</source>
+    <translation>Odstranit formátování</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+4"/>
+    <source>Strikethrough</source>
+    <translation>Přeškrtnuto</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+4"/>
+    <source>Subscript</source>
+    <translation>Dolní index</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+4"/>
+    <source>Superscript</source>
+    <translation>Horní index</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+4"/>
+    <source>Insert Bulleted List</source>
+    <translation>Vložit seznam s odrážkami</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+4"/>
+    <source>Insert Numbered List</source>
+    <translation>Vložit číslovaný seznam</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+4"/>
+    <source>Indent</source>
+    <translation>Odsadit</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+3"/>
+    <source>Outdent</source>
+    <translation>Zrušit odsazení</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+3"/>
+    <source>Center</source>
+    <translation>Na střed</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+3"/>
+    <source>Justify</source>
+    <translation>Do bloku</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+3"/>
+    <source>Align Left</source>
+    <translation>Zarovnat vlevo</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+3"/>
+    <source>Align Right</source>
+    <translation>Zarovnat vpravo</translation>
+  </message>
+  <message>
     <source>Look Up In Dictionary</source>
     <translation type="obsolete">Podívat se do slovníku</translation>
   </message>
@@ -5761,7 +6579,7 @@
     <translation type="obsolete">Přidat do slovníku</translation>
   </message>
   <message>
-    <location line="-39"/>
+    <location line="-85"/>
     <source>Delete to the start of the word</source>
     <translation>Smazat až po začátek slova</translation>
   </message>
@@ -5835,7 +6653,7 @@
     <translation type="obsolete">Poslat</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../src/3rdparty/webkit/WebKit/qt/WebCoreSupport/InspectorClientQt.cpp" line="+185"/>
+    <location filename="../src/3rdparty/webkit/WebKit/qt/WebCoreSupport/InspectorClientQt.cpp" line="+167"/>
     <source>Web Inspector - %2</source>
     <translation>Web Inspektor - %2</translation>
   </message>
@@ -5873,7 +6691,7 @@
     <translation>Vrátit</translation>
   </message>
   <message>
-    <location line="+10"/>
+    <location line="+11"/>
     <source>This is a searchable index. Enter search keywords: </source>
     <comment>text that appears at the start of nearly-obsolete web pages in the form of a &apos;searchable index&apos;</comment>
     <translation>Tento rejstřík má funkci hledání. Zadejte nějaký hledaný výraz:</translation>
@@ -6102,18 +6920,262 @@
   </message>
   <message>
     <location line="+5"/>
-    <source>LTR</source>
+    <source>Left to Right</source>
     <comment>Left to Right context menu item</comment>
     <translation>Zleva doprava</translation>
   </message>
   <message>
     <location line="+5"/>
-    <source>RTL</source>
+    <source>Right to Left</source>
     <comment>Right to Left context menu item</comment>
     <translation>Zprava doleva</translation>
   </message>
   <message>
+    <location line="+105"/>
+    <source>Loading...</source>
+    <comment>Media controller status message when the media is loading</comment>
+    <translation>Nahrává se...</translation>
+  </message>
+  <message>
     <location line="+5"/>
+    <source>Live Broadcast</source>
+    <comment>Media controller status message when watching a live broadcast</comment>
+    <translation>Živý přenos</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+8"/>
+    <source>Audio Element</source>
+    <comment>Media controller element</comment>
+    <translation>Zvukový prvek</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+2"/>
+    <source>Video Element</source>
+    <comment>Media controller element</comment>
+    <translation>Videoprvek</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+2"/>
+    <source>Mute Button</source>
+    <comment>Media controller element</comment>
+    <translation>Tlačítko pro ztlumení</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+2"/>
+    <source>Unmute Button</source>
+    <comment>Media controller element</comment>
+    <translation>Tlačítko pro zrušení ztlumení</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+2"/>
+    <source>Play Button</source>
+    <comment>Media controller element</comment>
+    <translation>Tlačítko pro přehrávání</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+2"/>
+    <source>Pause Button</source>
+    <comment>Media controller element</comment>
+    <translation>Tlačítko pro pozastavení</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+2"/>
+    <source>Slider</source>
+    <comment>Media controller element</comment>
+    <translation>Posuvník</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+2"/>
+    <source>Slider Thumb</source>
+    <comment>Media controller element</comment>
+    <translation>Palec posuvníku</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+2"/>
+    <source>Rewind Button</source>
+    <comment>Media controller element</comment>
+    <translation>Tlačítko pro přetočení</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+2"/>
+    <source>Return to Real-time Button</source>
+    <comment>Media controller element</comment>
+    <translation>Tlačítko pro návrat ke skutečnému času</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+2"/>
+    <source>Elapsed Time</source>
+    <comment>Media controller element</comment>
+    <translation>Uplynulý čas</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+2"/>
+    <source>Remaining Time</source>
+    <comment>Media controller element</comment>
+    <translation>Zbývající čas</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+2"/>
+    <source>Status Display</source>
+    <comment>Media controller element</comment>
+    <translation>Údaj o stavu</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+2"/>
+    <source>Fullscreen Button</source>
+    <comment>Media controller element</comment>
+    <translation>Tlačítko pro zobrazení na celou obrazovku</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+2"/>
+    <source>Seek Forward Button</source>
+    <comment>Media controller element</comment>
+    <translation>Tlačítko pro hledání dopředu</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+2"/>
+    <source>Seek Back Button</source>
+    <comment>Media controller element</comment>
+    <translation>Tlačítko pro hledání dozadu</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+8"/>
+    <source>Audio element playback controls and status display</source>
+    <comment>Media controller element</comment>
+    <translation>Řízení přehrávání zvuku a zobrazení stavu</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+2"/>
+    <source>Video element playback controls and status display</source>
+    <comment>Media controller element</comment>
+    <translation>Řízení přehrávání videa a zobrazení stavu</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+2"/>
+    <source>Mute audio tracks</source>
+    <comment>Media controller element</comment>
+    <translation>Ztlumit zvukové stopy</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+2"/>
+    <source>Unmute audio tracks</source>
+    <comment>Media controller element</comment>
+    <translation>Zrušit ztlumení zvukových stop</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+2"/>
+    <source>Begin playback</source>
+    <comment>Media controller element</comment>
+    <translation>Začít přehrávání</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+2"/>
+    <source>Pause playback</source>
+    <comment>Media controller element</comment>
+    <translation>Pozastavit přehrávání</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+2"/>
+    <source>Movie time scrubber</source>
+    <comment>Media controller element</comment>
+    <translation>Čas přehrávání</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+2"/>
+    <source>Movie time scrubber thumb</source>
+    <comment>Media controller element</comment>
+    <translation>Palec pro nastavení času přehrávání</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+2"/>
+    <source>Rewind movie</source>
+    <comment>Media controller element</comment>
+    <translation>Přetočit film zpět</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+2"/>
+    <source>Return streaming movie to real-time</source>
+    <comment>Media controller element</comment>
+    <translation>Vrátit film na skutečný čas</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+2"/>
+    <source>Current movie time</source>
+    <comment>Media controller element</comment>
+    <translation>Čas přehrávání filmu</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+2"/>
+    <source>Remaining movie time</source>
+    <comment>Media controller element</comment>
+    <translation>Zbývající čas z přehrávání filmu</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+2"/>
+    <source>Current movie status</source>
+    <comment>Media controller element</comment>
+    <translation>Stav filmu</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+2"/>
+    <source>Play movie in full-screen mode</source>
+    <comment>Media controller element</comment>
+    <translation>Přehrávat film v režimu zobrazení na celou obrazovku</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+2"/>
+    <source>Seek quickly back</source>
+    <comment>Media controller element</comment>
+    <translation>Rychlé zpětné hledání</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+2"/>
+    <source>Seek quickly forward</source>
+    <comment>Media controller element</comment>
+    <translation>Rychlé dopředné hledání</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+9"/>
+    <source>Indefinite time</source>
+    <comment>Media time description</comment>
+    <translation>Neomezený čas</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+9"/>
+    <source>%1 days %2 hours %3 minutes %4 seconds</source>
+    <comment>Media time description</comment>
+    <translation>%1 dny %2 hodiny %3 minuty %4 sekundy</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+4"/>
+    <source>%1 hours %2 minutes %3 seconds</source>
+    <comment>Media time description</comment>
+    <translation>%1 hodiny %2 minuty %3 sekundy</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+4"/>
+    <source>%1 minutes %2 seconds</source>
+    <comment>Media time description</comment>
+    <translation>%1 minuty %2 sekundy</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+3"/>
+    <source>%1 seconds</source>
+    <comment>Media time description</comment>
+    <translation>%1 sekundy</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <source>LTR</source>
+    <comment>Left to Right context menu item</comment>
+    <translation type="obsolete">Zleva doprava</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <source>RTL</source>
+    <comment>Right to Left context menu item</comment>
+    <translation type="obsolete">Zprava doleva</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="-210"/>
     <source>Inspect</source>
     <comment>Inspect Element context menu item</comment>
     <translation>Provést prohlídku</translation>
@@ -6217,7 +7279,7 @@
     <translation>Vybrat až po začátek řádku</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../src/3rdparty/webkit/WebCore/platform/qt/Localizations.cpp" line="-306"/>
+    <location filename="../src/3rdparty/webkit/WebCore/platform/qt/Localizations.cpp" line="-307"/>
     <source>Submit</source>
     <comment>Submit (input element) alt text for &lt;input&gt; elements with no alt, title, or value</comment>
     <translation>Poslat</translation>
@@ -6281,7 +7343,7 @@
     <translation type="obsolete">Otevřít adresu odkazu</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../src/3rdparty/webkit/WebCore/platform/network/qt/QNetworkReplyHandler.cpp" line="+387"/>
+    <location filename="../src/3rdparty/webkit/WebCore/platform/network/qt/QNetworkReplyHandler.cpp" line="+406"/>
     <source>Bad HTTP request</source>
     <translation>Neplatný požadavek HTTP</translation>
   </message>
@@ -6381,7 +7443,7 @@
 <context>
   <name>QWhatsThisAction</name>
   <message>
-    <location filename="../src/gui/kernel/qwhatsthis.cpp" line="+522"/>
+    <location filename="../src/gui/kernel/qwhatsthis.cpp" line="+527"/>
     <source>What&apos;s This?</source>
     <translation>Co je toto?</translation>
   </message>
@@ -6389,7 +7451,7 @@
 <context>
   <name>QWidget</name>
   <message>
-    <location filename="../src/gui/kernel/qwidget.cpp" line="+5358"/>
+    <location filename="../src/gui/kernel/qwidget.cpp" line="+5672"/>
     <source>*</source>
     <translation>*</translation>
   </message>
@@ -6397,7 +7459,7 @@
 <context>
   <name>QWizard</name>
   <message>
-    <location filename="../src/gui/dialogs/qwizard.cpp" line="+648"/>
+    <location filename="../src/gui/dialogs/qwizard.cpp" line="+659"/>
     <source>Done</source>
     <translation>Hotovo</translation>
   </message>
@@ -6455,7 +7517,7 @@
 <context>
   <name>QWorkspace</name>
   <message>
-    <location filename="../src/gui/widgets/qworkspace.cpp" line="+1095"/>
+    <location filename="../src/gui/widgets/qworkspace.cpp" line="+1090"/>
     <source>&amp;Move</source>
     <translation>Po&amp;sunout</translation>
   </message>
@@ -6465,7 +7527,7 @@
     <translation>Změnit &amp;velikost</translation>
   </message>
   <message>
-    <location line="-983"/>
+    <location line="-978"/>
     <source>Close</source>
     <translation>Zavřít</translation>
   </message>
@@ -6475,7 +7537,7 @@
     <translation>Zmenšit</translation>
   </message>
   <message>
-    <location line="+993"/>
+    <location line="+988"/>
     <source>Stay on &amp;Top</source>
     <translation>Zůstat v &amp;popředí</translation>
   </message>
@@ -6517,7 +7579,7 @@
     <translation>Zvě&amp;tšit</translation>
   </message>
   <message>
-    <location line="-983"/>
+    <location line="-978"/>
     <source>Restore Down</source>
     <translation>Obnovit</translation>
   </message>
@@ -6627,7 +7689,7 @@
   <message>
     <location line="+16"/>
     <source>external parsed general entity reference not allowed in attribute value</source>
-    <translation>v hodnotě vlastnosti (atributu) nejsou dovoleny žádné odkazy na vnější obecnou entitu</translation>
+    <translation>v hodnotě vlastnosti nejsou dovoleny žádné odkazy na vnější obecnou entitu</translation>
   </message>
   <message>
     <location line="+4"/>
@@ -6643,12 +7705,12 @@
 <context>
   <name>QXmlStream</name>
   <message>
-    <location filename="../src/corelib/xml/qxmlstream_p.h" line="+1799"/>
+    <location filename="../src/corelib/xml/qxmlstream_p.h" line="+1800"/>
     <source>Reference to unparsed entity &apos;%1&apos;.</source>
     <translation>Odkaz na nevyhodnocenou entitu &apos;%1&apos;.</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../src/corelib/xml/qxmlstream.cpp" line="+1682"/>
+    <location filename="../src/corelib/xml/qxmlstream.cpp" line="+1752"/>
     <source>Unexpected character &apos;%1&apos; in public id literal.</source>
     <translation>&apos;%1&apos; není platným znakem v údaji veřejného id, který je tvořen písmeny.</translation>
   </message>
@@ -6666,14 +7728,14 @@
     <translation>Neplatný znak XML.</translation>
   </message>
   <message>
-    <location line="+1122"/>
+    <location line="+1137"/>
     <source>Expected character data.</source>
     <translation>Byly očekávány údaje o znacích.</translation>
   </message>
   <message>
-    <location line="-285"/>
+    <location line="-300"/>
     <source>Standalone accepts only yes or no.</source>
-    <translation>Hodnota pro samostatný atribut může být pouze &quot;ano&quot; nebo &quot;ne&quot;.</translation>
+    <translation>Hodnota pro samostatnou vlastnost může být pouze &quot;ano&quot; nebo &quot;ne&quot;.</translation>
   </message>
   <message>
     <location line="-48"/>
@@ -6705,7 +7767,7 @@
   <message>
     <location filename="../src/corelib/xml/qxmlstream.cpp" line="+244"/>
     <source>The standalone pseudo attribute must appear after the encoding.</source>
-    <translation>Samostatná pseudovlastnost (pseudoatribut) musí následovat bezprostředně po kódování.</translation>
+    <translation>Samostatná pseudovlastnost musí následovat bezprostředně po kódování.</translation>
   </message>
   <message>
     <location line="-553"/>
@@ -6735,7 +7797,7 @@
   <message>
     <location line="-40"/>
     <source>Reference to external entity &apos;%1&apos; in attribute value.</source>
-    <translation>V hodnotě vlastnosti (atributu) byla odkazována entita &apos;%1&apos;.</translation>
+    <translation>V hodnotě vlastnosti byla odkazována entita &apos;%1&apos;.</translation>
   </message>
   <message>
     <location filename="../src/corelib/xml/qxmlstream.cpp" line="-11"/>
@@ -6761,12 +7823,12 @@
   <message>
     <location line="+301"/>
     <source>Invalid attribute in XML declaration.</source>
-    <translation>Prohlášení XML obsahuje neplatnou vlastnost (atribut).</translation>
+    <translation>Prohlášení XML obsahuje neplatnou vlastnost.</translation>
   </message>
   <message>
     <location line="-193"/>
     <source>Attribute redefined.</source>
-    <translation>Vlastnost (atribut) byla nově vymezena.</translation>
+    <translation>Vlastnost byla nově vymezena.</translation>
   </message>
   <message>
     <location filename="../src/corelib/xml/qxmlstream_p.h" line="+562"/>
@@ -6774,7 +7836,7 @@
     <translation>%1 není platným údajem VEŘEJNÉHO identifikátoru (id).</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../src/corelib/xml/qxmlstream.cpp" line="-975"/>
+    <location filename="../src/corelib/xml/qxmlstream.cpp" line="-1026"/>
     <location filename="../src/corelib/xml/qxmlstream_p.h" line="+129"/>
     <source>Extra content at end of document.</source>
     <translation>Přebytečný obsah za koncem dokumentu.</translation>
@@ -6785,7 +7847,7 @@
     <translation>Neplatný název XML.</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../src/corelib/xml/qxmlstream.cpp" line="+1184"/>
+    <location filename="../src/corelib/xml/qxmlstream.cpp" line="+1235"/>
     <source>Premature end of document.</source>
     <translation>Předčasný konec dokumentu.</translation>
   </message>
@@ -6810,12 +7872,12 @@
     <translation>Na tomto místě neplatný &apos; </translation>
   </message>
   <message>
-    <location line="-1019"/>
+    <location line="-1021"/>
     <source>Invalid entity value.</source>
     <translation>neplatná hodnota entity.</translation>
   </message>
   <message>
-    <location line="+928"/>
+    <location line="+930"/>
     <source>Encoding %1 is unsupported</source>
     <translation>Kódování %1 není podporováno</translation>
   </message>
@@ -6833,7 +7895,7 @@
     <translation>Poznámka nesmí obsahovat %1</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../src/xmlpatterns/parser/qquerytransformparser.cpp" line="+3692"/>
+    <location filename="../src/xmlpatterns/parser/qquerytransformparser.cpp" line="+3726"/>
     <source>Version %1 is not supported. The supported XQuery version is 1.0.</source>
     <translation>Verze %1 není podporována. Podporovanou verzí XQuery je 1.0.</translation>
   </message>
@@ -6858,7 +7920,7 @@
     <translation>prázdný</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../src/xmlpatterns/parser/qquerytransformparser.cpp" line="+2825"/>
+    <location filename="../src/xmlpatterns/parser/qquerytransformparser.cpp" line="+2895"/>
     <source>The namespace URI cannot be the empty string when binding to a prefix, %1.</source>
     <translation>Jmenný prostor-URI nesmí být prázdný, když je spojen s prefixem %1.</translation>
   </message>
@@ -6878,7 +7940,7 @@
     <translation>Celočíselné dělení (%1) nulou (%2) není stanoveno.</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../src/xmlpatterns/expr/qexpressionfactory.cpp" line="+169"/>
+    <location filename="../src/xmlpatterns/expr/qexpressionfactory.cpp" line="+162"/>
     <source>A library module cannot be evaluated directly. It must be imported from a main module.</source>
     <translation>Knihovní modul nemůže být posouzen přímo, musí být zaveden z hlavního modulu.</translation>
   </message>
@@ -6888,9 +7950,8 @@
     <translation>Časový údaj %1:%2:%3.%4 je neplatný.</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../src/xmlpatterns/parser/qmaintainingreader.cpp" line="+183"/>
     <source>Attribute %1 cannot appear on the element %2. Only the standard attributes can appear.</source>
-    <translation>Prvek %2 může mít pouze obvyklé vlastnosti (atributy), ne však %1.</translation>
+    <translation type="obsolete">Prvek %2 může mít pouze obvyklé vlastnosti, ne však %1.</translation>
   </message>
   <message>
     <location filename="../src/xmlpatterns/data/qhexbinary.cpp" line="+91"/>
@@ -6903,12 +7964,12 @@
     <translation>Dělení absolutní hodnoty (%1) nulou(%2) není stanoveno.</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../src/xmlpatterns/parser/qquerytransformparser.cpp" line="-2917"/>
+    <location filename="../src/xmlpatterns/parser/qquerytransformparser.cpp" line="-2987"/>
     <source>No function with signature %1 is available</source>
     <translation>Neexistuje žádná funkce označená jako %1</translation>
   </message>
   <message>
-    <location line="+2133"/>
+    <location line="+2154"/>
     <source>None of the pragma expressions are supported. Therefore, a fallback expression must be present</source>
     <translation>Musí být přítomen záložní výraz, neboť nejsou podporovány žádné věcné výrazy</translation>
   </message>
@@ -6918,7 +7979,7 @@
     <translation>V nahrazení může být použit pouze %1, aby se chránil sám, nebo %2, ne však pro %3</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../src/xmlpatterns/acceltree/qacceltreeresourceloader.cpp" line="+348"/>
+    <location filename="../src/xmlpatterns/acceltree/qacceltreeresourceloader.cpp" line="+378"/>
     <source>The codepoint %1, occurring in %2 using encoding %3, is an invalid XML character.</source>
     <translation>Kódovací bod %1 z %2 s kódováním %3 není platným znakem XML.</translation>
   </message>
@@ -6928,19 +7989,18 @@
     <translation>Časový limit síťové operace byl překročen.</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../src/xmlpatterns/expr/qcastingplatform.cpp" line="+134"/>
     <source>No casting is possible with %1 as the target type.</source>
-    <translation>Nelze provádět žádné výběrové (&quot;cast&quot;) operace s typem %1.</translation>
+    <translation type="obsolete">Nelze provádět žádné výběrové (&quot;cast&quot;) operace s typem %1.</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../src/xmlpatterns/parser/qquerytransformparser.cpp" line="-1546"/>
+    <location filename="../src/xmlpatterns/parser/qquerytransformparser.cpp" line="-1567"/>
     <source>The Schema Import feature is not supported, and therefore %1 declarations cannot occur.</source>
     <translation>Prohlášení %1 je nepřípustné, protože není podporováno zavedení schémat.</translation>
   </message>
   <message>
     <location filename="../src/xmlpatterns/parser/qxslttokenizer.cpp" line="-1676"/>
     <source>Attribute %1 and %2 are mutually exclusive.</source>
-    <translation>Vlastnosti (atributy) %1 a %2 se vzájemně vylučující.</translation>
+    <translation>Vlastnosti %1 a %2 se vzájemně vylučující.</translation>
   </message>
   <message>
     <location line="-213"/>
@@ -6970,15 +8030,15 @@
   <message>
     <location filename="../src/xmlpatterns/utils/qoutputvalidator.cpp" line="+93"/>
     <source>An attribute by name %1 has already been created.</source>
-    <translation>Již byla vytvořena jedna vlastnost (atribut) s názvem %1.</translation>
+    <translation>Již byla vytvořena jedna vlastnost s názvem %1.</translation>
   </message>
   <message>
     <location filename="../src/xmlpatterns/parser/qquerytransformparser.cpp" line="-204"/>
     <source>An argument by name %1 has already been declared. Every argument name must be unique.</source>
-    <translation>Již existuje jeden atribut s názvem %1. Názvy argumentů musí být jednoznačné.</translation>
+    <translation>Již existuje jeden argument s názvem %1. Názvy argumentů musí být jednoznačné.</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../src/xmlpatterns/functions/qpatternplatform.cpp" line="+235"/>
+    <location filename="../src/xmlpatterns/functions/qpatternplatform.cpp" line="+236"/>
     <source>%1 is an invalid flag for regular expressions. Valid flags are:</source>
     <translation>%1 není pro regulérní výrazy platným příznakem. Platnými příznaky jsou:</translation>
   </message>
@@ -6993,24 +8053,24 @@
     <translation>Je podporován pouze Unicode Codepoint Collation (%1). %2 není podporován.</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../src/xmlpatterns/functions/qpatternplatform.cpp" line="-133"/>
+    <location filename="../src/xmlpatterns/functions/qpatternplatform.cpp" line="-134"/>
     <source>Matches are case insensitive</source>
     <translation>Na psaní velkých/malých písmen není brán zřetel</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../src/xmlpatterns/parser/qquerytransformparser.cpp" line="+2987"/>
+    <location filename="../src/xmlpatterns/parser/qquerytransformparser.cpp" line="+3057"/>
     <source>The name of an extension expression must be in a namespace.</source>
     <translation>Název výrazu rozšíření se musí nacházet ve jmenném prostoru.</translation>
   </message>
   <message>
-    <location line="-1467"/>
+    <location line="-1514"/>
     <source>Each name of a template parameter must be unique; %1 is duplicated.</source>
     <translation>Názvy parametrů předloh musí být jednoznačné, %1 již existuje.</translation>
   </message>
   <message>
     <location filename="../src/xmlpatterns/parser/qxslttokenizer.cpp" line="-185"/>
     <source>At least one mode must be specified in the %1-attribute on element %2.</source>
-    <translation>Ve %1-vlastnosti (atributu) prvku %2 musí být zadán alespoň jeden způsob.</translation>
+    <translation>Ve %1-vlastnosti prvku %2 musí být zadán alespoň jeden způsob.</translation>
   </message>
   <message>
     <location filename="../src/xmlpatterns/functions/qpatternplatform.cpp" line="-10"/>
@@ -7030,22 +8090,21 @@
   <message>
     <location filename="../src/xmlpatterns/parser/qxslttokenizer.cpp" line="+651"/>
     <source>Element %1 cannot have children.</source>
-    <translation>Prvek %1 nemůže mít potomky.</translation>
+    <translation>Prvek %1 nemůže mít podprvky.</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../src/xmlpatterns/parser/qmaintainingreader.cpp" line="+6"/>
     <source>Attribute %1 cannot appear on the element %2. Only %3 is allowed, and the standard attributes.</source>
-    <translation>Prvek %2 může mít jen vlastnost (atribut) %3 nebo vlastnosti (atributy), které jsou obvyklé, ne však %1.</translation>
+    <translation type="obsolete">Prvek %2 může mít jen vlastnost %3 nebo vlastnosti, které jsou obvyklé, ne však %1.</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../src/xmlpatterns/parser/qxslttokenizer.cpp" line="-497"/>
+    <location line="-497"/>
     <source>Only one %1-element can appear.</source>
     <translation>Může být jen jeden jediný %1-prvek.</translation>
   </message>
   <message>
     <location filename="../src/xmlpatterns/expr/qattributenamevalidator.cpp" line="+75"/>
     <source>The name for a computed attribute cannot have the namespace URI %1 with the local name %2.</source>
-    <translation>Název počítané vlastnosti (atributu) nesmí mít jmenný prostor-URI %1 s místním názvem %2.</translation>
+    <translation>Název počítané vlastnosti nesmí mít jmenný prostor-URI %1 s místním názvem %2.</translation>
   </message>
   <message>
     <location filename="../src/xmlpatterns/expr/qgenericpredicate.cpp" line="+138"/>
@@ -7068,24 +8127,23 @@
     <translation>Je zpracováván jeden XSL-T 1.0 stylový list jedním procesorem verze 2.0.</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../src/xmlpatterns/parser/qquerytransformparser.cpp" line="-1644"/>
+    <location filename="../src/xmlpatterns/parser/qquerytransformparser.cpp" line="-1667"/>
     <source>A stylesheet function must have a prefixed name.</source>
     <translation>Název funkce stylového listu musí mít předponu.</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../src/xmlpatterns/functions/qsequencegeneratingfns.cpp" line="+292"/>
+    <location filename="../src/xmlpatterns/functions/qsequencegeneratingfns.cpp" line="+279"/>
     <source>%1 cannot be retrieved</source>
     <translation>%1 nelze určit</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../src/xmlpatterns/expr/qcastingplatform.cpp" line="+65"/>
     <source>It&apos;s not possible to cast the value %1 of type %2 to %3</source>
-    <translation>Nelze provést operaci předvedení hodnoty %1 typu %2 k %3</translation>
+    <translation type="obsolete">Nelze provést operaci předvedení hodnoty %1 typu %2 k %3</translation>
   </message>
   <message>
     <location filename="../src/xmlpatterns/parser/qxslttokenizer.cpp" line="-20"/>
     <source>The value of the XSL-T version attribute must be a value of type %1, which %2 isn&apos;t.</source>
-    <translation>Hodnota XSL-T vlastnosti (atributu) verze musí být hodnotou typu %1, což není případ %2.</translation>
+    <translation>Hodnota XSL-T vlastnosti verze musí být hodnotou typu %1, což není případ %2.</translation>
   </message>
   <message>
     <location filename="../src/xmlpatterns/expr/qcomputednamespaceconstructor.cpp" line="+69"/>
@@ -7127,9 +8185,8 @@
     </translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../src/xmlpatterns/expr/qevaluationcache.cpp" line="+117"/>
     <source>Circularity detected</source>
-    <translation>byla zjištěna cirkulární závislost</translation>
+    <translation type="obsolete">byla zjištěna cirkulární závislost</translation>
   </message>
   <message>
     <location filename="../src/xmlpatterns/parser/qquerytransformparser.cpp" line="+3971"/>
@@ -7142,14 +8199,13 @@
     <translation>Předpona %1 nemůže být spojena. Ve výchozím nastavení je již spojena se jmenným prostorem %2.</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../src/xmlpatterns/acceltree/qacceltreebuilder.cpp" line="+218"/>
     <source>An %1-attribute must have a valid %2 as value, which %3 isn&apos;t.</source>
-    <translation>Vlastnost (atribut) s názvem %1 musí mít platnou %2-hodnotu. %3 není platnou hodnotou.</translation>
+    <translation type="obsolete">Vlastnost s názvem %1 musí mít platnou %2-hodnotu. %3 není platnou hodnotou.</translation>
   </message>
   <message>
     <location filename="../src/xmlpatterns/parser/qxslttokenizer.cpp" line="+389"/>
     <source>If element %1 has no attribute %2, it cannot have attribute %3 or %4.</source>
-    <translation>Prvek %1 nesmí mít vlastnost (atribut) %3 nebo %4, pokud nemá vlastnost (atribut) %2.</translation>
+    <translation>Prvek %1 nesmí mít vlastnost %3 nebo %4, pokud nemá vlastnost %2.</translation>
   </message>
   <message>
     <location filename="../src/xmlpatterns/parser/qquerytransformparser.cpp" line="+511"/>
@@ -7164,12 +8220,11 @@
   <message>
     <location filename="../src/xmlpatterns/api/qxmlserializer.cpp" line="+60"/>
     <source>Attribute %1 can&apos;t be serialized because it appears at the top level.</source>
-    <translation>Vlastnost (atribut) %1 nemůže být vydáván na pokračování, protože se objevuje na nejvyšší rovině.</translation>
+    <translation>Vlastnost %1 nemůže být vydáván na pokračování, protože se objevuje na nejvyšší rovině.</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../src/xmlpatterns/expr/qcomparisonplatform.cpp" line="+167"/>
     <source>No comparisons can be done involving the type %1.</source>
-    <translation>S typem %1 nemohou být prováděny žádné srovnávací operace.</translation>
+    <translation type="obsolete">S typem %1 nemohou být prováděny žádné srovnávací operace.</translation>
   </message>
   <message>
     <location filename="../src/xmlpatterns/parser/qquerytransformparser.cpp" line="-160"/>
@@ -7179,7 +8234,7 @@
   <message>
     <location line="-426"/>
     <source>The value of attribute %1 must of type %2, which %3 isn&apos;t.</source>
-    <translation>Hodnota vlastnosti (atributu) %1 musí být typu %2. %3 není platnou hodnotou.</translation>
+    <translation>Hodnota vlastnosti %1 musí být typu %2. %3 není platnou hodnotou.</translation>
   </message>
   <message>
     <location filename="../src/xmlpatterns/janitors/qitemverifier.cpp" line="+67"/>
@@ -7194,7 +8249,7 @@
   <message>
     <location line="-842"/>
     <source>When attribute %1 is present on %2, a sequence constructor cannot be used.</source>
-    <translation>Nelze používat žádného stavitele posloupnosti, když %2 má vlastnost (atribut) %1.</translation>
+    <translation>Nelze používat žádného stavitele posloupnosti, když %2 má vlastnost %1.</translation>
   </message>
   <message>
     <location filename="../src/xmlpatterns/type/qcardinality.cpp" line="+6"/>
@@ -7227,14 +8282,14 @@
   </message>
   <message>
     <location filename="../src/xmlpatterns/parser/qquerytransformparser.cpp" line="-3390"/>
-    <location line="+7253"/>
+    <location line="+7323"/>
     <source>%1 is an unknown schema type.</source>
     <translation>%1 je neznámým typem schematu.</translation>
   </message>
   <message>
     <location filename="../src/xmlpatterns/parser/qxslttokenizer.cpp" line="+1206"/>
     <source>The value for attribute %1 on element %2 must either be %3 or %4, not %5.</source>
-    <translation>Hodnota vlastnosti (atributu) %1 prvku %2 může být jen %3 nebo %4, ne však %5.</translation>
+    <translation>Hodnota vlastnosti %1 prvku %2 může být jen %3 nebo %4, ne však %5.</translation>
   </message>
   <message>
     <location filename="../src/xmlpatterns/functions/qpatternmatchingfns.cpp" line="-26"/>
@@ -7242,7 +8297,7 @@
     <translation>V nahrazovacím řetězci musí po %1 následovat alespoň jedna číslice, když není chráněn znakem Escape.</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../src/xmlpatterns/parser/qquerytransformparser.cpp" line="-2642"/>
+    <location filename="../src/xmlpatterns/parser/qquerytransformparser.cpp" line="-2712"/>
     <source>In an XSL-T pattern, axis %1 cannot be used, only axis %2 or %3 can.</source>
     <translation>V XSL-T vyhledávacím vzoru se smějí používat jen osy %2 nebo %3, ne však %1.</translation>
   </message>
@@ -7252,9 +8307,8 @@
     <translation>Jmenný prostor uživatelem stanovené funkce nesmí být prázdný (pro tento účel je předstanovená předpona %1)</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../src/xmlpatterns/data/qabstractfloatmathematician.cpp" line="+71"/>
     <source>The first operand in an integer division, %1, cannot be infinity (%2).</source>
-    <translation>První veličina, operand, celočíselného dělení %1 nesmí být nekonečno (%2).</translation>
+    <translation type="obsolete">První veličina, operand, celočíselného dělení %1 nesmí být nekonečno (%2).</translation>
   </message>
   <message>
     <location filename="../src/xmlpatterns/data/qanyuri_p.h" line="+132"/>
@@ -7272,12 +8326,12 @@
     <translation>Proměnná %1 se nepoužívá</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../src/xmlpatterns/parser/qquerytransformparser.cpp" line="+1764"/>
+    <location filename="../src/xmlpatterns/parser/qquerytransformparser.cpp" line="+1787"/>
     <source>The %1-axis is unsupported in XQuery</source>
     <translation>Osa %1 není v XQuery podporována</translation>
   </message>
   <message>
-    <location line="+597"/>
+    <location line="+644"/>
     <source>A direct element constructor is not well-formed. %1 is ended with %2.</source>
     <translation>Byl nalezen chybný stavitel přímého prvku. %1 končí %2.</translation>
   </message>
@@ -7289,7 +8343,7 @@
   <message>
     <location filename="../src/xmlpatterns/parser/qxslttokenizer.cpp" line="+20"/>
     <source>Attribute %1 cannot have the value %2.</source>
-    <translation>Vlastnost (atribut) %1 nesmí mít hodnotu %2.</translation>
+    <translation>Vlastnost %1 nesmí mít hodnotu %2.</translation>
   </message>
   <message>
     <location filename="../src/xmlpatterns/functions/qsequencefns.cpp" line="+346"/>
@@ -7297,14 +8351,14 @@
     <translation>%1 nelze určit.</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../src/xmlpatterns/parser/qquerytransformparser.cpp" line="-2033"/>
+    <location filename="../src/xmlpatterns/parser/qquerytransformparser.cpp" line="-2103"/>
     <source>In an XSL-T pattern, function %1 cannot have a third argument.</source>
     <translation>V XSL-T vyhledávacím vzoru nesmí mít funkce %1 třetí argument.</translation>
   </message>
   <message>
     <location filename="../src/xmlpatterns/expr/qattributenamevalidator.cpp" line="-9"/>
     <source>The namespace URI in the name for a computed attribute cannot be %1.</source>
-    <translation>URI jmenného prostoru v názvu vypočítané vlastnosti (atributu) nesmí být %1.</translation>
+    <translation>URI jmenného prostoru v názvu vypočítané vlastnosti nesmí být %1.</translation>
   </message>
   <message>
     <location filename="../src/xmlpatterns/expr/qncnameconstructor_p.h" line="+24"/>
@@ -7312,7 +8366,7 @@
     <translation>%1 není platným cílovým názvem pokynu pro zpracování. Musí to být hodnota %2 jakou je například %3.</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../src/xmlpatterns/parser/qquerytransformparser.cpp" line="+2501"/>
+    <location filename="../src/xmlpatterns/parser/qquerytransformparser.cpp" line="+2571"/>
     <source>%1 is an complex type. Casting to complex types is not possible. However, casting to atomic types such as %2 works.</source>
     <translation>%1 je složeným typem. Operace předvedení u složených typů není možná. Mohou se ovšem provádět operace obsazení u atomárních typů jako %2.</translation>
   </message>
@@ -7322,19 +8376,17 @@
     <translation>žádný nebo jeden</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../src/xmlpatterns/data/qabstractfloatmathematician.cpp" line="-7"/>
     <source>No operand in an integer division, %1, can be %2.</source>
-    <translation>U celočíselného dělení %1 nesmí být veličina, operand, %2.</translation>
+    <translation type="obsolete">U celočíselného dělení %1 nesmí být veličina, operand, %2.</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../src/xmlpatterns/parser/qmaintainingreader.cpp" line="+50"/>
     <source>The element with local name %1 does not exist in XSL-T.</source>
-    <translation>V XSL-T neexistuje žádný prvek s místním názvem %1.</translation>
+    <translation type="obsolete">V XSL-T neexistuje žádný prvek s místním názvem %1.</translation>
   </message>
   <message>
     <location filename="../src/xmlpatterns/parser/qquerytransformparser.cpp" line="-634"/>
     <source>Two namespace declaration attributes have the same name: %1.</source>
-    <translation>Byly nalezeny dvě vlastnosti (atributy) prohlášení jmenného prostoru se stejným názvem (%1).</translation>
+    <translation>Byly nalezeny dvě vlastnosti prohlášení jmenného prostoru se stejným názvem (%1).</translation>
   </message>
   <message>
     <location filename="../src/xmlpatterns/data/qboolean.cpp" line="+78"/>
@@ -7363,14 +8415,13 @@
     <translation>Neexistuje žádná předloha s názvem %1.</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../src/xmlpatterns/parser/qmaintainingreader.cpp" line="-8"/>
     <source>The attribute %1 must appear on element %2.</source>
-    <translation>Prvek %2 musí mít vlastnost (atribut) %1.</translation>
+    <translation type="obsolete">Prvek %2 musí mít vlastnost %1.</translation>
   </message>
   <message>
     <location filename="../src/xmlpatterns/parser/qquerytransformparser.cpp" line="+105"/>
     <source>An attribute by name %1 has already appeared on this element.</source>
-    <translation>Prvek má již vlastnost (atribut) s názvem %1.</translation>
+    <translation>Prvek má již vlastnost s názvem %1.</translation>
   </message>
   <message>
     <location filename="../src/xmlpatterns/functions/qsequencegeneratingfns.cpp" line="-13"/>
@@ -7393,9 +8444,8 @@
     <translation>Prázdné znaky jsou odstraněny v případě, že se neobjeví ve znakových třídách</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../src/xmlpatterns/expr/qcastingplatform.cpp" line="-23"/>
     <source>Casting to %1 is not possible because it is an abstract type, and can therefore never be instantiated.</source>
-    <translation>Nemohou se provádět žádné operace předvedení k typu %1, protože je to abstraktní typ ist a nelze je doložit příkladem.</translation>
+    <translation type="obsolete">Nemohou se provádět žádné operace předvedení k typu %1, protože je to abstraktní typ ist a nelze je doložit příkladem.</translation>
   </message>
   <message>
     <location filename="../src/xmlpatterns/expr/qarithmeticexpression.cpp" line="+207"/>
@@ -7403,7 +8453,7 @@
     <translation>Operátor %1 nelze použít na typ %2.</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../src/xmlpatterns/parser/qquerytransformparser.cpp" line="-2291"/>
+    <location filename="../src/xmlpatterns/parser/qquerytransformparser.cpp" line="-2361"/>
     <source>The namespace %1 is reserved; therefore user defined functions may not use it. Try the predefined prefix %2, which exists for these cases.</source>
     <translation>Jmenný prostor %1 je vyhrazen a z toho důvodu jej nemohou používat uživatelem stanovené funkce (pro tento účel je tu předstanovená předpona %2).</translation>
   </message>
@@ -7418,7 +8468,7 @@
     <translation>Po %1 musí následovat %2 nebo %3; nesmí se objevit na konci nahrazovacího řetězce.</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../src/xmlpatterns/parser/qquerytransformparser.cpp" line="+2324"/>
+    <location filename="../src/xmlpatterns/parser/qquerytransformparser.cpp" line="+2394"/>
     <source>%1 is an invalid namespace URI.</source>
     <translation>%1 není platným jmenným prostorem-URI.</translation>
   </message>
@@ -7426,20 +8476,20 @@
     <location filename="../src/xmlpatterns/parser/qxslttokenizer.cpp" line="-298"/>
     <location line="+9"/>
     <source>The attribute %1 cannot appear on %2, when it is a child of %3.</source>
-    <translation>%2 nesmí mít vlastnost (atribut) %1 v případě, že je potomkem %3.</translation>
+    <translation>%2 nesmí mít vlastnost %1 v případě, že je potomkem %3.</translation>
   </message>
   <message>
     <location line="+347"/>
     <source>The attribute %1 can only appear on the first %2 element.</source>
-    <translation>Pouze první %2-prvek smí mít vlastnost (atribut) %1.</translation>
+    <translation>Pouze první %2-prvek smí mít vlastnost %1.</translation>
   </message>
   <message>
     <location line="-1271"/>
     <source>Element %1 must have either a %2-attribute or a sequence constructor.</source>
-    <translation>Prvek %1 musí mít buď jednu %2-vlastnost (atribut) nebo se musí používat stavitel posloupnosti.</translation>
+    <translation>Prvek %1 musí mít buď jednu %2-vlastnost nebo se musí používat stavitel posloupnosti.</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../src/xmlpatterns/parser/qquerytransformparser.cpp" line="-2821"/>
+    <location filename="../src/xmlpatterns/parser/qquerytransformparser.cpp" line="-2891"/>
     <source>Module imports must occur before function, variable, and option declarations.</source>
     <translation>Zavedení modulů musí nastat před prohlášeními funkcí, proměnných a voleb.</translation>
   </message>
@@ -7456,7 +8506,7 @@
   <message>
     <location filename="../src/xmlpatterns/parser/qxslttokenizer.cpp" line="+125"/>
     <source>When a parameter is required, a default value cannot be supplied through a %1-attribute or a sequence constructor.</source>
-    <translation>Výchozí hodnota požadovaného parametru nemůže být zadána ani prostřednictvím %1-vlastnosti (atributu) ani přes stavitele posloupnosti.</translation>
+    <translation>Výchozí hodnota požadovaného parametru nemůže být zadána ani prostřednictvím %1-vlastnosti ani přes stavitele posloupnosti.</translation>
   </message>
   <message>
     <location filename="../src/xmlpatterns/parser/qquerytransformparser.cpp" line="+967"/>
@@ -7474,7 +8524,7 @@
     <translation>Hodnoty typu %1 nesmí ýt přísudkem. Pro přísudky jsou přípustné pouze typ číselný nebo účinný booleánský.</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../src/xmlpatterns/parser/qquerytransformparser.cpp" line="+2609"/>
+    <location filename="../src/xmlpatterns/parser/qquerytransformparser.cpp" line="+2679"/>
     <source>%1 is not a valid name for a processing-instruction.</source>
     <translation>%1 není platným názvem pokynu pro zpracování.</translation>
   </message>
@@ -7486,7 +8536,7 @@
   <message>
     <location filename="../src/xmlpatterns/utils/qoutputvalidator.cpp" line="-7"/>
     <source>It&apos;s not possible to add attributes after any other kind of node.</source>
-    <translation>Vlastnosti (atributy) nesmí následovat za jinými druhy uzlů.</translation>
+    <translation>Vlastnosti nesmí následovat za jinými druhy uzlů.</translation>
   </message>
   <message>
     <location filename="../src/xmlpatterns/parser/qxslttokenizer.cpp" line="+655"/>
@@ -7509,12 +8559,11 @@
     <translation>Parameter funkce nelze prohlásit za tunel.</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../src/xmlpatterns/parser/qmaintainingreader.cpp" line="-12"/>
     <source>XSL-T attributes on XSL-T elements must be in the null namespace, not in the XSL-T namespace which %1 is.</source>
-    <translation>XSL-T vlastnosti (atributy) XSL-T prvku musí být v nulovém jmenném prostoru, nikoli v XSL-T jmenném prostoru, jako %1.</translation>
+    <translation type="obsolete">XSL-T vlastnosti XSL-T prvku musí být v nulovém jmenném prostoru, nikoli v XSL-T jmenném prostoru, jako %1.</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../src/xmlpatterns/parser/qquerytransformparser.cpp" line="-2893"/>
