[qet] [900] Ajout des traductions en polonais par Pawel Smiech :

[ Thread Index | Date Index | More lists.tuxfamily.org/qet Archives ]


Revision: 900
Author:  xavier
Date:   2010-03-21 16:11:54 +0100 (Sun, 21 Mar 2010)
Log Message:
-----------
Ajout des traductions en polonais par Pawel Smiech :
 * application (qet_pl.*)
 * fichiers desktop (misc/*)
 * CREDIT, README, INSTALL, ELEMENTS.LICENSE
 * packaging/linux/fedora/README.elements
Ajout des traductions Qt fournies par Nokia (qt_pl.*)

Modified Paths:
--------------
  trunk/CREDIT
  trunk/ELEMENTS.LICENSE
  trunk/INSTALL
  trunk/README
  trunk/misc/qelectrotech.desktop
  trunk/misc/x-qet-element.desktop
  trunk/misc/x-qet-element.xml
  trunk/misc/x-qet-project.desktop
  trunk/misc/x-qet-project.xml
  trunk/packaging/linux/fedora/README.elements

Added Paths:
-----------
  trunk/lang/qet_pl.qm
  trunk/lang/qet_pl.ts
  trunk/lang/qt_pl.qm
  trunk/lang/qt_pl.ts

Modified: trunk/CREDIT
===================================================================
--- trunk/CREDIT	2010-03-18 10:20:41 UTC (rev 899)
+++ trunk/CREDIT	2010-03-21 15:11:54 UTC (rev 900)
@@ -81,3 +81,17 @@
 Díky `Nishiki' za jeho prvky a jeho podporu.
 Díky qtcentre.org za jejich třídu SingleApplication.
 Poděkování Alfredovi Carretovi za jeho španělský překlad a opravy španělského překladu ( http://electronicosmx.comxa.com )
+
+[pl]
+Podziękowania dla Qt Software, za biblioteki Qt (http://www.qtsoftware.com/) na licencji GNU / GPL.
+Podziękowania dla Everaldo Coelho, za ikony Crystal SVG (http://www.everaldo.com/crystal/) na licencji LGPL.
+Podziękowania dla Nun Pinheiro, za ikony Oxygen (http://www.oxygen-icons.org/) na licencji LGPL, a także za ikony przeznaczone do projektu QElectroTech.
+Podziękowania dla projektu KDE (http://www.kde.org/).
+Podziękowania dla Loic, za pomoc w rozwiązaniu problemów matematycznych.
+Podziękowania dla Remi Collet, za pakiety dla Fedory.
+Podziękowania dla Laurent Trinquesovi, za pakiety dla Debiana.
+Podziękowania dla "trem", za pakiety dla Mandrivy.
+Podziękowania dla TuxFamily (http://tuxfamily.org/), za organizację projektu.
+Podziękowanie dla "Nishiki", zajego elementy i poparcie.
+Podziękowania dla qtcentre.org, za klasę SingleApplication.
+Podziękowania dla Alfredo Carreto, za jego tłumaczenie na język hiszpański i korektę ( http://electronicosmx.comxa.com)

Modified: trunk/ELEMENTS.LICENSE
===================================================================
--- trunk/ELEMENTS.LICENSE	2010-03-18 10:20:41 UTC (rev 899)
+++ trunk/ELEMENTS.LICENSE	2010-03-21 15:11:54 UTC (rev 900)
@@ -81,3 +81,16 @@
 Kopii této licence si můžete prohlédnout, navštivte
 http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ nebo pošlete dopis Creative
 Commons, 171 Second Street, Suite 300, San Francisco, California, 94105, USA.
+
+[pl]
+Biblioteka elementów dostarczana wraz z QElectroTech jest w formie "taka jaka jest",
+bez żadnych gwarancji przydatności.
+Dozwolona jest edycja, modyfikacja i użytkowanie elementów bez żadnych warunków
+i bez względu na końcową licencję tworzonych schematów.
+W przypadku wykorzystywania całości lub części biblioteki elementów QElectroTech
+do innych celów niż tworzenie schematów elektrycznych, należy przestrzegać
+warunków licencji CC-BY:
+Niniejsze oprogramowanie jest licencjonowane na zasadach Creative Commons Attribution 3.0 License.
+Aby zobaczyć kopię licencji, należy odwiedzić stronę internetową:
+http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ lub wysłać list do Creative
+Fotografia, 171 Second Street, Suite 300, San Francisco, Kalifornia 94105, USA.

Modified: trunk/INSTALL
===================================================================
--- trunk/INSTALL	2010-03-18 10:20:41 UTC (rev 899)
+++ trunk/INSTALL	2010-03-21 15:11:54 UTC (rev 900)
@@ -33,7 +33,7 @@
 
 [pt]
 Dependências:
-libqt4 (ver pacotes libqt4*)
+libQt4 (ver pacotes libqt4*)
 cupsys-bsd para impressão
 
 Como compilar:
@@ -44,7 +44,7 @@
 
 [es]
 Dependencias:
-libqt4 (paquetes libqt4*)
+libQt4 (paquetes libqt4*)
 cupsys-bsd para imprimir
 
 Cómo compilar:
@@ -63,3 +63,14 @@
 $ make
 # umask 0022
 # make install
+
+[pl]
+Zależności:
+libQt4 (pakiety libqt4 *)
+cupsys-bsd do druku
+
+Sposób kompilacji:
+$ qmake (qmake-qt4 dla systemów opartych na Debianie)
+$ make
+# umask 0022
+# make install

Modified: trunk/README
===================================================================
--- trunk/README	2010-03-18 10:20:41 UTC (rev 899)
+++ trunk/README	2010-03-21 15:11:54 UTC (rev 900)
@@ -21,3 +21,7 @@
 [cs]
 QElectroTech je aplikací Qt4 určenou pro návrh nákresů elektrických obvodů.
 Pro prvky a nákresy používá soubory XML, a zahrnuje v sobě jak editor nákresů, tak editor prvků.
+
+[pl]
+QElectroTech to aplikacja napisana w Qt4, przeznaczona do tworzenia schematów elektrycznych.
+Wykorzystuje XML do zapisywania plików elementów i projektów. Posiada edytor schematów i elementów.

Added: trunk/lang/qet_pl.qm
===================================================================
(Binary files differ)


Property changes on: trunk/lang/qet_pl.qm
___________________________________________________________________
Added: svn:mime-type
  + application/octet-stream