+    <location filename="../src/xmlpatterns/parser/qquerytransformparser.cpp" line="-2963"/>
     <source>The namespace of a user defined function in a library module must be equivalent to the module namespace. In other words, it should be %1 instead of %2</source>
     <translation>Jmenný prostor uživatelem stanovené funkce v modulu knihovny musí odpovídat jmennému prostoru modulu (Jinými slovy by měl být %1 namísto %2) </translation>
   </message>
@@ -7531,12 +8580,12 @@
   <message>
     <location filename="../src/xmlpatterns/parser/qxslttokenizer.cpp" line="-1304"/>
     <source>In a simplified stylesheet module, attribute %1 must be present.</source>
-    <translation>Ve zjednodušeném modulu stylového listu musí být přítomna vlastnost (atribut) %1.</translation>
+    <translation>Ve zjednodušeném modulu stylového listu musí být přítomna vlastnost %1.</translation>
   </message>
   <message>
     <location line="-189"/>
     <source>Unknown XSL-T attribute %1.</source>
-    <translation>Neznámá XSL-T vlastnost (atribut): %1.</translation>
+    <translation>Neznámá XSL-T vlastnost: %1.</translation>
   </message>
   <message>
     <location filename="../src/xmlpatterns/parser/qquerytransformparser.cpp" line="-483"/>
@@ -7549,7 +8598,7 @@
     <translation>přesně jeden</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../src/xmlpatterns/functions/qpatternplatform.cpp" line="+99"/>
+    <location filename="../src/xmlpatterns/functions/qpatternplatform.cpp" line="+100"/>
     <source>%1 is an invalid regular expression pattern: %2</source>
     <translation>%1 není platným pravidelným výrazem: %2</translation>
   </message>
@@ -7559,7 +8608,7 @@
     <translation>Prvek %1 nesmí stát na tomto místě.</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../src/xmlpatterns/parser/qquerytransformparser.cpp" line="+1791"/>
+    <location filename="../src/xmlpatterns/parser/qquerytransformparser.cpp" line="+1811"/>
     <source>The Schema Validation Feature is not supported. Hence, %1-expressions may not be used.</source>
     <translation>%1-výrazy se nemohou používat, protože funkce prohlášení schématu platným není podporována.</translation>
   </message>
@@ -7574,9 +8623,8 @@
     <translation>%1 se nemůže používat, protože tento procesor nepodporuje žádné schéma.</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../src/xmlpatterns/parser/qmaintainingreader.cpp" line="-13"/>
     <source>Attribute %1 cannot appear on the element %2. Allowed is %3, and the standard attributes.</source>
-    <translation>Prvek %2 může mít jen %3 nebo obvyklé vlastnosti (atributy), ne však %1.</translation>
+    <translation type="obsolete">Prvek %2 může mít jen %3 nebo obvyklé vlastnosti, ne však %1.</translation>
   </message>
   <message>
     <location filename="../src/xmlpatterns/data/qatomicmathematicians.cpp" line="+129"/>
@@ -7590,12 +8638,11 @@
     <translation>Požadované kardinální číslo (mohutnost množiny) je %1 (v současnosti %2).</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../src/xmlpatterns/parser/qquerytransformparser.cpp" line="-5588"/>
     <source>A construct was encountered which only is allowed in XQuery.</source>
-    <translation>Tento výtvor je přípustný pouze v XQuery.</translation>
+    <translation type="obsolete">Tento výtvor je přípustný pouze v XQuery.</translation>
   </message>
   <message>
-    <location line="+6309"/>
+    <location filename="../src/xmlpatterns/parser/qquerytransformparser.cpp" line="+771"/>
     <source>No function by name %1 is available.</source>
     <translation>Neexistuje žádná funkce s názvem %1.</translation>
   </message>
@@ -7610,17 +8657,16 @@
     <translation>%1 není atomárním typem. Operace představení se dají provádět pouze s atomárními typy.</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../src/xmlpatterns/functions/qcomparingaggregator.cpp" line="+197"/>
     <source>The first argument to %1 cannot be of type %2.</source>
-    <translation>První argument %1 nemůže být typu %2.</translation>
+    <translation type="obsolete">První argument %1 nemůže být typu %2.</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../src/xmlpatterns/parser/qquerytransformparser.cpp" line="-554"/>
+    <location line="-554"/>
     <source>The namespace URI must be a constant and cannot use enclosed expressions.</source>
     <translation>Jmenný prostor-URI musí být konstantou a nesmí používat vložené výrazy.</translation>
   </message>
   <message>
-    <location line="-2728"/>
+    <location line="-2798"/>
     <source>Prefix %1 is already declared in the prolog.</source>
     <translation>Předpona %1 byla prohlášena již v předmluvě (prologu).</translation>
   </message>
@@ -7681,7 +8727,7 @@
     <translation>Předloha s názvem %1 už byla prohlášena.</translation>
   </message>
   <message>
-    <location line="+6306"/>
+    <location line="+6376"/>
     <source>It is not possible to bind to the prefix %1</source>
     <translation>Předponu %1 nelze spojit</translation>
   </message>
@@ -7701,7 +8747,7 @@
     <translation>Kódování %1 není podporováno.</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../src/xmlpatterns/parser/qquerytransformparser.cpp" line="-2514"/>
+    <location filename="../src/xmlpatterns/parser/qquerytransformparser.cpp" line="-2584"/>
     <source>The name of an option must have a prefix. There is no default namespace for options.</source>
     <translation>Název volby musí mít předponu. Pro volby není žádná předloha pro jmenný prostor.</translation>
   </message>
@@ -7711,9 +8757,8 @@
     <translation>Prvek %1 musí stát jako poslední.</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../src/xmlpatterns/parser/qmaintainingreader.cpp" line="-9"/>
     <source>Attribute %1 cannot appear on the element %2. Allowed is %3, %4, and the standard attributes.</source>
-    <translation>Prvek %2 může mít jen vlastnost (atribut) %3, %4 nebo vlastnosti (atributy), které jsou obvyklé, ne však %1.</translation>
+    <translation type="obsolete">Prvek %2 může mít jen vlastnost %3, %4 nebo vlastnosti, které jsou obvyklé, ne však %1.</translation>
   </message>
   <message>
     <location filename="../src/xmlpatterns/expr/qqnameconstructor_p.h" line="-12"/>
@@ -7721,7 +8766,7 @@
     <translation>Neexistuje žádné svázání jmenného prostoru pro předponu %1 v %2</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../src/xmlpatterns/parser/qquerytransformparser.cpp" line="+3168"/>
+    <location filename="../src/xmlpatterns/parser/qquerytransformparser.cpp" line="+3238"/>
     <source>The name %1 does not refer to any schema type.</source>
     <translation>Název %1 nemá žádnou spojitost s jakýmkoli typem schématu.</translation>
   </message>
@@ -7731,14 +8776,29 @@
     <translation>Předponu %1 lze spojit pouze s %2. Toto je prohlášeno již dopředu..</translation>
   </message>
   <message>
-    <location line="-5920"/>
+    <location line="-6517"/>
+    <source>W3C XML Schema identity constraint selector</source>
+    <translation>Přepínač omezení totožnosti W3C XML schéma</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+3"/>
+    <source>W3C XML Schema identity constraint field</source>
+    <translation>Pole omezení totožnosti W3C XML schéma</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+4"/>
+    <source>A construct was encountered which is disallowed in the current language(%1).</source>
+    <translation>Narazilo se na výtvor, který v nynějším jazyce není povolen (%1).</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+520"/>
     <source>The initialization of variable %1 depends on itself</source>
     <translation>Inicializace proměnné %1 je závislá na její vlastní hodnotě</translation>
   </message>
   <message>
     <location filename="../src/xmlpatterns/expr/qdocumentcontentvalidator.cpp" line="+86"/>
     <source>An attribute node cannot be a child of a document node. Therefore, the attribute %1 is out of place.</source>
-    <translation>Uzel vlastnosti (atributu) se nesmí objevit jako potomek uzlu dokumentu. Objevil se uzel vlastnosti (atributu) s názvem %1, který je proto nevhodný.</translation>
+    <translation>Uzel vlastnosti se nesmí objevit jako potomek uzlu dokumentu. Objevil se uzel vlastnosti s názvem %1, který je proto nevhodný.</translation>
   </message>
   <message>
     <location filename="../src/xmlpatterns/data/qabstractdatetime.cpp" line="-68"/>
@@ -7756,9 +8816,8 @@
     <translation>Neexistuje žádné svázání jmenného prostoru pro předponu %1</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../src/xmlpatterns/acceltree/qacceltreebuilder.cpp" line="-13"/>
     <source>An %1-attribute with value %2 has already been declared.</source>
-    <translation>Prvek má již jednu vlastnost (atribut) s názvem %1 s hodnotou %2.</translation>
+    <translation type="obsolete">Prvek má již jednu vlastnost s názvem %1 s hodnotou %2.</translation>
   </message>
   <message>
     <location filename="../src/xmlpatterns/data/qhexbinary.cpp" line="+19"/>
@@ -7771,13 +8830,13 @@
     <translation>žádný nebo více</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../src/xmlpatterns/parser/qquerytransformparser.cpp" line="+2412"/>
+    <location filename="../src/xmlpatterns/parser/qquerytransformparser.cpp" line="+2482"/>
     <location line="+71"/>
     <source>%1 is not in the in-scope attribute declarations. Note that the schema import feature is not supported.</source>
-    <translation>%1 se nenachází v oblasti pod prohlášením vlastností (atributů). Všimněte si, že funkce zavedení schématu není podporována.</translation>
+    <translation>%1 se nenachází v oblasti pod prohlášením vlastností. Všimněte si, že funkce zavedení schématu není podporována.</translation>
   </message>
   <message>
-    <location line="-2760"/>
+    <location line="-2830"/>
     <source>When function %1 is used for matching inside a pattern, the argument must be a variable reference or a string literal.</source>
     <translation>Při použití funkce %1 k vyhodnocování uvnitř vyhledávacího vzoru musí být argumentem odkaz na proměnnou nebo řetězec tvořený písmeny.</translation>
   </message>
@@ -7797,9 +8856,8 @@
     <translation>Nelze představit datum (Přetečení).</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../src/xmlpatterns/expr/qcomparisonplatform.cpp" line="+14"/>
     <source>Operator %1 is not available between atomic values of type %2 and %3.</source>
-    <translation>Operátor %1 se nemůže používat u atomárních hodnot typů %2 a %3.</translation>
+    <translation type="obsolete">Operátor %1 se nemůže používat u atomárních hodnot typů %2 a %3.</translation>
   </message>
   <message>
     <location filename="../src/xmlpatterns/functions/qtimezonefns.cpp" line="+87"/>
@@ -7822,14 +8880,12 @@
     <translation>%1 není celočíselným údajem o minutách.</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../src/xmlpatterns/expr/qcastingplatform.cpp" line="+31"/>
     <source>Failure when casting from %1 to %2: %3</source>
-    <translation>Operace předvedení od %1 do %2 se nepodařila: %3</translation>
+    <translation type="obsolete">Operace předvedení od %1 do %2 se nepodařila: %3</translation>
   </message>
   <message>
-    <location line="-58"/>
     <source>It is not possible to cast from %1 to %2.</source>
-    <translation>Nelze provádět žádnou operaci předvedení od %1 do %2.</translation>
+    <translation type="obsolete">Nelze provádět žádnou operaci předvedení od %1 do %2.</translation>
   </message>
   <message>
     <location filename="../src/xmlpatterns/parser/qquerytransformparser.cpp" line="-4204"/>
@@ -7837,24 +8893,23 @@
     <translation>Neexistuje žádná proměnná s názvem %1</translation>
   </message>
   <message>
-    <location line="+5849"/>
+    <location line="+5919"/>
     <source>Namespace %1 can only be bound to %2 (and it is, in either case, pre-declared).</source>
     <translation>Jmenný prostor %1 lze spojit pouze s %2. Toto je stanoveno již dopředu.</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../src/xmlpatterns/data/qabstractfloatmathematician.cpp" line="+13"/>
     <source>The second operand in a division, %1, cannot be zero (%2).</source>
-    <translation>Druhá veličina, operand, dělení %1 nesmí být nula (%2).</translation>
+    <translation type="obsolete">Druhá veličina, operand, dělení %1 nesmí být nula (%2).</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../src/xmlpatterns/parser/qquerytransformparser.cpp" line="-6100"/>
+    <location line="-6170"/>
     <source>Only one %1 declaration can occur in the query prolog.</source>
     <translation>Předmluva k dotazu (prolog) smí obsahovat pouze jedno %1-prohlášení.</translation>
   </message>
   <message>
     <location filename="../src/xmlpatterns/parser/qxslttokenizer.cpp" line="-151"/>
     <source>Element %1 must have at least one of the attributes %2 or %3.</source>
-    <translation>Prvek %1 musí mít alespoň jednu z vlastností (atributů) %2 nebo %3.</translation>
+    <translation>Prvek %1 musí mít alespoň jednu z vlastností %2 nebo %3.</translation>
   </message>
   <message>
     <location filename="../src/xmlpatterns/functions/qdatetimefn.cpp" line="+86"/>
@@ -7871,19 +8926,1437 @@
     <source>The last step in a path must contain either nodes or atomic values. It cannot be a mixture between the two.</source>
     <translation>Poslední krok cesty musí obsahovat buď jen uzly nebo jen atomární hodnoty. Nesmí se vyskytovat společně.</translation>
   </message>
+  <message>
+    <location filename="../src/xmlpatterns/schema/qxsdparticlechecker.cpp" line="+165"/>
+    <source>Empty particle cannot be derived from non-empty particle.</source>
+    <translation>Prázdnou částici nelze odvodit z částice, která není prázdná.</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+15"/>
+    <source>Derived particle is missing element %1.</source>
+    <translation>V odvozené částici chybí prvek %1.</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+7"/>
+    <source>Derived element %1 is missing value constraint as defined in base particle.</source>
+    <translation>V odvozeném prvku %1 chybí omezení hodnoty, jak je to stanoveno v základní částici.</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+5"/>
+    <source>Derived element %1 has weaker value constraint than base particle.</source>
+    <translation>Odvozený prvek %1 má slabší omezení hodnoty než má základní částice.</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+7"/>
+    <source>Fixed value constraint of element %1 differs from value constraint in base particle.</source>
+    <translation>Pevné omezení hodnoty prvku %1 se liší od omezení hodnoty základní částici.</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+7"/>
+    <source>Derived element %1 cannot be nillable as base element is not nillable.</source>
+    <translation>Odvozený prvek %1 nemůže mít žádnou vlastnost &apos;nillable&apos;, neboť základní prvek žádnou nestanovuje.</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+10"/>
+    <source>Block constraints of derived element %1 must not be more weaker than in the base element.</source>
+    <translation>Omezení bloku odvozeného prvku %1 nesmí být slabší než v základním prvku.</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+11"/>
+    <source>Simple type of derived element %1 cannot be validly derived from base element.</source>
+    <translation>Jednoduchý typ odvozeného prvku %1 nemůže být platně odvozen ze základního prvku.</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+5"/>
+    <source>Complex type of derived element %1 cannot be validly derived from base element.</source>
+    <translation>Složitý typ odvozeného prvku %1 nemůže být platně odvozen ze základního prvku.</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+24"/>
+    <source>Element %1 is missing in derived particle.</source>
+    <translation>Prvek %1 chybí v odvozené částici.</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+18"/>
+    <source>Element %1 does not match namespace constraint of wildcard in base particle.</source>
+    <translation>Prvek %1 neodpovídá omezení jmenného prostoru zástupného symbolu (vzor hledání) v základní částici.</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+11"/>
+    <source>Wildcard in derived particle is not a valid subset of wildcard in base particle.</source>
+    <translation>Zástupný symbol (vzor hledání) v odvozené částici není platnou dílčí množinou zástupného symbolu v základní částici.</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+5"/>
+    <source>processContent of wildcard in derived particle is weaker than wildcard in base particle.</source>
+    <translation>Vlastnost processContent zástupného symbolu (vzor hledání) odvozené částice je slabší než zástupný symbol (vzor hledání) v základní částici.</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+240"/>
+    <source>Derived particle allows content that is not allowed in the base particle.</source>
+    <translation>Odvozená částice dovoluje obsah, který není přípustný pro základní částici.</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../src/xmlpatterns/schema/qxsdschemachecker.cpp" line="+227"/>
+    <source>%1 has inheritance loop in its base type %2.</source>
+    <translation>%1 má ve svém základním typu %2 v kruzích prováděnou dědičnost.</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+5"/>
+    <location line="+24"/>
+    <source>Circular inheritance of base type %1.</source>
+    <translation>V kruzích prováděná dědičnost v základním typu %1.</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+11"/>
+    <source>Circular inheritance of union %1.</source>
+    <translation>V kruzích prováděná dědičnost při sjednocení %1.</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+25"/>
+    <source>%1 is not allowed to derive from %2 by restriction as the latter defines it as final.</source>
+    <translation>%1 není dovoleno odvodit z %2 pomocí omezení, neboť posledně uvedený ji určuje jako konečnou.</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+5"/>
+    <source>%1 is not allowed to derive from %2 by extension as the latter defines it as final.</source>
+    <translation>%1 není dovoleno odvodit z %2 pomocí rozšíření, neboť posledně uvedený ji určuje jako konečnou.</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+31"/>
+    <source>Base type of simple type %1 cannot be complex type %2.</source>
+    <translation>Složitý typ %2 nemůže být základním typem jednoduchého typu %1.</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+9"/>
+    <source>Simple type %1 cannot have direct base type %2.</source>
+    <translation>Jednoduchý typ %1 nemůže mít přímý základní typ %2.</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+33"/>
+    <location line="+9"/>
+    <source>Simple type %1 is not allowed to have base type %2.</source>
+    <translation>Jednoduchý typ %1 nesmí mít základní typ %2.</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+12"/>
+    <source>Simple type %1 can only have simple atomic type as base type.</source>
+    <translation>Jednoduchý typ %1 může mít jen jednoduchý malinký základní typ.</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+6"/>
+    <source>Simple type %1 cannot derive from %2 as the latter defines restriction as final.</source>
+    <translation>Jednoduchý typ %1 nesmí být odvozen z %2 , neboť poslední určuje omezení jako konečné.</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+13"/>
+    <location line="+484"/>
+    <source>Variety of item type of %1 must be either atomic or union.</source>
+    <translation>Rozmanitost složkových typů %1 musí být buď malinká nebo sjednocení.</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="-474"/>
+    <location line="+483"/>
+    <source>Variety of member types of %1 must be atomic.</source>
+    <translation>Rozmanitost členských typů %1 musí být malinká.</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="-470"/>
+    <location line="+451"/>
+    <source>%1 is not allowed to derive from %2 by list as the latter defines it as final.</source>
+    <translation>%1 není dovoleno odvodit z %2 pomocí seznamu, neboť posledně uvedený ji určuje jako konečnou.</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="-431"/>
+    <source>Simple type %1 is only allowed to have %2 facet.</source>
+    <translation>Jednoduchý typ %1 může mít jen stránky %2.</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+10"/>
+    <source>Base type of simple type %1 must have variety of type list.</source>
+    <translation>Základní typ jednoduchého typu %1 musí mít rozmanitost seznamu typů.</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+6"/>
+    <source>Base type of simple type %1 has defined derivation by restriction as final.</source>
+    <translation>Základní typ jednoduchého typu %1 určuje sjednocení pomocí omezení jako konečné.</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+6"/>
+    <source>Item type of base type does not match item type of %1.</source>
+    <translation>Složkový typ základního typu neodpovídá složkovému typu %1.</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+26"/>
+    <location line="+93"/>
+    <source>Simple type %1 contains not allowed facet type %2.</source>
+    <translation>Jednoduchý typ %1 obsahuje nedovolený typ stránky %2.</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="-72"/>
+    <location line="+413"/>
+    <source>%1 is not allowed to derive from %2 by union as the latter defines it as final.</source>
+    <translation>%1 není dovoleno odvodit z %2 pomocí sjednocení, neboť posledně uvedený ji určuje jako konečnou.</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="-404"/>
+    <source>%1 is not allowed to have any facets.</source>
+    <translation>%1 nesmí mít žádné stránky.</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+8"/>
+    <source>Base type %1 of simple type %2 must have variety of union.</source>
+    <translation>Základní typ %1 jednoduchého typu %2 musí mít rozmanitost sjednocení typů.</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+9"/>
+    <source>Base type %1 of simple type %2 is not allowed to have restriction in %3 attribute.</source>
+    <translation>Základní typ %1 jednoduchého typu %2 nesmí mít žádné omezení vlastnosti %3.</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+18"/>
+    <source>Member type %1 cannot be derived from member type %2 of %3&apos;s base type %4.</source>
+    <translation>Členský typ %1 nemůže být odvozen z členského typu %2 ze základního typu %4 %3.</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+65"/>
+    <source>Derivation method of %1 must be extension because the base type %2 is a simple type.</source>
+    <translation>Rozšíření s musí používat jako způsob dědičnosti (odvození) pro %1, neboť základní typ %2 je jednoduchým typem.</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+30"/>
+    <source>Complex type %1 has duplicated element %2 in its content model.</source>
+    <translation>Složitý typ %1 má zdvojený prvek %2 ve svém modelu obsahu.</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+8"/>
+    <source>Complex type %1 has non-deterministic content.</source>
+    <translation>Složitý typ %1 má ne-neměnný obsah.</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+21"/>
+    <source>Attributes of complex type %1 are not a valid extension of the attributes of base type %2: %3.</source>
+    <translation>Vlastnosti složitého typu %1 nejsou žádným platným rozšířením vlastností základního typu %2: %3.</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+37"/>
+    <source>Content model of complex type %1 is not a valid extension of content model of %2.</source>
+    <translation>Model obsahu složitého typu %1 není žádným platným rozšířením modelu obsahu %2.</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+10"/>
+    <source>Complex type %1 must have simple content.</source>
+    <translation>Složitý typ %1 musí mít jednoduchý obsah.</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+7"/>
+    <source>Complex type %1 must have the same simple type as its base class %2.</source>
+    <translation>Složitý typ %1 musí mít jednoduchý obsah.</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+67"/>
+    <source>Complex type %1 cannot be derived from base type %2%3.</source>
+    <translation>Složitý typ %2 nemůže být odvozen ze základního typu %2%3.</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+14"/>
+    <source>Attributes of complex type %1 are not a valid restriction from the attributes of base type %2: %3.</source>
+    <translation>Vlastnosti složitého typu %1 nejsou žádným platným omezením vlastností základního typu %2: %3.</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+14"/>
+    <source>Complex type %1 with simple content cannot be derived from complex base type %2.</source>
+    <translation>Složitý typ %1 s jednoduchým obsahem nemůže být odvozen ze složitého základního typu %2.</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+35"/>
+    <source>Item type of simple type %1 cannot be a complex type.</source>
+    <translation>Složkový typ jednoduchého typu %1 nemůže být složitým typem.</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+44"/>
+    <source>Member type of simple type %1 cannot be a complex type.</source>
+    <translation>Členský typ jednoduchého typu %1 nemůže být složitým typem.</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+8"/>
+    <source>%1 is not allowed to have a member type with the same name as itself.</source>
+    <translation>%1 nesmí mít členský typ se stejným názvem, jaký má sám.</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+83"/>
+    <location line="+29"/>
+    <location line="+34"/>
+    <source>%1 facet collides with %2 facet.</source>
+    <translation>Stránka %1 se střetává se stránkou %2.</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="-20"/>
+    <source>%1 facet must have the same value as %2 facet of base type.</source>
+    <translation>Stránka %1 musí mít tutéž hodnotu, jakou má stránka %2 základního typu.</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+37"/>
+    <source>%1 facet must be equal or greater than %2 facet of base type.</source>
+    <translation>Stránka %1 musí být stejná nebo větší než stránka %2 základního typu.</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+19"/>
+    <location line="+125"/>
+    <location line="+55"/>
+    <location line="+12"/>
+    <location line="+91"/>
+    <location line="+58"/>
+    <location line="+34"/>
+    <location line="+35"/>
+    <source>%1 facet must be less than or equal to %2 facet of base type.</source>
+    <translation>Stránka %1 musí být menší nebo stejná jako stránka %2 základního typu.</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="-389"/>
+    <source>%1 facet contains invalid regular expression</source>
+    <translation>Stránka %1 obsahuje neplatný pravidelný výraz</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+15"/>
+    <source>Unknown notation %1 used in %2 facet.</source>
+    <translation>Stránka %2 obsahuje neplatné zaznamenání %1.</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+20"/>
+    <source>%1 facet contains invalid value %2: %3.</source>
+    <translation>Stránka %1 obsahuje neplatnou hodnotu %2: %3.</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+22"/>
+    <source>%1 facet cannot be %2 or %3 if %4 facet of base type is %5.</source>
+    <translation>Stránka %1 nesmí být %2 nebo %3, pokud je stránka %4 základního typu %5.</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+11"/>
+    <source>%1 facet cannot be %2 if %3 facet of base type is %4.</source>
+    <translation>Stránka %1 nesmí být %2, pokud je stránka %3 základního typu %4.</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+20"/>
+    <location line="+55"/>
+    <location line="+230"/>
+    <source>%1 facet must be less than or equal to %2 facet.</source>
+    <translation>Stránka %1 musí být menší nebo stejná jako stránka %2.</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="-257"/>
+    <location line="+134"/>
+    <location line="+82"/>
+    <source>%1 facet must be less than %2 facet of base type.</source>
+    <translation>Stránka %1 musí být menší než stránka %2 základního typu.</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="-201"/>
+    <location line="+79"/>
+    <source>%1 facet and %2 facet cannot appear together.</source>
+    <translation>Stránky %1 a %2 se nemohou objevit spolu.</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="-27"/>
+    <location line="+12"/>
+    <location line="+113"/>
+    <source>%1 facet must be greater than %2 facet of base type.</source>
+    <translation>Stránka %1 musí být větší než stránka %2 základního typu.</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="-86"/>
+    <location line="+58"/>
+    <source>%1 facet must be less than %2 facet.</source>
+    <translation>Stránka %1 musí být menší než stránka %2.</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="-42"/>
+    <location line="+58"/>
+    <source>%1 facet must be greater than or equal to %2 facet of base type.</source>
+    <translation>Stránka %1 musí být větší nebo stejná jako stránka %2 základního typu.</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+113"/>
+    <source>Simple type contains not allowed facet %1.</source>
+    <translation>Jednoduchý typ obsahuje nedovolenou stránku %1.</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+12"/>
+    <source>%1, %2, %3, %4, %5 and %6 facets are not allowed when derived by list.</source>
+    <translation>Stránky %1, %2, %3, %4, %5 a %6 nejsou při odvození (dědičnosti) pomocí seznamu dovoleny.</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+16"/>
+    <source>Only %1 and %2 facets are allowed when derived by union.</source>
+    <translation>Při odvození (dědičnosti) pomocí sjednocení jsou dovoleny pouze stránky %1 a %2.</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+23"/>
+    <location line="+16"/>
+    <source>%1 contains %2 facet with invalid data: %3.</source>
+    <translation>%1 obsahuje stránku %2 s neplatnými daty: %3.</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+24"/>
+    <source>Attribute group %1 contains attribute %2 twice.</source>
+    <translation>Skupina vlastností %1 obsahuje vlastnost %2 dvakrát.</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+9"/>
+    <source>Attribute group %1 contains two different attributes that both have types derived from %2.</source>
+    <translation>Skupina vlastností %1 obsahuje dvě rozdílné vlastnosti, obě s typy, které jsou odvozeny z %2.</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+8"/>
+    <source>Attribute group %1 contains attribute %2 that has value constraint but type that inherits from %3.</source>
+    <translation>Skupina vlastností %1 obsahuje vlastnost %2 s omezením hodnoty, typ je ale odvozen z %3.</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+23"/>
+    <source>Complex type %1 contains attribute %2 twice.</source>
+    <translation>Složitý typ %1 obsahuje vlastnost %2 dvakrát.</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+9"/>
+    <source>Complex type %1 contains two different attributes that both have types derived from %2.</source>
+    <translation>Složitý typ %1 obsahuje dvě rozdílné vlastnosti, obě s typy, které jsou odvozeny z %2.</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+8"/>
+    <source>Complex type %1 contains attribute %2 that has value constraint but type that inherits from %3.</source>
+    <translation>Složitý typ %1 obsahuje vlastnost %2 s omezením hodnoty, typ je ale odvozen z %3.</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+43"/>
+    <source>Element %1 is not allowed to have a value constraint if its base type is complex.</source>
+    <translation>Prvek %1 nesmí mít omezení hodnoty, když je základní typ složitý.</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+7"/>
+    <source>Element %1 is not allowed to have a value constraint if its type is derived from %2.</source>
+    <translation>Prvek %1 nesmí mít omezení hodnoty, když je jeho typ odvozen z %2.</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+10"/>
+    <location line="+11"/>
+    <source>Value constraint of element %1 is not of elements type: %2.</source>
+    <translation>Omezení hodnoty prvku %1 není z typu prvku: %2.</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+13"/>
+    <source>Element %1 is not allowed to have substitution group affiliation as it is no global element.</source>
+    <translation>Prvek %1 nesmí patřit k skupině nahrazení, neboť není celkovým prvkem.</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+28"/>
+    <source>Type of element %1 cannot be derived from type of substitution group affiliation.</source>
+    <translation>Typ prvku %1 nemůže být odvozen z typu příslušné skupiny nahrazení.</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+41"/>
+    <source>Value constraint of attribute %1 is not of attributes type: %2.</source>
+    <translation>Omezení hodnoty vlastnosti %1 není z typu vlastnosti: %2.</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+9"/>
+    <source>Attribute %1 has value constraint but has type derived from %2.</source>
+    <translation>Vlastnost %1 má mezení hodnoty, ale její typ je odvozen z %2.</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+56"/>
+    <source>%1 attribute in derived complex type must be %2 like in base type.</source>
+    <translation>Vlastnost %1 v odvozeném složitém typu musí být jako v základním typu %2.</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+11"/>
+    <source>Attribute %1 in derived complex type must have %2 value constraint like in base type.</source>
+    <translation>Vlastnost %1 v odvozeném složitém typu musí mít omezení hodnoty jako v základním typu %2.</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+9"/>
+    <source>Attribute %1 in derived complex type must have the same %2 value constraint like in base type.</source>
+    <translation>Vlastnost %1 v odvozeném složitém typu musí mít stejné omezení hodnoty %2 jako v základním typu.</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+7"/>
+    <source>Attribute %1 in derived complex type must have %2 value constraint.</source>
+    <translation>Vlastnost %1 v odvozeném složitém typu musí omezení hodnoty %2.</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+18"/>
+    <source>processContent of base wildcard must be weaker than derived wildcard.</source>
+    <translation>Vlastnost &apos;processContent&apos; základního zástupného symbolu (vzor hledání) musí být slabší než odvozený zástupný symbol (vzor hledání).</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+39"/>
+    <location line="+15"/>
+    <source>Element %1 exists twice with different types.</source>
+    <translation>Prvek %1 existuje dvakrát s rozdílnými typy.</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+28"/>
+    <source>Particle contains non-deterministic wildcards.</source>
+    <translation>Částice obsahuje ne-neměnné zástupné symboly (vzory hledání).</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../src/xmlpatterns/schema/qxsdschemahelper.cpp" line="+691"/>
+    <location line="+63"/>
+    <source>Base attribute %1 is required but derived attribute is not.</source>
+    <translation>Základní vlastnost %1 je vyžadována, ale odvozená vlastnost není.</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="-57"/>
+    <source>Type of derived attribute %1 cannot be validly derived from type of base attribute.</source>
+    <translation>Typ odvozené vlastnosti %1 nemůže být platně odvozen z typu základní vlastnosti.</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+28"/>
+    <source>Value constraint of derived attribute %1 does not match value constraint of base attribute.</source>
+    <translation>Omezení hodnoty odvozené vlastnosti %1 neodpovídá omezení hodnoty základní vlastnosti.</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+5"/>
+    <source>Derived attribute %1 does not exists in the base definition.</source>
+    <translation>Odvozená vlastnost %1 neexistuje v základním vymezení.</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+11"/>
+    <source>Derived attribute %1 does not match the wildcard in the base definition.</source>
+    <translation>Odvozená vlastnost %1 neodpovídá zástupnému symbolu (vzoru hledání) v základním vymezení.</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+17"/>
+    <source>Base attribute %1 is required but missing in derived definition.</source>
+    <translation>Základní vlastnost %1 je vyžadována, ale chybí v odvozeném vymezení.</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+9"/>
+    <source>Derived definition contains an %1 element that does not exists in the base definition</source>
+    <translation>Odvozené vymezení obsahuje prvek %1, který v základním vymezení neexistuje</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+5"/>
+    <source>Derived wildcard is not a subset of the base wildcard.</source>
+    <translation>Odvozený zástupný symbol (vzor hledání) není žádnou dílčí množinou základního zástupného symbolu (vzoru hledání).</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+5"/>
+    <source>%1 of derived wildcard is not a valid restriction of %2 of base wildcard</source>
+    <translation>Vlastnost %1 odvozeného zástupného symbolu (vzoru hledání) není platným omezením %2 základního zástupného symbolu (vzoru hledání)</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+23"/>
+    <source>Attribute %1 from base type is missing in derived type.</source>
+    <translation>Vlastnost %1 základního typu chybí v odvozeném typu.</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+5"/>
+    <source>Type of derived attribute %1 differs from type of base attribute.</source>
+    <translation>Typ odvozené vlastnosti %1 se liší od typu základní vlastnosti.</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+8"/>
+    <source>Base definition contains an %1 element that is missing in the derived definition</source>
+    <translation>Základní vymezení obsahuje prvek %1, který v odvozeném vymezení chybí</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../src/xmlpatterns/schema/qxsdschemaparser.cpp" line="+170"/>
+    <source>Can not process unknown element %1, expected elements are: %2.</source>
+    <translation>Nelze zpracovat neznámý prvek %1, očekávanými prvky jsou: %2.</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+13"/>
+    <source>Element %1 is not allowed in this scope, possible elements are: %2.</source>
+    <translation>Prvek %1 není v této oblasti dovolen; možnými prvky jsou: %2.</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+16"/>
+    <source>Child element is missing in that scope, possible child elements are: %1.</source>
+    <translation>Podprvek v oblasti chybí; možnými podprvky jsou: %1.</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+127"/>
+    <source>Document is not a XML schema.</source>
+    <translation>Dokument není schématem XML.</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+22"/>
+    <source>%1 attribute of %2 element contains invalid content: {%3} is not a value of type %4.</source>
+    <translation>Vlastnost %1 prvku %2 obsahuje neplatný obsah: {%3} není hodnotou typu %4.</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+6"/>
+    <source>%1 attribute of %2 element contains invalid content: {%3}.</source>
+    <translation>Vlastnost %1 prvku %2 obsahuje neplatný obsah: {%3}.</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+26"/>
+    <source>Target namespace %1 of included schema is different from the target namespace %2 as defined by the including schema.</source>
+    <translation>Cílový jmenný prostor %1 zahrnutého schématu se liší od jím vymezeného cílového jmenného prostoru %2.</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+14"/>
+    <location line="+11"/>
+    <source>Target namespace %1 of imported schema is different from the target namespace %2 as defined by the importing schema.</source>
+    <translation>Cílový jmenný prostor %1 zavedeného schématu se liší od jím vymezeného cílového jmenného prostoru %2.</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+237"/>
+    <source>%1 element is not allowed to have the same %2 attribute value as the target namespace %3.</source>
+    <translation>Prvek %1 nemůže stanovit cílový jmenný prostor %3 jako hodnotu vlastnosti %2.</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+8"/>
+    <source>%1 element without %2 attribute is not allowed inside schema without target namespace.</source>
+    <translation>Ve schématu bez jmenného prostoru musí mít prvek %1 vlastnost %2.</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+833"/>
+    <location line="+158"/>
+    <source>%1 element is not allowed inside %2 element if %3 attribute is present.</source>
+    <translation>Když je přítomna vlastnost %3, nesmí se vyskytovat prvek %1 v prvku %2.</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="-97"/>
+    <location line="+119"/>
+    <location line="+92"/>
+    <source>%1 element has neither %2 attribute nor %3 child element.</source>
+    <translation>Prvek %1 nemá ani vlastnost %2 ani podprvek %3.</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+835"/>
+    <location line="+1474"/>
+    <location line="+232"/>
+    <location line="+7"/>
+    <location line="+260"/>
+    <location line="+17"/>
+    <location line="+258"/>
+    <location line="+6"/>
+    <location line="+17"/>
+    <location line="+6"/>
+    <location line="+17"/>
+    <location line="+11"/>
+    <location line="+11"/>
+    <location line="+11"/>
+    <source>%1 element with %2 child element must not have a %3 attribute.</source>
+    <translation>Prvek %1 nesmí mít vlastnost %3, když existuje podprvek %2.</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="-1325"/>
+    <source>%1 attribute of %2 element must be %3 or %4.</source>
+    <translation>Vlastnost %1 prvku %2 může být jen %3 nebo %4.</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+36"/>
+    <source>%1 attribute of %2 element must have a value of %3.</source>
+    <translation>Vlastnost %1 prvku %2 musí mít hodnotu %3.</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+7"/>
+    <location line="+34"/>
+    <source>%1 attribute of %2 element must have a value of %3 or %4.</source>
+    <translation>Vlastnost %1 prvku %2 může mít jen jednu z hodnot %3 nebo %4.</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+319"/>
+    <location line="+129"/>
+    <location line="+9"/>
+    <location line="+7"/>
+    <location line="+7"/>
+    <location line="+327"/>
+    <location line="+203"/>
+    <location line="+6"/>
+    <location line="+6"/>
+    <location line="+6"/>
+    <location line="+6"/>
+    <location line="+6"/>
+    <location line="+6"/>
+    <location line="+77"/>
+    <source>%1 element must not have %2 and %3 attribute together.</source>
+    <translation>Vlastnosti %2 a %3 se v prvku %1 nemohou objevit společně.</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="-768"/>
+    <location line="+222"/>
+    <source>Content of %1 attribute of %2 element must not be from namespace %3.</source>
+    <translation>Obsah vlastnosti %1 prvku %2 nemůže pocházet ze jmenného prostoru %3.</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="-215"/>
+    <location line="+222"/>
+    <source>%1 attribute of %2 element must not be %3.</source>
+    <translation>Vlastnost %1 prvku %2 nemůže být %3.</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="-64"/>
+    <source>%1 attribute of %2 element must have the value %3 because the %4 attribute is set.</source>
+    <translation>Vlastnost %1 prvku %2 musí mít hodnotu %3, protože je nastavena vlastnost %4.</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+187"/>
+    <source>Specifying use=&apos;prohibited&apos; inside an attribute group has no effect.</source>
+    <translation>Zadání use=&apos;prohibited&apos; ve skupině vlastností nemá naprosto žádný účinek.</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+353"/>
+    <source>%1 element must have either %2 or %3 attribute.</source>
+    <translation>Prvek %1 musí mít buď vlastnost %2 nebo %3.</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+554"/>
+    <source>%1 element must have either %2 attribute or %3 or %4 as child element.</source>
+    <translation>Prvek %1 musí mít buď vlastnost %2, nebo mít %3 nebo %4 jako podprvek.</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+55"/>
+    <source>%1 element requires either %2 or %3 attribute.</source>
+    <translation>Prvek %1 vyžaduje buď vlastnost %2 nebo %3.</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+19"/>
+    <source>Text or entity references not allowed inside %1 element</source>
+    <translation>Text nebo odkazy na entitu nejsou v prvku %1 dovoleny</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+41"/>
+    <location line="+112"/>
+    <source>%1 attribute of %2 element must contain %3, %4 or a list of URIs.</source>
+    <translation>Vlastnost %1 prvku %2 musí obsahovat %3, %4 nebo seznam adres (URL).</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+126"/>
+    <source>%1 element is not allowed in this context.</source>
+    <translation>Prvek %1 není v této souvislosti dovolen.</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+53"/>
+    <source>%1 attribute of %2 element has larger value than %3 attribute.</source>
+    <translation>Hodnota vlastnosti %1 prvku %2 je větší než hodnota vlastnosti %3.</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+25"/>
+    <source>Prefix of qualified name %1 is not defined.</source>
+    <translation>Předpona způsobilého názvu %1 není stanovena.</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+65"/>
+    <location line="+61"/>
+    <source>%1 attribute of %2 element must either contain %3 or the other values.</source>
+    <translation>Hodnota vlastnosti %1 prvku %2 musí obsahovat buď %3 nebo jiné hodnoty.</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+131"/>
+    <source>Component with id %1 has been defined previously.</source>
+    <translation>Součást s ID %1 je již stanovena.</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+17"/>
+    <source>Element %1 already defined.</source>
+    <translation>Prvek %1 je již stanoven.</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+11"/>
+    <source>Attribute %1 already defined.</source>
+    <translation>Vlastnost %1 je již stanovena.</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+15"/>
+    <source>Type %1 already defined.</source>
+    <translation>Typ %1 je již stanoven.</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+23"/>
+    <source>Attribute group %1 already defined.</source>
+    <translation>Skupina vlastností %1 je již stanovena.</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+11"/>
+    <source>Element group %1 already defined.</source>
+    <translation>Skupina prvků %1 je již stanovena.</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+11"/>
+    <source>Notation %1 already defined.</source>
+    <translation>Zápis %1 je již stanoven.</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+11"/>
+    <source>Identity constraint %1 already defined.</source>
+    <translation>Omezení totožnosti %1 je již stanoveno.</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+11"/>
+    <source>Duplicated facets in simple type %1.</source>
+    <translation>Zdvojené stránky v jednoduchém typu %1.</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../src/xmlpatterns/schema/qxsdschemaresolver.cpp" line="+354"/>
+    <source>%1 references unknown %2 or %3 element %4.</source>
+    <translation>%1 odkazuje na neznámý prvek %4 (%2 nebo %3).</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+10"/>
+    <source>%1 references identity constraint %2 that is no %3 or %4 element.</source>
+    <translation>%1 odkazuje na omezení totožnosti %2, které není ani prvek &apos;%3&apos; ani &apos;%4&apos;.</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+10"/>
+    <source>%1 has a different number of fields from the identity constraint %2 that it references.</source>
+    <translation>U %1 se liší počet polí od omezení totožnosti %2, na kterou odkazuje.</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+23"/>
+    <source>Base type %1 of %2 element cannot be resolved.</source>
+    <translation>Základní typ %1 prvku %2 nemůže být vyřešen.</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+84"/>
+    <source>Item type %1 of %2 element cannot be resolved.</source>
+    <translation>Složkový typ %1 prvku %2 nemůže být vyřešen.</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+31"/>
+    <source>Member type %1 of %2 element cannot be resolved.</source>
+    <translation>Členský typ %1 prvku %2 nemůže být vyřešen.</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+28"/>
+    <location line="+408"/>
+    <location line="+30"/>
+    <source>Type %1 of %2 element cannot be resolved.</source>
+    <translation>Typ %1 prvku %2 nemůže být vyřešen.</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="-416"/>
+    <source>Base type %1 of complex type cannot be resolved.</source>
+    <translation>Základní typ %1 složitého typu nemůže být vyřešen.</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+9"/>
+    <source>%1 cannot have complex base type that has a %2.</source>
+    <translation>%1 nelze mít žádný složitý základní typ, který má %2.</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+279"/>
+    <source>Content model of complex type %1 contains %2 element so it cannot be derived by extension from a non-empty type.</source>
+    <translation>Model obsahu složitého typu %1 obsahuje prvek %2; nelze jej proto odvodit pomocí rozšíření z ne-prázdného typu.</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+6"/>
+    <source>Complex type %1 cannot be derived by extension from %2 as the latter contains %3 element in its content model.</source>
+    <translation>Složitý typ %1 nemůže být odvozen pomocí rozšíření z %2, neboť poslední obsahuje prvek &apos;%3&apos; ve svém modelu obsahu.</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+101"/>
+    <source>Type of %1 element must be a simple type, %2 is not.</source>
+    <translation>Typ prvku %1 musí být jednoduchým prvkem, což %2 není.</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+62"/>
+    <source>Substitution group %1 of %2 element cannot be resolved.</source>
+    <translation>Skupina nahrazení %1 prvku %2 nemůže být vyřešena.</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+9"/>
+    <source>Substitution group %1 has circular definition.</source>
+    <translation>Skupina nahrazení %1 má v kruzích prováděné vymezení.</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+120"/>
+    <location line="+7"/>
+    <source>Duplicated element names %1 in %2 element.</source>
+    <translation>Název prvku %1 se vyskytuje v prvku %2 vícekrát.</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+29"/>
+    <location line="+52"/>
+    <location line="+71"/>
+    <location line="+28"/>
+    <source>Reference %1 of %2 element cannot be resolved.</source>
+    <translation>Odkaz %1 prvku %2 nemůže být vyřešen.</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="-138"/>
+    <source>Circular group reference for %1.</source>
+    <translation>V kruzích prováděný skupinový odkaz pro %1.</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+16"/>
+    <source>%1 element is not allowed in this scope</source>
+    <translation>Prvek %1 není v této oblasti dovolen</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+5"/>
+    <source>%1 element cannot have %2 attribute with value other than %3.</source>
+    <translation>Hodnota vlastnosti %2 prvku %1 může být pouze %3.</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+8"/>
+    <source>%1 element cannot have %2 attribute with value other than %3 or %4.</source>
+    <translation>Hodnota vlastnosti %2 prvku %1 může být pouze %3 nebo %4.</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+91"/>
+    <source>%1 or %2 attribute of reference %3 does not match with the attribute declaration %4.</source>
+    <translation>Vlastnost %1 nebo %2 odkazu %3 neodpovídá prohlášení vlastnosti %4.</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+25"/>
+    <source>Attribute group %1 has circular reference.</source>
+    <translation>Skupina vlastnosti %1 má kruzích prováděný odkaz.</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+131"/>
+    <source>%1 attribute in %2 must have %3 use like in base type %4.</source>
+    <translation>Vlastnost %1 v %2 musí mít použití &apos;%3&apos; jako v základním typu %4.</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+52"/>
+    <source>Attribute wildcard of %1 is not a valid restriction of attribute wildcard of base type %2.</source>
+    <translation>Zástupný symbol vlastnosti (vzor hledání) %1není platným omezením zástupného symbolu vlastnosti (vzoru hledání) základního typu %2.</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+7"/>
+    <source>%1 has attribute wildcard but its base type %2 has not.</source>
+    <translation>%1 má zástupný symbol vlastnosti (vzor hledání), ale jeho základní typ %2 nemá.</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+26"/>
+    <source>Union of attribute wildcard of type %1 and attribute wildcard of its base type %2 is not expressible.</source>
+    <translation>Sjednocení zástupného symbolu vlastnosti (vzoru hledání) typu %1 a zástupného symbolu vlastnosti (vzoru hledání) jeho základního typu %2 není vyjádřitelné.</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+48"/>
+    <source>Enumeration facet contains invalid content: {%1} is not a value of type %2.</source>
+    <translation>Výčtová stránka obsahuje neplatný obsah: {%1} není hodnotou typu %2.</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+10"/>
+    <source>Namespace prefix of qualified name %1 is not defined.</source>
+    <translation>Předpona jmenného prostoru způsobilého názvu %1 není stanovena.</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+51"/>
+    <location line="+18"/>
+    <source>%1 element %2 is not a valid restriction of the %3 element it redefines: %4.</source>
+    <translation>Prvek %2 (%1) není platným omezením přepisovaného prvku (%3): %4.</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../src/xmlpatterns/schema/qxsdtypechecker.cpp" line="+233"/>
+    <location line="+7"/>
+    <location line="+21"/>
+    <source>%1 is not valid according to %2.</source>
+    <translation>%1 je podle %2 neplatné.</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+167"/>
+    <source>String content does not match the length facet.</source>
+    <translation>Obsah řetězce znaků neodpovídá stránce délky.</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+8"/>
+    <source>String content does not match the minLength facet.</source>
+    <translation>Obsah řetězce znaků neodpovídá stránce délky (nejmenší údaj, &apos;minLength&apos;).</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+8"/>
+    <source>String content does not match the maxLength facet.</source>
+    <translation>Obsah řetězce znaků neodpovídá stránce délky (největší údaj; &apos;maxLength&apos;).</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+18"/>
+    <source>String content does not match pattern facet.</source>
+    <translation>Obsah řetězce znaků neodpovídá stránce vzoru pro hledání.</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+18"/>
+    <source>String content is not listed in the enumeration facet.</source>
+    <translation>Obsah řetězce znaků není obsažen ve výčtové stránce.</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+17"/>
+    <source>Signed integer content does not match the maxInclusive facet.</source>
+    <translation>Celočíselná hodnota označená znaménkem neodpovídá stránce &apos;maxInclusive&apos;.</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+8"/>
+    <source>Signed integer content does not match the maxExclusive facet.</source>
+    <translation>Celočíselná hodnota označená znaménkem neodpovídá stránce &apos;maxExclusive&apos;.</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+8"/>
+    <source>Signed integer content does not match the minInclusive facet.</source>
+    <translation>Celočíselná hodnota označená znaménkem neodpovídá stránce &apos;minInclusive&apos;.</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+8"/>
+    <source>Signed integer content does not match the minExclusive facet.</source>
+    <translation>Celočíselná hodnota označená znaménkem neodpovídá stránce &apos;minExclusive&apos;.</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+18"/>
+    <source>Signed integer content is not listed in the enumeration facet.</source>
+    <translation>Celočíselná hodnota označená znaménkem není obsažena ve výčtové stránce.</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+18"/>
+    <source>Signed integer content does not match pattern facet.</source>
+    <translation>Celočíselná hodnota označená znaménkem neodpovídá stránce vzoru pro hledání.</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+9"/>
+    <source>Signed integer content does not match in the totalDigits facet.</source>
+    <translation>Celočíselná hodnota označená znaménkem neodpovídá stránce &apos;totalDigits&apos;.</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+17"/>
+    <source>Unsigned integer content does not match the maxInclusive facet.</source>
+    <translation>Celočíselná hodnota jsoucí bez znaménka neodpovídá stránce &apos;maxInclusive&apos;.</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+8"/>
+    <source>Unsigned integer content does not match the maxExclusive facet.</source>
+    <translation>Celočíselná hodnota jsoucí bez znaménka neodpovídá stránce &apos;maxExclusive&apos;.</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+8"/>
+    <source>Unsigned integer content does not match the minInclusive facet.</source>
+    <translation>Celočíselná hodnota jsoucí bez znaménka neodpovídá stránce &apos;minInclusive&apos;.</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+8"/>
+    <source>Unsigned integer content does not match the minExclusive facet.</source>
+    <translation>Celočíselná hodnota jsoucí bez znaménka neodpovídá stránce &apos;minExclusive&apos;.</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+18"/>
+    <source>Unsigned integer content is not listed in the enumeration facet.</source>
+    <translation>Celočíselná hodnota jsoucí bez znaménka není obsažena ve výčtové stránce.</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+18"/>
+    <source>Unsigned integer content does not match pattern facet.</source>
+    <translation>Celočíselná hodnota jsoucí bez znaménka neodpovídá stránce vzoru pro hledání.</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+9"/>
+    <source>Unsigned integer content does not match in the totalDigits facet.</source>
+    <translation>Celočíselná hodnota jsoucí bez znaménka neodpovídá stránce &apos;totalDigits&apos;.</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+17"/>
+    <source>Double content does not match the maxInclusive facet.</source>
+    <translation>Číslo s pohyblivou čárkou neodpovídá stránce &apos;maxInclusive&apos;.</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+8"/>
+    <source>Double content does not match the maxExclusive facet.</source>
+    <translation>Číslo s pohyblivou čárkou neodpovídá stránce &apos;maxExclusive&apos;.</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+8"/>
+    <source>Double content does not match the minInclusive facet.</source>
+    <translation>Číslo s pohyblivou čárkou neodpovídá stránce &apos;minInclusive&apos;.</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+8"/>
+    <source>Double content does not match the minExclusive facet.</source>
+    <translation>Číslo s pohyblivou čárkou neodpovídá stránce &apos;minExclusive&apos;.</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+18"/>
+    <source>Double content is not listed in the enumeration facet.</source>
+    <translation>Číslo s pohyblivou čárkou není obsaženo ve výčtové stránce.</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+18"/>
+    <source>Double content does not match pattern facet.</source>
+    <translation>Číslo s pohyblivou čárkou neodpovídá stránce vzoru pro hledání.</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+18"/>
+    <source>Decimal content does not match in the fractionDigits facet.</source>
+    <translation>Desetinné číslo neodpovídá stránce &apos;fractionDigits&apos;.</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+9"/>
+    <source>Decimal content does not match in the totalDigits facet.</source>
+    <translation>Desetinné číslo neodpovídá stránce &apos;totalDigits&apos;.</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+14"/>
+    <source>Date time content does not match the maxInclusive facet.</source>
+    <translation>Údaj o datu neodpovídá stránce &apos;maxInclusive&apos;.</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+8"/>
+    <source>Date time content does not match the maxExclusive facet.</source>
+    <translation>Údaj o datu neodpovídá stránce &apos;maxExclusive&apos;.</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+8"/>
+    <source>Date time content does not match the minInclusive facet.</source>
+    <translation>Údaj o datu neodpovídá stránce &apos;minInclusive&apos;.</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+8"/>
+    <source>Date time content does not match the minExclusive facet.</source>
+    <translation>Údaj o datu neodpovídá stránce &apos;minExclusive&apos;.</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+18"/>
+    <source>Date time content is not listed in the enumeration facet.</source>
+    <translation>Údaj o datu není obsažen ve výčtové stránce.</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+18"/>
+    <source>Date time content does not match pattern facet.</source>
+    <translation>Údaj o datu neodpovídá stránce vzoru pro hledání.</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+15"/>
+    <source>Duration content does not match the maxInclusive facet.</source>
+    <translation>Údaj o době trvání neodpovídá stránce &apos;maxInclusive&apos;.</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+9"/>
+    <source>Duration content does not match the maxExclusive facet.</source>
+    <translation>Údaj o době trvání neodpovídá stránce &apos;maxExclusive&apos;.</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+9"/>
+    <source>Duration content does not match the minInclusive facet.</source>
+    <translation>Údaj o době trvání neodpovídá stránce &apos;minInclusive&apos;.</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+9"/>
+    <source>Duration content does not match the minExclusive facet.</source>
+    <translation>Údaj o době trvání neodpovídá stránce &apos;minExclusive&apos;.</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+18"/>
+    <source>Duration content is not listed in the enumeration facet.</source>
+    <translation>Údaj o době trvání není obsažen ve výčtové stránce.</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+18"/>
+    <source>Duration content does not match pattern facet.</source>
+    <translation>Údaj o době trvání neodpovídá stránce vzoru pro hledání.</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+27"/>
+    <source>Boolean content does not match pattern facet.</source>
+    <translation>Booleánská hodnota neodpovídá stránce vzoru pro hledání.</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+17"/>
+    <source>Binary content does not match the length facet.</source>
+    <translation>Binární obsah neodpovídá stránce délky.</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+8"/>
+    <source>Binary content does not match the minLength facet.</source>
+    <translation>Binární obsah neodpovídá stránce &apos;minLength&apos;.</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+8"/>
+    <source>Binary content does not match the maxLength facet.</source>
+    <translation>Binární obsah neodpovídá stránce &apos;maxLength&apos;.</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+18"/>
+    <source>Binary content is not listed in the enumeration facet.</source>
+    <translation>Binární obsah není obsažen ve výčtové stránce.</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+27"/>
+    <source>Invalid QName content: %1.</source>
+    <translation>Obsah způsobilého názvu (&apos;QName&apos;) je neplatný: %1.</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+17"/>
+    <source>QName content is not listed in the enumeration facet.</source>
+    <translation>Obsah způsobilého názvu (&apos;QName&apos;) není obsažen ve výčtové stránce.</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+18"/>
+    <source>QName content does not match pattern facet.</source>
+    <translation>Obsah způsobilého názvu (&apos;QName&apos;) neodpovídá stránce vzoru pro hledání.</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+36"/>
+    <source>Notation content is not listed in the enumeration facet.</source>
+    <translation>Obsah zápisu není obsažen ve výčtové stránce.</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+19"/>
+    <source>List content does not match length facet.</source>
+    <translation>Obsah seznamu neodpovídá stránce délky.</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+7"/>
+    <source>List content does not match minLength facet.</source>
+    <translation>Obsah seznamu neodpovídá stránce &apos;minLength&apos;.</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+7"/>
+    <source>List content does not match maxLength facet.</source>
+    <translation>Obsah seznamu neodpovídá stránce &apos;maxLength&apos;.</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+90"/>
+    <source>List content is not listed in the enumeration facet.</source>
+    <translation>Obsah seznamu není obsažen ve výčtové stránce.</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+18"/>
+    <source>List content does not match pattern facet.</source>
+    <translation>Obsah seznamu neodpovídá stránce vzoru pro hledání.</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+39"/>
+    <source>Union content is not listed in the enumeration facet.</source>
+    <translation>Obsah sjednocení není obsažen ve výčtové stránce.</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+18"/>
+    <source>Union content does not match pattern facet.</source>
+    <translation>Obsah sjednocení neodpovídá stránce vzoru pro hledání.</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+15"/>
+    <source>Data of type %1 are not allowed to be empty.</source>
+    <translation>Data typu %1 nemohou být prázdná.</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../src/xmlpatterns/schema/qxsdvalidatinginstancereader.cpp" line="+160"/>
+    <source>Element %1 is missing child element.</source>
+    <translation>U prvku %1 chybí podprvek.</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+16"/>
+    <source>There is one IDREF value with no corresponding ID: %1.</source>
+    <translation>Existuje hodnota IDREF, pro kterou neexistuje příslušné ID: %1.</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+27"/>
+    <source>Loaded schema file is invalid.</source>
+    <translation>Nahraný soubor se schématem je neplatný.</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+16"/>
+    <source>%1 contains invalid data.</source>
+    <translation>%1 obsahuje neplatná data.</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+13"/>
+    <source>xsi:schemaLocation namespace %1 has already appeared earlier in the instance document.</source>
+    <translation>Jmenný prostor xsi:schemaLocation %1 byl již dříve v případovém dokumentu stanoven.</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+22"/>
+    <source>xsi:noNamespaceSchemaLocation cannot appear after the first no-namespace element or attribute.</source>
+    <translation>xsi:noNamespaceSchemaLocation se nemůže objevit po prvním prvku nebo vlastnosti bez jmenného prostoru.</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+18"/>
+    <source>No schema defined for validation.</source>
+    <translation>Pro schválení není stanoveno žádné schéma.</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+10"/>
+    <source>No definition for element %1 available.</source>
+    <translation>Pro prvek %1 není dostupné žádné vymezení.</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+18"/>
+    <location line="+49"/>
+    <location line="+142"/>
+    <source>Specified type %1 is not known to the schema.</source>
+    <translation>Zadaný typ %1 není ve schématu stanoven.</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="-176"/>
+    <source>Element %1 is not defined in this scope.</source>
+    <translation>Prvek %1 není v této oblasti stanoven.</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+43"/>
+    <source>Declaration for element %1 does not exist.</source>
+    <translation>Pro prvek %1 není dostupné žádné prohlášení.</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+12"/>
+    <source>Element %1 contains invalid content.</source>
+    <translation>Prvek %1 obsahuje neplatný obsah.</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+73"/>
+    <source>Element %1 is declared as abstract.</source>
+    <translation>Prvek %1 je prohlášen jako abstraktní.</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+7"/>
+    <source>Element %1 is not nillable.</source>
+    <translation>Prvek %1 nemá zadánu vlastnost &apos;nillable&apos;.</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+8"/>
+    <source>Attribute %1 contains invalid data: %2</source>
+    <translation>Vlastnost %1 obsahuje neplatná data: %2</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+8"/>
+    <source>Element contains content although it is nillable.</source>
+    <translation>Prvek má obsah, ačkoli je &apos;nillable&apos;.</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+6"/>
+    <source>Fixed value constrained not allowed if element is nillable.</source>
+    <translation>Pevné omezení hodnoty není dovoleno, pokud je prvek &apos;nillable&apos;.</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+32"/>
+    <source>Specified type %1 is not validly substitutable with element type %2.</source>
+    <translation>Zadaný typ %1 není platně nahraditelný typem prvku %2.</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+23"/>
+    <source>Complex type %1 is not allowed to be abstract.</source>
+    <translation>Složitý typ %1 nemůže být abstraktní.</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+21"/>
+    <source>Element %1 contains not allowed attributes.</source>
+    <translation>Prvek %1 obsahuje nepřípustné vlastnosti.</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+6"/>
+    <location line="+97"/>
+    <source>Element %1 contains not allowed child element.</source>
+    <translation>Prvek %1 obsahuje nepřípustný podprvek.</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="-76"/>
+    <location line="+93"/>
+    <source>Content of element %1 does not match its type definition: %2.</source>
+    <translation>Obsah prvku %1 neodpovídá vymezení svého typu: %2.</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="-85"/>
+    <location line="+92"/>
+    <location line="+41"/>
+    <source>Content of element %1 does not match defined value constraint.</source>
+    <translation>Obsah prvku %1 neodpovídá stanovenému omezení hodnoty.</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="-73"/>
+    <source>Element %1 contains not allowed child content.</source>
+    <translation>Prvek %1 obsahuje nepřípustný podobsah.</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+41"/>
+    <source>Element %1 contains not allowed text content.</source>
+    <translation>Prvek %1 obsahuje nepřípustný textový obsah.</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+18"/>
+    <source>Element %1 can not contain other elements, as it has a fixed content.</source>
+    <translation>Prvek %1 nesmí obsahovat žádné podprvky, protože má pevný obsah.</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+43"/>
+    <source>Element %1 is missing required attribute %2.</source>
+    <translation>U prvkuk %1 chybí vyžadovaná vlastnost %2.</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+29"/>
+    <source>Attribute %1 does not match the attribute wildcard.</source>
+    <translation>Vlastnost %1 neodpovídá zástupnému symbolu (vzoru hledání) vlastnosti.</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+9"/>
+    <source>Declaration for attribute %1 does not exist.</source>
+    <translation>Pro vlastnost %1 není dostupné žádné prohlášení.</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+6"/>
+    <source>Element %1 contains two attributes of type %2.</source>
+    <translation>Prvek %1 obsahuje dvě vlastnosti typu %2.</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+11"/>
+    <source>Attribute %1 contains invalid content.</source>
+    <translation>Vlastnost %1 obsahuje neplatný obsah.</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+7"/>
+    <source>Element %1 contains unknown attribute %2.</source>
+    <translation>Prvek %1 obsahuje neznámou vlastnost %2.</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+40"/>
+    <location line="+46"/>
+    <source>Content of attribute %1 does not match its type definition: %2.</source>
+    <translation>Obsah vlastnosti %1 neodpovídá vymezení svého typu: %2.</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="-38"/>
+    <location line="+46"/>
+    <source>Content of attribute %1 does not match defined value constraint.</source>
+    <translation>Obsah vlastnosti %1 neodpovídá stanovenému omezení hodnoty.</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+88"/>
+    <source>Non-unique value found for constraint %1.</source>
+    <translation>Pro omezení %1 byla nalezena ne jednoznačně stanovená hodnota.</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+20"/>
+    <source>Key constraint %1 contains absent fields.</source>
+    <translation>Omezení klíče %1 obsahuje nepřítomná pole.</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+18"/>
+    <source>Key constraint %1 contains references nillable element %2.</source>
+    <translation>Omezení klíče %1 obsahuje odkazy na prvek %2, který je &apos;nillable&apos;.</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+40"/>
+    <source>No referenced value found for key reference %1.</source>
+    <translation>Odkazovanou hodnotu odkazu na klíč %1 se nepodařilo najít.</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+64"/>
+    <source>More than one value found for field %1.</source>
+    <translation>Pro pole %1 bylo nalezeno více hodnot.</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+20"/>
+    <source>Field %1 has no simple type.</source>
+    <translation>Pole %1 nemá žádný jednoduchý typ.</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+73"/>
+    <source>ID value &apos;%1&apos; is not unique.</source>
+    <translation>Hodnota ID %1 není jednoznačná.</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+11"/>
+    <source>&apos;%1&apos; attribute contains invalid QName content: %2.</source>
+    <translation>Vlastnost %1 obsahuje neplatný způsobilý název: %2.</translation>
+  </message>
 </context>
 <context>
   <name>VolumeSlider</name>
   <message>
-    <location filename="../src/3rdparty/phonon/phonon/volumeslider.cpp" line="+67"/>
     <source>Muted</source>
-    <translation>Ztlumení</translation>
+    <translation type="obsolete">Ztlumení</translation>
   </message>
   <message>
-    <location line="+5"/>
-    <location line="+15"/>
     <source>Volume: %1%</source>
-    <translation>Hlasitost: %1%</translation>
+    <translation type="obsolete">Hlasitost: %1%</translation>
   </message>
 </context>
 </TS>

Modified: trunk/lang/qt_es.ts
===================================================================
--- trunk/lang/qt_es.ts	2010-03-03 15:23:26 UTC (rev 875)
+++ trunk/lang/qt_es.ts	2010-03-03 19:09:56 UTC (rev 876)
@@ -3078,8 +3078,8 @@
     <translation type="obsolete">&lt;p&gt;Este programa utiliza la versión %1 de Qt.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <source>&lt;h3&gt;About Qt&lt;/h3&gt;%1&lt;p&gt;Qt is a C++ toolkit for cross-platform application development.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Qt provides single-source portability across MS&amp;nbsp;Windows, Mac&amp;nbsp;OS&amp;nbsp;X, Linux, and all major commercial Unix variants. Qt is also available for embedded devices as Qtopia Core.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Qt is a Trolltech product. See &lt;a href=&quot;http://qtsoftware.com/qt/&quot;&gt;qtsoftware.com/qt/&lt;/a&gt; for more information.&lt;/p&gt;</source>
-    <translation type="obsolete">&lt;h3&gt;Acerca de Qt&lt;/h3&gt;%1&lt;p&gt;Qt es un toolkit en C++ para desarrollo de aplicaciones multiplataforma.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Qt proporciona portabilidad del código entre MS&amp;nbsp;Windows, Mac&amp;nbsp;OS&amp;nbsp;X, Linux y todas las variantes comerciales de Unix importantes. Qt también está disponible para sistemas empotrados bajo el nombre Qtopia Core.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Qt es un producto de Trolltech. Visite &lt;a href=&quot;http://qtsoftware.com/qt/&quot;&gt;qtsoftware.com/qt/&lt;/a&gt; para obtener más información.&lt;/p&gt;</translation>
+    <source>&lt;h3&gt;About Qt&lt;/h3&gt;%1&lt;p&gt;Qt is a C++ toolkit for cross-platform application development.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Qt provides single-source portability across MS&amp;nbsp;Windows, Mac&amp;nbsp;OS&amp;nbsp;X, Linux, and all major commercial Unix variants. Qt is also available for embedded devices as Qtopia Core.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Qt is a Trolltech product. See &lt;a href=&quot;http://qt.nokia.com/&quot;&gt;qt.nokia.com&lt;/a&gt; for more information.&lt;/p&gt;</source>
+    <translation type="obsolete">&lt;h3&gt;Acerca de Qt&lt;/h3&gt;%1&lt;p&gt;Qt es un toolkit en C++ para desarrollo de aplicaciones multiplataforma.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Qt proporciona portabilidad del código entre MS&amp;nbsp;Windows, Mac&amp;nbsp;OS&amp;nbsp;X, Linux y todas las variantes comerciales de Unix importantes. Qt también está disponible para sistemas empotrados bajo el nombre Qtopia Core.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Qt es un producto de Trolltech. Visite &lt;a href=&quot;http://qt.nokia.com/&quot;&gt;qt.nokia.com&lt;/a&gt; para obtener más información.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
     <location line="-1605"/>
@@ -3093,12 +3093,12 @@
   </message>
   <message>
     <location line="+1570"/>
-    <source>&lt;h3&gt;About Qt&lt;/h3&gt;&lt;p&gt;This program uses Qt version %1.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Qt is a C++ toolkit for cross-platform application development.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Qt provides single-source portability across MS&amp;nbsp;Windows, Mac&amp;nbsp;OS&amp;nbsp;X, Linux, and all major commercial Unix variants. Qt is also available for embedded devices as Qt for Embedded Linux and Qt for Windows CE.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Qt is available under three different licensing options designed to accommodate the needs of our various users.&lt;/p&gt;Qt licensed under our commercial license agreement is appropriate for development of proprietary/commercial software where you do not want to share any source code with third parties or otherwise cannot comply with the terms of the GNU LGPL version 2.1 or GNU GPL version 3.0.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Qt licensed under the GNU LGPL version 2.1 is appropriate for the development of Qt applications (proprietary or open source) provided you can comply with the terms and conditions of the GNU LGPL version 2.1.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Qt licensed under the GNU General Public License version 3.0 is appropriate for the development of Qt applications where you wish to use such applications in combination with software subject to the terms of the GNU GPL version 3.0 or where you are otherwise willing to comply with the terms of the GNU GPL version 3.0.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Please see &lt;a href=&quot;http://www.qtsoftware.com/products/licensing&quot;&gt;www.qtsoftware.com/products/licensing&lt;/a&gt; for an overview of Qt licensing.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Copyright (C) 2009 Nokia Corporation and/or its subsidiary(-ies).&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Qt is a Nokia product. See &lt;a href=&quot;http://www.qtsoftware.com/qt/&quot;&gt;www.qtsoftware.com/qt&lt;/a&gt; for more information.&lt;/p&gt;</source>
+    <source>&lt;h3&gt;About Qt&lt;/h3&gt;&lt;p&gt;This program uses Qt version %1.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Qt is a C++ toolkit for cross-platform application development.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Qt provides single-source portability across MS&amp;nbsp;Windows, Mac&amp;nbsp;OS&amp;nbsp;X, Linux, and all major commercial Unix variants. Qt is also available for embedded devices as Qt for Embedded Linux and Qt for Windows CE.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Qt is available under three different licensing options designed to accommodate the needs of our various users.&lt;/p&gt;Qt licensed under our commercial license agreement is appropriate for development of proprietary/commercial software where you do not want to share any source code with third parties or otherwise cannot comply with the terms of the GNU LGPL version 2.1 or GNU GPL version 3.0.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Qt licensed under the GNU LGPL version 2.1 is appropriate for the development of Qt applications (proprietary or open source) provided you can comply with the terms and conditions of the GNU LGPL version 2.1.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Qt licensed under the GNU General Public License version 3.0 is appropriate for the development of Qt applications where you wish to use such applications in combination with software subject to the terms of the GNU GPL version 3.0 or where you are otherwise willing to comply with the terms of the GNU GPL version 3.0.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Please see &lt;a href=&quot;http://qt.nokia.com/products/licensing&quot;&gt;qt.nokia.com/products/licensing&lt;/a&gt; for an overview of Qt licensing.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Copyright (C) 2010 Nokia Corporation and/or its subsidiary(-ies).&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Qt is a Nokia product. See &lt;a href=&quot;http://qt.nokia.com/&quot;&gt;qt.nokia.com&lt;/a&gt; for more information.&lt;/p&gt;</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <source>&lt;p&gt;This program uses Qt Open Source Edition version %1.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Qt Open Source Edition is intended for the development of Open Source applications. You need a commercial Qt license for development of proprietary (closed source) applications.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Please see &lt;a href=&quot;http://qtsoftware.com/company/model/&quot;&gt;qtsoftware.com/company/model/&lt;/a&gt; for an overview of Qt licensing.&lt;/p&gt;</source>
-    <translation type="obsolete">&lt;p&gt;Este programa utiliza Qt Open Source Edition versión %1.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Qt Open Source Edition está dirigida al desarrollo de aplicaciones libres. Para desarrollar aplicaciones privativas (de código cerrado) necesita una licencia comercial de Qt.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Visite &lt;a href=&quot;http://qtsoftware.com/company/model/&quot;&gt;qtsoftware.com/company/model/&lt;/a&gt; para obtener una visión global de las licencias de Qt.&lt;/p&gt;</translation>
+    <source>&lt;p&gt;This program uses Qt Open Source Edition version %1.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Qt Open Source Edition is intended for the development of Open Source applications. You need a commercial Qt license for development of proprietary (closed source) applications.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Please see &lt;a href=&quot;http://qt.nokia.com/company/model/&quot;&gt;qt.nokia.com/company/model/&lt;/a&gt; for an overview of Qt licensing.&lt;/p&gt;</source>
+    <translation type="obsolete">&lt;p&gt;Este programa utiliza Qt Open Source Edition versión %1.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Qt Open Source Edition está dirigida al desarrollo de aplicaciones libres. Para desarrollar aplicaciones privativas (de código cerrado) necesita una licencia comercial de Qt.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Visite &lt;a href=&quot;http://qt.nokia.com/company/model/&quot;&gt;qt.nokia.com/company/model/&lt;/a&gt; para obtener una visión global de las licencias de Qt.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
 </context>
 <context>

Modified: trunk/lang/qt_fr.qm
===================================================================
(Binary files differ)

Modified: trunk/lang/qt_fr.ts
===================================================================
--- trunk/lang/qt_fr.ts	2010-03-03 15:23:26 UTC (rev 875)
+++ trunk/lang/qt_fr.ts	2010-03-03 19:09:56 UTC (rev 876)
@@ -50,7 +50,7 @@
   </message>
   <message>
     <source>remote media URL:</source>
-    <translation type="obsolete">URL distante :</translation>
+    <translation type="obsolete">URL distante :</translation>
   </message>
   <message>
     <source>run tests</source>
@@ -58,7 +58,7 @@
   </message>
   <message>
     <source>testing: %p%</source>
-    <translation type="obsolete">test de : %P%</translation>
+    <translation type="obsolete">test de : %P%</translation>
   </message>
 </context>
 <context>
@@ -197,7 +197,7 @@
   </message>
   <message>
     <source>Unknown media format: %1</source>
-    <translation type="obsolete">Format inconnu : %1</translation>
+    <translation type="obsolete">Format inconnu : %1</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Unable to flush media pipeline</source>
@@ -332,13 +332,13 @@
   <message>
     <location line="+8"/>
     <source>Read: %1</source>
-    <translation>Lecture : %1</translation>
+    <translation>Lecture : %1</translation>
   </message>
   <message>
     <location line="+6"/>
     <location line="+30"/>
     <source>Write: %1</source>
-    <translation>Écriture : %1</translation>
+    <translation>Écriture : %1</translation>
   </message>
   <message>
     <location line="-22"/>
@@ -388,19 +388,19 @@
   <message>
     <location line="-1991"/>
     <source>Look &amp;in:</source>
-    <translation>Chercher &amp;dans :</translation>
+    <translation>Chercher &amp;dans :</translation>
   </message>
   <message>
     <location line="+1"/>
     <location line="+1981"/>
     <location line="+16"/>
     <source>File &amp;name:</source>
-    <translation>&amp;Nom de fichier :</translation>
+    <translation>&amp;Nom de fichier :</translation>
   </message>
   <message>
     <location line="-1996"/>
     <source>File &amp;type:</source>
-    <translation>&amp;Type de fichier :</translation>
+    <translation>&amp;Type de fichier :</translation>
   </message>
   <message>
     <location line="+7"/>
@@ -581,7 +581,7 @@
   <message>
     <location line="+1"/>
     <source>&lt;qt&gt;Are you sure you wish to delete %1 &quot;%2&quot;?&lt;/qt&gt;</source>
-    <translation>&lt;qt&gt;Voulez-vous vraiment supprimer %1 &quot;%2&quot;?&lt;/qt&gt;</translation>
+    <translation>&lt;qt&gt;Voulez-vous vraiment supprimer %1 &quot;%2&quot; ?&lt;/qt&gt;</translation>
   </message>
   <message>
     <location line="+2"/>
@@ -622,7 +622,7 @@
   <message>
     <location line="-2"/>
     <source>Directory:</source>
-    <translation>Dossier :</translation>
+    <translation>Dossier :</translation>
   </message>
   <message>
     <location line="+40"/>
@@ -774,7 +774,7 @@
   <message>
     <location line="+1"/>
     <source>&amp;Redo</source>
-    <translation>A&amp;nnuler Annuler</translation>
+    <translation>&amp;Rétablir</translation>
   </message>
   <message>
     <location line="+5"/>
@@ -1038,7 +1038,7 @@
   <message>
     <location line="+2"/>
     <source>Incompatible Qt Library Error</source>
-    <translation>Erreur : bibliothèque Qt incompatible</translation>
+    <translation>Erreur : bibliothèque Qt incompatible</translation>
   </message>
   <message>
     <location filename="../src/gui/accessible/qaccessibleobject.cpp" line="+376"/>
@@ -1071,7 +1071,7 @@
   <message>
     <location/>
     <source>COM &amp;Object:</source>
-    <translation>&amp;Objet COM :</translation>
+    <translation>&amp;Objet COM :</translation>
   </message>
 </context>
 <context>
@@ -1097,37 +1097,37 @@
   <message>
     <location filename="../src/gui/dialogs/qcolordialog.cpp" line="+1253"/>
     <source>Hu&amp;e:</source>
-    <translation>&amp;Teinte :</translation>
+    <translation>&amp;Teinte :</translation>
   </message>
   <message>
     <location line="+1"/>
     <source>&amp;Sat:</source>
-    <translation>&amp;Saturation :</translation>
+    <translation>&amp;Saturation :</translation>
   </message>
   <message>
     <location line="+1"/>
     <source>&amp;Val:</source>
-    <translation>&amp;Valeur :</translation>
+    <translation>&amp;Valeur :</translation>
   </message>
   <message>
     <location line="+1"/>
     <source>&amp;Red:</source>
-    <translation>&amp;Rouge :</translation>
+    <translation>&amp;Rouge :</translation>
   </message>
   <message>
     <location line="+1"/>
     <source>&amp;Green:</source>
-    <translation>&amp;Vert :</translation>
+    <translation>&amp;Vert :</translation>
   </message>
   <message>
     <location line="+1"/>
     <source>Bl&amp;ue:</source>
-    <translation>Ble&amp;u :</translation>
+    <translation>Ble&amp;u :</translation>
   </message>
   <message>
     <location line="+1"/>
     <source>A&amp;lpha channel:</source>
-    <translation>Canal a&amp;lpha :</translation>
+    <translation>Canal a&amp;lpha :</translation>
   </message>
   <message>
     <location line="+101"/>
@@ -1339,7 +1339,7 @@
   <message>
     <location filename="../src/gui/dialogs/qdialog.cpp" line="+597"/>
     <source>What&apos;s This?</source>
-    <translation>Qu&apos;est-ce que c&apos;est ?</translation>
+    <translation>Qu&apos;est-ce que c&apos;est ?</translation>
   </message>
   <message>
     <location line="-115"/>
@@ -1669,7 +1669,7 @@
     <location line="+1054"/>
     <source>%1 already exists.
 Do you want to replace it?</source>
-    <translation>Le fichier %1 existe déjà. Voulez-vous l&apos;écraser ?</translation>
+    <translation>Le fichier %1 existe déjà. Voulez-vous l&apos;écraser ?</translation>
   </message>
   <message>
     <location line="+20"/>
@@ -1683,7 +1683,7 @@
   <message>
     <location filename="../src/gui/itemviews/qdirmodel.cpp" line="+402"/>
     <source>My Computer</source>
-    <translation>Mon ordinateur</translation>
+    <translation>Poste de travail</translation>
   </message>
   <message>
     <location filename="../src/gui/dialogs/qfiledialog.ui"/>
@@ -1695,13 +1695,13 @@
     <location/>
     <location filename="../src/gui/dialogs/qfiledialog_wince.ui"/>
     <source>Files of type:</source>
-    <translation>Fichiers de type :</translation>
+    <translation>Fichiers de type :</translation>
   </message>
   <message>
     <location filename="../src/gui/dialogs/qfiledialog.cpp" line="-1496"/>
     <location line="+648"/>
     <source>Directory:</source>
-    <translation>Dossier :</translation>
+    <translation>Dossier :</translation>
   </message>
   <message>
     <source>
@@ -1726,12 +1726,12 @@
     <source>&apos;%1&apos; is write protected.
 Do you want to delete it anyway?</source>
     <translation>&apos;%1&apos; est protégé en écriture.