Added: trunk/lang/qet_pl.ts
===================================================================
--- trunk/lang/qet_pl.ts	            (rev 0)
+++ trunk/lang/qet_pl.ts	2010-03-21 15:11:54 UTC (rev 900)
@@ -0,0 +1,4716 @@
+<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
+<!DOCTYPE TS>
+<TS version="2.0" language="pl">
+<context>
+  <name>AboutQET</name>
+  <message>
+    <location filename="../sources/aboutqet.cpp" line="157"/>
+    <source>Ce programme est sous licence GNU/GPL.</source>
+    <translation>Ten program jest na licencji GNU/GPL.</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../sources/aboutqet.cpp" line="106"/>
+    <source>Idée originale</source>
+    <translation>Oryginalny pomysł</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../sources/aboutqet.cpp" line="107"/>
+    <source>Programmation</source>
+    <translation>Programowanie</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../sources/aboutqet.cpp" line="88"/>
+    <source>QElectroTech, une application de réalisation de schémas électriques.</source>
+    <translation>QElectroTech, aplikacja do tworzenia schematów elektrycznych.</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../sources/aboutqet.cpp" line="90"/>
+    <source>© 2006-2010 Les développeurs de QElectroTech</source>
+    <translation>© 2006-2010 Programiści QElectroTech</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../sources/aboutqet.cpp" line="30"/>
+    <source>À propos de QElectrotech</source>
+    <comment>window title</comment>
+    <translation>O programie QElectroTech</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../sources/aboutqet.cpp" line="37"/>
+    <source>À &amp;propos</source>
+    <comment>tab title</comment>
+    <translation>&amp;O</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../sources/aboutqet.cpp" line="38"/>
+    <source>A&amp;uteurs</source>
+    <comment>tab title</comment>
+    <translation>&amp;Autorzy</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../sources/aboutqet.cpp" line="39"/>
+    <source>&amp;Traducteurs</source>
+    <comment>tab title</comment>
+    <translation>&amp;Tłumacze</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../sources/aboutqet.cpp" line="40"/>
+    <source>&amp;Contributeurs</source>
+    <comment>tab title</comment>
+    <translation>&amp;Współpracownicy</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../sources/aboutqet.cpp" line="41"/>
+    <source>&amp;Accord de licence</source>
+    <comment>tab title</comment>
+    <translation>&amp;Umowa licencyjna</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../sources/aboutqet.cpp" line="120"/>
+    <source>Traduction en espagnol</source>
+    <translation>Tłumaczenie na hiszpański</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../sources/aboutqet.cpp" line="121"/>
+    <source>Traduction en russe</source>
+    <translation>Tłumaczenie na rosyjski</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../sources/aboutqet.cpp" line="122"/>
+    <source>Traduction en portugais</source>
+    <translation>Tłumaczenie na portugalski</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../sources/aboutqet.cpp" line="123"/>
+    <source>Traduction en tchèque</source>
+    <translation>Tłumaczenie na czeski</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../sources/aboutqet.cpp" line="140"/>
+    <source>Paquets Fedora</source>
+    <translation>Pakiety dla Fedory</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../sources/aboutqet.cpp" line="141"/>
+    <source>Paquets Mandriva</source>
+    <translation>Pakiety dla Mandrivy</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../sources/aboutqet.cpp" line="142"/>
+    <source>Paquets Debian</source>
+    <translation>Pakiety dla Debiana</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../sources/aboutqet.cpp" line="143"/>
+    <source>Icônes</source>
+    <translation>Ikony</translation>
+  </message>
+</context>
+<context>
+  <name>ArcEditor</name>
+  <message>
+    <location filename="../sources/editor/arceditor.cpp" line="50"/>
+    <source>Centre : </source>
+    <translation>Środek:</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../sources/editor/arceditor.cpp" line="55"/>
+    <source>Diamètres : </source>
+    <translation>Średnica: </translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../sources/editor/arceditor.cpp" line="56"/>
+    <source>horizontal :</source>
+    <translation>poziomo:</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../sources/editor/arceditor.cpp" line="58"/>
+    <source>vertical :</source>
+    <translation>pionowo:</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../sources/editor/arceditor.cpp" line="60"/>
+    <source>Angle de départ :</source>
+    <translation>Początek kąta:</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../sources/editor/arceditor.cpp" line="62"/>
+    <source>Angle :</source>
+    <translation>Kąt:</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../sources/editor/arceditor.cpp" line="122"/>
+    <source>abscisse</source>
+    <translation>odcięta</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../sources/editor/arceditor.cpp" line="124"/>
+    <source>ordonnée</source>
+    <translation>rzędna</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../sources/editor/arceditor.cpp" line="126"/>
+    <source>diamètre horizontal</source>
+    <translation>średnica poziomo</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../sources/editor/arceditor.cpp" line="128"/>
+    <source>diamètre vertical</source>
+    <translation>średnica pionowo</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../sources/editor/arceditor.cpp" line="130"/>
+    <source>angle de départ</source>
+    <translation>początek kąta</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../sources/editor/arceditor.cpp" line="132"/>
+    <source>angle</source>
+    <translation>kąt</translation>
+  </message>
+</context>
+<context>
+  <name>BorderInset</name>
+  <message>
+    <location filename="../sources/borderinset.cpp" line="265"/>
+    <source> Auteur : %1</source>
+    <comment>inset content</comment>
+    <translation> Autor: %1</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../sources/borderinset.cpp" line="268"/>
+    <source> Date : %1</source>
+    <comment>inset content</comment>
+    <translation>Data: %1</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../sources/borderinset.cpp" line="274"/>
+    <source> Fichier : %1</source>
+    <comment>inset content</comment>
+    <translation>Plik: %1</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../sources/borderinset.cpp" line="277"/>
+    <source> Folio : %1</source>
+    <comment>inset content</comment>
+    <translation>Strona: %1</translation>
+  </message>
+</context>
+<context>
+  <name>BorderPropertiesWidget</name>
+  <message>
+    <location filename="../sources/borderpropertieswidget.cpp" line="95"/>
+    <source>Dimensions du schéma</source>
+    <translation>Rozmiar schematu</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../sources/borderpropertieswidget.cpp" line="99"/>
+    <source>Colonnes :</source>
+    <translation>Kolumny:</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../sources/borderpropertieswidget.cpp" line="110"/>
+    <location filename="../sources/borderpropertieswidget.cpp" line="124"/>
+    <source>Afficher les en-têtes</source>
+    <translation>Pokaż nagłówki</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../sources/borderpropertieswidget.cpp" line="113"/>
+    <source>Lignes :</source>
+    <translation>Wiersze:</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../sources/borderpropertieswidget.cpp" line="107"/>
+    <location filename="../sources/borderpropertieswidget.cpp" line="121"/>
+    <source>×</source>
+    <comment>multiplication symbol</comment>
+    <translation>×</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../sources/borderpropertieswidget.cpp" line="108"/>
+    <source>px</source>
+    <comment>unit for cols width</comment>
+    <translation>px</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../sources/borderpropertieswidget.cpp" line="122"/>
+    <source>px</source>
+    <comment>unit for rows height</comment>
+    <translation>px</translation>
+  </message>
+</context>
+<context>
+  <name>CircleEditor</name>
+  <message>
+    <location filename="../sources/editor/circleeditor.cpp" line="45"/>
+    <source>Centre : </source>
+    <translation>Środek:</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../sources/editor/circleeditor.cpp" line="50"/>
+    <source>Diamètre : </source>
+    <translation>Średnica: </translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../sources/editor/circleeditor.cpp" line="106"/>
+    <source>abscisse</source>
+    <translation>odcięta</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../sources/editor/circleeditor.cpp" line="109"/>
+    <source>ordonnée</source>
+    <translation>rzędna</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../sources/editor/circleeditor.cpp" line="112"/>
+    <source>diamètre</source>
+    <translation>średnica</translation>
+  </message>
+</context>
+<context>
+  <name>ConductorPropertiesWidget</name>
+  <message>
+    <location filename="../sources/conductorpropertieswidget.cpp" line="53"/>
+    <source>Type de conducteur</source>
+    <translation>Typ przewodu</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../sources/conductorpropertieswidget.cpp" line="60"/>
+    <source>Multifilaire</source>
+    <translation>Wielokreskowy</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../sources/conductorpropertieswidget.cpp" line="63"/>
+    <source>Texte :</source>
+    <translation>Tekst:</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../sources/conductorpropertieswidget.cpp" line="68"/>
+    <source>Unifilaire</source>
+    <translation>Jednokreskowy</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../sources/conductorpropertieswidget.cpp" line="71"/>
+    <source>phase</source>
+    <translation>faza</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../sources/conductorpropertieswidget.cpp" line="82"/>
+    <source>terre</source>
+    <translation>uziemienie</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../sources/conductorpropertieswidget.cpp" line="84"/>
+    <source>neutre</source>
+    <translation>neutralny</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../sources/conductorpropertieswidget.cpp" line="96"/>
+    <source>Apparence du conducteur</source>
+    <translation>Wygląd przewodu</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../sources/conductorpropertieswidget.cpp" line="103"/>
+    <source>Couleur :</source>
+    <translation>Kolor: </translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../sources/conductorpropertieswidget.cpp" line="105"/>
+    <source>Trait en pointillés</source>
+    <translation>Linia przerywana</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../sources/conductorpropertieswidget.cpp" line="59"/>
+    <source>Simple</source>
+    <translation>Łatwy</translation>
+  </message>
+</context>
+<context>
+  <name>ConfigDialog</name>
+  <message>
+    <location filename="../sources/configdialog.cpp" line="27"/>
+    <source>Configurer QElectroTech</source>
+    <comment>window title</comment>
+    <translation>Ustawienia QElectroTech</translation>
+  </message>
+</context>
+<context>
+  <name>DiagramPrintDialog</name>
+  <message>
+    <location filename="../sources/diagramprintdialog.cpp" line="112"/>
+    <source>Options d&apos;impression</source>
+    <comment>window title</comment>
+    <translation>Ustawienia drukarki</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../sources/diagramprintdialog.cpp" line="199"/>
+    <source>Quel type d&apos;impression désirez-vous effectuer ?</source>
+    <translation>Wybierz typ wydruku</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../sources/diagramprintdialog.cpp" line="204"/>
+    <source>Impression sur une imprimante physique</source>
+    <comment>Print type choice</comment>
+    <translation>Drukuj na drukarce fizycznej</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../sources/diagramprintdialog.cpp" line="205"/>
+    <source>Impression vers un fichier au format PDF</source>
+    <comment>Print type choice</comment>
+    <translation>Drukuj do pliku PDF</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../sources/diagramprintdialog.cpp" line="206"/>
+    <source>Impression vers un fichier au format PostScript (PS)</source>
+    <comment>Print type choice</comment>
+    <translation>Drukuj do pliku PostScript (PS)</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../sources/diagramprintdialog.cpp" line="211"/>
+    <source>Choix du type d&apos;impression</source>
+    <translation>Wybór rodzaju wydruku</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../sources/diagramprintdialog.cpp" line="292"/>
+    <source>Fichier manquant</source>
+    <comment>message box title</comment>
+    <translation>Brak pliku</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../sources/diagramprintdialog.cpp" line="293"/>
+    <source>Vous devez indiquer le chemin du fichier PDF/PS à créer.</source>
+    <comment>message box content</comment>
+    <translation>Musisz podać ścieżkę do pliku PDF/PS.</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../sources/diagramprintdialog.cpp" line="312"/>
+    <source>Fichiers PDF (*.pdf)</source>
+    <comment>file filter</comment>
+    <translation>Plik PDF (*.pdf)</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../sources/diagramprintdialog.cpp" line="316"/>
+    <source>Fichiers PostScript (*.ps)</source>
+    <comment>file filter</comment>
+    <translation>Plik PostScript (*.ps)</translation>
+  </message>
+</context>
+<context>
+  <name>DiagramView</name>
+  <message>
+    <location filename="../sources/diagramview.cpp" line="329"/>
+    <source>Schéma sans titre</source>
+    <translation>Schemat bez nazwy</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../sources/diagramview.cpp" line="61"/>
+    <source>Coller ici</source>
+    <comment>context menu action</comment>
+    <translation>Wklej tutaj</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../sources/diagramview.cpp" line="331"/>
+    <source>Schéma %1</source>
+    <comment>%1 is a diagram title</comment>
+    <translation>Schemat %1</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../sources/diagramview.cpp" line="353"/>
+    <source>Propriétés du schéma</source>
+    <comment>window title</comment>
+    <translation>Właściwości schematu</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../sources/diagramview.cpp" line="594"/>
+    <source>Propriétés de la sélection</source>
+    <translation>Właściwości elementu</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../sources/diagramview.cpp" line="596"/>
+    <source>La sélection contient %1.</source>
+    <comment>%1 is a sentence listing the selected objects</comment>
+    <translation>Wybór zawiera %1.</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../sources/diagramview.cpp" line="617"/>
+    <source>Élément manquant</source>
+    <translation>Brak elementu</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../sources/diagramview.cpp" line="619"/>
+    <source>Élément</source>
+    <translation>Element</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../sources/diagramview.cpp" line="624"/>
+    <source>Nom : %1
+</source>
+    <translation>Nazwa: %1</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../sources/diagramview.cpp" line="625"/>
+    <source>Position : %1
+</source>
+    <translation>Pozycja: %1
+</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../sources/diagramview.cpp" line="626"/>
+    <source>Dimensions : %1×%2
+</source>
+    <translation>Wielkość: %1×%2</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../sources/diagramview.cpp" line="627"/>
+    <source>Bornes : %1
+</source>
+    <translation>Złącze: %1</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../sources/diagramview.cpp" line="628"/>
+    <source>Connexions internes : %1
+</source>
+    <translation>Połączenia wewnętrzne: %1</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../sources/diagramview.cpp" line="628"/>
+    <source>Autorisées</source>
+    <translation>Dozwolony</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../sources/diagramview.cpp" line="628"/>
+    <source>Interdites</source>
+    <translation>Zakazany</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../sources/diagramview.cpp" line="629"/>
+    <source>Champs de texte : %1
+</source>
+    <translation>Pole tekstowe: %1</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../sources/diagramview.cpp" line="632"/>
+    <source>Emplacement : %1
+</source>
+    <translation>Położenie: %1</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../sources/diagramview.cpp" line="636"/>
+    <source>Propriétés de l&apos;élément sélectionné</source>
+    <translation>Właściwości zaznaczonego elementu</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../sources/diagramview.cpp" line="637"/>
+    <source>Retrouver dans le panel</source>
+    <translation>Znajdź w panelu</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../sources/diagramview.cpp" line="638"/>
+    <source>Éditer l&apos;élément</source>
+    <translation>Edycja właściwości elementu</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../sources/diagramview.cpp" line="700"/>
+    <source>Éditer les propriétés d&apos;un conducteur</source>
+    <comment>window title</comment>
+    <translation>Edycja właściwości przewodu</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../sources/diagramview.cpp" line="767"/>
+    <source>Éditer les propriétés par défaut des conducteurs</source>
+    <comment>window title</comment>
+    <translation>Edycja domyślnych właściwości przewodów</translation>
+  </message>
+</context>
+<context>
+  <name>DiagramsChooser</name>
+  <message>
+    <location filename="../sources/diagramschooser.cpp" line="165"/>
+    <source>Schéma sans titre</source>
+    <translation>Schemat bez nazwy</translation>
+  </message>
+</context>
+<context>
+  <name>ElementDefinition</name>
+  <message>
+    <location filename="../sources/elementdefinition.cpp" line="370"/>
+    <source>L&apos;élément cible n&apos;a pu être créé.</source>
+    <translation>Element nie może zostać utworzony.</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../sources/elementdefinition.cpp" line="452"/>
+    <source>La suppression de cet élément a échoué.</source>
+    <translation>Element nie może zostać usunięty.</translation>
+  </message>
+</context>
+<context>
+  <name>ElementDeleter</name>
+  <message>
+    <location filename="../sources/elementdeleter.cpp" line="56"/>
+    <source>Supprimer l&apos;élément ?</source>
+    <comment>message box title</comment>
+    <translation>Usunąć element?</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../sources/elementdeleter.cpp" line="57"/>
+    <source>Êtes-vous sûr de vouloir supprimer cet élément ?
+</source>
+    <comment>message box content</comment>
+    <translation>Czy na pewno usunąć ten element?
+</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../sources/elementdeleter.cpp" line="70"/>
+    <source>Suppression de l&apos;élément</source>
+    <comment>message box title</comment>
+    <translation>Usuwanie elementu</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../sources/elementdeleter.cpp" line="71"/>
+    <source>La suppression de l&apos;élément a échoué.</source>
+    <comment>message box content</comment>
+    <translation>Usuwanie elementu nie powiodło się.</translation>
+  </message>
+</context>
+<context>
+  <name>ElementDialog</name>
+  <message>
+    <location filename="../sources/elementdialog.cpp" line="164"/>
+    <source>Nom :</source>
+    <translation>Nazwa:</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../sources/elementdialog.cpp" line="63"/>
+    <source>Ouvrir un élément</source>
+    <comment>dialog title</comment>
+    <translation>Otwórz element</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../sources/elementdialog.cpp" line="64"/>
+    <source>Choisissez l&apos;élément que vous souhaitez ouvrir.</source>
+    <comment>dialog content</comment>
+    <translation>Wybierz element, który chcesz otworzyć.</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../sources/elementdialog.cpp" line="66"/>
+    <source>Enregistrer un élément</source>
+    <comment>dialog title</comment>
+    <translation>Zapisz element</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../sources/elementdialog.cpp" line="67"/>
+    <source>Choisissez l&apos;élément dans lequel vous souhaitez enregistrer votre définition.</source>
+    <comment>dialog content</comment>
+    <translation>Wybierz element, który chcesz zdefiniować.</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../sources/elementdialog.cpp" line="69"/>
+    <source>Ouvrir une catégorie</source>
+    <comment>dialog title</comment>
+    <translation>Otwórz kategorię</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../sources/elementdialog.cpp" line="70"/>
+    <location filename="../sources/elementdialog.cpp" line="73"/>
+    <source>Choisissez une catégorie.</source>
+    <comment>dialog content</comment>
+    <translation>Wybierz kategorię</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../sources/elementdialog.cpp" line="72"/>
+    <source>Enregistrer une catégorie</source>
+    <comment>dialog title</comment>
+    <translation>Zapisz kategorię</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../sources/elementdialog.cpp" line="245"/>
+    <location filename="../sources/elementdialog.cpp" line="283"/>
+    <source>Pas de sélection</source>
+    <comment>message box title</comment>
+    <translation>Brak wyboru</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../sources/elementdialog.cpp" line="246"/>
+    <source>Vous devez sélectionner un élément.</source>
+    <comment>message box content</comment>
+    <translation>Wybierz element.</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../sources/elementdialog.cpp" line="256"/>
+    <location filename="../sources/elementdialog.cpp" line="294"/>
+    <source>Sélection inexistante</source>
+    <comment>message box title</comment>
+    <translation>Wybór nieistniejącego elementu</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../sources/elementdialog.cpp" line="257"/>
+    <location filename="../sources/elementdialog.cpp" line="295"/>
+    <source>La sélection n&apos;existe pas.</source>
+    <comment>message box content</comment>
+    <translation>Nie wybrano.</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../sources/elementdialog.cpp" line="266"/>
+    <source>Sélection incorrecte</source>
+    <comment>message box title</comment>
+    <translation>Wybór nieprawidłowy</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../sources/elementdialog.cpp" line="267"/>
+    <source>La sélection n&apos;est pas un élément.</source>
+    <comment>message box content</comment>
+    <translation>Wybór nie jest elementem.</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../sources/elementdialog.cpp" line="284"/>
+    <source>Vous devez sélectionner une catégorie ou un élément.</source>
+    <comment>message box content</comment>
+    <translation>Wybierz kategorię lub element.</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../sources/elementdialog.cpp" line="307"/>
+    <source>Nom manquant</source>
+    <comment>message box title</comment>
+    <translation>Brak nazwy</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../sources/elementdialog.cpp" line="308"/>
+    <source>Vous devez entrer un nom pour l&apos;élément</source>
+    <comment>message box content</comment>
+    <translation>Podaj nazwę elementu</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../sources/elementdialog.cpp" line="317"/>
+    <source>Nom invalide</source>
+    <comment>message box title</comment>
+    <translation>Nazwa nieprawidłowa</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../sources/elementdialog.cpp" line="319"/>
+    <source>Vous ne pouvez pas utiliser les caractères suivants dans le nom de l&apos;élément : %1</source>
+    <translation>Nie można używać następujących znaków w nazwie elementu: %1</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../sources/elementdialog.cpp" line="345"/>
+    <source>Écraser l&apos;élément ?</source>
+    <comment>message box title</comment>
+    <translation>Zastąpić element?</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../sources/elementdialog.cpp" line="346"/>
+    <source>L&apos;élément existe déjà. Voulez-vous l&apos;écraser ?</source>
+    <comment>message box content</comment>
+    <translation>Element już istnieje. Czy chcesz go zastąpić?</translation>
+  </message>
+</context>
+<context>
+  <name>ElementScene</name>
+  <message>
+    <location filename="../sources/editor/elementscene.cpp" line="304"/>
+    <source>ligne</source>
+    <translation>linia</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../sources/editor/elementscene.cpp" line="318"/>
+    <source>ellipse</source>
+    <translation>elipsa</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../sources/editor/elementscene.cpp" line="325"/>
+    <source>arc</source>
+    <translation>łuk</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../sources/editor/elementscene.cpp" line="332"/>
+    <source>cercle</source>
+    <translation>okrąg</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../sources/editor/elementscene.cpp" line="339"/>
+    <source>borne</source>
+    <translation>punkt pochwycenia</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../sources/editor/elementscene.cpp" line="346"/>
+    <source>texte</source>
+    <translation>tekst</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../sources/editor/elementscene.cpp" line="353"/>
+    <source>champ de texte</source>
+    <translation>pole tekstowe</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../sources/editor/elementscene.cpp" line="371"/>
+    <source>polygone</source>
+    <translation>wielokąt</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../sources/editor/elementscene.cpp" line="863"/>
+    <source>L&apos;orientation par défaut est l&apos;orientation dans laquelle s&apos;effectue la création de l&apos;élément.</source>
+    <translation>Domyślna orientacja jest orientacją ustawioną przy tworzeniu elementu.</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../sources/editor/elementscene.cpp" line="910"/>
+    <source>Éditer les informations sur l&apos;auteur</source>
+    <comment>window title</comment>
+    <translation>Edycja informacji o autorze</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../sources/editor/elementscene.cpp" line="914"/>
+    <source>Vous pouvez utiliser ce champ libre pour mentionner les auteurs de l&apos;élément, sa licence, ou tout autre renseignement que vous jugerez utile.</source>
+    <translation>Możesz wykorzystać puste pole na informacje o autorze, licencji, i inne przydatne informacje.</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../sources/editor/elementscene.cpp" line="956"/>
+    <source>Vous pouvez spécifier le nom de l&apos;élément dans plusieurs langues.</source>
+    <translation>Można podać nazwę elementu w kilku językach.</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../sources/editor/elementscene.cpp" line="874"/>
+    <source>Autoriser les connexions internes</source>
+    <translation>Pozwól na połączenia wewnętrzne</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../sources/editor/elementscene.cpp" line="1109"/>
+    <location filename="../sources/editor/elementscene.cpp" line="1174"/>
+    <source>Ce document XML n&apos;est pas une définition d&apos;élément.</source>
+    <comment>error message</comment>
+    <translation>Niniejszy dokument XML, nie jest definicją elementu.</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../sources/editor/elementscene.cpp" line="1123"/>
+    <source>Les dimensions ou le point de saisie ne sont pas valides.</source>
+    <comment>error message</comment>
+    <translation>Rozmiar i aktywny obszar nie są ważne.</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../sources/editor/elementscene.cpp" line="1138"/>
+    <source>Les orientations ne sont pas valides.</source>
+    <comment>error message</comment>
+    <translation>Orientacja nie jest ważna.</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../sources/editor/elementscene.cpp" line="816"/>
+    <source>Éditer la taille et le point de saisie</source>
+    <comment>window title</comment>
+    <translation>Edytuj rozmiar i aktywny obszar</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../sources/editor/elementscene.cpp" line="859"/>
+    <source>Éditer les orientations</source>
+    <comment>window title</comment>
+    <translation>Edytuj orientację</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../sources/editor/elementscene.cpp" line="952"/>
+    <source>Éditer les noms</source>
+    <comment>window title</comment>
+    <translation>Edytuj nazwę</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../sources/editor/elementscene.cpp" line="311"/>
+    <source>rectangle</source>
+    <translation>prostokąt</translation>
+  </message>
+</context>
+<context>
+  <name>ElementsCategoriesList</name>
+  <message>
+    <location filename="../sources/elementscategorieslist.cpp" line="77"/>
+    <source>Collection utilisateur</source>
+    <translation>Kolekcja użytkownika</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../sources/elementscategorieslist.cpp" line="72"/>
+    <source>Collection QET</source>
+    <translation>Kolekcja QET</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../sources/elementscategorieslist.cpp" line="66"/>
+    <source>Collection projet</source>
+    <translation>Kolekcja projektu</translation>
+  </message>
+</context>
+<context>
+  <name>ElementsCategoriesWidget</name>
+  <message>
+    <location filename="../sources/elementscategorieswidget.cpp" line="36"/>
+    <source>Éditer la catégorie</source>
+    <translation>Edycja kategorii</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../sources/elementscategorieswidget.cpp" line="35"/>
+    <source>Nouvelle catégorie</source>
+    <translation>Nowa kategoria</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../sources/elementscategorieswidget.cpp" line="34"/>
+    <source>Recharger les catégories</source>
+    <translation>Odśwież kategorię</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../sources/elementscategorieswidget.cpp" line="37"/>
+    <source>Supprimer la catégorie</source>
+    <translation>Usuń kategorię</translation>
+  </message>
+</context>
+<context>
+  <name>ElementsCategory</name>
+  <message>
+    <location filename="../sources/elementscategory.cpp" line="283"/>
+    <source>La copie d&apos;une catégorie vers elle-même ou vers l&apos;une de ses sous-catégories n&apos;est pas gérée.</source>
+    <translation>Kopiowanie do tej samej kategorii, lub jej podkategorii jest niemożliwe.</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../sources/elementscategory.cpp" line="472"/>
+    <source>Il n&apos;est pas possible de déplacer une collection.</source>
+    <translation>Przeniesienie kolekcji jest niemożliwe.</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../sources/elementscategory.cpp" line="478"/>
+    <source>Le déplacement d&apos;une catégorie dans une de ses sous-catégories n&apos;est pas possible.</source>
+    <translation>Przenoszenie kategorii do jej podkategorii jest niemożliwe.</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../sources/elementscategory.cpp" line="556"/>
+    <source>La suppression de cette catégorie a échoué.</source>
+    <translation>Usunięcie kategorii nie powiodło się.</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../sources/elementscategory.cpp" line="583"/>
+    <source>Impossible de supprimer l&apos;élément</source>
+    <translation>Nie można usunąć elementu.</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../sources/elementscategory.cpp" line="604"/>
+    <source>Impossible de supprimer la catégorie</source>
+    <translation>Nie można usunąć kategorii.</translation>
+  </message>
+</context>
+<context>
+  <name>ElementsCategoryDeleter</name>
+  <message>
+    <location filename="../sources/elementscategorydeleter.cpp" line="59"/>
+    <source>Vider la collection ?</source>
+    <comment>message box title</comment>
+    <translation>Pusta kolekcja ?</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../sources/elementscategorydeleter.cpp" line="60"/>
+    <source>Êtes-vous sûr de vouloir vider cette collection ?</source>
+    <comment>message box content</comment>
+    <translation>Czy na pewno chcesz opróżnić tę kolekcję ?</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../sources/elementscategorydeleter.cpp" line="76"/>
+    <location filename="../sources/elementscategorydeleter.cpp" line="90"/>
+    <source>Supprimer la catégorie ?</source>
+    <comment>message box title</comment>
+    <translation>Usunąć kategorię ?</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../sources/elementscategorydeleter.cpp" line="77"/>
+    <source>Êtes-vous sûr de vouloir supprimer la catégorie ?
+Tous les éléments et les catégories contenus dans cette catégorie seront supprimés.</source>
+    <comment>message box content</comment>
+    <translation>Czy napewno chcesz usunąć tę kategorię ?
+Wszystkie podkategorie i elementy zostaną usunięte.</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../sources/elementscategorydeleter.cpp" line="91"/>
+    <source>Êtes-vous vraiment sûr de vouloir supprimer cette catégorie ?
+Les changements seront définitifs.</source>
+    <comment>message box content</comment>
+    <translation>Czy napewno chcesz usunąć tę kategorię ?
+Zmiany zostaną zapisane.</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../sources/elementscategorydeleter.cpp" line="104"/>
+    <source>Suppression de la catégorie</source>
+    <comment>message box title</comment>
+    <translation>Usuwanie kategorii</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../sources/elementscategorydeleter.cpp" line="105"/>
+    <source>La suppression de la catégorie a échoué.</source>
+    <comment>message box content</comment>
+    <translation>Usuwanie kategorii nie powiodło się.</translation>
+  </message>
+</context>
+<context>
+  <name>ElementsCategoryEditor</name>
+  <message>
+    <location filename="../sources/elementscategoryeditor.cpp" line="110"/>
+    <source>Vous pouvez spécifier un nom par langue pour la catégorie.</source>
+    <translation>Możesz dodać nazwę języka.</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../sources/elementscategoryeditor.cpp" line="99"/>
+    <source>Nom interne : </source>
+    <translation>Nazwa wewnętrzna :</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../sources/elementscategoryeditor.cpp" line="47"/>
+    <source>Catégorie inexistante</source>
+    <comment>message box title</comment>
+    <translation>Kategoria nie istnieje</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../sources/elementscategoryeditor.cpp" line="48"/>
+    <source>La catégorie demandée n&apos;existe pas. Abandon.</source>
+    <comment>message box content</comment>
+    <translation>Podana kategoria nie istnieje. Zaniechanie.</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../sources/elementscategoryeditor.cpp" line="56"/>
+    <source>Éditer une catégorie</source>
+    <comment>window title</comment>
+    <translation>Edytuj kategorię</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../sources/elementscategoryeditor.cpp" line="64"/>
+    <source>Créer une nouvelle catégorie</source>
+    <comment>window title</comment>
+    <translation>Utwórz nową kategorię</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../sources/elementscategoryeditor.cpp" line="69"/>
+    <source>Nom de la nouvelle catégorie</source>
+    <comment>default name when creating a new category</comment>
+    <translation>Nazwa nowej kategorii</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../sources/elementscategoryeditor.cpp" line="77"/>
+    <source>Édition en lecture seule</source>
+    <comment>message box title</comment>
+    <translation>Edycja tylko do odczytu</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../sources/elementscategoryeditor.cpp" line="78"/>
+    <source>Vous n&apos;avez pas les privilèges nécessaires pour modifier cette catégorie. Elle sera donc ouverte en lecture seule.</source>
+    <comment>message box content</comment>
+    <translation>Nie masz uprawnień do modyfikacji tej kategorii. Edycja w trybie tylko do odczytu.</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../sources/elementscategoryeditor.cpp" line="129"/>
+    <source>Nom interne manquant</source>
+    <comment>message box title</comment>
+    <translation>Brak nazwy wewnętrznej</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../sources/elementscategoryeditor.cpp" line="130"/>
+    <source>Vous devez spécifier un nom interne.</source>
+    <comment>message box content</comment>
+    <translation>Musisz podać nazwę wewnętrzną.</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../sources/elementscategoryeditor.cpp" line="140"/>
+    <source>Nom interne déjà utilisé</source>
+    <comment>message box title</comment>
+    <translation>Nazwa wewnętrzna jest już używana</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../sources/elementscategoryeditor.cpp" line="141"/>
+    <source>Le nom interne que vous avez choisi est déjà utilisé par une catégorie existante. Veuillez en choisir un autre.</source>
+    <comment>message box content</comment>
+    <translation>Wybrana nazwa wewnętrzna jest już używana w innej kategorii. Proszę wybrać inną.</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../sources/elementscategoryeditor.cpp" line="155"/>
+    <location filename="../sources/elementscategoryeditor.cpp" line="171"/>
+    <source>Erreur</source>
+    <comment>message box title</comment>
+    <translation>Błąd</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../sources/elementscategoryeditor.cpp" line="156"/>
+    <source>Impossible de créer la catégorie</source>
+    <comment>message box content</comment>
+    <translation>Nie można utworzyć kategorii</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../sources/elementscategoryeditor.cpp" line="172"/>
+    <source>Impossible d&apos;enregistrer la catégorie</source>
+    <comment>message box content</comment>
+    <translation>Nie można zapisać kategorii</translation>
+  </message>
+</context>
+<context>
+  <name>ElementsCollection</name>
+  <message>
+    <location filename="../sources/elementscollection.cpp" line="118"/>
+    <source>Il n&apos;est pas possible de déplacer une collection.</source>
+    <translation>Nie można przenieść kolekcji.</translation>
+  </message>
+</context>
+<context>
+  <name>ElementsPanel</name>
+  <message>
+    <location filename="../sources/elementspanel.cpp" line="621"/>
+    <source>Ceci est un élément que vous pouvez insérer dans votre schéma par cliquer-déplacer</source>
+    <translation>Ten element można skopiować, przez przeciągnięcie do schematu.</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../sources/elementspanel.cpp" line="622"/>
+    <source>Cliquer-déposez cet élément sur le schéma pour insérer un élément </source>
+    <translation>Aby wkleić element, kliknij i upuść na schemacie </translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../sources/elementspanel.cpp" line="677"/>
+    <source>Collection QET</source>
+    <translation>Kolekcja QET</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../sources/elementspanel.cpp" line="680"/>
+    <source>Collection utilisateur</source>
+    <translation>Nazwa kolekcji</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../sources/elementspanel.cpp" line="508"/>
+    <source>Collection projet</source>
+    <translation>Kolekcja projektu</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../sources/elementspanel.cpp" line="971"/>
+    <source>Schéma sans titre</source>
+    <translation>Schemat bez nazwy</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../sources/elementspanel.cpp" line="645"/>
+    <source>%1 [non utilisé dans le projet]</source>
+    <translation>%1 [nie używana w projekcie]</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../sources/elementspanel.cpp" line="954"/>
+    <source>Pas de fichier</source>
+    <comment>tooltip for a file-less project in the element panel</comment>
+    <translation>Brak pliku</translation>
+  </message>
+</context>
+<context>
+  <name>ElementsPanelWidget</name>
+  <message>
+    <location filename="../sources/elementspanelwidget.cpp" line="56"/>
+    <source>Nouvel élément</source>
+    <translation>Nowy element</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../sources/elementspanelwidget.cpp" line="51"/>
+    <source>Recharger les collections</source>
+    <translation>Odśwież kolekcję</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../sources/elementspanelwidget.cpp" line="52"/>
+    <source>Nouvelle catégorie</source>
+    <translation>Nowa kategoria</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../sources/elementspanelwidget.cpp" line="53"/>
+    <source>Éditer la catégorie</source>
+    <translation>Edytuj kategorię</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../sources/elementspanelwidget.cpp" line="54"/>
+    <source>Supprimer la catégorie</source>
+    <translation>Usuń kategorię</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../sources/elementspanelwidget.cpp" line="57"/>
+    <source>Importer un élément</source>
+    <translation>Importuj element</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../sources/elementspanelwidget.cpp" line="58"/>
+    <source>Éditer l&apos;élément</source>
+    <translation>Edytuj element</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../sources/elementspanelwidget.cpp" line="59"/>
+    <source>Supprimer l&apos;élément</source>
+    <translation>Usuń element</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../sources/elementspanelwidget.cpp" line="65"/>
+    <source>Remonter ce schéma</source>
+    <translation>Przenieść w górę</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../sources/elementspanelwidget.cpp" line="66"/>
+    <source>Abaisser ce schéma</source>
+    <translation>Przenieść w dół</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../sources/elementspanelwidget.cpp" line="330"/>
+    <source>Vous pouvez utiliser ce gestionnaire pour ajouter, supprimer ou modifier les catégories.</source>
+    <translation>Użyj tego menedżera, aby dodać, usunąć lub zmienić kategorie.</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../sources/elementspanelwidget.cpp" line="73"/>
+    <source>Filtrer : </source>
+    <translation>Filtr: </translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../sources/elementspanelwidget.cpp" line="70"/>
+    <source>Effacer le filtre</source>
+    <translation>Usuń filtr</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../sources/elementspanelwidget.cpp" line="55"/>
+    <source>Vider la collection</source>
+    <translation>Pusta kolekcja</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../sources/elementspanelwidget.cpp" line="60"/>
+    <source>Fermer ce projet</source>
+    <translation>Zamknij projekt</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../sources/elementspanelwidget.cpp" line="63"/>
+    <source>Ajouter un schéma</source>
+    <translation>Dodaj schemat</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../sources/elementspanelwidget.cpp" line="64"/>
+    <source>Supprimer ce schéma</source>
+    <translation>Usuń schemat</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../sources/elementspanelwidget.cpp" line="61"/>
+    <source>Propriétés du projet</source>
+    <translation>Właściwości projektu</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../sources/elementspanelwidget.cpp" line="67"/>
+    <source>Déplacer dans cette catégorie</source>
+    <translation>Przenieś do tej kategorii</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../sources/elementspanelwidget.cpp" line="68"/>
+    <source>Copier dans cette catégorie</source>
+    <translation>Kopiuj do tej kategorii</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../sources/elementspanelwidget.cpp" line="69"/>
+    <source>Annuler</source>
+    <translation>Cofnij</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../sources/elementspanelwidget.cpp" line="327"/>
+    <source>Gestionnaire de catégories</source>
+    <comment>window title</comment>
+    <translation>Menedżer kategorii</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../sources/elementspanelwidget.cpp" line="62"/>
+    <source>Propriétés du schéma</source>
+    <translation>Właściwości schematu</translation>
+  </message>
+</context>
+<context>
+  <name>EllipseEditor</name>
+  <message>
+    <location filename="../sources/editor/ellipseeditor.cpp" line="47"/>
+    <source>Centre : </source>
+    <translation>Środek :</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../sources/editor/ellipseeditor.cpp" line="52"/>
+    <source>Diamètres : </source>
+    <translation>Średnice : </translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../sources/editor/ellipseeditor.cpp" line="53"/>
+    <source>horizontal :</source>
+    <translation>poziomy :</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../sources/editor/ellipseeditor.cpp" line="55"/>
+    <source>vertical :</source>
+    <translation>pionowy :</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../sources/editor/ellipseeditor.cpp" line="112"/>
+    <source>abscisse</source>
+    <translation>odcięta</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../sources/editor/ellipseeditor.cpp" line="114"/>
+    <source>ordonnée</source>
+    <translation>rzędna</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../sources/editor/ellipseeditor.cpp" line="116"/>
+    <source>diamètre horizontal</source>
+    <translation>średnica poziomo</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../sources/editor/ellipseeditor.cpp" line="118"/>
+    <source>diamètre vertical</source>
+    <translation>średnica pionowo</translation>
+  </message>
+</context>
+<context>
+  <name>ExportConfigPage</name>
+  <message>
+    <location filename="../sources/configpages.cpp" line="251"/>
+    <source>Export</source>
+    <comment>configuration page title</comment>
+    <translation>Eksport</translation>
+  </message>
+</context>
+<context>
+  <name>ExportDialog</name>
+  <message>
+    <location filename="../sources/exportdialog.cpp" line="544"/>
+    <source>Aperçu</source>
+    <translation>Podgląd</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../sources/exportdialog.cpp" line="118"/>
+    <source>Dimensions</source>
+    <translation>Rozmiar</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../sources/exportdialog.cpp" line="434"/>
+    <source>Impossible d&apos;écrire dans ce fichier</source>
+    <comment>message box title</comment>
+    <translation>Nie można zapisać do tego pliku</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../sources/exportdialog.cpp" line="48"/>
+    <source>Exporter les schémas du projet</source>
+    <comment>window title</comment>
+    <translation>Eksport schematów projektu</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../sources/exportdialog.cpp" line="58"/>
+    <source>Exporter</source>
+    <translation>Eksport</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../sources/exportdialog.cpp" line="62"/>
+    <source>Choisissez les schémas que vous désirez exporter ainsi que leurs dimensions :</source>
+    <translation>Wybierz schematy, które chcesz wyeksportować i określ ich rozmiar:</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../sources/exportdialog.cpp" line="116"/>
+    <source>Schéma</source>
+    <translation>Schemat</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../sources/exportdialog.cpp" line="117"/>
+    <source>Nom de fichier</source>
+    <translation>Nazwa pliku</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../sources/exportdialog.cpp" line="377"/>
+    <source>Vous devez entrer un nom de fichier non vide et unique pour chaque schéma à exporter.</source>
+    <comment>message box content</comment>
+    <translation>Musisz podać nie używaną nazwę pliku dla eksportowanych schematów.</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../sources/exportdialog.cpp" line="376"/>
+    <source>Noms des fichiers cibles</source>
+    <comment>message box title</comment>
+    <translation>Nazwy plików docelowych</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../sources/exportdialog.cpp" line="392"/>
+    <source>Dossier non spécifié</source>
+    <comment>message box title</comment>
+    <translation>Brak katalogu</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../sources/exportdialog.cpp" line="393"/>
+    <source>Vous devez spécifier le chemin du dossier dans lequel seront enregistrés les fichiers images.</source>
+    <comment>message box content</comment>
+    <translation>Musisz podać ścieżkę do katalogu, w którym są zapisywane pliki obrazów</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../sources/exportdialog.cpp" line="436"/>
+    <source>Il semblerait que vous n&apos;ayez pas les permissions nécessaires pour écrire dans le fichier %1.</source>
+    <comment>message box content</comment>
+    <translation>Wydaje się, że nie masz uprawnień wymaganych do zapisu pliku %1.</translation>
+  </message>
+</context>
+<context>
+  <name>ExportDialog::ExportDiagramLine</name>
+  <message>
+    <location filename="../sources/exportdialog.cpp" line="646"/>
+    <location filename="../sources/exportdialog.cpp" line="651"/>
+    <source>px</source>
+    <translation>px</translation>
+  </message>
+</context>
+<context>
+  <name>ExportPropertiesWidget</name>
+  <message>
+    <location filename="../sources/exportpropertieswidget.cpp" line="106"/>
+    <source>Exporter dans le dossier</source>
+    <comment>dialog title</comment>
+    <translation>Eksport do katalogu</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../sources/exportpropertieswidget.cpp" line="124"/>
+    <source>Dossier cible :</source>
+    <translation>Katalog docelowy:</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../sources/exportpropertieswidget.cpp" line="129"/>
+    <source>Parcourir</source>
+    <translation>Przeglądaj</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../sources/exportpropertieswidget.cpp" line="139"/>
+    <source>Format :</source>
+    <translation>Format:</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../sources/exportpropertieswidget.cpp" line="142"/>
+    <source>PNG (*.png)</source>
+    <translation>PNG (*.png)</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../sources/exportpropertieswidget.cpp" line="143"/>
+    <source>JPEG (*.jpg)</source>
+    <translation>JPEG (*.jpg)</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../sources/exportpropertieswidget.cpp" line="144"/>
+    <source>Bitmap (*.bmp)</source>
+    <translation>Bitmapa (*.bmp)</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../sources/exportpropertieswidget.cpp" line="145"/>
+    <source>SVG (*.svg)</source>
+    <translation>SVG (*.svg)</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../sources/exportpropertieswidget.cpp" line="151"/>
+    <source>Options de rendu</source>
+    <comment>groupbox title</comment>
+    <translation>Opcje renderowania</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../sources/exportpropertieswidget.cpp" line="156"/>
+    <source>Exporter le cadre</source>
+    <translation>Eksport obramowania</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../sources/exportpropertieswidget.cpp" line="159"/>
+    <source>Exporter les éléments</source>
+    <translation>Eksport elementów</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../sources/exportpropertieswidget.cpp" line="164"/>
+    <source>Dessiner la grille</source>
+    <translation>Rysuj siatkę</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../sources/exportpropertieswidget.cpp" line="168"/>
+    <source>Dessiner le cadre</source>
+    <translation>Rysuj obramowanie</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../sources/exportpropertieswidget.cpp" line="172"/>
+    <source>Dessiner le cartouche</source>
+    <translation>Rysuj tabelkę rysunkową</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../sources/exportpropertieswidget.cpp" line="176"/>
+    <source>Dessiner les bornes</source>
+    <translation>Rysuj połączenia</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../sources/exportpropertieswidget.cpp" line="180"/>
+    <source>Conserver les couleurs des conducteurs</source>
+    <translation>Zachowaj kolory przewodów</translation>
+  </message>
+</context>
+<context>
+  <name>GeneralConfigurationPage</name>
+  <message>
+    <location filename="../sources/configpages.cpp" line="110"/>
+    <source>Apparence</source>
+    <translation>Wygląd</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../sources/configpages.cpp" line="111"/>
+    <source>Utiliser les couleurs du système</source>
+    <translation>Użyj kolorów systemu</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../sources/configpages.cpp" line="113"/>
+    <source>Projets</source>
+    <translation>Projekty</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../sources/configpages.cpp" line="114"/>
+    <source>Utiliser des fenêtres</source>
+    <translation>Użyj okien</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../sources/configpages.cpp" line="115"/>
+    <source>Utiliser des onglets</source>
+    <translation>Użyj kart</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../sources/configpages.cpp" line="116"/>
+    <source>Ces paramètres s&apos;appliqueront dès la prochaine ouverture d&apos;un éditeur de schémas.</source>
+    <translation>Ustawienia zostaną wprowadzone, po następnym uruchomieniu edytora schematów.</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../sources/configpages.cpp" line="118"/>
+    <source>Gestion des éléments</source>
+    <translation>Zarządzanie elementami</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../sources/configpages.cpp" line="119"/>
+    <source>Intégrer automatiquement les éléments dans les projets (recommandé)</source>
+    <translation>Automatyczne włączenie elementów projektu (zalecane)</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../sources/configpages.cpp" line="121"/>
+    <source>Chaque élément embarque des informations sur ses auteurs, sa licence, ou tout autre renseignement que vous jugerez utile dans un champ libre. Vous pouvez spécifier ici la valeur par défaut de ce champ pour les éléments que vous créerez :</source>
+    <translation>Każdy element zawiera w wolnym polu informacje o jego autorach,licencji i inne informacje, które uznasz za przydatne. Możesz tutaj określić domyślną zawartość tego pola, dla elementów które zostaną utworzone :</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../sources/configpages.cpp" line="205"/>
+    <source>Général</source>
+    <comment>configuration page title</comment>
+    <translation>Ogólne</translation>
+  </message>
+</context>
+<context>
+  <name>GhostElement</name>
+  <message>
+    <location filename="../sources/ghostelement.cpp" line="37"/>
+    <source>&lt;u&gt;Élément manquant :&lt;/u&gt; %1</source>
+    <translation>&lt;u&gt;Brakujący element :&lt;/u&gt; %1</translation>
+  </message>
+</context>
+<context>
+  <name>HotspotEditor</name>
+  <message>
+    <location filename="../sources/hotspoteditor.cpp" line="38"/>
+    <location filename="../sources/hotspoteditor.cpp" line="42"/>
+    <source> ×10 px</source>
+    <translation> ×10 px</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../sources/hotspoteditor.cpp" line="46"/>
+    <location filename="../sources/hotspoteditor.cpp" line="50"/>
+    <source> px</source>
+    <translation> px</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../sources/hotspoteditor.cpp" line="70"/>
+    <source>Déplacer l&apos;élément avec le hotspot</source>
+    <translation>Przenieść element z aktywnym obszarem</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../sources/hotspoteditor.cpp" line="82"/>
+    <source>&lt;span style=&quot;text-decoration:underline;&quot;&gt;Dimensions&lt;/span&gt;</source>
+    <translation>&lt;span style=&quot;text-decoration:underline;&quot;&gt;Rozmiar&lt;/span&gt;</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../sources/hotspoteditor.cpp" line="83"/>
+    <source>Largeur :</source>
+    <translation>Szerokość:</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../sources/hotspoteditor.cpp" line="85"/>
+    <source>Hauteur :</source>
+    <translation>Wysokość:</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../sources/hotspoteditor.cpp" line="87"/>
+    <source>&lt;span style=&quot;text-decoration:underline;&quot;&gt;Hotspot&lt;/span&gt;</source>
+    <translation>&lt;span style=&quot;text-decoration:underline;&quot;&gt;Aktywny obszar&lt;/span&gt;</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../sources/hotspoteditor.cpp" line="88"/>
+    <source>Abscisse :</source>
+    <translation>Odcięta:</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../sources/hotspoteditor.cpp" line="90"/>
+    <source>Ordonnée :</source>
+    <translation>Rzędna:</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../sources/hotspoteditor.cpp" line="29"/>
+    <source>L&apos;élément doit être assez grand pour contenir tout sa représentation graphique.</source>
+    <translation>Element ten musi być wystarczająco duży, aby był czytelny w prezentacji graficznej.</translation>
+  </message>
+</context>
+<context>
+  <name>InsetPropertiesWidget</name>
+  <message>
+    <location filename="../sources/insetpropertieswidget.cpp" line="31"/>
+    <source>Informations du cartouche</source>
+    <translation>Właściwości tabelki rysunkowej</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../sources/insetpropertieswidget.cpp" line="39"/>
+    <source>Pas de date</source>
+    <translation>Brak daty</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../sources/insetpropertieswidget.cpp" line="40"/>
+    <source>Date courante</source>
+    <translation>Aktualna data</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../sources/insetpropertieswidget.cpp" line="41"/>
+    <source>Date fixe : </source>
+    <translation>Ustalona data: </translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../sources/insetpropertieswidget.cpp" line="72"/>
+    <source>Titre : </source>
+    <translation>Nazwa: </translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../sources/insetpropertieswidget.cpp" line="74"/>
+    <source>Auteur : </source>
+    <translation>Autor: </translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../sources/insetpropertieswidget.cpp" line="76"/>
+    <source>Date : </source>
+    <translation>Data: </translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../sources/insetpropertieswidget.cpp" line="78"/>
+    <source>Fichier : </source>
+    <translation>Plik: </translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../sources/insetpropertieswidget.cpp" line="80"/>
+    <source>Folio : </source>
+    <translation>Strona: </translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../sources/insetpropertieswidget.cpp" line="62"/>
+    <source>Les variables suivantes sont utilisables dans le champ Folio :
+ - %id : numéro du schéma courant dans le projet
+ - %total : nombre total de schémas dans le projet</source>
+    <translation>Następujące zmienne są wykorzystywane w polu strony:
+ - %id: aktualny sposób numeracji schematów w projekcie
+ - %total: łączna liczba schematów w projekcie</translation>
+  </message>
+</context>
+<context>
+  <name>IntegrationMoveElementsHandler</name>
+  <message>
+    <location filename="../sources/integrationmoveelementshandler.cpp" line="125"/>
+    <source>L&apos;élément a déjà été intégré dans le projet. Toutefois, la version que vous tentez de poser semble différente. Que souhaitez-vous faire ?</source>
+    <comment>dialog content - %1 is an element&apos;s path name</comment>
+    <translation>Element został włączony do projektu. Wydaje się jednak, że wersja, którą chcesz dołączyć jest inna. Co chcesz zrobić?</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../sources/integrationmoveelementshandler.cpp" line="137"/>
+    <source>Utiliser l&apos;élément déjà intégré</source>
+    <comment>dialog content</comment>
+    <translation>Użyj wykorzystywany już element</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../sources/integrationmoveelementshandler.cpp" line="146"/>
+    <source>Intégrer l&apos;élément déposé</source>
+    <comment>dialog content</comment>
+    <translation>Użyj przeciągany element</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../sources/integrationmoveelementshandler.cpp" line="156"/>
+    <source>Écraser l&apos;élément déjà intégré</source>
+    <comment>dialog content</comment>
+    <translation>Usuń używany element</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../sources/integrationmoveelementshandler.cpp" line="166"/>
+    <source>Faire cohabiter les deux éléments</source>
+    <comment>dialog content</comment>
+    <translation>Dodaj drugi element jako współistniejący</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../sources/integrationmoveelementshandler.cpp" line="121"/>
+    <source>Intégration d&apos;un élément</source>
+    <translation>Łączenie elementów</translation>
+  </message>
+</context>
+<context>
+  <name>InteractiveMoveElementsHandler</name>
+  <message>
+    <location filename="../sources/interactivemoveelementshandler.cpp" line="242"/>
+    <source>Renommer</source>
+    <translation>Zmień nazwę</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../sources/interactivemoveelementshandler.cpp" line="243"/>
+    <source>Écraser</source>
+    <translation>Usuń</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../sources/interactivemoveelementshandler.cpp" line="244"/>
+    <source>Écraser tout</source>
+    <translation>Usuń wszystko</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../sources/interactivemoveelementshandler.cpp" line="245"/>
+    <source>Ignorer</source>
+    <translation>Pomiń</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../sources/interactivemoveelementshandler.cpp" line="246"/>
+    <source>Ignorer tout</source>
+    <translation>Pomiń wszystko</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../sources/interactivemoveelementshandler.cpp" line="247"/>
+    <source>Annuler</source>
+    <translation>Cofnij</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../sources/interactivemoveelementshandler.cpp" line="66"/>
+    <location filename="../sources/interactivemoveelementshandler.cpp" line="114"/>
+    <source>Copie de %1 vers %2</source>
+    <comment>dialog title</comment>
+    <translation>Kopiuj z %1 do %2</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../sources/interactivemoveelementshandler.cpp" line="70"/>
+    <source>La catégorie « %1 » (%2) existe déjà. Que souhaitez-vous faire ?</source>
+    <comment>dialog content</comment>
+    <translation>Kategoria &quot;%1&quot; (%2) już istnieje. Co chcesz zrobić?</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../sources/interactivemoveelementshandler.cpp" line="118"/>
+    <source>L&apos;élément « %1 » existe déjà. Que souhaitez-vous faire ?</source>
+    <comment>dialog content</comment>
+    <translation>Element &quot;%1&quot; już istnieje. Co chcesz zrobić?</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../sources/interactivemoveelementshandler.cpp" line="152"/>
+    <source>La catégorie %1 n&apos;est pas accessible en lecture.</source>
+    <comment>message box content</comment>
+    <translation>Kategorii %1 nie można odczytać.</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../sources/interactivemoveelementshandler.cpp" line="162"/>
+    <source>L&apos;élément %1 n&apos;est pas accessible en lecture.</source>
+    <comment>message box content</comment>
+    <translation>Elementu %1 nie można odczytać.</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../sources/interactivemoveelementshandler.cpp" line="172"/>
+    <source>La catégorie %1 n&apos;est pas accessible en écriture.</source>
+    <comment>message box content</comment>
+    <translation>Kategorii %1 nie można zapisać.</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../sources/interactivemoveelementshandler.cpp" line="182"/>
+    <source>L&apos;élément %1 n&apos;est pas accessible en écriture.</source>
+    <comment>message box content</comment>
+    <translation>Elementu %1 nie można zapisać.</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../sources/interactivemoveelementshandler.cpp" line="362"/>
+    <location filename="../sources/interactivemoveelementshandler.cpp" line="384"/>
+    <source>Erreur</source>
+    <comment>message box title</comment>
+    <translation>Błąd</translation>
+  </message>
+</context>
+<context>
+  <name>LineEditor</name>
+  <message>
+    <location filename="../sources/editor/lineeditor.cpp" line="149"/>
+    <source>abscisse point 1</source>
+    <translation>odcięta punkt 1</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../sources/editor/lineeditor.cpp" line="151"/>
+    <source>ordonnée point 1</source>
+    <translation>rzędna punkt 1</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../sources/editor/lineeditor.cpp" line="153"/>
+    <source>abscisse point 2</source>
+    <translation>odcięta punkt 2</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../sources/editor/lineeditor.cpp" line="155"/>
+    <source>ordonnée point 2</source>
+    <translation>rzędna punkt 2</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../sources/editor/lineeditor.cpp" line="76"/>
+    <source>Fin 1</source>
+    <translation>Koniec 1</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../sources/editor/lineeditor.cpp" line="79"/>
+    <source>Fin 2</source>
+    <translation>Koniec 2</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../sources/editor/lineeditor.cpp" line="157"/>
+    <source>type fin 1</source>
+    <translation>koniec 1 typ</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../sources/editor/lineeditor.cpp" line="159"/>
+    <source>longueur fin 1</source>
+    <translation>koniec 1 długość</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../sources/editor/lineeditor.cpp" line="161"/>
+    <source>type fin 2</source>
+    <translation>koniec 2 typ</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../sources/editor/lineeditor.cpp" line="163"/>
+    <source>longueur fin 2</source>
+    <translation>koniec 2 długość</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../sources/editor/lineeditor.cpp" line="47"/>
+    <source>Normale</source>
+    <comment>type of the 1st end of a line</comment>
+    <translation>Zwykły</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../sources/editor/lineeditor.cpp" line="48"/>
+    <source>Flèche simple</source>
+    <comment>type of the 1st end of a line</comment>
+    <translation>Zwykła strzałka</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../sources/editor/lineeditor.cpp" line="49"/>
+    <source>Flèche triangulaire</source>
+    <comment>type of the 1st end of a line</comment>
+    <translation>Trójkątna strzałka</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../sources/editor/lineeditor.cpp" line="50"/>
+    <source>Cercle</source>
+    <comment>type of the 1st end of a line</comment>
+    <translation>Okrąg</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../sources/editor/lineeditor.cpp" line="51"/>
+    <source>Carré</source>
+    <comment>type of the 1st end of a line</comment>
+    <translation>Romb</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../sources/editor/lineeditor.cpp" line="53"/>
+    <source>Normale</source>
+    <comment>type of the 2nd end of a line</comment>
+    <translation>Zwykły</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../sources/editor/lineeditor.cpp" line="54"/>
+    <source>Flèche simple</source>
+    <comment>type of the 2nd end of a line</comment>
+    <translation>Zwykła strzałka</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../sources/editor/lineeditor.cpp" line="55"/>
+    <source>Flèche triangulaire</source>
+    <comment>type of the 2nd end of a line</comment>
+    <translation>Trójkątna strzałka</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../sources/editor/lineeditor.cpp" line="56"/>
+    <source>Cercle</source>
+    <comment>type of the 2nd end of a line</comment>
+    <translation>Okrąg</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../sources/editor/lineeditor.cpp" line="57"/>
+    <source>Carré</source>
+    <comment>type of the 2nd end of a line</comment>
+    <translation>Romb</translation>
+  </message>
+</context>
+<context>
+  <name>NamesListWidget</name>
+  <message>
+    <location filename="../sources/nameslistwidget.cpp" line="32"/>
+    <source>Langue</source>
+    <translation>Język</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../sources/nameslistwidget.cpp" line="32"/>
+    <source>Nom</source>
+    <translation>Nazwa</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../sources/nameslistwidget.cpp" line="35"/>
+    <source>Ajouter une ligne</source>
+    <translation>Dodaj wiersz</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../sources/nameslistwidget.cpp" line="67"/>
+    <source>Il doit y avoir au moins un nom.</source>
+    <comment>message box title</comment>
+    <translation>Nie musi byś nazwy.</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../sources/nameslistwidget.cpp" line="68"/>
+    <source>Vous devez entrer au moins un nom.</source>
+    <comment>message box content</comment>
+    <translation>Musisz wprowadzić co najmniej jedną nazwę.</translation>
+  </message>
+</context>
+<context>
+  <name>NewDiagramPage</name>
+  <message>
+    <location filename="../sources/configpages.cpp" line="93"/>
+    <source>Nouveau schéma</source>
+    <comment>configuration page title</comment>
+    <translation>Nowy schemat</translation>
+  </message>
+</context>
+<context>
+  <name>NewElementWizard</name>
+  <message>
+    <location filename="../sources/newelementwizard.cpp" line="120"/>
+    <source>Vous n&apos;êtes pas obligé de préciser l&apos;extension *.elmt. Elle sera ajoutée automatiquement.</source>
+    <translation>Nie musisz podawać rozszerzenia *.elmt. Będzie dodane automtycznie.</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../sources/newelementwizard.cpp" line="118"/>
+    <source>nouvel_element</source>
+    <translation>nowy_element</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../sources/newelementwizard.cpp" line="48"/>
+    <source>&amp;Suivant &gt;</source>
+    <translation>&amp;Następny &gt;</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../sources/newelementwizard.cpp" line="47"/>
+    <source>Créer un nouvel élément : Assistant</source>
+    <comment>window title</comment>
+    <translation>Utwórz nowy element: Asystent</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../sources/newelementwizard.cpp" line="97"/>
+    <source>Étape 1/5 : Catégorie parente</source>
+    <comment>wizard page title</comment>
+    <translation>Krok 1 z 5: Kategoria nadrzędna</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../sources/newelementwizard.cpp" line="98"/>
+    <source>Sélectionnez une catégorie dans laquelle enregistrer le nouvel élément.</source>
+    <comment>wizard page subtitle</comment>
+    <translation>Wybierz kategorię, do której chcesz zapisać nowy element.</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../sources/newelementwizard.cpp" line="114"/>
+    <source>Étape 2/5 : Nom du fichier</source>
+    <comment>wizard page title</comment>
+    <translation>Krok 2 z 5: Nazwa pliku</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../sources/newelementwizard.cpp" line="115"/>
+    <source>Indiquez le nom du fichier dans lequel enregistrer le nouvel élément.</source>
+    <comment>wizard page subtitle</comment>
+    <translation>Podaj nazwę pliku dla nowego elementu.</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../sources/newelementwizard.cpp" line="137"/>
+    <source>Étape 3/5 : Noms de l&apos;élément</source>
+    <comment>wizard page title</comment>
+    <translation>Krok 3 z 5: Nazwa elementu</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../sources/newelementwizard.cpp" line="138"/>
+    <source>Indiquez le ou les noms de l&apos;élément.</source>
+    <comment>wizard page subtitle</comment>
+    <translation>Wprowadź jedną lub więcej nazw dla elementu.</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../sources/newelementwizard.cpp" line="143"/>
+    <source>Nom du nouvel élément</source>
+    <comment>default name when creating a new element</comment>
+    <translation>Nowa nazwa elementu</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../sources/newelementwizard.cpp" line="157"/>
+    <source>Étape 4/5 : Dimensions et point de saisie</source>
+    <comment>wizard page title</comment>
+    <translation>Krok 4 z 5: Rozmiar i aktywny obszar</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../sources/newelementwizard.cpp" line="158"/>
+    <source>Saisissez les dimensions du nouvel élément ainsi que la position du hotspot (point de saisie de l&apos;élément à la souris) en considérant que l&apos;élément est dans son orientation par défaut.</source>
+    <comment>wizard page subtitle</comment>
+    <translation>Wpisz rozmiar nowego elementu i pozycję aktywnego obszaru, jeżeli element jest w domyślnej orientacji.</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../sources/newelementwizard.cpp" line="175"/>
+    <source>Étape 5/5 : Orientations</source>
+    <comment>wizard page title</comment>
+    <translation>Krok 5 z 5: Orientacja</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../sources/newelementwizard.cpp" line="176"/>
+    <source>Indiquez les orientations possibles pour le nouvel élément.</source>
+    <comment>wizard page subtitle</comment>
+    <translation>Wskaż możliwe kierunki obrotu dla nowego elementu.</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../sources/newelementwizard.cpp" line="218"/>
+    <location filename="../sources/newelementwizard.cpp" line="238"/>
+    <location filename="../sources/newelementwizard.cpp" line="250"/>
+    <source>Erreur</source>
+    <comment>message box title</comment>
+    <translation>Błąd</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../sources/newelementwizard.cpp" line="219"/>
+    <source>Vous devez sélectionner une catégorie.</source>
+    <comment>message box content</comment>
+    <translation>Musisz wybrać kategorię.</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../sources/newelementwizard.cpp" line="239"/>
+    <source>Vous devez entrer un nom de fichier</source>
+    <comment>message box content</comment>
+    <translation>Musisz podać nazwę pliku</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../sources/newelementwizard.cpp" line="251"/>
+    <source>Merci de ne pas utiliser les caractères suivants : \ / : * ? &quot; &lt; &gt; |</source>
+    <comment>message box content</comment>
+    <translation>Należy unikać następujących znaków: \ / : * ? &lt; &gt; |</translation>
+  </message>
+</context>
+<context>
+  <name>OrientationSetWidget</name>
+  <message>
+    <location filename="../sources/orientationsetwidget.cpp" line="30"/>
+    <source>Possible</source>
+    <translation>Dozwolony</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../sources/orientationsetwidget.cpp" line="31"/>
+    <source>Impossible</source>
+    <translation>Zakazany</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../sources/orientationsetwidget.cpp" line="50"/>
+    <location filename="../sources/orientationsetwidget.cpp" line="62"/>
+    <source>Nord :</source>
+    <translation>Północ:</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../sources/orientationsetwidget.cpp" line="52"/>
+    <location filename="../sources/orientationsetwidget.cpp" line="66"/>
+    <source>Est :</source>
+    <translation>Wschód:</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../sources/orientationsetwidget.cpp" line="54"/>
+    <location filename="../sources/orientationsetwidget.cpp" line="70"/>
+    <source>Sud :</source>
+    <translation>Południe:</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../sources/orientationsetwidget.cpp" line="56"/>
+    <location filename="../sources/orientationsetwidget.cpp" line="74"/>
+    <source>Ouest :</source>
+    <translation>Zachód:</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../sources/orientationsetwidget.cpp" line="60"/>
+    <source>Par défaut</source>
+    <translation>Domyślny</translation>
+  </message>
+</context>
+<context>
+  <name>PolygonEditor</name>
+  <message>
+    <location filename="../sources/editor/polygoneditor.cpp" line="34"/>
+    <source>Polygone fermé</source>
+    <translation>Wielokąt zamknięty</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../sources/editor/polygoneditor.cpp" line="41"/>
+    <source>x</source>
+    <translation>x</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../sources/editor/polygoneditor.cpp" line="41"/>
+    <source>y</source>
+    <translation>y</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../sources/editor/polygoneditor.cpp" line="49"/>
+    <source>Points du polygone :</source>
+    <translation>Punkty wielokąta:</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../sources/editor/polygoneditor.cpp" line="92"/>
+    <source>fermeture du polygone</source>
+    <translation>Wielokąt zamknięty</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../sources/editor/polygoneditor.cpp" line="77"/>
+    <source>Erreur</source>
+    <comment>message box title</comment>
+    <translation>Błąd</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../sources/editor/polygoneditor.cpp" line="78"/>
+    <source>Le polygone doit comporter au moins deux points.</source>
+    <comment>message box content</comment>
+    <translation>Wielokąt musi zawierać co najmniej dwa punkty.</translation>
+  </message>
+</context>
+<context>
+  <name>PrintConfigPage</name>
+  <message>
+    <location filename="../sources/configpages.cpp" line="305"/>
+    <source>Impression</source>
+    <comment>configuration page title</comment>
+    <translation>Drukuj</translation>
+  </message>
+</context>
+<context>
+  <name>ProjectView</name>
+  <message>
+    <location filename="../sources/projectview.cpp" line="50"/>
+    <source>Ce projet ne contient aucun schéma</source>
+    <translation>Ten projekt nie zawiera schematów</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../sources/projectview.cpp" line="415"/>
+    <source>Titre du projet :</source>
+    <translation>Nazwa projektu:</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../sources/projectview.cpp" line="660"/>
+    <source>Supprimer les éléments inutilisés dans le projet</source>
+    <translation>Usuń nieużywane elementy projektu</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../sources/projectview.cpp" line="661"/>
+    <source>Supprimer les catégories vides</source>
+    <translation>Usuń puste kategorie</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../sources/projectview.cpp" line="245"/>
+    <source>Enregistrer le schéma en cours ?</source>
+    <comment>message box title</comment>
+    <translation>Zapisać aktualny schemat?</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../sources/projectview.cpp" line="246"/>
+    <source>Voulez-vous enregistrer le schéma %1 ?</source>
+    <comment>message box content - %1 is a diagram title</comment>
+    <translation>Czy chcesz zapisać schemat %1?</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../sources/projectview.cpp" line="262"/>
+    <source>Enregistrer le nouveau schéma ?</source>
+    <comment>message box title</comment>
+    <translation>Zapisać nowy schemat?</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../sources/projectview.cpp" line="263"/>
+    <source>Ce schéma a été ajouté mais n&apos;a été ni modifié ni enregistré. Voulez-vous le conserver ?</source>
+    <comment>message box content</comment>
+    <translation>Ten schemat został utworzony, ale nie został zmieniony, ani zapisany. Czy chcesz go zapisać?</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../sources/projectview.cpp" line="333"/>
+    <source>Supprimer le schéma ?</source>
+    <comment>message box title</comment>
+    <translation>Usunąć schemat?</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../sources/projectview.cpp" line="334"/>
+    <source>Êtes-vous sûr de vouloir supprimer ce schéma du projet ? Ce changement est irréversible.</source>
+    <comment>message box content</comment>
+    <translation>Czy na pewno chcesz usunąć schemat z projektu? Zmiana jest nieodwracalna.</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../sources/projectview.cpp" line="412"/>
+    <source>Propriétés du projet</source>
+    <comment>window title</comment>
+    <translation>Właściwości projektu</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../sources/projectview.cpp" line="653"/>
+    <source>Projet en lecture seule</source>
+    <comment>message box title</comment>
+    <translation>Projekt w trybie tylko do odczytu</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../sources/projectview.cpp" line="654"/>
+    <source>Ce projet est en lecture seule. Il n&apos;est donc pas possible de le nettoyer.</source>
+    <comment>message box content</comment>
+    <translation>Ten projekt jest w trybie tylko do odczytu. Usunięcie jest niemożliwe.</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../sources/projectview.cpp" line="672"/>
+    <source>Nettoyer le projet</source>
+    <comment>window title</comment>
+    <translation>Wyczyść projekt</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../sources/projectview.cpp" line="712"/>
+    <source>Enregistrer sous</source>
+    <comment>dialog title</comment>
+    <translation>Zapisz jako</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../sources/projectview.cpp" line="714"/>
+    <source>Schéma QElectroTech (*.qet)</source>
+    <comment>filetypes allowed when saving a diagram file</comment>
+    <translation>Schemat QElectroTech (*.qet)</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../sources/projectview.cpp" line="751"/>
+    <source>Projet</source>
+    <comment>window title for a project-less ProjectView</comment>
+    <translation>Projekt</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../sources/projectview.cpp" line="193"/>
+    <source>Enregistrer le projet en cours ?</source>
+    <comment>message box title</comment>
+    <translation>Zapisać aktualny projekt?</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../sources/projectview.cpp" line="194"/>
+    <source>Voulez-vous enregistrer le projet ?</source>
+    <comment>message box content</comment>
+    <translation>Czy chcesz zapisać projekt?</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../sources/projectview.cpp" line="558"/>
+    <source>projet</source>
+    <comment>string used to generate a filename</comment>
+    <translation>projekt</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../sources/projectview.cpp" line="420"/>
+    <source>Propriétés à utiliser lors de l&apos;ajout d&apos;un nouveau schéma au projet :</source>
+    <translation>Właściwości używane podczas dodawania nowego schematu do projektu:</translation>
+  </message>
+</context>
+<context>
+  <name>QETApp</name>
+  <message>
+    <location filename="../sources/qetapp.cpp" line="940"/>
+    <source>&amp;Quitter</source>
+    <translation>&amp;Zakończ</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../sources/qetapp.cpp" line="941"/>
+    <source>&amp;Masquer</source>
+    <translation>&amp;Ukryj</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../sources/qetapp.cpp" line="942"/>
+    <source>&amp;Restaurer</source>
+    <translation>&amp;Pokaż</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../sources/qetapp.cpp" line="943"/>
+    <source>&amp;Masquer tous les éditeurs de schéma</source>
+    <translation>&amp;Ukryj wszystkie edytory schematów</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../sources/qetapp.cpp" line="944"/>
+    <source>&amp;Restaurer tous les éditeurs de schéma</source>
+    <translation>&amp;Pokaż wszystkie edytory schematów</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../sources/qetapp.cpp" line="945"/>
+    <source>&amp;Masquer tous les éditeurs d&apos;élément</source>
+    <translation>&amp;Ukryj wszystkie edytory elementów</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../sources/qetapp.cpp" line="946"/>
+    <source>&amp;Restaurer tous les éditeurs d&apos;élément</source>
+    <translation>&amp;Pokaż wszystkie edytory elementów</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../sources/qetapp.cpp" line="947"/>
+    <source>&amp;Nouvel éditeur de schéma</source>
+    <translation>&amp;Nowy edytor schematów</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../sources/qetapp.cpp" line="948"/>
+    <source>&amp;Nouvel éditeur d&apos;élément</source>
+    <translation>&amp;Nowy edytor elementów</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../sources/qetapp.cpp" line="950"/>
+    <source>Ferme l&apos;application QElectroTech</source>
+    <translation>Zamknij QElectroTech</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../sources/qetapp.cpp" line="951"/>
+    <source>Réduire QElectroTech dans le systray</source>
+    <translation>Zminimalizuj QElectroTech do systemowego zasobnika</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../sources/qetapp.cpp" line="952"/>
+    <source>Restaurer QElectroTech</source>
+    <translation>Pokaż QElectroTech</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../sources/qetapp.cpp" line="985"/>
+    <source>Éditeurs de schémas</source>
+    <translation>Edytory schematów</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../sources/qetapp.cpp" line="1001"/>
+    <source>Éditeurs d&apos;élément</source>
+    <translation>Edytory elementów</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../sources/qetapp.cpp" line="1062"/>
+    <source>Usage : </source>
+    <translation>Użyć: </translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../sources/qetapp.cpp" line="1063"/>
+    <source>QElectroTech, une application de réalisation de schémas électriques.
+
+Options disponibles : 
+ --help            Afficher l&apos;aide sur les options
+ -v, --version         Afficher la version
+ --license           Afficher la licence
+</source>
+    <translation>QElectroTech, aplikacja do projektowania schematów elektrycznych.
+
+Dostupné volby: 
+ --help            Pokaż pomoc
+ -v, --version       Pokaż wersję
+ --license          Pokaż licencję
+</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../sources/qetapp.cpp" line="1062"/>
+    <source> [options] [fichier]...
+
+</source>
+    <translation> [opcje] [plik]...
+
+</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../sources/qetapp.cpp" line="1069"/>
+    <source> --common-elements-dir=DIR   Definir le dossier de la collection d&apos;elements
+</source>
+    <translation> --common-elements-dir=DIR   Określ katalog elementów
+</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../sources/qetapp.cpp" line="1072"/>
+    <source> --config-dir=DIR       Definir le dossier de configuration
+</source>
+    <translation> --config-dir=DIR       Określ ustawienia katalogu
+</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../sources/qetapp.cpp" line="1074"/>
+    <source> --lang-dir=DIR        Definir le dossier contenant les fichiers de langue
+</source>
+    <translation> --lang-dir=DIR        Określ katalog zawierający pliki językowe
+</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../sources/qetapp.cpp" line="93"/>
+    <source>Chargement... Éditeur de schémas</source>
+    <comment>splash screen caption</comment>
+    <translation>Ładowanie ... Edytor schematów</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../sources/qetapp.cpp" line="96"/>
+    <source>Chargement... Ouverture des fichiers</source>
+    <comment>splash screen caption</comment>
+    <translation>Ładowanie ... Otwieranie plików</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../sources/qetapp.cpp" line="867"/>
+    <source>Chargement...</source>
+    <comment>splash screen caption</comment>
+    <translation>Ładowanie ...</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../sources/qetapp.cpp" line="936"/>
+    <source>Chargement... icône du systray</source>
+    <comment>splash screen caption</comment>
+    <translation>Ładowanie ... Ikona w zasobniku systemowym</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../sources/qetapp.cpp" line="938"/>
+    <source>QElectroTech</source>
+    <comment>systray menu title</comment>
+    <translation>QElectroTech</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../sources/qetapp.cpp" line="966"/>
+    <source>QElectroTech</source>
+    <comment>systray icon tooltip</comment>
+    <translation>QElectroTech</translation>
+  </message>
+</context>
+<context>
+  <name>QETDiagramEditor</name>
+  <message>
+    <location filename="../sources/qetdiagrameditor.cpp" line="430"/>
+    <source>Afficha&amp;ge</source>
+    <translation>&amp;Wyświetl</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../sources/qetdiagrameditor.cpp" line="502"/>
+    <source>Affiche ou non le panel d&apos;appareils</source>
+    <translation>Wyświetla lub ukrywa panel elementów</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../sources/qetdiagrameditor.cpp" line="497"/>
+    <source>Afficher</source>
+    <translation>Wyświetl</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../sources/qetdiagrameditor.cpp" line="434"/>
+    <source>&amp;Aide</source>
+    <translation>&amp;Pomoc</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../sources/qetdiagrameditor.cpp" line="206"/>
+    <source>Ajouter une colonne</source>
+    <translation>Dodaj kolumnę</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../sources/qetdiagrameditor.cpp" line="236"/>
+    <source>À &amp;propos de QElectroTech</source>
+    <translation>&amp;O QElectroTech</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../sources/qetdiagrameditor.cpp" line="237"/>
+    <source>À propos de &amp;Qt</source>
+    <translation>O &amp;Qt</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../sources/qetdiagrameditor.cpp" line="232"/>
+    <source>&amp;Cascade</source>
+    <translation>&amp;Kaskada</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../sources/qetdiagrameditor.cpp" line="195"/>
+    <source>C&amp;oller</source>
+    <translation>&amp;Wklej</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../sources/qetdiagrameditor.cpp" line="432"/>
+    <source>&amp;Configuration</source>
+    <translation>&amp;Konfiguracja</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../sources/qetdiagrameditor.cpp" line="229"/>
+    <source>&amp;Configurer QElectroTech</source>
+    <translation>&amp;Konfiguracja QElectroTech</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../sources/qetdiagrameditor.cpp" line="194"/>
+    <source>Cop&amp;ier</source>
+    <translation>&amp;Kopiuj</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../sources/qetdiagrameditor.cpp" line="193"/>
+    <source>Co&amp;uper</source>
+    <translation>&amp;Wytnij</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../sources/qetdiagrameditor.cpp" line="274"/>
+    <source>Ctrl+0</source>
+    <translation>Ctrl+0</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../sources/qetdiagrameditor.cpp" line="273"/>
+    <source>Ctrl+9</source>
+    <translation>Ctrl+9</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../sources/qetdiagrameditor.cpp" line="256"/>
+    <source>Ctrl+I</source>
+    <translation>Ctrl+I</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../sources/qetdiagrameditor.cpp" line="247"/>
+    <source>Ctrl+Q</source>
+    <translation>Ctrl+Q</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../sources/qetdiagrameditor.cpp" line="255"/>
+    <source>Ctrl+Shift+A</source>
+    <translation>Ctrl+Shift+A</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../sources/qetdiagrameditor.cpp" line="276"/>
+    <source>Ctrl+Shift+F</source>
+    <translation>Ctrl+Shift+F</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../sources/qetdiagrameditor.cpp" line="244"/>
+    <source>Ctrl+Shift+I</source>
+    <translation>Ctrl+Shift+I</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../sources/qetdiagrameditor.cpp" line="245"/>
+    <source>Ctrl+Shift+X</source>
+    <translation>Ctrl+Shift+X</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../sources/qetdiagrameditor.cpp" line="197"/>
+    <source>Désélectionner tout</source>
+    <translation>Odznacz</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../sources/qetdiagrameditor.cpp" line="428"/>
+    <source>&amp;Édition</source>
+    <translation>&amp;Edytuj</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../sources/qetdiagrameditor.cpp" line="207"/>
+    <source>Enlever une colonne</source>
+    <translation>Usuń kolumnę</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../sources/qetdiagrameditor.cpp" line="181"/>
+    <source>&amp;Enregistrer</source>
+    <translation>&amp;Zapisz</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../sources/qetdiagrameditor.cpp" line="182"/>
+    <source>Enregistrer sous</source>
+    <translation>Zapisz jako</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../sources/qetdiagrameditor.cpp" line="185"/>
+    <source>E&amp;xporter</source>
+    <translation>&amp;Eksportuj</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../sources/qetdiagrameditor.cpp" line="433"/>
+    <source>Fe&amp;nêtres</source>
+    <translation>&amp;Okna</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../sources/qetdiagrameditor.cpp" line="180"/>
+    <source>&amp;Fermer</source>
+    <translation>&amp;Zamknij</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../sources/qetdiagrameditor.cpp" line="427"/>
+    <source>&amp;Fichier</source>
+    <translation>&amp;Plik</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../sources/qetdiagrameditor.cpp" line="184"/>
+    <source>&amp;Importer</source>
+    <translation>&amp;Importuj</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../sources/qetdiagrameditor.cpp" line="186"/>
+    <source>Imprimer</source>
+    <translation>Drukuj</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../sources/qetdiagrameditor.cpp" line="198"/>
+    <source>Inverser la sélection</source>
+    <translation>Odwróć zaznaczenie</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../sources/qetdiagrameditor.cpp" line="224"/>
+    <source>Mode Selection</source>
+    <translation>Wybór trybu</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../sources/qetdiagrameditor.cpp" line="225"/>
+    <source>Mode Visualisation</source>
+    <translation>Tryb widoku</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../sources/qetdiagrameditor.cpp" line="231"/>
+    <source>&amp;Mosaïque</source>
+    <translation>&amp;Mozaika</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../sources/qetdiagrameditor.cpp" line="178"/>
+    <source>&amp;Nouveau</source>
+    <translation>&amp;Nový</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../sources/qetdiagrameditor.cpp" line="537"/>
+    <source>Outils</source>
+    <translation>Narzędzia</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../sources/qetdiagrameditor.cpp" line="179"/>
+    <source>&amp;Ouvrir</source>
+    <translation>&amp;Otwórz</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../sources/qetdiagrameditor.cpp" line="686"/>
+    <source>Ouvrir un fichier</source>
+    <translation>Otwórz plik</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../sources/qetdiagrameditor.cpp" line="219"/>
+    <source>Pas de zoom</source>
+    <translation>Przywróć powiększenie</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../sources/qetdiagrameditor.cpp" line="1160"/>
+    <source>Passer en &amp;mode plein écran</source>
+    <translation>&amp;Tryb pełnoekranowy</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../sources/qetdiagrameditor.cpp" line="200"/>
+    <source>Pivoter</source>
+    <translation>Obróć</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../sources/qetdiagrameditor.cpp" line="187"/>
+    <source>&amp;Quitter</source>
+    <translation>&amp;Zakończ</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../sources/qetdiagrameditor.cpp" line="688"/>
+    <source>Schémas QElectroTech (*.qet);;Fichiers XML (*.xml);;Tous les fichiers (*)</source>
+    <translation>Schematy QElectroTech (*.qet);;Pliki XML (*.xml);;Wszystkie pliki (*)</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../sources/qetdiagrameditor.cpp" line="1156"/>
+    <source>Sortir du &amp;mode plein écran</source>
+    <translation>Zakończ tryb &amp;pełnoekranowy</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../sources/qetdiagrameditor.cpp" line="199"/>
+    <source>Supprimer</source>
+    <translation>Usuń</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../sources/qetdiagrameditor.cpp" line="196"/>
+    <source>Tout sélectionner</source>
+    <translation>Zaznacz wszystko</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../sources/qetdiagrameditor.cpp" line="218"/>
+    <source>Zoom adapté</source>
+    <translation>Dopasuj powiększenie</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../sources/qetdiagrameditor.cpp" line="217"/>
+    <source>Zoom arrière</source>
+    <translation>Pomniejsz</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../sources/qetdiagrameditor.cpp" line="216"/>
+    <source>Zoom avant</source>
+    <translation>Powiększ</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../sources/qetdiagrameditor.cpp" line="189"/>
+    <source>Annuler</source>
+    <translation>Cofnij</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../sources/qetdiagrameditor.cpp" line="191"/>
+    <source>Refaire</source>
+    <translation>Przywróć</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../sources/qetdiagrameditor.cpp" line="202"/>
+    <source>Réinitialiser les conducteurs</source>
+    <translation>Usuń przewody</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../sources/qetdiagrameditor.cpp" line="264"/>
+    <source>Ctrl+J</source>
+    <translation>Ctrl+J</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../sources/qetdiagrameditor.cpp" line="265"/>
+    <source>Ctrl+K</source>
+    <translation>Ctrl+K</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../sources/qetdiagrameditor.cpp" line="204"/>
+    <source>Propriétés du schéma</source>
+    <translation>Właściwości schematu</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../sources/qetdiagrameditor.cpp" line="266"/>
+    <source>Ctrl+L</source>
+    <translation>Ctrl+L</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../sources/qetdiagrameditor.cpp" line="499"/>
+    <source>Affiche ou non la barre d&apos;outils principale</source>
+    <translation>Pokaż / ukryj główny pasek narzędzi</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../sources/qetdiagrameditor.cpp" line="500"/>
+    <source>Affiche ou non la barre d&apos;outils Affichage</source>
+    <translation>Pokaż / ukryj pasek narzędzi Widok</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../sources/qetdiagrameditor.cpp" line="501"/>
+    <source>Affiche ou non la barre d&apos;outils Schéma</source>
+    <translation>Pokaż / ukryj pasek narzędzi Schemat</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../sources/qetdiagrameditor.cpp" line="540"/>
+    <source>Affichage</source>
+    <translation>Widok</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../sources/qetdiagrameditor.cpp" line="543"/>
+    <source>Schéma</source>
+    <translation>Schemat</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../sources/qetdiagrameditor.cpp" line="203"/>
+    <source>Conducteurs par défaut</source>
+    <translation>Domyślne przewody</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../sources/qetdiagrameditor.cpp" line="267"/>
+    <source>Ctrl+D</source>
+    <translation>Ctrl+D</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../sources/qetdiagrameditor.cpp" line="205"/>
+    <source>Ajouter un champ de texte</source>
+    <translation>Wstaw pole tekstowe</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../sources/qetdiagrameditor.cpp" line="85"/>
+    <source>Aucune modification</source>
+    <translation>Bez zmian</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../sources/qetdiagrameditor.cpp" line="503"/>
+    <source>Affiche ou non la liste des modifications</source>
+    <translation>Pokaż / ukryj listę kroków Cofnij</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../sources/qetdiagrameditor.cpp" line="208"/>
+    <source>Ajouter une ligne</source>
+    <translation>Dodaj wiersz</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../sources/qetdiagrameditor.cpp" line="209"/>
+    <source>Enlever une ligne</source>
+    <translation>Usuń wiersz</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../sources/qetdiagrameditor.cpp" line="212"/>
+    <source>Ajouter un schéma</source>
+    <translation>Dodaj schemat</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../sources/qetdiagrameditor.cpp" line="213"/>
+    <source>Supprimer le schéma</source>
+    <translation>Usuń schemat</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../sources/qetdiagrameditor.cpp" line="269"/>
+    <source>Ctrl+T</source>
+    <translation>Ctrl+T</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../sources/qetdiagrameditor.cpp" line="303"/>
+    <source>Édite les propriétés des objets sélectionné</source>
+    <comment>status bar tip</comment>
+    <translation>Edytuj właściwości dla zaznaczonego obiektu</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../sources/qetdiagrameditor.cpp" line="429"/>
+    <source>&amp;Projet</source>
+    <translation>&amp;Projekt</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../sources/qetdiagrameditor.cpp" line="771"/>
+    <source>Impossible d&apos;ouvrir le fichier</source>
+    <translation>Nie można otworzyć pliku</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../sources/qetdiagrameditor.cpp" line="772"/>
+    <source>Il semblerait que le fichier que vous essayez d&apos;ouvrir ne soit pas accessible en lecture. Il est donc impossible de l&apos;ouvrir. Veuillez vérifier les permissions du fichier.</source>
+    <translation>Wydaje się, że plik, który próbujesz otworzyć, nie jest do odczytu. Dlatego też nie można go otworzyć. Sprawdź uprawnienia do plików</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../sources/qetdiagrameditor.cpp" line="785"/>
+    <source>Ouverture du projet en lecture seule</source>
+    <translation>Otwórz plik tylko do odczytu</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../sources/qetdiagrameditor.cpp" line="786"/>
+    <source>Il semblerait que le projet que vous essayez d&apos;ouvrir ne soit pas accessible en écriture. Il sera donc ouvert en lecture seule.</source>
+    <translation>Wydaje się, że projektu, który próbujesz otworzyć, nie można zapisać. Będzie on otwarty w trybie tylko do odczytu.</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../sources/qetdiagrameditor.cpp" line="221"/>
+    <source>en utilisant des onglets</source>
+    <translation>za pomocą kart</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../sources/qetdiagrameditor.cpp" line="222"/>
+    <source>en utilisant des fenêtres</source>
+    <translation>za pomocą okien</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../sources/qetdiagrameditor.cpp" line="506"/>
+    <source>Afficher les projets</source>
+    <translation>Pokaż projekty</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../sources/qetdiagrameditor.cpp" line="211"/>
+    <source>Propriétés du projet</source>
+    <translation>Właściwości projektu</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../sources/qetdiagrameditor.cpp" line="214"/>
+    <source>Nettoyer le projet</source>
+    <translation>Wyczyść projekt</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../sources/qetdiagrameditor.cpp" line="799"/>
+    <source>Échec de l&apos;ouverture du projet</source>
+    <comment>message box title</comment>
+    <translation>Projektu nie można otworzyć</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../sources/qetdiagrameditor.cpp" line="801"/>
+    <source>Il semblerait que le fichier %1 ne soit pas un fichier projet QElectroTech. Il ne peut donc être ouvert.</source>
+    <comment>message box content</comment>
+    <translation>Wydaje się, że plik %1 nie jest plikiem projektu QElectroTech. Dlatego też nie można go otworzyć.</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../sources/qetdiagrameditor.cpp" line="52"/>
+    <source>QElectroTech</source>
+    <comment>window title</comment>
+    <translation>QElectroTech</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../sources/qetdiagrameditor.cpp" line="58"/>
+    <source>QElectroTech</source>
+    <comment>status bar message</comment>
+    <translation>QElectroTech</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../sources/qetdiagrameditor.cpp" line="61"/>
+    <source>Panel d&apos;éléments</source>
+    <comment>dock title</comment>
+    <translation>Panel Elementy</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../sources/qetdiagrameditor.cpp" line="78"/>
+    <source>Annulations</source>
+    <comment>dock title</comment>
+    <translation>Cofnij</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../sources/qetdiagrameditor.cpp" line="201"/>
+    <source>Propriétés de la sélection</source>
+    <translation>Właściwości</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../sources/qetdiagrameditor.cpp" line="260"/>
+    <source>Backspace</source>
+    <translation>Backspace</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../sources/qetdiagrameditor.cpp" line="263"/>
+    <source>Space</source>
+    <translation>Space</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../sources/qetdiagrameditor.cpp" line="282"/>
+    <source>Crée un nouveau schéma</source>
+    <comment>status bar tip</comment>
+    <translation>Tworzy nowy schemat</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../sources/qetdiagrameditor.cpp" line="283"/>
+    <source>Ouvre un schéma existant</source>
+    <comment>status bar tip</comment>
+    <translation>Otwiera istniejący schemat</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../sources/qetdiagrameditor.cpp" line="284"/>
+    <source>Ferme le schéma courant</source>
+    <comment>status bar tip</comment>
+    <translation>Zamka aktualny schemat</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../sources/qetdiagrameditor.cpp" line="285"/>
+    <source>Enregistre le schéma courant</source>
+    <comment>status bar tip</comment>
+    <translation>Zapisuje aktualny schemat</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../sources/qetdiagrameditor.cpp" line="286"/>
+    <source>Enregistre le schéma courant avec un autre nom de fichier</source>
+    <comment>status bar tip</comment>
+    <translation>Zapisuje aktualny schemat z inną nazwą pliku</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../sources/qetdiagrameditor.cpp" line="288"/>
+    <source>Importe un schéma dans le schéma courant</source>
+    <comment>status bar tip</comment>
+    <translation>Importuje istniejący schemat do aktualnego schematu</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../sources/qetdiagrameditor.cpp" line="289"/>
+    <source>Exporte le schéma courant dans un autre format</source>
+    <comment>status bar tip</comment>
+    <translation>Eksportuje aktualny schemat do innego formatu</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../sources/qetdiagrameditor.cpp" line="290"/>
+    <source>Imprime le schéma courant</source>
+    <comment>status bar tip</comment>
+    <translation>Drukuje aktualny schemat</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../sources/qetdiagrameditor.cpp" line="291"/>
+    <source>Ferme l&apos;application QElectroTech</source>
+    <comment>status bar tip</comment>
+    <translation>Zamyka QElectroTech</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../sources/qetdiagrameditor.cpp" line="293"/>
+    <source>Annule l&apos;action précédente</source>
+    <comment>status bar tip</comment>
+    <translation>Cofa poprzednią akcję</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../sources/qetdiagrameditor.cpp" line="294"/>
+    <source>Restaure l&apos;action annulée</source>
+    <comment>status bar tip</comment>
+    <translation>Przywraca cofniętą akcję</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../sources/qetdiagrameditor.cpp" line="295"/>
+    <source>Transfère les éléments sélectionnés dans le presse-papier</source>
+    <comment>status bar tip</comment>
+    <translation>Umieszcza zaznaczone elementy w schowku</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../sources/qetdiagrameditor.cpp" line="296"/>
+    <source>Copie les éléments sélectionnés dans le presse-papier</source>
+    <comment>status bar tip</comment>
+    <translation>Kopiuje zaznaczone elementy do schowka</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../sources/qetdiagrameditor.cpp" line="297"/>
+    <source>Place les éléments du presse-papier sur le schéma</source>
+    <comment>status bar tip</comment>
+    <translation>Wkleja elementy ze schowka do schematu</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../sources/qetdiagrameditor.cpp" line="298"/>
+    <source>Sélectionne tous les éléments du schéma</source>
+    <comment>status bar tip</comment>
+    <translation>Zaznacza wszystkie elementy w schemacie</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../sources/qetdiagrameditor.cpp" line="299"/>
+    <source>Désélectionne tous les éléments du schéma</source>
+    <comment>status bar tip</comment>
+    <translation>Usuwa zaznaczenie wszystkich elementów w schemacie</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../sources/qetdiagrameditor.cpp" line="300"/>
+    <source>Désélectionne les éléments sélectionnés et sélectionne les éléments non sélectionnés</source>
+    <comment>status bar tip</comment>
+    <translation>Odznacza zaznaczone elementy i zaznacza odznaczone elementy</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../sources/qetdiagrameditor.cpp" line="301"/>
+    <source>Enlève les éléments sélectionnés du schéma</source>
+    <comment>status bar tip</comment>
+    <translation>Usuwa zaznaczone elementy ze schematu</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../sources/qetdiagrameditor.cpp" line="302"/>
+    <source>Pivote les éléments sélectionnés</source>
+    <comment>status bar tip</comment>
+    <translation>Obraca zaznaczone elementy</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../sources/qetdiagrameditor.cpp" line="304"/>
+    <source>Recalcule les chemins des conducteurs sans tenir compte des modifications</source>
+    <comment>status bar tip</comment>
+    <translation>Zmiana tras przewodów, niezależnie od zmian wprowadzonych przez użytkownika</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../sources/qetdiagrameditor.cpp" line="305"/>
+    <source>Spécifie les propriétés par défaut des conducteurs</source>
+    <comment>status bar tip</comment>
+    <translation>Określa właściwości domyślne przewodów</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../sources/qetdiagrameditor.cpp" line="306"/>
+    <source>Édite les informations affichées par le cartouche</source>
+    <comment>status bar tip</comment>
+    <translation>Edycja informacji wyświetlanych w ramce rysunkowej</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../sources/qetdiagrameditor.cpp" line="307"/>
+    <source>Ajoute une colonne au schéma</source>
+    <comment>status bar tip</comment>
+    <translation>Dodaje kolumnę do schematu</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../sources/qetdiagrameditor.cpp" line="308"/>
+    <source>Enlève une colonne au schéma</source>
+    <comment>status bar tip</comment>
+    <translation>Usuwa kolumnę ze schematu</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../sources/qetdiagrameditor.cpp" line="309"/>
+    <source>Agrandit le schéma en hauteur</source>
+    <comment>status bar tip</comment>
+    <translation>Dodaje wiersz do schematu</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../sources/qetdiagrameditor.cpp" line="310"/>
+    <source>Rétrécit le schéma en hauteur</source>
+    <comment>status bar tip</comment>
+    <translation>Usuwa wiersz ze schematu</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../sources/qetdiagrameditor.cpp" line="312"/>
+    <source>Agrandit le schéma</source>
+    <comment>status bar tip</comment>
+    <translation>Powiększa schemat</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../sources/qetdiagrameditor.cpp" line="313"/>
+    <source>Rétrécit le schéma</source>
+    <comment>status bar tip</comment>
+    <translation>Pomniejsza schemat</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../sources/qetdiagrameditor.cpp" line="314"/>
+    <source>Adapte la taille du schéma afin qu&apos;il soit entièrement visible</source>
+    <comment>status bar tip</comment>
+    <translation>Dostosowuje rozmiar schematu, do wielkości okna programu</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../sources/qetdiagrameditor.cpp" line="315"/>
+    <source>Restaure le zoom par défaut</source>
+    <comment>status bar tip</comment>
+    <translation>Przywraca domyślny poziom powiększenia</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../sources/qetdiagrameditor.cpp" line="317"/>
+    <source>Présente les différents projets ouverts dans des sous-fenêtres</source>
+    <comment>status bar tip</comment>
+    <translation>Pokazuje otwarte projekty w oknach</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../sources/qetdiagrameditor.cpp" line="318"/>
+    <source>Présente les différents projets ouverts des onglets</source>
+    <comment>status bar tip</comment>
+    <translation>Pokazuje otwarte projekty w kartach</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../sources/qetdiagrameditor.cpp" line="320"/>
+    <source>Permet de sélectionner les éléments</source>
+    <comment>status bar tip</comment>
+    <translation>Pozwala zaznaczać elementy</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../sources/qetdiagrameditor.cpp" line="321"/>
+    <source>Permet de visualiser le schéma sans pouvoir le modifier</source>
+    <comment>status bar tip</comment>
+    <translation>Podgląd schematu bez możliwości edycji</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../sources/qetdiagrameditor.cpp" line="1162"/>
+    <source>Affiche QElectroTech en mode plein écran</source>
+    <comment>status bar tip</comment>
+    <translation>Wyświetla QElectroTech w trybie pełnoekranowym</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../sources/qetdiagrameditor.cpp" line="1730"/>
+    <source>Impossible de retrouver cet élément dans le panel car il semble édité dans une autre fenêtre</source>
+    <translation>Nie można znaleźć tego elementu w panelu, ponieważ wydaje się, że jest edytowany w innym oknie</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../sources/qetdiagrameditor.cpp" line="1736"/>
+    <source>Impossible de retrouver cet élément dans le panel... rechargement du panel...</source>
+    <translation>Nie można znaleźć tego elementu w panelu ... odśwież panel ...</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../sources/qetdiagrameditor.cpp" line="1748"/>
+    <source>Impossible de retrouver cet élément dans le panel</source>
+    <translation>Nie można znaleźć tego elementu w panelu</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../sources/qetdiagrameditor.cpp" line="1158"/>
+    <source>Affiche QElectroTech en mode fenêtré</source>
+    <comment>status bar tip</comment>
+    <translation>Wyświetla QElectroTech w trybie okien</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../sources/qetdiagrameditor.cpp" line="323"/>
+    <source>Permet de régler différents paramètres de QElectroTech</source>
+    <comment>status bar tip</comment>
+    <translation>Konfiguracja QElectroTech</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../sources/qetdiagrameditor.cpp" line="325"/>
+    <source>Dispose les fenêtres en mosaïque</source>
+    <comment>status bar tip</comment>
+    <translation>Prezentacja wszystkich otwartych okien, w postaci mozaiki</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../sources/qetdiagrameditor.cpp" line="326"/>
+    <source>Dispose les fenêtres en cascade</source>
+    <comment>status bar tip</comment>
+    <translation>Prezentacja wszystkich otwartych okien, w postaci kaskady</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../sources/qetdiagrameditor.cpp" line="330"/>
+    <source>Affiche des informations sur QElectroTech</source>
+    <comment>status bar tip</comment>
+    <translation>Wyświetla informacje o QElectroTech</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../sources/qetdiagrameditor.cpp" line="331"/>
+    <source>Affiche des informations sur la bibliothèque Qt</source>
+    <comment>status bar tip</comment>
+    <translation>Wyświetla informacje o Qt</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../sources/qetdiagrameditor.cpp" line="183"/>
+    <source>&amp;Enregistrer tous les schémas</source>
+    <translation>&amp;Zapisz wszystkie schematy</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../sources/qetdiagrameditor.cpp" line="287"/>
+    <source>Enregistre tous les schémas du projet courant</source>
+    <comment>status bar tip</comment>
+    <translation>Zapisuje wszystkie schematy aktualnego projektu</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../sources/qetdiagrameditor.cpp" line="233"/>
+    <source>Projet suivant</source>
+    <translation>Następny projekt</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../sources/qetdiagrameditor.cpp" line="234"/>
+    <source>Projet précédent</source>
+    <translation>Poprzedni projekt</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../sources/qetdiagrameditor.cpp" line="327"/>
+    <source>Active le projet suivant</source>
+    <comment>status bar tip</comment>
+    <translation>Uaktywnia następny projekt</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../sources/qetdiagrameditor.cpp" line="328"/>
+    <source>Active le projet précédent</source>
+    <comment>status bar tip</comment>
+    <translation>Uaktywnia poprzedni projekt</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../sources/qetdiagrameditor.cpp" line="1325"/>
+    <source>Active le projet « %1 »</source>
+    <translation>Uaktywnia projekt &quot;%1&quot;</translation>
+  </message>
+</context>
+<context>
+  <name>QETElementEditor</name>
+  <message>
+    <location filename="../sources/editor/qetelementeditor.cpp" line="95"/>
+    <source>&amp;Nouveau</source>
+    <translation>&amp;Nowy</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../sources/editor/qetelementeditor.cpp" line="96"/>
+    <source>&amp;Ouvrir</source>