-Voulez-vous quand même le supprimer?</translation>
+Voulez-vous quand même le supprimer ?</translation>
   </message>
   <message>
     <location line="+5"/>
     <source>Are sure you want to delete &apos;%1&apos;?</source>
-    <translation>Etes-vous sûr de vouloir supprimer &apos;%1&apos;?</translation>
+    <translation>Etes-vous sûr de vouloir supprimer &apos;%1&apos; ?</translation>
   </message>
   <message>
     <location line="+15"/>
@@ -1805,7 +1805,7 @@
     <location filename="../src/gui/dialogs/qfiledialog.cpp" line="-687"/>
     <location line="+652"/>
     <source>File &amp;name:</source>
-    <translation>&amp;Nom de fichier :</translation>
+    <translation>&amp;Nom de fichier :</translation>
   </message>
   <message>
     <location filename="../src/gui/dialogs/qfiledialog.ui"/>
@@ -2243,7 +2243,7 @@
     <location filename="../src/qt3support/network/q3ftp.cpp" line="+3"/>
     <source>Listing directory failed:
 %1</source>
-    <translation>Échec du listage du dossier :
+    <translation>Échec du listage du dossier :
 %1</translation>
   </message>
   <message>
@@ -2251,7 +2251,7 @@
     <location filename="../src/qt3support/network/q3ftp.cpp" line="+3"/>
     <source>Changing directory failed:
 %1</source>
-    <translation>Échec du changement de dossier :
+    <translation>Échec du changement de dossier :
 %1</translation>
   </message>
   <message>
@@ -2259,7 +2259,7 @@
     <location filename="../src/qt3support/network/q3ftp.cpp" line="+3"/>
     <source>Downloading file failed:
 %1</source>
-    <translation>Échec du téléchargement du fichier :
+    <translation>Échec du téléchargement du fichier :
 %1</translation>
   </message>
   <message>
@@ -2267,7 +2267,7 @@
     <location filename="../src/qt3support/network/q3ftp.cpp" line="+3"/>
     <source>Uploading file failed:
 %1</source>
-    <translation>Échec du télédéchargement :
+    <translation>Échec du télédéchargement :
 %1</translation>
   </message>
   <message>
@@ -2275,7 +2275,7 @@
     <location filename="../src/qt3support/network/q3ftp.cpp" line="+3"/>
     <source>Removing file failed:
 %1</source>
-    <translation>Échec de la suppression d&apos;un fichier :
+    <translation>Échec de la suppression d&apos;un fichier :
 %1</translation>
   </message>
   <message>
@@ -2283,7 +2283,7 @@
     <location filename="../src/qt3support/network/q3ftp.cpp" line="+3"/>
     <source>Creating directory failed:
 %1</source>
-    <translation>Échec de la création d&apos;un dossier :
+    <translation>Échec de la création d&apos;un dossier :
 %1</translation>
   </message>
   <message>
@@ -2291,7 +2291,7 @@
     <location filename="../src/qt3support/network/q3ftp.cpp" line="+3"/>
     <source>Removing directory failed:
 %1</source>
-    <translation>Échec de la suppression d&apos;un dossier :
+    <translation>Échec de la suppression d&apos;un dossier :
 %1</translation>
   </message>
   <message>
@@ -2718,7 +2718,7 @@
   <message>
     <location filename="../src/gui/dialogs/qinputdialog.cpp" line="+223"/>
     <source>Enter a value:</source>
-    <translation>Entrer une valeur :</translation>
+    <translation>Entrer une valeur :</translation>
   </message>
 </context>
 <context>
@@ -2738,7 +2738,7 @@
   <message>
     <location filename="../src/corelib/plugin/qlibrary.cpp" line="+378"/>
     <source>Could not mmap &apos;%1&apos;: %2</source>
-    <translation>Impossible d&apos;établir la projection en mémoire de &apos;%1&apos; : %2</translation>
+    <translation>Impossible d&apos;établir la projection en mémoire de &apos;%1&apos; : %2</translation>
   </message>
   <message>
     <location line="+22"/>
@@ -2748,7 +2748,7 @@
   <message>
     <location line="+6"/>
     <source>Could not unmap &apos;%1&apos;: %2</source>
-    <translation>Impossible de supprimer la projection en mémoire de &apos;%1&apos; : %2</translation>
+    <translation>Impossible de supprimer la projection en mémoire de &apos;%1&apos; : %2</translation>
   </message>
   <message>
     <location line="+302"/>
@@ -2785,19 +2785,19 @@
     <location filename="../src/corelib/plugin/qlibrary_unix.cpp" line="+209"/>
     <location filename="../src/corelib/plugin/qlibrary_win.cpp" line="+99"/>
     <source>Cannot load library %1: %2</source>
-    <translation>Impossible de charger la bibliothèque %1 : %2</translation>
+    <translation>Impossible de charger la bibliothèque %1 : %2</translation>
   </message>
   <message>
     <location line="+16"/>
     <location filename="../src/corelib/plugin/qlibrary_win.cpp" line="+26"/>
     <source>Cannot unload library %1: %2</source>
-    <translation>Impossible de décharger la bibliothèque %1 : %2</translation>
+    <translation>Impossible de décharger la bibliothèque %1 : %2</translation>
   </message>
   <message>
     <location line="+31"/>
     <location filename="../src/corelib/plugin/qlibrary_win.cpp" line="+15"/>
     <source>Cannot resolve symbol &quot;%1&quot; in %2: %3</source>
-    <translation>Impossible de résoudre le symbole &quot;%1&quot; dans %2 : %3</translation>
+    <translation>Impossible de résoudre le symbole &quot;%1&quot; dans %2 : %3</translation>
   </message>
 </context>
 <context>
@@ -2815,7 +2815,7 @@
   <message>
     <location line="+4"/>
     <source>&amp;Redo</source>
-    <translation>A&amp;nnuler Annuler</translation>
+    <translation>&amp;Rétablir</translation>
   </message>
   <message>
     <location line="+7"/>
@@ -2925,7 +2925,7 @@
   <message>
     <location line="+4"/>
     <source>%1: Unknown error</source>
-    <translation>%1 : erreur inconnue</translation>
+    <translation>%1 : erreur inconnue</translation>
   </message>
   <message>
     <location filename="../src/network/socket/qlocalsocket_unix.cpp" line="+4"/>
@@ -3221,8 +3221,8 @@
     <translation type="obsolete">&lt;p&gt;Ce programme utilise la version %1 de Qt.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <source>&lt;h3&gt;About Qt&lt;/h3&gt;%1&lt;p&gt;Qt is a C++ toolkit for cross-platform application development.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Qt provides single-source portability across MS&amp;nbsp;Windows, Mac&amp;nbsp;OS&amp;nbsp;X, Linux, and all major commercial Unix variants. Qt is also available for embedded devices as Qtopia Core.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Qt is a Trolltech product. See &lt;a href=&quot;http://qtsoftware.com/qt/&quot;&gt;qtsoftware.com/qt/&lt;/a&gt; for more information.&lt;/p&gt;</source>
-    <translation type="obsolete">&lt;h3&gt;A propos de Qt&lt;/h3&gt;%1&lt;p&gt;Qt est un toolkit C++ pour le développement d&apos;applications multi-platformes.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Qt fournit la portabilité du code source pour MS&amp;nbsp;Windows, Mac&amp;nbsp;OS&amp;nbsp;X, Linux et toutes les variantes commerciales majeures d&apos;Unix. Qt est aussi disponible pour les systèmes embarqués sous le nom Qtopia Core.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Qt est un produit de Trolltech. &lt;a href=&quot;http://qtsoftware.com/qt/&quot;&gt;qtsoftware.com/qt/&lt;/a&gt; for more information.&lt;/p&gt;</translation>
+    <source>&lt;h3&gt;About Qt&lt;/h3&gt;%1&lt;p&gt;Qt is a C++ toolkit for cross-platform application development.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Qt provides single-source portability across MS&amp;nbsp;Windows, Mac&amp;nbsp;OS&amp;nbsp;X, Linux, and all major commercial Unix variants. Qt is also available for embedded devices as Qtopia Core.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Qt is a Trolltech product. See &lt;a href=&quot;http://qt.nokia.com/&quot;&gt;qt.nokia.com/&lt;/a&gt; for more information.&lt;/p&gt;</source>
+    <translation type="obsolete">&lt;h3&gt;A propos de Qt&lt;/h3&gt;%1&lt;p&gt;Qt est un toolkit C++ pour le développement d&apos;applications multi-platformes.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Qt fournit la portabilité du code source pour MS&amp;nbsp;Windows, Mac&amp;nbsp;OS&amp;nbsp;X, Linux et toutes les variantes commerciales majeures d&apos;Unix. Qt est aussi disponible pour les systèmes embarqués sous le nom Qtopia Core.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Qt est un produit de Trolltech. &lt;a href=&quot;http://qt.nokia.com/&quot;&gt;qt.nokia.com&lt;/a&gt; for more information.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
     <location line="-1097"/>
@@ -3236,20 +3236,20 @@
   </message>
   <message>
     <location line="+1570"/>
-    <source>&lt;h3&gt;About Qt&lt;/h3&gt;&lt;p&gt;This program uses Qt version %1.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Qt is a C++ toolkit for cross-platform application development.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Qt provides single-source portability across MS&amp;nbsp;Windows, Mac&amp;nbsp;OS&amp;nbsp;X, Linux, and all major commercial Unix variants. Qt is also available for embedded devices as Qt for Embedded Linux and Qt for Windows CE.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Qt is available under three different licensing options designed to accommodate the needs of our various users.&lt;/p&gt;Qt licensed under our commercial license agreement is appropriate for development of proprietary/commercial software where you do not want to share any source code with third parties or otherwise cannot comply with the terms of the GNU LGPL version 2.1 or GNU GPL version 3.0.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Qt licensed under the GNU LGPL version 2.1 is appropriate for the development of Qt applications (proprietary or open source) provided you can comply with the terms and conditions of the GNU LGPL version 2.1.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Qt licensed under the GNU General Public License version 3.0 is appropriate for the development of Qt applications where you wish to use such applications in combination with software subject to the terms of the GNU GPL version 3.0 or where you are otherwise willing to comply with the terms of the GNU GPL version 3.0.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Please see &lt;a href=&quot;http://www.qtsoftware.com/products/licensing&quot;&gt;www.qtsoftware.com/products/licensing&lt;/a&gt; for an overview of Qt licensing.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Copyright (C) 2009 Nokia Corporation and/or its subsidiary(-ies).&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Qt is a Nokia product. See &lt;a href=&quot;http://www.qtsoftware.com/qt/&quot;&gt;www.qtsoftware.com/qt&lt;/a&gt; for more information.&lt;/p&gt;</source>
-    <translation type="unfinished">&lt;h3&gt;À propos de Qt&lt;/h3&gt;&lt;p&gt;Ce programme utilise la version %1 de Qt.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Qt est un toolkit C++ pour le développement d&apos;applications multiplateformes.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour un même code source, Qt fournit une portabilité sur MS&amp;nbsp;Windows, Mac&amp;nbsp;OS&amp;nbsp;X, Linux, et toutes les grandes variantes commerciales d&apos;Unix. Qt est également disponible pour les périphériques embarqués avec Qt pour Linux Embarqué et Qt pour Windows CE.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Qt est disponible au choix sous trois licences différentes, conçues pour convenir aux besoins de nos utilisateurs divers.&lt;/p&gt;Qt sous notre accord de licence commercial est approprié pour le développement de logiciels propriétaires/commerciaux dont vous ne voulez pas partager le code source avec des tiers ou ne pouvez pas vous accomoder des termes des licences GNU LGPL version 2.1 ou GNU GPL version 3.0.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Qt sous la licence GNU LGPL version 2.1 est approprié pour le développement d&apos;applications Qt (propriétaires ou open source) pour le peu que vous puissez respecter les termes et conditions de la licence GNU LGPL version 2.1.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Qt sous la licence GNU General Public License version 3.0 est approprié pour le développement d&apos;applications Qt que vous souhaitez combiner avec des logiciels sujets aux termes de la licence GNU GPL version 3.0 ou alors pour lesquelles vous avez l&apos;intention de vous conformer aux termes de la licence GNU GPL version 3.0.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Voir &lt;a href=&quot;http://www.qtsoftware.com/products/licensing&quot;&gt;www.qtsoftware.com/products/licensing&lt;/a&gt; pour une vue globale des licences de Qt.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Copyright (C) 2009 Nokia Corporation et/ou ses filiales.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Qt est un produit Nokia. Voir &lt;a href=&quot;http://www.qtsoftware.com/qt/&quot;&gt;www.qtsoftware.com/qt&lt;/a&gt; pour plus d&apos;informations.&lt;/p&gt;</translation>
+    <source>&lt;h3&gt;About Qt&lt;/h3&gt;&lt;p&gt;This program uses Qt version %1.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Qt is a C++ toolkit for cross-platform application development.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Qt provides single-source portability across MS&amp;nbsp;Windows, Mac&amp;nbsp;OS&amp;nbsp;X, Linux, and all major commercial Unix variants. Qt is also available for embedded devices as Qt for Embedded Linux and Qt for Windows CE.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Qt is available under three different licensing options designed to accommodate the needs of our various users.&lt;/p&gt;Qt licensed under our commercial license agreement is appropriate for development of proprietary/commercial software where you do not want to share any source code with third parties or otherwise cannot comply with the terms of the GNU LGPL version 2.1 or GNU GPL version 3.0.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Qt licensed under the GNU LGPL version 2.1 is appropriate for the development of Qt applications (proprietary or open source) provided you can comply with the terms and conditions of the GNU LGPL version 2.1.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Qt licensed under the GNU General Public License version 3.0 is appropriate for the development of Qt applications where you wish to use such applications in combination with software subject to the terms of the GNU GPL version 3.0 or where you are otherwise willing to comply with the terms of the GNU GPL version 3.0.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Please see &lt;a href=&quot;http://qt.nokia.com/products/licensing&quot;&gt;qt.nokia.com/products/licensing&lt;/a&gt; for an overview of Qt licensing.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Copyright (C) 2010 Nokia Corporation and/or its subsidiary(-ies).&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Qt is a Nokia product. See &lt;a href=&quot;http://qt.nokia.com/&quot;&gt;qt.nokia.com&lt;/a&gt; for more information.&lt;/p&gt;</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <source>&lt;h3&gt;About Qt&lt;/h3&gt;%1&lt;p&gt;Qt is a C++ toolkit for cross-platform application development.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Qt provides single-source portability across MS&amp;nbsp;Windows, Mac&amp;nbsp;OS&amp;nbsp;X, Linux, and all major commercial Unix variants. Qt is also available for embedded devices as Qt for Embedded Linux and Qt for Windows CE.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Qt is a Nokia product. See &lt;a href=&quot;http://qtsoftware.com/qt/&quot;&gt;qtsoftware.com/qt/&lt;/a&gt; for more information.&lt;/p&gt;</source>
-    <translation type="obsolete">&lt;h3&gt;A propos de Qt&lt;/h3&gt;%1&lt;p&gt;Qt est un framework de développement d&apos;applications multi-plateforme.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Qt fournit la portabilité du code source surMS&amp;nbsp;Windows, Mac&amp;nbsp;OS&amp;nbsp;X, Linux, et toutes les variantes majeures d&apos;Unix. Qt est aussi disponible pour l&apos;embarqué avec Qt for Embedded Linux and Qt for Windows CE.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Qt est un produit de Nokia. Allez à &lt;a href=&quot;http://qtsoftware.com/qt/&quot;&gt;qtsoftware.com/qt/&lt;/a&gt; pour plus d&apos;informations.&lt;/p&gt;</translation>
+    <source>&lt;h3&gt;About Qt&lt;/h3&gt;%1&lt;p&gt;Qt is a C++ toolkit for cross-platform application development.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Qt provides single-source portability across MS&amp;nbsp;Windows, Mac&amp;nbsp;OS&amp;nbsp;X, Linux, and all major commercial Unix variants. Qt is also available for embedded devices as Qt for Embedded Linux and Qt for Windows CE.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Qt is a Nokia product. See &lt;a href=&quot;http://qt.nokia.com/&quot;&gt;qt.nokia.com&lt;/a&gt; for more information.&lt;/p&gt;</source>
+    <translation type="obsolete">&lt;h3&gt;A propos de Qt&lt;/h3&gt;%1&lt;p&gt;Qt est un framework de développement d&apos;applications multi-plateforme.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Qt fournit la portabilité du code source surMS&amp;nbsp;Windows, Mac&amp;nbsp;OS&amp;nbsp;X, Linux, et toutes les variantes majeures d&apos;Unix. Qt est aussi disponible pour l&apos;embarqué avec Qt for Embedded Linux and Qt for Windows CE.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Qt est un produit de Nokia. Allez à &lt;a href=&quot;http://qt.nokia.com/&quot;&gt;qt.nokia.com&lt;/a&gt; pour plus d&apos;informations.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <source>&lt;p&gt;This program uses Qt Open Source Edition version %1.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Qt Open Source Edition is intended for the development of Open Source applications. You need a commercial Qt license for development of proprietary (closed source) applications.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Please see &lt;a href=&quot;http://qtsoftware.com/company/model/&quot;&gt;qtsoftware.com/company/model/&lt;/a&gt; for an overview of Qt licensing.&lt;/p&gt;</source>
-    <translation type="obsolete">&lt;p&gt;Ce programme utilise Qt Open Source Edition version %1.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Qt Open Source Edition est prévu pour le développement d&apos;applications Open Source. Vous devez avoir un license commerciale de Qt pour développer des applications propiétaires (Closed Source).&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vous pouvez aller sur &lt;a href=&quot;http://qtsoftware.com/company/model/&quot;&gt;qtsoftware.com/company/model/&lt;/a&gt; pour plus d&apos;informations sur les licenses Qt.&lt;/p&gt;</translation>
+    <source>&lt;p&gt;This program uses Qt Open Source Edition version %1.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Qt Open Source Edition is intended for the development of Open Source applications. You need a commercial Qt license for development of proprietary (closed source) applications.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Please see &lt;a href=&quot;http://qt.nokia.com/company/model/&quot;&gt;qt.nokia.com/company/model/&lt;/a&gt; for an overview of Qt licensing.&lt;/p&gt;</source>
+    <translation type="obsolete">&lt;p&gt;Ce programme utilise Qt Open Source Edition version %1.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Qt Open Source Edition est prévu pour le développement d&apos;applications Open Source. Vous devez avoir un license commerciale de Qt pour développer des applications propiétaires (Closed Source).&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vous pouvez aller sur &lt;a href=&quot;http://qt.nokia.com/company/model/&quot;&gt;qt.nokia.com/company/model/&lt;/a&gt; pour plus d&apos;informations sur les licenses Qt.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <source>&lt;h3&gt;About Qt&lt;/h3&gt;%1&lt;p&gt;Qt is a C++ toolkit for cross-platform application development.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Qt provides single-source portability across MS&amp;nbsp;Windows, Mac&amp;nbsp;OS&amp;nbsp;X, Linux, and all major commercial Unix variants. Qt is also available for embedded devices as Qt Embedded.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Qt is a Trolltech product. See &lt;a href=&quot;http://qtsoftware.com/qt/&quot;&gt;qtsoftware.com/qt/&lt;/a&gt; for more information.&lt;/p&gt;</source>
-    <translation type="obsolete">&lt;h3&gt;A propos de Qt&lt;/h3&gt;%1&lt;p&gt;Qt est un toolkit C++ pour le développement d&apos;application multi-plateforme.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Qt fournit la portabilité de votre source pour MS&amp;nbsp;Windows, Mac&amp;nbsp;OS&amp;nbsp;X, Linux, toutes les variantes majeures d&apos;Unix. Qt est aussi disponible pour les périphériques embarqués avec Qt Embedded.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Qt est un produit de Trolltech. Voir &lt;a href=&quot;http://qtsoftware.com/qt/&quot;&gt;qtsoftware.com/qt/&lt;/a&gt; pour plus d&apos;informations.&lt;/p&gt;</translation>
+    <source>&lt;h3&gt;About Qt&lt;/h3&gt;%1&lt;p&gt;Qt is a C++ toolkit for cross-platform application development.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Qt provides single-source portability across MS&amp;nbsp;Windows, Mac&amp;nbsp;OS&amp;nbsp;X, Linux, and all major commercial Unix variants. Qt is also available for embedded devices as Qt Embedded.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Qt is a Trolltech product. See &lt;a href=&quot;http://qt.nokia.com/&quot;&gt;qt.nokia.com&lt;/a&gt; for more information.&lt;/p&gt;</source>
+    <translation type="obsolete">&lt;h3&gt;A propos de Qt&lt;/h3&gt;%1&lt;p&gt;Qt est un toolkit C++ pour le développement d&apos;application multi-plateforme.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Qt fournit la portabilité de votre source pour MS&amp;nbsp;Windows, Mac&amp;nbsp;OS&amp;nbsp;X, Linux, toutes les variantes majeures d&apos;Unix. Qt est aussi disponible pour les périphériques embarqués avec Qt Embedded.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Qt est un produit de Trolltech. Voir &lt;a href=&quot;http://qt.nokia.com/&quot;&gt;qt.nokia.com&lt;/a&gt; pour plus d&apos;informations.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
 </context>
 <context>
@@ -3424,22 +3424,22 @@
   <message>
     <location line="+42"/>
     <source>Error opening %1: %2</source>
-    <translation>Erreur lors de l&apos;ouverture de %1 : %2</translation>
+    <translation>Erreur lors de l&apos;ouverture de %1 : %2</translation>
   </message>
   <message>
     <location line="+56"/>
     <source>Write error writing to %1: %2</source>
-    <translation>Erreur d&apos;écriture de %1 : %2</translation>
+    <translation>Erreur d&apos;écriture de %1 : %2</translation>
   </message>
   <message>
     <location line="+33"/>
     <source>Cannot open %1: Path is a directory</source>
-    <translation>Impossible d&apos;ouvrir %1 : le chemin est un dossier</translation>
+    <translation>Impossible d&apos;ouvrir %1 : le chemin est un dossier</translation>
   </message>
   <message>
     <location line="+21"/>
     <source>Read error reading from %1: %2</source>
-    <translation>Erreur de lecture de %1 : %2</translation>
+    <translation>Erreur de lecture de %1 : %2</translation>
   </message>
 </context>
 <context>
@@ -3452,22 +3452,22 @@
   <message>
     <location line="+14"/>
     <source>Cannot open %1: is a directory</source>
-    <translation>Impossible d&apos;ouvrir %1 : le chemin est un dossier</translation>
+    <translation>Impossible d&apos;ouvrir %1 : le chemin est un dossier</translation>
   </message>
   <message>
     <location line="+130"/>
     <source>Logging in to %1 failed: authentication required</source>
-    <translation>Connexion à %1 a échoué : authentification requise</translation>
+    <translation>Connexion à %1 a échoué : authentification requise</translation>
   </message>
   <message>
     <location line="+39"/>
     <source>Error while downloading %1: %2</source>
-    <translation>Erreur lors du téléchargement de %1 : %2</translation>
+    <translation>Erreur lors du téléchargement de %1 : %2</translation>
   </message>
   <message>
     <location line="+2"/>
     <source>Error while uploading %1: %2</source>
-    <translation>Erreur lors de l&apos;envoi de %1 : %2</translation>
+    <translation>Erreur lors de l&apos;envoi de %1 : %2</translation>
   </message>
 </context>
 <context>
@@ -3673,22 +3673,22 @@
   <message>
     <location line="+53"/>
     <source>Invalid URI: %1</source>
-    <translation>URI invalide : %1</translation>
+    <translation>URI invalide : %1</translation>
   </message>
   <message>
     <location filename="../src/network/access/qnetworkaccessdebugpipebackend.cpp" line="+175"/>
     <source>Write error writing to %1: %2</source>
-    <translation>Erreur d&apos;écriture sur %1 : %2</translation>
+    <translation>Erreur d&apos;écriture sur %1 : %2</translation>
   </message>
   <message>
     <location line="+57"/>
     <source>Read error reading from %1: %2</source>
-    <translation>Erreur de lecture sur %1 : %2</translation>
+    <translation>Erreur de lecture sur %1 : %2</translation>
   </message>
   <message>
     <location line="+31"/>
     <source>Socket error on %1: %2</source>
-    <translation>Erreur de socket sur %1 : %2</translation>
+    <translation>Erreur de socket sur %1 : %2</translation>
   </message>
   <message>
     <location line="+15"/>
@@ -3801,22 +3801,22 @@
   <message>
     <location/>
     <source>Page size:</source>
-    <translation>Dimensions :</translation>
+    <translation>Dimensions :</translation>
   </message>
   <message>
     <location/>
     <source>Width:</source>
-    <translation>Largeur :</translation>
+    <translation>Largeur :</translation>
   </message>
   <message>
     <location/>
     <source>Height:</source>
-    <translation>Hauteur :</translation>
+    <translation>Hauteur :</translation>
   </message>
   <message>
     <location/>
     <source>Paper source:</source>
-    <translation>Source du papier :</translation>
+    <translation>Source du papier :</translation>
   </message>
   <message>
     <location/>
@@ -3924,7 +3924,7 @@
   </message>
   <message>
     <source>Number of copies:</source>
-    <translation type="obsolete">Nombre de copies :</translation>
+    <translation type="obsolete">Nombre de copies :</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Paper format</source>
@@ -4067,7 +4067,7 @@
     <location filename="../src/gui/painting/qprinterinfo_unix.cpp" line="-647"/>
     <location line="+225"/>
     <source>Aliases: %1</source>
-    <translation>Alias : %1</translation>
+    <translation>Alias : %1</translation>
   </message>
   <message>
     <location filename="../src/gui/dialogs/qprintdialog_qws.cpp" line="-25"/>
@@ -4101,15 +4101,15 @@
   </message>
   <message>
     <source>Page size:</source>
-    <translation type="obsolete">Dimensions :</translation>
+    <translation type="obsolete">Dimensions :</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Orientation:</source>
-    <translation type="obsolete">Orientation :</translation>
+    <translation type="obsolete">Orientation :</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Paper source:</source>
-    <translation type="obsolete">Source du papier :</translation>
+    <translation type="obsolete">Source du papier :</translation>
   </message>
   <message>
     <location filename="../src/gui/dialogs/qabstractprintdialog.cpp" line="+110"/>
@@ -4137,7 +4137,7 @@
   </message>
   <message>
     <source>Size:</source>
-    <translation type="obsolete">Taille :</translation>
+    <translation type="obsolete">Taille :</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Properties</source>
@@ -4145,7 +4145,7 @@
   </message>
   <message>
     <source>Printer info:</source>
-    <translation type="obsolete">Informations sur l&apos;imprimante :</translation>
+    <translation type="obsolete">Informations sur l&apos;imprimante :</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Browse</source>
@@ -4195,7 +4195,7 @@
     <source>%1 already exists.
 Do you want to overwrite it?</source>
     <translation>%1 existe.
-Voulez-vous l&apos;écraser?</translation>
+Voulez-vous l&apos;écraser ?</translation>
   </message>
   <message>
     <location filename="../src/gui/dialogs/qprintdialog_qws.cpp" line="-228"/>
@@ -4205,7 +4205,7 @@
   <message>
     <location line="+1"/>
     <source>&lt;qt&gt;Do you want to overwrite it?&lt;/qt&gt;</source>
-    <translation>&lt;qt&gt;voulez-vous l&apos;écraser?&lt;/qt&gt;</translation>
+    <translation>&lt;qt&gt;voulez-vous l&apos;écraser ?&lt;/qt&gt;</translation>
   </message>
   <message>
     <location filename="../src/gui/dialogs/qprintdialog_unix.cpp" line="-8"/>
@@ -4666,7 +4666,7 @@
   <message>
     <location/>
     <source>&amp;Name:</source>
-    <translation>&amp;Nom :</translation>
+    <translation>&amp;Nom :</translation>
   </message>
   <message>
     <location/>
@@ -4676,7 +4676,7 @@
   <message>
     <location/>
     <source>Location:</source>
-    <translation>Emplacement :</translation>
+    <translation>Emplacement :</translation>
   </message>
   <message>
     <location/>
@@ -4716,7 +4716,7 @@
   <message>
     <location line="+235"/>
     <source>Resource error (fork failure): %1</source>
-    <translation>Erreur de ressouce (fork) : %1</translation>
+    <translation>Erreur de ressouce (fork) : %1</translation>
   </message>
   <message>
     <location line="+259"/>
@@ -4754,7 +4754,7 @@
   <message>
     <location line="+912"/>
     <source>No program defined</source>
-    <translation>Pas de programme défini</translation>
+    <translation>Aucun programme défini</translation>
   </message>
   <message>
     <location filename="../src/corelib/io/qprocess_win.cpp" line="-341"/>
@@ -5027,99 +5027,99 @@
   <message>
     <location filename="../src/corelib/kernel/qsharedmemory.cpp" line="+207"/>
     <source>%1: unable to set key on lock</source>
-    <translation>%1 : impossible d&apos;affecter la clé au verrou</translation>
+    <translation>%1 : impossible d&apos;affecter la clé au verrou</translation>
   </message>
   <message>
     <location line="+81"/>
     <source>%1: create size is less then 0</source>
-    <translation>%1 : taille de création est inférieur à 0</translation>
+    <translation>%1 : taille de création est inférieur à 0</translation>
   </message>
   <message>
     <location line="+168"/>
     <location filename="../src/corelib/kernel/qsharedmemory_p.h" line="+148"/>
     <source>%1: unable to lock</source>
-    <translation>%1 : impossible de vérrouiller</translation>
+    <translation>%1 : impossible de vérrouiller</translation>
   </message>
   <message>
     <location line="+22"/>
     <source>%1: unable to unlock</source>
-    <translation>%1 : impossible de déverrouiller</translation>
+    <translation>%1 : impossible de déverrouiller</translation>
   </message>
   <message>
     <location filename="../src/corelib/kernel/qsharedmemory_unix.cpp" line="+78"/>
     <location filename="../src/corelib/kernel/qsharedmemory_win.cpp" line="+87"/>
     <source>%1: permission denied</source>
-    <translation>%1 : permission refusée</translation>
+    <translation>%1 : permission refusée</translation>
   </message>
   <message>
     <location line="+4"/>
     <location filename="../src/corelib/kernel/qsharedmemory_win.cpp" line="-22"/>
     <source>%1: already exists</source>
-    <translation>%1 : existe déjà</translation>
+    <translation>%1 : existe déjà</translation>
   </message>
   <message>
     <location line="+4"/>
     <location filename="../src/corelib/kernel/qsharedmemory_win.cpp" line="+9"/>
     <source>%1: doesn&apos;t exists</source>
-    <translation>%1 : n&apos;existe pas</translation>
+    <translation>%1 : n&apos;existe pas</translation>
   </message>
   <message>
     <location line="+6"/>
     <location filename="../src/corelib/kernel/qsharedmemory_win.cpp" line="+9"/>
     <source>%1: out of resources</source>
-    <translation>%1 : plus de ressources disponibles</translation>
+    <translation>%1 : plus de ressources disponibles</translation>
   </message>
   <message>
     <location line="+4"/>
     <location filename="../src/corelib/kernel/qsharedmemory_win.cpp" line="+7"/>
     <source>%1: unknown error %2</source>
-    <translation>%1 : erreur inconnue %2</translation>
+    <translation>%1 : erreur inconnue %2</translation>
   </message>
   <message>
     <location line="+21"/>
     <source>%1: key is empty</source>
-    <translation>%1 : clé vide</translation>
+    <translation>%1 : clé vide</translation>
   </message>
   <message>
     <location line="+8"/>
     <source>%1: unix key file doesn&apos;t exists</source>
-    <translation>%1 : le fichier de clé unix n&apos;existe pas</translation>
+    <translation>%1 : le fichier de clé unix n&apos;existe pas</translation>
   </message>
   <message>
     <location line="+7"/>
     <source>%1: ftok failed</source>
-    <translation>%1 : ftok a échoué</translation>
+    <translation>%1 : ftok a échoué</translation>
   </message>
   <message>
     <location line="+51"/>
     <location filename="../src/corelib/kernel/qsharedmemory_win.cpp" line="+15"/>
     <source>%1: unable to make key</source>
-    <translation>%1 : impossible de créer la clé</translation>
+    <translation>%1 : impossible de créer la clé</translation>
   </message>
   <message>
     <location line="+20"/>
     <source>%1: system-imposed size restrictions</source>
-    <translation>%1 : le système impose des restrictions sur la taille</translation>
+    <translation>%1 : le système impose des restrictions sur la taille</translation>
   </message>
   <message>
     <location line="+53"/>
     <source>%1: not attached</source>
-    <translation>%1 : non attaché</translation>
+    <translation>%1 : non attaché</translation>
   </message>
   <message>
     <location filename="../src/corelib/kernel/qsharedmemory_win.cpp" line="-27"/>
     <source>%1: invalid size</source>
-    <translation>%1 : taille invalide</translation>
+    <translation>%1 : taille invalide</translation>
   </message>
   <message>
     <location line="+68"/>
     <source>%1: key error</source>
-    <translation>%1 : erreur de clé</translation>
+    <translation>%1 : erreur de clé</translation>
   </message>
   <message>
     <location line="+38"/>
     <source>%1: size query failed</source>
-    <translation>%1 : la requête de taille a échoué</translation>
+    <translation>%1 : la requête de taille a échoué</translation>
   </message>
 </context>
 <context>
@@ -5648,7 +5648,7 @@
   <message>
     <location line="+1"/>
     <source>Proxy authentication failed: %1</source>
-    <translation>L&apos;authentification proxy a échoué : %1</translation>
+    <translation>L&apos;authentification proxy a échoué : %1</translation>
   </message>
   <message>
     <location line="+9"/>
@@ -5683,7 +5683,7 @@
   <message>
     <location line="+5"/>
     <source>Unknown SOCKSv5 proxy error code 0x%1</source>
-    <translation>Erreur proxy SOCKSv5 inconnue : 0x%1</translation>
+    <translation>Erreur proxy SOCKSv5 inconnue : 0x%1</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Socks5 timeout error connecting to socks server</source>
@@ -5718,7 +5718,7 @@
   <message>
     <location line="+1"/>
     <source>Delete this record?</source>
-    <translation>Supprimer cet enregistrement ?</translation>
+    <translation>Supprimer cet enregistrement ?</translation>
   </message>
   <message>
     <location line="+1"/>
@@ -5747,7 +5747,7 @@
   <message>
     <location line="+4"/>
     <source>Save edits?</source>
-    <translation>Enregistrer les modifications ?</translation>
+    <translation>Enregistrer les modifications ?</translation>
   </message>
   <message>
     <location line="+3"/>
@@ -5762,7 +5762,7 @@
   <message>
     <location line="+1"/>
     <source>Cancel your edits?</source>
-    <translation>Annuler vos modifications ?</translation>
+    <translation>Annuler vos modifications ?</translation>
   </message>
 </context>
 <context>
@@ -5770,17 +5770,17 @@
   <message>
     <location filename="../src/network/ssl/qsslsocket_openssl.cpp" line="+569"/>
     <source>Unable to write data: %1</source>
-    <translation>Impossible d&apos;écrire les données : %1</translation>
+    <translation>Impossible d&apos;écrire les données : %1</translation>
   </message>
   <message>
     <location line="+119"/>
     <source>Error while reading: %1</source>
-    <translation>Erreur lors de la lecture : %1</translation>
+    <translation>Erreur lors de la lecture : %1</translation>
   </message>
   <message>
     <location line="+96"/>
     <source>Error during SSL handshake: %1</source>
-    <translation>Erreur lors de la poignée de main SSL : %1</translation>
+    <translation>Erreur lors de la poignée de main SSL : %1</translation>
   </message>
   <message>
     <location line="-524"/>
@@ -5800,7 +5800,7 @@
   <message>
     <location line="+15"/>
     <source>Error creating SSL session: %1</source>
-    <translation>Erreur lors de la création de la session SSL : %1</translation>
+    <translation>Erreur lors de la création de la session SSL : %1</translation>
   </message>
   <message>
     <location line="-61"/>
@@ -5844,12 +5844,12 @@
   <message>
     <location line="+4"/>
     <source>%1: already exists</source>
-    <translation>%1 : existe déjà</translation>
+    <translation>%1 : existe déjà</translation>
   </message>
   <message>
     <location line="+4"/>
     <source>%1: does not exist</source>
-    <translation>%1 : n&apos;existe pas</translation>
+    <translation>%1 : n&apos;existe pas</translation>
   </message>
   <message>
     <location line="+9"/>
@@ -6396,7 +6396,7 @@
     <location filename="../src/3rdparty/webkit/WebCore/platform/qt/Localizations.cpp" line="-291"/>
     <source>This is a searchable index. Enter search keywords: </source>
     <comment>text that appears at the start of nearly-obsolete web pages in the form of a &apos;searchable index&apos;</comment>
-    <translation>Ceci est un index. Veuillez saisir les mots-clé :</translation>
+    <translation>Ceci est un index. Veuillez saisir les mots-clé :</translation>
   </message>
   <message>
     <location filename="../src/3rdparty/webkit/WebCore/platform/qt/ScrollbarQt.cpp" line="+58"/>
@@ -6638,7 +6638,7 @@
   <message>
     <location filename="../src/gui/kernel/qwhatsthis.cpp" line="+522"/>
     <source>What&apos;s This?</source>
-    <translation>Qu&apos;est-ce que c&apos;est ?</translation>
+    <translation>Qu&apos;est-ce que c&apos;est ?</translation>
   </message>
 </context>
 <context>
@@ -7152,7 +7152,7 @@
   <message>
     <location line="+115"/>
     <source>Overflow: Date can&apos;t be represented.</source>
-    <translation>Overflow : la date ne peut pas être représentée.</translation>
+    <translation>Overflow : la date ne peut pas être représentée.</translation>
   </message>
   <message>
     <location filename="../src/xmlpatterns/data/qabstractduration.cpp" line="+99"/>
@@ -7304,7 +7304,7 @@
   <message>
     <location line="+8"/>
     <source>Failure when casting from %1 to %2: %3</source>
-    <translation>Echec en castant de %1 ver %2 : %3</translation>
+    <translation>Echec en castant de %1 ver %2 : %3</translation>
   </message>
   <message>
     <location filename="../src/xmlpatterns/expr/qcommentconstructor.cpp" line="+67"/>
@@ -7481,7 +7481,7 @@
   <message>
     <location line="+30"/>
     <source>%1 is an invalid flag for regular expressions. Valid flags are:</source>
-    <translation>%1 est un flag invalide pour des expressions régulières. Les flags valides sont :</translation>
+    <translation>%1 est un flag invalide pour des expressions régulières. Les flags valides sont :</translation>
   </message>
   <message>
     <location filename="../src/xmlpatterns/functions/qqnamefns.cpp" line="+17"/>
@@ -7804,7 +7804,7 @@
   <message>
     <location line="+15"/>
     <source>Two namespace declaration attributes have the same name: %1.</source>
-    <translation>Deux attributs de déclarations de namespace ont le même nom : %1.</translation>
+    <translation>Deux attributs de déclarations de namespace ont le même nom : %1.</translation>
   </message>
   <message>
     <location line="+89"/>
@@ -7943,7 +7943,7 @@
   <message>
     <location filename="../src/xmlpatterns/expr/qcomputednamespaceconstructor.cpp" line="+69"/>
     <source>In a namespace constructor, the value for a namespace cannot be an empty string.</source>
-    <translation>Dans le constructeur d&apos;un espace de nom, la valeur de l&apos;espace de nom ne peut être une chaîne vide.</translation>
+    <translation>Dans un constructeur d&apos;espace de noms, la valeur pour un espace de noms ne peut pas être une chaîne vide.</translation>
   </message>
   <message>
     <location line="+11"/>
@@ -8008,7 +8008,7 @@
   <message>
     <location line="+108"/>
     <source>Unknown XSL-T attribute %1.</source>
-    <translation>Attribut XSL-T inconnu : %1.</translation>
+    <translation>Attribut XSL-T inconnu : %1.</translation>
   </message>
   <message>
     <location line="+23"/>

Modified: trunk/lang/qt_pt.qm
===================================================================
(Binary files differ)

Modified: trunk/lang/qt_pt.ts
===================================================================
--- trunk/lang/qt_pt.ts	2010-03-03 15:23:26 UTC (rev 875)
+++ trunk/lang/qt_pt.ts	2010-03-03 19:09:56 UTC (rev 876)
@@ -3066,8 +3066,8 @@
     <translation type="obsolete">&lt;p&gt;Este programa usa Qt versão %1.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <source>&lt;h3&gt;About Qt&lt;/h3&gt;%1&lt;p&gt;Qt is a C++ toolkit for cross-platform application development.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Qt provides single-source portability across MS&amp;nbsp;Windows, Mac&amp;nbsp;OS&amp;nbsp;X, Linux, and all major commercial Unix variants. Qt is also available for embedded devices as Qtopia Core.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Qt is a Trolltech product. See &lt;a href=&quot;http://qtsoftware.com/qt/&quot;&gt;qtsoftware.com/qt/&lt;/a&gt; for more information.&lt;/p&gt;</source>
-    <translation type="obsolete">&lt;h3&gt;Acerca do Qt&lt;/h3&gt;%1&lt;p&gt;Qt é um conjunto de ferramentas para desenvolvimento de aplicações multiplataforma.&lt;/p&gt;O Qt oferece portabilidade de código fonte único em MS&amp;nbsp;Windows, Mac&amp;nbsp;OS&amp;nbsp;X, Linux e todas as principais variantes comerciais de Unix. O Qt está igualmente disponível para dispositivos embebidos como Qtopia Core.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;O Qt é um produto Trolltech. Veja &lt;a href=&quot;http://qtsoftware.com/qt/&quot;&gt;qtsoftware.com/qt/&lt;/a&gt; para mais informação.&lt;/p&gt;</translation>
+    <source>&lt;h3&gt;About Qt&lt;/h3&gt;%1&lt;p&gt;Qt is a C++ toolkit for cross-platform application development.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Qt provides single-source portability across MS&amp;nbsp;Windows, Mac&amp;nbsp;OS&amp;nbsp;X, Linux, and all major commercial Unix variants. Qt is also available for embedded devices as Qtopia Core.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Qt is a Trolltech product. See &lt;a href=&quot;http://qt.nokia.com/qt/&quot;&gt;qt.nokia.com/qt/&lt;/a&gt; for more information.&lt;/p&gt;</source>
+    <translation type="obsolete">&lt;h3&gt;Acerca do Qt&lt;/h3&gt;%1&lt;p&gt;Qt é um conjunto de ferramentas para desenvolvimento de aplicações multiplataforma.&lt;/p&gt;O Qt oferece portabilidade de código fonte único em MS&amp;nbsp;Windows, Mac&amp;nbsp;OS&amp;nbsp;X, Linux e todas as principais variantes comerciais de Unix. O Qt está igualmente disponível para dispositivos embebidos como Qtopia Core.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;O Qt é um produto Trolltech. Veja &lt;a href=&quot;http://qt.nokia.com/qt/&quot;&gt;qt.nokia.com/qt/&lt;/a&gt; para mais informação.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
     <location line="-1605"/>
@@ -3081,12 +3081,12 @@
   </message>
   <message>
     <location line="+1570"/>
-    <source>&lt;h3&gt;About Qt&lt;/h3&gt;&lt;p&gt;This program uses Qt version %1.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Qt is a C++ toolkit for cross-platform application development.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Qt provides single-source portability across MS&amp;nbsp;Windows, Mac&amp;nbsp;OS&amp;nbsp;X, Linux, and all major commercial Unix variants. Qt is also available for embedded devices as Qt for Embedded Linux and Qt for Windows CE.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Qt is available under three different licensing options designed to accommodate the needs of our various users.&lt;/p&gt;Qt licensed under our commercial license agreement is appropriate for development of proprietary/commercial software where you do not want to share any source code with third parties or otherwise cannot comply with the terms of the GNU LGPL version 2.1 or GNU GPL version 3.0.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Qt licensed under the GNU LGPL version 2.1 is appropriate for the development of Qt applications (proprietary or open source) provided you can comply with the terms and conditions of the GNU LGPL version 2.1.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Qt licensed under the GNU General Public License version 3.0 is appropriate for the development of Qt applications where you wish to use such applications in combination with software subject to the terms of the GNU GPL version 3.0 or where you are otherwise willing to comply with the terms of the GNU GPL version 3.0.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Please see &lt;a href=&quot;http://www.qtsoftware.com/products/licensing&quot;&gt;www.qtsoftware.com/products/licensing&lt;/a&gt; for an overview of Qt licensing.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Copyright (C) 2009 Nokia Corporation and/or its subsidiary(-ies).&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Qt is a Nokia product. See &lt;a href=&quot;http://www.qtsoftware.com/qt/&quot;&gt;www.qtsoftware.com/qt&lt;/a&gt; for more information.&lt;/p&gt;</source>
+    <source>&lt;h3&gt;About Qt&lt;/h3&gt;&lt;p&gt;This program uses Qt version %1.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Qt is a C++ toolkit for cross-platform application development.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Qt provides single-source portability across MS&amp;nbsp;Windows, Mac&amp;nbsp;OS&amp;nbsp;X, Linux, and all major commercial Unix variants. Qt is also available for embedded devices as Qt for Embedded Linux and Qt for Windows CE.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Qt is available under three different licensing options designed to accommodate the needs of our various users.&lt;/p&gt;Qt licensed under our commercial license agreement is appropriate for development of proprietary/commercial software where you do not want to share any source code with third parties or otherwise cannot comply with the terms of the GNU LGPL version 2.1 or GNU GPL version 3.0.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Qt licensed under the GNU LGPL version 2.1 is appropriate for the development of Qt applications (proprietary or open source) provided you can comply with the terms and conditions of the GNU LGPL version 2.1.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Qt licensed under the GNU General Public License version 3.0 is appropriate for the development of Qt applications where you wish to use such applications in combination with software subject to the terms of the GNU GPL version 3.0 or where you are otherwise willing to comply with the terms of the GNU GPL version 3.0.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Please see &lt;a href=&quot;http://qt.nokia.com/products/licensing&quot;&gt;qt.nokia.com/products/licensing&lt;/a&gt; for an overview of Qt licensing.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Copyright (C) 2010 Nokia Corporation and/or its subsidiary(-ies).&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Qt is a Nokia product. See &lt;a href=&quot;http://qt.nokia.com/&quot;&gt;qt.nokia.com&lt;/a&gt; for more information.&lt;/p&gt;</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <source>&lt;p&gt;This program uses Qt Open Source Edition version %1.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Qt Open Source Edition is intended for the development of Open Source applications. You need a commercial Qt license for development of proprietary (closed source) applications.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Please see &lt;a href=&quot;http://qtsoftware.com/company/model/&quot;&gt;qtsoftware.com/company/model/&lt;/a&gt; for an overview of Qt licensing.&lt;/p&gt;</source>
-    <translation type="obsolete">&lt;p&gt;Este programa usa Qt Open Source Edition versão %1.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Qt Open Source Edition é indicado para o desenvolvimento de aplicações/programas open source. Se pretender desenvolver aplicações sem disponibilizar o codigo fonte, então precisará de obter uma licença comercial.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Por favor consulte &lt;a href=&quot;http://qtsoftware.com/company/model/&quot;&gt;qtsoftware.com/company/model/&lt;/a&gt;para obter mais informação acerca de licenças Qt.&lt;/p&gt;</translation>
+    <source>&lt;p&gt;This program uses Qt Open Source Edition version %1.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Qt Open Source Edition is intended for the development of Open Source applications. You need a commercial Qt license for development of proprietary (closed source) applications.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Please see &lt;a href=&quot;http://qt.nokia.com/company/model/&quot;&gt;qt.nokia.com/company/model/&lt;/a&gt; for an overview of Qt licensing.&lt;/p&gt;</source>
+    <translation type="obsolete">&lt;p&gt;Este programa usa Qt Open Source Edition versão %1.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Qt Open Source Edition é indicado para o desenvolvimento de aplicações/programas open source. Se pretender desenvolver aplicações sem disponibilizar o codigo fonte, então precisará de obter uma licença comercial.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Por favor consulte &lt;a href=&quot;http://qt.nokia.com/company/model/&quot;&gt;qt.nokia.com/company/model/&lt;/a&gt;para obter mais informação acerca de licenças Qt.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
 </context>
 <context>

Modified: trunk/lang/qt_ru.qm
===================================================================
(Binary files differ)

Modified: trunk/lang/qt_ru.ts
===================================================================
--- trunk/lang/qt_ru.ts	2010-03-03 15:23:26 UTC (rev 875)
+++ trunk/lang/qt_ru.ts	2010-03-03 19:09:56 UTC (rev 876)
@@ -2,32 +2,27 @@
 <!DOCTYPE TS>
 <TS version="2.0" language="ru_RU">
 <context>
-  <name>AudioOutput</name>
+  <name>CloseButton</name>
   <message>
-    <location filename="../src/3rdparty/phonon/phonon/audiooutput.cpp" line="+375"/>
-    <source>&lt;html&gt;The audio playback device &lt;b&gt;%1&lt;/b&gt; does not work.&lt;br/&gt;Falling back to &lt;b&gt;%2&lt;/b&gt;.&lt;/html&gt;</source>
-    <translation>&lt;html&gt;Звуковое устройство &lt;b&gt;%1&lt;/b&gt; не работает.&lt;br/&gt;Будет использоваться &lt;b&gt;%2&lt;/b&gt;.&lt;/html&gt;</translation>
+    <location filename="../src/gui/widgets/qtabbar.cpp" line="+2245"/>
+    <source>Close Tab</source>
+    <translation>Закрыть вкладку</translation>
   </message>
+</context>
+<context>
+  <name>FakeReply</name>
   <message>
-    <location line="+13"/>
-    <source>&lt;html&gt;Switching to the audio playback device &lt;b&gt;%1&lt;/b&gt;&lt;br/&gt;which just became available and has higher preference.&lt;/html&gt;</source>
-    <translation>&lt;html&gt;Переключение на звуковое устройство &lt;b&gt;%1&lt;/b&gt;&lt;br/&gt;, которое доступно и имеет высший приоритет.&lt;/html&gt;</translation>
+    <location filename="../src/3rdparty/webkit/WebKit/qt/tests/qwebframe/tst_qwebframe.cpp" line="+2191"/>
+    <source>Fake error !</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
     <location line="+3"/>
-    <source>Revert back to device &apos;%1&apos;</source>
-    <translation>Возвращение к устройству &apos;%1&apos;</translation>
+    <source>Invalid URL</source>
+    <translation>Некорректный URL</translation>
   </message>
 </context>
 <context>
-  <name>CloseButton</name>
-  <message>
-    <location filename="../src/gui/widgets/qtabbar.cpp" line="+2255"/>
-    <source>Close Tab</source>
-    <translation>Закрыть вкладку</translation>
-  </message>
-</context>
-<context>
   <name>Phonon::</name>
   <message>
     <location filename="../src/3rdparty/phonon/phonon/phononnamespace.cpp" line="+55"/>
@@ -61,6 +56,24 @@
   </message>
 </context>
 <context>
+  <name>Phonon::AudioOutput</name>
+  <message>
+    <location filename="../src/3rdparty/phonon/phonon/audiooutput.cpp" line="+377"/>
+    <source>&lt;html&gt;The audio playback device &lt;b&gt;%1&lt;/b&gt; does not work.&lt;br/&gt;Falling back to &lt;b&gt;%2&lt;/b&gt;.&lt;/html&gt;</source>
+    <translation>&lt;html&gt;Звуковое устройство &lt;b&gt;%1&lt;/b&gt; не работает.&lt;br/&gt;Будет использоваться &lt;b&gt;%2&lt;/b&gt;.&lt;/html&gt;</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+13"/>
+    <source>&lt;html&gt;Switching to the audio playback device &lt;b&gt;%1&lt;/b&gt;&lt;br/&gt;which just became available and has higher preference.&lt;/html&gt;</source>
+    <translation>&lt;html&gt;Переключение на звуковое устройство &lt;b&gt;%1&lt;/b&gt;&lt;br/&gt;, которое доступно и имеет высший приоритет.&lt;/html&gt;</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+3"/>
+    <source>Revert back to device &apos;%1&apos;</source>
+    <translation>Возвращение к устройству &apos;%1&apos;</translation>
+  </message>
+</context>
+<context>
   <name>Phonon::Gstreamer::Backend</name>
   <message>
     <location filename="../src/3rdparty/phonon/gstreamer/backend.cpp" line="+171"/>
@@ -96,24 +109,24 @@
     <translation>Отсутствует необходимый кодек. Вам нужно установить следующие кодеки для воспроизведения данного содержимого: %0</translation>
   </message>
   <message>
-    <location line="+676"/>
+    <location line="+681"/>
     <location line="+8"/>
     <location line="+15"/>
-    <location line="+9"/>
+    <location line="+22"/>
     <location line="+6"/>
     <location line="+19"/>
-    <location line="+335"/>
+    <location line="+339"/>
     <location line="+24"/>
     <source>Could not open media source.</source>
     <translation>Не удалось открыть источник медиа-данных.</translation>
   </message>
   <message>
-    <location line="-403"/>
+    <location line="-420"/>
     <source>Invalid source type.</source>
     <translation>Неверный тип источника медиа-данных.</translation>
   </message>
   <message>
-    <location line="+377"/>
+    <location line="+394"/>
     <source>Could not locate media source.</source>
     <translation>Не удалось найти источник медиа-данных.</translation>
   </message>
@@ -129,32 +142,99 @@
   </message>
 </context>
 <context>
+  <name>Phonon::MMF</name>
+  <message>
+    <location filename="../src/3rdparty/phonon/mmf/audiooutput.cpp" line="+108"/>
+    <source>Audio Output</source>
+    <translation>Воспроизведение звука</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+1"/>
+    <source>The audio output device</source>
+    <translation>Устройство воспроизведения звука</translation>
+  </message>
+</context>
+<context>
+  <name>Phonon::MMF::AudioEqualizer</name>
+  <message>
+    <location filename="../src/3rdparty/phonon/mmf/audioequalizer.cpp" line="+75"/>
+    <source>Frequency band, %1 Hz</source>
+    <translation>Полоса частот, %1 Гц</translation>
+  </message>
+</context>
+<context>
+  <name>Phonon::MMF::EffectFactory</name>
+  <message>
+    <location filename="../src/3rdparty/phonon/mmf/effectfactory.cpp" line="+65"/>
+    <source>audio equalizer</source>
+    <translation>Аудиоэквалайзер</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+2"/>
+    <source>Bass boost</source>
+    <translation>Усиление басов</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+2"/>
+    <source>Distance Attenuation</source>
+    <translation>Ослабление при отдалении</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+2"/>
+    <location line="+2"/>
+    <source>Environmental Reverb</source>
+    <translation>Реверберация</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+2"/>
+    <source>Loudness</source>
+    <translation>Громкость</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+2"/>
+    <source>Source Orientation</source>
+    <translation>Ориентация источника</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+2"/>
+    <source>Stereo Widening</source>
+    <translation>Расширение стереобазы</translation>
+  </message>
+</context>
+<context>
   <name>Phonon::VolumeSlider</name>
   <message>
     <location filename="../src/3rdparty/phonon/phonon/volumeslider.cpp" line="+42"/>
     <location line="+18"/>
+    <location line="+129"/>
+    <location line="+15"/>
     <source>Volume: %1%</source>
     <translation>Громкость: %1%</translation>
   </message>
   <message>
-    <location line="-15"/>
+    <location line="-159"/>
     <location line="+18"/>
     <location line="+54"/>
     <source>Use this slider to adjust the volume. The leftmost position is 0%, the rightmost is %1%</source>
     <translation>Используйте данный ползунок для настройки громкости. Крайнее левое положение соответствует 0%, крайнее правое - %1%</translation>
   </message>
+  <message>
+    <location line="+67"/>
+    <source>Muted</source>
+    <translation>Без звука</translation>
+  </message>
 </context>
 <context>
   <name>Q3Accel</name>
   <message>
     <location filename="../src/qt3support/other/q3accel.cpp" line="+481"/>
     <source>%1, %2 not defined</source>
-    <translation type="unfinished">%1, %2 не определен</translation>
+    <translation type="unfinished">%1, %2 не определён</translation>
   </message>
   <message>
     <location line="+36"/>
     <source>Ambiguous %1 not handled</source>
-    <translation type="unfinished">Неоднозначный %1 не обрабатывается</translation>
+    <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
 </context>
 <context>
@@ -188,7 +268,7 @@
 <context>
   <name>Q3FileDialog</name>
   <message>
-    <location filename="../src/qt3support/dialogs/q3filedialog.cpp" line="+865"/>
+    <location filename="../src/qt3support/dialogs/q3filedialog.cpp" line="+829"/>
     <source>Copy or Move a File</source>
     <translation>Копировать или переместить файл</translation>
   </message>
@@ -212,13 +292,13 @@
   <message>
     <location line="-157"/>
     <location line="+49"/>
-    <location line="+2153"/>
-    <location filename="../src/qt3support/dialogs/q3filedialog_mac.cpp" line="+110"/>
+    <location line="+2149"/>
+    <location filename="../src/qt3support/dialogs/q3filedialog_mac.cpp" line="+112"/>
     <source>All Files (*)</source>
     <translation>Все файлы (*)</translation>
   </message>
   <message>
-    <location line="-2089"/>
+    <location line="-2085"/>
     <source>Name</source>
     <translation>Имя</translation>
   </message>
@@ -244,24 +324,24 @@
   </message>
   <message>
     <location line="+35"/>
-    <location line="+2031"/>
+    <location line="+2027"/>
     <source>&amp;OK</source>
-    <translation>&amp;Готово</translation>
+    <translation>&amp;ОК</translation>
   </message>
   <message>
-    <location line="-1991"/>
+    <location line="-1987"/>
     <source>Look &amp;in:</source>
     <translation>&amp;Папка:</translation>
   </message>
   <message>
     <location line="+1"/>
-    <location line="+1981"/>
+    <location line="+1977"/>
     <location line="+16"/>
     <source>File &amp;name:</source>
     <translation>&amp;Имя файла:</translation>
   </message>
   <message>
-    <location line="-1996"/>
+    <location line="-1992"/>
     <source>File &amp;type:</source>
     <translation>&amp;Тип файла:</translation>
   </message>
@@ -273,7 +353,7 @@
   <message>
     <location line="+7"/>
     <source>One directory up</source>
-    <translation>На один уровень вверх</translation>
+    <translation>Вверх на один уровень</translation>
   </message>
   <message>
     <location line="+9"/>
@@ -296,7 +376,7 @@
     <translation>Предпросмотр информации о файле</translation>
   </message>
   <message>
-    <location line="+23"/>
+    <location line="+19"/>
     <source>Preview File Contents</source>
     <translation>Предпросмотр содержимого файла</translation>
   </message>
@@ -352,14 +432,14 @@
   </message>
   <message>
     <location line="+704"/>
-    <location line="+2100"/>
-    <location filename="../src/qt3support/dialogs/q3filedialog_win.cpp" line="+337"/>
+    <location line="+1999"/>
+    <location filename="../src/qt3support/dialogs/q3filedialog_win.cpp" line="+209"/>
     <source>Open</source>
     <translation>Открыть</translation>
   </message>
   <message>
-    <location line="-1990"/>
-    <location filename="../src/qt3support/dialogs/q3filedialog_win.cpp" line="+84"/>
+    <location line="-1889"/>
+    <location filename="../src/qt3support/dialogs/q3filedialog_win.cpp" line="+71"/>
     <source>Save As</source>
     <translation>Сохранить как</translation>
   </message>
@@ -419,7 +499,7 @@
   <message>
     <location line="+4"/>
     <source>Show &amp;hidden files</source>
-    <translation>Показать скр&amp;ытые файлы</translation>
+    <translation>Показать ск&amp;рытые файлы</translation>
   </message>
   <message>
     <location line="+31"/>
@@ -489,12 +569,12 @@
   </message>
   <message>
     <location line="+40"/>
-    <location line="+1110"/>
+    <location line="+1009"/>
     <source>Error</source>
     <translation>Ошибка</translation>
   </message>
   <message>
-    <location line="-1109"/>
+    <location line="-1008"/>
     <source>%1
 File not found.
 Check path and filename.</source>
@@ -503,17 +583,17 @@
 Проверьте правильность пути и имени файла.</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../src/qt3support/dialogs/q3filedialog_win.cpp" line="-289"/>
+    <location filename="../src/qt3support/dialogs/q3filedialog_win.cpp" line="-191"/>
     <source>All Files (*.*)</source>
     <translation>Все файлы (*.*)</translation>
   </message>
   <message>
-    <location line="+375"/>
+    <location line="+264"/>
     <source>Open </source>
     <translation>Открыть </translation>
   </message>
   <message>
-    <location line="+155"/>
+    <location line="+107"/>
     <source>Select a Directory</source>
     <translation>Выбрать каталог</translation>
   </message>
@@ -601,13 +681,13 @@
 <context>
   <name>Q3TabDialog</name>
   <message>
-    <location filename="../src/qt3support/dialogs/q3tabdialog.cpp" line="+189"/>
-    <location line="+814"/>
+    <location filename="../src/qt3support/dialogs/q3tabdialog.cpp" line="+190"/>
+    <location line="+824"/>
     <source>OK</source>
-    <translation>Готово</translation>
+    <translation>ОК</translation>
   </message>
   <message>
-    <location line="-356"/>
+    <location line="-366"/>
     <source>Apply</source>
     <translation>Применить</translation>
   </message>
@@ -705,7 +785,7 @@
   </message>
   <message>
     <location line="+3"/>
-    <source>Puts a minimized back to normal</source>
+    <source>Puts a minimized window back to normal</source>
     <translation>Возвращает свёрнутое окно в нормальное состояние</translation>
   </message>
   <message>
@@ -799,7 +879,7 @@
   <message>
     <location filename="../src/qt3support/dialogs/q3wizard.cpp" line="+177"/>
     <source>&amp;Cancel</source>
-    <translation>&amp;Отмена</translation>
+    <translation>От&amp;мена</translation>
   </message>
   <message>
     <location line="+1"/>
@@ -825,9 +905,9 @@
 <context>
   <name>QAbstractSocket</name>
   <message>
-    <location filename="../src/network/socket/qabstractsocket.cpp" line="+870"/>
-    <location filename="../src/network/socket/qhttpsocketengine.cpp" line="+615"/>
-    <location filename="../src/network/socket/qsocks5socketengine.cpp" line="+657"/>
+    <location filename="../src/network/socket/qabstractsocket.cpp" line="+890"/>
+    <location filename="../src/network/socket/qhttpsocketengine.cpp" line="+633"/>
+    <location filename="../src/network/socket/qsocks5socketengine.cpp" line="+661"/>
     <location line="+26"/>
     <source>Host not found</source>
     <translation>Узел не найден</translation>
@@ -840,19 +920,19 @@
     <translation>Отказано в соединении</translation>
   </message>
   <message>
-    <location line="+141"/>
+    <location line="+142"/>
     <source>Connection timed out</source>
     <translation>Время на соединение истекло</translation>
   </message>
   <message>
-    <location line="-547"/>
-    <location line="+787"/>
+    <location line="-548"/>
+    <location line="+789"/>
     <location line="+208"/>
     <source>Operation on socket is not supported</source>
     <translation>Операция с сокетом не поддерживается</translation>
   </message>
   <message>
-    <location line="+137"/>
+    <location line="+187"/>
     <source>Socket operation timed out</source>
     <translation>Время на операцию с сокетом истекло</translation>
   </message>
@@ -870,7 +950,7 @@
 <context>
   <name>QAbstractSpinBox</name>
   <message>
-    <location filename="../src/gui/widgets/qabstractspinbox.cpp" line="+1199"/>
+    <location filename="../src/gui/widgets/qabstractspinbox.cpp" line="+1217"/>
     <source>&amp;Step up</source>
     <translation>Шаг вв&amp;ерх</translation>
   </message>
@@ -893,7 +973,7 @@
     <translation>Активировать</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../src/gui/dialogs/qmessagebox.h" line="+352"/>
+    <location filename="../src/gui/dialogs/qmessagebox.h" line="+354"/>
     <source>Executable &apos;%1&apos; requires Qt %2, found Qt %3.</source>
     <translation>Программный модуль &apos;%1&apos; требует Qt %2, найдена версия %3.</translation>
   </message>
@@ -903,7 +983,7 @@
     <translation>Ошибка совместимости библиотеки Qt</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../src/gui/kernel/qapplication.cpp" line="+2247"/>
+    <location filename="../src/gui/kernel/qapplication.cpp" line="+2293"/>
     <source>QT_LAYOUT_DIRECTION</source>
     <comment>Translate this string to the string &apos;LTR&apos; in left-to-right languages or to &apos;RTL&apos; in right-to-left languages (such as Hebrew and Arabic) to get proper widget layout.</comment>
     <translation>LTR</translation>
@@ -929,12 +1009,12 @@
   <message>
     <location/>
     <source>&amp;Cancel</source>
-    <translation>&amp;Отмена</translation>
+    <translation>От&amp;мена</translation>
   </message>
   <message>
     <location/>
     <source>COM &amp;Object:</source>
-    <translation>COM &amp;Объект:</translation>
+    <translation>&amp;Объект COM:</translation>
   </message>
 </context>
 <context>
@@ -958,7 +1038,7 @@
 <context>
   <name>QColorDialog</name>
   <message>
-    <location filename="../src/gui/dialogs/qcolordialog.cpp" line="+1253"/>
+    <location filename="../src/gui/dialogs/qcolordialog.cpp" line="+1349"/>
     <source>Hu&amp;e:</source>
     <translation>&amp;Тон:</translation>
   </message>
@@ -998,19 +1078,19 @@
     <translation>Выбор цвета</translation>
   </message>
   <message>
-    <location line="+137"/>
+    <location line="+180"/>
     <source>&amp;Basic colors</source>
     <translation>&amp;Основные цвета</translation>
   </message>
   <message>
     <location line="+1"/>
     <source>&amp;Custom colors</source>
-    <translation>&amp;Произвольные цвета</translation>
+    <translation>&amp;Пользовательские цвета</translation>
   </message>
   <message>
     <location line="+1"/>
     <source>&amp;Add to Custom Colors</source>
-    <translation>&amp;Добавить к произвольным цветам</translation>
+    <translation>&amp;Добавить к пользовательским цветам</translation>
   </message>
 </context>
 <context>
@@ -1057,60 +1137,84 @@
     <comment>QSystemSemaphore</comment>
     <translation>%1: ошибка ftok</translation>
   </message>
+  <message>
+    <location filename="../src/corelib/kernel/qsystemsemaphore_symbian.cpp" line="+65"/>
+    <source>%1: already exists</source>
+    <comment>QSystemSemaphore</comment>
+    <translation>%1: уже существует</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+4"/>
+    <source>%1: does not exist</source>
+    <comment>QSystemSemaphore</comment>
+    <translation>%1: не существует</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+5"/>
+    <source>%1: out of resources</source>
+    <comment>QSystemSemaphore</comment>
+    <translation>%1: недостаточно ресурсов</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+4"/>
+    <source>%1: unknown error %2</source>
+    <comment>QSystemSemaphore</comment>
+    <translation>%1: неизвестная ошибка %2</translation>
+  </message>
 </context>
 <context>
   <name>QDB2Driver</name>
   <message>
-    <location filename="../src/sql/drivers/db2/qsql_db2.cpp" line="+1262"/>
+    <location filename="../src/sql/drivers/db2/qsql_db2.cpp" line="+1254"/>
     <source>Unable to connect</source>
     <translation>Невозможно соединиться</translation>
   </message>
   <message>
-    <location line="+263"/>
+    <location line="+298"/>
     <source>Unable to commit transaction</source>
-    <translation>Невозможно выполнить транзакцию</translation>
+    <translation>Невозможно завершить транзакцию</translation>
   </message>
   <message>
     <location line="+17"/>
     <source>Unable to rollback transaction</source>
-    <translation>Невозможно откатить транзакцию</translation>
+    <translation>Невозможно отозвать транзакцию</translation>
   </message>
   <message>
     <location line="+15"/>
     <source>Unable to set autocommit</source>
-    <translation>Невозможно установить автовыполнение транзакции</translation>
+    <translation>Невозможно установить автозавершение транзакций</translation>
   </message>
 </context>
 <context>
   <name>QDB2Result</name>
   <message>
-    <location line="-989"/>
-    <location line="+243"/>
+    <location line="-1031"/>
+    <location line="+240"/>
     <source>Unable to execute statement</source>
     <translation>Невозможно выполнить выражение</translation>
   </message>
   <message>
-    <location line="-206"/>
+    <location line="-203"/>
     <source>Unable to prepare statement</source>
     <translation>Невозможно подготовить выражение</translation>
   </message>
   <message>
-    <location line="+196"/>
+    <location line="+193"/>
     <source>Unable to bind variable</source>
     <translation>Невозможно привязать значение</translation>
   </message>
   <message>
-    <location line="+92"/>
+    <location line="+89"/>
     <source>Unable to fetch record %1</source>
     <translation>Невозможно получить запись %1</translation>
   </message>
   <message>
-    <location line="+17"/>
+    <location line="+19"/>
     <source>Unable to fetch next</source>
     <translation>Невозможно получить следующую строку</translation>
   </message>
   <message>
-    <location line="+20"/>
+    <location line="+21"/>
     <source>Unable to fetch first</source>
     <translation>Невозможно получить первую строку</translation>
   </message>
@@ -1118,24 +1222,24 @@
 <context>
   <name>QDateTimeEdit</name>
   <message>
-    <location filename="../src/gui/widgets/qdatetimeedit.cpp" line="+2295"/>
+    <location filename="../src/gui/widgets/qdatetimeedit.cpp" line="+2287"/>
     <source>AM</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
+    <translation>AM</translation>
   </message>
   <message>
     <location line="+0"/>
     <source>am</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
+    <translation>am</translation>
   </message>
   <message>
     <location line="+2"/>
     <source>PM</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
+    <translation>PM</translation>
   </message>
   <message>
     <location line="+0"/>
     <source>pm</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
+    <translation>pm</translation>
   </message>
 </context>
 <context>
@@ -1143,28 +1247,28 @@
   <message>
     <location filename="../src/plugins/accessible/widgets/rangecontrols.cpp" line="+951"/>
     <source>QDial</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
+    <translation>QDial</translation>
   </message>
   <message>
     <location line="+2"/>
     <source>SpeedoMeter</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
+    <translation>SpeedoMeter</translation>
   </message>
   <message>
     <location line="+2"/>
     <source>SliderHandle</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
+    <translation>SliderHandle</translation>
   </message>
 </context>
 <context>
   <name>QDialog</name>
   <message>
-    <location filename="../src/gui/dialogs/qdialog.cpp" line="+597"/>
+    <location filename="../src/gui/dialogs/qdialog.cpp" line="+636"/>
     <source>What&apos;s This?</source>
     <translation>Что это?</translation>
   </message>
   <message>
-    <location line="-115"/>
+    <location line="-135"/>
     <source>Done</source>
     <translation>Готово</translation>
   </message>
@@ -1172,16 +1276,16 @@
 <context>
   <name>QDialogButtonBox</name>
   <message>
-    <location filename="../src/gui/dialogs/qmessagebox.cpp" line="+1864"/>
+    <location filename="../src/gui/dialogs/qmessagebox.cpp" line="+1872"/>
     <location line="+464"/>
-    <location filename="../src/gui/widgets/qdialogbuttonbox.cpp" line="+561"/>
+    <location filename="../src/gui/widgets/qdialogbuttonbox.cpp" line="+607"/>
     <source>OK</source>
-    <translation>Готово</translation>
+    <translation>ОК</translation>
   </message>
   <message>
     <location filename="../src/gui/widgets/qdialogbuttonbox.cpp" line="+0"/>
     <source>&amp;OK</source>
-    <translation>&amp;Готово</translation>
+    <translation>&amp;ОК</translation>
   </message>
   <message>
     <location line="+3"/>
@@ -1201,7 +1305,7 @@
   <message>
     <location line="+3"/>
     <source>&amp;Cancel</source>
-    <translation>&amp;Отмена</translation>
+    <translation>От&amp;мена</translation>
   </message>
   <message>
     <location line="+0"/>
@@ -1241,7 +1345,7 @@
   <message>
     <location line="+4"/>
     <source>Discard</source>
-    <translation>Нет</translation>
+    <translation>Отклонить</translation>
   </message>
   <message>
     <location line="+3"/>
@@ -1281,12 +1385,12 @@
   <message>
     <location line="+3"/>
     <source>Ignore</source>
-    <translation>Игнорировать</translation>
+    <translation>Пропустить</translation>
   </message>
   <message>
     <location line="+3"/>
     <source>Restore Defaults</source>
-    <translation>Восстановить значения по умолчанию</translation>
+    <translation type="unfinished">Восстановить значения</translation>
   </message>
   <message>
     <location line="-29"/>
@@ -1297,7 +1401,7 @@
 <context>
   <name>QDirModel</name>
   <message>
-    <location filename="../src/gui/itemviews/qdirmodel.cpp" line="+453"/>
+    <location filename="../src/gui/itemviews/qdirmodel.cpp" line="+457"/>
     <source>Name</source>
     <translation>Имя</translation>
   </message>
@@ -1334,12 +1438,12 @@
   <message>
     <location line="+2"/>
     <source>Dock</source>
-    <translation>Прикрепить</translation>
+    <translation type="unfinished">Прикрепить</translation>
   </message>
   <message>
     <location line="+1"/>
     <source>Float</source>
-    <translation>Открпить</translation>
+    <translation type="unfinished">Открепить</translation>
   </message>
 </context>
 <context>
@@ -1358,7 +1462,7 @@
 <context>
   <name>QErrorMessage</name>
   <message>
-    <location filename="../src/gui/dialogs/qerrormessage.cpp" line="+192"/>
+    <location filename="../src/gui/dialogs/qerrormessage.cpp" line="+208"/>
     <source>Debug Message:</source>
     <translation>Отладочное сообщение:</translation>
   </message>
@@ -1373,7 +1477,7 @@
     <translation>Критическая ошибка:</translation>
   </message>
   <message>
-    <location line="+193"/>
+    <location line="+199"/>
     <source>&amp;Show this message again</source>
     <translation>&amp;Показывать это сообщение в дальнейшем</translation>
   </message>
@@ -1386,15 +1490,15 @@
 <context>
   <name>QFile</name>
   <message>
-    <location filename="../src/corelib/io/qfile.cpp" line="+708"/>
-    <location line="+150"/>
+    <location filename="../src/corelib/io/qfile.cpp" line="+697"/>
+    <location line="+155"/>
     <source>Destination file exists</source>
     <translation>Файл существует</translation>
   </message>
   <message>
-    <location line="-136"/>
+    <location line="-140"/>
     <source>Will not rename sequential file using block copy</source>
-    <translation>Последовательный файл не будет переименовываться с использованием поблочного копирования</translation>
+    <translation>Последовательный файл не будет переименован с использованием поблочного копирования</translation>
   </message>
   <message>
     <location line="+23"/>
@@ -1402,7 +1506,7 @@
     <translation>Невозможно удалить исходный файл</translation>
   </message>
   <message>
-    <location line="+125"/>
+    <location line="+130"/>
     <source>Cannot open %1 for input</source>
     <translation>Невозможно открыть %1 для ввода</translation>
   </message>
@@ -1425,37 +1529,36 @@
 <context>
   <name>QFileDialog</name>
   <message>
-    <location filename="../src/gui/dialogs/qfiledialog.cpp" line="+514"/>
+    <location filename="../src/gui/dialogs/qfiledialog.cpp" line="+558"/>
     <location line="+450"/>
     <source>All Files (*)</source>
     <translation>Все файлы (*)</translation>
   </message>
   <message>
-    <location line="+222"/>
+    <location line="+227"/>
     <source>Directories</source>
     <translation>Каталоги</translation>
   </message>
   <message>
     <location line="-3"/>
     <location line="+50"/>
-    <location line="+1468"/>
-    <location line="+75"/>
+    <location line="+1528"/>
     <source>&amp;Open</source>
     <translation>&amp;Открыть</translation>
   </message>
   <message>
-    <location line="-1593"/>
+    <location line="-1578"/>
     <location line="+50"/>
     <source>&amp;Save</source>
     <translation>&amp;Сохранить</translation>
   </message>
   <message>
-    <location line="-736"/>
+    <location line="-741"/>
     <source>Open</source>
     <translation>Открыть</translation>
   </message>
   <message>
-    <location line="+1518"/>
+    <location line="+1508"/>
     <source>%1 already exists.
 Do you want to replace it?</source>
     <translation>%1 уже существует.
@@ -1468,7 +1571,7 @@
 Please verify the correct file name was given.</source>
     <translation>%1
 Файл не найден.
-Проверьте правильность заданного имени файла.</translation>
+Проверьте правильность указанного имени файла.</translation>
   </message>
   <message>
     <location filename="../src/gui/itemviews/qdirmodel.cpp" line="+402"/>
@@ -1476,7 +1579,7 @@
     <translation>Мой компьютер</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../src/gui/dialogs/qfiledialog.cpp" line="-1507"/>
+    <location filename="../src/gui/dialogs/qfiledialog.cpp" line="-1497"/>
     <source>&amp;Rename</source>
     <translation>&amp;Переименовать</translation>
   </message>
@@ -1488,53 +1591,53 @@
   <message>
     <location line="+1"/>
     <source>Show &amp;hidden files</source>
-    <translation>Показать скр&amp;ытые файлы</translation>
+    <translation>Показать ск&amp;рытые файлы</translation>
   </message>
   <message>
     <location filename="../src/gui/dialogs/qfiledialog.ui"/>
-    <location filename="../src/gui/dialogs/qfiledialog_wince.ui"/>
+    <location filename="../src/gui/dialogs/qfiledialog_embedded.ui"/>
     <source>Back</source>
     <translation>Назад</translation>
   </message>
   <message>
     <location/>
-    <location filename="../src/gui/dialogs/qfiledialog_wince.ui"/>
+    <location filename="../src/gui/dialogs/qfiledialog_embedded.ui"/>
     <source>Parent Directory</source>
     <translation>Родительский каталог</translation>
   </message>
   <message>
     <location/>
-    <location filename="../src/gui/dialogs/qfiledialog_wince.ui"/>
+    <location filename="../src/gui/dialogs/qfiledialog_embedded.ui"/>
     <source>List View</source>
     <translation>Список</translation>
   </message>
   <message>
     <location/>
-    <location filename="../src/gui/dialogs/qfiledialog_wince.ui"/>
+    <location filename="../src/gui/dialogs/qfiledialog_embedded.ui"/>
     <source>Detail View</source>
     <translation>Подробный вид</translation>
   </message>
   <message>
     <location/>
-    <location filename="../src/gui/dialogs/qfiledialog_wince.ui"/>
+    <location filename="../src/gui/dialogs/qfiledialog_embedded.ui"/>
     <source>Files of type:</source>
     <translation>Типы файлов:</translation>
   </message>
   <message>
     <location filename="../src/gui/dialogs/qfiledialog.cpp" line="+6"/>
-    <location line="+654"/>
+    <location line="+659"/>
     <source>Directory:</source>
     <translation>Каталог:</translation>
   </message>
   <message>
-    <location line="+791"/>
+    <location line="+776"/>
     <location line="+862"/>
     <source>%1
 Directory not found.
 Please verify the correct directory name was given.</source>
     <translation>%1
 Каталог не найден.
-Проверьте правильность заданного имени каталога.</translation>
+Проверьте правильность указанного имени каталога.</translation>
   </message>
   <message>
     <location line="-218"/>
@@ -1546,7 +1649,7 @@
   <message>
     <location line="+5"/>
     <source>Are sure you want to delete &apos;%1&apos;?</source>
-    <translation>Вы уверены, что хотите удалить &apos;%1&apos;?</translation>
+    <translation>Вы действительно хотите удалить &apos;%1&apos;?</translation>
   </message>
   <message>
     <location line="+15"/>
@@ -1554,22 +1657,22 @@
     <translation>Не удалось удалить каталог.</translation>
   </message>
   <message>
-    <location line="+407"/>
+    <location line="+410"/>
     <source>Recent Places</source>
     <translation>Недавние документы</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../src/gui/dialogs/qfiledialog_win.cpp" line="+160"/>
+    <location filename="../src/gui/dialogs/qfiledialog_win.cpp" line="+174"/>
     <source>All Files (*.*)</source>
     <translation>Все файлы (*.*)</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../src/gui/dialogs/qfiledialog.cpp" line="-2553"/>
+    <location filename="../src/gui/dialogs/qfiledialog.cpp" line="-2546"/>
     <source>Save As</source>
     <translation>Сохранить как</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../src/gui/itemviews/qfileiconprovider.cpp" line="+411"/>
+    <location filename="../src/gui/itemviews/qfileiconprovider.cpp" line="+461"/>
     <source>Drive</source>
     <translation>Диск</translation>
   </message>
@@ -1580,7 +1683,31 @@
     <translation>Файл</translation>
   </message>
   <message>
-    <location line="+29"/>
+    <location line="+5"/>
+    <source>File Folder</source>
+    <comment>Match Windows Explorer</comment>
+    <translation>Папка с файлами</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+2"/>
+    <source>Folder</source>
+    <comment>All other platforms</comment>
+    <translation>Папка</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+9"/>
+    <source>Alias</source>
+    <comment>Mac OS X Finder</comment>
+    <translation>Псевдоним</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+2"/>
+    <source>Shortcut</source>
+    <comment>All other platforms</comment>
+    <translation>Ярлык</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+7"/>
     <source>Unknown</source>
     <translation>Неизвестный</translation>
   </message>
@@ -1596,46 +1723,46 @@
   </message>
   <message>
     <location filename="../src/gui/dialogs/qfiledialog.ui"/>
-    <location filename="../src/gui/dialogs/qfiledialog_wince.ui"/>
+    <location filename="../src/gui/dialogs/qfiledialog_embedded.ui"/>
     <source>Forward</source>
     <translation>Вперёд</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../src/gui/dialogs/qfiledialog.cpp" line="+1973"/>
+    <location filename="../src/gui/dialogs/qfiledialog.cpp" line="+1963"/>
     <source>New Folder</source>
     <translation>Новая папка</translation>
   </message>
   <message>
-    <location line="-1966"/>
+    <location line="-1956"/>
     <source>&amp;New Folder</source>
     <translation>&amp;Новая папка</translation>
   </message>
   <message>
-    <location line="+662"/>
+    <location line="+667"/>
     <location line="+38"/>
     <source>&amp;Choose</source>
     <translation>&amp;Выбрать</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../src/gui/dialogs/qsidebar.cpp" line="+437"/>
+    <location filename="../src/gui/dialogs/qsidebar.cpp" line="+442"/>
     <source>Remove</source>
     <translation>Удалить</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../src/gui/dialogs/qfiledialog.cpp" line="-693"/>
-    <location line="+658"/>
+    <location filename="../src/gui/dialogs/qfiledialog.cpp" line="-698"/>
+    <location line="+663"/>
     <source>File &amp;name:</source>
     <translation>&amp;Имя файла:</translation>
   </message>
   <message>
     <location filename="../src/gui/dialogs/qfiledialog.ui"/>
-    <location filename="../src/gui/dialogs/qfiledialog_wince.ui"/>
+    <location filename="../src/gui/dialogs/qfiledialog_embedded.ui"/>
     <source>Look in:</source>
     <translation>Перейти к:</translation>
   </message>
   <message>
     <location/>
-    <location filename="../src/gui/dialogs/qfiledialog_wince.ui"/>
+    <location filename="../src/gui/dialogs/qfiledialog_embedded.ui"/>
     <source>Create New Folder</source>
     <translation>Создать папку</translation>
   </message>
@@ -1653,7 +1780,7 @@
     <translation>&lt;b&gt;Имя &quot;%1&quot; не может быть использовано.&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Попробуйте использовать имя меньшей длины и/или без символов пунктуации.</translation>
   </message>
   <message>
-    <location line="+63"/>
+    <location line="+64"/>
     <source>Name</source>
     <translation>Имя</translation>
   </message>
@@ -1680,7 +1807,7 @@
     <translation>Дата изменения</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../src/gui/dialogs/qfilesystemmodel_p.h" line="+249"/>
+    <location filename="../src/gui/dialogs/qfilesystemmodel_p.h" line="+258"/>
     <source>My Computer</source>
     <translation>Мой компьютер</translation>
   </message>
@@ -1690,27 +1817,32 @@
     <translation>Компьютер</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../src/gui/dialogs/qfilesystemmodel.cpp" line="-163"/>
+    <location filename="../src/gui/dialogs/qfilesystemmodel.cpp" line="-164"/>
+    <location filename="../src/gui/itemviews/qdirmodel.cpp" line="+476"/>
     <source>%1 TB</source>
     <translation>%1 Тб</translation>
   </message>
   <message>
     <location line="+2"/>
+    <location filename="../src/gui/itemviews/qdirmodel.cpp" line="+2"/>
     <source>%1 GB</source>
     <translation>%1 Гб</translation>
   </message>
   <message>
     <location line="+2"/>
+    <location filename="../src/gui/itemviews/qdirmodel.cpp" line="+2"/>
     <source>%1 MB</source>
     <translation>%1 Мб</translation>
   </message>
   <message>
     <location line="+2"/>
+    <location filename="../src/gui/itemviews/qdirmodel.cpp" line="+2"/>
     <source>%1 KB</source>
     <translation>%1 Кб</translation>
   </message>
   <message>
     <location line="+1"/>
+    <location filename="../src/gui/itemviews/qdirmodel.cpp" line="+1"/>
     <source>%1 bytes</source>
     <translation>%1 байт</translation>
   </message>
@@ -1718,56 +1850,56 @@
 <context>
   <name>QFontDatabase</name>
   <message>
-    <location filename="../src/gui/text/qfontdatabase.cpp" line="+90"/>
-    <location line="+1176"/>
+    <location filename="../src/gui/text/qfontdatabase.cpp" line="+102"/>
+    <location line="+1334"/>
     <source>Normal</source>
     <translation>Обычный</translation>
   </message>
   <message>
-    <location line="-1173"/>
+    <location line="-1331"/>
     <location line="+12"/>
-    <location line="+1149"/>
+    <location line="+1307"/>
     <source>Bold</source>
     <translation>Жирный</translation>
   </message>
   <message>
-    <location line="-1158"/>
-    <location line="+1160"/>
+    <location line="-1316"/>
+    <location line="+1318"/>
     <source>Demi Bold</source>
     <translation>Полужирный</translation>
   </message>
   <message>
-    <location line="-1157"/>
+    <location line="-1315"/>
     <location line="+18"/>
-    <location line="+1135"/>
+    <location line="+1293"/>
     <source>Black</source>
     <translation>Чёрный</translation>
   </message>
   <message>
-    <location line="-1145"/>
+    <location line="-1303"/>
     <source>Demi</source>
-    <translation type="unfinished">Средний</translation>
+    <translation>Средний</translation>
   </message>
   <message>
     <location line="+6"/>
-    <location line="+1145"/>
+    <location line="+1303"/>
     <source>Light</source>
     <translation>Светлый</translation>
   </message>
   <message>
-    <location line="-1004"/>
-    <location line="+1007"/>
+    <location line="-1157"/>
+    <location line="+1160"/>
     <source>Italic</source>
     <translation>Курсив</translation>
   </message>
   <message>
-    <location line="-1004"/>
-    <location line="+1006"/>
+    <location line="-1157"/>
+    <location line="+1159"/>
     <source>Oblique</source>
     <translation>Наклонный</translation>
   </message>
   <message>
-    <location line="+705"/>
+    <location line="+703"/>
     <source>Any</source>
     <translation>Любая</translation>
   </message>
@@ -1935,14 +2067,14 @@
 <context>
   <name>QFontDialog</name>
   <message>
-    <location filename="../src/gui/dialogs/qfontdialog.cpp" line="+780"/>
+    <location filename="../src/gui/dialogs/qfontdialog.cpp" line="+776"/>
     <source>&amp;Font</source>
     <translation>&amp;Шрифт</translation>
   </message>
   <message>
     <location line="+1"/>
     <source>Font st&amp;yle</source>
-    <translation>Ст&amp;иль шрифта</translation>
+    <translation>&amp;Начертание</translation>
   </message>
   <message>
     <location line="+1"/>
@@ -1950,12 +2082,12 @@
     <translation>&amp;Размер</translation>
   </message>
   <message>
-    <location line="+1"/>
+    <location line="+4"/>
     <source>Effects</source>
     <translation>Эффекты</translation>
   </message>
   <message>
-    <location line="+1"/>
+    <location line="+2"/>
     <source>Stri&amp;keout</source>
     <translation>Зачёр&amp;кнутый</translation>
   </message>
@@ -1975,8 +2107,8 @@
     <translation>&amp;Система письма</translation>
   </message>
   <message>
-    <location line="-612"/>
-    <location line="+255"/>
+    <location line="-609"/>
+    <location line="+257"/>
     <source>Select Font</source>
     <translation>Выбор шрифта</translation>
   </message>
@@ -1984,13 +2116,13 @@
 <context>
   <name>QFtp</name>
   <message>
-    <location filename="../src/network/access/qftp.cpp" line="+826"/>
+    <location filename="../src/network/access/qftp.cpp" line="+828"/>
     <location filename="../src/qt3support/network/q3ftp.cpp" line="+683"/>
     <source>Not connected</source>
     <translation>Соединение не установлено</translation>
   </message>
   <message>
-    <location line="+65"/>
+    <location line="+68"/>
     <location filename="../src/qt3support/network/q3ftp.cpp" line="+65"/>
     <source>Host %1 not found</source>
     <translation>Узел %1 не найден</translation>
@@ -2028,7 +2160,7 @@
     <translation>Неизвестная ошибка</translation>
   </message>
   <message>
-    <location line="+889"/>
+    <location line="+891"/>
     <location filename="../src/qt3support/network/q3ftp.cpp" line="+77"/>
     <source>Connecting to host failed:
 %1</source>
@@ -2138,19 +2270,15 @@
 <context>
   <name>QHostInfoAgent</name>
   <message>
-    <location filename="../src/network/kernel/qhostinfo_unix.cpp" line="+178"/>
-    <location line="+9"/>
-    <location line="+64"/>
-    <location line="+31"/>
-    <location filename="../src/network/kernel/qhostinfo_win.cpp" line="+165"/>
-    <location line="+9"/>
-    <location line="+40"/>
+    <location filename="../src/network/kernel/qhostinfo_unix.cpp" line="+257"/>
+    <location line="+32"/>
+    <location filename="../src/network/kernel/qhostinfo_win.cpp" line="+220"/>
     <location line="+27"/>
     <source>Host not found</source>
     <translation>Узел не найден</translation>
   </message>
   <message>
-    <location line="-44"/>
+    <location line="-45"/>
     <location line="+39"/>
     <location filename="../src/network/kernel/qhostinfo_win.cpp" line="-34"/>
     <location line="+29"/>
@@ -2158,19 +2286,29 @@
     <translation>Неизвестный тип адреса</translation>
   </message>
   <message>
-    <location line="+8"/>
+    <location line="+10"/>
     <location filename="../src/network/kernel/qhostinfo_win.cpp" line="-19"/>
     <location line="+27"/>
     <source>Unknown error</source>
     <translation>Неизвестная ошибка</translation>
   </message>
+  <message>
+    <location filename="../src/network/kernel/qhostinfo_win.cpp" line="-67"/>
+    <source>No host name given</source>
+    <translation>Имя узла не задано</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+0"/>
+    <source>Invalid hostname</source>
+    <translation>Некорректное имя узла</translation>
+  </message>
 </context>
 <context>
   <name>QHttp</name>
   <message>
-    <location filename="../src/network/access/qhttp.cpp" line="+1574"/>
+    <location filename="../src/network/access/qhttp.cpp" line="+1577"/>
     <location line="+820"/>
-    <location filename="../src/qt3support/network/q3http.cpp" line="+1160"/>
+    <location filename="../src/qt3support/network/q3http.cpp" line="+1159"/>
     <location line="+567"/>
     <source>Unknown error</source>
     <translation>Неизвестная ошибка</translation>
@@ -2210,7 +2348,7 @@
     <translation>Ошибка записи ответа на устройство</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../src/network/access/qhttpnetworkconnection.cpp" line="+904"/>
+    <location filename="../src/network/access/qhttpnetworkconnection.cpp" line="+569"/>
     <location filename="../src/qt3support/network/q3http.cpp" line="+38"/>
     <source>Connection refused</source>
     <translation>Отказано в соединении</translation>
@@ -2316,7 +2454,7 @@
     <translation>Квитирование SSL не удалось</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../src/network/access/qhttp.cpp" line="-2263"/>
+    <location filename="../src/network/access/qhttp.cpp" line="-2266"/>
     <source>HTTPS connection requested but SSL support not compiled in</source>
     <translation>Запрошено соединение по протоколу HTTPS, но поддержка SSL не скомпилирована</translation>
   </message>
@@ -2372,9 +2510,9 @@
 <context>
   <name>QIBaseDriver</name>
   <message>
-    <location filename="../src/sql/drivers/ibase/qsql_ibase.cpp" line="+1454"/>
+    <location filename="../src/sql/drivers/ibase/qsql_ibase.cpp" line="+1491"/>
     <source>Error opening database</source>
-    <translation>Невозможно открыть базу данных</translation>
+    <translation>Ошибка открытия базы данных</translation>
   </message>
   <message>
     <location line="+54"/>
@@ -2384,18 +2522,18 @@
   <message>
     <location line="+13"/>
     <source>Unable to commit transaction</source>
-    <translation>Невозможно выполнить транзакцию</translation>
+    <translation>Невозможно завершить транзакцию</translation>
   </message>
   <message>
     <location line="+13"/>
     <source>Unable to rollback transaction</source>
-    <translation>Невозможно откатить транзакцию</translation>
+    <translation>Невозможно отозвать транзакцию</translation>
   </message>
 </context>
 <context>
   <name>QIBaseResult</name>
   <message>
-    <location line="-1112"/>
+    <location line="-1149"/>
     <source>Unable to create BLOB</source>
     <translation>Невозможно создать BLOB</translation>
   </message>
@@ -2438,7 +2576,7 @@
   <message>
     <location line="+19"/>
     <source>Unable to commit transaction</source>
-    <translation>Невозможно выполнить транзакцию</translation>
+    <translation>Невозможно завершить транзакцию</translation>
   </message>
   <message>
     <location line="+42"/>
@@ -2477,7 +2615,7 @@
     <translation>Не удалось получить следующий элемент</translation>
   </message>
   <message>
-    <location line="+160"/>
+    <location line="+197"/>
     <source>Could not get statement info</source>
     <translation>Не удалось найти информацию о выражении</translation>
   </message>
@@ -2485,7 +2623,7 @@
 <context>
   <name>QIODevice</name>
   <message>
-    <location filename="../src/corelib/global/qglobal.cpp" line="+1894"/>
+    <location filename="../src/corelib/global/qglobal.cpp" line="+2057"/>
     <source>Permission denied</source>
     <translation>Доступ запрещён</translation>
   </message>
@@ -2505,7 +2643,7 @@
     <translation>Нет свободного места на устройстве</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../src/corelib/io/qiodevice.cpp" line="+1537"/>
+    <location filename="../src/corelib/io/qiodevice.cpp" line="+1561"/>
     <source>Unknown error</source>
     <translation>Неизвестная ошибка</translation>
   </message>
@@ -2513,11 +2651,16 @@
 <context>
   <name>QInputContext</name>
   <message>
-    <location filename="../src/gui/inputmethod/qinputcontextfactory.cpp" line="+242"/>
+    <location filename="../src/gui/inputmethod/qinputcontextfactory.cpp" line="+256"/>
     <source>XIM</source>
     <translation>Метод ввода X-сервера</translation>
   </message>
   <message>
+    <location line="+4"/>
+    <source>FEP</source>
+    <translation>Метод ввода S60 FEP</translation>
+  </message>
+  <message>
     <location line="+23"/>
     <source>XIM input method</source>
     <translation>Метод ввода X-сервера</translation>
@@ -2532,6 +2675,11 @@
     <source>Mac OS X input method</source>
     <translation>Метод ввода Mac OS X</translation>
   </message>
+  <message>
+    <location line="+4"/>
+    <source>S60 FEP input method</source>
+    <translation>Метод ввода S60 FEP</translation>
+  </message>
 </context>
 <context>
   <name>QInputDialog</name>
@@ -2544,7 +2692,7 @@
 <context>
   <name>QLibrary</name>
   <message>
-    <location filename="../src/corelib/plugin/qlibrary.cpp" line="+378"/>
+    <location filename="../src/corelib/plugin/qlibrary.cpp" line="+383"/>
     <source>Could not mmap &apos;%1&apos;: %2</source>
     <translation>Не удалось выполнить mmap &apos;%1&apos;: %2</translation>
   </message>
@@ -2559,7 +2707,7 @@
     <translation>Не удалось выполнить unmap &apos;%1&apos;: %2</translation>
   </message>
   <message>
-    <location line="+302"/>
+    <location line="+341"/>
     <source>The plugin &apos;%1&apos; uses incompatible Qt library. (%2.%3.%4) [%5]</source>
     <translation>Модуль &apos;%1&apos; использует несоместимую библиотеку Qt. (%2.%3.%4) [%5]</translation>
   </message>
@@ -2569,13 +2717,13 @@
     <translation>Модуль &apos;%1&apos; использует несоместимую библиотеку Qt. Ожидается ключ &quot;%2&quot;, но получен ключ &quot;%3&quot;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location line="+340"/>
+    <location line="+365"/>
     <source>Unknown error</source>
     <translation>Неизвестная ошибка</translation>
   </message>
   <message>
-    <location line="-377"/>
-    <location filename="../src/corelib/plugin/qpluginloader.cpp" line="+280"/>
+    <location line="-402"/>
+    <location filename="../src/corelib/plugin/qpluginloader.cpp" line="+343"/>
     <source>The shared library was not found.</source>
     <translation>Динамическая библиотека не найдена.</translation>
   </message>
@@ -2590,19 +2738,19 @@
     <translation>Модуль &apos;%1&apos; использует несоместимую библиотеку Qt. (Невозможно совместить релизные и отладочные библиотеки.)</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../src/corelib/plugin/qlibrary_unix.cpp" line="+209"/>
-    <location filename="../src/corelib/plugin/qlibrary_win.cpp" line="+99"/>
+    <location filename="../src/corelib/plugin/qlibrary_unix.cpp" line="+236"/>
+    <location filename="../src/corelib/plugin/qlibrary_win.cpp" line="+87"/>
     <source>Cannot load library %1: %2</source>
     <translation>Невозможно загрузить библиотеку %1: %2</translation>
   </message>
   <message>
-    <location line="+16"/>
-    <location filename="../src/corelib/plugin/qlibrary_win.cpp" line="+26"/>
+    <location line="+17"/>
+    <location filename="../src/corelib/plugin/qlibrary_win.cpp" line="+22"/>
     <source>Cannot unload library %1: %2</source>
     <translation>Невозможно выгрузить библиотеку %1: %2</translation>
   </message>
   <message>
-    <location line="+31"/>
+    <location line="+34"/>
     <location filename="../src/corelib/plugin/qlibrary_win.cpp" line="+15"/>
     <source>Cannot resolve symbol &quot;%1&quot; in %2: %3</source>
     <translation>Невозможно разрешить символ &quot;%1&quot; в %2: %3</translation>
@@ -2611,7 +2759,7 @@
 <context>
   <name>QLineEdit</name>
   <message>
-    <location filename="../src/gui/widgets/qlineedit.cpp" line="+2680"/>
+    <location filename="../src/gui/widgets/qlineedit.cpp" line="+1980"/>
     <source>&amp;Undo</source>
     <translation>&amp;Отменить действие</translation>
   </message>
@@ -2626,12 +2774,12 @@
     <translation>&amp;Вырезать</translation>
   </message>
   <message>
-    <location line="+4"/>
+    <location line="+5"/>
     <source>&amp;Copy</source>
     <translation>&amp;Копировать</translation>
   </message>
   <message>
-    <location line="+4"/>
+    <location line="+5"/>
     <source>&amp;Paste</source>
     <translation>В&amp;ставить</translation>
   </message>
@@ -2649,8 +2797,8 @@
 <context>
   <name>QLocalServer</name>
   <message>
-    <location filename="../src/network/socket/qlocalserver.cpp" line="+226"/>
-    <location filename="../src/network/socket/qlocalserver_unix.cpp" line="+233"/>
+    <location filename="../src/network/socket/qlocalserver.cpp" line="+224"/>
+    <location filename="../src/network/socket/qlocalserver_unix.cpp" line="+256"/>
     <source>%1: Name error</source>
     <translation>%1: Некорректное имя</translation>
   </message>
@@ -2666,7 +2814,6 @@
   </message>
   <message>
     <location line="+5"/>
-    <location filename="../src/network/socket/qlocalserver_win.cpp" line="+158"/>
     <source>%1: Unknown error %2</source>
     <translation>%1: Неизвестная ошибка %2</translation>
   </message>
@@ -2675,7 +2822,7 @@
   <name>QLocalSocket</name>
   <message>
     <location filename="../src/network/socket/qlocalsocket_tcp.cpp" line="+132"/>
-    <location filename="../src/network/socket/qlocalsocket_unix.cpp" line="+134"/>
+    <location filename="../src/network/socket/qlocalsocket_unix.cpp" line="+139"/>
     <source>%1: Connection refused</source>
     <translation>%1: Отказано в соединении</translation>
   </message>
@@ -2689,7 +2836,7 @@
     <location line="+3"/>
     <location filename="../src/network/socket/qlocalsocket_unix.cpp" line="+3"/>
     <location filename="../src/network/socket/qlocalsocket_win.cpp" line="+80"/>
-    <location line="+43"/>
+    <location line="+45"/>
     <source>%1: Invalid name</source>
     <translation>%1: Некорректное имя</translation>
   </message>
@@ -2720,7 +2867,7 @@
   <message>
     <location line="+3"/>
     <location filename="../src/network/socket/qlocalsocket_unix.cpp" line="+3"/>
-    <location filename="../src/network/socket/qlocalsocket_win.cpp" line="-48"/>
+    <location filename="../src/network/socket/qlocalsocket_win.cpp" line="-50"/>
     <source>%1: Connection error</source>
     <translation>%1: Ошибка соединения</translation>
   </message>
@@ -2745,35 +2892,35 @@
 <context>
   <name>QMYSQLDriver</name>
   <message>
-    <location filename="../src/sql/drivers/mysql/qsql_mysql.cpp" line="+1251"/>
+    <location filename="../src/sql/drivers/mysql/qsql_mysql.cpp" line="+1261"/>
     <source>Unable to open database &apos;</source>
     <translation>Невозможно открыть базу данных &apos;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location line="+7"/>
+    <location line="+11"/>
     <source>Unable to connect</source>
     <translation>Невозможно соединиться</translation>
   </message>
   <message>
-    <location line="+131"/>
+    <location line="+151"/>
     <source>Unable to begin transaction</source>
     <translation>Невозможно начать транзакцию</translation>
   </message>
   <message>
     <location line="+17"/>
     <source>Unable to commit transaction</source>
-    <translation>Невозможно выполнить транзакцию</translation>
+    <translation>Невозможно завершить транзакцию</translation>
   </message>
   <message>
     <location line="+17"/>
     <source>Unable to rollback transaction</source>
-    <translation>Невозможно откатить транзакцию</translation>
+    <translation>Невозможно отозвать транзакцию</translation>
   </message>
 </context>
 <context>
   <name>QMYSQLResult</name>
   <message>
-    <location line="-938"/>
+    <location line="-969"/>
     <source>Unable to fetch data</source>
     <translation>Невозможно получить данные</translation>
   </message>
@@ -2788,13 +2935,13 @@
     <translation>Невозможно сохранить результат</translation>
   </message>
   <message>
-    <location line="+194"/>
+    <location line="+191"/>
     <location line="+8"/>
     <source>Unable to prepare statement</source>
     <translation>Невозможно подготовить выражение</translation>
   </message>
   <message>
-    <location line="+36"/>
+    <location line="+37"/>
     <source>Unable to reset statement</source>
     <translation>Невозможно сбросить выражение</translation>
   </message>
@@ -2817,10 +2964,10 @@
   <message>
     <location line="-12"/>
     <source>Unable to store statement results</source>
-    <translation>Невозможно сохранить результат выполнения выражения</translation>
+    <translation>Невозможно сохранить результаты выполнения выражения</translation>
   </message>
   <message>
-    <location line="-256"/>
+    <location line="-253"/>
     <source>Unable to execute next query</source>
     <translation>Невозможно выполнить следующий запрос</translation>
   </message>
@@ -2954,9 +3101,17 @@
   </message>
 </context>
 <context>
+  <name>QMenuBar</name>
+  <message>
+    <location filename="../src/gui/widgets/qmenu_symbian.cpp" line="+404"/>
+    <source>Actions</source>
+    <translation>Действия</translation>
+  </message>
+</context>
+<context>
   <name>QMessageBox</name>
   <message>
-    <location filename="../src/gui/dialogs/qmessagebox.cpp" line="-1111"/>
+    <location filename="../src/gui/dialogs/qmessagebox.cpp" line="-1116"/>
     <source>Help</source>
     <translation>Справка</translation>
   </message>
@@ -2969,17 +3124,12 @@
     <translation>Закрыть</translation>
   </message>
   <message>
-    <location line="+475"/>
-    <source>&lt;h3&gt;About Qt&lt;/h3&gt;&lt;p&gt;This program uses Qt version %1.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Qt is a C++ toolkit for cross-platform application development.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Qt provides single-source portability across MS&amp;nbsp;Windows, Mac&amp;nbsp;OS&amp;nbsp;X, Linux, and all major commercial Unix variants. Qt is also available for embedded devices as Qt for Embedded Linux and Qt for Windows CE.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Qt is available under three different licensing options designed to accommodate the needs of our various users.&lt;/p&gt;Qt licensed under our commercial license agreement is appropriate for development of proprietary/commercial software where you do not want to share any source code with third parties or otherwise cannot comply with the terms of the GNU LGPL version 2.1 or GNU GPL version 3.0.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Qt licensed under the GNU LGPL version 2.1 is appropriate for the development of Qt applications (proprietary or open source) provided you can comply with the terms and conditions of the GNU LGPL version 2.1.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Qt licensed under the GNU General Public License version 3.0 is appropriate for the development of Qt applications where you wish to use such applications in combination with software subject to the terms of the GNU GPL version 3.0 or where you are otherwise willing to comply with the terms of the GNU GPL version 3.0.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Please see &lt;a href=&quot;http://qt.nokia.com/products/licensing&quot;&gt;qt.nokia.com/products/licensing&lt;/a&gt; for an overview of Qt licensing.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Copyright (C) 2009 Nokia Corporation and/or its subsidiary(-ies).&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Qt is a Nokia product. See &lt;a href=&quot;http://qt.nokia.com/&quot;&gt;qt.nokia.com&lt;/a&gt; for more information.&lt;/p&gt;</source>