+    <translation>&amp;Otwórz</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../sources/editor/qetelementeditor.cpp" line="98"/>
+    <source>&amp;Enregistrer</source>
+    <translation>&amp;Zapisz</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../sources/editor/qetelementeditor.cpp" line="99"/>
+    <source>Enregistrer sous</source>
+    <translation>Zapisz jako</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../sources/editor/qetelementeditor.cpp" line="102"/>
+    <source>&amp;Quitter</source>
+    <translation>&amp;Zamknij</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../sources/editor/qetelementeditor.cpp" line="103"/>
+    <source>Tout sélectionner</source>
+    <translation>Zaznacz wszystko</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../sources/editor/qetelementeditor.cpp" line="104"/>
+    <source>Désélectionner tout</source>
+    <translation>Odznacz wszystko</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../sources/editor/qetelementeditor.cpp" line="111"/>
+    <source>Inverser la sélection</source>
+    <translation>Odwróć zaznaczenie</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../sources/editor/qetelementeditor.cpp" line="112"/>
+    <source>&amp;Supprimer</source>
+    <translation>&amp;Usuń</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../sources/editor/qetelementeditor.cpp" line="117"/>
+    <source>Éditer la taille et le point de saisie</source>
+    <translation>Edycja rozmiaru i aktywnego obszaru</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../sources/editor/qetelementeditor.cpp" line="118"/>
+    <source>Éditer les noms</source>
+    <translation>Edytuj nazwę</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../sources/editor/qetelementeditor.cpp" line="119"/>
+    <source>Éditer les orientations</source>
+    <translation>Edytuj orientację</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../sources/editor/qetelementeditor.cpp" line="125"/>
+    <source>Déplacer un objet</source>
+    <translation>Przenieś obiekt</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../sources/editor/qetelementeditor.cpp" line="126"/>
+    <source>Ajouter une ligne</source>
+    <translation>Dodaj linię</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../sources/editor/qetelementeditor.cpp" line="128"/>
+    <source>Ajouter une ellipse</source>
+    <translation>Dodaj elipsę</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../sources/editor/qetelementeditor.cpp" line="129"/>
+    <source>Ajouter un cercle</source>
+    <translation>Dodaj okrąg</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../sources/editor/qetelementeditor.cpp" line="130"/>
+    <source>Ajouter un polygone</source>
+    <translation>Dodaj wielokąt</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../sources/editor/qetelementeditor.cpp" line="131"/>
+    <source>Ajouter du texte</source>
+    <translation>Dodaj tekst</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../sources/editor/qetelementeditor.cpp" line="132"/>
+    <source>Ajouter un arc de cercle</source>
+    <translation>Dodaj łuk</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../sources/editor/qetelementeditor.cpp" line="133"/>
+    <source>Ajouter une borne</source>
+    <translation>Dodaj punkt pochwycenia</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../sources/editor/qetelementeditor.cpp" line="134"/>
+    <source>Ajouter un champ de texte</source>
+    <translation>Dodaj pole tekstowe</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../sources/editor/qetelementeditor.cpp" line="155"/>
+    <source>Annuler</source>
+    <translation>Cofnij</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../sources/editor/qetelementeditor.cpp" line="156"/>
+    <source>Refaire</source>
+    <translation>Przywróć</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../sources/editor/qetelementeditor.cpp" line="168"/>
+    <source>Ctrl+Q</source>
+    <translation>Ctrl+Q</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../sources/editor/qetelementeditor.cpp" line="170"/>
+    <source>Ctrl+Shift+A</source>
+    <translation>Ctrl+Shift+A</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../sources/editor/qetelementeditor.cpp" line="171"/>
+    <source>Ctrl+I</source>
+    <translation>Ctrl+I</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../sources/editor/qetelementeditor.cpp" line="352"/>
+    <source>Fichier</source>
+    <translation>Plik</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../sources/editor/qetelementeditor.cpp" line="353"/>
+    <source>Édition</source>
+    <translation>Edytuj</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../sources/editor/qetelementeditor.cpp" line="354"/>
+    <source>Affichage</source>
+    <translation>Widok</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../sources/editor/qetelementeditor.cpp" line="355"/>
+    <source>Outils</source>
+    <translation>Narzędzia</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../sources/editor/qetelementeditor.cpp" line="357"/>
+    <source>Aide</source>
+    <translation>Pomoc</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../sources/editor/qetelementeditor.cpp" line="417"/>
+    <source>Afficher</source>
+    <translation>Widok</translation>
+  </message>
+  <message numerus="yes">
+    <location filename="../sources/editor/qetelementeditor.cpp" line="700"/>
+    <source>La vérification de cet élément a généré %n avertissement(s) :</source>
+    <comment>message box content</comment>
+    <translation>
+      <numerusform>Sprawdzenie tego elementu wygenerowało ostrzeżenie:</numerusform>
+      <numerusform>Sprawdzenie tego elementu wygenerowało %n ostrzeżeń:</numerusform>
+      <numerusform>Sprawdzenie tego elementu wygenerowało %n ostrzeżeń:</numerusform>
+    </translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../sources/editor/qetelementeditor.cpp" line="710"/>
+    <source>&lt;b&gt;%1&lt;/b&gt; : %2</source>
+    <comment>warning title: warning description</comment>
+    <translation>&lt;b&gt;%1&lt;/b&gt;: %2</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../sources/editor/qetelementeditor.cpp" line="189"/>
+    <source>Ctrl+E</source>
+    <translation>Ctrl+E</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../sources/editor/qetelementeditor.cpp" line="190"/>
+    <source>Ctrl+R</source>
+    <translation>Ctrl+R</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../sources/editor/qetelementeditor.cpp" line="191"/>
+    <source>Ctrl+T</source>
+    <translation>Ctrl+T</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../sources/editor/qetelementeditor.cpp" line="121"/>
+    <source>Rapprocher</source>
+    <translation>Przenieś wyżej</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../sources/editor/qetelementeditor.cpp" line="122"/>
+    <source>Éloigner</source>
+    <translation>Przenieś niżej</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../sources/editor/qetelementeditor.cpp" line="123"/>
+    <source>Envoyer au fond</source>
+    <translation>Przenieś na spód</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../sources/editor/qetelementeditor.cpp" line="124"/>
+    <source>Amener au premier plan</source>
+    <translation>Przenieś na wierzch</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../sources/editor/qetelementeditor.cpp" line="194"/>
+    <source>Ctrl+Shift+Up</source>
+    <translation>Ctrl+Shift+Up</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../sources/editor/qetelementeditor.cpp" line="195"/>
+    <source>Ctrl+Shift+Down</source>
+    <translation>Ctrl+Shift+Down</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../sources/editor/qetelementeditor.cpp" line="196"/>
+    <source>Ctrl+Shift+End</source>
+    <translation>Ctrl+Shift+End</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../sources/editor/qetelementeditor.cpp" line="197"/>
+    <source>Ctrl+Shift+Home</source>
+    <translation>Ctrl+Shift+Home</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../sources/editor/qetelementeditor.cpp" line="557"/>
+    <source>Aucune modification</source>
+    <translation>Bez zmian</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../sources/editor/qetelementeditor.cpp" line="101"/>
+    <source>Recharger</source>
+    <translation>Odśwież</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../sources/editor/qetelementeditor.cpp" line="113"/>
+    <source>Zoom avant</source>
+    <translation>Powiększ</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../sources/editor/qetelementeditor.cpp" line="114"/>
+    <source>Zoom arrière</source>
+    <translation>Pomniejsz</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../sources/editor/qetelementeditor.cpp" line="115"/>
+    <source>Zoom adapté</source>
+    <translation>Dostosuj powiększenie</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../sources/editor/qetelementeditor.cpp" line="116"/>
+    <source>Pas de zoom</source>
+    <translation>Skasuj powiększenie</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../sources/editor/qetelementeditor.cpp" line="184"/>
+    <source>Ctrl+9</source>
+    <translation>Ctrl+9</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../sources/editor/qetelementeditor.cpp" line="185"/>
+    <source>Ctrl+0</source>
+    <translation>Ctrl+0</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../sources/editor/qetelementeditor.cpp" line="97"/>
+    <source>&amp;Ouvrir depuis un fichier</source>
+    <translation>&amp;Otwórz z pliku</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../sources/editor/qetelementeditor.cpp" line="100"/>
+    <source>Enregistrer dans un fichier</source>
+    <translation>Zapisz do pliku</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../sources/editor/qetelementeditor.cpp" line="164"/>
+    <source>Ctrl+Shift+O</source>
+    <translation>Ctrl+Shift+O</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../sources/editor/qetelementeditor.cpp" line="166"/>
+    <source>Ctrl+Shift+S</source>
+    <translation>Ctrl+Shift+S</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../sources/editor/qetelementeditor.cpp" line="56"/>
+    <source>QElectroTech - Éditeur d&apos;élément</source>
+    <comment>window title</comment>
+    <translation>QElectroTech - Edytor elementów</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../sources/editor/qetelementeditor.cpp" line="109"/>
+    <source>un fichier</source>
+    <translation>plik</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../sources/editor/qetelementeditor.cpp" line="110"/>
+    <source>un élément</source>
+    <translation>element</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../sources/editor/qetelementeditor.cpp" line="120"/>
+    <source>Éditer les informations sur l&apos;auteur</source>
+    <translation>Edytuj informacje autora</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../sources/editor/qetelementeditor.cpp" line="137"/>
+    <source>&amp;Configurer QElectroTech</source>
+    <translation>&amp;Konfiguracja QElectroTech</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../sources/editor/qetelementeditor.cpp" line="138"/>
+    <source>À &amp;propos de QElectroTech</source>
+    <translation>&amp;O QElectroTech</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../sources/editor/qetelementeditor.cpp" line="139"/>
+    <source>À propos de &amp;Qt</source>
+    <translation>O &amp;Qt</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../sources/editor/qetelementeditor.cpp" line="151"/>
+    <source>Permet de régler différents paramètres de QElectroTech</source>
+    <comment>status bar tip</comment>
+    <translation>Pozwala na określenie różnych parametrów QElectroTech</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../sources/editor/qetelementeditor.cpp" line="152"/>
+    <source>Affiche des informations sur QElectroTech</source>
+    <comment>status bar tip</comment>
+    <translation>Wyświetla informacje o QElectroTech</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../sources/editor/qetelementeditor.cpp" line="153"/>
+    <source>Affiche des informations sur la bibliothèque Qt</source>
+    <comment>status bar tip</comment>
+    <translation>Wyświetla informacje o bibliotece Qt</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../sources/editor/qetelementeditor.cpp" line="179"/>
+    <source>Backspace</source>
+    <translation>Backspace</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../sources/editor/qetelementeditor.cpp" line="187"/>
+    <source>Ctrl+Shift+F</source>
+    <translation>Ctrl+Shift+F</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../sources/editor/qetelementeditor.cpp" line="192"/>
+    <source>Ctrl+Y</source>
+    <translation>Ctrl+Y</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../sources/editor/qetelementeditor.cpp" line="284"/>
+    <source>Parties</source>
+    <comment>toolbar title</comment>
+    <translation>Części</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../sources/editor/qetelementeditor.cpp" line="296"/>
+    <source>Outils</source>
+    <comment>toolbar title</comment>
+    <translation>Narzędzia</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../sources/editor/qetelementeditor.cpp" line="298"/>
+    <source>Affichage</source>
+    <comment>toolbar title</comment>
+    <translation>Widok</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../sources/editor/qetelementeditor.cpp" line="300"/>
+    <source>Élément</source>
+    <comment>toolbar title</comment>
+    <translation>Element</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../sources/editor/qetelementeditor.cpp" line="302"/>
+    <source>Profondeur</source>
+    <comment>toolbar title</comment>
+    <translation>Głębokość</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../sources/editor/qetelementeditor.cpp" line="356"/>
+    <source>&amp;Configuration</source>
+    <translation>&amp;Ustawienia</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../sources/editor/qetelementeditor.cpp" line="379"/>
+    <source>Coller depuis...</source>
+    <translation>Wklej z...</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../sources/editor/qetelementeditor.cpp" line="482"/>
+    <source>Sortir du &amp;mode plein écran</source>
+    <translation>Zakończ tryb &amp;pełnoekranowy</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../sources/editor/qetelementeditor.cpp" line="484"/>
+    <source>Affiche QElectroTech en mode fenêtré</source>
+    <comment>status bar tip</comment>
+    <translation>Wyświetla QElectroTech w trybie okienkowym</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../sources/editor/qetelementeditor.cpp" line="486"/>
+    <source>Passer en &amp;mode plein écran</source>
+    <translation>&amp;Tryb pełnoekranowy</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../sources/editor/qetelementeditor.cpp" line="488"/>
+    <source>Affiche QElectroTech en mode plein écran</source>
+    <comment>status bar tip</comment>
+    <translation>Wyświetla QElectroTech w trybie pełnoekranowym</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../sources/editor/qetelementeditor.cpp" line="499"/>
+    <source>[Modifié]</source>
+    <comment>window title tag</comment>
+    <translation>[Zmodyfikowano]</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../sources/editor/qetelementeditor.cpp" line="501"/>
+    <source> [lecture seule]</source>
+    <comment>window title tag</comment>
+    <translation> [Tylko do odczytu]</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../sources/editor/qetelementeditor.cpp" line="541"/>
+    <source>Informations</source>
+    <comment>dock title</comment>
+    <translation>Informacje</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../sources/editor/qetelementeditor.cpp" line="550"/>
+    <source>Annulations</source>
+    <comment>dock title</comment>
+    <translation>Cofnij</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../sources/editor/qetelementeditor.cpp" line="568"/>
+    <source>Parties</source>
+    <comment>dock title</comment>
+    <translation>Części</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../sources/editor/qetelementeditor.cpp" line="580"/>
+    <source>Éditeur d&apos;éléments</source>
+    <comment>status bar message</comment>
+    <translation>Edytor elementów</translation>
+  </message>
+  <message numerus="yes">
+    <location filename="../sources/editor/qetelementeditor.cpp" line="635"/>
+    <source>%n partie(s) sélectionnée(s).</source>
+    <translation>
+      <numerusform>wybranej części.</numerusform>
+      <numerusform>%n wybranych części.</numerusform>
+      <numerusform>%n wybranych części.</numerusform>
+    </translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../sources/editor/qetelementeditor.cpp" line="670"/>
+    <source>Dimensions de l&apos;élément</source>
+    <comment>warning title</comment>
+    <translation>Rozmiar elementu</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../sources/editor/qetelementeditor.cpp" line="671"/>
+    <source>Certaines parties graphiques (textes, cercles, lignes...) semblent déborder du cadre de l&apos;élément. Cela risque de générer des bugs graphiques lors de leur manipulation sur un schéma. Vous pouvez corriger cela soit en déplaçant ces parties, soit en vous rendant dans Édition &gt; Éditer la taille et le point de saisie.</source>
+    <comment>warning description</comment>
+    <translation>Niektóre części graficzne (teksty, okręgi, linie, ...) wydają się być na granicy elementu. To może generować błędy graficzne, gdy element zostanie przeniesiona do schematu. Można to naprawić poprzez przeniesienie części lub wybranie z menu Edycja> Edytuj rozmiar i aktywny obszar.</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../sources/editor/qetelementeditor.cpp" line="686"/>
+    <source>Absence de borne</source>
+    <comment>warning title</comment>
+    <translation>Brak punktu pochwycenia</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../sources/editor/qetelementeditor.cpp" line="687"/>
+    <source>L&apos;élément ne comporte aucune borne. Un élément doit comporter des bornes afin de pouvoir étre relié à d&apos;autres éléments par l&apos;intermédiaire de conducteurs.</source>
+    <comment>warning description</comment>
+    <translation>Element nie zawiera punktów pochwycenia. Element musi mieć punkty pochwycenia w celu przyłączenia przewodów i innych elementów.</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../sources/editor/qetelementeditor.cpp" line="720"/>
+    <source>Avertissements</source>
+    <comment>messagebox title</comment>
+    <translation>Ostrzeżenia</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../sources/editor/qetelementeditor.cpp" line="738"/>
+    <source>Le fichier %1 n&apos;existe pas.</source>
+    <comment>message box content</comment>
+    <translation>Plik %1 nie istnieje.</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../sources/editor/qetelementeditor.cpp" line="746"/>
+    <location filename="../sources/editor/qetelementeditor.cpp" line="1331"/>
+    <source>Impossible d&apos;ouvrir le fichier %1.</source>
+    <comment>message box content</comment>
+    <translation>Nie można otworzyć pliku %1.</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../sources/editor/qetelementeditor.cpp" line="755"/>
+    <location filename="../sources/editor/qetelementeditor.cpp" line="1335"/>
+    <source>Ce fichier n&apos;est pas un document XML valide</source>
+    <comment>message box content</comment>
+    <translation>Ten plik nie jest poprawnym dokumentem XML</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../sources/editor/qetelementeditor.cpp" line="761"/>
+    <location filename="../sources/editor/qetelementeditor.cpp" line="1341"/>
+    <source>Erreur</source>
+    <comment>toolbar title</comment>
+    <translation>Błąd</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../sources/editor/qetelementeditor.cpp" line="773"/>
+    <location filename="../sources/editor/qetelementeditor.cpp" line="1304"/>
+    <source>Édition en lecture seule</source>
+    <comment>message box title</comment>
+    <translation>Edycja tylko do odczytu</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../sources/editor/qetelementeditor.cpp" line="774"/>
+    <location filename="../sources/editor/qetelementeditor.cpp" line="1305"/>
+    <source>Vous n&apos;avez pas les privilèges nécessaires pour modifier cet élement. Il sera donc ouvert en lecture seule.</source>
+    <comment>message box content</comment>
+    <translation>Nie masz uprawnień do modyfikacji tego elementu. Będzie on otwarty w trybie tylko do odczytu</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../sources/editor/qetelementeditor.cpp" line="795"/>
+    <location filename="../sources/editor/qetelementeditor.cpp" line="824"/>
+    <location filename="../sources/editor/qetelementeditor.cpp" line="835"/>
+    <source>Erreur</source>
+    <comment>message box title</comment>
+    <translation>Błąd</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../sources/editor/qetelementeditor.cpp" line="795"/>
+    <source>Impossible d&apos;écrire dans ce fichier</source>
+    <comment>message box content</comment>
+    <translation>Nie można zapisać do tego pliku</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../sources/editor/qetelementeditor.cpp" line="825"/>
+    <source>Impossible d&apos;atteindre l&apos;élément</source>
+    <comment>message box content</comment>
+    <translation>Elementu nie można osiągnąć</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../sources/editor/qetelementeditor.cpp" line="836"/>
+    <source>Impossible d&apos;enregistrer l&apos;élément</source>
+    <comment>message box content</comment>
+    <translation>Nie można zapisać elementu</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../sources/editor/qetelementeditor.cpp" line="1147"/>
+    <source>Trop de primitives, liste non générée.</source>
+    <translation>Zbyt wiele części, lista nie jest generowana.</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../sources/editor/qetelementeditor.cpp" line="1253"/>
+    <source>Ouvrir un fichier</source>
+    <comment>dialog title</comment>
+    <translation>Otwórz plik</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../sources/editor/qetelementeditor.cpp" line="1255"/>
+    <source>Éléments QElectroTech (*.elmt);;Fichiers XML (*.xml);;Tous les fichiers (*)</source>
+    <comment>filetypes allowed when opening an element file</comment>
+    <translation>Elementy QElectroTech (*.elmt);;Pliki XML (*.xml);;Wszystkie pliki (*)</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../sources/editor/qetelementeditor.cpp" line="932"/>
+    <source>Recharger l&apos;élément</source>
+    <comment>dialog title</comment>
+    <translation>Odśwież element</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../sources/editor/qetelementeditor.cpp" line="933"/>
+    <source>Vous avez efffectué des modifications sur cet élément. Si vous le rechargez, ces modifications seront perdues. Voulez-vous vraiment recharger l&apos;élément ?</source>
+    <comment>dialog content</comment>
+    <translation>Ten element został zmodyfikowany od ostatniego zapisu. Jeśli go odświeżysz, zmiany te zostaną utracone. Czy na pewno chcesz odświeżyć ten element?</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../sources/editor/qetelementeditor.cpp" line="1008"/>
+    <source>Enregistrer sous</source>
+    <comment>dialog title</comment>
+    <translation>Zapisz jako</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../sources/editor/qetelementeditor.cpp" line="1010"/>
+    <source>Éléments QElectroTech (*.elmt)</source>
+    <comment>filetypes allowed when saving an element file</comment>
+    <translation>Elementy QElectroTech (*.elmt)</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../sources/editor/qetelementeditor.cpp" line="1042"/>
+    <source>Enregistrer l&apos;élément en cours ?</source>
+    <comment>dialog title</comment>
+    <translation>Zapisać aktualny element?</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../sources/editor/qetelementeditor.cpp" line="1044"/>
+    <source>Voulez-vous enregistrer l&apos;élément %1 ?</source>
+    <comment>dialog content - %1 is an element name</comment>
+    <translation>Chcesz zapisać element %1?</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../sources/editor/qetelementeditor.cpp" line="1276"/>
+    <location filename="../sources/editor/qetelementeditor.cpp" line="1285"/>
+    <location filename="../sources/editor/qetelementeditor.cpp" line="1361"/>
+    <location filename="../sources/editor/qetelementeditor.cpp" line="1370"/>
+    <source>Élément inexistant.</source>
+    <comment>message box title</comment>
+    <translation>Nieistniejący element.</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../sources/editor/qetelementeditor.cpp" line="1277"/>
+    <location filename="../sources/editor/qetelementeditor.cpp" line="1362"/>
+    <source>L&apos;élément n&apos;existe pas.</source>
+    <comment>message box content</comment>
+    <translation>Element nie istnieje.</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../sources/editor/qetelementeditor.cpp" line="1286"/>
+    <location filename="../sources/editor/qetelementeditor.cpp" line="1371"/>
+    <source>Le chemin virtuel choisi ne correspond pas à un élément.</source>
+    <comment>message box content</comment>
+    <translation>Wybrana, potencjalna ścieżka dostępu nie prowadzi do elementu.</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../sources/editor/qetelementeditor.cpp" line="141"/>
+    <source>Maintenez la touche Shift enfoncée pour effectuer plusieurs ajouts d&apos;affilée</source>
+    <translation>Przytrzymaj klawisz Shift, aby dodać kilka elementów</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../sources/editor/qetelementeditor.cpp" line="150"/>
+    <source>Utilisez le bouton droit de la souris pour poser le dernier point du polygone</source>
+    <translation>Kliknij prawym przyciskiem myszy, aby wstawić ostatni punkt wielokąta</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../sources/editor/qetelementeditor.cpp" line="105"/>
+    <source>Co&amp;uper</source>
+    <translation>&amp;Wytnij</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../sources/editor/qetelementeditor.cpp" line="106"/>
+    <source>Cop&amp;ier</source>
+    <translation>&amp;Kopiuj</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../sources/editor/qetelementeditor.cpp" line="107"/>
+    <source>C&amp;oller</source>
+    <translation>&amp;Wklej</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../sources/editor/qetelementeditor.cpp" line="108"/>
+    <source>C&amp;oller dans la zone...</source>
+    <translation>&amp;Wklej do obszaru...</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../sources/editor/qetelementeditor.cpp" line="175"/>
+    <source>Ctrl+Shift+V</source>
+    <translation>Ctrl+Shift+V</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../sources/editor/qetelementeditor.cpp" line="127"/>
+    <source>Ajouter un rectangle</source>
+    <translation>Dodaj prostokąt</translation>
+  </message>
+</context>
+<context>
+  <name>QETPrintPreviewDialog</name>
+  <message>
+    <location filename="../sources/qetprintpreviewdialog.cpp" line="37"/>
+    <source>QElectroTech : Aperçu avant impression</source>
+    <translation>QElectroTech: Podgląd wydruku</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../sources/qetprintpreviewdialog.cpp" line="170"/>
+    <source>Schémas à imprimer :</source>
+    <translation>Schematy do druku:</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../sources/qetprintpreviewdialog.cpp" line="172"/>
+    <source>Tout cocher</source>
+    <translation>Zaznacz wszystkie</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../sources/qetprintpreviewdialog.cpp" line="173"/>
+    <source>Tout décocher</source>
+    <translation>Odznacz wszystkie</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../sources/qetprintpreviewdialog.cpp" line="174"/>
+    <location filename="../sources/qetprintpreviewdialog.cpp" line="361"/>
+    <source>Cacher la liste des schémas</source>
+    <translation>Ukryj listę schematów</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../sources/qetprintpreviewdialog.cpp" line="175"/>
+    <location filename="../sources/qetprintpreviewdialog.cpp" line="377"/>
+    <source>Cacher les options d&apos;impression</source>
+    <translation>Ukryj opcje wydruku</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../sources/qetprintpreviewdialog.cpp" line="176"/>
+    <source>Ajuster la largeur</source>
+    <translation>Dopasuj do szerokości</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../sources/qetprintpreviewdialog.cpp" line="177"/>
+    <source>Ajuster la page</source>
+    <translation>Dopasuj do strony</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../sources/qetprintpreviewdialog.cpp" line="178"/>
+    <source>Zoom arrière</source>
+    <translation>Pomniejsz</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../sources/qetprintpreviewdialog.cpp" line="180"/>
+    <source>Zoom avant</source>
+    <translation>Powiększ</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../sources/qetprintpreviewdialog.cpp" line="181"/>
+    <source>Paysage</source>
+    <translation>Poziomo</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../sources/qetprintpreviewdialog.cpp" line="182"/>
+    <source>Portrait</source>
+    <translation>Pionowo</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../sources/qetprintpreviewdialog.cpp" line="183"/>
+    <source>Première page</source>
+    <translation>Pierwsza strona</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../sources/qetprintpreviewdialog.cpp" line="184"/>
+    <source>Page précédente</source>
+    <translation>Poprzednia strona</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../sources/qetprintpreviewdialog.cpp" line="185"/>
+    <source>Page suivante</source>
+    <translation>Następna strona</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../sources/qetprintpreviewdialog.cpp" line="186"/>
+    <source>Dernière page</source>
+    <translation>Ostatnia strona</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../sources/qetprintpreviewdialog.cpp" line="187"/>
+    <source>Afficher une seule page</source>
+    <translation>Podgląd jednej strony</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../sources/qetprintpreviewdialog.cpp" line="188"/>
+    <source>Afficher deux pages</source>
+    <translation>Podgląd dwóch stron</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../sources/qetprintpreviewdialog.cpp" line="189"/>
+    <source>Afficher un aperçu de toutes les pages</source>
+    <translation>Podgląd wszystkich stron</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../sources/qetprintpreviewdialog.cpp" line="190"/>
+    <source>Mise en page</source>
+    <translation>Układ strony</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../sources/qetprintpreviewdialog.cpp" line="207"/>
+    <source>Mise en page (non disponible sous Windows pour l&apos;impression PDF/PS)</source>
+    <translation>Układ strony (niedostępny w systemie Windows do druku PDF / PS)</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../sources/qetprintpreviewdialog.cpp" line="235"/>
+    <source>Options d&apos;impression</source>
+    <translation>Opcje wydruku</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../sources/qetprintpreviewdialog.cpp" line="236"/>
+    <source>Utiliser toute la feuille</source>
+    <translation>Wykorzystaj całą stroną</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../sources/qetprintpreviewdialog.cpp" line="237"/>
+    <source>Si cette option est cochée, les marges de la feuille seront ignorées et toute sa surface sera utilisée pour l&apos;impression. Cela peut ne pas être supporté par votre imprimante.</source>
+    <translation>Jeśli ta opcja jest zaznaczona, marginesy papieru są ignorowane, cała powierzchnia papieru jest wykorzystywana do druku. Może to nie być obsługiwane przez drukarkę.</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../sources/qetprintpreviewdialog.cpp" line="244"/>
+    <source>Adapter le schéma à la page</source>
+    <translation>Dopasuj schemat do strony</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../sources/qetprintpreviewdialog.cpp" line="245"/>
+    <source>Si cette option est cochée, le schéma sera agrandi ou rétréci de façon à remplir toute la surface imprimable d&apos;une et une seule page.</source>
+    <translation>Jeśli ta opcja jest zaznaczona, schemat zostanie pomniejszony lub powiększony, w celu dopasowania wydruku do pojedynczej strony.</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../sources/qetprintpreviewdialog.cpp" line="261"/>
+    <source>Imprimer</source>
+    <translation>Drukuj</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../sources/qetprintpreviewdialog.cpp" line="363"/>
+    <source>Afficher la liste des schémas</source>
+    <translation>Wyświetl listę schematów</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../sources/qetprintpreviewdialog.cpp" line="379"/>
+    <source>Afficher les options d&apos;impression</source>
+    <translation>Wyświetl opcje drukowania</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../sources/qetprintpreviewdialog.cpp" line="406"/>
+    <source>%1 %</source>
+    <translation>%1%</translation>
+  </message>
+</context>
+<context>
+  <name>QETProject</name>
+  <message>
+    <location filename="../sources/qetproject.cpp" line="504"/>
+    <source>Impossible de créer la catégorie pour l&apos;intégration des éléments</source>
+    <translation>Nie można utworzyć kategorii do integracji elementów</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../sources/qetproject.cpp" line="515"/>
+    <source>Impossible d&apos;accéder à l&apos;élément a intégrer</source>
+    <translation>Brak dostępu do elementu integracji</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../sources/qetproject.cpp" line="532"/>
+    <source>Un problème s&apos;est produit pendant la copie de la catégorie %1</source>
+    <translation>Wystąpił błąd podczas kopiowania z kategorii %1</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../sources/qetproject.cpp" line="989"/>
+    <source>Un problème s&apos;est produit pendant la copie de l&apos;élément %1</source>
+    <translation>Wystąpił błąd podczas kopiowania elementu %1</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../sources/qetproject.cpp" line="702"/>
+    <source>Avertissement</source>
+    <comment>message box title</comment>
+    <translation>Uwaga</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../sources/qetproject.cpp" line="703"/>
+    <source>Ce document semble avoir été enregistré avec une version ultérieure de QElectroTech. Il est possible que l&apos;ouverture de tout ou partie de ce document échoue.</source>
+    <comment>message box content</comment>
+    <translation>Ten dokument wydaje się być zapisywany w nowszej wersji QElectroTech. Dokument może otworzyć się częściowo lub w całkowicie.</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../sources/qetproject.cpp" line="202"/>
+    <source>Projet « %1 »</source>
+    <comment>displayed title for a ProjectView - %1 is the project title</comment>
+    <translation>Projekt &quot;%1&quot;</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../sources/qetproject.cpp" line="209"/>
+    <source>Projet %1</source>
+    <comment>displayed title for a title-less project - %1 is the file name</comment>
+    <translation>Projekt %1</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../sources/qetproject.cpp" line="216"/>
+    <source>Projet sans titre</source>
+    <comment>displayed title for a project-less, file-less project</comment>
+    <translation>Projekt bez tytułu</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../sources/qetproject.cpp" line="225"/>
+    <source>%1 [lecture seule]</source>
+    <comment>displayed title for a read-only project - %1 is a displayable title</comment>
+    <translation>%1 [tylko do odczytu]</translation>
+  </message>
+</context>
+<context>
+  <name>QFileNameEdit</name>
+  <message>
+    <location filename="../sources/qfilenameedit.cpp" line="72"/>
+    <source>Les caractères autorisés sont : 
+ - les chiffres [0-9]
+ - les minuscules [a-z]
+ - le tiret [-], l&apos;underscore [_] et le point [.]
+</source>
+    <comment>tooltip content when editing a filename</comment>
+    <translation>Dozwolone znaki to:
+ - cyfry [0-9]
+ - małe litery [a-z]
+ - myślnik [-], podkreślenie [_] i kropka [.]
+</translation>
+  </message>
+</context>
+<context>
+  <name>QObject</name>
+  <message>
+    <location filename="../sources/exportdialog.cpp" line="672"/>
+    <source>Exporter vers le presse-papier</source>
+    <translation>Eksport do schowka</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../sources/qet.cpp" line="235"/>
+    <source>Le fichier texte contenant la licence GNU/GPL est introuvable - bon bah de toute façon, vous la connaissez par coeur non ?</source>
+    <translation>Nie można znaleźć pliku z licencją GNU / GPL - ale znasz ją sercem, prawda?</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../sources/qet.cpp" line="239"/>
+    <source>Le fichier texte contenant la licence GNU/GPL existe mais n&apos;a pas pu être ouvert - bon bah de toute façon, vous la connaissez par coeur non ?</source>
+    <translation>Plik tekstowy zawierający licencję GNU / GPL istnieje, ale nie można go otworzyć - ale znasz ją sercem, prawda?</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../sources/customelement.cpp" line="118"/>
+    <source>Avertissement : l&apos;élément a été enregistré avec une version ultérieure de QElectroTech.</source>
+    <translation>Uwaga: Element został zapisany w nowszej wersji QElectroTech.</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../sources/diagramcommands.cpp" line="36"/>
+    <source>ajouter 1 %1</source>
+    <comment>undo caption - %1 is an element name</comment>
+    <translation>wstaw 1 %1</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../sources/diagramcommands.cpp" line="69"/>
+    <source>Ajouter un champ de texte</source>
+    <comment>undo caption</comment>
+    <translation>Wstaw pole tekstowe</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../sources/diagramcommands.cpp" line="104"/>
+    <source>ajouter un conducteur</source>
+    <comment>undo caption</comment>
+    <translation>wstaw przewód</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../sources/diagramcommands.cpp" line="143"/>
+    <source>supprimer %1</source>
+    <comment>undo caption - %1 is a sentence listing the removed content</comment>
+    <translation>usuń %1</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../sources/diagramcommands.cpp" line="213"/>
+    <source>coller %1</source>
+    <comment>undo caption - %1 is a sentence listing the content to paste</comment>
+    <translation>wklej %1</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../sources/diagramcommands.cpp" line="272"/>
+    <source>couper %1</source>
+    <comment>undo caption - %1 is a sentence listing the content to cut</comment>
+    <translation>wytnij %1</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../sources/diagramcommands.cpp" line="312"/>
+    <source>déplacer %1</source>
+    <comment>undo caption - %1 is a sentence listing the moved content</comment>
+    <translation>przesuń %1</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../sources/diagramcommands.cpp" line="378"/>
+    <source>modifier le texte</source>
+    <comment>undo caption</comment>
+    <translation>zmiana tekstu</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../sources/diagramcommands.cpp" line="416"/>
+    <source>pivoter %1</source>
+    <comment>undo caption - %1 is a sentence listing the rotated content</comment>
+    <translation>obróć %1</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../sources/diagramcommands.cpp" line="458"/>
+    <source>modifier un conducteur</source>
+    <comment>undo caption</comment>
+    <translation>zmiana przewodu</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../sources/diagramcommands.cpp" line="495"/>
+    <source>Réinitialiser %1</source>
+    <comment>undo caption - %1 is a sentence listing the reset content</comment>
+    <translation>Reset %1</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../sources/diagramcommands.cpp" line="533"/>
+    <source>modifier le cartouche</source>
+    <comment>undo caption</comment>
+    <translation>zmiana tabelki rysunkowej</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../sources/diagramcommands.cpp" line="564"/>
+    <source>modifier les dimensions du schéma</source>
+    <comment>undo caption</comment>
+    <translation>zmiana rozmiaru schematu</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../sources/diagramcommands.cpp" line="591"/>
+    <source>modifier les propriétés d&apos;un conducteur</source>
+    <comment>undo caption</comment>
+    <translation>zmiana właściwości przewodu</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../sources/editor/editorcommands.cpp" line="32"/>
+    <source>suppression</source>
+    <comment>undo caption</comment>
+    <translation>usunięcie</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../sources/editor/editorcommands.cpp" line="176"/>
+    <source>déplacement</source>
+    <comment>undo caption</comment>
+    <translation>przeniesienie</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../sources/editor/editorcommands.cpp" line="217"/>
+    <source>ajout %1</source>
+    <comment>undo caption</comment>
+    <translation>wstawienie %1</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../sources/editor/editorcommands.cpp" line="264"/>
+    <source>modification %1</source>
+    <comment>undo caption</comment>
+    <translation>zmiana %1</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../sources/editor/editorcommands.cpp" line="299"/>
+    <source>modification points polygone</source>
+    <comment>undo caption</comment>
+    <translation>zmiana punktów wielokąta</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../sources/editor/editorcommands.cpp" line="339"/>
+    <source>modification dimensions/hotspot</source>
+    <comment>undo caption</comment>
+    <translation>zmiana rozmiaru i/lub aktywnego obszaru</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../sources/editor/editorcommands.cpp" line="400"/>
+    <source>modification noms</source>
+    <comment>undo caption</comment>
+    <translation>zmiana nazwy</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../sources/editor/editorcommands.cpp" line="434"/>
+    <source>modification orientations</source>
+    <comment>undo caption</comment>
+    <translation>zmiana orientacji</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../sources/editor/editorcommands.cpp" line="478"/>
+    <source>amener au premier plan</source>
+    <comment>undo caption</comment>
+    <translation>przeniesienie na wierzch</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../sources/editor/editorcommands.cpp" line="481"/>
+    <source>rapprocher</source>
+    <comment>undo caption</comment>
+    <translation>przeniesienie wyżej</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../sources/editor/editorcommands.cpp" line="484"/>
+    <source>éloigner</source>
+    <comment>undo caption</comment>
+    <translation>przeniesienie niżej</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../sources/editor/editorcommands.cpp" line="487"/>
+    <source>envoyer au fond</source>
+    <comment>undo caption</comment>
+    <translation>przesienie na spód</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../sources/editor/editorcommands.cpp" line="586"/>
+    <source>modification connexions internes</source>
+    <comment>undo caption</comment>
+    <translation>zmiana wewnętrznych połączeń</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../sources/editor/editorcommands.cpp" line="614"/>
+    <source>modification informations complementaires</source>
+    <comment>undo caption</comment>
+    <translation>zmiana informacji autora</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../sources/editor/partarc.h" line="49"/>
+    <source>arc</source>
+    <comment>element part name</comment>
+    <translation>łuk</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../sources/editor/partcircle.h" line="44"/>
+    <source>cercle</source>
+    <comment>element part name</comment>
+    <translation>okrąg</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../sources/editor/partellipse.h" line="44"/>
+    <source>ellipse</source>
+    <comment>element part name</comment>
+    <translation>elipsa</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../sources/editor/partline.h" line="60"/>
+    <source>ligne</source>
+    <comment>element part name</comment>
+    <translation>linia</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../sources/editor/partpolygon.h" line="47"/>
+    <source>polygone</source>
+    <comment>element part name</comment>
+    <translation>wielokąt</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../sources/editor/partterminal.h" line="48"/>
+    <source>borne</source>
+    <comment>element part name</comment>
+    <translation>punkt pochwycenia</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../sources/editor/parttext.cpp" line="40"/>
+    <source>T</source>
+    <comment>default text when adding a text in the element editor</comment>
+    <translation>T</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../sources/editor/parttext.h" line="44"/>
+    <source>texte</source>
+    <comment>element part name</comment>
+    <translation>tekst</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../sources/editor/parttextfield.cpp" line="40"/>
+    <source>_</source>
+    <comment>default text when adding a textfield in the element editor</comment>
+    <translation>_</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../sources/editor/parttextfield.h" line="50"/>
+    <source>champ de texte</source>
+    <comment>element part name</comment>
+    <translation>pole tekstowe</translation>
+  </message>
+  <message numerus="yes">
+    <location filename="../sources/qet.cpp" line="157"/>
+    <source>%n élément(s)</source>
+    <comment>part of a sentence listing the content of a diagram</comment>
+    <translation>
+      <numerusform>element</numerusform>
+      <numerusform>%n elementy</numerusform>
+      <numerusform>%n elementy</numerusform>
+    </translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../sources/qet.cpp" line="163"/>
+    <source>, </source>
+    <comment>separator between elements and conductors in a sentence listing the content of a diagram</comment>
+    <translation>, </translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../sources/qet.cpp" line="169"/>
+    <source> et </source>
+    <comment>separator between elements and conductors (or texts) in a sentence listing the content of a diagram</comment>
+    <translation> a </translation>
+  </message>
+  <message numerus="yes">
+    <location filename="../sources/qet.cpp" line="178"/>
+    <source>%n conducteur(s)</source>
+    <comment>part of a sentence listing the content of a diagram</comment>
+    <translation>
+      <numerusform>przewód</numerusform>
+      <numerusform>%n przewody</numerusform>
+      <numerusform>%n przewody</numerusform>
+    </translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../sources/qet.cpp" line="184"/>
+    <source> et </source>
+    <comment>separator between conductors and texts in a sentence listing the content of a diagram</comment>
+    <translation> a </translation>
+  </message>
+  <message numerus="yes">
+    <location filename="../sources/qet.cpp" line="193"/>
+    <source>%n champ(s) de texte</source>
+    <comment>part of a sentence listing the content of a diagram</comment>
+    <translation>
+      <numerusform>pole tekstowe</numerusform>
+      <numerusform>%n pola tekstowe</numerusform>
+      <numerusform>%n pola tekstowe</numerusform>
+    </translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../sources/terminal.cpp" line="63"/>
+    <source>Borne</source>
+    <comment>tooltip</comment>
+    <translation>Punkt pochwycenia</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../sources/editor/editorcommands.cpp" line="85"/>
+    <source>coller</source>
+    <translation>wklej</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../sources/editor/editorcommands.cpp" line="155"/>
+    <source>couper des parties</source>
+    <comment>undo caption</comment>
+    <translation>wytnij części</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../sources/editor/partrectangle.h" line="44"/>
+    <source>rectangle</source>
+    <comment>element part name</comment>
+    <translation>prostokąt</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../sources/exportdialog.cpp" line="633"/>
+    <source>Schéma sans titre</source>
+    <translation>Schemat bez nazwy</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../sources/exportdialog.cpp" line="635"/>
+    <source>schema</source>
+    <translation>schemat</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../sources/exportdialog.cpp" line="660"/>
+    <source>Conserver les proportions</source>
+    <translation>Zachowaj proporcje</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../sources/exportdialog.cpp" line="664"/>
+    <source>Réinitialiser les dimensions</source>
+    <translation>Skasuj rozmiar</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../sources/exportdialog.cpp" line="668"/>
+    <source>Aperçu</source>
+    <translation>Podgląd</translation>
+  </message>
+</context>
+<context>
+  <name>RecentFiles</name>
+  <message>
+    <location filename="../sources/recentfiles.cpp" line="162"/>
+    <source>&amp;Récemment ouvert(s)</source>
+    <translation>&amp;Ostatnio otwarty</translation>
+  </message>
+</context>
+<context>
+  <name>RectangleEditor</name>
+  <message>
+    <location filename="../sources/editor/rectangleeditor.cpp" line="46"/>
+    <source>Coin supérieur gauche : </source>
+    <translation>Lewy górny róg:</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../sources/editor/rectangleeditor.cpp" line="51"/>
+    <source>Dimensions : </source>
+    <translation>Rozmiar:</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../sources/editor/rectangleeditor.cpp" line="52"/>
+    <source>Largeur :</source>
+    <translation>Szerokość:</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../sources/editor/rectangleeditor.cpp" line="54"/>
+    <source>Hauteur :</source>
+    <translation>Wysokość:</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../sources/editor/rectangleeditor.cpp" line="111"/>
+    <source>abscisse</source>
+    <translation>odcięta</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../sources/editor/rectangleeditor.cpp" line="113"/>
+    <source>ordonnée</source>
+    <translation>rzędna</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../sources/editor/rectangleeditor.cpp" line="115"/>
+    <source>largeur</source>
+    <translation>szerokość</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../sources/editor/rectangleeditor.cpp" line="117"/>
+    <source>hauteur</source>
+    <translation>wysokość</translation>
+  </message>
+</context>
+<context>
+  <name>StyleEditor</name>
+  <message>
+    <location filename="../sources/editor/styleeditor.cpp" line="55"/>
+    <source>Antialiasing</source>
+    <translation>Antyaliasing</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../sources/editor/styleeditor.cpp" line="62"/>
+    <source>Trait :</source>
+    <translation>Linia:</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../sources/editor/styleeditor.cpp" line="65"/>
+    <source>Couleur : </source>
+    <translation>Kolor: </translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../sources/editor/styleeditor.cpp" line="72"/>
+    <source>Style : </source>
+    <translation>Styl: </translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../sources/editor/styleeditor.cpp" line="79"/>
+    <source>Épaisseur : </source>
+    <translation>Grubość: </translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../sources/editor/styleeditor.cpp" line="86"/>
+    <source>Remplissage :</source>
+    <translation>Wypełnienie:</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../sources/editor/styleeditor.cpp" line="33"/>
+    <source>Noir</source>
+    <comment>element part color</comment>
+    <translation>Czarna</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../sources/editor/styleeditor.cpp" line="34"/>
+    <source>Blanc</source>
+    <comment>element part color</comment>
+    <translation>Biała</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../sources/editor/styleeditor.cpp" line="38"/>
+    <source>Normal</source>
+    <comment>element part line style</comment>
+    <translation>Normalna</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../sources/editor/styleeditor.cpp" line="39"/>
+    <source>Pointillé</source>
+    <comment>element part line style</comment>
+    <translation>Przerywana</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../sources/editor/styleeditor.cpp" line="44"/>
+    <source>Nulle</source>
+    <comment>element part weight</comment>
+    <translation>Brak</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../sources/editor/styleeditor.cpp" line="45"/>
+    <source>Fine</source>
+    <comment>element part weight</comment>
+    <translation>Cienka</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../sources/editor/styleeditor.cpp" line="46"/>
+    <source>Normale</source>
+    <comment>element part weight</comment>
+    <translation>Normalna</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../sources/editor/styleeditor.cpp" line="50"/>
+    <source>Aucun</source>
+    <comment>element part filling</comment>
+    <translation>Brak</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../sources/editor/styleeditor.cpp" line="51"/>
+    <source>Noir</source>
+    <comment>element part filling</comment>
+    <translation>Czarna</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../sources/editor/styleeditor.cpp" line="52"/>
+    <source>Blanc</source>
+    <comment>element part filling</comment>
+    <translation>Biała</translation>
+  </message>
+</context>
+<context>
+  <name>TerminalEditor</name>
+  <message>
+    <location filename="../sources/editor/terminaleditor.cpp" line="39"/>
+    <source>Nord</source>
+    <translation>Północ</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../sources/editor/terminaleditor.cpp" line="40"/>
+    <source>Est</source>
+    <translation>Wschód</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../sources/editor/terminaleditor.cpp" line="41"/>
+    <source>Sud</source>
+    <translation>Południe</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../sources/editor/terminaleditor.cpp" line="42"/>
+    <source>Ouest</source>
+    <translation>Zachód</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../sources/editor/terminaleditor.cpp" line="45"/>
+    <source>Position : </source>
+    <translation>Pozycja:</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../sources/editor/terminaleditor.cpp" line="48"/>
+    <source>x : </source>
+    <translation>x: </translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../sources/editor/terminaleditor.cpp" line="50"/>
+    <source>y : </source>
+    <translation>y: </translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../sources/editor/terminaleditor.cpp" line="55"/>
+    <source>Orientation : </source>
+    <translation>Orientacja: </translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../sources/editor/terminaleditor.cpp" line="114"/>
+    <source>abscisse</source>
+    <translation>odcięta</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../sources/editor/terminaleditor.cpp" line="116"/>
+    <source>ordonnée</source>
+    <translation>rzędna</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../sources/editor/terminaleditor.cpp" line="118"/>
+    <source>orientation</source>
+    <translation>orientacja</translation>
+  </message>
+</context>
+<context>
+  <name>TextEditor</name>
+  <message>
+    <location filename="../sources/editor/texteditor.cpp" line="41"/>
+    <source>Position : </source>
+    <translation>Pozycja:</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../sources/editor/texteditor.cpp" line="44"/>
+    <source>x : </source>
+    <translation>x: </translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../sources/editor/texteditor.cpp" line="46"/>
+    <source>y : </source>
+    <translation>y: </translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../sources/editor/texteditor.cpp" line="51"/>
+    <source>Taille : </source>
+    <translation>Rozmiar: </translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../sources/editor/texteditor.cpp" line="56"/>
+    <source>Texte : </source>
+    <translation>Tekst: </translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../sources/editor/texteditor.cpp" line="111"/>
+    <source>abscisse</source>
+    <translation>odcięta</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../sources/editor/texteditor.cpp" line="113"/>
+    <source>ordonnée</source>
+    <translation>rzędna</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../sources/editor/texteditor.cpp" line="117"/>
+    <source>taille</source>
+    <translation>rozmiar</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../sources/editor/parttext.cpp" line="126"/>
+    <location filename="../sources/editor/texteditor.cpp" line="115"/>
+    <source>contenu</source>
+    <translation>zawartość</translation>
+  </message>
+</context>
+<context>
+  <name>TextFieldEditor</name>
+  <message>
+    <location filename="../sources/editor/textfieldeditor.cpp" line="36"/>
+    <source>Maintenir horizontal malgré
+ les rotations de l&apos;élément</source>
+    <translation>Utrzymywanie poziomo pomimo
+ obrotu elementu</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../sources/editor/textfieldeditor.cpp" line="43"/>
+    <source>Position : </source>
+    <translation>Pozycja:</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../sources/editor/textfieldeditor.cpp" line="46"/>
+    <source>x : </source>
+    <translation>x: </translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../sources/editor/textfieldeditor.cpp" line="48"/>
+    <source>y : </source>
+    <translation>y: </translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../sources/editor/textfieldeditor.cpp" line="53"/>
+    <source>Taille : </source>
+    <translation>Rozmiar: </translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../sources/editor/textfieldeditor.cpp" line="58"/>
+    <source>Texte par défaut : </source>
+    <translation>Domyślny tekst: </translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../sources/editor/textfieldeditor.cpp" line="116"/>
+    <source>abscisse</source>
+    <translation>odcięta</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../sources/editor/textfieldeditor.cpp" line="118"/>
+    <source>ordonnée</source>
+    <translation>rzędna</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../sources/editor/textfieldeditor.cpp" line="122"/>
+    <source>taille</source>
+    <translation>rozmiar</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../sources/editor/textfieldeditor.cpp" line="124"/>
+    <source>propriété</source>
+    <translation>właściwość</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../sources/editor/parttextfield.cpp" line="145"/>
+    <location filename="../sources/editor/textfieldeditor.cpp" line="120"/>
+    <source>contenu</source>
+    <translation>zawartość</translation>
+  </message>
+</context>
+</TS>