-    <translation type="unfinished">&lt;h3&gt;О Qt&lt;/h3&gt;&lt;p&gt;Данная программа использует Qt версии %1.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Qt - это инструментарий для разработки кроссплатформенных приложений на C++.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Qt предоставляет совместимость на уровне исходных текстов между MS&amp;amp;nbsp;Windows, Mac&amp;amp;nbsp;OS&amp;amp;nbsp;X, Linux и всеми популярными коммерческими вариантами Unix. Также Qt доступна для встраиваемых устройств в виде Qt для Embedded Linux и Qt для Windows CE.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Qt доступна под тремя различными лицензиями, разработанными для удовлетворения требований различных пользователей.&lt;/p&gt;Qt под нашей коммерческой лицензией предназначена для развития проприетарного/коммерческого программного обеспечения, когда Вы не желаете предоставлять исходные коды третьим сторонам, или в случае невозможности принятия условий лицензий GNU LGPL версии 2.1 или GNU GPL версии 3.0.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Qt под лицензией GNU LGPL версии 2.1 предназначена для разработки программного обеспечения с открытым исходным кодом или коммерческого программного обеспечения при соблюдении постановлений и условий лицензии GNU LGPL версии 2.1.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Qt под лицензией GNU General Public License версии 3.0 предназначена для разработки программных приложений в тех случаях, когда Вы хотели бы использовать такие приложения в сочетании с программным обеспечением на условиях лицензии GNU GPL с версии 3.0 или если Вы готовы соблюдать условия лицензии GNU GPL версии 3.0.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Обратитесь к &lt;a href=&quot;http://qt.nokia.com/products/licensing&quot;&gt;qt.nokia.com/products/licensing&lt;/a&gt; для обзора лицензий Qt.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Copyright (C) 2009 Корпорация Nokia и/или её дочерние подразделения.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Qt - продукт компании Nokia. Обратитесь к &lt;a href=&quot;http://qt.nokia.com/&quot;&gt;qt.nokia.com&lt;/a&gt; для получения дополнительной информации.&lt;/p&gt;</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+34"/>
+    <location line="+513"/>
     <source>About Qt</source>
     <translation>О Qt</translation>
   </message>
   <message>
-    <location line="-1603"/>
+    <location line="-1611"/>
     <source>Show Details...</source>
     <translation>Показать подробности...</translation>
   </message>
@@ -2988,6 +3138,16 @@
     <source>Hide Details...</source>
     <translation>Скрыть подробности...</translation>
   </message>
+  <message>
+    <location line="+1574"/>
+    <source>&lt;h3&gt;About Qt&lt;/h3&gt;&lt;p&gt;This program uses Qt version %1.&lt;/p&gt;</source>
+    <translation>&lt;h3&gt;О Qt&lt;/h3&gt;&lt;p&gt;Данная программа использует Qt версии %1.&lt;/p&gt;</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+5"/>
+    <source>&lt;p&gt;Qt is a C++ toolkit for cross-platform application development.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Qt provides single-source portability across MS&amp;nbsp;Windows, Mac&amp;nbsp;OS&amp;nbsp;X, Linux, and all major commercial Unix variants. Qt is also available for embedded devices as Qt for Embedded Linux and Qt for Windows CE.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Qt is available under three different licensing options designed to accommodate the needs of our various users.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Qt licensed under our commercial license agreement is appropriate for development of proprietary/commercial software where you do not want to share any source code with third parties or otherwise cannot comply with the terms of the GNU LGPL version 2.1 or GNU GPL version 3.0.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Qt licensed under the GNU LGPL version 2.1 is appropriate for the development of Qt applications (proprietary or open source) provided you can comply with the terms and conditions of the GNU LGPL version 2.1.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Qt licensed under the GNU General Public License version 3.0 is appropriate for the development of Qt applications where you wish to use such applications in combination with software subject to the terms of the GNU GPL version 3.0 or where you are otherwise willing to comply with the terms of the GNU GPL version 3.0.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Please see &lt;a href=&quot;http://qt.nokia.com/products/licensing&quot;&gt;qt.nokia.com/products/licensing&lt;/a&gt; for an overview of Qt licensing.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Copyright (C) 2010 Nokia Corporation and/or its subsidiary(-ies).&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Qt is a Nokia product. See &lt;a href=&quot;http://qt.nokia.com/&quot;&gt;qt.nokia.com&lt;/a&gt; for more information.&lt;/p&gt;</source>
+    <translation>&lt;p&gt;Qt - это инструментарий для разработки кроссплатформенных приложений на C++.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Qt предоставляет совместимость на уровне исходных текстов между MS&amp;nbsp;Windows, Mac&amp;nbsp;OS&amp;nbsp;X, Linux и всеми популярными коммерческими вариантами Unix. Также Qt доступна для встраиваемых устройств в виде Qt для Embedded Linux и Qt для Windows CE.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Qt доступна под тремя различными лицензиями, разработанными для удовлетворения различных требований.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Qt под нашей коммерческой лицензией предназначена для развития проприетарного/коммерческого программного обеспечения, когда Вы не желаете предоставлять исходные тексты третьим сторонам, или в случае невозможности принятия условий лицензий GNU LGPL версии 2.1 или GNU GPL версии 3.0.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Qt под лицензией GNU LGPL версии 2.1 предназначена для разработки программного обеспечения с открытыми исходными текстами или коммерческого программного обеспечения при соблюдении условий лицензии GNU LGPL версии 2.1.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Qt под лицензией GNU General Public License версии 3.0 предназначена для разработки программных приложений в тех случаях, когда Вы хотели бы использовать такие приложения в сочетании с программным обеспечением на условиях лицензии GNU GPL с версии 3.0 или если Вы готовы соблюдать условия лицензии GNU GPL версии 3.0.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Обратитесь к &lt;a href=&quot;http://qt.nokia.com/products/licensing&quot;&gt;qt.nokia.com/products/licensing&lt;/a&gt; для обзора лицензий Qt.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Copyright (C) 2010 Корпорация Nokia и/или её дочерние подразделения.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Qt - продукт компании Nokia. Обратитесь к &lt;a href=&quot;http://qt.nokia.com/&quot;&gt;qt.nokia.com&lt;/a&gt; для получения дополнительной информации.&lt;/p&gt;</translation>
+  </message>
 </context>
 <context>
   <name>QMultiInputContext</name>
@@ -3002,12 +3162,13 @@
   <message>
     <location filename="../src/plugins/inputmethods/imsw-multi/qmultiinputcontextplugin.cpp" line="+95"/>
     <source>Multiple input method switcher</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
+    <translation type="unfinished">Переключатель режима множественного ввода</translation>
   </message>
   <message>
     <location line="+7"/>
     <source>Multiple input method switcher that uses the context menu of the text widgets</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
+    <translatorcomment>текстовых виджетов &lt;-?-&gt; текстовых редакторов</translatorcomment>
+    <translation type="unfinished">Переключатель режима множественного ввода, используемый в контекстном меню текстовых виджетов</translation>
   </message>
 </context>
 <context>
@@ -3146,30 +3307,38 @@
 <context>
   <name>QNetworkAccessCacheBackend</name>
   <message>
-    <location filename="../src/network/access/qnetworkaccesscachebackend.cpp" line="+65"/>
+    <location filename="../src/network/access/qnetworkaccesscachebackend.cpp" line="+66"/>
     <source>Error opening %1</source>
     <translation>Ошибка открытия %1</translation>
   </message>
 </context>
 <context>
+  <name>QNetworkAccessDebugPipeBackend</name>
+  <message>
+    <location filename="../src/network/access/qnetworkaccessdebugpipebackend.cpp" line="+195"/>
+    <source>Write error writing to %1: %2</source>
+    <translation>Ошибка записи в %1: %2</translation>
+  </message>
+</context>
+<context>
   <name>QNetworkAccessFileBackend</name>
   <message>
-    <location filename="../src/network/access/qnetworkaccessfilebackend.cpp" line="+99"/>
+    <location filename="../src/network/access/qnetworkaccessfilebackend.cpp" line="+100"/>
     <source>Request for opening non-local file %1</source>
     <translation>Запрос на открытие файла вне файловой системы %1</translation>
   </message>
   <message>
-    <location line="+42"/>
+    <location line="+45"/>
     <source>Error opening %1: %2</source>
     <translation>Ошибка открытия %1: %2</translation>
   </message>
   <message>
-    <location line="+56"/>
+    <location line="+38"/>
     <source>Write error writing to %1: %2</source>
     <translation>Ошибка записи в %1: %2</translation>
   </message>
   <message>
-    <location line="+33"/>
+    <location line="+48"/>
     <source>Cannot open %1: Path is a directory</source>
     <translation>Невозможно открыть %1: Указан путь к каталогу</translation>
   </message>
@@ -3182,7 +3351,7 @@
 <context>
   <name>QNetworkAccessFtpBackend</name>
   <message>
-    <location filename="../src/network/access/qnetworkaccessftpbackend.cpp" line="+165"/>
+    <location filename="../src/network/access/qnetworkaccessftpbackend.cpp" line="+131"/>
     <source>No suitable proxy found</source>
     <translation>Подходящий прокси-сервер не найден</translation>
   </message>
@@ -3192,7 +3361,7 @@
     <translation>Невозможно открыть %1: Указан путь к каталогу</translation>
   </message>
   <message>
-    <location line="+130"/>
+    <location line="+112"/>
     <source>Logging in to %1 failed: authentication required</source>
     <translation>Соединение с %1 не удалось: требуется авторизация</translation>
   </message>
@@ -3210,7 +3379,7 @@
 <context>
   <name>QNetworkAccessHttpBackend</name>
   <message>
-    <location filename="../src/network/access/qnetworkaccesshttpbackend.cpp" line="+597"/>
+    <location filename="../src/network/access/qnetworkaccesshttpbackend.cpp" line="+585"/>
     <source>No suitable proxy found</source>
     <translation>Подходящий прокси-сервер не найден</translation>
   </message>
@@ -3218,12 +3387,12 @@
 <context>
   <name>QNetworkReply</name>
   <message>
-    <location line="+128"/>
+    <location line="+95"/>
     <source>Error downloading %1 - server replied: %2</source>
     <translation>Ошибка загрузки %1 - ответ сервера: %2</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../src/network/access/qnetworkreplyimpl.cpp" line="+71"/>
+    <location filename="../src/network/access/qnetworkreplyimpl.cpp" line="+77"/>
     <source>Protocol &quot;%1&quot; is unknown</source>
     <translation>Неизвестный протокол &quot;%1&quot;</translation>
   </message>
@@ -3231,8 +3400,8 @@
 <context>
   <name>QNetworkReplyImpl</name>
   <message>
-    <location line="+464"/>
-    <location line="+22"/>
+    <location line="+519"/>
+    <location line="+28"/>
     <source>Operation canceled</source>
     <translation>Операция отменена</translation>
   </message>
@@ -3240,7 +3409,7 @@
 <context>
   <name>QOCIDriver</name>
   <message>
-    <location filename="../src/sql/drivers/oci/qsql_oci.cpp" line="+2082"/>
+    <location filename="../src/sql/drivers/oci/qsql_oci.cpp" line="+2076"/>
     <source>Unable to logon</source>
     <translation>Невозможно авторизоваться</translation>
   </message>
@@ -3258,18 +3427,18 @@
   <message>
     <location line="+19"/>
     <source>Unable to commit transaction</source>
-    <translation>Невозможно выполнить транзакцию</translation>
+    <translation>Невозможно завершить транзакцию</translation>
   </message>
   <message>
     <location line="+19"/>
     <source>Unable to rollback transaction</source>
-    <translation>Невозможно откатить транзакцию</translation>
+    <translation>Невозможно отозвать транзакцию</translation>
   </message>
 </context>
 <context>
   <name>QOCIResult</name>
   <message>
-    <location line="-976"/>
+    <location line="-972"/>
     <location line="+161"/>
     <location line="+15"/>
     <source>Unable to bind column for batch execute</source>
@@ -3281,7 +3450,7 @@
     <translation>Невозможно выполнить пакетное выражение</translation>
   </message>
   <message>
-    <location line="+305"/>
+    <location line="+304"/>
     <source>Unable to goto next</source>
     <translation>Невозможно перейти к следующей строке</translation>
   </message>
@@ -3314,57 +3483,57 @@
 <context>
   <name>QODBCDriver</name>
   <message>
-    <location filename="../src/sql/drivers/odbc/qsql_odbc.cpp" line="+1684"/>
+    <location filename="../src/sql/drivers/odbc/qsql_odbc.cpp" line="+1790"/>
     <source>Unable to connect</source>
     <translation>Невозможно соединиться</translation>
   </message>
   <message>
-    <location line="+6"/>
-    <source>Unable to connect - Driver doesn&apos;t support all needed functionality</source>
-    <translation>Невозможно соединиться - Драйвер не поддерживает требуемый функционал</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+239"/>
+    <location line="+238"/>
     <source>Unable to disable autocommit</source>
-    <translation>Невозможно отключить автовыполнение транзакции</translation>
+    <translation>Невозможно отключить автозавершение транзакций</translation>
   </message>
   <message>
     <location line="+17"/>
     <source>Unable to commit transaction</source>
-    <translation>Невозможно выполнить транзакцию</translation>
+    <translation>Невозможно завершить транзакцию</translation>
   </message>
   <message>
     <location line="+17"/>
     <source>Unable to rollback transaction</source>
-    <translation>Невозможно откатить транзакцию</translation>
+    <translation>Невозможно отозвать транзакцию</translation>
   </message>
   <message>
     <location line="+15"/>
     <source>Unable to enable autocommit</source>
-    <translation>Невозможно установить автовыполнение транзакции</translation>
+    <translation>Невозможно включить автозавершение транзакций</translation>
   </message>
+  <message>
+    <location line="-281"/>
+    <source>Unable to connect - Driver doesn&apos;t support all functionality required</source>
+    <translation>Невозможно соединиться - Драйвер не поддерживает требуемый функционал</translation>
+  </message>
 </context>
 <context>
   <name>QODBCResult</name>
   <message>
-    <location line="-1216"/>
-    <location line="+349"/>
+    <location line="-932"/>
+    <location line="+346"/>
     <source>QODBCResult::reset: Unable to set &apos;SQL_CURSOR_STATIC&apos; as statement attribute. Please check your ODBC driver configuration</source>
     <translation>QODBCResult::reset: Невозможно установить &apos;SQL_CURSOR_STATIC&apos; атрибутом выражение. Проверьте настройки драйвера ODBC</translation>
   </message>
   <message>
-    <location line="-332"/>
-    <location line="+626"/>
+    <location line="-329"/>
+    <location line="+623"/>
     <source>Unable to execute statement</source>
     <translation>Невозможно выполнить выражение</translation>
   </message>
   <message>
-    <location line="-555"/>
+    <location line="-547"/>
     <source>Unable to fetch next</source>
     <translation>Невозможно получить следующую строку</translation>
   </message>
   <message>
-    <location line="+279"/>
+    <location line="+271"/>
     <source>Unable to prepare statement</source>
     <translation>Невозможно подготовить выражение</translation>
   </message>
@@ -3374,14 +3543,14 @@
     <translation>Невозможно привязать значение</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../src/sql/drivers/db2/qsql_db2.cpp" line="+194"/>
-    <location filename="../src/sql/drivers/odbc/qsql_odbc.cpp" line="-475"/>
-    <location line="+579"/>
+    <location filename="../src/sql/drivers/db2/qsql_db2.cpp" line="+190"/>
+    <location filename="../src/sql/drivers/odbc/qsql_odbc.cpp" line="-467"/>
+    <location line="+576"/>
     <source>Unable to fetch last</source>
     <translation>Невозможно получить последнюю строку</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../src/sql/drivers/odbc/qsql_odbc.cpp" line="-673"/>
+    <location filename="../src/sql/drivers/odbc/qsql_odbc.cpp" line="-670"/>
     <source>Unable to fetch</source>
     <translation>Невозможно получить данные</translation>
   </message>
@@ -3399,9 +3568,9 @@
 <context>
   <name>QObject</name>
   <message>
-    <location filename="../src/gui/util/qdesktopservices_mac.cpp" line="+165"/>
-    <source>Home</source>
-    <translation>Домой</translation>
+    <location filename="../src/network/kernel/qhostinfo_unix.cpp" line="-97"/>
+    <source>Invalid hostname</source>
+    <translation>Некорректное имя узла</translation>
   </message>
   <message>
     <location filename="../src/network/access/qnetworkaccessdatabackend.cpp" line="+74"/>
@@ -3409,22 +3578,12 @@
     <translation>Операция не поддерживается для %1</translation>
   </message>
   <message>
-    <location line="+53"/>
+    <location line="+57"/>
     <source>Invalid URI: %1</source>
     <translation>Некорректный URI: %1</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../src/network/access/qnetworkaccessdebugpipebackend.cpp" line="+175"/>
-    <source>Write error writing to %1: %2</source>
-    <translation>Ошибка записи в %1: %2</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+57"/>
-    <source>Read error reading from %1: %2</source>
-    <translation>Ошибка чтения из %1: %2</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+31"/>
+    <location filename="../src/network/access/qnetworkaccessdebugpipebackend.cpp" line="+60"/>
     <source>Socket error on %1: %2</source>
     <translation>Ошика сокета для %1: %2</translation>
   </message>
@@ -3434,13 +3593,8 @@
     <translation>Удалённый узел неожиданно прервал соединение для %1</translation>
   </message>
   <message>
-    <location line="+53"/>
-    <source>Protocol error: packet of size 0 received</source>
-    <translation>Ошибка протокола: получен пакет нулевого размера</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../src/network/kernel/qhostinfo.cpp" line="+177"/>
-    <location line="+57"/>
+    <location filename="../src/network/kernel/qhostinfo.cpp" line="+175"/>
+    <location filename="../src/network/kernel/qhostinfo_unix.cpp" line="+0"/>
     <source>No host name given</source>
     <translation>Имя узла не задано</translation>
   </message>
@@ -3448,7 +3602,7 @@
 <context>
   <name>QPPDOptionsModel</name>
   <message>
-    <location filename="../src/gui/dialogs/qprintdialog_unix.cpp" line="+1197"/>
+    <location filename="../src/gui/dialogs/qprintdialog_unix.cpp" line="+1198"/>
     <source>Name</source>
     <translation>Имя</translation>
   </message>
@@ -3461,7 +3615,7 @@
 <context>
   <name>QPSQLDriver</name>
   <message>
-    <location filename="../src/sql/drivers/psql/qsql_psql.cpp" line="+763"/>
+    <location filename="../src/sql/drivers/psql/qsql_psql.cpp" line="+782"/>
     <source>Unable to connect</source>
     <translation>Невозможно соединиться</translation>
   </message>
@@ -3473,15 +3627,15 @@
   <message>
     <location line="+30"/>
     <source>Could not commit transaction</source>
-    <translation>Не удалось выполнить транзакцию</translation>
+    <translation>Не удалось завершить транзакцию</translation>
   </message>
   <message>
     <location line="+16"/>
     <source>Could not rollback transaction</source>
-    <translation>Не удалось откатить транзакцию</translation>
+    <translation>Не удалось отозвать транзакцию</translation>
   </message>
   <message>
-    <location line="+338"/>
+    <location line="+374"/>
     <source>Unable to subscribe</source>
     <translation>Невозможно подписаться</translation>
   </message>
@@ -3494,12 +3648,12 @@
 <context>
   <name>QPSQLResult</name>
   <message>
-    <location line="-1051"/>
+    <location line="-1085"/>
     <source>Unable to create query</source>
     <translation>Невозможно создать запрос</translation>
   </message>
   <message>
-    <location line="+374"/>
+    <location line="+372"/>
     <source>Unable to prepare statement</source>
     <translation>Невозможно подготовить выражение</translation>
   </message>
@@ -3615,7 +3769,7 @@
     <translation>Неизвестная ошибка</translation>
   </message>
   <message>
-    <location line="-68"/>
+    <location line="-113"/>
     <source>The plugin was not loaded.</source>
     <translation>Модуль не был загружен.</translation>
   </message>
@@ -3623,7 +3777,7 @@
 <context>
   <name>QPrintDialog</name>
   <message>
-    <location filename="../src/gui/painting/qprinterinfo_unix.cpp" line="+98"/>
+    <location filename="../src/gui/painting/qprinterinfo_unix.cpp" line="+108"/>
     <source>locally connected</source>
     <translation>соединено локально</translation>
   </message>
@@ -3790,12 +3944,12 @@
     <translation>Конверт US #10 (105x241 мм)</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../src/gui/dialogs/qprintdialog_win.cpp" line="+268"/>
+    <location filename="../src/gui/dialogs/qprintdialog_win.cpp" line="+266"/>
     <source>OK</source>
     <translation>Закрыть</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../src/gui/dialogs/qabstractprintdialog.cpp" line="+110"/>
+    <location filename="../src/gui/dialogs/qabstractprintdialog.cpp" line="+112"/>
     <location line="+13"/>
     <location filename="../src/gui/dialogs/qprintdialog_win.cpp" line="-2"/>
     <source>Print</source>
@@ -3855,157 +4009,157 @@
   <message>
     <location filename="../src/gui/dialogs/qpagesetupdialog_unix.cpp" line="-232"/>
     <source>A0</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
+    <translation>A0</translation>
   </message>
   <message>
     <location line="+1"/>
     <source>A1</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
+    <translation>A1</translation>
   </message>
   <message>
     <location line="+1"/>
     <source>A2</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
+    <translation>A2</translation>
   </message>
   <message>
     <location line="+1"/>
     <source>A3</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
+    <translation>A3</translation>
   </message>
   <message>
     <location line="+1"/>
     <source>A4</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
+    <translation>A4</translation>
   </message>
   <message>
     <location line="+1"/>
     <source>A5</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
+    <translation>A5</translation>
   </message>
   <message>
     <location line="+1"/>
     <source>A6</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
+    <translation>A6</translation>
   </message>
   <message>
     <location line="+1"/>
     <source>A7</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
+    <translation>A7</translation>
   </message>
   <message>
     <location line="+1"/>
     <source>A8</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
+    <translation>A8</translation>
   </message>
   <message>
     <location line="+1"/>
     <source>A9</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
+    <translation>A9</translation>
   </message>
   <message>
     <location line="+1"/>
     <source>B0</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
+    <translation>B0</translation>
   </message>
   <message>
     <location line="+1"/>
     <source>B1</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
+    <translation>B1</translation>
   </message>
   <message>
     <location line="+1"/>
     <source>B2</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
+    <translation>B2</translation>
   </message>
   <message>
     <location line="+1"/>
     <source>B3</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
+    <translation>B3</translation>
   </message>
   <message>
     <location line="+1"/>
     <source>B4</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
+    <translation>B4</translation>
   </message>
   <message>
     <location line="+1"/>
     <source>B5</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
+    <translation>B5</translation>
   </message>
   <message>
     <location line="+1"/>
     <source>B6</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
+    <translation>B6</translation>
   </message>
   <message>
     <location line="+1"/>
     <source>B7</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
+    <translation>B7</translation>
   </message>
   <message>
     <location line="+1"/>
     <source>B8</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
+    <translation>B8</translation>
   </message>
   <message>
     <location line="+1"/>
     <source>B9</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
+    <translation>B9</translation>
   </message>
   <message>
     <location line="+1"/>
     <source>B10</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
+    <translation>B10</translation>
   </message>
   <message>
     <location line="+1"/>
     <source>C5E</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
+    <translation>C5E</translation>
   </message>
   <message>
     <location line="+1"/>
     <source>DLE</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
+    <translation>DLE</translation>
   </message>
   <message>
     <location line="+1"/>
     <source>Executive</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
+    <translation>Executive</translation>
   </message>
   <message>
     <location line="+1"/>
     <source>Folio</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
+    <translation>Folio</translation>
   </message>
   <message>
     <location line="+1"/>
     <source>Ledger</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
+    <translation>Ledger</translation>
   </message>
   <message>
     <location line="+1"/>
     <source>Legal</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
+    <translation>Legal</translation>
   </message>
   <message>
     <location line="+1"/>
     <source>Letter</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
+    <translation>Letter</translation>
   </message>
   <message>
     <location line="+1"/>
     <source>Tabloid</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
+    <translation>Tabloid</translation>
   </message>
   <message>
     <location line="+1"/>
     <source>US Common #10 Envelope</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
+    <translation>US Common #10 Envelope</translation>
   </message>
   <message>
     <location line="+1"/>
     <source>Custom</source>
-    <translation>Произвольный</translation>
+    <translation>Пользовательский</translation>
   </message>
   <message>
     <location filename="../src/gui/dialogs/qprintdialog_unix.cpp" line="-524"/>
@@ -4058,17 +4212,17 @@
     <translation>Параметры страницы</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../src/gui/dialogs/qprintpreviewdialog.cpp" line="+252"/>
+    <location filename="../src/gui/dialogs/qprintpreviewdialog.cpp" line="+246"/>
     <source>%1%</source>
     <translation>%1%</translation>
   </message>
   <message>
-    <location line="+79"/>
+    <location line="+68"/>
     <source>Print Preview</source>
     <translation>Просмотр печати</translation>
   </message>
   <message>
-    <location line="+29"/>
+    <location line="+30"/>
     <source>Next page</source>
     <translation>Следующая страница</translation>
   </message>
@@ -4143,12 +4297,7 @@
     <translation>Параметры страницы</translation>
   </message>
   <message>
-    <location line="+1"/>
-    <source>Close</source>
-    <translation>Закрыть</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+151"/>
+    <location line="+150"/>
     <source>Export to PDF</source>
     <translation>Экспорт в PDF</translation>
   </message>
@@ -4314,7 +4463,7 @@
   <message>
     <location/>
     <source>Output &amp;file:</source>
-    <translation>Выходной &amp;файл:</translation>
+    <translation>Вывод в &amp;файл:</translation>
   </message>
   <message>
     <location/>
@@ -4325,28 +4474,28 @@
 <context>
   <name>QProcess</name>
   <message>
-    <location filename="../src/corelib/io/qprocess_unix.cpp" line="+466"/>
-    <location filename="../src/corelib/io/qprocess_win.cpp" line="+147"/>
+    <location filename="../src/corelib/io/qprocess_unix.cpp" line="+402"/>
+    <location filename="../src/corelib/io/qprocess_win.cpp" line="+137"/>
     <source>Could not open input redirection for reading</source>
     <translation>Не удалось открыть перенаправление ввода для чтения</translation>
   </message>
   <message>
     <location line="+12"/>
-    <location filename="../src/corelib/io/qprocess_win.cpp" line="+36"/>
+    <location filename="../src/corelib/io/qprocess_win.cpp" line="+20"/>
     <source>Could not open output redirection for writing</source>
     <translation>Не удалось открыть перенаправление вывода для записи</translation>
   </message>
   <message>
-    <location line="+235"/>
+    <location line="+239"/>
     <source>Resource error (fork failure): %1</source>
     <translation>Ошибка выделения ресурсов (сбой fork): %1</translation>
   </message>
   <message>
-    <location line="+259"/>
-    <location line="+53"/>
+    <location line="+252"/>
+    <location line="+52"/>
     <location line="+74"/>
-    <location line="+67"/>
-    <location filename="../src/corelib/io/qprocess_win.cpp" line="+422"/>
+    <location line="+66"/>
+    <location filename="../src/corelib/io/qprocess_win.cpp" line="+406"/>
     <location line="+50"/>
     <location line="+75"/>
     <location line="+42"/>
@@ -4355,7 +4504,7 @@
     <translation>Время на операцию с процессом истекло</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../src/corelib/io/qprocess.cpp" line="+533"/>
+    <location filename="../src/corelib/io/qprocess.cpp" line="+851"/>
     <location line="+52"/>
     <location filename="../src/corelib/io/qprocess_win.cpp" line="-211"/>
     <location line="+50"/>
@@ -4364,31 +4513,31 @@
   </message>
   <message>
     <location line="+47"/>
-    <location line="+779"/>
+    <location line="+826"/>
     <location filename="../src/corelib/io/qprocess_win.cpp" line="+140"/>
     <source>Error writing to process</source>
     <translation>Ошибка отправки данных процессу</translation>
   </message>
   <message>
-    <location line="-709"/>
+    <location line="-756"/>
     <source>Process crashed</source>
     <translation>Процесс завершился с ошибкой</translation>
   </message>
   <message>
-    <location line="+912"/>
+    <location line="+959"/>
     <source>No program defined</source>
     <translation>Программа не указана</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../src/corelib/io/qprocess_win.cpp" line="-341"/>
-    <source>Process failed to start</source>
-    <translation>Не удалось запустить процесс</translation>
+    <location filename="../src/corelib/io/qprocess_win.cpp" line="-360"/>
+    <source>Process failed to start: %1</source>
+    <translation>Не удалось запустить процесс: %1</translation>
   </message>
 </context>
 <context>
   <name>QProgressDialog</name>
   <message>
-    <location filename="../src/gui/dialogs/qprogressdialog.cpp" line="+182"/>
+    <location filename="../src/gui/dialogs/qprogressdialog.cpp" line="+196"/>
     <source>Cancel</source>
     <translation>Отмена</translation>
   </message>
@@ -4412,7 +4561,7 @@
 <context>
   <name>QRegExp</name>
   <message>
-    <location filename="../src/corelib/tools/qregexp.cpp" line="+64"/>
+    <location filename="../src/corelib/tools/qregexp.cpp" line="+65"/>
     <source>no error occurred</source>
     <translation>ошибки отсутствуют</translation>
   </message>
@@ -4456,12 +4605,22 @@
     <source>met internal limit</source>
     <translation>достигнуто внутреннее ограничение</translation>
   </message>
+  <message>
+    <location line="+1"/>
+    <source>invalid interval</source>
+    <translation>некорректный интервал</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+1"/>
+    <source>invalid category</source>
+    <translation>некорректная категория</translation>
+  </message>
 </context>
 <context>
   <name>QSQLite2Driver</name>
   <message>
-    <location filename="../src/sql/drivers/sqlite2/qsql_sqlite2.cpp" line="+388"/>
-    <source>Error to open database</source>
+    <location filename="../src/sql/drivers/sqlite2/qsql_sqlite2.cpp" line="+391"/>
+    <source>Error opening database</source>
     <translation>Ошибка открытия базы данных</translation>
   </message>
   <message>
@@ -4472,23 +4631,23 @@
   <message>
     <location line="+17"/>
     <source>Unable to commit transaction</source>
-    <translation>Невозможно выполнить транзакцию</translation>
+    <translation>Невозможно завершить транзакцию</translation>
   </message>
   <message>
     <location line="+17"/>
-    <source>Unable to rollback Transaction</source>
-    <translation>Невозможно откатить транзакцию</translation>
+    <source>Unable to rollback transaction</source>
+    <translation>Невозможно отозвать транзакцию</translation>
   </message>
 </context>
 <context>
   <name>QSQLite2Result</name>
   <message>
-    <location line="-315"/>
+    <location line="-319"/>
     <source>Unable to fetch results</source>
     <translation>Невозможно получить результаты</translation>
   </message>
   <message>
-    <location line="+139"/>
+    <location line="+143"/>
     <source>Unable to execute statement</source>
     <translation>Невозможно выполнить выражение</translation>
   </message>
@@ -4496,7 +4655,7 @@
 <context>
   <name>QSQLiteDriver</name>
   <message>
-    <location filename="../src/sql/drivers/sqlite/qsql_sqlite.cpp" line="+528"/>
+    <location filename="../src/sql/drivers/sqlite/qsql_sqlite.cpp" line="+544"/>
     <source>Error opening database</source>
     <translation>Ошибка открытия базы данных</translation>
   </message>
@@ -4513,25 +4672,25 @@
   <message>
     <location line="+15"/>
     <source>Unable to commit transaction</source>
-    <translation>Невозможно выполнить транзакцию</translation>
+    <translation>Невозможно завершить транзакцию</translation>
   </message>
   <message>
     <location line="+15"/>
     <source>Unable to rollback transaction</source>
-    <translation>Невозможно откатить транзакцию</translation>
+    <translation>Невозможно отозвать транзакцию</translation>
   </message>
 </context>
 <context>
   <name>QSQLiteResult</name>
   <message>
-    <location line="-400"/>
+    <location line="-408"/>
     <location line="+66"/>
     <location line="+8"/>
     <source>Unable to fetch row</source>
     <translation>Невозможно получить строку</translation>
   </message>
   <message>
-    <location line="+63"/>
+    <location line="+59"/>
     <source>Unable to execute statement</source>
     <translation>Невозможно выполнить выражение</translation>
   </message>
@@ -4551,15 +4710,353 @@
     <translation>Количество параметров не совпадает</translation>
   </message>
   <message>
-    <location line="-208"/>
+    <location line="-204"/>
     <source>No query</source>
     <translation>Отсутствует запрос</translation>
   </message>
 </context>
 <context>
+  <name>QScriptBreakpointsModel</name>
+  <message>
+    <location filename="../src/scripttools/debugging/qscriptbreakpointsmodel.cpp" line="+455"/>
+    <source>ID</source>
+    <translation>ID</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+2"/>
+    <source>Location</source>
+    <translation>Размещение</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+2"/>
+    <source>Condition</source>
+    <translation>Условие</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+2"/>
+    <source>Ignore-count</source>
+    <translation type="unfinished">Пропустить</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+2"/>
+    <source>Single-shot</source>
+    <translation type="unfinished">Один раз</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+2"/>
+    <source>Hit-count</source>
+    <translation type="unfinished">Попаданий</translation>
+  </message>
+</context>
+<context>
+  <name>QScriptBreakpointsWidget</name>
+  <message>
+    <location filename="../src/scripttools/debugging/qscriptbreakpointswidget.cpp" line="+298"/>
+    <source>New</source>
+    <translation>Новая</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+6"/>
+    <source>Delete</source>
+    <translation>Удалить</translation>
+  </message>
+</context>
+<context>
+  <name>QScriptDebugger</name>
+  <message>
+    <location filename="../src/scripttools/debugging/qscriptdebugger.cpp" line="+885"/>
+    <location line="+1013"/>
+    <source>Go to Line</source>
+    <translation>Перейти к строке</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="-1012"/>
+    <source>Line:</source>
+    <translation>Строка:</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+791"/>
+    <source>Interrupt</source>
+    <translation>Прервать</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+2"/>
+    <source>Shift+F5</source>
+    <translation>Shift+F5</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+15"/>
+    <source>Continue</source>
+    <translation>Продолжить</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+2"/>
+    <source>F5</source>
+    <translation>F5</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+15"/>
+    <source>Step Into</source>
+    <translation>Войти в</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+2"/>
+    <source>F11</source>
+    <translation>F11</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+15"/>
+    <source>Step Over</source>
+    <translation>Перейти через</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+2"/>
+    <source>F10</source>
+    <translation>F10</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+15"/>
+    <source>Step Out</source>
+    <translation>Выйти из функции</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+2"/>
+    <source>Shift+F11</source>
+    <translation>Shift+F11</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+15"/>
+    <source>Run to Cursor</source>
+    <translation>Выполнить до курсора</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+2"/>
+    <source>Ctrl+F10</source>
+    <translation>Ctrl+F10</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+16"/>
+    <source>Run to New Script</source>
+    <translation type="unfinished">Выполнить до нового сценария</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+15"/>
+    <source>Toggle Breakpoint</source>
+    <translation type="unfinished">Установить/убрать точку останова</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+1"/>
+    <source>F9</source>
+    <translation>F9</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+14"/>
+    <source>Clear Debug Output</source>
+    <translation>Очистить отладочный вывод</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+13"/>
+    <source>Clear Error Log</source>
+    <translation>Очистить журнал ошибок</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+13"/>
+    <source>Clear Console</source>
+    <translation>Очистить консоль</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+14"/>
+    <source>&amp;Find in Script...</source>
+    <translation>&amp;Найти в сценарии...</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+1"/>
+    <source>Ctrl+F</source>
+    <translation>Ctrl+F</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+17"/>
+    <source>Find &amp;Next</source>
+    <translation>Найти &amp;следующее</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+2"/>
+    <source>F3</source>
+    <translation>F3</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+13"/>
+    <source>Find &amp;Previous</source>
+    <translation>Найти &amp;предыдущее</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+2"/>
+    <source>Shift+F3</source>
+    <translation>Shift+F3</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+14"/>
+    <source>Ctrl+G</source>
+    <translation>Ctrl+G</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+11"/>
+    <source>Debug</source>
+    <translation>Отладка</translation>
+  </message>
+</context>
+<context>
+  <name>QScriptDebuggerCodeFinderWidget</name>
+  <message>
+    <location filename="../src/scripttools/debugging/qscriptdebuggercodefinderwidget.cpp" line="+141"/>
+    <source>Close</source>
+    <translation>Закрыть</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+13"/>
+    <source>Previous</source>
+    <translation>Предыдущий</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+7"/>
+    <source>Next</source>
+    <translation>Следующий</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+5"/>
+    <source>Case Sensitive</source>
+    <translation>Учитывать регистр</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+3"/>
+    <source>Whole words</source>
+    <translation>Слова целиком</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+9"/>
+    <source>&lt;img src=&quot;:/qt/scripttools/debugging/images/wrap.png&quot;&gt;&amp;nbsp;Search wrapped</source>
+    <translation>&lt;img src=&quot;:/qt/scripttools/debugging/images/wrap.png&quot;&gt;&amp;nbsp;Поиск с начала</translation>
+  </message>
+</context>
+<context>
+  <name>QScriptDebuggerLocalsModel</name>
+  <message>
+    <location filename="../src/scripttools/debugging/qscriptdebuggerlocalsmodel.cpp" line="+872"/>
+    <source>Name</source>
+    <translation>Название</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+2"/>
+    <source>Value</source>
+    <translation>Значение</translation>
+  </message>
+</context>
+<context>
+  <name>QScriptDebuggerStackModel</name>
+  <message>
+    <location filename="../src/scripttools/debugging/qscriptdebuggerstackmodel.cpp" line="+161"/>
+    <source>Level</source>
+    <translation>Уровень</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+2"/>
+    <source>Name</source>
+    <translation>Название</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+2"/>
+    <source>Location</source>
+    <translation>Размещение</translation>
+  </message>
+</context>
+<context>
+  <name>QScriptEdit</name>
+  <message>
+    <location filename="../src/scripttools/debugging/qscriptedit.cpp" line="+411"/>
+    <source>Toggle Breakpoint</source>
+    <translation type="unfinished">Установить/убрать точку останова</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+2"/>
+    <source>Disable Breakpoint</source>
+    <translation type="unfinished">Убрать точку останова</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+1"/>
+    <source>Enable Breakpoint</source>
+    <translation type="unfinished">Установить точку останова</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+4"/>
+    <source>Breakpoint Condition:</source>
+    <translation type="unfinished">Условие точки останова:</translation>
+  </message>
+</context>
+<context>
+  <name>QScriptEngineDebugger</name>
+  <message>
+    <location filename="../src/scripttools/debugging/qscriptenginedebugger.cpp" line="+523"/>
+    <source>Loaded Scripts</source>
+    <translation>Загруженные сценарии</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+6"/>
+    <source>Breakpoints</source>
+    <translation>Точки останова</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+6"/>
+    <source>Stack</source>
+    <translation>Стек</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+6"/>
+    <source>Locals</source>
+    <translation>Локальные переменные</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+6"/>
+    <source>Console</source>
+    <translation>Консоль</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+6"/>
+    <source>Debug Output</source>
+    <translation>Отладочный вывод</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+6"/>
+    <source>Error Log</source>
+    <translation>Журнал ошибок</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+12"/>
+    <source>Search</source>
+    <translation>Поиск</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+7"/>
+    <source>View</source>
+    <translation>Вид</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+18"/>
+    <source>Qt Script Debugger</source>
+    <translation>Отладчик сценариев Qt</translation>
+  </message>
+</context>
+<context>
+  <name>QScriptNewBreakpointWidget</name>
+  <message>
+    <location filename="../src/scripttools/debugging/qscriptbreakpointswidget.cpp" line="-223"/>
+    <source>Close</source>
+    <translation>Закрыть</translation>
+  </message>
+</context>
+<context>
   <name>QScrollBar</name>
   <message>
-    <location filename="../src/gui/widgets/qscrollbar.cpp" line="+448"/>
+    <location filename="../src/gui/widgets/qscrollbar.cpp" line="+454"/>
     <source>Scroll here</source>
     <translation>Прокрутить сюда</translation>
   </message>
@@ -4644,7 +5141,7 @@
 <context>
   <name>QSharedMemory</name>
   <message>
-    <location filename="../src/corelib/kernel/qsharedmemory.cpp" line="+211"/>
+    <location filename="../src/corelib/kernel/qsharedmemory.cpp" line="+223"/>
     <source>%1: unable to set key on lock</source>
     <translation>%1: невозможно установить ключ на блокировку</translation>
   </message>
@@ -4655,7 +5152,7 @@
   </message>
   <message>
     <location line="+168"/>
-    <location filename="../src/corelib/kernel/qsharedmemory_p.h" line="+148"/>
+    <location filename="../src/corelib/kernel/qsharedmemory_p.h" line="+155"/>
     <source>%1: unable to lock</source>
     <translation>%1: невозможно заблокировать</translation>
   </message>
@@ -4665,58 +5162,68 @@
     <translation>%1: невозможно разблокировать</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../src/corelib/kernel/qsharedmemory_unix.cpp" line="+78"/>
+    <location filename="../src/corelib/kernel/qsharedmemory_symbian.cpp" line="+83"/>
+    <location filename="../src/corelib/kernel/qsharedmemory_unix.cpp" line="+80"/>
     <location filename="../src/corelib/kernel/qsharedmemory_win.cpp" line="+87"/>
     <source>%1: permission denied</source>
     <translation>%1: доступ запрещён</translation>
   </message>
   <message>
-    <location line="+4"/>
+    <location line="-16"/>
+    <location filename="../src/corelib/kernel/qsharedmemory_unix.cpp" line="+4"/>
     <location filename="../src/corelib/kernel/qsharedmemory_win.cpp" line="-22"/>
     <source>%1: already exists</source>
     <translation>%1: уже существует</translation>
   </message>
   <message>
     <location line="+4"/>
-    <location filename="../src/corelib/kernel/qsharedmemory_win.cpp" line="+9"/>
     <source>%1: doesn&apos;t exists</source>
     <translation>%1: не существует</translation>
   </message>
   <message>
-    <location line="+6"/>
-    <location filename="../src/corelib/kernel/qsharedmemory_win.cpp" line="+9"/>
+    <location line="+8"/>
+    <location filename="../src/corelib/kernel/qsharedmemory_unix.cpp" line="+10"/>
+    <location filename="../src/corelib/kernel/qsharedmemory_win.cpp" line="+18"/>
     <source>%1: out of resources</source>
     <translation>%1: недостаточно ресурсов</translation>
   </message>
   <message>
-    <location line="+4"/>
+    <location line="+7"/>
+    <location filename="../src/corelib/kernel/qsharedmemory_unix.cpp" line="+4"/>
     <location filename="../src/corelib/kernel/qsharedmemory_win.cpp" line="+7"/>
     <source>%1: unknown error %2</source>
     <translation>%1: неизвестная ошибка %2</translation>
   </message>
   <message>
-    <location line="+21"/>
+    <location filename="../src/corelib/kernel/qsharedmemory_unix.cpp" line="+21"/>
     <source>%1: key is empty</source>
     <translation>%1: пустой ключ</translation>
   </message>
   <message>
-    <location line="+8"/>
-    <source>%1: unix key file doesn&apos;t exists</source>
-    <translation>%1: специфический ключ unix не существует</translation>
+    <location line="-31"/>
+    <location filename="../src/corelib/kernel/qsharedmemory_win.cpp" line="-16"/>