Added: trunk/lang/qt_pl.qm
===================================================================
(Binary files differ)


Property changes on: trunk/lang/qt_pl.qm
___________________________________________________________________
Added: svn:mime-type
  + application/octet-stream

Added: trunk/lang/qt_pl.ts
===================================================================
--- trunk/lang/qt_pl.ts	            (rev 0)
+++ trunk/lang/qt_pl.ts	2010-03-21 15:11:54 UTC (rev 900)
@@ -0,0 +1,10520 @@
+<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
+<!DOCTYPE TS>
+<TS version="2.0" language="pl">
+<context>
+  <name>CloseButton</name>
+  <message>
+    <location filename="../src/gui/widgets/qtabbar.cpp" line="+2264"/>
+    <source>Close Tab</source>
+    <translation>Zamknij kartę</translation>
+  </message>
+</context>
+<context>
+  <name>FakeReply</name>
+  <message>
+    <location filename="../src/3rdparty/webkit/WebKit/qt/tests/qwebframe/tst_qwebframe.cpp" line="+2199"/>
+    <source>Fake error !</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+3"/>
+    <source>Invalid URL</source>
+    <translation>Niepoprawny URL</translation>
+  </message>
+</context>
+<context>
+  <name>Phonon::</name>
+  <message>
+    <location filename="../src/3rdparty/phonon/phonon/phononnamespace.cpp" line="+55"/>
+    <source>Notifications</source>
+    <translation>Powiadomienia</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+2"/>
+    <source>Music</source>
+    <translation>Muzyka</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+2"/>
+    <source>Video</source>
+    <translation>Wideo</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+2"/>
+    <source>Communication</source>
+    <translation>Komunikacja</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+2"/>
+    <source>Games</source>
+    <translation>Gry</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+2"/>
+    <source>Accessibility</source>
+    <translation>Dostępność</translation>
+  </message>
+</context>
+<context>
+  <name>Phonon::AudioOutput</name>
+  <message>
+    <location filename="../src/3rdparty/phonon/phonon/audiooutput.cpp" line="+385"/>
+    <source>&lt;html&gt;The audio playback device &lt;b&gt;%1&lt;/b&gt; does not work.&lt;br/&gt;Falling back to &lt;b&gt;%2&lt;/b&gt;.&lt;/html&gt;</source>
+    <translation>&lt;html&gt;Urządzenie dźwiękowe &lt;b&gt;%1&lt;/b&gt; nie działa.&lt;br/&gt;Przywracanie do &lt;b&gt;%2&lt;/b&gt;.&lt;/html&gt;</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+13"/>
+    <source>&lt;html&gt;Switching to the audio playback device &lt;b&gt;%1&lt;/b&gt;&lt;br/&gt;which just became available and has higher preference.&lt;/html&gt;</source>
+    <translation>&lt;html&gt;Przełączanie na urządzenie dźwiękowe &lt;b&gt;%1&lt;/b&gt;&lt;br/&gt;które właśnie stało się dostępne i ma wyższy priorytet.&lt;/html&gt;</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+3"/>
+    <source>Revert back to device &apos;%1&apos;</source>
+    <translation>Przywróć do urządzenia &apos;%1&apos;</translation>
+  </message>
+</context>
+<context>
+  <name>Phonon::Gstreamer::Backend</name>
+  <message>
+    <location filename="../src/3rdparty/phonon/gstreamer/backend.cpp" line="+182"/>
+    <source>Warning: You do not seem to have the package gstreamer0.10-plugins-good installed.
+     Some video features have been disabled.</source>
+    <translation>Ostrzeżenie: Wygląda na to, że pakiet gstreamer0.10-plugins-good nie jest zainstalowany w tym systemie.
+Niektóre możliwości wideo zostały wyłączone.</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+5"/>
+    <source>Warning: You do not seem to have the base GStreamer plugins installed.
+     All audio and video support has been disabled</source>
+    <translation>Ostrzeżenie: Wygląda na to, że podstawowe wtyczki GStreamer nie są zainstalowane w tym systemie.
+Obsługa dźwięku i wideo została wyłączona</translation>
+  </message>
+</context>
+<context>
+  <name>Phonon::Gstreamer::MediaObject</name>
+  <message>
+    <location filename="../src/3rdparty/phonon/gstreamer/mediaobject.cpp" line="+90"/>
+    <source>Cannot start playback. 
+
+Check your GStreamer installation and make sure you 
+have libgstreamer-plugins-base installed.</source>
+    <translation>Nie można rozpocząć odtwarzania.
+
+Sprawdź instalację Gstreamer i upewnij się że
+zainstalowałeś libgstreamer-plugins-base.</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+113"/>
+    <source>A required codec is missing. You need to install the following codec(s) to play this content: %0</source>
+    <translation>Brak wymaganego kodeka. Aby odtworzyć zawartość musisz zainstalować poniższy kodek: %0</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+702"/>
+    <location line="+8"/>
+    <location line="+15"/>
+    <location line="+26"/>
+    <location line="+6"/>
+    <location line="+19"/>
+    <location line="+339"/>
+    <location line="+24"/>
+    <source>Could not open media source.</source>
+    <translation>Nie można otworzyć źródła mediów.</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="-424"/>
+    <source>Invalid source type.</source>
+    <translation>Niepoprawny typ źródła.</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+398"/>
+    <source>Could not locate media source.</source>
+    <translation>Nie można znaleźć źródła mediów.</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+10"/>
+    <source>Could not open audio device. The device is already in use.</source>
+    <translation>Nie można otworzyć urządzenia dźwiękowego. Urządzenie jest już używane.</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+13"/>
+    <source>Could not decode media source.</source>
+    <translation>Nie można zdekodować źródła mediów.</translation>
+  </message>
+</context>
+<context>
+  <name>Phonon::MMF</name>
+  <message>
+    <location filename="../src/3rdparty/phonon/mmf/audiooutput.cpp" line="+98"/>
+    <source>Audio Output</source>
+    <translation>Wyjście dźwięku</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+1"/>
+    <source>The audio output device</source>
+    <translation>Wyjściowe urządzenie dźwiękowe</translation>
+  </message>
+</context>
+<context>
+  <name>Phonon::MMF::AudioEqualizer</name>
+  <message>
+    <location filename="../src/3rdparty/phonon/mmf/audioequalizer.cpp" line="+75"/>
+    <source>Frequency band, %1 Hz</source>
+    <translation>Częstotliwość środkowa, %1 Hz</translation>
+  </message>
+</context>
+<context>
+  <name>Phonon::MMF::EffectFactory</name>
+  <message>
+    <location filename="../src/3rdparty/phonon/mmf/effectfactory.cpp" line="+65"/>
+    <source>Audio Equalizer</source>
+    <translation>Korektor graficzny</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+2"/>
+    <source>Bass Boost</source>
+    <translation>Wzmocnienie basów</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+2"/>
+    <source>Distance Attenuation</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+2"/>
+    <location line="+2"/>
+    <source>Environmental Reverb</source>
+    <translation>Pogłos środowiskowy</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+2"/>
+    <source>Loudness</source>
+    <translation>Głośność</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+2"/>
+    <source>Source Orientation</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+2"/>
+    <source>Stereo Widening</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+</context>
+<context>
+  <name>Phonon::MMF::MediaObject</name>
+  <message>
+    <location filename="../src/3rdparty/phonon/mmf/mediaobject.cpp" line="+291"/>
+    <source>Media type could not be determined</source>
+    <translation>Nie można określić typu mediów</translation>
+  </message>
+</context>
+<context>
+  <name>Phonon::VolumeSlider</name>
+  <message>
+    <location filename="../src/3rdparty/phonon/phonon/volumeslider.cpp" line="+42"/>
+    <location line="+18"/>
+    <location line="+129"/>
+    <location line="+15"/>
+    <source>Volume: %1%</source>
+    <translation>Głośność: %1%</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="-159"/>
+    <location line="+18"/>
+    <location line="+54"/>
+    <source>Use this slider to adjust the volume. The leftmost position is 0%, the rightmost is %1%</source>
+    <translation>Użyj tego suwaka aby zmienić głośność. Skrajnie lewa pozycja to 0%, skrajnie prawa to %1%</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+67"/>
+    <source>Muted</source>
+    <translation>Wyciszony</translation>
+  </message>
+</context>
+<context>
+  <name>Q3Accel</name>
+  <message>
+    <location filename="../src/qt3support/other/q3accel.cpp" line="+481"/>
+    <source>%1, %2 not defined</source>
+    <translation>%1, %2 nie określone</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+36"/>
+    <source>Ambiguous %1 not handled</source>
+    <translation>Niejednoznaczne %1, nie obsłużone</translation>
+  </message>
+</context>
+<context>
+  <name>Q3DataTable</name>
+  <message>
+    <location filename="../src/qt3support/sql/q3datatable.cpp" line="+793"/>
+    <source>Delete</source>
+    <translation>Skasuj</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="-507"/>
+    <source>False</source>
+    <translation>Fałsz</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+505"/>
+    <source>Insert</source>
+    <translation>Wstaw</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="-506"/>
+    <source>True</source>
+    <translation>Prawda</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+507"/>
+    <source>Update</source>
+    <translation>Uaktualnij</translation>
+  </message>
+</context>
+<context>
+  <name>Q3FileDialog</name>
+  <message>
+    <location filename="../src/qt3support/dialogs/q3filedialog.cpp" line="+4493"/>
+    <source>%1
+File not found.
+Check path and filename.</source>
+    <translation>%1
+Plik nie znaleziony.
+Sprawdź ścieżkę i nazwę pliku.</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="-298"/>
+    <source>&lt;qt&gt;Are you sure you wish to delete %1 &quot;%2&quot;?&lt;/qt&gt;</source>
+    <translation>&lt;qt&gt;Na pewno chcesz skasować %1 &quot;%2&quot;?&lt;/qt&gt;</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="-1924"/>
+    <location line="+49"/>
+    <location line="+2149"/>
+    <location filename="../src/qt3support/dialogs/q3filedialog_mac.cpp" line="+133"/>
+    <source>All Files (*)</source>
+    <translation>Wszystkie pliki (*)</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="-2080"/>
+    <source>Attributes</source>
+    <translation>Atrybuty</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+84"/>
+    <source>Back</source>
+    <translation>Powrót</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="-1624"/>
+    <location line="+1579"/>
+    <source>Cancel</source>
+    <translation>Anuluj</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="-1601"/>
+    <source>Copy or Move a File</source>
+    <translation>Skopiuj lub przenieś plik</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+1662"/>
+    <source>Create New Folder</source>
+    <translation>Utwórz nowy katalog</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="-101"/>
+    <source>Date</source>
+    <translation>Data</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+1720"/>
+    <source>&amp;Delete</source>
+    <translation>&amp;Skasuj</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+86"/>
+    <source>Delete %1</source>
+    <translation>Skasuj %1</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="-1679"/>
+    <source>Detail View</source>
+    <translation>Szczegóły</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+125"/>
+    <source>Dir</source>
+    <translation>Katalog</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+1706"/>
+    <location line="+108"/>
+    <source>Directories</source>
+    <translation>Katalogi</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="-2"/>
+    <source>Directory:</source>
+    <translation>Katalog:</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+40"/>
+    <location line="+1009"/>
+    <source>Error</source>
+    <translation>Błąd</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="-2862"/>
+    <source>File</source>
+    <translation>Plik</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="-174"/>
+    <location line="+1977"/>
+    <location line="+16"/>
+    <source>File &amp;name:</source>
+    <translation>Nazwa &amp;pliku:</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="-1992"/>
+    <source>File &amp;type:</source>
+    <translation>&amp;Rodzaj pliku:</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+1875"/>
+    <source>Find Directory</source>
+    <translation>Znajdź katalog</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="-1707"/>
+    <source>Inaccessible</source>
+    <translation>Niedostępny</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="-127"/>
+    <source>List View</source>
+    <translation>Lista</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="-43"/>
+    <source>Look &amp;in:</source>
+    <translation>Sprawdź &amp;w:</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="-80"/>
+    <source>Name</source>
+    <translation>Nazwa</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+1854"/>
+    <source>New Folder</source>
+    <translation>Nowy katalog</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+5"/>
+    <source>New Folder %1</source>
+    <translation>Nowy katalog %1</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="-10"/>
+    <source>New Folder 1</source>
+    <translation>Nowy katalog 1</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="-36"/>
+    <source>&amp;No</source>
+    <translation>&amp;Nie</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="-1773"/>
+    <location line="+2027"/>
+    <source>&amp;OK</source>
+    <translation>&amp;OK</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="-1971"/>
+    <source>One directory up</source>
+    <translation>Katalog wyżej</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+1617"/>
+    <location line="+5"/>
+    <location line="+355"/>
+    <source>&amp;Open</source>
+    <translation>&amp;Otwórz</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="-1112"/>
+    <location line="+1999"/>
+    <location filename="../src/qt3support/dialogs/q3filedialog_win.cpp" line="+209"/>
+    <source>Open</source>
+    <translation>Otwórz</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="-2801"/>
+    <source>Preview File Contents</source>
+    <translation>Podgląd zawartości pliku</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="-19"/>
+    <source>Preview File Info</source>
+    <translation>Podgląd informacji o pliku</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="-1689"/>
+    <source>Read: %1</source>
+    <translation>Czytaj: %1</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+1797"/>
+    <source>Read-only</source>
+    <translation>Tylko do odczytu</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="-1"/>
+    <source>Read-write</source>
+    <translation>Do zapisu i odczytu</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+1497"/>
+    <source>R&amp;eload</source>
+    <translation>&amp;Odśwież</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="-21"/>
+    <source>&amp;Rename</source>
+    <translation>&amp;Zmień nazwę</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="-7"/>
+    <location line="+341"/>
+    <source>&amp;Save</source>
+    <translation>&amp;Zachowaj</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="-986"/>
+    <location filename="../src/qt3support/dialogs/q3filedialog_win.cpp" line="+71"/>
+    <source>Save As</source>
+    <translation>Zachowaj jako</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+701"/>
+    <source>Show &amp;hidden files</source>
+    <translation>Pokaż &amp;ukryte pliki</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="-1771"/>
+    <source>Size</source>
+    <translation>Rozmiar</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+1767"/>
+    <source>Sort</source>
+    <translation>Sortuj</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="-17"/>
+    <source>Sort by &amp;Date</source>
+    <translation>Sortuj po &amp;dacie</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="-3"/>
+    <source>Sort by &amp;Name</source>
+    <translation>Sortuj &amp;po nazwie</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+2"/>
+    <source>Sort by &amp;Size</source>
+    <translation>Sortuj po &amp;rozmiarze</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="-1493"/>
+    <source>Special</source>
+    <translation>Specjalny </translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="-4"/>
+    <source>Symlink to Directory</source>
+    <translation>Dowiązanie symboliczne do katalogu</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="-1"/>
+    <source>Symlink to File</source>
+    <translation>Dowiązanie symboliczne do pliku</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+2"/>
+    <source>Symlink to Special</source>
+    <translation>Specjalny dowiązanie symboliczne</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+1551"/>
+    <source>the directory</source>
+    <translation>katalog</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="-2"/>
+    <source>the file</source>
+    <translation>plik</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+4"/>
+    <source>the symlink</source>
+    <translation>dowiązanie symboliczne</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="-1804"/>
+    <source>Type</source>
+    <translation>Rodzaj</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+1750"/>
+    <source>&amp;Unsorted</source>
+    <translation>&amp;Bez sortowania</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="-3296"/>
+    <location line="+30"/>
+    <source>Write: %1</source>
+    <translation>Pisz: %1</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+1762"/>
+    <source>Write-only</source>
+    <translation>Tylko do zapisu</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+1564"/>
+    <source>&amp;Yes</source>
+    <translation>&amp;Tak</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../src/qt3support/dialogs/q3filedialog_win.cpp" line="-191"/>
+    <source>All Files (*.*)</source>
+    <translation>Wszystkie pliki (*.*)</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+264"/>
+    <source>Open </source>
+    <translation>Otwórz </translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+107"/>
+    <source>Select a Directory</source>
+    <translation>Wybierz katalog</translation>
+  </message>
+</context>
+<context>
+  <name>Q3LocalFs</name>
+  <message>
+    <location filename="../src/qt3support/network/q3localfs.cpp" line="+185"/>
+    <source>Could not create directory
+%1</source>
+    <translation>Nie można utworzyć katalogu
+%1</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+86"/>
+    <source>Could not open
+%1</source>
+    <translation>Nie można otworzyć
+%1</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="-141"/>
+    <location line="+10"/>
+    <source>Could not read directory
+%1</source>
+    <translation>Nie można czytać katalogu
+%1</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+79"/>
+    <source>Could not remove file or directory
+%1</source>
+    <translation>Nie można usunąć pliku lub katalogu
+%1</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+27"/>
+    <source>Could not rename
+%1
+to
+%2</source>
+    <translation>Nie można zmienić nazwy
+%1
+na
+%2</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+93"/>
+    <source>Could not write
+%1</source>
+    <translation>Nie można zapisać
+%1</translation>
+  </message>
+</context>
+<context>
+  <name>Q3MainWindow</name>
+  <message>
+    <location filename="../src/qt3support/widgets/q3mainwindow.cpp" line="+2053"/>
+    <source>Customize...</source>
+    <translation>Ustawienia użytkownika...</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="-2"/>
+    <source>Line up</source>
+    <translation>Wyrównaj położenie</translation>
+  </message>
+</context>
+<context>
+  <name>Q3NetworkProtocol</name>
+  <message>
+    <location filename="../src/qt3support/network/q3networkprotocol.cpp" line="+854"/>
+    <source>Operation stopped by the user</source>
+    <translation>Operacja zatrzymana przez użytkownika</translation>
+  </message>
+</context>
+<context>
+  <name>Q3ProgressDialog</name>
+  <message>
+    <location filename="../src/qt3support/dialogs/q3progressdialog.cpp" line="+224"/>
+    <location line="+61"/>
+    <source>Cancel</source>
+    <translation>Anuluj</translation>
+  </message>
+</context>
+<context>
+  <name>Q3TabDialog</name>
+  <message>
+    <location filename="../src/qt3support/dialogs/q3tabdialog.cpp" line="+648"/>
+    <source>Apply</source>
+    <translation>Zatwierdź</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+138"/>
+    <source>Cancel</source>
+    <translation>Anuluj</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="-50"/>
+    <source>Defaults</source>
+    <translation>Domyślne</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="-45"/>
+    <source>Help</source>
+    <translation>Pomoc</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="-501"/>
+    <location line="+824"/>
+    <source>OK</source>
+    <translation>OK</translation>
+  </message>
+</context>
+<context>
+  <name>Q3TextEdit</name>
+  <message>
+    <location filename="../src/qt3support/text/q3textedit.cpp" line="+5441"/>
+    <source>Clear</source>
+    <translation>Wyczyść</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="-5"/>
+    <source>&amp;Copy</source>
+    <translation>S&amp;kopiuj</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="-1"/>
+    <source>Cu&amp;t</source>
+    <translation>W&amp;ytnij</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+3"/>
+    <source>&amp;Paste</source>
+    <translation>&amp;Wklej</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="-8"/>
+    <source>&amp;Redo</source>
+    <translation>&amp;Przywróć</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+15"/>
+    <location line="+2"/>
+    <source>Select All</source>
+    <translation>Zaznacz wszystko</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="-18"/>
+    <source>&amp;Undo</source>
+    <translation>&amp;Cofnij</translation>
+  </message>
+</context>
+<context>
+  <name>Q3TitleBar</name>
+  <message>
+    <location filename="../src/plugins/accessible/compat/q3complexwidgets.cpp" line="+256"/>
+    <source>Close</source>
+    <translation>Zamknij okno</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+28"/>
+    <source>Closes the window</source>
+    <translation>Zamyka okno</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="-10"/>
+    <source>Contains commands to manipulate the window</source>
+    <translation>Zawiera polecenia zarządzające oknem</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+12"/>
+    <source>Displays the name of the window and contains controls to manipulate it</source>
+    <translation>Wyświetla nazwę okna i zawiera elementy do zarządzania nim</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="-4"/>
+    <source>Makes the window full screen</source>
+    <translation>Powiększa maksymalnie okno</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="-28"/>
+    <source>Maximize</source>
+    <translation>Zmaksymalizuj</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="-4"/>
+    <source>Minimize</source>
+    <translation>Zminimalizuj</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+27"/>
+    <source>Puts a minimized window back to normal</source>
+    <translation>Przywraca normalny rozmiar uprzednio zminimalizowanego okna</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+1"/>
+    <source>Moves the window out of the way</source>
+    <translation>Przenosi okno w inne położenie</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+3"/>
+    <source>Puts a maximized window back to normal</source>
+    <translation>Przywraca normalny rozmiar uprzednio zmaksymalizowanego okna</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="-28"/>
+    <source>Restore down</source>
+    <translation>Przywróć pod spód</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="-4"/>
+    <source>Restore up</source>
+    <translation>Przywróć na wierzch</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="-3"/>
+    <source>System</source>
+    <translation>System</translation>
+  </message>
+</context>
+<context>
+  <name>Q3ToolBar</name>
+  <message>
+    <location filename="../src/qt3support/widgets/q3toolbar.cpp" line="+692"/>
+    <source>More...</source>
+    <translation>Więcej...</translation>
+  </message>
+</context>
+<context>
+  <name>Q3UrlOperator</name>
+  <message>
+    <location filename="../src/qt3support/network/q3urloperator.cpp" line="+889"/>
+    <location line="+1"/>
+    <source>(unknown)</source>
+    <translation>(nieznany)</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="-242"/>
+    <location line="+4"/>
+    <source>The protocol `%1&apos; does not support copying or moving files or directories</source>
+    <translation>Protokół &apos;%1&apos; nie obsługuje kopiowania lub przenoszenia plików lub katalogów</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="-259"/>
+    <source>The protocol `%1&apos; does not support creating new directories</source>
+    <translation>Protokół &apos;%1&apos; nie obsługuje tworzenia nowych katalogów</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+9"/>
+    <source>The protocol `%1&apos; does not support getting files</source>
+    <translation>Protokół &apos;%1&apos; nie obsługuje pobierania plików</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="-12"/>
+    <source>The protocol `%1&apos; does not support listing directories</source>
+    <translation>Protokół &apos;%1&apos; nie obsługuje pokazywania katalogów</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+15"/>
+    <source>The protocol `%1&apos; does not support putting files</source>
+    <translation>Protokół &apos;%1&apos; nie obsługuje wysyłania plików</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="-9"/>
+    <source>The protocol `%1&apos; does not support removing files or directories</source>
+    <translation>Protokół &apos;%1&apos; nie obsługuje usuwania plików lub katalogów</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+3"/>
+    <source>The protocol `%1&apos; does not support renaming files or directories</source>
+    <translation>Protokół &apos;%1&apos; nie obsługuje zmiany nazwy plików lub katalogów</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="-13"/>
+    <location line="+260"/>
+    <location line="+4"/>
+    <source>The protocol `%1&apos; is not supported</source>
+    <translation>Protokół &apos;%1&apos; nie jest obsługiwany</translation>
+  </message>
+</context>
+<context>
+  <name>Q3Wizard</name>
+  <message>
+    <location filename="../src/qt3support/dialogs/q3wizard.cpp" line="+178"/>
+    <source>&lt; &amp;Back</source>
+    <translation>&lt; &amp;Wstecz</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="-1"/>
+    <source>&amp;Cancel</source>
+    <translation>&amp;Anuluj</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+3"/>
+    <source>&amp;Finish</source>
+    <translation>&amp;Zakończ</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+1"/>
+    <source>&amp;Help</source>
+    <translation>&amp;Pomoc</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="-2"/>
+    <source>&amp;Next &gt;</source>
+    <translation>&amp;Dalej &gt;</translation>
+  </message>
+</context>
+<context>
+  <name>QAbstractSocket</name>
+  <message>
+    <location filename="../src/network/socket/qabstractsocket.cpp" line="+949"/>
+    <location filename="../src/network/socket/qhttpsocketengine.cpp" line="+646"/>
+    <location filename="../src/network/socket/qsocks5socketengine.cpp" line="+691"/>
+    <source>Connection refused</source>
+    <translation>Połączenie odrzucone</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="-50"/>
+    <location filename="../src/network/socket/qhttpsocketengine.cpp" line="-3"/>
+    <location filename="../src/network/socket/qsocks5socketengine.cpp" line="-30"/>
+    <location line="+26"/>
+    <source>Host not found</source>
+    <translation>Host nie znaleziony</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+192"/>
+    <source>Connection timed out</source>
+    <translation>Przekroczony czas połączenia</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="-555"/>
+    <location line="+805"/>
+    <location line="+208"/>
+    <source>Operation on socket is not supported</source>
+    <translation>Operacja na gnieździe nieobsługiwana</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+580"/>
+    <source>Socket is not connected</source>
+    <translation>Gniazdo nie jest podłączone</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="-380"/>
+    <source>Socket operation timed out</source>
+    <translation>Przekroczony czas operacji gniazda</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../src/network/socket/qsocks5socketengine.cpp" line="-4"/>
+    <source>Network unreachable</source>
+    <translation>Sieć niedostępna</translation>
+  </message>
+</context>
+<context>
+  <name>QAbstractSpinBox</name>
+  <message>
+    <location filename="../src/gui/widgets/qabstractspinbox.cpp" line="+1219"/>
+    <source>Step &amp;down</source>
+    <translation>Krok w &amp;dół</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="-2"/>
+    <source>&amp;Step up</source>
+    <translation>Krok do &amp;góry</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="-6"/>
+    <source>&amp;Select All</source>
+    <translation>&amp;Zaznacz wszystko</translation>
+  </message>
+</context>
+<context>
+  <name>QAccessibleButton</name>
+  <message>
+    <location filename="../src/plugins/accessible/widgets/simplewidgets.cpp" line="+250"/>
+    <source>Press</source>
+    <translation>Wciśnij</translation>
+  </message>
+</context>
+<context>
+  <name>QApplication</name>
+  <message>
+    <location filename="../src/gui/accessible/qaccessibleobject.cpp" line="+376"/>
+    <source>Activate</source>
+    <translation>Uaktywnij</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+2"/>
+    <source>Activates the program&apos;s main window</source>
+    <translation>Uaktywnia główne okno programu</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../src/gui/dialogs/qmessagebox.h" line="+354"/>
+    <source>Executable &apos;%1&apos; requires Qt %2, found Qt %3.</source>
+    <translation>Program &apos;%1&apos; wymaga do uruchomienia Qt %2, znaleziono Qt %3.</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+2"/>
+    <source>Incompatible Qt Library Error</source>
+    <translation>Niekompatybilność biblioteki Qt</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../src/gui/kernel/qapplication.cpp" line="+2280"/>
+    <source>QT_LAYOUT_DIRECTION</source>
+    <comment>Translate this string to the string &apos;LTR&apos; in left-to-right languages or to &apos;RTL&apos; in right-to-left languages (such as Hebrew and Arabic) to get proper widget layout.</comment>
+    <translation>LTR</translation>
+  </message>
+</context>
+<context>
+  <name>QAxSelect</name>
+  <message>
+    <location filename="../src/activeqt/container/qaxselect.ui"/>
+    <source>Select ActiveX Control</source>
+    <translation>Wybierz kontrolkę ActiveX</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location/>
+    <source>OK</source>
+    <translation>OK</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location/>
+    <source>&amp;Cancel</source>
+    <translation>&amp;Anuluj</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location/>
+    <source>COM &amp;Object:</source>
+    <translation>&amp;Obiekt COM:</translation>
+  </message>
+</context>
+<context>
+  <name>QCheckBox</name>
+  <message>
+    <location filename="../src/plugins/accessible/widgets/simplewidgets.cpp" line="-133"/>
+    <source>Check</source>
+    <translation>Zaznacz</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+1"/>
+    <source>Toggle</source>
+    <translation>Przełącz</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="-4"/>
+    <source>Uncheck</source>
+    <translation>Odznacz</translation>
+  </message>
+</context>
+<context>
+  <name>QColorDialog</name>
+  <message>
+    <location filename="../src/gui/dialogs/qcolordialog.cpp" line="+1638"/>
+    <source>&amp;Add to Custom Colors</source>
+    <translation>&amp;Dodaj do własnych kolorów</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="-283"/>
+    <source>A&amp;lpha channel:</source>
+    <translation>Kanał &amp;alfa:</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+101"/>
+    <source>Select Color</source>
+    <translation>Wybierz kolor</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+180"/>
+    <source>&amp;Basic colors</source>
+    <translation>&amp;Kolory podstawowe</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="-282"/>
+    <source>Bl&amp;ue:</source>
+    <translation>Błęki&amp;t:</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+283"/>
+    <source>&amp;Custom colors</source>
+    <translation>Wła&amp;sne kolory</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="-284"/>
+    <source>&amp;Green:</source>
+    <translation>&amp;Zieleń:</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="-4"/>
+    <source>Hu&amp;e:</source>
+    <translation>&amp;Barwa:</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+3"/>
+    <source>&amp;Red:</source>
+    <translation>&amp;Czerwień:</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="-2"/>
+    <source>&amp;Sat:</source>
+    <translation>&amp;Nasycenie:</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+1"/>
+    <source>&amp;Val:</source>
+    <translation>&amp;Wartość:</translation>
+  </message>
+</context>
+<context>
+  <name>QComboBox</name>
+  <message>
+    <location filename="../src/plugins/accessible/widgets/complexwidgets.cpp" line="+1771"/>
+    <location line="+65"/>
+    <source>Open</source>
+    <translation>Otwórz</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../src/gui/itemviews/qitemeditorfactory.cpp" line="+556"/>
+    <source>False</source>
+    <translation>Fałsz</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+1"/>
+    <source>True</source>
+    <translation>Prawda</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../src/plugins/accessible/widgets/complexwidgets.cpp" line="+0"/>
+    <source>Close</source>
+    <translation>Zamknij</translation>
+  </message>
+</context>
+<context>
+  <name>QCoreApplication</name>
+  <message>
+    <location filename="../src/corelib/kernel/qsystemsemaphore_symbian.cpp" line="+65"/>
+    <source>%1: already exists</source>
+    <comment>QSystemSemaphore</comment>
+    <translation>%1: już istnieje</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+4"/>
+    <source>%1: does not exist</source>
+    <comment>QSystemSemaphore</comment>
+    <translation>%1: nie istnieje</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+5"/>
+    <source>%1: out of resources</source>
+    <comment>QSystemSemaphore</comment>
+    <translation>%1: zasoby wyczerpane</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+4"/>
+    <source>%1: unknown error %2</source>
+    <comment>QSystemSemaphore</comment>
+    <translation>%1: nieznany błąd %2</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../src/corelib/kernel/qsystemsemaphore_unix.cpp" line="+119"/>
+    <source>%1: key is empty</source>
+    <comment>QSystemSemaphore</comment>
+    <translation>%1: klucz jest pusty</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+12"/>
+    <source>%1: unable to make key</source>
+    <comment>QSystemSemaphore</comment>
+    <translation>%1: nie można utworzyć klucza</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+9"/>
+    <source>%1: ftok failed</source>
+    <comment>QSystemSemaphore</comment>
+    <translation>%1: wystąpił błąd w funkcji ftok()</translation>
+  </message>
+</context>
+<context>
+  <name>QDB2Driver</name>
+  <message>
+    <location filename="../src/sql/drivers/db2/qsql_db2.cpp" line="+1253"/>
+    <source>Unable to connect</source>
+    <translation>Nie można nawiązać połączenia</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+298"/>
+    <source>Unable to commit transaction</source>
+    <translation>Nie można dokonać transakcji</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+17"/>
+    <source>Unable to rollback transaction</source>
+    <translation>Nie można wycofać transakcji</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+15"/>
+    <source>Unable to set autocommit</source>
+    <translation>Nie można ustawić trybu automatycznego dokonywania transakcji</translation>
+  </message>
+</context>
+<context>
+  <name>QDB2Result</name>
+  <message>
+    <location line="-1030"/>
+    <location line="+240"/>
+    <source>Unable to execute statement</source>
+    <translation>Nie można wykonać polecenia</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="-203"/>
+    <source>Unable to prepare statement</source>
+    <translation>Nie można przygotować polecenia</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+193"/>
+    <source>Unable to bind variable</source>
+    <translation>Nie można powiązać zmiennej</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+89"/>
+    <source>Unable to fetch record %1</source>
+    <translation>Nie można pobrać rekordu %1</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+19"/>
+    <source>Unable to fetch next</source>
+    <translation>Nie można pobrać kolejnego wiersza danych</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+21"/>
+    <source>Unable to fetch first</source>
+    <translation>Nie można pobrać pierwszego wiersza danych</translation>
+  </message>
+</context>
+<context>
+  <name>QDateTimeEdit</name>
+  <message>
+    <location filename="../src/gui/widgets/qdatetimeedit.cpp" line="+2287"/>
+    <source>am</source>
+    <translation>am</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+0"/>
+    <source>AM</source>
+    <translation>AM</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+2"/>
+    <source>pm</source>
+    <translation>pm</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+0"/>
+    <source>PM</source>
+    <translation>PM</translation>
+  </message>
+</context>
+<context>
+  <name>QDial</name>
+  <message>
+    <location filename="../src/plugins/accessible/widgets/rangecontrols.cpp" line="+951"/>
+    <source>QDial</source>
+    <translation>QDial</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+2"/>
+    <source>SpeedoMeter</source>
+    <translation>Miernik prędkości</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+2"/>
+    <source>SliderHandle</source>
+    <translation>Uchwyt suwaka</translation>
+  </message>
+</context>
+<context>
+  <name>QDialog</name>
+  <message>
+    <location filename="../src/gui/dialogs/qdialog.cpp" line="+636"/>
+    <source>What&apos;s This?</source>
+    <translation>Co to jest?</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="-135"/>
+    <source>Done</source>
+    <translation>Wykonano</translation>
+  </message>
+</context>
+<context>
+  <name>QDialogButtonBox</name>
+  <message>
+    <location filename="../src/gui/widgets/qdialogbuttonbox.cpp" line="+669"/>
+    <source>Abort</source>
+    <translation>Przerwij</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="-32"/>
+    <source>Apply</source>
+    <translation>Zastosuj</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="-12"/>
+    <source>&amp;Save</source>
+    <translation>&amp;Zachowaj</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+6"/>
+    <source>Cancel</source>
+    <translation>Anuluj</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+0"/>
+    <source>&amp;Cancel</source>
+    <translation>&amp;Anuluj</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+3"/>
+    <source>Close</source>
+    <translation>Zamknij</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+0"/>
+    <source>&amp;Close</source>
+    <translation>&amp;Zamknij</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+15"/>
+    <source>Close without Saving</source>
+    <translation>Zamknij bez zapisywania</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+2"/>
+    <source>Discard</source>
+    <translation>Odrzuć</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="-4"/>
+    <source>Don&apos;t Save</source>
+    <translation>Nie zachowuj</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="-4"/>
+    <source>Help</source>
+    <translation>Pomoc</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+32"/>
+    <source>Ignore</source>
+    <translation>Zignoruj</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="-15"/>
+    <source>&amp;No</source>
+    <translation>&amp;Nie</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+3"/>
+    <source>N&amp;o to All</source>
+    <translation>Ni&amp;e dla wszystkich</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../src/gui/dialogs/qmessagebox.cpp" line="+1872"/>
+    <location line="+464"/>
+    <location filename="../src/gui/widgets/qdialogbuttonbox.cpp" line="-41"/>
+    <source>OK</source>
+    <translation>OK</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../src/gui/widgets/qdialogbuttonbox.cpp" line="+6"/>
+    <source>Open</source>
+    <translation>Otwórz</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+12"/>
+    <source>Reset</source>
+    <translation>Resetuj</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+38"/>
+    <source>Restore Defaults</source>
+    <translation>Przywróć ustawienia</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="-6"/>
+    <source>Retry</source>
+    <translation>Ponów</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="-47"/>
+    <source>Save</source>
+    <translation>Zachowaj</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+41"/>
+    <source>Save All</source>
+    <translation>Zachowaj wszystko</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="-12"/>
+    <source>&amp;Yes</source>
+    <translation>&amp;Tak</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+3"/>
+    <source>Yes to &amp;All</source>
+    <translation>Ta&amp;k dla wszystkich</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="-35"/>
+    <source>&amp;OK</source>
+    <translation>&amp;OK</translation>
+  </message>
+</context>
+<context>
+  <name>QDirModel</name>
+  <message>
+    <location filename="../src/gui/itemviews/qdirmodel.cpp" line="+469"/>
+    <source>Date Modified</source>
+    <translation>Data modyfikacji</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="-8"/>
+    <source>Kind</source>
+    <comment>Match OS X Finder</comment>
+    <translation>Typ</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="-4"/>
+    <source>Name</source>
+    <translation>Nazwa</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+1"/>
+    <source>Size</source>
+    <translation>Rozmiar</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+5"/>
+    <source>Type</source>
+    <comment>All other platforms</comment>
+    <translation>Rodzaj</translation>
+  </message>
+</context>
+<context>
+  <name>QDockWidget</name>
+  <message>
+    <location filename="../src/plugins/accessible/widgets/qaccessiblewidgets.cpp" line="+1239"/>
+    <source>Close</source>
+    <translation>Zamknij</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+2"/>
+    <source>Dock</source>
+    <translation>Zadokuj</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+1"/>
+    <source>Float</source>
+    <translation>Uwolnij</translation>
+  </message>
+</context>
+<context>
+  <name>QDoubleSpinBox</name>
+  <message>
+    <location filename="../src/plugins/accessible/widgets/rangecontrols.cpp" line="-537"/>
+    <source>More</source>
+    <translation>Więcej</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+2"/>
+    <source>Less</source>
+    <translation>Mniej</translation>
+  </message>
+</context>
+<context>
+  <name>QErrorMessage</name>
+  <message>
+    <location filename="../src/gui/dialogs/qerrormessage.cpp" line="+208"/>
+    <source>Debug Message:</source>
+    <translation>Komunikat dla programisty:</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+6"/>
+    <source>Fatal Error:</source>
+    <translation>Błąd krytyczny:</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+201"/>
+    <source>&amp;OK</source>
+    <translation>&amp;OK</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="-1"/>
+    <source>&amp;Show this message again</source>
+    <translation>&amp;Pokaż ten komunikat ponownie</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="-203"/>
+    <source>Warning:</source>
+    <translation>Ostrzeżenie:</translation>
+  </message>
+</context>
+<context>
+  <name>QFile</name>
+  <message>
+    <location filename="../src/corelib/io/qfile.cpp" line="+697"/>
+    <location line="+155"/>
+    <source>Destination file exists</source>
+    <translation>Plik wyjściowy już istnieje</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="-140"/>
+    <source>Will not rename sequential file using block copy</source>
+    <translation>Nie można zmienić nazwy pliku sekwencyjnego używając kopiowania blokowego</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+23"/>
+    <source>Cannot remove source file</source>
+    <translation>Nie można usunąć oryginalnego pliku</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+130"/>
+    <source>Cannot open %1 for input</source>
+    <translation>Nie można otworzyć pliku wejściowego %1</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+17"/>
+    <source>Cannot open for output</source>
+    <translation>Nie można otworzyć pliku wyjściowego</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+10"/>
+    <source>Failure to write block</source>
+    <translation>Nie można zapisać bloku</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+13"/>
+    <source>Cannot create %1 for output</source>
+    <translation>Nie można utworzyć pliku wyjściowego %1</translation>
+  </message>
+</context>
+<context>
+  <name>QFileDialog</name>
+  <message>
+    <location filename="../src/gui/dialogs/qfiledialog.cpp" line="+2049"/>
+    <source>%1 already exists.
+Do you want to replace it?</source>
+    <translation>%1 już istnieje.
+Czy chcesz zamienić?</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+610"/>
+    <source>&apos;%1&apos; is write protected.
+Do you want to delete it anyway?</source>
+    <translation>&apos;%1&apos; jest zabezpieczony przed zapisem.
+Czy na pewno chcesz go skasować?</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="-644"/>
+    <location line="+862"/>
+    <source>%1
+Directory not found.
+Please verify the correct directory name was given.</source>
+    <translation>%1
+Katalog nie znaleziony.
+Sprawdź podaną nazwę katalogu.</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="-808"/>
+    <source>%1
+File not found.
+Please verify the correct file name was given.</source>
+    <translation>%1
+Plik nie znaleziony.
+Proszę o sprawdzenie podanej nazwy pliku.</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+595"/>
+    <source>Are sure you want to delete &apos;%1&apos;?</source>
+    <translation>Czy na pewno chcesz skasować &apos;%1&apos;?</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+419"/>
+    <source>Recent Places</source>
+    <translation>Ostatnie miejsca</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../src/gui/dialogs/qfiledialog.ui"/>
+    <location filename="../src/gui/dialogs/qfiledialog_embedded.ui"/>
+    <source>Back</source>
+    <translation>Powrót</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../src/gui/dialogs/qfiledialog.cpp" line="-404"/>
+    <source>Could not delete directory.</source>
+    <translation>Nie można skasować katalogu.</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="-2106"/>
+    <source>&amp;Delete</source>
+    <translation>&amp;Skasuj</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../src/gui/dialogs/qfiledialog.ui"/>
+    <location filename="../src/gui/dialogs/qfiledialog_embedded.ui"/>
+    <source>Detail View</source>
+    <translation>Szczegóły</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../src/gui/dialogs/qfiledialog.cpp" line="+662"/>
+    <source>Directories</source>
+    <translation>Katalogi</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="-655"/>
+    <location line="+659"/>
+    <source>Directory:</source>
+    <translation>Katalog:</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../src/gui/itemviews/qfileiconprovider.cpp" line="+461"/>
+    <source>Drive</source>
+    <translation>Urządzenie</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+3"/>
+    <location line="+1"/>
+    <source>File</source>
+    <translation>Plik</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+5"/>
+    <source>File Folder</source>
+    <comment>Match Windows Explorer</comment>
+    <translation>Katalog</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+2"/>
+    <source>Folder</source>
+    <comment>All other platforms</comment>
+    <translation>Katalog</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+9"/>
+    <source>Alias</source>
+    <comment>Mac OS X Finder</comment>
+    <translation>Alias</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+2"/>
+    <source>Shortcut</source>
+    <comment>All other platforms</comment>
+    <translation>Skrót</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../src/gui/dialogs/qfiledialog.ui"/>
+    <location filename="../src/gui/dialogs/qfiledialog_embedded.ui"/>
+    <source>Files of type:</source>
+    <translation>Pliki rodzaju:</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location/>
+    <location filename="../src/gui/dialogs/qfiledialog_embedded.ui"/>
+    <source>List View</source>
+    <translation>Lista</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../src/gui/itemviews/qdirmodel.cpp" line="+408"/>
+    <source>My Computer</source>
+    <translation>Mój komputer</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../src/gui/dialogs/qfiledialog.cpp" line="-7"/>
+    <location line="+50"/>
+    <location line="+1528"/>
+    <source>&amp;Open</source>
+    <translation>&amp;Otwórz</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../src/gui/dialogs/qfiledialog.ui"/>
+    <location filename="../src/gui/dialogs/qfiledialog_embedded.ui"/>
+    <source>Parent Directory</source>
+    <translation>Katalog wyżej</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../src/gui/dialogs/qfiledialog.cpp" line="-2238"/>
+    <source>&amp;Rename</source>
+    <translation>&amp;Zmień nazwę</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+660"/>
+    <location line="+50"/>
+    <source>&amp;Save</source>
+    <translation>&amp;Zachowaj</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="-708"/>
+    <source>Show &amp;hidden files</source>
+    <translation>Pokaż &amp;ukryte pliki</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../src/gui/itemviews/qfileiconprovider.cpp" line="+7"/>
+    <source>Unknown</source>
+    <translation>Nieznany</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../src/gui/dialogs/qfiledialog.cpp" line="-33"/>
+    <source>Open</source>
+    <translation>Otwórz</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+2"/>
+    <source>Save As</source>
+    <translation>Zachowaj jako</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="-4"/>
+    <source>Find Directory</source>
+    <translation>Znajdź katalog</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../src/gui/dialogs/qfiledialog_win.cpp" line="+174"/>
+    <source>All Files (*.*)</source>
+    <translation>Wszystkie pliki (*.*)</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../src/gui/dialogs/qfiledialog.cpp" line="+29"/>
+    <source>Show </source>
+    <translation>Pokaż </translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../src/gui/dialogs/qfiledialog.ui"/>
+    <location filename="../src/gui/dialogs/qfiledialog_embedded.ui"/>
+    <source>Forward</source>
+    <translation>Do przodu</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../src/gui/dialogs/qfiledialog.cpp" line="+1963"/>
+    <source>New Folder</source>
+    <translation>Nowy katalog</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="-1956"/>
+    <source>&amp;New Folder</source>
+    <translation>&amp;Nowy katalog</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+667"/>
+    <location line="+38"/>
+    <source>&amp;Choose</source>
+    <translation>&amp;Wybierz</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../src/gui/dialogs/qsidebar.cpp" line="+442"/>
+    <source>Remove</source>
+    <translation>Usuń</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../src/gui/dialogs/qfiledialog.cpp" line="-722"/>
+    <location line="+450"/>
+    <source>All Files (*)</source>
+    <translation>Wszystkie pliki (*)</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="-426"/>
+    <location line="+663"/>
+    <source>File &amp;name:</source>
+    <translation>Nazwa &amp;pliku:</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../src/gui/dialogs/qfiledialog.ui"/>
+    <location filename="../src/gui/dialogs/qfiledialog_embedded.ui"/>
+    <source>Look in:</source>
+    <translation>Szukaj w:</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location/>
+    <location filename="../src/gui/dialogs/qfiledialog_embedded.ui"/>
+    <source>Create New Folder</source>
+    <translation>Utwórz nowy katalog</translation>
+  </message>
+</context>
+<context>
+  <name>QFileSystemModel</name>
+  <message>
+    <location filename="../src/gui/dialogs/qfilesystemmodel.cpp" line="+744"/>
+    <location filename="../src/gui/itemviews/qdirmodel.cpp" line="+476"/>
+    <source>%1 TB</source>
+    <translation>%1 TB</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+2"/>
+    <location filename="../src/gui/itemviews/qdirmodel.cpp" line="+2"/>
+    <source>%1 GB</source>
+    <translation>%1 GB</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+2"/>
+    <location filename="../src/gui/itemviews/qdirmodel.cpp" line="+2"/>
+    <source>%1 MB</source>
+    <translation>%1 MB</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+2"/>
+    <location filename="../src/gui/itemviews/qdirmodel.cpp" line="+2"/>
+    <source>%1 KB</source>
+    <translation>%1 KB</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+1"/>
+    <source>%1 bytes</source>
+    <translation>%1 bajtów</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+77"/>
+    <source>Invalid filename</source>
+    <translation>Niepoprawna nazwa pliku</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+1"/>
+    <source>&lt;b&gt;The name &quot;%1&quot; can not be used.&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Try using another name, with fewer characters or no punctuations marks.</source>
+    <translation>&lt;b&gt;Nazwa &quot;%1&quot; nie może zostać użyta.&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Spróbuj użyć nowej nazwy z mniejszą liczbą znaków lub bez znaków przystankowych.</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+64"/>
+    <source>Name</source>
+    <translation>Nazwa</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+2"/>
+    <source>Size</source>
+    <translation>Rozmiar</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+4"/>
+    <source>Kind</source>
+    <comment>Match OS X Finder</comment>
+    <translation>Typ</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+2"/>
+    <source>Type</source>
+    <comment>All other platforms</comment>
+    <translation>Rodzaj</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+7"/>
+    <source>Date Modified</source>
+    <translation>Data modyfikacji</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../src/gui/dialogs/qfilesystemmodel_p.h" line="+258"/>
+    <source>My Computer</source>
+    <translation>Mój komputer</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+2"/>
+    <source>Computer</source>
+    <translation>Komputer</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../src/gui/itemviews/qdirmodel.cpp" line="+1"/>
+    <source>%1 byte(s)</source>
+    <translation>%1 bajt(ów)</translation>
+  </message>
+</context>
+<context>
+  <name>QFontDatabase</name>
+  <message>
+    <location filename="../src/gui/text/qfontdatabase.cpp" line="+102"/>
+    <location line="+1342"/>
+    <source>Normal</source>
+    <translation>Normalny</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="-1339"/>
+    <location line="+12"/>
+    <location line="+1315"/>
+    <source>Bold</source>
+    <translation>Pogrubiony</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="-1324"/>
+    <location line="+1326"/>
+    <source>Demi Bold</source>
+    <translation>Na wpół pogrubiony</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="-1323"/>
+    <location line="+18"/>
+    <location line="+1301"/>
+    <source>Black</source>
+    <translatorcomment>it&apos;s about font weight</translatorcomment>
+    <translation>Bardzo gruby</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="-1311"/>
+    <source>Demi</source>
+    <translation>Na wpół</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+6"/>
+    <location line="+1311"/>
+    <source>Light</source>
+    <translatorcomment>it&apos;s about font weight</translatorcomment>
+    <translation>Cienki</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="-1165"/>
+    <location line="+1168"/>
+    <source>Italic</source>
+    <translation>Kursywa</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="-1165"/>
+    <location line="+1167"/>
+    <source>Oblique</source>
+    <translation>Pochyły</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+704"/>
+    <source>Any</source>
+    <translation>Każdy</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+3"/>
+    <source>Latin</source>
+    <translation>Łaciński</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+3"/>
+    <source>Greek</source>
+    <translation>Grecki</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+3"/>
+    <source>Cyrillic</source>
+    <translation>Cyrylica</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+3"/>
+    <source>Armenian</source>
+    <translation>Ormiański</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+3"/>
+    <source>Hebrew</source>
+    <translation>Hebrajski</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+3"/>
+    <source>Arabic</source>
+    <translation>Arabski</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+3"/>
+    <source>Syriac</source>
+    <translation>Syryjski</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+3"/>
+    <source>Thaana</source>
+    <translation>Thaana</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+3"/>
+    <source>Devanagari</source>
+    <translation>Devanagari</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+3"/>
+    <source>Bengali</source>
+    <translation>Bengalski</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+3"/>
+    <source>Gurmukhi</source>
+    <translation>Gurmukhi</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+3"/>
+    <source>Gujarati</source>
+    <translation>Gudżaracki</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+3"/>
+    <source>Oriya</source>
+    <translation>Orija</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+3"/>
+    <source>Tamil</source>
+    <translation>Tamilski</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+3"/>
+    <source>Telugu</source>
+    <translation>Telugu</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+3"/>
+    <source>Kannada</source>
+    <translation>Kannada</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+3"/>
+    <source>Malayalam</source>
+    <translation>Malajalam</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+3"/>
+    <source>Sinhala</source>
+    <translation>Syngaleski</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+3"/>
+    <source>Thai</source>
+    <translation>Tajski</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+3"/>
+    <source>Lao</source>
+    <translation>Laotański</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+3"/>
+    <source>Tibetan</source>
+    <translation>Tybetański</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+3"/>
+    <source>Myanmar</source>
+    <translation>Birmański</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+3"/>
+    <source>Georgian</source>
+    <translation>Gruziński</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+3"/>
+    <source>Khmer</source>
+    <translation>Khmerski</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+3"/>
+    <source>Simplified Chinese</source>
+    <translation>Uproszczony chiński</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+3"/>
+    <source>Traditional Chinese</source>
+    <translation>Tradycyjny chiński</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+3"/>
+    <source>Japanese</source>
+    <translation>Japoński</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+3"/>
+    <source>Korean</source>
+    <translation>Koreański</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+3"/>
+    <source>Vietnamese</source>
+    <translation>Wietnamski</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+3"/>
+    <source>Symbol</source>
+    <translation>Symboliczny</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+3"/>
+    <source>Ogham</source>
+    <translation>Ogamiczny</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+3"/>
+    <source>Runic</source>
+    <translation>Runiczny</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+3"/>
+    <source>N&apos;Ko</source>
+    <translation>N&apos;Ko</translation>
+  </message>
+</context>
+<context>
+  <name>QFontDialog</name>
+  <message>
+    <location filename="../src/gui/dialogs/qfontdialog.cpp" line="+782"/>
+    <source>Effects</source>
+    <translation>Efekty</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="-6"/>
+    <source>&amp;Font</source>
+    <translation>&amp;Czcionka</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+1"/>
+    <source>Font st&amp;yle</source>
+    <translation>St&amp;yl czcionki</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+9"/>
+    <source>Sample</source>
+    <translation>Przykład</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="-608"/>
+    <location line="+257"/>
+    <source>Select Font</source>
+    <translation>Wybierz czcionkę</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+343"/>
+    <source>&amp;Size</source>
+    <translation>&amp;Rozmiar</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+6"/>
+    <source>Stri&amp;keout</source>
+    <translation>Pr&amp;zekreślenie</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+1"/>
+    <source>&amp;Underline</source>
+    <translation>&amp;Podkreślenie</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+2"/>
+    <source>Wr&amp;iting System</source>
+    <translation>Sys&amp;tem pisania</translation>
+  </message>
+</context>
+<context>
+  <name>QFtp</name>
+  <message>
+    <location filename="../src/network/access/qftp.cpp" line="+2337"/>
+    <location filename="../src/qt3support/network/q3ftp.cpp" line="+2024"/>
+    <source>Changing directory failed:
+%1</source>
+    <translation>Zmiana katalogu zakończona błędem:
+%1</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../src/qt3support/network/q3ftp.cpp" line="+288"/>
+    <source>Connected to host</source>
+    <translation>Podłączony do hosta</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../src/network/access/qftp.cpp" line="-1329"/>
+    <location filename="../src/qt3support/network/q3ftp.cpp" line="-1458"/>
+    <location line="+1451"/>
+    <source>Connected to host %1</source>
+    <translation>Podłączony do hosta %1</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+1317"/>
+    <location filename="../src/qt3support/network/q3ftp.cpp" line="-290"/>
+    <source>Connecting to host failed:
+%1</source>
+    <translation>Podłączanie do hosta zakończone błędem:
+%1</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+60"/>
+    <location filename="../src/qt3support/network/q3ftp.cpp" line="+49"/>
+    <location line="+250"/>
+    <source>Connection closed</source>
+    <translation>Połączenie zamknięte</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="-1158"/>
+    <location filename="../src/qt3support/network/q3ftp.cpp" line="-1299"/>
+    <source>Connection refused for data connection</source>
+    <translation>Połączenie do przesyłu danych odrzucone</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="-327"/>
+    <location filename="../src/qt3support/network/q3ftp.cpp" line="-263"/>
+    <source>Connection refused to host %1</source>
+    <translation>Połączenie do hosta %1 odrzucone</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../src/qt3support/network/q3ftp.cpp" line="+1555"/>
+    <source>Connection to %1 closed</source>
+    <translation>Połączenie do %1 zakończone</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../src/network/access/qftp.cpp" line="+1453"/>
+    <location filename="../src/qt3support/network/q3ftp.cpp" line="-271"/>
+    <source>Creating directory failed:
+%1</source>
+    <translation>Tworzenie katalogu zakończone błędem:
+%1</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="-12"/>
+    <location filename="../src/qt3support/network/q3ftp.cpp" line="-9"/>
+    <source>Downloading file failed:
+%1</source>
+    <translation>Pobieranie pliku zakończone błędem:
+%1</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../src/qt3support/network/q3ftp.cpp" line="+276"/>
+    <source>Host %1 found</source>
+    <translation>Host %1 znaleziony</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../src/network/access/qftp.cpp" line="-1445"/>
+    <location filename="../src/qt3support/network/q3ftp.cpp" line="-1555"/>
+    <source>Host %1 not found</source>
+    <translation>Host %1 nie znaleziony</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../src/qt3support/network/q3ftp.cpp" line="+1562"/>
+    <source>Host found</source>
+    <translation>Host znaleziony</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../src/network/access/qftp.cpp" line="+1437"/>
+    <location filename="../src/qt3support/network/q3ftp.cpp" line="-289"/>
+    <source>Listing directory failed:
+%1</source>
+    <translation>Listowanie katalogu zakończone błędem:
+%1</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="-4"/>
+    <location filename="../src/qt3support/network/q3ftp.cpp" line="-3"/>
+    <source>Login failed:
+%1</source>
+    <translation>Logowanie nie powiodło się:
+%1</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="-1501"/>
+    <location filename="../src/qt3support/network/q3ftp.cpp" line="-1335"/>
+    <source>Not connected</source>
+    <translation>Nie podłączony</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+76"/>
+    <source>Connection timed out to host %1</source>
+    <translation>Przekroczony czas połączenia do hosta %1</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+1453"/>
+    <location filename="../src/qt3support/network/q3ftp.cpp" line="+1356"/>
+    <source>Removing directory failed:
+%1</source>
+    <translation>Usuwanie katalogu zakończone błędem:
+%1</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="-8"/>
+    <location filename="../src/qt3support/network/q3ftp.cpp" line="-6"/>
+    <source>Removing file failed:
+%1</source>
+    <translation>Usuwanie pliku zakończone błędem:
+%1</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="-944"/>
+    <location line="+29"/>
+    <location filename="../src/qt3support/network/q3ftp.cpp" line="-823"/>
+    <location line="+728"/>
+    <source>Unknown error</source>
+    <translation>Nieznany błąd</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+911"/>
+    <location filename="../src/qt3support/network/q3ftp.cpp" line="+92"/>
+    <source>Uploading file failed:
+%1</source>
+    <translation>Wysyłanie pliku zakończone błędem:
+%1</translation>
+  </message>
+</context>
+<context>
+  <name>QHostInfo</name>
+  <message>
+    <location filename="../src/network/kernel/qhostinfo_p.h" line="+185"/>
+    <source>Unknown error</source>
+    <translation>Nieznany błąd</translation>
+  </message>
+</context>
+<context>
+  <name>QHostInfoAgent</name>
+  <message>
+    <location filename="../src/network/kernel/qhostinfo_unix.cpp" line="+257"/>
+    <location line="+32"/>
+    <location filename="../src/network/kernel/qhostinfo_win.cpp" line="+220"/>
+    <location line="+27"/>
+    <source>Host not found</source>
+    <translation>Host nie znaleziony</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="-45"/>
+    <location line="+39"/>
+    <location filename="../src/network/kernel/qhostinfo_win.cpp" line="-34"/>
+    <location line="+29"/>
+    <source>Unknown address type</source>
+    <translation>Nieznany typ adresu</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+10"/>
+    <location filename="../src/network/kernel/qhostinfo_win.cpp" line="-19"/>
+    <location line="+27"/>
+    <source>Unknown error</source>
+    <translation>Nieznany błąd</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../src/network/kernel/qhostinfo_win.cpp" line="-67"/>
+    <source>No host name given</source>
+    <translation>Nie podano nazwy hosta</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+0"/>
+    <source>Invalid hostname</source>
+    <translation>Niepoprawna nazwa hosta</translation>
+  </message>
+</context>
+<context>
+  <name>QHttp</name>
+  <message>
+    <location filename="../src/qt3support/network/q3http.cpp" line="+2308"/>
+    <source>Connected to host</source>
+    <translation>Podłączony do hosta</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="-14"/>
+    <source>Connected to host %1</source>
+    <translation>Podłączony do hosta %1</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../src/network/access/qhttpnetworkconnection.cpp" line="+581"/>
+    <location filename="../src/qt3support/network/q3http.cpp" line="+17"/>
+    <source>Connection closed</source>