+    <source>%1: doesn&apos;t exist</source>
+    <translation>%1: не существует</translation>
   </message>
   <message>
+    <location line="+39"/>
+    <source>%1: UNIX key file doesn&apos;t exist</source>
+    <translation>%1: специфический ключ UNIX не существует</translation>
+  </message>
+  <message>
     <location line="+7"/>
     <source>%1: ftok failed</source>
     <translation>%1: ошибка ftok</translation>
   </message>
   <message>
-    <location line="+51"/>
-    <location filename="../src/corelib/kernel/qsharedmemory_win.cpp" line="+15"/>
+    <location filename="../src/corelib/kernel/qsharedmemory_symbian.cpp" line="+56"/>
+    <location filename="../src/corelib/kernel/qsharedmemory_unix.cpp" line="+51"/>
+    <location filename="../src/corelib/kernel/qsharedmemory_win.cpp" line="+31"/>
     <source>%1: unable to make key</source>
     <translation>%1: невозможно создать ключ</translation>
   </message>
   <message>
-    <location line="+20"/>
+    <location filename="../src/corelib/kernel/qsharedmemory_unix.cpp" line="+20"/>
     <source>%1: system-imposed size restrictions</source>
     <translation>%1: системой наложены ограничения на размер</translation>
   </message>
@@ -4726,17 +5233,19 @@
     <translation>%1: не приложенный</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="../src/corelib/kernel/qsharedmemory_symbian.cpp" line="-67"/>
     <location filename="../src/corelib/kernel/qsharedmemory_win.cpp" line="-27"/>
     <source>%1: invalid size</source>
     <translation>%1: некорректный размер</translation>
   </message>
   <message>
-    <location line="+68"/>
+    <location line="+40"/>
+    <location filename="../src/corelib/kernel/qsharedmemory_win.cpp" line="+63"/>
     <source>%1: key error</source>
     <translation>%1: некорректный ключ</translation>
   </message>
   <message>
-    <location line="+38"/>
+    <location filename="../src/corelib/kernel/qsharedmemory_win.cpp" line="+32"/>
     <source>%1: size query failed</source>
     <translation>%1: не удалось запросить размер</translation>
   </message>
@@ -4744,9 +5253,9 @@
 <context>
   <name>QShortcut</name>
   <message>
-    <location filename="../src/gui/kernel/qkeysequence.cpp" line="+373"/>
+    <location filename="../src/gui/kernel/qkeysequence.cpp" line="+393"/>
     <source>Space</source>
-    <translation>Пробел</translation>
+    <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
     <location line="+1"/>
@@ -4791,12 +5300,12 @@
   <message>
     <location line="+1"/>
     <source>Pause</source>
-    <translation type="unfinished">Пауза</translation>
+    <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
     <location line="+1"/>
     <source>Print</source>
-    <translation type="unfinished">Печать</translation>
+    <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
     <location line="+1"/>
@@ -4806,7 +5315,7 @@
   <message>
     <location line="+1"/>
     <source>Home</source>
-    <translation type="unfinished">Домой</translation>
+    <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
     <location line="+1"/>
@@ -4816,22 +5325,22 @@
   <message>
     <location line="+1"/>
     <source>Left</source>
-    <translation type="unfinished">Влево</translation>
+    <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
     <location line="+1"/>
     <source>Up</source>
-    <translation type="unfinished">Вверх</translation>
+    <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
     <location line="+1"/>
     <source>Right</source>
-    <translation type="unfinished">Вправо</translation>
+    <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
     <location line="+1"/>
     <source>Down</source>
-    <translation type="unfinished">Вниз</translation>
+    <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
     <location line="+1"/>
@@ -4891,17 +5400,17 @@
   <message>
     <location line="+1"/>
     <source>Volume Down</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
+    <translation type="unfinished">Тише</translation>
   </message>
   <message>
     <location line="+1"/>
     <source>Volume Mute</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
+    <translation type="unfinished">Выключить звук</translation>
   </message>
   <message>
     <location line="+1"/>
     <source>Volume Up</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
+    <translation type="unfinished">Громче</translation>
   </message>
   <message>
     <location line="+1"/>
@@ -4931,32 +5440,32 @@
   <message>
     <location line="+1"/>
     <source>Media Play</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
+    <translation type="unfinished">Воспроизведение</translation>
   </message>
   <message>
     <location line="+1"/>
     <source>Media Stop</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
+    <translation type="unfinished">Остановить воспроизведение</translation>
   </message>
   <message>
     <location line="+1"/>
     <source>Media Previous</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
+    <translation type="unfinished">Воспроизвести предыдущее</translation>
   </message>
   <message>
     <location line="+1"/>
     <source>Media Next</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
+    <translation type="unfinished">Воспроизвести следующее</translation>
   </message>
   <message>
     <location line="+1"/>
     <source>Media Record</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
+    <translation type="unfinished">Запись</translation>
   </message>
   <message>
     <location line="+2"/>
     <source>Favorites</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
+    <translation type="unfinished">Избранное</translation>
   </message>
   <message>
     <location line="+1"/>
@@ -4966,102 +5475,102 @@
   <message>
     <location line="+1"/>
     <source>Standby</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
+    <translation type="unfinished">Режим ожидания</translation>
   </message>
   <message>
     <location line="+1"/>
     <source>Open URL</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
+    <translation type="unfinished">Открыть URL</translation>
   </message>
   <message>
     <location line="+1"/>
     <source>Launch Mail</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
+    <translation type="unfinished">Почта</translation>
   </message>
   <message>
     <location line="+1"/>
     <source>Launch Media</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
+    <translation type="unfinished">Проигрыватель</translation>
   </message>
   <message>
     <location line="+1"/>
     <source>Launch (0)</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
+    <translation type="unfinished">Запустить (0)</translation>
   </message>
   <message>
     <location line="+1"/>
     <source>Launch (1)</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
+    <translation type="unfinished">Запустить (1)</translation>
   </message>
   <message>
     <location line="+1"/>
     <source>Launch (2)</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
+    <translation type="unfinished">Запустить (2)</translation>
   </message>
   <message>
     <location line="+1"/>
     <source>Launch (3)</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
+    <translation type="unfinished">Запустить (3)</translation>
   </message>
   <message>
     <location line="+1"/>
     <source>Launch (4)</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
+    <translation type="unfinished">Запустить (4)</translation>
   </message>
   <message>
     <location line="+1"/>
     <source>Launch (5)</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
+    <translation type="unfinished">Запустить (5)</translation>
   </message>
   <message>
     <location line="+1"/>
     <source>Launch (6)</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
+    <translation type="unfinished">Запустить (6)</translation>
   </message>
   <message>
     <location line="+1"/>
     <source>Launch (7)</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
+    <translation type="unfinished">Запустить (7)</translation>
   </message>
   <message>
     <location line="+1"/>
     <source>Launch (8)</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
+    <translation type="unfinished">Запустить (8)</translation>
   </message>
   <message>
     <location line="+1"/>
     <source>Launch (9)</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
+    <translation type="unfinished">Запустить (9)</translation>
   </message>
   <message>
     <location line="+1"/>
     <source>Launch (A)</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
+    <translation type="unfinished">Запустить (A)</translation>
   </message>
   <message>
     <location line="+1"/>
     <source>Launch (B)</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
+    <translation type="unfinished">Запустить (B)</translation>
   </message>
   <message>
     <location line="+1"/>
     <source>Launch (C)</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
+    <translation type="unfinished">Запустить (C)</translation>
   </message>
   <message>
     <location line="+1"/>
     <source>Launch (D)</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
+    <translation type="unfinished">Запустить (D)</translation>
   </message>
   <message>
     <location line="+1"/>
     <source>Launch (E)</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
+    <translation type="unfinished">Запустить (E)</translation>
   </message>
   <message>
     <location line="+1"/>
     <source>Launch (F)</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
+    <translation type="unfinished">Запустить (F)</translation>
   </message>
   <message>
     <location line="+4"/>
@@ -5121,7 +5630,7 @@
   <message>
     <location line="+4"/>
     <source>Select</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
+    <translation type="unfinished">Выбрать</translation>
   </message>
   <message>
     <location line="+1"/>
@@ -5169,41 +5678,41 @@
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location line="+525"/>
-    <location line="+122"/>
+    <location line="+561"/>
+    <location line="+135"/>
     <source>Ctrl</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location line="-121"/>
-    <location line="+125"/>
+    <location line="-134"/>
+    <location line="+138"/>
     <source>Shift</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location line="-124"/>
-    <location line="+122"/>
+    <location line="-137"/>
+    <location line="+135"/>
     <source>Alt</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location line="-121"/>
-    <location line="+117"/>
+    <location line="-134"/>
+    <location line="+130"/>
     <source>Meta</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location line="-25"/>
+    <location line="-40"/>
     <source>+</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location line="+46"/>
+    <location line="+61"/>
     <source>F%1</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location line="-718"/>
+    <location line="-767"/>
     <source>Home Page</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
@@ -5241,7 +5750,7 @@
   <message>
     <location filename="../src/network/socket/qsocks5socketengine.cpp" line="-67"/>
     <source>Connection to proxy refused</source>
-    <translation>В соединении прокси-сервером отказано</translation>
+    <translation>В соединении с прокси-сервером отказано</translation>
   </message>
   <message>
     <location line="+4"/>
@@ -5310,6 +5819,39 @@
   </message>
 </context>
 <context>
+  <name>QSoftKeyManager</name>
+  <message>
+    <location filename="../src/gui/kernel/qsoftkeymanager.cpp" line="+78"/>
+    <source>Ok</source>
+    <translation>ОК</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+3"/>
+    <source>Select</source>
+    <translation>Выбрать</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+3"/>
+    <source>Done</source>
+    <translation>Готово</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+3"/>
+    <source>Options</source>
+    <translation>Параметры</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+3"/>
+    <source>Cancel</source>
+    <translation>Отмена</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+152"/>
+    <source>Exit</source>
+    <translation>Выход</translation>
+  </message>
+</context>
+<context>
   <name>QSpinBox</name>
   <message>
     <location filename="../src/plugins/accessible/widgets/rangecontrols.cpp" line="-574"/>
@@ -5438,6 +5980,29 @@
   </message>
 </context>
 <context>
+  <name>QStateMachine</name>
+  <message>
+    <location filename="../src/corelib/statemachine/qstatemachine.cpp" line="+998"/>
+    <source>Missing initial state in compound state &apos;%1&apos;</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+7"/>
+    <source>Missing default state in history state &apos;%1&apos;</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+7"/>
+    <source>No common ancestor for targets and source of transition from state &apos;%1&apos;</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+4"/>
+    <source>Unknown error</source>
+    <translation>Неизвестная ошибка</translation>
+  </message>
+</context>
+<context>
   <name>QSystemSemaphore</name>
   <message>
     <location filename="../src/corelib/kernel/qsystemsemaphore_unix.cpp" line="-41"/>
@@ -5471,7 +6036,7 @@
 <context>
   <name>QTDSDriver</name>
   <message>
-    <location filename="../src/sql/drivers/tds/qsql_tds.cpp" line="+582"/>
+    <location filename="../src/sql/drivers/tds/qsql_tds.cpp" line="+584"/>
     <source>Unable to open connection</source>
     <translation>Невозможно открыть соединение</translation>
   </message>
@@ -5505,7 +6070,7 @@
 <context>
   <name>QTextControl</name>
   <message>
-    <location filename="../src/gui/text/qtextcontrol.cpp" line="+1973"/>
+    <location filename="../src/gui/text/qtextcontrol.cpp" line="+2003"/>
     <source>&amp;Undo</source>
     <translation>&amp;Отменить действие</translation>
   </message>
@@ -5563,7 +6128,7 @@
 <context>
   <name>QUdpSocket</name>
   <message>
-    <location filename="../src/network/socket/qudpsocket.cpp" line="+169"/>
+    <location filename="../src/network/socket/qudpsocket.cpp" line="+179"/>
     <source>This platform does not support IPv6</source>
     <translation>Данная платформа не поддерживает IPv6</translation>
   </message>
@@ -5571,7 +6136,7 @@
 <context>
   <name>QUndoGroup</name>
   <message>
-    <location filename="../src/gui/util/qundogroup.cpp" line="+386"/>
+    <location filename="../src/gui/util/qundogroup.cpp" line="+385"/>
     <source>Undo</source>
     <translation>Отменить действие</translation>
   </message>
@@ -5592,7 +6157,7 @@
 <context>
   <name>QUndoStack</name>
   <message>
-    <location filename="../src/gui/util/qundostack.cpp" line="+834"/>
+    <location filename="../src/gui/util/qundostack.cpp" line="+832"/>
     <source>Undo</source>
     <translation>Отменить действие</translation>
   </message>
@@ -5617,17 +6182,17 @@
   <message>
     <location line="+1"/>
     <source>ZWJ Zero width joiner</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
+    <translation type="unfinished">ZWJ Объединяющий символ нулевой ширины</translation>
   </message>
   <message>
     <location line="+1"/>
     <source>ZWNJ Zero width non-joiner</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
+    <translation type="unfinished">ZWNJ Не объединяющий символ нулевой ширины</translation>
   </message>
   <message>
     <location line="+1"/>
     <source>ZWSP Zero width space</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
+    <translation type="unfinished">ZWSP Пробел нулевой ширины</translation>
   </message>
   <message>
     <location line="+1"/>
@@ -5663,12 +6228,12 @@
 <context>
   <name>QWebFrame</name>
   <message>
-    <location filename="../src/3rdparty/webkit/WebKit/qt/WebCoreSupport/FrameLoaderClientQt.cpp" line="+692"/>
+    <location filename="../src/3rdparty/webkit/WebKit/qt/WebCoreSupport/FrameLoaderClientQt.cpp" line="+704"/>
     <source>Request cancelled</source>
     <translation>Запрос отменён</translation>
   </message>
   <message>
-    <location line="+17"/>
+    <location line="+19"/>
     <source>Request blocked</source>
     <translation>Запрос блокирован</translation>
   </message>
@@ -5679,7 +6244,7 @@
   </message>
   <message>
     <location line="+6"/>
-    <source>Frame load interruped by policy change</source>
+    <source>Frame load interrupted by policy change</source>
     <translation>Загрузка фрейма прервана изменением политики</translation>
   </message>
   <message>
@@ -5696,12 +6261,12 @@
 <context>
   <name>QWebPage</name>
   <message>
-    <location filename="../src/3rdparty/webkit/WebCore/platform/network/qt/QNetworkReplyHandler.cpp" line="+385"/>
+    <location filename="../src/3rdparty/webkit/WebCore/platform/network/qt/QNetworkReplyHandler.cpp" line="+416"/>
     <source>Bad HTTP request</source>
     <translation>Некорректный HTTP-запрос</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../src/3rdparty/webkit/WebCore/platform/qt/Localizations.cpp" line="+42"/>
+    <location filename="../src/3rdparty/webkit/WebCore/platform/qt/Localizations.cpp" line="+41"/>
     <source>Submit</source>
     <comment>default label for Submit buttons in forms on web pages</comment>
     <translation>Отправить</translation>
@@ -5824,13 +6389,14 @@
     <location line="+5"/>
     <source>No Guesses Found</source>
     <comment>No Guesses Found context menu item</comment>
-    <translation type="unfinished"></translation>
+    <translation type="unfinished">Неверное слово</translation>
   </message>
   <message>
     <location line="+5"/>
     <source>Ignore</source>
     <comment>Ignore Spelling context menu item</comment>
-    <translation>Пропустить</translation>
+    <translatorcomment>?Пропускать</translatorcomment>
+    <translation type="unfinished">Пропустить</translation>
   </message>
   <message>
     <location line="+5"/>
@@ -5842,13 +6408,13 @@
     <location line="+5"/>
     <source>Search The Web</source>
     <comment>Search The Web context menu item</comment>
-    <translation>Найти в Интернет</translation>
+    <translation type="unfinished">Искать в Интернет</translation>
   </message>
   <message>
     <location line="+5"/>
     <source>Look Up In Dictionary</source>
     <comment>Look Up in Dictionary context menu item</comment>
-    <translation>Поиск в словаре</translation>
+    <translation type="unfinished">Искать в словаре</translation>
   </message>
   <message>
     <location line="+5"/>
@@ -5860,7 +6426,8 @@
     <location line="+5"/>
     <source>Ignore</source>
     <comment>Ignore Grammar context menu item</comment>
-    <translation>Пропустить</translation>
+    <translatorcomment>?Пропускать</translatorcomment>
+    <translation type="unfinished">Пропустить</translation>
   </message>
   <message>
     <location line="+5"/>
@@ -5872,13 +6439,13 @@
     <location line="+5"/>
     <source>Show Spelling and Grammar</source>
     <comment>menu item title</comment>
-    <translation type="unfinished"></translation>
+    <translation type="unfinished">Показать панель проверки правописания</translation>
   </message>
   <message>
     <location line="+1"/>
     <source>Hide Spelling and Grammar</source>
     <comment>menu item title</comment>
-    <translation type="unfinished"></translation>
+    <translation type="unfinished">Скрыть панель проверки правописания</translation>
   </message>
   <message>
     <location line="+5"/>
@@ -5890,13 +6457,13 @@
     <location line="+5"/>
     <source>Check Spelling While Typing</source>
     <comment>Check spelling while typing context menu item</comment>
-    <translation>Проверять орфографию при наборе</translation>
+    <translation>Проверять орфографию при наборе текста</translation>
   </message>
   <message>
     <location line="+5"/>
     <source>Check Grammar With Spelling</source>
     <comment>Check grammar with spelling context menu item</comment>
-    <translation type="unfinished"></translation>
+    <translation>Проверять грамматику с орфографией</translation>
   </message>
   <message>
     <location line="+5"/>
@@ -5932,7 +6499,7 @@
     <location line="+5"/>
     <source>Direction</source>
     <comment>Writing direction context sub-menu item</comment>
-    <translation>Направление</translation>
+    <translation>Направление письма</translation>
   </message>
   <message>
     <location line="+5"/>
@@ -5948,18 +6515,252 @@
   </message>
   <message>
     <location line="+5"/>
-    <source>LTR</source>
+    <source>Left to Right</source>
     <comment>Left to Right context menu item</comment>
     <translation>Слева направо</translation>
   </message>
   <message>
     <location line="+5"/>
-    <source>RTL</source>
+    <source>Right to Left</source>
     <comment>Right to Left context menu item</comment>
     <translation>Справа налево</translation>
   </message>
   <message>
+    <location line="+105"/>
+    <source>Loading...</source>
+    <comment>Media controller status message when the media is loading</comment>
+    <translation>Загрузка...</translation>
+  </message>
+  <message>
     <location line="+5"/>
+    <source>Live Broadcast</source>
+    <comment>Media controller status message when watching a live broadcast</comment>
+    <translation>Потоковое вещание</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+8"/>
+    <source>Audio Element</source>
+    <comment>Media controller element</comment>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+2"/>
+    <source>Video Element</source>
+    <comment>Media controller element</comment>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+2"/>
+    <source>Mute Button</source>
+    <comment>Media controller element</comment>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+2"/>
+    <source>Unmute Button</source>
+    <comment>Media controller element</comment>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+2"/>
+    <source>Play Button</source>
+    <comment>Media controller element</comment>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+2"/>
+    <source>Pause Button</source>
+    <comment>Media controller element</comment>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+2"/>
+    <source>Slider</source>
+    <comment>Media controller element</comment>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+2"/>
+    <source>Slider Thumb</source>
+    <comment>Media controller element</comment>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+2"/>
+    <source>Rewind Button</source>
+    <comment>Media controller element</comment>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+2"/>
+    <source>Return to Real-time Button</source>
+    <comment>Media controller element</comment>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+2"/>
+    <source>Elapsed Time</source>
+    <comment>Media controller element</comment>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+2"/>
+    <source>Remaining Time</source>
+    <comment>Media controller element</comment>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+2"/>
+    <source>Status Display</source>
+    <comment>Media controller element</comment>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+2"/>
+    <source>Fullscreen Button</source>
+    <comment>Media controller element</comment>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+2"/>
+    <source>Seek Forward Button</source>
+    <comment>Media controller element</comment>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+2"/>
+    <source>Seek Back Button</source>
+    <comment>Media controller element</comment>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+8"/>
+    <source>Audio element playback controls and status display</source>
+    <comment>Media controller element</comment>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+2"/>
+    <source>Video element playback controls and status display</source>
+    <comment>Media controller element</comment>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+2"/>
+    <source>Mute audio tracks</source>
+    <comment>Media controller element</comment>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+2"/>
+    <source>Unmute audio tracks</source>
+    <comment>Media controller element</comment>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+2"/>
+    <source>Begin playback</source>
+    <comment>Media controller element</comment>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+2"/>
+    <source>Pause playback</source>
+    <comment>Media controller element</comment>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+2"/>
+    <source>Movie time scrubber</source>
+    <comment>Media controller element</comment>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+2"/>
+    <source>Movie time scrubber thumb</source>
+    <comment>Media controller element</comment>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+2"/>
+    <source>Rewind movie</source>
+    <comment>Media controller element</comment>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+2"/>
+    <source>Return streaming movie to real-time</source>
+    <comment>Media controller element</comment>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+2"/>
+    <source>Current movie time</source>
+    <comment>Media controller element</comment>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+2"/>
+    <source>Remaining movie time</source>
+    <comment>Media controller element</comment>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+2"/>
+    <source>Current movie status</source>
+    <comment>Media controller element</comment>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+2"/>
+    <source>Play movie in full-screen mode</source>
+    <comment>Media controller element</comment>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+2"/>
+    <source>Seek quickly back</source>
+    <comment>Media controller element</comment>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+2"/>
+    <source>Seek quickly forward</source>
+    <comment>Media controller element</comment>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+9"/>
+    <source>Indefinite time</source>
+    <comment>Media time description</comment>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+9"/>
+    <source>%1 days %2 hours %3 minutes %4 seconds</source>
+    <comment>Media time description</comment>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+4"/>
+    <source>%1 hours %2 minutes %3 seconds</source>
+    <comment>Media time description</comment>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+4"/>
+    <source>%1 minutes %2 seconds</source>
+    <comment>Media time description</comment>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+3"/>
+    <source>%1 seconds</source>
+    <comment>Media time description</comment>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="-210"/>
     <source>Inspect</source>
     <comment>Inspect Element context menu item</comment>
     <translation>Проверить</translation>
@@ -5995,9 +6796,9 @@
     <translation>%1 (%2x%3 px)</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../src/3rdparty/webkit/WebKit/qt/WebCoreSupport/InspectorClientQt.cpp" line="+185"/>
+    <location filename="../src/3rdparty/webkit/WebKit/qt/WebCoreSupport/InspectorClientQt.cpp" line="+170"/>
     <source>Web Inspector - %2</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
+    <translation>Web-инспектор - %2</translation>
   </message>
   <message>
     <location filename="../src/3rdparty/webkit/WebCore/platform/qt/ScrollbarQt.cpp" line="+58"/>
@@ -6075,22 +6876,32 @@
     </translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../src/3rdparty/webkit/WebKit/qt/Api/qwebpage.cpp" line="+1322"/>
+    <location filename="../src/3rdparty/webkit/WebKit/qt/Api/qwebpage.cpp" line="+1727"/>
     <source>JavaScript Alert - %1</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
+    <translation>JavaScript: Предупреждение - %1</translation>
   </message>
   <message>
-    <location line="+15"/>
+    <location line="+16"/>
     <source>JavaScript Confirm - %1</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
+    <translation>JavaScript: Подтверждение - %1</translation>
   </message>
   <message>
-    <location line="+17"/>
+    <location line="+18"/>
     <source>JavaScript Prompt - %1</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
+    <translation>JavaScript: Запрос - %1</translation>
   </message>
   <message>
-    <location line="+340"/>
+    <location line="+25"/>
+    <source>JavaScript Problem - %1</source>
+    <translation>JavaScript: Проблема - %1</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+0"/>
+    <source>The script on this page appears to have a problem. Do you want to stop the script?</source>
+    <translation>Сбой выполнения сценария на данной странице. Желаете остановить выполение сценария?</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+383"/>
     <source>Move the cursor to the next character</source>
     <translation>Переместить указатель к следующему символу</translation>
   </message>
@@ -6234,11 +7045,76 @@
     <source>Insert a new line</source>
     <translation>Вставить новую строку</translation>
   </message>
+  <message>
+    <location line="+4"/>
+    <source>Paste and Match Style</source>
+    <translation>Вставить, сохранив стиль</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+3"/>
+    <source>Remove formatting</source>
+    <translation>Удалить форматирование</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+4"/>
+    <source>Strikethrough</source>
+    <translation>Зачёркнутый</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+4"/>
+    <source>Subscript</source>
+    <translation>Подстрочный</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+4"/>
+    <source>Superscript</source>
+    <translation>Надстрочный</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+4"/>
+    <source>Insert Bulleted List</source>
+    <translation>Вставить маркированный список</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+4"/>
+    <source>Insert Numbered List</source>
+    <translation>Вставить нумерованный список</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+4"/>
+    <source>Indent</source>
+    <translation>Увеличить отступ</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+3"/>
+    <source>Outdent</source>
+    <translation>Уменьшить отступ</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+3"/>
+    <source>Center</source>
+    <translation>По центру</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+3"/>
+    <source>Justify</source>
+    <translation>По ширине</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+3"/>
+    <source>Align Left</source>
+    <translation>По левому краю</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+3"/>
+    <source>Align Right</source>
+    <translation>По правому краю</translation>
+  </message>
 </context>
 <context>
   <name>QWhatsThisAction</name>
   <message>
-    <location filename="../src/gui/kernel/qwhatsthis.cpp" line="+522"/>
+    <location filename="../src/gui/kernel/qwhatsthis.cpp" line="+527"/>
     <source>What&apos;s This?</source>
     <translation>Что это?</translation>
   </message>
@@ -6246,7 +7122,7 @@
 <context>
   <name>QWidget</name>
   <message>
-    <location filename="../src/gui/kernel/qwidget.cpp" line="+5353"/>
+    <location filename="../src/gui/kernel/qwidget.cpp" line="+5652"/>
     <source>*</source>
     <translation>*</translation>
   </message>
@@ -6254,7 +7130,7 @@
 <context>
   <name>QWizard</name>
   <message>
-    <location filename="../src/gui/dialogs/qwizard.cpp" line="+638"/>
+    <location filename="../src/gui/dialogs/qwizard.cpp" line="+649"/>
     <source>Go Back</source>
     <translation>Назад</translation>
   </message>
@@ -6312,7 +7188,7 @@
 <context>
   <name>QWorkspace</name>
   <message>
-    <location filename="../src/gui/widgets/qworkspace.cpp" line="+1094"/>
+    <location filename="../src/gui/widgets/qworkspace.cpp" line="+1089"/>
     <source>&amp;Restore</source>
     <translation>&amp;Восстановить</translation>
   </message>
@@ -6359,7 +7235,7 @@
     <translation>%1 - [%2]</translation>
   </message>
   <message>
-    <location line="-1837"/>
+    <location line="-1832"/>
     <source>Minimize</source>
     <translation>Свернуть</translation>
   </message>
@@ -6374,7 +7250,7 @@
     <translation>Закрыть</translation>
   </message>
   <message>
-    <location line="+2053"/>
+    <location line="+2048"/>
     <source>&amp;Unshade</source>
     <translation>В&amp;осстановить из заголовка</translation>
   </message>
@@ -6500,18 +7376,18 @@
 <context>
   <name>QXmlStream</name>
   <message>
-    <location filename="../src/corelib/xml/qxmlstream.cpp" line="+592"/>
-    <location filename="../src/corelib/xml/qxmlstream_p.h" line="+1769"/>
+    <location filename="../src/corelib/xml/qxmlstream.cpp" line="+611"/>
+    <location filename="../src/corelib/xml/qxmlstream_p.h" line="+1770"/>
     <source>Extra content at end of document.</source>
     <translation>Лишние данные в конце документа.</translation>
   </message>
   <message>
-    <location line="+222"/>
+    <location line="+271"/>
     <source>Invalid entity value.</source>
     <translation>Некорректное значение объекта.</translation>
   </message>
   <message>
-    <location line="+107"/>
+    <location line="+109"/>
     <source>Invalid XML character.</source>
     <translation>Некорректный символ XML.</translation>
   </message>
@@ -6528,12 +7404,12 @@
   <message>
     <location line="+78"/>
     <source>Attribute redefined.</source>
-    <translation>Атрибут переопределен.</translation>
+    <translation>Атрибут переопределён.</translation>
   </message>
   <message>
     <location line="+115"/>
     <source>Unexpected character &apos;%1&apos; in public id literal.</source>
-    <translation type="unfinished">Неожиданный символ &apos;%1&apos; в литерале открытого идентификатора.</translation>
+    <translation>Неожиданный символ &apos;%1&apos; в литерале открытого идентификатора.</translation>
   </message>
   <message>
     <location line="+28"/>
@@ -6591,7 +7467,7 @@
     <translation>Неожиданное &apos;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location line="+210"/>
+    <location line="+225"/>
     <source>Expected character data.</source>
     <translation>Ожидаются символьные данные.</translation>
   </message>
@@ -6613,8 +7489,7 @@
   <message>
     <location line="-31"/>
     <source>NDATA in parameter entity declaration.</source>
-    <translatorcomment>Не уверен в правильности перевода</translatorcomment>
-    <translation type="unfinished">NDATA в объявлении объекта-параметра.</translation>
+    <translation>NDATA в объявлении параметра.</translation>
   </message>
   <message>
     <location line="+34"/>
@@ -6627,7 +7502,7 @@
     <translation>Неверное название обрабатываемой инструкции.</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../src/corelib/xml/qxmlstream.cpp" line="-521"/>
+    <location filename="../src/corelib/xml/qxmlstream.cpp" line="-536"/>
     <location line="+12"/>
     <location filename="../src/corelib/xml/qxmlstream_p.h" line="+164"/>
     <location line="+53"/>
@@ -6686,16 +7561,6 @@
 <context>
   <name>QtXmlPatterns</name>
   <message>
-    <location filename="../src/xmlpatterns/acceltree/qacceltreebuilder.cpp" line="+205"/>
-    <source>An %1-attribute with value %2 has already been declared.</source>
-    <translation>Атрибут &apos;%1&apos; со значением &apos;%2&apos; уже определен.</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+13"/>
-    <source>An %1-attribute must have a valid %2 as value, which %3 isn&apos;t.</source>
-    <translation>Атрибут &apos;%1&apos; должен иметь значение типа &apos;%2&apos;, но &apos;%3&apos; им не является.</translation>
-  </message>
-  <message>
     <location filename="../src/xmlpatterns/api/qiodevicedelegate.cpp" line="+84"/>
     <source>Network timeout.</source>
     <translation>Время ожидания сети истекло.</translation>
@@ -6757,21 +7622,6 @@
     <translation>Как минимум одна компонента времени должна следовать за разделителем &apos;%1&apos;.</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../src/xmlpatterns/data/qabstractfloatmathematician.cpp" line="+64"/>
-    <source>No operand in an integer division, %1, can be %2.</source>
-    <translation>Нет параметра в целочисленном делении %1, может быть %2.</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+7"/>
-    <source>The first operand in an integer division, %1, cannot be infinity (%2).</source>
-    <translation>Первый параметр целочисленного деления (%1) не может быть бесконечностью (%2).</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+6"/>
-    <source>The second operand in a division, %1, cannot be zero (%2).</source>
-    <translation>Второй параметр целочисленного деления (%1) не может быть нулем (%2).</translation>
-  </message>
-  <message>
     <location filename="../src/xmlpatterns/data/qanyuri_p.h" line="+132"/>
     <source>%1 is not a valid value of type %2.</source>
     <translation>%1 не является правильным значением типа %2.</translation>
@@ -6800,12 +7650,12 @@
     <location line="+122"/>
     <location line="+32"/>
     <source>Dividing a value of type %1 by %2 (not-a-number) is not allowed.</source>
-    <translation>Деление числа типа %1 на %2 (not-a-number) недопустимо.</translation>
+    <translation>Деление числа типа %1 на %2 (не числовое выражение) недопустимо.</translation>
   </message>
   <message>
     <location line="-20"/>
     <source>Dividing a value of type %1 by %2 or %3 (plus or minus zero) is not allowed.</source>
-    <translation>Деление числа типа %1 на %2 или %3 (плюс-минус нуль) недопустимо.</translation>
+    <translation>Деление числа типа %1 на %2 или %3 (плюс или минус нуль) недопустимо.</translation>
   </message>
   <message>
     <location line="+32"/>
@@ -6873,31 +7723,6 @@
     <translation>При преобразовании в %1 или производные от него типы исходное значение должно быть того же типа или строковым литералом. Тип %2 недопустим.</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../src/xmlpatterns/expr/qcastingplatform.cpp" line="+134"/>
-    <source>No casting is possible with %1 as the target type.</source>
-    <translation>Преобразование к типу %1 невозможно.</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+15"/>
-    <source>It is not possible to cast from %1 to %2.</source>
-    <translation>Невозможно преобразовать %1 в %2.</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+27"/>
-    <source>Casting to %1 is not possible because it is an abstract type, and can therefore never be instantiated.</source>
-    <translation>Преобразование к %1 невозможно, так как это абстрактный тип и, следовательно, для него невозможно создать объект.</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+23"/>
-    <source>It&apos;s not possible to cast the value %1 of type %2 to %3</source>
-    <translation>Невозможно преобразовать значение %1 типа %2 в %3</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+8"/>
-    <source>Failure when casting from %1 to %2: %3</source>
-    <translation>Не удалось преобразовать %1 в %2: %3</translation>
-  </message>
-  <message>
     <location filename="../src/xmlpatterns/expr/qcommentconstructor.cpp" line="+67"/>
     <source>A comment cannot contain %1</source>
     <translation>Комментарий не может содержать %1</translation>
@@ -6908,22 +7733,12 @@
     <translation>Комментарий не может оканчиваться на %1.</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../src/xmlpatterns/expr/qcomparisonplatform.cpp" line="+167"/>
-    <source>No comparisons can be done involving the type %1.</source>
-    <translation>Невозможно выполнить сравнение с типом %1.</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+14"/>
-    <source>Operator %1 is not available between atomic values of type %2 and %3.</source>
-    <translation>Оператор %1 недоступен между атомарными значениями типа %2 и %3.</translation>
-  </message>
-  <message>
     <location filename="../src/xmlpatterns/expr/qdocumentcontentvalidator.cpp" line="+86"/>
     <source>An attribute node cannot be a child of a document node. Therefore, the attribute %1 is out of place.</source>
     <translation>Узел-атрибут не может быть потомком узла-документа. Атрибут %1 неуместен.</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../src/xmlpatterns/expr/qexpressionfactory.cpp" line="+169"/>
+    <location filename="../src/xmlpatterns/expr/qexpressionfactory.cpp" line="+162"/>
     <source>A library module cannot be evaluated directly. It must be imported from a main module.</source>
     <translation>Модуль библиотеки не может использоваться напрямую. Он должен быть импортирован из основного модуля.</translation>
   </message>
@@ -6945,12 +7760,12 @@
   <message>
     <location filename="../src/xmlpatterns/expr/qncnameconstructor_p.h" line="+113"/>
     <source>The target name in a processing instruction cannot be %1 in any combination of upper and lower case. Therefore, is %2 invalid.</source>
-    <translation type="unfinished">Целевое имя в обрабатываемой инструкции не может быть %1 в любой комбинации нижнего и верхнего регистров. Имя %2 некорректно.</translation>
+    <translation>Целевое имя в обрабатываемой инструкции не может быть %1 в любой комбинации нижнего и верхнего регистров. Имя %2 некорректно.</translation>
   </message>
   <message>
     <location line="+24"/>
     <source>%1 is not a valid target name in a processing instruction. It must be a %2 value, e.g. %3.</source>
-    <translation type="unfinished">%1 некорректное целевое имя в обрабатываемой инструкции. Имя должно быть значением типа %2, например: %3.</translation>
+    <translation>%1 некорректное целевое имя в обрабатываемой инструкции. Имя должно быть значением типа %2, например: %3.</translation>
   </message>
   <message>
     <location filename="../src/xmlpatterns/expr/qpath.cpp" line="+109"/>
@@ -7017,11 +7832,6 @@
     <translation>Символ %1 недопустим для XML 1.0.</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../src/xmlpatterns/functions/qcomparingaggregator.cpp" line="+197"/>
-    <source>The first argument to %1 cannot be of type %2.</source>
-    <translation>Первый аргумент %1 не может быть типа %2.</translation>
-  </message>
-  <message>
     <location filename="../src/xmlpatterns/functions/qdatetimefn.cpp" line="+86"/>
     <source>If both values have zone offsets, they must have the same zone offset. %1 and %2 are not the same.</source>
     <translation>Если оба значения имеют региональные смещения, смещения должны быть одинаковы. %1 и %2 не одинаковы.</translation>
@@ -7067,7 +7877,7 @@
     <translation type="unfinished">Символы пробелов удалены, за исключением тех, что были в классах символов</translation>
   </message>
   <message>
-    <location line="+99"/>
+    <location line="+100"/>
     <source>%1 is an invalid regular expression pattern: %2</source>
     <translation>%1 - неверный шаблон регулярного выражения: %2</translation>
   </message>
@@ -7092,9 +7902,9 @@
     <translation>Корневой узел второго аргумента функции %1 должен быть документом. %2 не является документом.</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../src/xmlpatterns/functions/qsequencegeneratingfns.cpp" line="+279"/>
+    <location filename="../src/xmlpatterns/functions/qsequencegeneratingfns.cpp" line="+266"/>
     <source>The default collection is undefined</source>
-    <translation type="unfinished">Набор по умолчанию не определен</translation>
+    <translation>Набор по умолчанию не определён</translation>
   </message>
   <message>
     <location line="+13"/>
@@ -7119,7 +7929,7 @@
   <message>
     <location filename="../src/xmlpatterns/janitors/qcardinalityverifier.cpp" line="+58"/>
     <source>Required cardinality is %1; got cardinality %2.</source>
-    <translation type="unfinished">Необходимое число элементов - %1, получено %2.</translation>
+    <translation>Необходимо %1 элементов, получено %2.</translation>
   </message>
   <message>
     <location filename="../src/xmlpatterns/janitors/qitemverifier.cpp" line="+67"/>
@@ -7127,13 +7937,13 @@
     <translation>Элемент %1 не соответствует необходимому типу %2.</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../src/xmlpatterns/parser/qquerytransformparser.cpp" line="+379"/>
-    <location line="+7253"/>
+    <location filename="../src/xmlpatterns/parser/qquerytransformparser.cpp" line="+352"/>
+    <location line="+7323"/>
     <source>%1 is an unknown schema type.</source>
     <translation>%1 является схемой неизвестного типа.</translation>
   </message>
   <message>
-    <location line="-6971"/>
+    <location line="-7041"/>
     <source>Only one %1 declaration can occur in the query prolog.</source>
     <translation>Только одно объявление %1 может присутствовать в прологе запроса.</translation>
   </message>
@@ -7181,7 +7991,7 @@
   <message>
     <location line="+11"/>
     <source>Module imports must occur before function, variable, and option declarations.</source>
-    <translation>Импорт модулей должен быть до объявлений функций, переменных и опций.</translation>
+    <translation>Импортируемые модули должны быть указаны до объявления функций, переменных и опций.</translation>
   </message>
   <message>
     <location line="+200"/>
@@ -7201,7 +8011,7 @@
   <message>
     <location line="+171"/>
     <source>The Schema Import feature is not supported, and therefore %1 declarations cannot occur.</source>
-    <translation>Возможность импорта схем не поддерживается. Следовательно, объявлений %1 быть не должно.</translation>
+    <translation>Возможность импорта схем не поддерживается, следовательно, объявлений %1 быть не должно.</translation>
   </message>
   <message>
     <location line="+13"/>
@@ -7219,12 +8029,7 @@
     <translation>Отсутствует значение для внешней переменной с именем %1.</translation>
   </message>
   <message>
-    <location line="-4154"/>
-    <source>A construct was encountered which only is allowed in XQuery.</source>
-    <translation>Указана конструкция, допустимая только в XQuery.</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+118"/>
+    <location line="-4036"/>
     <source>A template by name %1 has already been declared.</source>
     <translation>Шаблон с именем %1 уже был объявлен.</translation>
   </message>
@@ -7256,12 +8061,12 @@
   <message>
     <location line="+9"/>
     <source>The namespace for a user defined function cannot be empty (try the predefined prefix %1 which exists for cases like this)</source>
-    <translation>Пространство имён для пользовательских функций не может быть пустым (попробуйте предопределенный префикс %1, который существует для подобных ситуаций)</translation>
+    <translation>Пространство имён для пользовательских функций не может быть пустым (попробуйте предопределённый префикс %1, который существует для подобных ситуаций)</translation>
   </message>
   <message>
     <location line="+9"/>
     <source>The namespace %1 is reserved; therefore user defined functions may not use it. Try the predefined prefix %2, which exists for these cases.</source>
-    <translation>Пространтсво имён %1 зарезервировано, поэтому пользовательские функции не могут его использовать. Попробуйте предопределенный префикс %2, который существует для подобных ситуаций.</translation>
+    <translation>Пространтсво имён %1 зарезервировано, поэтому пользовательские функции не могут его использовать. Попробуйте предопределённый префикс %2, который существует для подобных ситуаций.</translation>
   </message>
   <message>
     <location line="+12"/>