+    <translation>Połączenie zakończone</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="-3"/>
+    <location filename="../src/qt3support/network/q3http.cpp" line="-476"/>
+    <source>Connection refused</source>
+    <translation>Połączenie odrzucone</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../src/qt3support/network/q3http.cpp" line="+462"/>
+    <source>Connection to %1 closed</source>
+    <translation>Połączenie do %1 zamknięte</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="-6"/>
+    <source>Host %1 found</source>
+    <translation>Host %1 znaleziony</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../src/network/access/qhttp.cpp" line="+2639"/>
+    <location filename="../src/network/access/qhttpnetworkconnection.cpp" line="-4"/>
+    <location filename="../src/qt3support/network/q3http.cpp" line="-453"/>
+    <source>Host %1 not found</source>
+    <translation>Host %1 nie znaleziony</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../src/qt3support/network/q3http.cpp" line="+467"/>
+    <source>Host found</source>
+    <translation>Host znaleziony</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../src/network/access/qhttp.cpp" line="+20"/>
+    <location filename="../src/network/access/qhttpnetworkconnection.cpp" line="+10"/>
+    <location line="+19"/>
+    <location filename="../src/qt3support/network/q3http.cpp" line="-464"/>
+    <source>HTTP request failed</source>
+    <translation>Komenda HTTP zakończona błędem</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+219"/>
+    <location line="+48"/>
+    <location filename="../src/qt3support/network/q3http.cpp" line="+109"/>
+    <location line="+47"/>
+    <source>Invalid HTTP chunked body</source>
+    <translation>Niepoprawne ciało HTTP</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="-173"/>
+    <location filename="../src/qt3support/network/q3http.cpp" line="-87"/>
+    <source>Invalid HTTP response header</source>
+    <translation>Niepoprawny nagłówek odpowiedzi HTTP</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="-340"/>
+    <location filename="../src/qt3support/network/q3http.cpp" line="-173"/>
+    <source>No server set to connect to</source>
+    <translation>Brak serwera do podłączenia</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="-579"/>
+    <location filename="../src/qt3support/network/q3http.cpp" line="-381"/>
+    <source>Request aborted</source>
+    <translation>Komenda przerwana</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+747"/>
+    <location filename="../src/qt3support/network/q3http.cpp" line="+441"/>
+    <source>Server closed connection unexpectedly</source>
+    <translation>Serwer niespodziewanie zakończył połączenie</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="-999"/>
+    <location line="+820"/>
+    <location filename="../src/qt3support/network/q3http.cpp" line="-638"/>
+    <location line="+567"/>
+    <source>Unknown error</source>
+    <translation>Nieznany błąd</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="-2032"/>
+    <source>HTTPS connection requested but SSL support not compiled in</source>
+    <translation>Zażądano połączenia HTTPS lecz obsługa SSL nie jest wkompilowana</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+2207"/>
+    <location filename="../src/qt3support/network/q3http.cpp" line="+67"/>
+    <source>Wrong content length</source>
+    <translation>Błędna długość zawartości</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+204"/>
+    <source>Unknown authentication method</source>
+    <translation>Nieznana metoda autoryzacji</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+10"/>
+    <source>Proxy authentication required</source>
+    <translation>Wymagana autoryzacja pośrednika</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+4"/>
+    <source>Authentication required</source>
+    <translation>Wymagana autoryzacja</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+169"/>
+    <source>Error writing response to device</source>
+    <translation>Błąd zapisywania odpowiedzi do urządzenia</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../src/network/access/qhttpnetworkconnection.cpp" line="-16"/>
+    <source>Proxy requires authentication</source>
+    <translation>Pośrednik wymaga autoryzacji</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+3"/>
+    <source>Host requires authentication</source>
+    <translation>Host wymaga autoryzacji</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+3"/>
+    <source>Data corrupted</source>
+    <translation>Dane uszkodzone</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+3"/>
+    <source>Unknown protocol specified</source>
+    <translation>Podano nieznany protokół</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+3"/>
+    <source>SSL handshake failed</source>
+    <translation>Nawiązanie sesji SSL nie powiodło się</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../src/network/access/qhttp.cpp" line="-328"/>
+    <source>Connection refused (or timed out)</source>
+    <translation>Połączenie odrzucone (przekroczony czas połączenia)</translation>
+  </message>
+</context>
+<context>
+  <name>QHttpSocketEngine</name>
+  <message>
+    <location filename="../src/network/socket/qhttpsocketengine.cpp" line="-86"/>
+    <source>Did not receive HTTP response from proxy</source>
+    <translation>Nie odebrano odpowiedzi HTTP od pośrednika</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+25"/>
+    <source>Error parsing authentication request from proxy</source>
+    <translation>Błąd parsowania żądania autoryzacji od pośrednika</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+31"/>
+    <source>Authentication required</source>
+    <translation>Wymagana autoryzacja</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+27"/>
+    <source>Proxy denied connection</source>
+    <translation>Pośrednik odmówił połączenia</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+10"/>
+    <source>Error communicating with HTTP proxy</source>
+    <translation>Błąd podczas komunikacji z pośrednikiem HTTP</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+23"/>
+    <source>Proxy server not found</source>
+    <translation>Nie znaleziono serwera pośredniczącego</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+2"/>
+    <source>Proxy connection refused</source>
+    <translation>Odmowa połączenia z pośrednikiem</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+2"/>
+    <source>Proxy server connection timed out</source>
+    <translation>Przekroczony czas połączenia do serwera pośredniczącego</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+2"/>
+    <source>Proxy connection closed prematurely</source>
+    <translation>Przedwczesne zakończenie połączenia z pośrednikiem</translation>
+  </message>
+</context>
+<context>
+  <name>QIBaseDriver</name>
+  <message>
+    <location filename="../src/sql/drivers/ibase/qsql_ibase.cpp" line="+1545"/>
+    <source>Could not start transaction</source>
+    <translation>Nie można rozpocząć transakcji</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="-54"/>
+    <source>Error opening database</source>
+    <translation>Błąd otwierania bazy danych</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+67"/>
+    <source>Unable to commit transaction</source>
+    <translation>Nie można dokonać transakcji</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+13"/>
+    <source>Unable to rollback transaction</source>
+    <translation>Nie można wycofać transakcji</translation>
+  </message>
+</context>
+<context>
+  <name>QIBaseResult</name>
+  <message>
+    <location line="-665"/>
+    <source>Could not allocate statement</source>
+    <translation>Nie można zaallokować polecenia</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+10"/>
+    <location line="+11"/>
+    <source>Could not describe input statement</source>
+    <translation>Nie można opisać polecenia wejściowego</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+14"/>
+    <source>Could not describe statement</source>
+    <translation>Nie można opisać polecenia</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+169"/>
+    <source>Could not fetch next item</source>
+    <translation>Nie można pobrać kolejnego elementu</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="-527"/>
+    <location line="+187"/>
+    <source>Could not find array</source>
+    <translation>Nie można odnaleźć tablicy</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="-155"/>
+    <source>Could not get array data</source>
+    <translation>Nie można pobrać danych z tablicy</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+210"/>
+    <source>Could not get query info</source>
+    <translation>Nie można pobrać informacji o zapytaniu</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+482"/>
+    <source>Could not get statement info</source>
+    <translation>Nie można pobrać informacji o poleceniu</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="-396"/>
+    <source>Could not prepare statement</source>
+    <translation>Nie można przygotować polecenia</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="-66"/>
+    <source>Could not start transaction</source>
+    <translation>Nie można rozpocząć transakcji</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+211"/>
+    <source>Unable to close statement</source>
+    <translation>Nie można zamknąć polecenia</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="-192"/>
+    <source>Unable to commit transaction</source>
+    <translation>Nie można dokonać transakcji</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="-442"/>
+    <source>Unable to create BLOB</source>
+    <translation>Nie można utworzyć obiektu typu BLOB</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+642"/>
+    <source>Unable to execute query</source>
+    <translation>Nie można wykonać zapytania</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="-622"/>
+    <source>Unable to open BLOB</source>
+    <translation>Nie można otworzyć obiektu typu BLOB</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+16"/>
+    <source>Unable to read BLOB</source>
+    <translation>Nie można odczytać obiektu typu BLOB</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="-30"/>
+    <source>Unable to write BLOB</source>
+    <translation>Nie można zapisać obiektu typu BLOB</translation>
+  </message>
+</context>
+<context>
+  <name>QIODevice</name>
+  <message>
+    <location filename="../src/corelib/global/qglobal.cpp" line="+2081"/>
+    <source>No space left on device</source>
+    <translation>Brak wolnego miejsca na urządzeniu</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="-3"/>
+    <source>No such file or directory</source>
+    <translation>Brak pliku lub katalogu</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="-6"/>
+    <source>Permission denied</source>
+    <translation>Brak dostępu</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+3"/>
+    <source>Too many open files</source>
+    <translation>Zbyt wiele otwartych plików</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../src/corelib/io/qiodevice.cpp" line="+1556"/>
+    <source>Unknown error</source>
+    <translation>Nieznany błąd</translation>
+  </message>
+</context>
+<context>
+  <name>QInputContext</name>
+  <message>
+    <location filename="../src/gui/inputmethod/qinputcontextfactory.cpp" line="+291"/>
+    <source>Mac OS X input method</source>
+    <translation>Metoda wprowadzania Mac OS X</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="-4"/>
+    <source>Windows input method</source>
+    <translation>Metoda wprowadzania Windows</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="-31"/>
+    <source>XIM</source>
+    <translation>XIM</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+4"/>
+    <source>FEP</source>
+    <translation>FEP</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+23"/>
+    <source>XIM input method</source>
+    <translation>Metoda wprowadzania XIM</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+12"/>
+    <source>S60 FEP input method</source>
+    <translation>Metoda wprowadzania S60 FEP</translation>
+  </message>
+</context>
+<context>
+  <name>QInputDialog</name>
+  <message>
+    <location filename="../src/gui/dialogs/qinputdialog.cpp" line="+223"/>
+    <source>Enter a value:</source>
+    <translation>Podaj wartość:</translation>
+  </message>
+</context>
+<context>
+  <name>QLibrary</name>
+  <message>
+    <location filename="../src/corelib/plugin/qlibrary.cpp" line="+383"/>
+    <source>Could not mmap &apos;%1&apos;: %2</source>
+    <translation>Nie można wykonać przypisania &apos;%1&apos;: %2</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+28"/>
+    <source>Could not unmap &apos;%1&apos;: %2</source>
+    <translation>Nie można usunąć przypisania &apos;%1&apos;: %2</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="-6"/>
+    <source>Plugin verification data mismatch in &apos;%1&apos;</source>
+    <translation>Błąd podczas weryfikacji danych we wtyczce &apos;%1&apos;</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+350"/>
+    <source>The plugin &apos;%1&apos; uses incompatible Qt library. (%2.%3.%4) [%5]</source>
+    <translation>Wtyczka &apos;%1&apos; używa niepoprawnej wersji biblioteki QT. (%2.%3.%4) [%5]</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+20"/>
+    <source>The plugin &apos;%1&apos; uses incompatible Qt library. Expected build key &quot;%2&quot;, got &quot;%3&quot;</source>
+    <translation>Wtyczka &apos;%1&apos; używa niepoprawnej wersji biblioteki QT. Oczekiwano klucza &quot;%2&quot;, uzyskano &quot;%3&quot;</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+365"/>
+    <source>Unknown error</source>
+    <translation>Nieznany błąd</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="-402"/>
+    <location filename="../src/corelib/plugin/qpluginloader.cpp" line="+343"/>
+    <source>The shared library was not found.</source>
+    <translation>Biblioteka współdzielona niedostępna.</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+2"/>
+    <source>The file &apos;%1&apos; is not a valid Qt plugin.</source>
+    <translation>Plik &quot;%1&quot; nie jest poprawną wtyczką Qt.</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+43"/>
+    <source>The plugin &apos;%1&apos; uses incompatible Qt library. (Cannot mix debug and release libraries.)</source>
+    <translation>Wtyczka &quot;%1&quot; używa innej wersji biblioteki Qt. (Nie można łączyć bibliotek zwykłych i debugowych.)</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../src/corelib/plugin/qlibrary_unix.cpp" line="+236"/>
+    <location filename="../src/corelib/plugin/qlibrary_win.cpp" line="+87"/>
+    <source>Cannot load library %1: %2</source>
+    <translation>Nie można załadować biblioteki %1: %2</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+17"/>
+    <location filename="../src/corelib/plugin/qlibrary_win.cpp" line="+22"/>
+    <source>Cannot unload library %1: %2</source>
+    <translation>Nie można zwolnić biblioteki %1: %2</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+34"/>
+    <location filename="../src/corelib/plugin/qlibrary_win.cpp" line="+15"/>
+    <source>Cannot resolve symbol &quot;%1&quot; in %2: %3</source>
+    <translation>Nie można zidentyfikować symbolu &quot;%1&quot; w %2: %3</translation>
+  </message>
+</context>
+<context>
+  <name>QLineEdit</name>
+  <message>
+    <location filename="../src/gui/widgets/qlineedit.cpp" line="+2033"/>
+    <source>&amp;Copy</source>
+    <translation>S&amp;kopiuj</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="-6"/>
+    <source>Cu&amp;t</source>
+    <translation>W&amp;ytnij</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+19"/>
+    <source>Delete</source>
+    <translation>Skasuj</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="-7"/>
+    <source>&amp;Paste</source>
+    <translation>&amp;Wklej</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="-21"/>
+    <source>&amp;Redo</source>
+    <translation>&amp;Przywróć</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+36"/>
+    <source>Select All</source>
+    <translation>Zaznacz wszystko</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="-40"/>
+    <source>&amp;Undo</source>
+    <translation>&amp;Cofnij</translation>
+  </message>
+</context>
+<context>
+  <name>QLocalServer</name>
+  <message>
+    <location filename="../src/network/socket/qlocalserver.cpp" line="+224"/>
+    <location filename="../src/network/socket/qlocalserver_unix.cpp" line="+246"/>
+    <source>%1: Name error</source>
+    <translation>%1: Błąd nazwy</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../src/network/socket/qlocalserver_unix.cpp" line="-8"/>
+    <source>%1: Permission denied</source>
+    <translation>%1: Brak dostępu</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+12"/>
+    <source>%1: Address in use</source>
+    <translation>%1: Adres użyty</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+5"/>
+    <source>%1: Unknown error %2</source>
+    <translation>%1: Nieznany błąd %2</translation>
+  </message>
+</context>
+<context>
+  <name>QLocalSocket</name>
+  <message>
+    <location filename="../src/network/socket/qlocalsocket_tcp.cpp" line="+132"/>
+    <location filename="../src/network/socket/qlocalsocket_unix.cpp" line="+139"/>
+    <source>%1: Connection refused</source>
+    <translation>%1: Odmowa połączenia</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+3"/>
+    <location filename="../src/network/socket/qlocalsocket_unix.cpp" line="+3"/>
+    <source>%1: Remote closed</source>
+    <translation>%1: Drugi koniec odłączony</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+3"/>
+    <location filename="../src/network/socket/qlocalsocket_unix.cpp" line="+3"/>
+    <location filename="../src/network/socket/qlocalsocket_win.cpp" line="+80"/>
+    <location line="+45"/>
+    <source>%1: Invalid name</source>
+    <translation>%1: Niepoprawna nazwa</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+3"/>
+    <location filename="../src/network/socket/qlocalsocket_unix.cpp" line="+3"/>
+    <source>%1: Socket access error</source>
+    <translation>%1: Błąd dostępu do gniazda</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+3"/>
+    <location filename="../src/network/socket/qlocalsocket_unix.cpp" line="+3"/>
+    <source>%1: Socket resource error</source>
+    <translation>%1: Błąd zasobów gniazda</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+3"/>
+    <location filename="../src/network/socket/qlocalsocket_unix.cpp" line="+3"/>
+    <source>%1: Socket operation timed out</source>
+    <translation>%1: Przekroczony czas operacji gniazda</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+3"/>
+    <location filename="../src/network/socket/qlocalsocket_unix.cpp" line="+3"/>
+    <source>%1: Datagram too large</source>
+    <translation>%1: Za duży datagram</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+3"/>
+    <location filename="../src/network/socket/qlocalsocket_unix.cpp" line="+3"/>
+    <location filename="../src/network/socket/qlocalsocket_win.cpp" line="-50"/>
+    <source>%1: Connection error</source>
+    <translation>%1: Błąd połączenia</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+3"/>
+    <location filename="../src/network/socket/qlocalsocket_unix.cpp" line="+3"/>
+    <source>%1: The socket operation is not supported</source>
+    <translation>%1: Operacja nie jest obsługiwana przez gniazdo</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+4"/>
+    <source>%1: Unknown error</source>
+    <translation>%1: Nieznany błąd</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../src/network/socket/qlocalsocket_unix.cpp" line="+4"/>
+    <location filename="../src/network/socket/qlocalsocket_win.cpp" line="+10"/>
+    <source>%1: Unknown error %2</source>
+    <translation>%1: Nieznany błąd %2</translation>
+  </message>
+</context>
+<context>
+  <name>QMYSQLDriver</name>
+  <message>
+    <location filename="../src/sql/drivers/mysql/qsql_mysql.cpp" line="+1431"/>
+    <source>Unable to begin transaction</source>
+    <translation>Nie można rozpocząć transakcji</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+17"/>
+    <source>Unable to commit transaction</source>
+    <translation>Nie można potwierdzić transakcji</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="-167"/>
+    <source>Unable to connect</source>
+    <translation>Nie można nawiązać połączenia</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="-11"/>
+    <source>Unable to open database &apos;</source>
+    <translation>Nie można otworzyć bazy danych &apos;</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+195"/>
+    <source>Unable to rollback transaction</source>
+    <translation>Nie można wycofać transakcji</translation>
+  </message>
+</context>
+<context>
+  <name>QMYSQLResult</name>
+  <message>
+    <location line="-432"/>
+    <location line="+21"/>
+    <source>Unable to bind outvalues</source>
+    <translation>Nie można powiązać wartości zewnętrznych</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="-46"/>
+    <source>Unable to bind value</source>
+    <translation>Nie można powiązać wartości</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="-328"/>
+    <source>Unable to execute query</source>
+    <translation>Nie można wykonać zapytania</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+339"/>
+    <source>Unable to execute statement</source>
+    <translation>Nie można wykonać polecenia</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="-531"/>
+    <location line="+31"/>
+    <source>Unable to fetch data</source>
+    <translation>Nie można pobrać danych</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+358"/>
+    <location line="+8"/>
+    <source>Unable to prepare statement</source>
+    <translation>Nie można przygotować polecenia</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+37"/>
+    <source>Unable to reset statement</source>
+    <translation>Nie można skasować polecenia</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="-236"/>
+    <source>Unable to store result</source>
+    <translation>Nie można zachować wyników</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+356"/>
+    <source>Unable to store statement results</source>
+    <translation>Nie można zachować wyników polecenia</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="-253"/>
+    <source>Unable to execute next query</source>
+    <translation>Nie można wykonać następnego zapytania</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+10"/>
+    <source>Unable to store next result</source>
+    <translation>Nie można zachować następnego wyniku</translation>
+  </message>
+</context>
+<context>
+  <name>QMdiArea</name>
+  <message>
+    <location filename="../src/gui/widgets/qmdiarea.cpp" line="+290"/>
+    <source>(Untitled)</source>
+    <translation>(Nienazwany)</translation>
+  </message>
+</context>
+<context>
+  <name>QMdiSubWindow</name>
+  <message>
+    <location filename="../src/gui/widgets/qmdisubwindow.cpp" line="+280"/>
+    <source>%1 - [%2]</source>
+    <translation>%1 - [%2]</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+72"/>
+    <source>Close</source>
+    <translation>Zamknij</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="-18"/>
+    <source>Minimize</source>
+    <translation>Zminimalizuj</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+13"/>
+    <source>Restore Down</source>
+    <translation>Przywróć pod spód</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+707"/>
+    <source>&amp;Restore</source>
+    <translation>&amp;Przywróć</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+3"/>
+    <source>&amp;Move</source>
+    <translation>Prze&amp;nieś</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+1"/>
+    <source>&amp;Size</source>
+    <translation>&amp;Rozmiar</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+1"/>
+    <source>Mi&amp;nimize</source>
+    <translation>Zmi&amp;nimalizuj</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+2"/>
+    <source>Ma&amp;ximize</source>
+    <translation>Zma&amp;ksymalizuj</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+2"/>
+    <source>Stay on &amp;Top</source>
+    <translation>Pozostaw na &amp;wierzchu</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+3"/>
+    <source>&amp;Close</source>
+    <translation>&amp;Zamknij</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="-729"/>
+    <source>Maximize</source>
+    <translation>Zmaksymalizuj</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+3"/>
+    <source>Unshade</source>
+    <translation>Rozwiń</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+3"/>
+    <source>Shade</source>
+    <translation>Zwiń</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+6"/>
+    <source>Restore</source>
+    <translation>Przywróć</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+6"/>
+    <source>Help</source>
+    <translation>Pomoc</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+3"/>
+    <source>Menu</source>
+    <translation>Menu</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="-79"/>
+    <source>- [%1]</source>
+    <translation>- [%1]</translation>
+  </message>
+</context>
+<context>
+  <name>QMenu</name>
+  <message>
+    <location filename="../src/plugins/accessible/widgets/qaccessiblemenu.cpp" line="+157"/>
+    <location line="+225"/>
+    <source>Close</source>
+    <translation>Zamknij</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="-222"/>
+    <location line="+225"/>
+    <location line="+51"/>
+    <source>Execute</source>
+    <translation>Wykonaj</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="-278"/>
+    <location line="+225"/>
+    <source>Open</source>
+    <translation>Otwórz</translation>
+  </message>
+</context>
+<context>
+  <name>QMenuBar</name>
+  <message>
+    <location filename="../src/gui/widgets/qmenu_symbian.cpp" line="+410"/>
+    <source>Actions</source>
+    <translation>Akcje</translation>
+  </message>
+</context>
+<context>
+  <name>QMessageBox</name>
+  <message>
+    <location filename="../src/gui/dialogs/qmessagebox.cpp" line="-604"/>
+    <source>About Qt</source>
+    <translation>Informacje o Qt</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="-512"/>
+    <source>Help</source>
+    <translation>Pomoc</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="-1098"/>
+    <source>Hide Details...</source>
+    <translation>Ukryj szczegóły...</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+250"/>
+    <location line="+847"/>
+    <location filename="../src/gui/dialogs/qmessagebox.h" line="-52"/>
+    <location line="+8"/>
+    <source>OK</source>
+    <translation>OK</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+477"/>
+    <source>&lt;h3&gt;About Qt&lt;/h3&gt;&lt;p&gt;This program uses Qt version %1.&lt;/p&gt;</source>
+    <translation>&lt;h3&gt;Informacje o Qt&lt;/h3&gt;&lt;p&gt; Ten program używa Qt w wersji %1.&lt;/p&gt;</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+5"/>
+    <source>&lt;p&gt;Qt is a C++ toolkit for cross-platform application development.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Qt provides single-source portability across MS&amp;nbsp;Windows, Mac&amp;nbsp;OS&amp;nbsp;X, Linux, and all major commercial Unix variants. Qt is also available for embedded devices as Qt for Embedded Linux and Qt for Windows CE.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Qt is available under three different licensing options designed to accommodate the needs of our various users.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Qt licensed under our commercial license agreement is appropriate for development of proprietary/commercial software where you do not want to share any source code with third parties or otherwise cannot comply with the terms of the GNU LGPL version 2.1 or GNU GPL version 3.0.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Qt licensed under the GNU LGPL version 2.1 is appropriate for the development of Qt applications (proprietary or open source) provided you can comply with the terms and conditions of the GNU LGPL version 2.1.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Qt licensed under the GNU General Public License version 3.0 is appropriate for the development of Qt applications where you wish to use such applications in combination with software subject to the terms of the GNU GPL version 3.0 or where you are otherwise willing to comply with the terms of the GNU GPL version 3.0.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Please see &lt;a href=&quot;http://qt.nokia.com/products/licensing&quot;&gt;qt.nokia.com/products/licensing&lt;/a&gt; for an overview of Qt licensing.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Copyright (C) 2010 Nokia Corporation and/or its subsidiary(-ies).&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Qt is a Nokia product. See &lt;a href=&quot;http://qt.nokia.com/&quot;&gt;qt.nokia.com&lt;/a&gt; for more information.&lt;/p&gt;</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="-1580"/>
+    <source>Show Details...</source>
+    <translation>Pokaż szczegóły...</translation>
+  </message>
+</context>
+<context>
+  <name>QMultiInputContext</name>
+  <message>
+    <location filename="../src/plugins/inputmethods/imsw-multi/qmultiinputcontext.cpp" line="+88"/>
+    <source>Select IM</source>
+    <translation>Wybierz metodę wprowadzania</translation>
+  </message>
+</context>
+<context>
+  <name>QMultiInputContextPlugin</name>
+  <message>
+    <location filename="../src/plugins/inputmethods/imsw-multi/qmultiinputcontextplugin.cpp" line="+95"/>
+    <source>Multiple input method switcher</source>
+    <translation>Przełącznik metody wprowadzania</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+7"/>
+    <source>Multiple input method switcher that uses the context menu of the text widgets</source>
+    <translation>Przełącznik metody wprowadzania, który w widżetach tekstowych używa podręcznego menu</translation>
+  </message>
+</context>
+<context>
+  <name>QNativeSocketEngine</name>
+  <message>
+    <location filename="../src/network/socket/qnativesocketengine.cpp" line="+263"/>
+    <source>Another socket is already listening on the same port</source>
+    <translation>Inne gniazdo nasłuchuje już na tym porcie</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="-60"/>
+    <source>Attempt to use IPv6 socket on a platform with no IPv6 support</source>
+    <translation>Próba użycia IPv6 na platformie bez obsługi IPv6</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+33"/>
+    <source>Connection refused</source>
+    <translation>Połączenie odrzucone</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="-3"/>
+    <source>Connection timed out</source>
+    <translation>Przekroczony czas połączenia</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+15"/>
+    <source>Datagram was too large to send</source>
+    <translation>Datagram za długi do wysłania</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="-24"/>
+    <source>Host unreachable</source>
+    <translation>Komputer niedostępny</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="-3"/>
+    <source>Invalid socket descriptor</source>
+    <translation>Niepoprawny opis gniazda</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+39"/>
+    <source>Network error</source>
+    <translation>Błąd sieci</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="-51"/>
+    <source>Network operation timed out</source>
+    <translation>Przekroczony czas operacji sieciowej</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+18"/>
+    <source>Network unreachable</source>
+    <translation>Sieć niedostępna</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+39"/>
+    <source>Operation on non-socket</source>
+    <translation>Nieprawidłowa operacja na gnieździe</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="-54"/>
+    <source>Out of resources</source>
+    <translation>Zasoby wyczerpane</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+18"/>
+    <source>Permission denied</source>
+    <translation>Brak dostępu</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="-12"/>
+    <source>Protocol type not supported</source>
+    <translation>Nieobsługiwany typ protokołu</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+24"/>
+    <source>The address is not available</source>
+    <translation>Adres nie jest dostępny</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+3"/>
+    <source>The address is protected</source>
+    <translation>Adres jest zabezpieczony</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="-6"/>
+    <source>The bound address is already in use</source>
+    <translation>Adres jest aktualnie w użyciu</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="-33"/>
+    <source>The remote host closed the connection</source>
+    <translation>Zdalny host zakończył połączenie</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="-6"/>
+    <source>Unable to initialize broadcast socket</source>
+    <translation>Nie można uruchomić gniazda rozsyłającego</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="-3"/>
+    <source>Unable to initialize non-blocking socket</source>
+    <translation>Nie można uruchomić gniazda w nieblokującym trybie</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+57"/>
+    <source>Unable to receive a message</source>
+    <translation>Nie można odebrać wiadomości</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="-3"/>
+    <source>Unable to send a message</source>
+    <translation>Nie można wysłać wiadomości</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+6"/>
+    <source>Unable to write</source>
+    <translation>Nie można zapisać</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+15"/>
+    <source>Unknown error</source>
+    <translation>Nieznany błąd</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="-57"/>
+    <source>Unsupported socket operation</source>
+    <translation>Nieobsługiwana operacja gniazda</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+54"/>
+    <source>The proxy type is invalid for this operation</source>
+    <translation>Typ pośrednika nie jest poprawny dla tej operacji</translation>
+  </message>
+</context>
+<context>
+  <name>QNetworkAccessCacheBackend</name>
+  <message>
+    <location filename="../src/network/access/qnetworkaccesscachebackend.cpp" line="+66"/>
+    <source>Error opening %1</source>
+    <translation>Błąd otwierania %1</translation>
+  </message>
+</context>
+<context>
+  <name>QNetworkAccessDebugPipeBackend</name>
+  <message>
+    <location filename="../src/network/access/qnetworkaccessdebugpipebackend.cpp" line="+195"/>
+    <source>Write error writing to %1: %2</source>
+    <translation>Błąd w trakcie zapisywania do %1: %2</translation>
+  </message>
+</context>
+<context>
+  <name>QNetworkAccessFileBackend</name>
+  <message>
+    <location filename="../src/network/access/qfilenetworkreply.cpp" line="+83"/>
+    <location filename="../src/network/access/qnetworkaccessfilebackend.cpp" line="+100"/>
+    <source>Request for opening non-local file %1</source>
+    <translation>Żądanie otwarcia zdalnego pliku %1</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+31"/>
+    <location filename="../src/network/access/qnetworkaccessfilebackend.cpp" line="+45"/>
+    <source>Error opening %1: %2</source>
+    <translation>Błąd otwierania %1: %2</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../src/network/access/qnetworkaccessfilebackend.cpp" line="+38"/>
+    <source>Write error writing to %1: %2</source>
+    <translation>Błąd w trakcie zapisywania do %1: %2</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../src/network/access/qfilenetworkreply.cpp" line="-11"/>
+    <location filename="../src/network/access/qnetworkaccessfilebackend.cpp" line="+48"/>
+    <source>Cannot open %1: Path is a directory</source>
+    <translation>Nie można otworzyć %1: Ścieżka jest katalogiem</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../src/network/access/qnetworkaccessfilebackend.cpp" line="+21"/>
+    <source>Read error reading from %1: %2</source>
+    <translation>Błąd w trakcie czytania z %1: %2</translation>
+  </message>
+</context>
+<context>
+  <name>QNetworkAccessFtpBackend</name>
+  <message>
+    <location filename="../src/network/access/qnetworkaccessftpbackend.cpp" line="+131"/>
+    <source>No suitable proxy found</source>
+    <translation>Nie odnaleziono odpowiedniego pośrednika</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+14"/>
+    <source>Cannot open %1: is a directory</source>
+    <translation>Nie można otworzyć %1: jest to katalog</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+112"/>
+    <source>Logging in to %1 failed: authentication required</source>
+    <translation>Błąd podczas logowania do %1: wymagana autoryzacja</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+39"/>
+    <source>Error while downloading %1: %2</source>
+    <translation>Błąd podczas pobierania %1: %2</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+2"/>
+    <source>Error while uploading %1: %2</source>
+    <translation>Błąd podczas wysyłania %1: %2</translation>
+  </message>
+</context>
+<context>
+  <name>QNetworkAccessHttpBackend</name>
+  <message>
+    <location filename="../src/network/access/qnetworkaccesshttpbackend.cpp" line="+585"/>
+    <source>No suitable proxy found</source>
+    <translation>Nie odnaleziono odpowiedniego pośrednika</translation>
+  </message>
+</context>
+<context>
+  <name>QNetworkReply</name>
+  <message>
+    <location line="+95"/>
+    <source>Error downloading %1 - server replied: %2</source>
+    <translation>Błąd podczas pobierania %1 - odpowiedź serwera: %2</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../src/network/access/qnetworkreplyimpl.cpp" line="+77"/>
+    <source>Protocol &quot;%1&quot; is unknown</source>
+    <translation>Protokół &quot;%1&quot; nie jest znany</translation>
+  </message>
+</context>
+<context>
+  <name>QNetworkReplyImpl</name>
+  <message>
+    <location line="+519"/>
+    <location line="+28"/>
+    <source>Operation canceled</source>
+    <translation>Operacja anulowana</translation>
+  </message>
+</context>
+<context>
+  <name>QOCIDriver</name>
+  <message>
+    <location filename="../src/sql/drivers/oci/qsql_oci.cpp" line="+1939"/>
+    <source>Unable to initialize</source>
+    <comment>QOCIDriver</comment>
+    <translation>Nie można dokonać inicjalizacji</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+144"/>
+    <source>Unable to logon</source>
+    <translation>Nie można się zalogować</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+71"/>
+    <source>Unable to begin transaction</source>
+    <translation>Nie można rozpocząć transakcji</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+19"/>
+    <source>Unable to commit transaction</source>
+    <translation>Nie można dokonać transakcji</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+19"/>
+    <source>Unable to rollback transaction</source>
+    <translation>Nie można wycofać transakcji</translation>
+  </message>
+</context>
+<context>
+  <name>QOCIResult</name>
+  <message>
+    <location line="-979"/>
+    <location line="+168"/>
+    <location line="+15"/>
+    <source>Unable to bind column for batch execute</source>
+    <translation>Nie można powiązać kolumny dla wykonania zestawu poleceń</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+15"/>
+    <source>Unable to execute batch statement</source>
+    <translation>Nie można wykonać polecenia wsadowego</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+304"/>
+    <source>Unable to goto next</source>
+    <translation>Nie można przejść do kolejnego wiersza danych</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+59"/>
+    <source>Unable to alloc statement</source>
+    <translation>Nie można przydzielić miejsca na polecenie</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+15"/>
+    <source>Unable to prepare statement</source>
+    <translation>Nie można przygotować polecenia</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+26"/>
+    <source>Unable to get statement type</source>
+    <translation>Nie można pobrać typu polecenia</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+20"/>
+    <source>Unable to bind value</source>
+    <translation>Nie można powiązać wartości</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+19"/>
+    <source>Unable to execute statement</source>
+    <translation>Nie można wykonać polecenia</translation>
+  </message>
+</context>
+<context>
+  <name>QODBCDriver</name>
+  <message>
+    <location filename="../src/sql/drivers/odbc/qsql_odbc.cpp" line="+2045"/>
+    <source>Unable to commit transaction</source>
+    <translation>Nie można potwierdzić transakcji</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="-255"/>
+    <source>Unable to connect</source>
+    <translation>Nie można nawiązać połączenia</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+238"/>
+    <source>Unable to disable autocommit</source>
+    <translation>Nie można wyłączyć trybu automatycznego dokonywania transakcji</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+49"/>
+    <source>Unable to enable autocommit</source>
+    <translation>Nie można włączyć trybu automatycznego dokonywania transakcji</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="-15"/>
+    <source>Unable to rollback transaction</source>
+    <translation>Nie można wycofać transakcji</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="-266"/>
+    <source>Unable to connect - Driver doesn&apos;t support all functionality required</source>
+    <translation>Nie można nawiązać połączenia - sterownik nie obsługuje całej potrzebnej funkcjonalności</translation>
+  </message>
+</context>
+<context>
+  <name>QODBCResult</name>
+  <message>
+    <location line="-932"/>
+    <location line="+346"/>
+    <source>QODBCResult::reset: Unable to set &apos;SQL_CURSOR_STATIC&apos; as statement attribute. Please check your ODBC driver configuration</source>
+    <translation>QODBCResult::reset: Nie można ustawić &apos;SQL_CURSOR_STATIC&apos; jako atrybutu polecenia. Proszę sprawdzić konfiguracje sterownika ODBC</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+286"/>
+    <source>Unable to bind variable</source>
+    <translation>Nie można powiązać zmiennej</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="-615"/>
+    <location line="+623"/>
+    <source>Unable to execute statement</source>
+    <translation>Nie można wykonać polecenia</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="-547"/>
+    <source>Unable to fetch next</source>
+    <translation>Nie można pobrać kolejnych danych</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+271"/>
+    <source>Unable to prepare statement</source>
+    <translation>Nie można przygotować polecenia</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../src/sql/drivers/db2/qsql_db2.cpp" line="+189"/>
+    <location filename="../src/sql/drivers/odbc/qsql_odbc.cpp" line="-199"/>
+    <location line="+576"/>
+    <source>Unable to fetch last</source>
+    <translation>Nie można pobrać ostatnich danych</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../src/sql/drivers/odbc/qsql_odbc.cpp" line="-670"/>
+    <source>Unable to fetch</source>
+    <translation>Nie można pobrać</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+44"/>
+    <source>Unable to fetch first</source>
+    <translation>Nie można pobrać pierwszych danych</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+19"/>
+    <source>Unable to fetch previous</source>
+    <translation>Nie można pobrać poprzednich danych</translation>
+  </message>
+</context>
+<context>
+  <name>QObject</name>
+  <message>
+    <location filename="../src/network/kernel/qhostinfo_unix.cpp" line="-97"/>
+    <source>Invalid hostname</source>
+    <translation>Niepoprawna nazwa hosta</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../src/network/access/qnetworkaccessdatabackend.cpp" line="+74"/>
+    <source>Operation not supported on %1</source>
+    <translation>Operacja nieobsługiwana na %1</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+57"/>
+    <source>Invalid URI: %1</source>
+    <translation>Niepoprawny URI: %1</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../src/network/access/qnetworkaccessdebugpipebackend.cpp" line="+60"/>
+    <source>Socket error on %1: %2</source>
+    <translation>Błąd gniazda na %1: %2</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+15"/>
+    <source>Remote host closed the connection prematurely on %1</source>
+    <translation>Zdalny host przedwcześnie zakończył połączenie na %1</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../src/network/kernel/qhostinfo.cpp" line="+175"/>
+    <location filename="../src/network/kernel/qhostinfo_unix.cpp" line="+0"/>
+    <source>No host name given</source>
+    <translation>Nie podano nazwy hosta</translation>
+  </message>
+</context>
+<context>
+  <name>QPPDOptionsModel</name>
+  <message>
+    <location filename="../src/gui/dialogs/qprintdialog_unix.cpp" line="+1197"/>
+    <source>Name</source>
+    <translation>Nazwa</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+2"/>
+    <source>Value</source>
+    <translation>Wartość</translation>
+  </message>
+</context>
+<context>
+  <name>QPSQLDriver</name>
+  <message>
+    <location filename="../src/sql/drivers/psql/qsql_psql.cpp" line="+831"/>
+    <source>Could not begin transaction</source>
+    <translation>Nie można rozpocząć transakcji</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+30"/>
+    <source>Could not commit transaction</source>
+    <translation>Nie można potwierdzić transakcji</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+16"/>
+    <source>Could not rollback transaction</source>
+    <translation>Nie można wycofać transakcji</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="-95"/>
+    <source>Unable to connect</source>
+    <translation>Nie można nawiązać połączenia</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+469"/>
+    <source>Unable to subscribe</source>
+    <translation>Nie można wykonać subskrypcji</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+32"/>
+    <source>Unable to unsubscribe</source>
+    <translation>Nie można zrezygnować z subskrypcji</translation>
+  </message>
+</context>
+<context>
+  <name>QPSQLResult</name>
+  <message>
+    <location line="-1085"/>
+    <source>Unable to create query</source>
+    <translation>Nie można utworzyć zapytania</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+372"/>
+    <source>Unable to prepare statement</source>
+    <translation>Nie można przygotować polecenia</translation>
+  </message>
+</context>
+<context>
+  <name>QPageSetupWidget</name>
+  <message>
+    <location filename="../src/gui/dialogs/qpagesetupdialog_unix.cpp" line="+304"/>
+    <source>Centimeters (cm)</source>
+    <translation>Centymetry (cm)</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+0"/>
+    <source>Millimeters (mm)</source>
+    <translation>Milimetry (mm)</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+0"/>
+    <source>Inches (in)</source>
+    <translation>Cale (in)</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+0"/>
+    <source>Points (pt)</source>
+    <translation>Punkty (pt)</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../src/gui/dialogs/qpagesetupwidget.ui"/>
+    <source>Form</source>
+    <translation>Formularz</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location/>
+    <source>Paper</source>
+    <translation>Papier</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location/>
+    <source>Page size:</source>
+    <translation>Rozmiar strony:</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location/>
+    <source>Width:</source>
+    <translation>Szerokość:</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location/>
+    <source>Height:</source>
+    <translation>Wysokość:</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location/>
+    <source>Paper source:</source>
+    <translation>Źródło papieru:</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location/>
+    <source>Orientation</source>
+    <translation>Położenie</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location/>
+    <source>Portrait</source>
+    <translation>Portret</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location/>
+    <source>Landscape</source>
+    <translation>Pejzaż</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location/>
+    <source>Reverse landscape</source>
+    <translation>Odwrócony pejzaż</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location/>
+    <source>Reverse portrait</source>
+    <translation>Odwrócony portret</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location/>
+    <source>Margins</source>
+    <translation>Marginesy</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location/>
+    <source>top margin</source>
+    <translation>Górny margines</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location/>
+    <source>left margin</source>
+    <translation>Lewy margines</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location/>
+    <source>right margin</source>
+    <translation>Prawy margines</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location/>
+    <source>bottom margin</source>
+    <translation>Dolny margines</translation>
+  </message>
+</context>
+<context>
+  <name>QPluginLoader</name>
+  <message>
+    <location filename="../src/corelib/plugin/qpluginloader.cpp" line="+24"/>
+    <source>Unknown error</source>
+    <translation>Nieznany błąd</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="-113"/>
+    <source>The plugin was not loaded.</source>
+    <translation>Wtyczka nie została załadowana.</translation>
+  </message>
+</context>
+<context>
+  <name>QPrintDialog</name>
+  <message>
+    <location filename="../src/gui/dialogs/qprintdialog_qws.cpp" line="+329"/>
+    <source>A0 (841 x 1189 mm)</source>
+    <translation>A0 (841 x 1189 mm)</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+1"/>
+    <source>A1 (594 x 841 mm)</source>
+    <translation>A1 (594 x 841 mm)</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+1"/>
+    <source>A2 (420 x 594 mm)</source>
+    <translation>A2 (420 x 594 mm)</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+1"/>
+    <source>A3 (297 x 420 mm)</source>
+    <translation>A3 (297 x 420 mm)</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+1"/>
+    <source>A4 (210 x 297 mm, 8.26 x 11.7 inches)</source>
+    <translation>A4 (210 x 297 mm, 8.26 x 11.7 cali)</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+1"/>
+    <source>A5 (148 x 210 mm)</source>
+    <translation>A5 (148 x 210 mm)</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+1"/>
+    <source>A6 (105 x 148 mm)</source>
+    <translation>A6 (105 x 148 mm)</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+1"/>
+    <source>A7 (74 x 105 mm)</source>
+    <translation>A7 (74 x 105 mm)</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+1"/>
+    <source>A8 (52 x 74 mm)</source>
+    <translation>A8 (52 x 74 mm)</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+1"/>
+    <source>A9 (37 x 52 mm)</source>
+    <translation>A9 (37 x 52 mm)</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../src/gui/painting/qprinterinfo_unix.cpp" line="+131"/>
+    <location line="+225"/>
+    <source>Aliases: %1</source>
+    <translation>Aliasy: %1</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../src/gui/dialogs/qprintdialog_qws.cpp" line="+1"/>
+    <source>B0 (1000 x 1414 mm)</source>
+    <translation>B0 (1000 x 1414 mm)</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+1"/>
+    <source>B1 (707 x 1000 mm)</source>
+    <translation>B1 (707 x 1000 mm)</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+9"/>
+    <source>B10 (31 x 44 mm)</source>
+    <translation>B10 (31 x 44 mm)</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="-8"/>
+    <source>B2 (500 x 707 mm)</source>
+    <translation>B2 (500 x 707 mm)</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+1"/>
+    <source>B3 (353 x 500 mm)</source>
+    <translation>B3 (353 x 500 mm)</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+1"/>
+    <source>B4 (250 x 353 mm)</source>
+    <translation>B4 (250 x 353 mm)</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+1"/>
+    <source>B5 (176 x 250 mm, 6.93 x 9.84 inches)</source>
+    <translation>B5 (176 x 250 mm, 6.93 x 9.84 cali)</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+1"/>
+    <source>B6 (125 x 176 mm)</source>
+    <translation>B6 (125 x 176 mm)</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+1"/>
+    <source>B7 (88 x 125 mm)</source>
+    <translation>B7 (88 x 125 mm)</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+1"/>
+    <source>B8 (62 x 88 mm)</source>
+    <translation>B8 (62 x 88 mm)</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+1"/>
+    <source>B9 (44 x 62 mm)</source>
+    <translation>B9 (44 x 62 mm)</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+2"/>
+    <source>C5E (163 x 229 mm)</source>
+    <translation>C5E (163 x 229 mm)</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+1"/>
+    <source>DLE (110 x 220 mm)</source>
+    <translation>DLE (110 x 220 mm)</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../src/gui/painting/qprinterinfo_unix.cpp" line="-248"/>
+    <source>locally connected</source>
+    <translation>podłączony lokalnie</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../src/gui/dialogs/qprintdialog_win.cpp" line="+266"/>
+    <source>OK</source>
+    <translation>OK</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../src/gui/dialogs/qprintdialog_qws.cpp" line="+24"/>
+    <source>Print all</source>
+    <translation>Drukuj wszystko</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+2"/>
+    <source>Print range</source>
+    <translation>Drukuj zakres</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../src/gui/painting/qprinterinfo_unix.cpp" line="+473"/>
+    <location line="+199"/>
+    <source>unknown</source>
+    <translation>nieznany</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../src/gui/dialogs/qprintdialog_qws.cpp" line="-25"/>
+    <source>Executive (7.5 x 10 inches, 191 x 254 mm)</source>
+    <translation>Executive (7.5 x 10 cali, 191 x 254 mm)</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+1"/>
+    <source>Folio (210 x 330 mm)</source>
+    <translation>Folio (210 x 330 mm)</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+1"/>
+    <source>Ledger (432 x 279 mm)</source>
+    <translation>Ledger (432 x 279 mm)</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+1"/>
+    <source>Legal (8.5 x 14 inches, 216 x 356 mm)</source>
+    <translation>Legal (8.5 x 14 cali, 216 x 356 mm)</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+1"/>
+    <source>Letter (8.5 x 11 inches, 216 x 279 mm)</source>
+    <translation>Letter (8.5 x 11 cali, 216 x 279 mm)</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+1"/>
+    <source>Tabloid (279 x 432 mm)</source>
+    <translation>Tabloid (279 x 432 mm)</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+1"/>
+    <source>US Common #10 Envelope (105 x 241 mm)</source>
+    <translation>US Common #10 Envelope (105 x 241 mm)</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../src/gui/dialogs/qabstractprintdialog.cpp" line="+112"/>
+    <location line="+13"/>
+    <location filename="../src/gui/dialogs/qprintdialog_win.cpp" line="-2"/>
+    <source>Print</source>
+    <translation>Drukowanie</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../src/gui/dialogs/qprintdialog_unix.cpp" line="-359"/>
+    <source>Print To File ...</source>
+    <translation>Drukuj do pliku ...</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+82"/>
+    <source>File %1 is not writable.
+Please choose a different file name.</source>
+    <translation>Plik %1 jest plikiem tylko do odczytu.
+Proszę wybrać inną nazwę pliku.</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+4"/>
+    <source>%1 already exists.
+Do you want to overwrite it?</source>
+    <translation>%1 już istnieje.
+Czy chcesz nadpisać?</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="-8"/>
+    <source>%1 is a directory.
+Please choose a different file name.</source>
+    <translation>%1 jest katalogiem.
+Proszę wybrać inną nazwę pliku.</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../src/gui/dialogs/qprintdialog_qws.cpp" line="-210"/>
+    <source>File exists</source>
+    <translation>Plik istnieje</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+1"/>
+    <source>&lt;qt&gt;Do you want to overwrite it?&lt;/qt&gt;</source>
+    <translation>&lt;qt&gt;Czy chcesz nadpisać?&lt;/qt&gt;</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+227"/>
+    <source>Print selection</source>
+    <translation>Drukuj zaznaczone</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../src/gui/dialogs/qpagesetupdialog_unix.cpp" line="-232"/>
+    <source>A0</source>
+    <translation>A0</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+1"/>
+    <source>A1</source>
+    <translation>A1</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+1"/>
+    <source>A2</source>
+    <translation>A2</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+1"/>
+    <source>A3</source>
+    <translation>A3</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+1"/>
+    <source>A4</source>
+    <translation>A4</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+1"/>
+    <source>A5</source>
+    <translation>A5</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+1"/>
+    <source>A6</source>
+    <translation>A6</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+1"/>
+    <source>A7</source>
+    <translation>A7</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+1"/>
+    <source>A8</source>
+    <translation>A8</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+1"/>
+    <source>A9</source>
+    <translation>A9</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+1"/>
+    <source>B0</source>
+    <translation>B0</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+1"/>
+    <source>B1</source>
+    <translation>B1</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+1"/>
+    <source>B2</source>
+    <translation>B2</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+1"/>
+    <source>B3</source>
+    <translation>B3</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+1"/>
+    <source>B4</source>
+    <translation>B4</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+1"/>
+    <source>B5</source>
+    <translation>B5</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+1"/>
+    <source>B6</source>
+    <translation>B6</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+1"/>
+    <source>B7</source>
+    <translation>B7</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+1"/>
+    <source>B8</source>
+    <translation>B8</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+1"/>
+    <source>B9</source>
+    <translation>B9</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+1"/>
+    <source>B10</source>
+    <translation>B10</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+1"/>
+    <source>C5E</source>
+    <translation>C5E</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+1"/>
+    <source>DLE</source>
+    <translation>DLE</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+1"/>
+    <source>Executive</source>
+    <translation>Executive</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+1"/>
+    <source>Folio</source>
+    <translation>Folio</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+1"/>
+    <source>Ledger</source>
+    <translation>Ledger</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+1"/>
+    <source>Legal</source>
+    <translation>Legal</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+1"/>
+    <source>Letter</source>
+    <translation>Letter</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+1"/>
+    <source>Tabloid</source>
+    <translation>Tabloid</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+1"/>
+    <source>US Common #10 Envelope</source>
+    <translation>US Common #10 Envelope</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+1"/>
+    <source>Custom</source>
+    <translation>Niestandardowy</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../src/gui/dialogs/qprintdialog_unix.cpp" line="-523"/>
+    <location line="+68"/>
+    <source>&amp;Options &gt;&gt;</source>
+    <translation>&amp;Opcje &gt;&gt;</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="-63"/>
+    <source>&amp;Print</source>
+    <translation>Wy&amp;drukuj</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+67"/>
+    <source>&amp;Options &lt;&lt;</source>
+    <translation>&amp;Opcje &lt;&lt;</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+253"/>
+    <source>Print to File (PDF)</source>
+    <translation>Drukuj do pliku (PDF)</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+1"/>
+    <source>Print to File (Postscript)</source>
+    <translation>Drukuj do pliku (Postscript)</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+47"/>
+    <source>Local file</source>
+    <translation>Plik lokalny</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+1"/>
+    <source>Write %1 file</source>
+    <translation>Zapisz %1 plik</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../src/gui/dialogs/qprintdialog_win.cpp" line="+1"/>
+    <source>The &apos;From&apos; value cannot be greater than the &apos;To&apos; value.</source>
+    <translation>Wartość &quot;od&quot; nie może być większa od wartości &quot;do&quot;.</translation>
+  </message>
+</context>
+<context>
+  <name>QPrintPreviewDialog</name>
+  <message>
+    <location filename="../src/gui/dialogs/qprintpreviewdialog.cpp" line="+246"/>
+    <source>%1%</source>
+    <translation>%1%</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+68"/>
+    <source>Print Preview</source>
+    <translation>Podgląd wydruku</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+30"/>
+    <source>Next page</source>
+    <translation>Następna strona</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+1"/>
+    <source>Previous page</source>
+    <translation>Poprzednia strona</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+1"/>
+    <source>First page</source>
+    <translation>Pierwsza strona</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+1"/>
+    <source>Last page</source>
+    <translation>Ostatnia strona</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+9"/>
+    <source>Fit width</source>
+    <translation>Dopasuj szerokość</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+1"/>
+    <source>Fit page</source>
+    <translation>Dopasuj stronę</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+11"/>
+    <source>Zoom in</source>
+    <translation>Powiększ</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+1"/>
+    <source>Zoom out</source>
+    <translation>Pomniejsz</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+6"/>
+    <source>Portrait</source>
+    <translation>Portret</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+1"/>
+    <source>Landscape</source>
+    <translation>Pejzaż</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+10"/>
+    <source>Show single page</source>
+    <translation>Pokaż pojedynczą stronę</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+1"/>
+    <source>Show facing pages</source>
+    <translation>Pokaż sąsiednie strony</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+1"/>
+    <source>Show overview of all pages</source>
+    <translation>Pokaż wszystkie strony</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+15"/>
+    <source>Print</source>
+    <translation>Wydrukuj</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+1"/>
+    <source>Page setup</source>
+    <translation>Ustawienia strony</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+150"/>
+    <source>Export to PDF</source>
+    <translation>Wyeksportuj do PDF</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+3"/>
+    <source>Export to PostScript</source>
+    <translation>Wyeksportuj do PostScript</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../src/gui/dialogs/qabstractpagesetupdialog.cpp" line="+68"/>
+    <location line="+12"/>
+    <source>Page Setup</source>
+    <translation>Ustawienia strony</translation>
+  </message>
+</context>
+<context>
+  <name>QPrintPropertiesWidget</name>
+  <message>
+    <location filename="../src/gui/dialogs/qprintpropertieswidget.ui"/>
+    <source>Form</source>
+    <translation>Forma</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location/>
+    <source>Page</source>
+    <translation>Strona</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location/>
+    <source>Advanced</source>
+    <translation>Zaawansowane</translation>
+  </message>
+</context>
+<context>
+  <name>QPrintSettingsOutput</name>
+  <message>
+    <location filename="../src/gui/dialogs/qprintsettingsoutput.ui"/>
+    <source>Form</source>
+    <translation>Forma</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location/>
+    <source>Copies</source>
+    <translation>Liczba kopii</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location/>
+    <source>Print range</source>
+    <translation>Zakres wydruku</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location/>
+    <source>Print all</source>
+    <translation>Drukuj wszystko</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location/>
+    <source>Pages from</source>
+    <translation>Strony od</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location/>
+    <source>to</source>
+    <translation>do</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location/>
+    <source>Selection</source>
+    <translation>Wybrane strony</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location/>
+    <source>Output Settings</source>
+    <translation>Ustawienia wyjściowe</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location/>
+    <source>Copies:</source>
+    <translation>Kopie:</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location/>
+    <source>Collate</source>
+    <translation>Parami</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location/>
+    <source>Reverse</source>
+    <translation>Odwróć</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location/>
+    <source>Options</source>
+    <translation>Opcje</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location/>
+    <source>Color Mode</source>
+    <translation>Tryb koloru</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location/>
+    <source>Color</source>
+    <translation>Kolor</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location/>
+    <source>Grayscale</source>
+    <translation>Skala szarości</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location/>
+    <source>Duplex Printing</source>
+    <translation>Drukowanie dupleksowe</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location/>
+    <source>None</source>
+    <translation>Brak</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location/>
+    <source>Long side</source>
+    <translation>Długa strona</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location/>
+    <source>Short side</source>
+    <translation>Krótka strona</translation>
+  </message>
+</context>
+<context>
+  <name>QPrintWidget</name>
+  <message>
+    <location filename="../src/gui/dialogs/qprintwidget.ui"/>
+    <source>Form</source>
+    <translation>Forma</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location/>
+    <source>Printer</source>
+    <translation>Drukarka</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location/>
+    <source>&amp;Name:</source>
+    <translation>&amp;Nazwa:</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location/>
+    <source>P&amp;roperties</source>
+    <translation>&amp;Właściwości</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location/>
+    <source>Location:</source>
+    <translation>Położenie:</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location/>
+    <source>Preview</source>
+    <translation>Podgląd</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location/>
+    <source>Type:</source>
+    <translation>Typ:</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location/>
+    <source>Output &amp;file:</source>
+    <translation>&amp;Plik wyjściowy:</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location/>
+    <source>...</source>
+    <translation>...</translation>
+  </message>
+</context>
+<context>
+  <name>QProcess</name>
+  <message>
+    <location filename="../src/corelib/io/qprocess_unix.cpp" line="+406"/>
+    <location filename="../src/corelib/io/qprocess_win.cpp" line="+137"/>
+    <source>Could not open input redirection for reading</source>
+    <translation>Nie można otworzyć wejściowego przekierowania do odczytu</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+12"/>
+    <location filename="../src/corelib/io/qprocess_win.cpp" line="+20"/>
+    <source>Could not open output redirection for writing</source>
+    <translation>Nie można otworzyć wyjściowego przekierowania do zapisu</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+239"/>
+    <source>Resource error (fork failure): %1</source>
+    <translation>Błąd zasobów (błąd forkowania): %1</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+258"/>
+    <location line="+52"/>
+    <location line="+74"/>
+    <location line="+66"/>
+    <location filename="../src/corelib/io/qprocess_win.cpp" line="+406"/>
+    <location line="+50"/>
+    <location line="+75"/>
+    <location line="+42"/>
+    <location line="+54"/>
+    <source>Process operation timed out</source>
+    <translation>Przekroczony czas operacji procesu</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../src/corelib/io/qprocess.cpp" line="+855"/>
+    <location line="+52"/>
+    <location filename="../src/corelib/io/qprocess_win.cpp" line="-211"/>
+    <location line="+50"/>
+    <source>Error reading from process</source>
+    <translation>Błąd odczytywania z procesu</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+47"/>
+    <location line="+826"/>
+    <location filename="../src/corelib/io/qprocess_win.cpp" line="+140"/>
+    <source>Error writing to process</source>
+    <translation>Błąd zapisywania do procesu</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="-756"/>
+    <source>Process crashed</source>
+    <translation>Wystąpił błąd w procesie - proces zakończony</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+959"/>
+    <source>No program defined</source>
+    <translation>Nie zdefiniowano programu</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../src/corelib/io/qprocess_win.cpp" line="-360"/>
+    <source>Process failed to start: %1</source>
+    <translation>Nie można rozpocząć procesu: %1</translation>
+  </message>
+</context>
+<context>
+  <name>QProgressDialog</name>
+  <message>
+    <location filename="../src/gui/dialogs/qprogressdialog.cpp" line="+196"/>
+    <source>Cancel</source>
+    <translation>Anuluj</translation>
+  </message>
+</context>
+<context>
+  <name>QPushButton</name>
+  <message>
+    <location filename="../src/plugins/accessible/widgets/simplewidgets.cpp" line="-4"/>
+    <source>Open</source>
+    <translation>Otwórz</translation>
+  </message>
+</context>
+<context>
+  <name>QRadioButton</name>
+  <message>
+    <location line="+12"/>
+    <source>Check</source>
+    <translation>Zaznacz</translation>
+  </message>
+</context>
+<context>
+  <name>QRegExp</name>
+  <message>
+    <location filename="../src/corelib/tools/qregexp.cpp" line="+67"/>
+    <source>bad char class syntax</source>
+    <translation>niepoprawna składnia klasy znakowej</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+1"/>
+    <source>bad lookahead syntax</source>
+    <translation>niepoprawna składnia &quot;lookahead&quot;</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+1"/>
+    <source>bad repetition syntax</source>
+    <translation>niepoprawna składnia powtórzenia</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+5"/>
+    <source>invalid interval</source>
+    <translation>Niepoprawny interwał</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+1"/>
+    <source>invalid category</source>
+    <translation>Niepoprawna kategoria</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="-9"/>
+    <source>disabled feature used</source>
+    <translation>użyta funkcja została wyłączona</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+4"/>
+    <source>invalid octal value</source>
+    <translation>niepoprawna wartość ósemkowa</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+3"/>
+    <source>met internal limit</source>
+    <translation>napotkano wewnętrzne ograniczenie</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="-2"/>
+    <source>missing left delim</source>
+    <translation>brakujący lewy separator</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="-6"/>
+    <source>no error occurred</source>
+    <translation>nie pojawił się żaden błąd</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+7"/>
+    <source>unexpected end</source>
+    <translation>nieoczekiwany koniec</translation>
+  </message>
+</context>
+<context>
+  <name>QSQLite2Driver</name>
+  <message>
+    <location filename="../src/sql/drivers/sqlite2/qsql_sqlite2.cpp" line="+391"/>
+    <source>Error opening database</source>
+    <translation>Błąd otwierania bazy danych</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+41"/>
+    <source>Unable to begin transaction</source>
+    <translation>Nie można rozpocząć transakcji</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+17"/>
+    <source>Unable to commit transaction</source>
+    <translation>Nie można dokonać transakcji</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+17"/>
+    <source>Unable to rollback transaction</source>
+    <translation>Nie można wycofać transakcji</translation>
+  </message>
+</context>
+<context>
+  <name>QSQLite2Result</name>
+  <message>
+    <location line="-176"/>
+    <source>Unable to execute statement</source>
+    <translation>Nie można wykonać polecenia</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="-143"/>
+    <source>Unable to fetch results</source>
+    <translation>Nie można pobrać wyników</translation>
+  </message>
+</context>
+<context>
+  <name>QSQLiteDriver</name>
+  <message>
+    <location filename="../src/sql/drivers/sqlite/qsql_sqlite.cpp" line="+551"/>
+    <source>Error closing database</source>
+    <translation>Błąd zamykania bazy danych</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="-11"/>
+    <source>Error opening database</source>
+    <translation>Błąd otwierania bazy danych</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+31"/>
+    <source>Unable to begin transaction</source>
+    <translation>Nie można rozpocząć transakcji</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+15"/>
+    <source>Unable to commit transaction</source>
+    <translation>Nie można dokonać transakcji</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+15"/>
+    <source>Unable to rollback transaction</source>
+    <translation>Nie można wycofać transakcji</translation>
+  </message>
+</context>
+<context>
+  <name>QSQLiteResult</name>
+  <message>
+    <location line="-203"/>
+    <source>Parameter count mismatch</source>
+    <translation>Niezgodna liczba parametrów</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="-7"/>
+    <source>Unable to bind parameters</source>
+    <translation>Nie można powiązać parametrów</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="-65"/>
+    <source>Unable to execute statement</source>
+    <translation>Nie można wykonać polecenia</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="-129"/>
+    <location line="+62"/>
+    <location line="+8"/>
+    <source>Unable to fetch row</source>
+    <translation>Nie można pobrać wiersza danych</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+79"/>
+    <source>Unable to reset statement</source>
+    <translation>Nie można skasować polecenia</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="-148"/>
+    <source>No query</source>
+    <translation>Brak zapytania</translation>
+  </message>
+</context>
+<context>
+  <name>QScriptBreakpointsModel</name>
+  <message>
+    <location filename="../src/scripttools/debugging/qscriptbreakpointsmodel.cpp" line="+455"/>
+    <source>ID</source>
+    <translation>Identyfikator</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+2"/>
+    <source>Location</source>
+    <translation>Położenie</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+2"/>
+    <source>Condition</source>
+    <translation>Warunek</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+2"/>
+    <source>Ignore-count</source>
+    <translation>Licznik pominięć</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+2"/>
+    <source>Single-shot</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+2"/>
+    <source>Hit-count</source>
+    <translation>Licznik trafień</translation>
+  </message>
+</context>
+<context>
+  <name>QScriptBreakpointsWidget</name>
+  <message>
+    <location filename="../src/scripttools/debugging/qscriptbreakpointswidget.cpp" line="+298"/>
+    <source>New</source>
+    <translation>Nowy</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+6"/>
+    <source>Delete</source>
+    <translation>Skasuj</translation>
+  </message>
+</context>
+<context>
+  <name>QScriptDebugger</name>
+  <message>
+    <location filename="../src/scripttools/debugging/qscriptdebugger.cpp" line="+885"/>
+    <location line="+1013"/>
+    <source>Go to Line</source>
+    <translation>Przejdź do linii</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="-1012"/>
+    <source>Line:</source>
+    <translation>Linia:</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+791"/>
+    <source>Interrupt</source>
+    <translation>Przerwij</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+2"/>
+    <source>Shift+F5</source>
+    <translation>Shift+F5</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+15"/>
+    <source>Continue</source>
+    <translation>Kontynuuj</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+2"/>
+    <source>F5</source>
+    <translation>F5</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+15"/>
+    <source>Step Into</source>
+    <translation>Wskocz do wnętrza</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+2"/>
+    <source>F11</source>
+    <translation>F11</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+15"/>
+    <source>Step Over</source>
+    <translation>Przeskocz</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+2"/>
+    <source>F10</source>
+    <translation>F10</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+15"/>
+    <source>Step Out</source>
+    <translation>Wyskocz na zewnątrz</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+2"/>
+    <source>Shift+F11</source>
+    <translation>Shift+F11</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+15"/>
+    <source>Run to Cursor</source>
+    <translation>Uruchom do kursora</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+2"/>
+    <source>Ctrl+F10</source>
+    <translation>Ctrl+F10</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+16"/>
+    <source>Run to New Script</source>
+    <translation>Uruchom do nowego skryptu</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+15"/>
+    <source>Toggle Breakpoint</source>
+    <translation>Przełącz ustawienie pułapki</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+1"/>
+    <source>F9</source>
+    <translation>F9</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+14"/>
+    <source>Clear Debug Output</source>
+    <translation>Wyczyść wyjście debuggera</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+13"/>
+    <source>Clear Error Log</source>
+    <translation>Wyczyść log z błędami</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+13"/>
+    <source>Clear Console</source>
+    <translation>Wyczyść konsolę</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+14"/>
+    <source>&amp;Find in Script...</source>
+    <translation>&amp;Znajdź w skrypcie...</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+1"/>
+    <source>Ctrl+F</source>
+    <translation>Ctrl+F</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+17"/>
+    <source>Find &amp;Next</source>
+    <translation>Znajdź &amp;następne</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+2"/>
+    <source>F3</source>
+    <translation>F3</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+13"/>
+    <source>Find &amp;Previous</source>
+    <translation>Znajdź &amp;poprzednie</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+2"/>
+    <source>Shift+F3</source>
+    <translation>Shift+F3</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+14"/>
+    <source>Ctrl+G</source>
+    <translation>Ctrl+G</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+11"/>
+    <source>Debug</source>
+    <translation>Debuguj</translation>
+  </message>
+</context>
+<context>
+  <name>QScriptDebuggerCodeFinderWidget</name>
+  <message>
+    <location filename="../src/scripttools/debugging/qscriptdebuggercodefinderwidget.cpp" line="+141"/>
+    <source>Close</source>
+    <translation>Zamknij</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+13"/>
+    <source>Previous</source>
+    <translation>Poprzednie</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+7"/>
+    <source>Next</source>
+    <translation>Następne</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+5"/>
+    <source>Case Sensitive</source>
+    <translation>Uwzględniaj wielkość liter</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+3"/>
+    <source>Whole words</source>
+    <translation>Całe słowa</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+9"/>
+    <source>&lt;img src=&quot;:/qt/scripttools/debugging/images/wrap.png&quot;&gt;&amp;nbsp;Search wrapped</source>
+    <translation>&lt;img src=&quot;:/qt/scripttools/debugging/images/wrap.png&quot;&gt;&amp;nbsp;Przeszukano od początku</translation>
+  </message>
+</context>
+<context>
+  <name>QScriptDebuggerLocalsModel</name>
+  <message>
+    <location filename="../src/scripttools/debugging/qscriptdebuggerlocalsmodel.cpp" line="+872"/>
+    <source>Name</source>
+    <translation>Nazwa</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+2"/>
+    <source>Value</source>
+    <translation>Wartość</translation>
+  </message>
+</context>
+<context>
+  <name>QScriptDebuggerStackModel</name>
+  <message>
+    <location filename="../src/scripttools/debugging/qscriptdebuggerstackmodel.cpp" line="+161"/>
+    <source>Level</source>
+    <translation>Poziom</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+2"/>
+    <source>Name</source>
+    <translation>Nazwa</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+2"/>
+    <source>Location</source>
+    <translation>Położenie</translation>
+  </message>
+</context>
+<context>
+  <name>QScriptEdit</name>
+  <message>
+    <location filename="../src/scripttools/debugging/qscriptedit.cpp" line="+411"/>
+    <source>Toggle Breakpoint</source>
+    <translation>Przełącz ustawienie pułapki</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+2"/>
+    <source>Disable Breakpoint</source>
+    <translation>Wyłącz pułapkę</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+1"/>
+    <source>Enable Breakpoint</source>
+    <translation>Włącz pułapkę</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+4"/>
+    <source>Breakpoint Condition:</source>
+    <translation>Warunek dla pułapki:</translation>
+  </message>
+</context>
+<context>
+  <name>QScriptEngineDebugger</name>
+  <message>
+    <location filename="../src/scripttools/debugging/qscriptenginedebugger.cpp" line="+523"/>
+    <source>Loaded Scripts</source>
+    <translation>Załadowane skrypty</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+6"/>
+    <source>Breakpoints</source>
+    <translation>Pułapki</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+6"/>
+    <source>Stack</source>
+    <translation>Stos</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+6"/>
+    <source>Locals</source>
+    <translation>Zmienne lokalne</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+6"/>
+    <source>Console</source>
+    <translation>Konsola</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+6"/>
+    <source>Debug Output</source>
+    <translation>Wyjście debuggera</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+6"/>
+    <source>Error Log</source>
+    <translation>Log z błędami</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+12"/>
+    <source>Search</source>
+    <translation>Szukaj</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+7"/>
+    <source>View</source>
+    <translation>Widok</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+18"/>
+    <source>Qt Script Debugger</source>
+    <translation>Debugger Qt Script</translation>
+  </message>
+</context>
+<context>
+  <name>QScriptNewBreakpointWidget</name>
+  <message>
+    <location filename="../src/scripttools/debugging/qscriptbreakpointswidget.cpp" line="-223"/>
+    <source>Close</source>
+    <translation>Zamknij</translation>
+  </message>
+</context>
+<context>
+  <name>QScrollBar</name>
+  <message>
+    <location filename="../src/gui/widgets/qscrollbar.cpp" line="+457"/>
+    <source>Bottom</source>
+    <translation>W dół</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="-1"/>
+    <source>Left edge</source>
+    <translation>Lewa krawędź</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../src/plugins/accessible/widgets/rangecontrols.cpp" line="+149"/>
+    <source>Line down</source>
+    <translation>Linia w dół</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="-8"/>
+    <source>Line up</source>
+    <translation>Linia w górę</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../src/gui/widgets/qscrollbar.cpp" line="+4"/>
+    <location filename="../src/plugins/accessible/widgets/rangecontrols.cpp" line="+6"/>
+    <source>Page down</source>
+    <translation>Strona w dół</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="-1"/>
+    <source>Page left</source>
+    <translation>Strona w lewo</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+1"/>
+    <source>Page right</source>
+    <translation>Strona w prawo</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="-1"/>
+    <location filename="../src/plugins/accessible/widgets/rangecontrols.cpp" line="-4"/>
+    <source>Page up</source>
+    <translation>Strona do góry</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../src/plugins/accessible/widgets/rangecontrols.cpp" line="+2"/>
+    <source>Position</source>
+    <translation>Pozycja</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../src/gui/widgets/qscrollbar.cpp" line="-2"/>
+    <source>Right edge</source>
+    <translation>Prawa krawędź</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+6"/>
+    <source>Scroll down</source>
+    <translation>Przewiń w dół</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="-9"/>
+    <source>Scroll here</source>
+    <translation>Przewiń tutaj</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+8"/>
+    <source>Scroll left</source>
+    <translation>Przewiń w lewo</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+1"/>
+    <source>Scroll right</source>
+    <translation>Przewiń w prawo</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="-1"/>
+    <source>Scroll up</source>
+    <translation>Przewiń do góry</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="-6"/>
+    <source>Top</source>
+    <translation>Do góry</translation>
+  </message>
+</context>
+<context>
+  <name>QSharedMemory</name>
+  <message>
+    <location filename="../src/corelib/kernel/qsharedmemory.cpp" line="+304"/>
+    <source>%1: create size is less then 0</source>
+    <translation>%1: rozmiar przy tworzeniu mniejszy od 0</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+168"/>
+    <location filename="../src/corelib/kernel/qsharedmemory_p.h" line="+155"/>
+    <source>%1: unable to lock</source>
+    <translation>%1: nie można zablokować</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+22"/>
+    <source>%1: unable to unlock</source>
+    <translation>%1: nie można odblokować</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../src/corelib/kernel/qsharedmemory_symbian.cpp" line="+83"/>
+    <location filename="../src/corelib/kernel/qsharedmemory_unix.cpp" line="+81"/>
+    <location filename="../src/corelib/kernel/qsharedmemory_win.cpp" line="+87"/>
+    <source>%1: permission denied</source>
+    <translation>%1: brak dostępu</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="-16"/>
+    <location filename="../src/corelib/kernel/qsharedmemory_unix.cpp" line="+4"/>
+    <location filename="../src/corelib/kernel/qsharedmemory_win.cpp" line="-22"/>
+    <source>%1: already exists</source>
+    <translation>%1: już istnieje</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+4"/>
+    <source>%1: doesn&apos;t exists</source>
+    <translation>%1: nie istnieje</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+8"/>
+    <location filename="../src/corelib/kernel/qsharedmemory_unix.cpp" line="+10"/>
+    <location filename="../src/corelib/kernel/qsharedmemory_win.cpp" line="+18"/>
+    <source>%1: out of resources</source>
+    <translation>%1: zasoby wyczerpane</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+7"/>
+    <location filename="../src/corelib/kernel/qsharedmemory_unix.cpp" line="+4"/>
+    <location filename="../src/corelib/kernel/qsharedmemory_win.cpp" line="+7"/>
+    <source>%1: unknown error %2</source>
+    <translation>%1: nieznany błąd %2</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../src/corelib/kernel/qsharedmemory_unix.cpp" line="+21"/>
+    <source>%1: key is empty</source>
+    <translation>%1: klucz jest pusty</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+15"/>
+    <source>%1: ftok failed</source>
+    <translation>%1: wystąpił błąd w funkcji ftok()</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../src/corelib/kernel/qsharedmemory_symbian.cpp" line="+56"/>
+    <location filename="../src/corelib/kernel/qsharedmemory_unix.cpp" line="+51"/>
+    <location filename="../src/corelib/kernel/qsharedmemory_win.cpp" line="+15"/>
+    <source>%1: unable to make key</source>
+    <translation>%1: nie można utworzyć klucza</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../src/corelib/kernel/qsharedmemory_unix.cpp" line="-97"/>
+    <location filename="../src/corelib/kernel/qsharedmemory_win.cpp" line="-31"/>
+    <source>%1: doesn&apos;t exist</source>
+    <translation>%1: nie istnieje</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+39"/>
+    <source>%1: UNIX key file doesn&apos;t exist</source>
+    <translation>%1: unixowy plik z kluczem nie istnieje</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+78"/>
+    <source>%1: system-imposed size restrictions</source>
+    <translation>%1: ograniczenia rozmiarów narzucone przez system</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+53"/>
+    <source>%1: not attached</source>
+    <translation>%1: niedołączony</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../src/corelib/kernel/qsharedmemory_symbian.cpp" line="-67"/>
+    <location filename="../src/corelib/kernel/qsharedmemory_win.cpp" line="+4"/>
+    <source>%1: invalid size</source>
+    <translation>%1: niepoprawny rozmiar</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+40"/>
+    <location filename="../src/corelib/kernel/qsharedmemory_win.cpp" line="+63"/>
+    <source>%1: key error</source>
+    <translation>%1: błąd klucza</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../src/corelib/kernel/qsharedmemory_win.cpp" line="+32"/>
+    <source>%1: size query failed</source>
+    <translation>%1: zapytanie o rozmiar nie powiodło się</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../src/corelib/kernel/qsharedmemory.cpp" line="-271"/>
+    <source>%1: unable to set key on lock</source>
+    <translation>%1: nie można ustawić klucza na zablokowanym segmencie pamięci współdzielonej</translation>
+  </message>
+</context>
+<context>
+  <name>QShortcut</name>
+  <message>
+    <location filename="../src/gui/kernel/qkeysequence.cpp" line="+1249"/>
+    <source>+</source>
+    <translation>+</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="-91"/>
+    <location line="+135"/>
+    <source>Alt</source>
+    <translation>Alt</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="-871"/>
+    <source>Back</source>
+    <translation>Back</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="-25"/>
+    <source>Backspace</source>
+    <translation>Backspace</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="-1"/>
+    <source>Backtab</source>
+    <translation>Backtab</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+33"/>
+    <source>Bass Boost</source>
+    <translation>Wzmocnienie basów</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+2"/>
+    <source>Bass Down</source>
+    <translation>Basy w dół</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="-1"/>
+    <source>Bass Up</source>
+    <translation>Basy w górę</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+149"/>
+    <source>Call</source>
+    <translation>Wywołaj</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="-21"/>
+    <source>Caps Lock</source>
+    <translation>Caps Lock</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="-145"/>
+    <source>CapsLock</source>
+    <translation>CapsLock</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+49"/>
+    <source>Monitor Brightness Up</source>
+    <translation>Zwiększ jasność monitora</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+1"/>
+    <source>Monitor Brightness Down</source>
+    <translation>Zmniejsz jasność monitora</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+1"/>
+    <source>Keyboard Light On/Off</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+1"/>
+    <source>Keyboard Brightness Up</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+1"/>
+    <source>Keyboard Brightness Down</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+1"/>
+    <source>Power Off</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+1"/>
+    <source>Wake Up</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+1"/>
+    <source>Eject</source>
+    <translation>Wysuń</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+1"/>
+    <source>Screensaver</source>
+    <translation>Wygaszacz ekranu</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+1"/>
+    <source>WWW</source>
+    <translation>WWW</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+1"/>
+    <source>Sleep</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+1"/>
+    <source>LightBulb</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+1"/>
+    <source>Shop</source>
+    <translation>Sklep</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+1"/>
+    <source>History</source>
+    <translation>Historia</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+1"/>
+    <source>Add Favorite</source>
+    <translation>Dodaj do ulubionych</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+1"/>
+    <source>Hot Links</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+1"/>
+    <source>Adjust Brightness</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+1"/>
+    <source>Finance</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+1"/>
+    <source>Community</source>
+    <translation>Społeczność</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+1"/>
+    <source>Audio Rewind</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+1"/>
+    <source>Back Forward</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+1"/>
+    <source>Application Left</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+1"/>
+    <source>Application Right</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+1"/>
+    <source>Book</source>
+    <translation>Książka</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+1"/>
+    <source>CD</source>
+    <translation>CD</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+1"/>
+    <source>Calculator</source>
+    <translation>Kalkulator</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+1"/>
+    <source>Clear</source>
+    <translation>Wyczyść</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+1"/>
+    <source>Clear Grab</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+1"/>
+    <source>Close</source>
+    <translation>Zamknij</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+1"/>
+    <source>Copy</source>
+    <translation>Skopiuj</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+1"/>
+    <source>Cut</source>
+    <translation>Wytnij</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+1"/>
+    <source>Display</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+1"/>
+    <source>DOS</source>
+    <translation>DOS</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+1"/>
+    <source>Documents</source>
+    <translation>Dokumenty</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+1"/>
+    <source>Spreadsheet</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+1"/>
+    <source>Browser</source>
+    <translation>Przeglądarka</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+1"/>
+    <source>Game</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+1"/>
+    <source>Go</source>
+    <translation>Przejdź</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+1"/>
+    <source>iTouch</source>
+    <translation>iTouch</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+1"/>
+    <source>Logoff</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+1"/>
+    <source>Market</source>
+    <translation>Rynek</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+1"/>
+    <source>Meeting</source>
+    <translation>Spotkanie</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+1"/>
+    <source>Keyboard Menu</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+1"/>
+    <source>Menu PB</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+1"/>
+    <source>My Sites</source>
+    <translation>Moje strony</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+1"/>
+    <source>News</source>
+    <translation>Wiadomości</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+1"/>
+    <source>Home Office</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+1"/>
+    <source>Option</source>
+    <translation>Opcje</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+1"/>
+    <source>Paste</source>
+    <translation>Wklej</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+1"/>
+    <source>Phone</source>
+    <translation>Telefon</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+1"/>
+    <source>Reply</source>
+    <translation>Odpowiedz</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+1"/>
+    <source>Reload</source>
+    <translation>Przeładuj</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+1"/>
+    <source>Rotate Windows</source>
+    <translation>Obróć okna</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+1"/>
+    <source>Rotation PB</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+1"/>
+    <source>Rotation KB</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+1"/>
+    <source>Save</source>
+    <translation>Zachowaj</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+1"/>
+    <source>Send</source>
+    <translation>Wyślij</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+1"/>
+    <source>Spellchecker</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+1"/>
+    <source>Split Screen</source>
+    <translation>Podziel ekran</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+1"/>
+    <source>Support</source>
+    <translation>Pomoc techniczna</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+1"/>
+    <source>Task Panel</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+1"/>
+    <source>Terminal</source>
+    <translation>Terminal</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+1"/>
+    <source>Tools</source>
+    <translation>Narzędzia</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+1"/>
+    <source>Travel</source>
+    <translation>Podróże</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+1"/>
+    <source>Video</source>
+    <translation>Wideo</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+1"/>
+    <source>Word Processor</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+1"/>
+    <source>XFer</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+1"/>
+    <source>Zoom In</source>
+    <translation>Powiększ</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+1"/>
+    <source>Zoom Out</source>
+    <translation>Pomniejsz</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+1"/>
+    <source>Away</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+1"/>
+    <source>Messenger</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+1"/>
+    <source>WebCam</source>
+    <translation>WebCam</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+1"/>
+    <source>Mail Forward</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+1"/>
+    <source>Pictures</source>
+    <translation>Zdjęcia</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+1"/>
+    <source>Music</source>
+    <translation>Muzyka</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+1"/>
+    <source>Battery</source>
+    <translation>Bateria</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+1"/>
+    <source>Bluetooth</source>
+    <translation>Bluetooth</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+1"/>
+    <source>Wireless</source>
+    <translation>Bezprzewodowy</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+1"/>
+    <source>Ultra Wide Band</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+1"/>
+    <source>Audio Forward</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+1"/>
+    <source>Audio Repeat</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+1"/>
+    <source>Audio Random Play</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+1"/>
+    <source>Subtitle</source>
+    <translation>Napisy</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+1"/>
+    <source>Audio Cycle Track</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+1"/>
+    <source>Time</source>
+    <translation>Czas</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+2"/>
+    <source>View</source>
+    <translation>Widok</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+1"/>
+    <source>Top Menu</source>
+    <translation>Menu główne</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+1"/>
+    <source>Suspend</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+1"/>
+    <source>Hibernate</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+24"/>
+    <source>Context1</source>
+    <translation>Kontekst1</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+1"/>
+    <source>Context2</source>
+    <translation>Kontekst2</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+1"/>
+    <source>Context3</source>
+    <translation>Kontekst3</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+1"/>
+    <source>Context4</source>
+    <translation>Kontekst4</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+578"/>
+    <location line="+135"/>
+    <source>Ctrl</source>
+    <translation>Ctrl</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="-890"/>
+    <source>Del</source>
+    <translation>Del</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+162"/>
+    <source>Delete</source>
+    <translation>Delete</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="-153"/>
+    <source>Down</source>
+    <translation>Dół</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="-4"/>
+    <source>End</source>
+    <translation>End</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="-7"/>
+    <source>Enter</source>
+    <translation>Enter</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="-5"/>
+    <source>Esc</source>
+    <translation>Esc</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+170"/>
+    <source>Escape</source>
+    <translation>Escape</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+746"/>
+    <source>F%1</source>
+    <translation>F%1</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="-870"/>
+    <source>Favorites</source>
+    <translation>Ulubione</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+141"/>
+    <source>Flip</source>
+    <translation>Odwróć</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="-158"/>
+    <source>Forward</source>
+    <translation>Do przodu</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+157"/>
+    <source>Hangup</source>
+    <translation>Zawieś</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="-163"/>
+    <source>Help</source>
+    <translation>Pomoc</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="-12"/>
+    <source>Home</source>
+    <translation>Home</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+34"/>
+    <source>Home Page</source>
+    <translation>Strona startowa</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="-39"/>
+    <source>Ins</source>
+    <translation>Ins</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+162"/>
+    <source>Insert</source>
+    <translation>Insert</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="-116"/>
+    <source>Launch (0)</source>
+    <translation>Uruchom (0)</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+1"/>
+    <source>Launch (1)</source>
+    <translation>Uruchom (1)</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+1"/>
+    <source>Launch (2)</source>
+    <translation>Uruchom (2)</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+1"/>
+    <source>Launch (3)</source>
+    <translation>Uruchom (3)</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+1"/>
+    <source>Launch (4)</source>
+    <translation>Uruchom (4)</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+1"/>
+    <source>Launch (5)</source>
+    <translation>Uruchom (5)</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+1"/>
+    <source>Launch (6)</source>
+    <translation>Uruchom (6)</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+1"/>
+    <source>Launch (7)</source>
+    <translation>Uruchom (7)</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+1"/>
+    <source>Launch (8)</source>
+    <translation>Uruchom (8)</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+1"/>
+    <source>Launch (9)</source>
+    <translation>Uruchom (9)</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+1"/>
+    <source>Launch (A)</source>
+    <translation>Uruchom (A)</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+1"/>
+    <source>Launch (B)</source>
+    <translation>Uruchom (B)</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+1"/>
+    <source>Launch (C)</source>
+    <translation>Uruchom (C)</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+1"/>
+    <source>Launch (D)</source>
+    <translation>Uruchom (D)</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+1"/>
+    <source>Launch (E)</source>
+    <translation>Uruchom (E)</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+1"/>
+    <source>Launch (F)</source>
+    <translation>Uruchom (F)</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="-17"/>
+    <source>Launch Mail</source>
+    <translation>Uruchom program pocztowy</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+1"/>
+    <source>Launch Media</source>
+    <translation>Uruchom przeglądarkę mediów</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="-38"/>
+    <source>Left</source>
+    <translation>Lewo</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+30"/>
+    <source>Media Next</source>
+    <translation>Następna ścieżka</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="-3"/>
+    <source>Media Play</source>
+    <translation>Odtwarzaj</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+2"/>
+    <source>Media Previous</source>
+    <translation>Poprzednia ścieżka</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+2"/>
+    <source>Media Record</source>
+    <translation>Nagrywaj</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="-3"/>
+    <source>Media Stop</source>
+    <translation>Zatrzymaj</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="-19"/>
+    <source>Menu</source>
+    <translation>Menu</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+743"/>
+    <location line="+130"/>
+    <source>Meta</source>
+    <translation>Meta</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="-718"/>
+    <source>No</source>
+    <translation>Nie</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="-12"/>
+    <source>Num Lock</source>
+    <translation>Num Lock</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+1"/>
+    <source>Number Lock</source>
+    <translation>Number Lock</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="-146"/>
+    <source>NumLock</source>
+    <translation>NumLock</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+29"/>
+    <source>Open URL</source>
+    <translation>Otwórz adres</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+114"/>
+    <source>Page Down</source>
+    <translation>Strona do góry</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="-1"/>
+    <source>Page Up</source>
+    <translation>Strona w dół</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="-154"/>
+    <source>Pause</source>
+    <translation>Pauza</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+10"/>
+    <source>PgDown</source>
+    <translation>PgDown</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="-1"/>
+    <source>PgUp</source>
+    <translation>PgUp</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="-8"/>
+    <source>Print</source>
+    <translation>Wydrukuj</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+152"/>
+    <source>Print Screen</source>
+    <translation>Wydrukuj zawartość ekranu</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="-130"/>
+    <source>Refresh</source>
+    <translation>Odśwież</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="-27"/>
+    <source>Return</source>
+    <translation>Powrót</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+11"/>
+    <source>Right</source>
+    <translation>Prawo</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+152"/>
+    <source>Scroll Lock</source>
+    <translation>Scroll Lock</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="-146"/>
+    <source>ScrollLock</source>
+    <translation>ScrollLock</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+26"/>
+    <source>Search</source>
+    <translation>Szukaj</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+106"/>
+    <location line="+22"/>
+    <source>Select</source>
+    <translation>Wybierz</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+588"/>
+    <location line="+138"/>
+    <source>Shift</source>
+    <translation>Shift</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="-902"/>
+    <source>Space</source>
+    <translation>Spacja</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+49"/>
+    <source>Standby</source>
+    <translation>Tryb oczekiwania</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="-18"/>
+    <source>Stop</source>
+    <translation>Zatrzymaj</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="-20"/>
+    <source>SysReq</source>
+    <translation>SysReq</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+161"/>
+    <source>System Request</source>
+    <translation>Żądanie systemu</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="-170"/>
+    <source>Tab</source>
+    <translation>Tabulator</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+38"/>
+    <source>Treble Down</source>
+    <translation>Soprany w dół</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="-1"/>
+    <source>Treble Up</source>
+    <translation>Soprany w górę</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="-24"/>
+    <source>Up</source>
+    <translation>Góra</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+18"/>
+    <source>Volume Down</source>
+    <translation>Przycisz</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+1"/>
+    <source>Volume Mute</source>
+    <translation>Wycisz</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+1"/>
+    <source>Volume Up</source>
+    <translation>Zrób głośniej</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+142"/>
+    <source>Yes</source>
+    <translation>Tak</translation>
+  </message>
+</context>
+<context>
+  <name>QSlider</name>
+  <message>
+    <location filename="../src/plugins/accessible/widgets/rangecontrols.cpp" line="+160"/>
+    <source>Page down</source>
+    <translation>Strona w dół</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="-5"/>
+    <source>Page left</source>
+    <translation>Strona w lewo</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+5"/>
+    <source>Page right</source>
+    <translation>Strona w prawo</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="-5"/>
+    <source>Page up</source>
+    <translation>Strona do góry</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+2"/>
+    <source>Position</source>
+    <translation>Położenie</translation>
+  </message>
+</context>
+<context>
+  <name>QSocks5SocketEngine</name>
+  <message>
+    <location filename="../src/network/socket/qsocks5socketengine.cpp" line="-67"/>
+    <source>Connection to proxy refused</source>
+    <translation>Odmowa połączenia z pośrednikiem</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+4"/>
+    <source>Connection to proxy closed prematurely</source>
+    <translation>Przedwczesne zakończenie połączenia z pośrednikiem</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+4"/>
+    <source>Proxy host not found</source>
+    <translation>Nie odnaleziono hosta pośredniczącego</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+5"/>
+    <source>Connection to proxy timed out</source>
+    <translation>Przekroczony czas połączenia do pośrednika</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+17"/>
+    <source>Proxy authentication failed</source>
+    <translation>Autoryzacja pośrednika zakończona błędem</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+1"/>
+    <source>Proxy authentication failed: %1</source>
+    <translation>Autoryzacja pośrednika zakończona błędem: %1</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+9"/>
+    <source>SOCKS version 5 protocol error</source>
+    <translation>Błąd protokołu SOCKS wersji 5</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+19"/>
+    <source>General SOCKSv5 server failure</source>
+    <translation>Generalny błąd serwera SOCKS wersji 5</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+4"/>
+    <source>Connection not allowed by SOCKSv5 server</source>
+    <translation>Połączenie niedozwolone przez serwer SOCKS wersji 5</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+16"/>
+    <source>TTL expired</source>
+    <translation>TTL stracił ważność</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+4"/>
+    <source>SOCKSv5 command not supported</source>
+    <translation>Nieobsługiwana komenda SOCKS wersji 5</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+4"/>
+    <source>Address type not supported</source>
+    <translation>Nieobsługiwany typ adresu</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+5"/>
+    <source>Unknown SOCKSv5 proxy error code 0x%1</source>
+    <translation>Nieznany kod błędu (0x%1) pośrednika SOCKS wersji 5</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+689"/>
+    <source>Network operation timed out</source>
+    <translation>Przekroczony czas operacji sieciowej</translation>
+  </message>
+</context>
+<context>
+  <name>QSoftKeyManager</name>
+  <message>
+    <location filename="../src/gui/kernel/qsoftkeymanager.cpp" line="+79"/>
+    <source>Ok</source>
+    <translation>OK</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+3"/>
+    <source>Select</source>
+    <translation>Wybierz</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+3"/>
+    <source>Done</source>
+    <translation>Zrobione</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+3"/>
+    <source>Options</source>
+    <translation>Opcje</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+3"/>
+    <source>Cancel</source>
+    <translation>Anuluj</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+176"/>
+    <source>Exit</source>
+    <translation>Wyjście</translation>
+  </message>
+</context>
+<context>
+  <name>QSpinBox</name>
+  <message>
+    <location filename="../src/plugins/accessible/widgets/rangecontrols.cpp" line="-569"/>
+    <source>Less</source>
+    <translation>Mniej</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="-2"/>
+    <source>More</source>
+    <translation>Więcej</translation>
+  </message>
+</context>
+<context>
+  <name>QSql</name>
+  <message>
+    <location filename="../src/qt3support/sql/q3sqlmanager_p.cpp" line="+910"/>
+    <source>Cancel</source>
+    <translation>Anuluj</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+33"/>
+    <source>Cancel your edits?</source>
+    <translation>Anulować zmiany?</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="-1"/>
+    <source>Confirm</source>
+    <translation>Potwierdź</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="-52"/>
+    <source>Delete</source>
+    <translation>Skasuj</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+1"/>
+    <source>Delete this record?</source>
+    <translation>Skasować ten rekord?</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+10"/>
+    <source>Insert</source>
+    <translation>Wstaw</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="-8"/>
+    <location line="+16"/>
+    <location line="+36"/>
+    <source>No</source>
+    <translation>Nie</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="-38"/>
+    <source>Save edits?</source>
+    <translation>Zachować zmiany?</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="-4"/>
+    <source>Update</source>
+    <translation>Uaktualnij</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="-11"/>
+    <location line="+16"/>
+    <location line="+36"/>
+    <source>Yes</source>
+    <translation>Tak</translation>
+  </message>
+</context>
+<context>
+  <name>QSslSocket</name>
+  <message>
+    <location filename="../src/network/ssl/qsslsocket_openssl.cpp" line="+546"/>
+    <source>Unable to write data: %1</source>
+    <translation>Nie można zapisać danych: %1</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+119"/>
+    <source>Error while reading: %1</source>
+    <translation>Błąd podczas czytania: %1</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+96"/>
+    <source>Error during SSL handshake: %1</source>
+    <translation>Błąd podczas nawiązania sesji SSL: %1</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="-501"/>
+    <source>Error creating SSL context (%1)</source>
+    <translation>Błąd tworzenia kontekstu (%1)</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+25"/>
+    <source>Invalid or empty cipher list (%1)</source>
+    <translation>Niepoprawna lub pusta lista szyfrów (%1)</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+42"/>
+    <source>Private key does not certify public key, %1</source>
+    <translation>Prywatny klucz nie uwiarygodnia publicznego, %1</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+20"/>
+    <source>Error creating SSL session, %1</source>
+    <translation>Błąd tworzenia sesji SSL, %1</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+15"/>
+    <source>Error creating SSL session: %1</source>
+    <translation>Błąd tworzenia sesji SSL: %1</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="-61"/>
+    <source>Cannot provide a certificate with no key, %1</source>
+    <translation>Nie można dostarczyć certyfikatu bez klucza, %1</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+7"/>
+    <source>Error loading local certificate, %1</source>
+    <translation>Błąd ładowania lokalnego certyfikatu, %1</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+12"/>
+    <source>Error loading private key, %1</source>
+    <translation>Błąd ładowania prywatnego klucza, %1</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../src/network/ssl/qsslerror.cpp" line="+213"/>
+    <source>No error</source>
+    <translation>Brak błędu</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+3"/>
+    <source>The issuer certificate could not be found</source>
+    <translation>Nie można odnaleźć wydawcy certyfikatu</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+3"/>
+    <source>The certificate signature could not be decrypted</source>
+    <translation>Nie można odszyfrować podpisu certyfikatu</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+3"/>
+    <source>The public key in the certificate could not be read</source>
+    <translation>Nie można odczytać publicznego klucza w certyfikacie</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+3"/>
+    <source>The signature of the certificate is invalid</source>
+    <translation>Niepoprawny podpis certyfikatu</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+3"/>
+    <source>The certificate is not yet valid</source>
+    <translation>Certyfikat nie jest jeszcze ważny</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+3"/>
+    <source>The certificate has expired</source>
+    <translation>Certyfikat utracił ważność</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+3"/>
+    <source>The certificate&apos;s notBefore field contains an invalid time</source>
+    <translation>Pole &quot;notBefore&quot; certyfikatu zawiera niepoprawną datę</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+3"/>
+    <source>The certificate&apos;s notAfter field contains an invalid time</source>
+    <translation>Pole &quot;notAfter&quot; certyfikatu zawiera niepoprawną datę</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+3"/>
+    <source>The certificate is self-signed, and untrusted</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+3"/>
+    <source>The root certificate of the certificate chain is self-signed, and untrusted</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+3"/>
+    <source>The issuer certificate of a locally looked up certificate could not be found</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+3"/>
+    <source>No certificates could be verified</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+3"/>
+    <source>One of the CA certificates is invalid</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+3"/>
+    <source>The basicConstraints path length parameter has been exceeded</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+3"/>
+    <source>The supplied certificate is unsuitable for this purpose</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+3"/>
+    <source>The root CA certificate is not trusted for this purpose</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+3"/>
+    <source>The root CA certificate is marked to reject the specified purpose</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+3"/>
+    <source>The current candidate issuer certificate was rejected because its subject name did not match the issuer name of the current certificate</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+4"/>
+    <source>The current candidate issuer certificate was rejected because its issuer name and serial number was present and did not match the authority key identifier of the current certificate</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+5"/>
+    <source>The peer did not present any certificate</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+3"/>
+    <source>The host name did not match any of the valid hosts for this certificate</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+6"/>
+    <source>Unknown error</source>
+    <translation>Nieznany błąd</translation>
+  </message>
+</context>
+<context>
+  <name>QStateMachine</name>
+  <message>
+    <location filename="../src/corelib/statemachine/qstatemachine.cpp" line="+1028"/>
+    <source>Missing initial state in compound state &apos;%1&apos;</source>
+    <translation>Brak stanu początkowego w stanie złożonym &apos;%1&apos;</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+7"/>
+    <source>Missing default state in history state &apos;%1&apos;</source>
+    <translation>Brak domyślnego stanu w historycznym stanie &apos;%1&apos;</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+7"/>
+    <source>No common ancestor for targets and source of transition from state &apos;%1&apos;</source>
+    <translation>Brak wspólnego przodka dla stanów docelowych i stanu źródłowego w przejściu ze stanu &apos;%1&apos;</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+4"/>
+    <source>Unknown error</source>
+    <translation>Nieznany błąd</translation>
+  </message>
+</context>
+<context>
+  <name>QSystemSemaphore</name>
+  <message>
+    <location filename="../src/corelib/kernel/qsystemsemaphore_unix.cpp" line="-41"/>
+    <location filename="../src/corelib/kernel/qsystemsemaphore_win.cpp" line="+66"/>
+    <source>%1: out of resources</source>
+    <translation>%1: zasoby wyczerpane</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="-13"/>
+    <location filename="../src/corelib/kernel/qsystemsemaphore_win.cpp" line="+4"/>
+    <source>%1: permission denied</source>
+    <translation>%1: brak dostępu</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+4"/>
+    <source>%1: already exists</source>
+    <translation>%1: już istnieje</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+4"/>
+    <source>%1: does not exist</source>
+    <translation>%1: nie istnieje</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+9"/>
+    <location filename="../src/corelib/kernel/qsystemsemaphore_win.cpp" line="+3"/>
+    <source>%1: unknown error %2</source>
+    <translation>%1: nieznany błąd %2</translation>
+  </message>
+</context>
+<context>
+  <name>QTDSDriver</name>
+  <message>
+    <location filename="../src/sql/drivers/tds/qsql_tds.cpp" line="+595"/>
+    <source>Unable to open connection</source>
+    <translation>Nie można otworzyć połączenia</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+5"/>
+    <source>Unable to use database</source>
+    <translation>Nie można użyć bazy danych</translation>
+  </message>
+</context>
+<context>
+  <name>QTabBar</name>
+  <message>
+    <location filename="../src/plugins/accessible/widgets/complexwidgets.cpp" line="-326"/>
+    <source>Scroll Left</source>
+    <translation>Przewiń w lewo</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+0"/>
+    <source>Scroll Right</source>
+    <translation>Przewiń w prawo</translation>
+  </message>
+</context>
+<context>
+  <name>QTcpServer</name>
+  <message>
+    <location filename="../src/network/socket/qtcpserver.cpp" line="+282"/>
+    <source>Operation on socket is not supported</source>
+    <translation>Operacja na gnieździe nieobsługiwana</translation>
+  </message>
+</context>
+<context>
+  <name>QTextControl</name>
+  <message>
+    <location filename="../src/gui/text/qtextcontrol.cpp" line="+2034"/>
+    <source>&amp;Copy</source>
+    <translation>S&amp;kopiuj</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+7"/>
+    <source>Copy &amp;Link Location</source>
+    <translation>Skopiuj &amp;adres odsyłacza</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="-12"/>
+    <source>Cu&amp;t</source>
+    <translation>&amp;Wytnij</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+21"/>
+    <source>Delete</source>
+    <translation>Skasuj</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="-3"/>
+    <source>&amp;Paste</source>
+    <translation>&amp;Wklej</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="-22"/>
+    <source>&amp;Redo</source>
+    <translation>&amp;Przywróć</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+32"/>
+    <source>Select All</source>
+    <translation>Zaznacz wszystko</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="-34"/>
+    <source>&amp;Undo</source>
+    <translation>&amp;Cofnij</translation>
+  </message>
+</context>
+<context>
+  <name>QToolButton</name>
+  <message>
+    <location filename="../src/plugins/accessible/widgets/simplewidgets.cpp" line="+312"/>
+    <location line="+8"/>
+    <source>Open</source>
+    <translation>Otwórz</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="-10"/>
+    <location line="+6"/>
+    <source>Press</source>
+    <translation>Wciśnij</translation>
+  </message>
+</context>
+<context>
+  <name>QUdpSocket</name>
+  <message>
+    <location filename="../src/network/socket/qudpsocket.cpp" line="+179"/>
+    <source>This platform does not support IPv6</source>
+    <translation>Ta platforma nie obsługuje IPv6</translation>
+  </message>
+</context>
+<context>
+  <name>QUndoGroup</name>
+  <message>
+    <location filename="../src/gui/util/qundogroup.cpp" line="+413"/>
+    <source>Redo</source>
+    <translation>Przywróć</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="-28"/>
+    <source>Undo</source>
+    <translation>Cofnij</translation>
+  </message>
+</context>
+<context>
+  <name>QUndoModel</name>
+  <message>
+    <location filename="../src/gui/util/qundoview.cpp" line="+101"/>
+    <source>&lt;empty&gt;</source>
+    <translation>&lt;pusty&gt;</translation>
+  </message>
+</context>
+<context>
+  <name>QUndoStack</name>
+  <message>
+    <location filename="../src/gui/util/qundostack.cpp" line="+859"/>
+    <source>Redo</source>
+    <translation>Przywróć</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="-27"/>
+    <source>Undo</source>
+    <translation>Cofnij</translation>
+  </message>
+</context>
+<context>
+  <name>QUnicodeControlCharacterMenu</name>
+  <message>
+    <location filename="../src/gui/text/qtextcontrol.cpp" line="+948"/>
+    <source>Insert Unicode control character</source>
+    <translation>Wstaw znak kontroli Unicode</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="-10"/>
+    <source>LRE Start of left-to-right embedding</source>
+    <translation>LRE Początek osadzania od lewej do prawej</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="-5"/>
+    <source>LRM Left-to-right mark</source>
+    <translation>LRM znacznik od prawej do lewej </translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+7"/>
+    <source>LRO Start of left-to-right override</source>
+    <translation>LRO Początek nadpisania od lewej do prawej</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+2"/>
+    <source>PDF Pop directional formatting</source>
+    <translation>PDF Formatowanie kierunkowe pop</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="-3"/>
+    <source>RLE Start of right-to-left embedding</source>
+    <translation>RLE Początek osadzania od prawej do lewej</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="-5"/>
+    <source>RLM Right-to-left mark</source>
+    <translation>RLM Znacznik od prawej do lewej</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+7"/>
+    <source>RLO Start of right-to-left override</source>
+    <translation>RLO Początek nadpisania od prawej do lewej</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="-6"/>
+    <source>ZWJ Zero width joiner</source>
+    <translation>ZWJ Łącznik zerowej długości</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+1"/>
+    <source>ZWNJ Zero width non-joiner</source>
+    <translation>ZWNJ Rozdzielnik zerowej długości</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+1"/>
+    <source>ZWSP Zero width space</source>
+    <translation>ZWSP Przerwa zerowej długości</translation>
+  </message>
+</context>
+<context>
+  <name>QWebFrame</name>
+  <message>
+    <location filename="../src/3rdparty/webkit/WebKit/qt/WebCoreSupport/FrameLoaderClientQt.cpp" line="+712"/>
+    <source>Request cancelled</source>
+    <translation>Prośba anulowana</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+19"/>
+    <source>Request blocked</source>
+    <translation>Prośba zablokowana</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+7"/>
+    <source>Cannot show URL</source>
+    <translation>Nie można pokazać URL</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+6"/>
+    <source>Frame load interrupted by policy change</source>
+    <translation>Ładowanie ramki przerwane przez zmianę strategii</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+6"/>
+    <source>Cannot show mimetype</source>
+    <translation>Nie można pokazać typu MIME</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+6"/>
+    <source>File does not exist</source>
+    <translation>Plik nie istnieje</translation>
+  </message>
+</context>
+<context>
+  <name>QWebPage</name>
+  <message>
+    <location filename="../src/3rdparty/webkit/WebCore/platform/qt/Localizations.cpp" line="+42"/>
+    <source>Submit</source>
+    <comment>default label for Submit buttons in forms on web pages</comment>
+    <translation>Wyślij</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+5"/>
+    <source>Submit</source>
+    <comment>Submit (input element) alt text for &lt;input&gt; elements with no alt, title, or value</comment>
+    <translation>Wyślij</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+5"/>
+    <source>Reset</source>
+    <comment>default label for Reset buttons in forms on web pages</comment>
+    <translation>Wyczyść</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+16"/>
+    <source>Choose File</source>
+    <comment>title for file button used in HTML forms</comment>
+    <translation>Wybierz plik</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+5"/>
+    <source>No file selected</source>
+    <comment>text to display in file button used in HTML forms when no file is selected</comment>
+    <translation>Nie zaznaczono pliku</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+5"/>
+    <source>Open in New Window</source>
+    <comment>Open in New Window context menu item</comment>
+    <translation>Otwórz w nowym oknie</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+5"/>
+    <source>Save Link...</source>
+    <comment>Download Linked File context menu item</comment>
+    <translation>Zachowaj odsyłacz...</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+5"/>
+    <source>Copy Link</source>
+    <comment>Copy Link context menu item</comment>
+    <translation>Skopiuj odsyłacz</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+5"/>
+    <source>Open Image</source>
+    <comment>Open Image in New Window context menu item</comment>
+    <translation>Otwórz obrazek</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+5"/>
+    <source>Save Image</source>
+    <comment>Download Image context menu item</comment>
+    <translation>Zachowaj obrazek</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+5"/>
+    <source>Copy Image</source>
+    <comment>Copy Link context menu item</comment>
+    <translation>Skopiuj obrazek</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+5"/>
+    <source>Open Frame</source>
+    <comment>Open Frame in New Window context menu item</comment>
+    <translation>Otwórz ramkę</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+5"/>
+    <source>Copy</source>
+    <comment>Copy context menu item</comment>
+    <translation>Skopiuj</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+5"/>
+    <source>Go Back</source>
+    <comment>Back context menu item</comment>
+    <translation>Wróć</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+5"/>
+    <source>Go Forward</source>
+    <comment>Forward context menu item</comment>
+    <translation>Idź dalej</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+5"/>
+    <source>Stop</source>
+    <comment>Stop context menu item</comment>
+    <translation>Zatrzymaj</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+5"/>
+    <source>Reload</source>
+    <comment>Reload context menu item</comment>
+    <translation>Przeładuj</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+5"/>
+    <source>Cut</source>
+    <comment>Cut context menu item</comment>
+    <translation>Wytnij</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+5"/>
+    <source>Paste</source>
+    <comment>Paste context menu item</comment>
+    <translation>Wklej</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+5"/>
+    <source>No Guesses Found</source>
+    <comment>No Guesses Found context menu item</comment>
+    <translation>Nie odnaleziono podpowiedzi</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+5"/>
+    <source>Ignore</source>
+    <comment>Ignore Spelling context menu item</comment>
+    <translation>Zignoruj</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+5"/>
+    <source>Add To Dictionary</source>
+    <comment>Learn Spelling context menu item</comment>
+    <translation>Dodaj do słownika</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+5"/>
+    <source>Search The Web</source>
+    <comment>Search The Web context menu item</comment>
+    <translation>Wyszukaj w sieci</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+5"/>
+    <source>Look Up In Dictionary</source>
+    <comment>Look Up in Dictionary context menu item</comment>
+    <translation>Poszukaj w słowniku</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+5"/>
+    <source>Open Link</source>
+    <comment>Open Link context menu item</comment>
+    <translation>Otwórz odsyłacz</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+5"/>
+    <source>Ignore</source>
+    <comment>Ignore Grammar context menu item</comment>
+    <translation>Zignoruj</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+5"/>
+    <source>Spelling</source>
+    <comment>Spelling and Grammar context sub-menu item</comment>
+    <translation>Pisownia</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+5"/>
+    <source>Show Spelling and Grammar</source>
+    <comment>menu item title</comment>
+    <translation>Pokaż pisownię i gramatykę</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+1"/>
+    <source>Hide Spelling and Grammar</source>
+    <comment>menu item title</comment>
+    <translation>Schowaj pisownię i gramatykę</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+5"/>
+    <source>Check Spelling</source>
+    <comment>Check spelling context menu item</comment>
+    <translation>Sprawdź pisownię</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+5"/>
+    <source>Check Spelling While Typing</source>
+    <comment>Check spelling while typing context menu item</comment>
+    <translation>Sprawdzaj pisownię podczas pisania</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+5"/>
+    <source>Check Grammar With Spelling</source>
+    <comment>Check grammar with spelling context menu item</comment>
+    <translation>Sprawdzaj gramatykę wraz z pisownią</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+5"/>
+    <source>Fonts</source>
+    <comment>Font context sub-menu item</comment>
+    <translation>Czcionki</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+5"/>
+    <source>Bold</source>
+    <comment>Bold context menu item</comment>
+    <translation>Pogrubiony</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+5"/>
+    <source>Italic</source>
+    <comment>Italic context menu item</comment>
+    <translation>Kursywa</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+5"/>
+    <source>Underline</source>
+    <comment>Underline context menu item</comment>
+    <translation>Podkreślenie</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+5"/>
+    <source>Outline</source>
+    <comment>Outline context menu item</comment>
+    <translation>Kontur</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+5"/>
+    <source>Direction</source>