@@ -7276,7 +8081,7 @@
   <message>
     <location line="+23"/>
     <source>No external functions are supported. All supported functions can be used directly, without first declaring them as external</source>
-    <translation>Внешние функции не поддерживаются. Все поддерживаемые функции могут использоваться напрямую без первоначального объявления их внешними</translation>
+    <translation>Внешние функции не поддерживаются. Все поддерживаемые функции могут использоваться напрямую без первоначального объявления их в качестве внешних</translation>
   </message>
   <message>
     <location line="+37"/>
@@ -7324,17 +8129,17 @@
     <translation type="unfinished">Имя переменной, связанной с выражением for, должно отличаться от позиционной переменной. Две переменные с именем %1 конфликтуют.</translation>
   </message>
   <message>
-    <location line="+758"/>
+    <location line="+778"/>
     <source>The Schema Validation Feature is not supported. Hence, %1-expressions may not be used.</source>
     <translation>Возможность проверки по схеме не поддерживается. Выражения %1 не могут использоваться.</translation>
   </message>
   <message>
-    <location line="+39"/>
+    <location line="+40"/>
     <source>None of the pragma expressions are supported. Therefore, a fallback expression must be present</source>
     <translation>Ни одно из выражений pragma не поддерживается. Должно существовать запасное выражение</translation>
   </message>
   <message>
-    <location line="+267"/>
+    <location line="+269"/>
     <source>Each name of a template parameter must be unique; %1 is duplicated.</source>
     <translation>Имя каждого параметра шаблона должно быть уникальным, но %1 повторяется.</translation>
   </message>
@@ -7344,17 +8149,32 @@
     <translation>Ось %1 не поддерживается в XQuery</translation>
   </message>
   <message>
-    <location line="+1150"/>
+    <location line="+1197"/>
     <source>%1 is not a valid name for a processing-instruction.</source>
     <translation>%1 является неверным названием для инструкции обработки.</translation>
   </message>
   <message>
-    <location line="-7029"/>
+    <location line="-7099"/>
     <source>%1 is not a valid numeric literal.</source>
     <translation>%1 является неверным числовым литералом.</translation>
   </message>
   <message>
-    <location line="+6165"/>
+    <location line="-152"/>
+    <source>W3C XML Schema identity constraint selector</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+3"/>
+    <source>W3C XML Schema identity constraint field</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+4"/>
+    <source>A construct was encountered which is disallowed in the current language(%1).</source>
+    <translation>Встречена конструкция, запрещённая для текущего языка (%1).</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+6380"/>
     <source>No function by name %1 is available.</source>
     <translation>Функция с именем %1 отсутствует.</translation>
   </message>
@@ -7396,12 +8216,12 @@
   <message>
     <location line="+16"/>
     <source>An attribute by name %1 has already appeared on this element.</source>
-    <translation>Атрибут с именем %1 уже есть в этом элементе.</translation>
+    <translation>Атрибут с именем %1 уже существует для данного элемента.</translation>
   </message>
   <message>
     <location line="+61"/>
     <source>A direct element constructor is not well-formed. %1 is ended with %2.</source>
-    <translation>Прямой конструктор элемента составлен некорректно. %1 заканчивается %2.</translation>
+    <translation>Прямой конструктор элемента составлен некорректно. %1 заканчивается на %2.</translation>
   </message>
   <message>
     <location line="+458"/>
@@ -7422,7 +8242,7 @@
     <location line="+145"/>
     <location line="+71"/>
     <source>%1 is not in the in-scope attribute declarations. Note that the schema import feature is not supported.</source>
-    <translation>%1 является объявлением атрибута вне положенного места. Имейте в виду, возможность импорта схем не поддерживается.</translation>
+    <translation>%1 является объявлением атрибута вне области объявлений. Имейте в виду, возможность импорта схем не поддерживается.</translation>
   </message>
   <message>
     <location line="+48"/>
@@ -7467,7 +8287,7 @@
   <message>
     <location line="+49"/>
     <source>The focus is undefined.</source>
-    <translation type="unfinished">Фокус не определен.</translation>
+    <translation>Фокус не определён.</translation>
   </message>
   <message>
     <location filename="../src/xmlpatterns/utils/qoutputvalidator.cpp" line="+86"/>
@@ -7482,7 +8302,7 @@
   <message>
     <location filename="../src/xmlpatterns/utils/qxpathhelper_p.h" line="+120"/>
     <source>Only the Unicode Codepoint Collation is supported(%1). %2 is unsupported.</source>
-    <translation type="unfinished">Только Unicode Codepoint Collation поддерживается (%1). %2 не поддерживается.</translation>
+    <translation>Поддерживается только Unicode Codepoint Collation (%1). %2 не поддерживается.</translation>
   </message>
   <message>
     <location filename="../src/xmlpatterns/api/qxmlserializer.cpp" line="+60"/>
@@ -7490,7 +8310,7 @@
     <translation>Атрибут %1 не может быть сериализован, так как присутствует на верхнем уровне.</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../src/xmlpatterns/acceltree/qacceltreeresourceloader.cpp" line="+314"/>
+    <location filename="../src/xmlpatterns/acceltree/qacceltreeresourceloader.cpp" line="+344"/>
     <source>%1 is an unsupported encoding.</source>
     <translation>Кодировка %1 не поддерживается.</translation>
   </message>
@@ -7530,11 +8350,6 @@
     <translation>Только префикс %1 может быть связан с %2 и наоборот.</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../src/xmlpatterns/expr/qevaluationcache.cpp" line="+117"/>
-    <source>Circularity detected</source>
-    <translation>Обнаружена зацикленность</translation>
-  </message>
-  <message>
     <location filename="../src/xmlpatterns/expr/qtemplate.cpp" line="+145"/>
     <source>The parameter %1 is required, but no corresponding %2 is supplied.</source>
     <translation>Необходим параметр %1 , но соответствующего %2 не передано.</translation>
@@ -7587,7 +8402,7 @@
   <message>
     <location line="+166"/>
     <source>In a simplified stylesheet module, attribute %1 must be present.</source>
-    <translation type="unfinished">В модуле упрощённой таблицы стилей атрибут %1 обязан присутствовать.</translation>
+    <translation>В модуле упрощённой таблицы стилей обязан присутствовать атрибут %1.</translation>
   </message>
   <message>
     <location line="+72"/>
@@ -7605,42 +8420,7 @@
     <translation>Как минимум один режим должен быть указан в атрибуте %1 элемента %2.</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../src/xmlpatterns/parser/qmaintainingreader.cpp" line="+183"/>
-    <source>Attribute %1 cannot appear on the element %2. Only the standard attributes can appear.</source>
-    <translation>Атрибут %1 недопустим в элементе %2. Допустимы только стандартные атрибуты.</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+6"/>
-    <source>Attribute %1 cannot appear on the element %2. Only %3 is allowed, and the standard attributes.</source>
-    <translation>Атрибут %1 недопустим в элементе %2. Допустимы только %3 и стандартные атрибуты.</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+8"/>
-    <source>Attribute %1 cannot appear on the element %2. Allowed is %3, %4, and the standard attributes.</source>
-    <translation>Атрибут %1 недопустим в элементе %2. Допустимы только %3, %4 и стандартные атрибуты.</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+9"/>
-    <source>Attribute %1 cannot appear on the element %2. Allowed is %3, and the standard attributes.</source>
-    <translation>Атрибут %1 недопустим в элементе %2. Допустимы только %3 и стандартные атрибуты.</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+13"/>
-    <source>XSL-T attributes on XSL-T elements must be in the null namespace, not in the XSL-T namespace which %1 is.</source>
-    <translation>Атрибуты XSL-T элементов XSL-T должны быть вне пространства имён, а не в простанстве имеё XSL-T, которым является %1.</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+12"/>
-    <source>The attribute %1 must appear on element %2.</source>
-    <translation>Элемента %2 должен иметь атрибут %1.</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location line="+8"/>
-    <source>The element with local name %1 does not exist in XSL-T.</source>
-    <translation>Элемент с локальным именем %1 отсутствует в XSL-T.</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../src/xmlpatterns/parser/qxslttokenizer.cpp" line="+123"/>
+    <location line="+123"/>
     <source>Element %1 must come last.</source>
     <translation>Элемент %1 должен идти последним.</translation>
   </message>
@@ -7725,19 +8505,1426 @@
     <source>At least one %1 element must appear as child of %2.</source>
     <translation>Как минимум один элемент %1 должен быть в %2.</translation>
   </message>
-</context>
-<context>
-  <name>VolumeSlider</name>
   <message>
-    <location filename="../src/3rdparty/phonon/phonon/volumeslider.cpp" line="+67"/>
-    <source>Muted</source>
-    <translation>Без звука</translation>
+    <location filename="../src/xmlpatterns/schema/qxsdschemachecker.cpp" line="+227"/>
+    <source>%1 has inheritance loop in its base type %2.</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
     <location line="+5"/>
+    <location line="+24"/>
+    <source>Circular inheritance of base type %1.</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+11"/>
+    <source>Circular inheritance of union %1.</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+25"/>
+    <source>%1 is not allowed to derive from %2 by restriction as the latter defines it as final.</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+5"/>
+    <source>%1 is not allowed to derive from %2 by extension as the latter defines it as final.</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+31"/>
+    <source>Base type of simple type %1 cannot be complex type %2.</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+9"/>
+    <source>Simple type %1 cannot have direct base type %2.</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+33"/>
+    <location line="+9"/>
+    <source>Simple type %1 is not allowed to have base type %2.</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+12"/>
+    <source>Simple type %1 can only have simple atomic type as base type.</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+6"/>
+    <source>Simple type %1 cannot derive from %2 as the latter defines restriction as final.</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+13"/>
+    <location line="+484"/>
+    <source>Variety of item type of %1 must be either atomic or union.</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="-474"/>
+    <location line="+483"/>
+    <source>Variety of member types of %1 must be atomic.</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="-470"/>
+    <location line="+451"/>
+    <source>%1 is not allowed to derive from %2 by list as the latter defines it as final.</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="-431"/>
+    <source>Simple type %1 is only allowed to have %2 facet.</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+10"/>
+    <source>Base type of simple type %1 must have variety of type list.</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+6"/>
+    <source>Base type of simple type %1 has defined derivation by restriction as final.</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+6"/>
+    <source>Item type of base type does not match item type of %1.</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+26"/>
+    <location line="+93"/>
+    <source>Simple type %1 contains not allowed facet type %2.</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="-72"/>
+    <location line="+413"/>
+    <source>%1 is not allowed to derive from %2 by union as the latter defines it as final.</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="-404"/>
+    <source>%1 is not allowed to have any facets.</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+8"/>
+    <source>Base type %1 of simple type %2 must have variety of union.</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+9"/>
+    <source>Base type %1 of simple type %2 is not allowed to have restriction in %3 attribute.</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+18"/>
+    <source>Member type %1 cannot be derived from member type %2 of %3&apos;s base type %4.</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+65"/>
+    <source>Derivation method of %1 must be extension because the base type %2 is a simple type.</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+30"/>
+    <source>Complex type %1 has duplicated element %2 in its content model.</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+8"/>
+    <source>Complex type %1 has non-deterministic content.</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+21"/>
+    <source>Attributes of complex type %1 are not a valid extension of the attributes of base type %2: %3.</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+37"/>
+    <source>Content model of complex type %1 is not a valid extension of content model of %2.</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+10"/>
+    <source>Complex type %1 must have simple content.</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+7"/>
+    <source>Complex type %1 must have the same simple type as its base class %2.</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+67"/>
+    <source>Complex type %1 cannot be derived from base type %2%3.</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+14"/>
+    <source>Attributes of complex type %1 are not a valid restriction from the attributes of base type %2: %3.</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+14"/>
+    <source>Complex type %1 with simple content cannot be derived from complex base type %2.</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+35"/>
+    <source>Item type of simple type %1 cannot be a complex type.</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+44"/>
+    <source>Member type of simple type %1 cannot be a complex type.</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+8"/>
+    <source>%1 is not allowed to have a member type with the same name as itself.</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+83"/>
+    <location line="+29"/>
+    <location line="+34"/>
+    <source>%1 facet collides with %2 facet.</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="-20"/>
+    <source>%1 facet must have the same value as %2 facet of base type.</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+37"/>
+    <source>%1 facet must be equal or greater than %2 facet of base type.</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+19"/>
+    <location line="+125"/>
+    <location line="+55"/>
+    <location line="+12"/>
+    <location line="+91"/>
+    <location line="+58"/>
+    <location line="+34"/>
+    <location line="+35"/>
+    <source>%1 facet must be less than or equal to %2 facet of base type.</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="-389"/>
+    <source>%1 facet contains invalid regular expression</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
     <location line="+15"/>
-    <source>Volume: %1%</source>
-    <translation>Громкость: %1%</translation>
+    <source>Unknown notation %1 used in %2 facet.</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
+  <message>
+    <location line="+20"/>
+    <source>%1 facet contains invalid value %2: %3.</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+22"/>
+    <source>%1 facet cannot be %2 or %3 if %4 facet of base type is %5.</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+11"/>
+    <source>%1 facet cannot be %2 if %3 facet of base type is %4.</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+20"/>
+    <location line="+55"/>
+    <location line="+230"/>
+    <source>%1 facet must be less than or equal to %2 facet.</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="-257"/>
+    <location line="+134"/>
+    <location line="+82"/>
+    <source>%1 facet must be less than %2 facet of base type.</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="-201"/>
+    <location line="+79"/>
+    <source>%1 facet and %2 facet cannot appear together.</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="-27"/>
+    <location line="+12"/>
+    <location line="+113"/>
+    <source>%1 facet must be greater than %2 facet of base type.</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="-86"/>
+    <location line="+58"/>
+    <source>%1 facet must be less than %2 facet.</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="-42"/>
+    <location line="+58"/>
+    <source>%1 facet must be greater than or equal to %2 facet of base type.</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+113"/>
+    <source>Simple type contains not allowed facet %1.</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+12"/>
+    <source>%1, %2, %3, %4, %5 and %6 facets are not allowed when derived by list.</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+16"/>
+    <source>Only %1 and %2 facets are allowed when derived by union.</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+23"/>
+    <location line="+16"/>
+    <source>%1 contains %2 facet with invalid data: %3.</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+24"/>
+    <source>Attribute group %1 contains attribute %2 twice.</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+9"/>
+    <source>Attribute group %1 contains two different attributes that both have types derived from %2.</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+8"/>
+    <source>Attribute group %1 contains attribute %2 that has value constraint but type that inherits from %3.</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+23"/>
+    <source>Complex type %1 contains attribute %2 twice.</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+9"/>
+    <source>Complex type %1 contains two different attributes that both have types derived from %2.</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+8"/>
+    <source>Complex type %1 contains attribute %2 that has value constraint but type that inherits from %3.</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+43"/>
+    <source>Element %1 is not allowed to have a value constraint if its base type is complex.</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+7"/>
+    <source>Element %1 is not allowed to have a value constraint if its type is derived from %2.</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+10"/>
+    <location line="+11"/>
+    <source>Value constraint of element %1 is not of elements type: %2.</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+13"/>
+    <source>Element %1 is not allowed to have substitution group affiliation as it is no global element.</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+28"/>
+    <source>Type of element %1 cannot be derived from type of substitution group affiliation.</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+41"/>
+    <source>Value constraint of attribute %1 is not of attributes type: %2.</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+9"/>
+    <source>Attribute %1 has value constraint but has type derived from %2.</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+56"/>
+    <source>%1 attribute in derived complex type must be %2 like in base type.</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+11"/>
+    <source>Attribute %1 in derived complex type must have %2 value constraint like in base type.</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+9"/>
+    <source>Attribute %1 in derived complex type must have the same %2 value constraint like in base type.</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+7"/>
+    <source>Attribute %1 in derived complex type must have %2 value constraint.</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+18"/>
+    <source>processContent of base wildcard must be weaker than derived wildcard.</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+39"/>
+    <location line="+15"/>
+    <source>Element %1 exists twice with different types.</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+28"/>
+    <source>Particle contains non-deterministic wildcards.</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../src/xmlpatterns/schema/qxsdschemahelper.cpp" line="+691"/>
+    <location line="+63"/>
+    <source>Base attribute %1 is required but derived attribute is not.</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="-57"/>
+    <source>Type of derived attribute %1 cannot be validly derived from type of base attribute.</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+28"/>
+    <source>Value constraint of derived attribute %1 does not match value constraint of base attribute.</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+5"/>
+    <source>Derived attribute %1 does not exists in the base definition.</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+11"/>
+    <source>Derived attribute %1 does not match the wildcard in the base definition.</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+17"/>
+    <source>Base attribute %1 is required but missing in derived definition.</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+9"/>
+    <source>Derived definition contains an %1 element that does not exists in the base definition</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+5"/>
+    <source>Derived wildcard is not a subset of the base wildcard.</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+5"/>
+    <source>%1 of derived wildcard is not a valid restriction of %2 of base wildcard</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+23"/>
+    <source>Attribute %1 from base type is missing in derived type.</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+5"/>
+    <source>Type of derived attribute %1 differs from type of base attribute.</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+8"/>
+    <source>Base definition contains an %1 element that is missing in the derived definition</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../src/xmlpatterns/schema/qxsdschemaresolver.cpp" line="+354"/>
+    <source>%1 references unknown %2 or %3 element %4.</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+10"/>
+    <source>%1 references identity constraint %2 that is no %3 or %4 element.</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+10"/>
+    <source>%1 has a different number of fields from the identity constraint %2 that it references.</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+23"/>
+    <source>Base type %1 of %2 element cannot be resolved.</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+84"/>
+    <source>Item type %1 of %2 element cannot be resolved.</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+31"/>
+    <source>Member type %1 of %2 element cannot be resolved.</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+28"/>
+    <location line="+408"/>
+    <location line="+30"/>
+    <source>Type %1 of %2 element cannot be resolved.</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="-416"/>
+    <source>Base type %1 of complex type cannot be resolved.</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+9"/>
+    <source>%1 cannot have complex base type that has a %2.</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+279"/>
+    <source>Content model of complex type %1 contains %2 element so it cannot be derived by extension from a non-empty type.</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+6"/>
+    <source>Complex type %1 cannot be derived by extension from %2 as the latter contains %3 element in its content model.</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+101"/>
+    <source>Type of %1 element must be a simple type, %2 is not.</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+62"/>
+    <source>Substitution group %1 of %2 element cannot be resolved.</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+9"/>
+    <source>Substitution group %1 has circular definition.</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+120"/>
+    <location line="+7"/>
+    <source>Duplicated element names %1 in %2 element.</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+29"/>
+    <location line="+52"/>
+    <location line="+71"/>
+    <location line="+28"/>
+    <source>Reference %1 of %2 element cannot be resolved.</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="-138"/>
+    <source>Circular group reference for %1.</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+16"/>
+    <source>%1 element is not allowed in this scope</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+5"/>
+    <source>%1 element cannot have %2 attribute with value other than %3.</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+8"/>
+    <source>%1 element cannot have %2 attribute with value other than %3 or %4.</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+91"/>
+    <source>%1 or %2 attribute of reference %3 does not match with the attribute declaration %4.</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+25"/>
+    <source>Attribute group %1 has circular reference.</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+131"/>
+    <source>%1 attribute in %2 must have %3 use like in base type %4.</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+52"/>
+    <source>Attribute wildcard of %1 is not a valid restriction of attribute wildcard of base type %2.</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+7"/>
+    <source>%1 has attribute wildcard but its base type %2 has not.</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+26"/>
+    <source>Union of attribute wildcard of type %1 and attribute wildcard of its base type %2 is not expressible.</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+48"/>
+    <source>Enumeration facet contains invalid content: {%1} is not a value of type %2.</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+10"/>
+    <source>Namespace prefix of qualified name %1 is not defined.</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+51"/>
+    <location line="+18"/>
+    <source>%1 element %2 is not a valid restriction of the %3 element it redefines: %4.</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../src/xmlpatterns/schema/qxsdparticlechecker.cpp" line="+165"/>
+    <source>Empty particle cannot be derived from non-empty particle.</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+15"/>
+    <source>Derived particle is missing element %1.</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+7"/>
+    <source>Derived element %1 is missing value constraint as defined in base particle.</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+5"/>
+    <source>Derived element %1 has weaker value constraint than base particle.</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+7"/>
+    <source>Fixed value constraint of element %1 differs from value constraint in base particle.</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+7"/>
+    <source>Derived element %1 cannot be nillable as base element is not nillable.</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+10"/>
+    <source>Block constraints of derived element %1 must not be more weaker than in the base element.</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+11"/>
+    <source>Simple type of derived element %1 cannot be validly derived from base element.</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+5"/>
+    <source>Complex type of derived element %1 cannot be validly derived from base element.</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+24"/>
+    <source>Element %1 is missing in derived particle.</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+18"/>
+    <source>Element %1 does not match namespace constraint of wildcard in base particle.</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+11"/>
+    <source>Wildcard in derived particle is not a valid subset of wildcard in base particle.</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+5"/>
+    <source>processContent of wildcard in derived particle is weaker than wildcard in base particle.</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+240"/>
+    <source>Derived particle allows content that is not allowed in the base particle.</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../src/xmlpatterns/schema/qxsdschemaparser.cpp" line="+170"/>
+    <source>Can not process unknown element %1, expected elements are: %2.</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+13"/>
+    <source>Element %1 is not allowed in this scope, possible elements are: %2.</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+16"/>
+    <source>Child element is missing in that scope, possible child elements are: %1.</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+127"/>
+    <source>Document is not a XML schema.</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+22"/>
+    <source>%1 attribute of %2 element contains invalid content: {%3} is not a value of type %4.</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+6"/>
+    <source>%1 attribute of %2 element contains invalid content: {%3}.</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+26"/>
+    <source>Target namespace %1 of included schema is different from the target namespace %2 as defined by the including schema.</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+14"/>
+    <location line="+11"/>
+    <source>Target namespace %1 of imported schema is different from the target namespace %2 as defined by the importing schema.</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+237"/>
+    <source>%1 element is not allowed to have the same %2 attribute value as the target namespace %3.</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+8"/>
+    <source>%1 element without %2 attribute is not allowed inside schema without target namespace.</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+833"/>
+    <location line="+158"/>
+    <source>%1 element is not allowed inside %2 element if %3 attribute is present.</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="-97"/>
+    <location line="+119"/>
+    <location line="+92"/>
+    <source>%1 element has neither %2 attribute nor %3 child element.</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+835"/>
+    <location line="+1474"/>
+    <location line="+232"/>
+    <location line="+7"/>
+    <location line="+260"/>
+    <location line="+17"/>
+    <location line="+258"/>
+    <location line="+6"/>
+    <location line="+17"/>
+    <location line="+6"/>
+    <location line="+17"/>
+    <location line="+11"/>
+    <location line="+11"/>
+    <location line="+11"/>
+    <source>%1 element with %2 child element must not have a %3 attribute.</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="-1325"/>
+    <source>%1 attribute of %2 element must be %3 or %4.</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+36"/>
+    <source>%1 attribute of %2 element must have a value of %3.</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+7"/>
+    <location line="+34"/>
+    <source>%1 attribute of %2 element must have a value of %3 or %4.</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+319"/>
+    <location line="+129"/>
+    <location line="+9"/>
+    <location line="+7"/>
+    <location line="+7"/>
+    <location line="+327"/>
+    <location line="+203"/>
+    <location line="+6"/>
+    <location line="+6"/>
+    <location line="+6"/>
+    <location line="+6"/>
+    <location line="+6"/>
+    <location line="+6"/>
+    <location line="+77"/>
+    <source>%1 element must not have %2 and %3 attribute together.</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="-768"/>
+    <location line="+222"/>
+    <source>Content of %1 attribute of %2 element must not be from namespace %3.</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="-215"/>
+    <location line="+222"/>
+    <source>%1 attribute of %2 element must not be %3.</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="-64"/>
+    <source>%1 attribute of %2 element must have the value %3 because the %4 attribute is set.</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+187"/>
+    <source>Specifying use=&apos;prohibited&apos; inside an attribute group has no effect.</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+353"/>
+    <source>%1 element must have either %2 or %3 attribute.</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+554"/>
+    <source>%1 element must have either %2 attribute or %3 or %4 as child element.</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+55"/>
+    <source>%1 element requires either %2 or %3 attribute.</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+19"/>
+    <source>Text or entity references not allowed inside %1 element</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+41"/>
+    <location line="+112"/>
+    <source>%1 attribute of %2 element must contain %3, %4 or a list of URIs.</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+126"/>
+    <source>%1 element is not allowed in this context.</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+53"/>
+    <source>%1 attribute of %2 element has larger value than %3 attribute.</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+25"/>
+    <source>Prefix of qualified name %1 is not defined.</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+65"/>
+    <location line="+61"/>
+    <source>%1 attribute of %2 element must either contain %3 or the other values.</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+131"/>
+    <source>Component with id %1 has been defined previously.</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+17"/>
+    <source>Element %1 already defined.</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+11"/>
+    <source>Attribute %1 already defined.</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+15"/>
+    <source>Type %1 already defined.</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+23"/>
+    <source>Attribute group %1 already defined.</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+11"/>
+    <source>Element group %1 already defined.</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+11"/>
+    <source>Notation %1 already defined.</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+11"/>
+    <source>Identity constraint %1 already defined.</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+11"/>
+    <source>Duplicated facets in simple type %1.</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../src/xmlpatterns/schema/qxsdtypechecker.cpp" line="+233"/>
+    <location line="+7"/>
+    <location line="+21"/>
+    <source>%1 is not valid according to %2.</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+167"/>
+    <source>String content does not match the length facet.</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+8"/>
+    <source>String content does not match the minLength facet.</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+8"/>
+    <source>String content does not match the maxLength facet.</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+18"/>
+    <source>String content does not match pattern facet.</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+18"/>
+    <source>String content is not listed in the enumeration facet.</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+17"/>
+    <source>Signed integer content does not match the maxInclusive facet.</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+8"/>
+    <source>Signed integer content does not match the maxExclusive facet.</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+8"/>
+    <source>Signed integer content does not match the minInclusive facet.</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+8"/>
+    <source>Signed integer content does not match the minExclusive facet.</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+18"/>
+    <source>Signed integer content is not listed in the enumeration facet.</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+18"/>
+    <source>Signed integer content does not match pattern facet.</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+9"/>
+    <source>Signed integer content does not match in the totalDigits facet.</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+17"/>
+    <source>Unsigned integer content does not match the maxInclusive facet.</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+8"/>
+    <source>Unsigned integer content does not match the maxExclusive facet.</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+8"/>
+    <source>Unsigned integer content does not match the minInclusive facet.</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+8"/>
+    <source>Unsigned integer content does not match the minExclusive facet.</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+18"/>
+    <source>Unsigned integer content is not listed in the enumeration facet.</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+18"/>
+    <source>Unsigned integer content does not match pattern facet.</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+9"/>
+    <source>Unsigned integer content does not match in the totalDigits facet.</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+17"/>
+    <source>Double content does not match the maxInclusive facet.</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+8"/>
+    <source>Double content does not match the maxExclusive facet.</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+8"/>
+    <source>Double content does not match the minInclusive facet.</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+8"/>
+    <source>Double content does not match the minExclusive facet.</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+18"/>
+    <source>Double content is not listed in the enumeration facet.</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+18"/>
+    <source>Double content does not match pattern facet.</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+18"/>
+    <source>Decimal content does not match in the fractionDigits facet.</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+9"/>
+    <source>Decimal content does not match in the totalDigits facet.</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+14"/>
+    <source>Date time content does not match the maxInclusive facet.</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+8"/>
+    <source>Date time content does not match the maxExclusive facet.</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+8"/>
+    <source>Date time content does not match the minInclusive facet.</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+8"/>
+    <source>Date time content does not match the minExclusive facet.</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+18"/>
+    <source>Date time content is not listed in the enumeration facet.</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+18"/>
+    <source>Date time content does not match pattern facet.</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+15"/>
+    <source>Duration content does not match the maxInclusive facet.</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+9"/>
+    <source>Duration content does not match the maxExclusive facet.</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+9"/>
+    <source>Duration content does not match the minInclusive facet.</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+9"/>
+    <source>Duration content does not match the minExclusive facet.</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+18"/>
+    <source>Duration content is not listed in the enumeration facet.</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+18"/>
+    <source>Duration content does not match pattern facet.</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+27"/>
+    <source>Boolean content does not match pattern facet.</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+17"/>
+    <source>Binary content does not match the length facet.</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+8"/>
+    <source>Binary content does not match the minLength facet.</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+8"/>
+    <source>Binary content does not match the maxLength facet.</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+18"/>
+    <source>Binary content is not listed in the enumeration facet.</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+27"/>
+    <source>Invalid QName content: %1.</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+17"/>
+    <source>QName content is not listed in the enumeration facet.</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+18"/>
+    <source>QName content does not match pattern facet.</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+36"/>
+    <source>Notation content is not listed in the enumeration facet.</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+19"/>
+    <source>List content does not match length facet.</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+7"/>
+    <source>List content does not match minLength facet.</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+7"/>
+    <source>List content does not match maxLength facet.</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+90"/>
+    <source>List content is not listed in the enumeration facet.</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+18"/>
+    <source>List content does not match pattern facet.</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+39"/>
+    <source>Union content is not listed in the enumeration facet.</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+18"/>
+    <source>Union content does not match pattern facet.</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+15"/>
+    <source>Data of type %1 are not allowed to be empty.</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../src/xmlpatterns/schema/qxsdvalidatinginstancereader.cpp" line="+160"/>
+    <source>Element %1 is missing child element.</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+16"/>
+    <source>There is one IDREF value with no corresponding ID: %1.</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+27"/>
+    <source>Loaded schema file is invalid.</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+16"/>
+    <source>%1 contains invalid data.</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+13"/>
+    <source>xsi:schemaLocation namespace %1 has already appeared earlier in the instance document.</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+22"/>
+    <source>xsi:noNamespaceSchemaLocation cannot appear after the first no-namespace element or attribute.</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+18"/>
+    <source>No schema defined for validation.</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+10"/>
+    <source>No definition for element %1 available.</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+18"/>
+    <location line="+49"/>
+    <location line="+142"/>
+    <source>Specified type %1 is not known to the schema.</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="-176"/>
+    <source>Element %1 is not defined in this scope.</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+43"/>
+    <source>Declaration for element %1 does not exist.</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+12"/>
+    <source>Element %1 contains invalid content.</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+73"/>
+    <source>Element %1 is declared as abstract.</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+7"/>
+    <source>Element %1 is not nillable.</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+8"/>
+    <source>Attribute %1 contains invalid data: %2</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+8"/>
+    <source>Element contains content although it is nillable.</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+6"/>
+    <source>Fixed value constrained not allowed if element is nillable.</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+32"/>
+    <source>Specified type %1 is not validly substitutable with element type %2.</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+23"/>
+    <source>Complex type %1 is not allowed to be abstract.</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+21"/>
+    <source>Element %1 contains not allowed attributes.</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+6"/>
+    <location line="+97"/>
+    <source>Element %1 contains not allowed child element.</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="-76"/>
+    <location line="+93"/>
+    <source>Content of element %1 does not match its type definition: %2.</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="-85"/>
+    <location line="+92"/>
+    <location line="+41"/>
+    <source>Content of element %1 does not match defined value constraint.</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="-73"/>
+    <source>Element %1 contains not allowed child content.</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+41"/>
+    <source>Element %1 contains not allowed text content.</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+18"/>
+    <source>Element %1 can not contain other elements, as it has a fixed content.</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+43"/>
+    <source>Element %1 is missing required attribute %2.</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+29"/>
+    <source>Attribute %1 does not match the attribute wildcard.</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+9"/>
+    <source>Declaration for attribute %1 does not exist.</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+6"/>
+    <source>Element %1 contains two attributes of type %2.</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+11"/>
+    <source>Attribute %1 contains invalid content.</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+7"/>
+    <source>Element %1 contains unknown attribute %2.</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+40"/>
+    <location line="+46"/>
+    <source>Content of attribute %1 does not match its type definition: %2.</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="-38"/>
+    <location line="+46"/>
+    <source>Content of attribute %1 does not match defined value constraint.</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+88"/>
+    <source>Non-unique value found for constraint %1.</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+20"/>
+    <source>Key constraint %1 contains absent fields.</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+18"/>
+    <source>Key constraint %1 contains references nillable element %2.</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+40"/>
+    <source>No referenced value found for key reference %1.</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+64"/>
+    <source>More than one value found for field %1.</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+20"/>
+    <source>Field %1 has no simple type.</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+73"/>
+    <source>ID value &apos;%1&apos; is not unique.</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+11"/>
+    <source>&apos;%1&apos; attribute contains invalid QName content: %2.</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
 </context>
 </TS>


Mail converted by MHonArc 2.6.19+ http://listengine.tuxfamily.org/