+    <comment>Writing direction context sub-menu item</comment>
+    <translation>Kierunek</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+5"/>
+    <source>Text Direction</source>
+    <comment>Text direction context sub-menu item</comment>
+    <translation>Kierunek tekstu</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+5"/>
+    <source>Default</source>
+    <comment>Default writing direction context menu item</comment>
+    <translation>Domyślny</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+115"/>
+    <source>Loading...</source>
+    <comment>Media controller status message when the media is loading</comment>
+    <translation>Ładowanie...</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+5"/>
+    <source>Live Broadcast</source>
+    <comment>Media controller status message when watching a live broadcast</comment>
+    <translation>Transmisja na żywo</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+8"/>
+    <source>Audio Element</source>
+    <comment>Media controller element</comment>
+    <translation>Element dźwiękowy</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+2"/>
+    <source>Video Element</source>
+    <comment>Media controller element</comment>
+    <translation>Element wideo</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+2"/>
+    <source>Mute Button</source>
+    <comment>Media controller element</comment>
+    <translation>Przycisk wyłączania głosu</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+2"/>
+    <source>Unmute Button</source>
+    <comment>Media controller element</comment>
+    <translation>Przycisk włączania głosu</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+2"/>
+    <source>Play Button</source>
+    <comment>Media controller element</comment>
+    <translation>Przycisk odtwarzania</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+2"/>
+    <source>Pause Button</source>
+    <comment>Media controller element</comment>
+    <translation>Przycisk pauzy</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+2"/>
+    <source>Slider</source>
+    <comment>Media controller element</comment>
+    <translation>Suwak</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+2"/>
+    <source>Slider Thumb</source>
+    <comment>Media controller element</comment>
+    <translation>Uchwyt suwaka</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+2"/>
+    <source>Rewind Button</source>
+    <comment>Media controller element</comment>
+    <translation>Przycisk przewijania</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+2"/>
+    <source>Return to Real-time Button</source>
+    <comment>Media controller element</comment>
+    <translation>Przycisk powrotu do czasu rzeczywistego</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+2"/>
+    <source>Elapsed Time</source>
+    <comment>Media controller element</comment>
+    <translation>Czas który upłynął</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+2"/>
+    <source>Remaining Time</source>
+    <comment>Media controller element</comment>
+    <translation>Czas który pozostał</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+2"/>
+    <source>Status Display</source>
+    <comment>Media controller element</comment>
+    <translation>Wyświetlacz stanu</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+2"/>
+    <source>Fullscreen Button</source>
+    <comment>Media controller element</comment>
+    <translation>Przycisk trybu pełnoekranowego</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+2"/>
+    <source>Seek Forward Button</source>
+    <comment>Media controller element</comment>
+    <translation>Przycisk przeszukiwania do przodu</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+2"/>
+    <source>Seek Back Button</source>
+    <comment>Media controller element</comment>
+    <translation>Przycisk przeszukiwania do tyłu</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+8"/>
+    <source>Audio element playback controls and status display</source>
+    <comment>Media controller element</comment>
+    <translation>Kontrolki odtwarzania dźwięku i wyświetlacz stanu</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+2"/>
+    <source>Video element playback controls and status display</source>
+    <comment>Media controller element</comment>
+    <translation>Kontrolki odtwarzania wideo i wyświetlacz stanu</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+2"/>
+    <source>Mute audio tracks</source>
+    <comment>Media controller element</comment>
+    <translation>Wyłącz ścieżkę dźwiękową</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+2"/>
+    <source>Unmute audio tracks</source>
+    <comment>Media controller element</comment>
+    <translation>Włącz ścieżkę dźwiękową</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+2"/>
+    <source>Begin playback</source>
+    <comment>Media controller element</comment>
+    <translation>Rozpocznij odtwarzanie</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+2"/>
+    <source>Pause playback</source>
+    <comment>Media controller element</comment>
+    <translation>Wstrzymaj odtwarzanie</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+2"/>
+    <source>Movie time scrubber</source>
+    <comment>Media controller element</comment>
+    <translation>Suwak czasu</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+2"/>
+    <source>Movie time scrubber thumb</source>
+    <comment>Media controller element</comment>
+    <translation>Uchwyt suwaka czasu</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+2"/>
+    <source>Rewind movie</source>
+    <comment>Media controller element</comment>
+    <translation>Przewiń film</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+2"/>
+    <source>Return streaming movie to real-time</source>
+    <comment>Media controller element</comment>
+    <translation>Przywróć przesyłanie filmu do czasu rzeczywistego</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+2"/>
+    <source>Current movie time</source>
+    <comment>Media controller element</comment>
+    <translation>Czas bieżącego filmu</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+2"/>
+    <source>Remaining movie time</source>
+    <comment>Media controller element</comment>
+    <translation>Czas do końca filmu</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+2"/>
+    <source>Current movie status</source>
+    <comment>Media controller element</comment>
+    <translation>Stan bieżącego filmu</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+2"/>
+    <source>Play movie in full-screen mode</source>
+    <comment>Media controller element</comment>
+    <translation>Odtwarzaj film w trybie pełnoekranowym</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+2"/>
+    <source>Seek quickly back</source>
+    <comment>Media controller element</comment>
+    <translation>Przeszukaj szybko do tyłu</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+2"/>
+    <source>Seek quickly forward</source>
+    <comment>Media controller element</comment>
+    <translation>Przeszukaj szybko do przodu</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+9"/>
+    <source>Indefinite time</source>
+    <comment>Media time description</comment>
+    <translation>Nieokreślony czas</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+9"/>
+    <source>%1 days %2 hours %3 minutes %4 seconds</source>
+    <comment>Media time description</comment>
+    <translation>%1 dni %2 godzin %3 minut %4 sekund</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+4"/>
+    <source>%1 hours %2 minutes %3 seconds</source>
+    <comment>Media time description</comment>
+    <translation>%1 godzin %2 minut %3 sekund</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+4"/>
+    <source>%1 minutes %2 seconds</source>
+    <comment>Media time description</comment>
+    <translation>%1 minut %2 sekund</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+3"/>
+    <source>%1 seconds</source>
+    <comment>Media time description</comment>
+    <translation>%1 sekund</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="-210"/>
+    <source>Inspect</source>
+    <comment>Inspect Element context menu item</comment>
+    <translation>Zwiedzaj</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+5"/>
+    <source>No recent searches</source>
+    <comment>Label for only item in menu that appears when clicking on the search field image, when no searches have been performed</comment>
+    <translation>Brak ostatnich wyszukiwań</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+5"/>
+    <source>Recent searches</source>
+    <comment>label for first item in the menu that appears when clicking on the search field image, used as embedded menu title</comment>
+    <translation>Ostatnie wyszukiwania</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+5"/>
+    <source>Clear recent searches</source>
+    <comment>menu item in Recent Searches menu that empties menu&apos;s contents</comment>
+    <translation>Wyczyść ostatnie wyszukiwania</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+75"/>
+    <source>Unknown</source>
+    <comment>Unknown filesize FTP directory listing item</comment>
+    <translation>Nieznany</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../src/3rdparty/webkit/WebKit/qt/WebCoreSupport/InspectorClientQt.cpp" line="+167"/>
+    <source>Web Inspector - %2</source>
+    <translation>Wizytator sieciowy - %2</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../src/3rdparty/webkit/WebCore/platform/network/qt/QNetworkReplyHandler.cpp" line="+416"/>
+    <source>Bad HTTP request</source>
+    <translation>Niepoprawna komenda HTTP</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../src/3rdparty/webkit/WebCore/platform/qt/Localizations.cpp" line="-286"/>
+    <source>This is a searchable index. Enter search keywords: </source>
+    <comment>text that appears at the start of nearly-obsolete web pages in the form of a &apos;searchable index&apos;</comment>
+    <translation>To jest indeks wyszukiwawczy. Podaj słowa do wyszukania:</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+186"/>
+    <source>Left to Right</source>
+    <comment>Left to Right context menu item</comment>
+    <translation>Z lewej na prawą</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+5"/>
+    <source>Right to Left</source>
+    <comment>Right to Left context menu item</comment>
+    <translation>Z prawej na lewą</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+100"/>
+    <source>%1 (%2x%3 pixels)</source>
+    <comment>Title string for images</comment>
+    <translation>%1 (%2x%3 piksli)</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../src/3rdparty/webkit/WebCore/platform/qt/ScrollbarQt.cpp" line="+58"/>
+    <source>Scroll here</source>
+    <translation>Przewiń tutaj</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+3"/>
+    <source>Left edge</source>
+    <translation>Lewa krawędź</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+0"/>
+    <source>Top</source>
+    <translation>Do góry</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+1"/>
+    <source>Right edge</source>
+    <translation>Prawa krawędź</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+0"/>
+    <source>Bottom</source>
+    <translation>W dół</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+3"/>
+    <source>Page left</source>
+    <translation>Strona w lewo</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+0"/>
+    <source>Page up</source>
+    <translation>Strona do góry</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+1"/>
+    <source>Page right</source>
+    <translation>Strona w prawo</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+0"/>
+    <source>Page down</source>
+    <translation>Strona w dół</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+3"/>
+    <source>Scroll left</source>
+    <translation>Przewiń w lewo</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+0"/>
+    <source>Scroll up</source>
+    <translation>Przewiń do góry</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+1"/>
+    <source>Scroll right</source>
+    <translation>Przewiń w prawo</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+0"/>
+    <source>Scroll down</source>
+    <translation>Przewiń w dół</translation>
+  </message>
+  <message numerus="yes">
+    <location filename="../src/3rdparty/webkit/WebCore/platform/qt/FileChooserQt.cpp" line="+45"/>
+    <source>%n file(s)</source>
+    <comment>number of chosen file</comment>
+    <translation>
+      <numerusform>%n plik</numerusform>
+      <numerusform>%n pliki</numerusform>
+      <numerusform>%n plików</numerusform>
+    </translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../src/3rdparty/webkit/WebKit/qt/Api/qwebpage.cpp" line="+1827"/>
+    <source>JavaScript Alert - %1</source>
+    <translation>Ostrzeżenie JavaScript - %1</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+16"/>
+    <source>JavaScript Confirm - %1</source>
+    <translation>Potwierdzenie JavaScript - %1</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+18"/>
+    <source>JavaScript Prompt - %1</source>
+    <translation>Zachęta JavaScript - %1</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+25"/>
+    <source>JavaScript Problem - %1</source>
+    <translation>Problem JavaScript - %1</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+0"/>
+    <source>The script on this page appears to have a problem. Do you want to stop the script?</source>
+    <translation>Skrypt na tej stronie nie działa poprawnie. Czy chcesz przerwać ten skrypt?</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+381"/>
+    <source>Move the cursor to the next character</source>
+    <translation>Przesuń kursor do następnego znaku</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+3"/>
+    <source>Move the cursor to the previous character</source>
+    <translation>Przesuń kursor do poprzedniego znaku</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+3"/>
+    <source>Move the cursor to the next word</source>
+    <translation>Przesuń kursor do następnego słowa</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+3"/>
+    <source>Move the cursor to the previous word</source>
+    <translation>Przesuń kursor do poprzedniego słowa</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+3"/>
+    <source>Move the cursor to the next line</source>
+    <translation>Przesuń kursor do następnej linii</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+3"/>
+    <source>Move the cursor to the previous line</source>
+    <translation>Przesuń kursor do poprzedniej linii</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+3"/>
+    <source>Move the cursor to the start of the line</source>
+    <translation>Przesuń kursor do początku linii</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+3"/>
+    <source>Move the cursor to the end of the line</source>
+    <translation>Przesuń kursor do końca linii</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+3"/>
+    <source>Move the cursor to the start of the block</source>
+    <translation>Przesuń kursor do początku bloku</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+3"/>
+    <source>Move the cursor to the end of the block</source>
+    <translation>Przesuń kursor do końca bloku</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+3"/>
+    <source>Move the cursor to the start of the document</source>
+    <translation>Przesuń kursor do początku dokumentu</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+3"/>
+    <source>Move the cursor to the end of the document</source>
+    <translation>Przesuń kursor do końca dokumentu</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+3"/>
+    <source>Select all</source>
+    <translation>Zaznacz wszystko</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+3"/>
+    <source>Select to the next character</source>
+    <translation>Zaznacz do następnego znaku</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+3"/>
+    <source>Select to the previous character</source>
+    <translation>Zaznacz do poprzedniego znaku</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+3"/>
+    <source>Select to the next word</source>
+    <translation>Zaznacz do następnego słowa</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+3"/>
+    <source>Select to the previous word</source>
+    <translation>Zaznacz do poprzedniego słowa</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+3"/>
+    <source>Select to the next line</source>
+    <translation>Zaznacz do następnej linii</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+3"/>
+    <source>Select to the previous line</source>
+    <translation>Zaznacz do poprzedniej linii</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+3"/>
+    <source>Select to the start of the line</source>
+    <translation>Zaznacz do początku linii</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+3"/>
+    <source>Select to the end of the line</source>
+    <translation>Zaznacz do końca linii</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+3"/>
+    <source>Select to the start of the block</source>
+    <translation>Zaznacz do początku bloku</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+3"/>
+    <source>Select to the end of the block</source>
+    <translation>Zaznacz do końca bloku</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+3"/>
+    <source>Select to the start of the document</source>
+    <translation>Zaznacz do początku dokumentu</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+3"/>
+    <source>Select to the end of the document</source>
+    <translation>Zaznacz do końca dokumentu</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+3"/>
+    <source>Delete to the start of the word</source>
+    <translation>Skasuj do początku słowa</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+3"/>
+    <source>Delete to the end of the word</source>
+    <translation>Skasuj do końca słowa</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+33"/>
+    <source>Insert a new paragraph</source>
+    <translation>Wstaw nowy paragraf</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+3"/>
+    <source>Insert a new line</source>
+    <translation>Wstaw nową linię</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+4"/>
+    <source>Paste and Match Style</source>
+    <translation>Wklej i dopasuj styl</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+3"/>
+    <source>Remove formatting</source>
+    <translation>Usuń formatowanie</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+4"/>
+    <source>Strikethrough</source>
+    <translation>Przekreślenie</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+4"/>
+    <source>Subscript</source>
+    <translation>Indeks dolny</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+4"/>
+    <source>Superscript</source>
+    <translation>Indeks górny</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+4"/>
+    <source>Insert Bulleted List</source>
+    <translation>Wstaw listę wypunktowaną</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+4"/>
+    <source>Insert Numbered List</source>
+    <translation>Wstaw listę ponumerowaną</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+4"/>
+    <source>Indent</source>
+    <translation>Zwiększ wcięcie</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+3"/>
+    <source>Outdent</source>
+    <translation>Zmniejsz wcięcie</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+3"/>
+    <source>Center</source>
+    <translation>Wyśrodkuj</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+3"/>
+    <source>Justify</source>
+    <translation>Wyjustuj</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+3"/>
+    <source>Align Left</source>
+    <translation>Wyrównaj do lewej</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+3"/>
+    <source>Align Right</source>
+    <translation>Wyrównaj do prawej</translation>
+  </message>
+</context>
+<context>
+  <name>QWhatsThisAction</name>
+  <message>
+    <location filename="../src/gui/kernel/qwhatsthis.cpp" line="+527"/>
+    <source>What&apos;s This?</source>
+    <translation>Co to jest?</translation>
+  </message>
+</context>
+<context>
+  <name>QWidget</name>
+  <message>
+    <location filename="../src/gui/kernel/qwidget.cpp" line="+5723"/>
+    <source>*</source>
+    <translation>*</translation>
+  </message>
+</context>
+<context>
+  <name>QWizard</name>
+  <message>
+    <location filename="../src/gui/dialogs/qwizard.cpp" line="+649"/>
+    <source>Go Back</source>
+    <translation>Wróć</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+3"/>
+    <source>Continue</source>
+    <translation>Kontynuuj</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+5"/>
+    <source>Commit</source>
+    <translation>Dokonaj</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+2"/>
+    <source>Done</source>
+    <translation>Wykonano</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+4"/>
+    <source>Help</source>
+    <translation>Pomoc</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="-14"/>
+    <source>&lt; &amp;Back</source>
+    <translation>&lt; &amp;Wstecz</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+10"/>
+    <source>&amp;Finish</source>
+    <translation>&amp;Zakończ</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+2"/>
+    <source>Cancel</source>
+    <translation>Anuluj</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+2"/>
+    <source>&amp;Help</source>
+    <translation>&amp;Pomoc</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="-8"/>
+    <source>&amp;Next</source>
+    <translation>&amp;Dalej</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+0"/>
+    <source>&amp;Next &gt;</source>
+    <translation>&amp;Dalej &gt;</translation>
+  </message>
+</context>
+<context>
+  <name>QWorkspace</name>
+  <message>
+    <location filename="../src/gui/widgets/qworkspace.cpp" line="+1887"/>
+    <location line="+60"/>
+    <source>%1 - [%2]</source>
+    <translation>%1 - [%2]</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="-1834"/>
+    <source>Close</source>
+    <translation>Zamknij</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+984"/>
+    <source>&amp;Close</source>
+    <translation>&amp;Zamknij</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="-2"/>
+    <source>Ma&amp;ximize</source>
+    <translation>Zma&amp;ksymalizuj</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="-980"/>
+    <source>Minimize</source>
+    <translation>Zminimalizuj</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+978"/>
+    <source>Mi&amp;nimize</source>
+    <translation>Zmi&amp;nimalizuj</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="-3"/>
+    <source>&amp;Move</source>
+    <translation>&amp;Przenieś</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="-1"/>
+    <source>&amp;Restore</source>
+    <translation>&amp;Przywróć</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="-972"/>
+    <source>Restore Down</source>
+    <translation>Przywróć pod spód</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+989"/>
+    <location line="+1059"/>
+    <source>Sh&amp;ade</source>
+    <translation>&amp;Zwiń</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="-1074"/>
+    <source>&amp;Size</source>
+    <translation>&amp;Rozmiar</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+12"/>
+    <source>Stay on &amp;Top</source>
+    <translation>Pozostaw na &amp;wierzchu</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+1058"/>
+    <source>&amp;Unshade</source>
+    <translation>R&amp;ozwiń</translation>
+  </message>
+</context>
+<context>
+  <name>QXml</name>
+  <message>
+    <location filename="../src/xml/sax/qxml.cpp" line="+69"/>
+    <source>encoding declaration or standalone declaration expected while reading the XML declaration</source>
+    <translation>oczekiwano deklaracji &quot;encoding&quot; lub &quot;standalone&quot; podczas odczytywania deklaracji XML</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+11"/>
+    <source>error in the text declaration of an external entity</source>
+    <translation>błąd w deklaracji &quot;text&quot; zewnętrznej jednostki</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="-7"/>
+    <source>error occurred while parsing comment</source>
+    <translation>wystąpił błąd podczas parsowania komentarza</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="-9"/>
+    <source>error occurred while parsing content</source>
+    <translation>wystąpił błąd podczas parsowania zawartości</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+7"/>
+    <source>error occurred while parsing document type definition</source>
+    <translation>wystąpił błąd podczas parsowania typu definicji dokumentu</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="-9"/>
+    <source>error occurred while parsing element</source>
+    <translation>wystąpił błąd podczas parsowania elementu</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+12"/>
+    <source>error occurred while parsing reference</source>
+    <translation>wystąpił błąd podczas parsowania odwołania</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="-15"/>
+    <source>error triggered by consumer</source>
+    <translation>błąd wywołany przez konsumenta</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+17"/>
+    <source>external parsed general entity reference not allowed in attribute value</source>
+    <translation>odwołanie do jednostki ogólnej zewnętrznie przetworzonej nie dozwolone dla wartości atrybutu </translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+1"/>
+    <source>external parsed general entity reference not allowed in DTD</source>
+    <translation>odwołanie do jednostki ogólnej zewnętrznie przetworzonej nie dozwolone w DTD</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="-2"/>
+    <source>internal general entity reference not allowed in DTD</source>
+    <translation>odwołanie do jednostki ogólnej wewnętrznej nie dozwolone w DTD</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="-9"/>
+    <source>invalid name for processing instruction</source>
+    <translation>niepoprawna nazwa dla instrukcji przetwarzającej</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+6"/>
+    <source>letter is expected</source>
+    <translation>oczekiwana jest litera</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="-11"/>
+    <source>more than one document type definition</source>
+    <translation>więcej niż jedna definicja typu dokumentu</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="-3"/>
+    <source>no error occurred</source>
+    <translation>nie pojawił się żaden błąd</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+21"/>
+    <source>recursive entities</source>
+    <translation>jednostki rekurencyjne</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="-9"/>
+    <source>standalone declaration expected while reading the XML declaration</source>
+    <translation>deklaracja &quot;standalone&quot; oczekiwana podczas czytania deklaracji XML</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="-7"/>
+    <source>tag mismatch</source>
+    <translation>niepoprawny tag</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+2"/>
+    <source>unexpected character</source>
+    <translation>nieoczekiwany znak</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="-5"/>
+    <source>unexpected end of file</source>
+    <translation>nieoczekiwany koniec pliku</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+18"/>
+    <source>unparsed entity reference in wrong context</source>
+    <translation>odwołanie do jednostki nieprzetworzonej w złym kontekście</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="-11"/>
+    <source>version expected while reading the XML declaration</source>
+    <translation>oczekiwana wersja podczas czytania deklaracji XML</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+1"/>
+    <source>wrong value for standalone declaration</source>
+    <translation>błędna wartość dla deklaracji &quot;standalone&quot;</translation>
+  </message>
+</context>
+<context>
+  <name>QXmlStream</name>
+  <message>
+    <location filename="../src/corelib/xml/qxmlstream.cpp" line="+611"/>
+    <location filename="../src/corelib/xml/qxmlstream_p.h" line="+1770"/>
+    <source>Extra content at end of document.</source>
+    <translation>Dodatkowa treść na końcu dokumentu.</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+271"/>
+    <source>Invalid entity value.</source>
+    <translation>Niepoprawna wartość jednostki.</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+109"/>
+    <source>Invalid XML character.</source>
+    <translation>Niepoprawny znak XML.</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+259"/>
+    <source>Sequence &apos;]]&gt;&apos; not allowed in content.</source>
+    <translation>Ciąg &apos;]]&gt;&apos; niedozwolony w treści.</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+309"/>
+    <source>Namespace prefix &apos;%1&apos; not declared</source>
+    <translation>Przedrostek przestrzeni nazw &apos;%1&apos; nie został zadeklarowany</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+78"/>
+    <source>Attribute redefined.</source>
+    <translation>Atrybut zdefiniowany wielokrotnie.</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+115"/>
+    <source>Unexpected character &apos;%1&apos; in public id literal.</source>
+    <translation>Nieoczekiwany znak &apos;%1&apos; w publicznej stałej znakowej.</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+28"/>
+    <source>Invalid XML version string.</source>
+    <translation>Niepoprawna wersja XML.</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+2"/>
+    <source>Unsupported XML version.</source>
+    <translation>Nieobsługiwana wersja XML.</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+23"/>
+    <source>%1 is an invalid encoding name.</source>
+    <translation>%1 jest niepoprawną nazwą kodowania.</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+7"/>
+    <source>Encoding %1 is unsupported</source>
+    <translation>Kodowanie %1 jest nieobsługiwane</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+16"/>
+    <source>Standalone accepts only yes or no.</source>
+    <translation>Tylko wartości &quot;tak&quot; lub &quot;nie&quot; są akceptowane przez &quot;standalone&quot;.</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+2"/>
+    <source>Invalid attribute in XML declaration.</source>
+    <translation>Niepoprawny atrybut w deklaracji XML.</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+16"/>
+    <source>Premature end of document.</source>
+    <translation>Przedwczesne zakończenie dokumentu.</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+2"/>
+    <source>Invalid document.</source>
+    <translation>Niepoprawny dokument.</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+40"/>
+    <source>Expected </source>
+    <translation>Oczekiwano </translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+11"/>
+    <source>, but got &apos;</source>
+    <translation>, ale otrzymano &apos;</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+4"/>
+    <source>Unexpected &apos;</source>
+    <translation>Nieoczekiwany &apos;</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+225"/>
+    <source>Expected character data.</source>
+    <translation>Oczekiwana dana znakowa.</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../src/corelib/xml/qxmlstream_p.h" line="-995"/>
+    <source>Recursive entity detected.</source>
+    <translation>Wykryto jednostkę rekurencyjną.</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+516"/>
+    <source>Start tag expected.</source>
+    <translation>Oczekiwano tagu start.</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+222"/>
+    <source>XML declaration not at start of document.</source>
+    <translation>Deklaracja XML nie jest na początku dokumentu.</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="-31"/>
+    <source>NDATA in parameter entity declaration.</source>
+    <translation>NDATA w deklaracji parametru obiektu.</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+34"/>
+    <source>%1 is an invalid processing instruction name.</source>
+    <translation>%1 jest niepoprawną nazwą instrukcji przetwarzającej.</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+11"/>
+    <source>Invalid processing instruction name.</source>
+    <translation>Niepoprawna nazwa instrukcji przetwarzającej.</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../src/corelib/xml/qxmlstream.cpp" line="-536"/>
+    <location line="+12"/>
+    <location filename="../src/corelib/xml/qxmlstream_p.h" line="+164"/>
+    <location line="+53"/>
+    <source>Illegal namespace declaration.</source>
+    <translation>Niepoprawna deklaracja przestrzeni nazw.</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../src/corelib/xml/qxmlstream_p.h" line="+15"/>
+    <source>Invalid XML name.</source>
+    <translation>Niepoprawna nazwa XML.</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+23"/>
+    <source>Opening and ending tag mismatch.</source>
+    <translation>Niezgodne tagi początku i końca.</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+18"/>
+    <source>Reference to unparsed entity &apos;%1&apos;.</source>
+    <translation>Odwołanie do nieprzetworzonej jednostki &apos;%1&apos;.</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="-13"/>
+    <location line="+61"/>
+    <location line="+40"/>
+    <source>Entity &apos;%1&apos; not declared.</source>
+    <translation>Jednostka &apos;%1&apos; nie zadeklarowana.</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="-26"/>
+    <source>Reference to external entity &apos;%1&apos; in attribute value.</source>
+    <translation>Odwołanie do zewnętrznej jednostki &apos;%1&apos; jako wartość atrybutu.</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+40"/>
+    <source>Invalid character reference.</source>
+    <translation>Niepoprawny znak odwołania.</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../src/corelib/xml/qxmlstream.cpp" line="-75"/>
+    <location filename="../src/corelib/xml/qxmlstream_p.h" line="-823"/>
+    <source>Encountered incorrectly encoded content.</source>
+    <translation>Natrafiono na niepoprawnie zakodowaną treść.</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+274"/>
+    <source>The standalone pseudo attribute must appear after the encoding.</source>
+    <translation>Pseudo atrybut &quot;standalone&quot; musi pojawić się po &quot;encoding&quot;.</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../src/corelib/xml/qxmlstream_p.h" line="+562"/>
+    <source>%1 is an invalid PUBLIC identifier.</source>
+    <translation>%1 jest niepoprawnym publicznym identyfikatorem.</translation>
+  </message>
+</context>
+<context>
+  <name>QtXmlPatterns</name>
+  <message>
+    <location filename="../src/xmlpatterns/api/qiodevicedelegate.cpp" line="+84"/>
+    <source>Network timeout.</source>
+    <translation>Przekroczony czas połączenia.</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../src/xmlpatterns/api/qxmlserializer.cpp" line="+320"/>
+    <source>Element %1 can&apos;t be serialized because it appears outside the document element.</source>
+    <translation>Element %1 nie może być zserializowany ponieważ pojawił się poza elementem &quot;document&quot;.</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+60"/>
+    <source>Attribute %1 can&apos;t be serialized because it appears at the top level.</source>
+    <translation>Atrybut %1 nie może być zserializowany ponieważ pojawił się na najwyższym poziomie.</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../src/xmlpatterns/data/qabstractdatetime.cpp" line="+80"/>
+    <source>Year %1 is invalid because it begins with %2.</source>
+    <translation>Rok %1 jest niepoprawny ponieważ rozpoczyna się: %2.</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+19"/>
+    <source>Day %1 is outside the range %2..%3.</source>
+    <translation>Dzień %1 jest poza zakresem %2..%3.</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+7"/>
+    <source>Month %1 is outside the range %2..%3.</source>
+    <translation>Miesiąc %1 jest poza zakresem %2..%3.</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+10"/>
+    <source>Overflow: Can&apos;t represent date %1.</source>
+    <translation>Przepełnienie: Nie można wyrazić daty %1.</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+9"/>
+    <source>Day %1 is invalid for month %2.</source>
+    <translation>Dzień %1 jest niepoprawny dla miesiąca %2.</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+49"/>
+    <source>Time 24:%1:%2.%3 is invalid. Hour is 24, but minutes, seconds, and milliseconds are not all 0; </source>
+    <translation>Czas 24:%1:%2:%3 jest niepoprawny. Godzina jest 24, ale minuty, sekundy i milisekundy nie są równocześnie zerami;</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+13"/>
+    <source>Time %1:%2:%3.%4 is invalid.</source>
+    <translation>Czas %1:%2:%3.%4 jest niepoprawny.</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+115"/>
+    <source>Overflow: Date can&apos;t be represented.</source>
+    <translation>Przepełnienie: Data nie może być wyrażona.</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../src/xmlpatterns/data/qabstractduration.cpp" line="+99"/>
+    <location line="+15"/>
+    <source>At least one component must be present.</source>
+    <translation>Przynajmniej jeden komponent musi być obecny.</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="-7"/>
+    <source>At least one time component must appear after the %1-delimiter.</source>
+    <translation>Przynajmniej jeden komponent musi wystąpić po nawiasie %1.</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../src/xmlpatterns/data/qanyuri_p.h" line="+132"/>
+    <source>%1 is not a valid value of type %2.</source>
+    <translation>%1 nie jest poprawną wartością dla typu %2.</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../src/xmlpatterns/data/qatomiccasters_p.h" line="+223"/>
+    <source>When casting to %1 from %2, the source value cannot be %3.</source>
+    <translation>W rzutowaniu %1 na %2 wartość źródłowa nie może być %3.</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../src/xmlpatterns/data/qatomicmathematicians.cpp" line="+201"/>
+    <location line="+32"/>
+    <source>Dividing a value of type %1 by %2 (not-a-number) is not allowed.</source>
+    <translation>Dzielenie wartości typu %1 przez %2 (typ nienumeryczny) jest niedozwolone.</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="-20"/>
+    <source>Dividing a value of type %1 by %2 or %3 (plus or minus zero) is not allowed.</source>
+    <translation>Dzielenie wartości typu %1 przez %2 lub %3 (plus lub minus zero) jest niedozwolone.</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+32"/>
+    <source>Multiplication of a value of type %1 by %2 or %3 (plus or minus infinity) is not allowed.</source>
+    <translation>Mnożenie wartości typu %1 przez %2 lub %3 (plus lub minus nieskończoność) jest niedozwolone.</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../src/xmlpatterns/data/qatomicvalue.cpp" line="+79"/>
+    <source>A value of type %1 cannot have an Effective Boolean Value.</source>
+    <translation>Wartość typu %1 nie może posiadać efektywnej wartości boolowskiej (EBV).</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../src/xmlpatterns/data/qboolean.cpp" line="+78"/>
+    <source>Effective Boolean Value cannot be calculated for a sequence containing two or more atomic values.</source>
+    <translation>Efektywna wartość boolowska (EBV) nie może być obliczona dla sekwencji zawierającej dwie lub więcej wartości atomowe.</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../src/xmlpatterns/data/qderivedinteger_p.h" line="+402"/>
+    <source>Value %1 of type %2 exceeds maximum (%3).</source>
+    <translation>Wartość %1 typu %2 przekracza maksimum (%3).</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+9"/>
+    <source>Value %1 of type %2 is below minimum (%3).</source>
+    <translation>Wartość %1 typu %2 jest poniżej minimum (%3).</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../src/xmlpatterns/data/qhexbinary.cpp" line="+91"/>
+    <source>A value of type %1 must contain an even number of digits. The value %2 does not.</source>
+    <translation>Wartość typu %1 musi zawierać parzystą liczbę cyfr. Wartość %2 nie zawiera.</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+19"/>
+    <source>%1 is not valid as a value of type %2.</source>
+    <translation>Wartość %1 nie jest poprawna jako wartość typu %2.</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../src/xmlpatterns/expr/qarithmeticexpression.cpp" line="+207"/>
+    <source>Operator %1 cannot be used on type %2.</source>
+    <translation>Operator %1 nie może być użyty dla typu %2.</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+17"/>
+    <source>Operator %1 cannot be used on atomic values of type %2 and %3.</source>
+    <translation>Operator %1 nie może być użyty dla atomowych wartości typu %2 i %3.</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../src/xmlpatterns/expr/qattributenamevalidator.cpp" line="+66"/>
+    <source>The namespace URI in the name for a computed attribute cannot be %1.</source>
+    <translation>Przestrzeń nazw URI nie może być %1 w nazwie dla obliczonego atrybutu.</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+9"/>
+    <source>The name for a computed attribute cannot have the namespace URI %1 with the local name %2.</source>
+    <translation>Nazwa dla wyliczonego atrybutu nie może zawierać przestrzeni nazw URI %1 z lokalną nazwą %2.</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../src/xmlpatterns/expr/qcastas.cpp" line="+88"/>
+    <source>Type error in cast, expected %1, received %2.</source>
+    <translation>Błąd typów w rzutowaniu: spodziewano się %1, otrzymano %2.</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+29"/>
+    <source>When casting to %1 or types derived from it, the source value must be of the same type, or it must be a string literal. Type %2 is not allowed.</source>
+    <translation>Podczas rzutowania na %1 lub na typ pochodny, wartość źródłowa musi być tego samego typu lub musi być zapisem tekstowym. Typ %2 nie jest dozwolony.</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../src/xmlpatterns/expr/qcommentconstructor.cpp" line="+67"/>
+    <source>A comment cannot contain %1</source>
+    <translation>Komentarz nie może zawierać %1</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+6"/>
+    <source>A comment cannot end with a %1.</source>
+    <translation>Komentarz nie może kończyć się: %1.</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../src/xmlpatterns/expr/qdocumentcontentvalidator.cpp" line="+86"/>
+    <source>An attribute node cannot be a child of a document node. Therefore, the attribute %1 is out of place.</source>
+    <translation>Węzeł &quot;attribute&quot; nie może być podelementem węzła &quot;document&quot;. Dlatego atrybut %1 jest w złym miejscu.</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../src/xmlpatterns/expr/qexpressionfactory.cpp" line="+162"/>
+    <source>A library module cannot be evaluated directly. It must be imported from a main module.</source>
+    <translation>Moduł biblioteki nie może być bezpośrednio oceniony. On musi być zaimportowany z głównego modułu.</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+40"/>
+    <source>No template by name %1 exists.</source>
+    <translation>Szablon o nazwie %1 nie istnieje.</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../src/xmlpatterns/expr/qgenericpredicate.cpp" line="+106"/>
+    <source>A value of type %1 cannot be a predicate. A predicate must have either a numeric type or an Effective Boolean Value type.</source>
+    <translation>Wartość typu %1 nie może być predykatem. Predykat musi być typu liczbowego lub Efektywną Wartość Logiczną.</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+32"/>
+    <source>A positional predicate must evaluate to a single numeric value.</source>
+    <translation>Wynikiem predykatu pozycyjnego musi być pojedyncza wartość liczbowa.</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../src/xmlpatterns/expr/qncnameconstructor_p.h" line="+113"/>
+    <source>The target name in a processing instruction cannot be %1 in any combination of upper and lower case. Therefore, %2 is invalid.</source>
+    <translation>Docelowa nazwa w instrukcji przetwarzania nie może być %1 w żadnej kombinacji wielkich i małych liter. Dlatego nazwa %2 jest niepoprawna.</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+24"/>
+    <source>%1 is not a valid target name in a processing instruction. It must be a %2 value, e.g. %3.</source>
+    <translation>%1 nie jest poprawną nazwą docelową w instrukcji przetwarzania. Nazwa musi być wartością %2, np. %3.</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../src/xmlpatterns/expr/qpath.cpp" line="+109"/>
+    <source>The last step in a path must contain either nodes or atomic values. It cannot be a mixture between the two.</source>
+    <translation>Ostatni krok w ścieżce musi zawierać albo węzły albo wartości atomowe. Nie może zawierać obu jednocześnie.</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../src/xmlpatterns/expr/qprocessinginstructionconstructor.cpp" line="+84"/>
+    <source>The data of a processing instruction cannot contain the string %1</source>
+    <translation>Dane instrukcji przetwarzania nie mogą zawierać ciągu %1</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../src/xmlpatterns/expr/qqnameconstructor.cpp" line="+82"/>
+    <source>No namespace binding exists for the prefix %1</source>
+    <translation>Żadna przestrzeń nazw nie jest powiązana z przedrostkiem %1</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../src/xmlpatterns/expr/qqnameconstructor_p.h" line="+156"/>
+    <source>No namespace binding exists for the prefix %1 in %2</source>
+    <translation>Żadna przestrzeń nazw nie jest powiązana z przedrostkiem %1 w %2</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+12"/>
+    <location filename="../src/xmlpatterns/functions/qqnamefns.cpp" line="+69"/>
+    <source>%1 is an invalid %2</source>
+    <translation>%1 jest niepoprawnym %2</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../src/xmlpatterns/functions/qaggregatefns.cpp" line="+120"/>
+    <source>The first argument to %1 cannot be of type %2. It must be a numeric type, xs:yearMonthDuration or xs:dayTimeDuration.</source>
+    <translation>Pierwszy argument w %1 nie może być typu %2. Musi on być typu liczbowego: xs:yearMonthDuration lub xs:dayTimeDuration.</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+74"/>
+    <source>The first argument to %1 cannot be of type %2. It must be of type %3, %4, or %5.</source>
+    <translation>Pierwszy argument w %1 nie może być typu %2. Musi on być typu: %3, %4 lub %5.</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+91"/>
+    <source>The second argument to %1 cannot be of type %2. It must be of type %3, %4, or %5.</source>
+    <translation>Drugi argument w %1 nie może być typu %2. Musi on być typu: %3, %4 lub %5.</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../src/xmlpatterns/functions/qassemblestringfns.cpp" line="+88"/>
+    <source>%1 is not a valid XML 1.0 character.</source>
+    <translation>%1 nie jest poprawnym znakiem XML 1.0.</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../src/xmlpatterns/functions/qdatetimefn.cpp" line="+86"/>
+    <source>If both values have zone offsets, they must have the same zone offset. %1 and %2 are not the same.</source>
+    <translation>Jeśli oba argumenty mają przesunięcia strefowe, muszą one być takie same. %1 i %2 nie są takie same.</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../src/xmlpatterns/functions/qerrorfn.cpp" line="+61"/>
+    <source>%1 was called.</source>
+    <translation>Wywołano %1.</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../src/xmlpatterns/functions/qpatternmatchingfns.cpp" line="+94"/>
+    <source>%1 must be followed by %2 or %3, not at the end of the replacement string.</source>
+    <translation>Po %1 musi następować %2 lub %3, lecz nie na końcu zastępczego ciągu.</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+39"/>
+    <source>In the replacement string, %1 must be followed by at least one digit when not escaped.</source>
+    <translation type="unfinished">W ciągu zastępczym, po %1 musi następować przynajmniej jedna cyfra</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+26"/>
+    <source>In the replacement string, %1 can only be used to escape itself or %2, not %3</source>
+    <translation type="unfinished">W ciągu zastępczym, %1 może być użyte tylko do zabezpieczenia samej siebie lub %2, nigdy %3</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../src/xmlpatterns/functions/qpatternplatform.cpp" line="+92"/>
+    <source>%1 matches newline characters</source>
+    <translation>%1 dopasowało znak nowej linii</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+4"/>
+    <source>%1 and %2 match the start and end of a line.</source>
+    <translation>%1 i %2 dopasowały początek i koniec linii.</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+6"/>
+    <source>Matches are case insensitive</source>
+    <translation>Dopasowania uwzględniają wielkość liter</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+4"/>
+    <source>Whitespace characters are removed, except when they appear in character classes</source>
+    <translation>Spacje są usuwane z wyjątkiem kiedy pojawią się w klasach znakowych</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+100"/>
+    <source>%1 is an invalid regular expression pattern: %2</source>
+    <translation>%1 jest niepoprawnym wzorcem wyrażenia regularnego: %2</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+30"/>
+    <source>%1 is an invalid flag for regular expressions. Valid flags are:</source>
+    <translation>%1 jest niepoprawną flagą dla wyrażeń regularnych. Poprawnymi flagami są:</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../src/xmlpatterns/functions/qqnamefns.cpp" line="+17"/>
+    <source>If the first argument is the empty sequence or a zero-length string (no namespace), a prefix cannot be specified. Prefix %1 was specified.</source>
+    <translation>Jeśli pierwszy argument jest pustą sekwencją lub zerowej długości ciągiem (przy braku przestrzeni nazw), przedrostek nie może wystąpić. Podano przedrostek %1.</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../src/xmlpatterns/functions/qsequencefns.cpp" line="+346"/>
+    <source>It will not be possible to retrieve %1.</source>
+    <translation>Nie będzie można odzyskać %1.</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../src/xmlpatterns/functions/qsequencegeneratingfns.cpp" line="+266"/>
+    <source>The default collection is undefined</source>
+    <translation>Domyślna kolekcja jest niezdefiniowana</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+13"/>
+    <source>%1 cannot be retrieved</source>
+    <translation>%1 nie może być odzyskane</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../src/xmlpatterns/functions/qstringvaluefns.cpp" line="+252"/>
+    <source>The normalization form %1 is unsupported. The supported forms are %2, %3, %4, and %5, and none, i.e. the empty string (no normalization).</source>
+    <translation>Znormalizowana forma %1 nie jest obsługiwana. Obsługiwanymi formami są: %2, %3, %4 i %5 oraz pusta forma (brak normalizacji).</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../src/xmlpatterns/functions/qtimezonefns.cpp" line="+87"/>
+    <source>A zone offset must be in the range %1..%2 inclusive. %3 is out of range.</source>
+    <translation>Przesunięcie strefowe musi być w zakresie %1..%2 włącznie. %3 jest poza tym zakresem.</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../src/xmlpatterns/janitors/qcardinalityverifier.cpp" line="+58"/>
+    <source>Required cardinality is %1; got cardinality %2.</source>
+    <translation>Wymagana liczność wynosi %1; otrzymano %2.</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../src/xmlpatterns/janitors/qitemverifier.cpp" line="+67"/>
+    <source>The item %1 did not match the required type %2.</source>
+    <translation>Element %1 nie został dopasowany do wymaganego typu %2.</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../src/xmlpatterns/parser/qquerytransformparser.cpp" line="+352"/>
+    <location line="+7323"/>
+    <source>%1 is an unknown schema type.</source>
+    <translation>%1 jest nieznanym typem schematu.</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="-7254"/>
+    <source>A template with name %1 has already been declared.</source>
+    <translation>Szablon o nazwie %1 został już zadeklarowany.</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+213"/>
+    <source>Only one %1 declaration can occur in the query prolog.</source>
+    <translation>Tylko jedna deklaracja %1 może się pojawić w prologu zapytania.</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+188"/>
+    <source>The initialization of variable %1 depends on itself</source>
+    <translation>Inicjalizacja zmiennej %1 zależy od niej samej</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../src/xmlpatterns/parser/qparsercontext.cpp" line="+93"/>
+    <source>The variable %1 is unused</source>
+    <translation>Zmienna %1 jest nieużywana</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../src/xmlpatterns/parser/qquerytransformparser.cpp" line="+2904"/>
+    <source>Version %1 is not supported. The supported XQuery version is 1.0.</source>
+    <translation>Wersja %1 nie jest obsługiwana. Obsługiwaną wersją XQuery jest wersja 1.0.</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+71"/>
+    <source>No function with signature %1 is available</source>
+    <translation>Żadna funkcja w postaci %1 nie jest dostępna</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+303"/>
+    <source>It is not possible to redeclare prefix %1.</source>
+    <translation>Nie jest możliwe ponowne zadeklarowanie przedrostka %1.</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+18"/>
+    <source>Prefix %1 is already declared in the prolog.</source>
+    <translation>Przedrostek %1 jest już zadeklarowany w prologu.</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+95"/>
+    <source>The name of an option must have a prefix. There is no default namespace for options.</source>
+    <translation>Nazwa opcji musi posiadać przedrostek. Nie istnieje domyślna przestrzeń nazw dla opcji.</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+171"/>
+    <source>The Schema Import feature is not supported, and therefore %1 declarations cannot occur.</source>
+    <translation>Cecha &quot;Import schematu&quot; nie jest obsługiwana, dlatego deklaracje %1 nie mogą pojawić.</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+13"/>
+    <source>The target namespace of a %1 cannot be empty.</source>
+    <translation>Docelowa przestrzeń nazw dla %1 nie może być pusta.</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+8"/>
+    <source>The module import feature is not supported</source>
+    <translation>Cecha &quot;Import modułu&quot; nie jest obsługiwana</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+166"/>
+    <source>The namespace %1 is reserved; therefore user defined functions may not use it. Try the predefined prefix %2, which exists for these cases.</source>
+    <translation>Przestrzeń nazw %1 jest zarezerwowana, dlatego funkcje zdefiniowane przez użytkownika nie mogą jej użyć. Spróbuj predefiniowany przedrostek %2, który istnieje w takich przypadkach.</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+12"/>
+    <source>The namespace of a user defined function in a library module must be equivalent to the module namespace. In other words, it should be %1 instead of %2</source>
+    <translation>Przestrzeń nazw dla funkcji zdefiniowanej przez użytkownika w module bibliotecznym musi odpowiadać przestrzeni nazw modułu. Powinna to być %1 zamiast %2</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+34"/>
+    <source>A function already exists with the signature %1.</source>
+    <translation>Funkcja w postaci %1 już istnieje.</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+23"/>
+    <source>No external functions are supported. All supported functions can be used directly, without first declaring them as external</source>
+    <translation>Zewnętrzne funkcje nie są obsługiwane. Wszystkie obsługiwane funkcje mogą być używane bezpośrednio, bez ich uprzedniego deklarowania jako zewnętrzne</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+493"/>
+    <source>The name of a variable bound in a for-expression must be different from the positional variable. Hence, the two variables named %1 collide.</source>
+    <translation>Nazwa zmiennej powiązanej w wyrażeniu &quot;for&quot; musi być inna od zmiennej pozycjonującej. W związku z tym dwie zmienne o nazwie %1 kolidują ze sobą.</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+778"/>
+    <source>The Schema Validation Feature is not supported. Hence, %1-expressions may not be used.</source>
+    <translation>Cecha &quot;Walidacja schematu&quot; nie jest obsługiwana. Dlatego też wyrażenia %1 nie mogą być użyte.</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+40"/>
+    <source>None of the pragma expressions are supported. Therefore, a fallback expression must be present</source>
+    <translation>Wyrażenia &quot;pragma&quot; nie są obsługiwane. Dlatego musi wystąpić wyrażenie zastępcze</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+398"/>
+    <source>The %1-axis is unsupported in XQuery</source>
+    <translation>Oś %1 nie jest obsługiwana w XQuery</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="-5902"/>
+    <source>%1 is not a valid numeric literal.</source>
+    <translation>%1 nie jest poprawnym zapisem liczbowym.</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="-152"/>
+    <source>W3C XML Schema identity constraint selector</source>
+    <translation>Selektor narzucenia niepowtarzalności W3C XML Schema</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+3"/>
+    <source>W3C XML Schema identity constraint field</source>
+    <translation>Pole narzucenia niepowtarzalności W3C XML Schema</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+4"/>
+    <source>A construct was encountered which is disallowed in the current language(%1).</source>
+    <translation>Wystąpiła konstrukcja która jest niedozwolona w bieżącym języku (%1).</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+3700"/>
+    <source>The keyword %1 cannot occur with any other mode name.</source>
+    <translation>Słowo kluczowe %1 nie może wystąpić z inną nazwą trybu.</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="-3117"/>
+    <source>No variable with name %1 exists</source>
+    <translation>Zmienna o nazwie %1 nie istnieje</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+3146"/>
+    <source>The value of attribute %1 must be of type %2, which %3 isn&apos;t.</source>
+    <translation>Wartość atrybutu %1 musi być typu %2, którym nie jest %3.</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+75"/>
+    <source>The prefix %1 cannot be bound. By default, it is already bound to the namespace %2.</source>
+    <translation>Przedrostek %1 nie może być powiązany. Jest on domyślnie powiązany z przestrzenią nazw %2.</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+312"/>
+    <source>A variable with name %1 has already been declared.</source>
+    <translation>Zmienna o nazwie %1 została już zadeklarowana.</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+39"/>
+    <source>No value is available for the external variable with name %1.</source>
+    <translation>Brak wartości dla zewnętrznej zmiennej o nazwie %1.</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+96"/>
+    <source>A stylesheet function must have a prefixed name.</source>
+    <translation>Funkcja arkusza stylu musi zawierać nazwę z przedrostkiem.</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+9"/>
+    <source>The namespace for a user defined function cannot be empty (try the predefined prefix %1 which exists for cases like this)</source>
+    <translation>Przestrzeń nazw dla funkcji zdefiniowanej przez użytkownika nie może być pusta (spróbuj predefiniowany przedrostek %1, który stworzono specjalnie do takich sytuacji)</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+115"/>
+    <source>An argument with name %1 has already been declared. Every argument name must be unique.</source>
+    <translation>Argument o nazwie %1 został już zadeklarowany. Każda nazwa argumentu musi być unikatowa.</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+179"/>
+    <source>When function %1 is used for matching inside a pattern, the argument must be a variable reference or a string literal.</source>
+    <translation>Gdy funkcja %1 jest wykorzystana do dopasowania wewnątrz wzorca, jej argument musi być referencją do zmiennej lub napisem.</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+11"/>
+    <source>In an XSL-T pattern, the first argument to function %1 must be a string literal, when used for matching.</source>
+    <translation>We wzorze XSL-T pierwszy argument w funkcji %1 musi być stałą znakową podczas dopasowywania.</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+14"/>
+    <source>In an XSL-T pattern, the first argument to function %1 must be a literal or a variable reference, when used for matching.</source>
+    <translation>We wzorze XSL-T pierwszy argument w funkcji %1 musi być stałą znakową lub nazwą zmiennej podczas dopasowywania.</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+9"/>
+    <source>In an XSL-T pattern, function %1 cannot have a third argument.</source>
+    <translation>We wzorze XSL-T funkcja %1 nie może zawierać trzeciego argumentu.</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+10"/>
+    <source>In an XSL-T pattern, only function %1 and %2, not %3, can be used for matching.</source>
+    <translation>We wzorze XSL-T tylko funkcje %1 i %2 mogą być użyte do dopasowania, zaś funkcja %3 nie.</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+63"/>
+    <source>In an XSL-T pattern, axis %1 cannot be used, only axis %2 or %3 can.</source>
+    <translation>We wzorze XSL-T tylko osie %2 i %3 mogą być użyte, zaś oś %1 nie.</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+126"/>
+    <source>%1 is an invalid template mode name.</source>
+    <translation>%1 nie jest poprawną nazwa trybu szablonu.</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+1131"/>
+    <source>Each name of a template parameter must be unique; %1 is duplicated.</source>
+    <translation>Każda nazwa parametru szablonu musi być unikatowa; %1 się powtarza.</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+462"/>
+    <source>No function with name %1 is available.</source>
+    <translation>Żadna funkcja o nazwie %1 nie jest dostępna.</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+250"/>
+    <source>An attribute with name %1 has already appeared on this element.</source>
+    <translation>Atrybut o nazwie %1 już się pojawił w tym elemencie.</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="-148"/>
+    <source>The namespace URI cannot be the empty string when binding to a prefix, %1.</source>
+    <translation>Przestrzeń nazw URI nie może być pustym ciągiem w powiązaniu z przedrostkiem, %1.</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+7"/>
+    <source>%1 is an invalid namespace URI.</source>
+    <translation>%1 jest niepoprawną przestrzenią nazw URI.</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+6"/>
+    <source>It is not possible to bind to the prefix %1</source>
+    <translation>Nie jest możliwe powiązanie z przedrostkiem %1</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+7"/>
+    <source>Namespace %1 can only be bound to %2 (and it is, in either case, pre-declared).</source>
+    <translation>Przestrzeń nazw %1 może być jedynie powiązana z %2 (w przeciwnym wypadku jest ona domyślnie zadeklarowana).</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+8"/>
+    <source>Prefix %1 can only be bound to %2 (and it is, in either case, pre-declared).</source>
+    <translation>Przedrostek %1 może być jedynie powiązany z %2 (w przeciwnym wypadku jest on domyślnie zadeklarowany).</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+15"/>
+    <source>Two namespace declaration attributes have the same name: %1.</source>
+    <translation>Atrybuty deklaracji przestrzeni nazw mają tą samą nazwę: %1.</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+89"/>
+    <source>The namespace URI must be a constant and cannot use enclosed expressions.</source>
+    <translation>Przestrzeń nazw URI nie może być stałą i nie może używać zawartych w niej wyrażeń.</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+77"/>
+    <source>A direct element constructor is not well-formed. %1 is ended with %2.</source>
+    <translation>Konstruktor elementu bezpośredniego nie jest dobrze sformatowany. %1 jest zakończony %2.</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+458"/>
+    <source>The name %1 does not refer to any schema type.</source>
+    <translation>Nazwa %1 nie odpowiada żadnemu typowi schematu.</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+10"/>
+    <source>%1 is an complex type. Casting to complex types is not possible. However, casting to atomic types such as %2 works.</source>
+    <translation>%1 jest typem złożonym. Rzutowanie na typy złożone nie jest możliwe. Jednakże rzutowanie na typy atomowe np.: %2 jest dozwolone.</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+9"/>
+    <source>%1 is not an atomic type. Casting is only possible to atomic types.</source>
+    <translation>%1 nie jest typem atomowym. Możliwe jest rzutowanie tylko na typy atomowe.</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+76"/>
+    <source>%1 is not a valid name for a processing-instruction.</source>
+    <translation>%1 nie jest poprawną nazwą dla instrukcji przetwarzającej.</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+69"/>
+    <location line="+71"/>
+    <source>%1 is not in the in-scope attribute declarations. Note that the schema import feature is not supported.</source>
+    <translation>%1 nie jest wewnątrz zakresu deklaracji atrybutów. Zwróć uwagę że importowanie schematów nie jest obsługiwane.</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+48"/>
+    <source>The name of an extension expression must be in a namespace.</source>
+    <translation>Nazwa dodatkowego wyrażenia musi znajdować sie w przestrzeni nazw.</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../src/xmlpatterns/type/qcardinality.cpp" line="+55"/>
+    <source>empty</source>
+    <translation>pusty</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+2"/>
+    <source>zero or one</source>
+    <translation>zero lub jeden</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+2"/>
+    <source>exactly one</source>
+    <translation>dokładnie jeden</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+2"/>
+    <source>one or more</source>
+    <translation>jeden lub więcej</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+2"/>
+    <source>zero or more</source>
+    <translation>zero lub więcej</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../src/xmlpatterns/type/qtypechecker.cpp" line="+63"/>
+    <source>Required type is %1, but %2 was found.</source>
+    <translation>Odnaleziono typ %2, lecz wymaganym typem jest %1.</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+44"/>
+    <source>Promoting %1 to %2 may cause loss of precision.</source>
+    <translation>Przekształcenie %1 do %2 może spowodować utratę precyzji.</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+49"/>
+    <source>The focus is undefined.</source>
+    <translation>Focus jest niezdefiniowany.</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../src/xmlpatterns/utils/qoutputvalidator.cpp" line="+86"/>
+    <source>It&apos;s not possible to add attributes after any other kind of node.</source>
+    <translation>Dodanie atrybutu poza węzłami nie jest możliwe.</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+7"/>
+    <source>An attribute by name %1 has already been created.</source>
+    <translation>Atrybut o nazwie %1 został już utworzony.</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../src/xmlpatterns/utils/qxpathhelper_p.h" line="+120"/>
+    <source>Only the Unicode Codepoint Collation is supported(%1). %2 is unsupported.</source>
+    <translation>Obsługiwane jest jedynie &quot;Unicode Codepoint Collation&quot; (%1), %2 nie jest obsługiwane.</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../src/xmlpatterns/data/qatomicmathematicians.cpp" line="-180"/>
+    <source>Integer division (%1) by zero (%2) is undefined.</source>
+    <translation>Dzielenie w dziedzinie liczb całkowitych (%1) przez zero (%2) jest niezdefiniowane.</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+7"/>
+    <source>Division (%1) by zero (%2) is undefined.</source>
+    <translation>Dzielenie (%1) przez zero (%2) jest niezdefiniowane.</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+7"/>
+    <source>Modulus division (%1) by zero (%2) is undefined.</source>
+    <translation>Dzielenie modulo (%1) przez zero (%2) jest niezdefiniowane.</translation>
+  </message>
+  <message numerus="yes">
+    <location filename="../src/xmlpatterns/functions/qabstractfunctionfactory.cpp" line="+77"/>
+    <source>%1 takes at most %n argument(s). %2 is therefore invalid.</source>
+    <translation>
+      <numerusform>%1 przyjmuje co najwyżej %n argument. %2 jest dlatego niepoprawne.</numerusform>
+      <numerusform>%1 przyjmuje co najwyżej %n argumenty. %2 jest dlatego niepoprawne.</numerusform>
+      <numerusform>%1 przyjmuje co najwyżej %n argumentów. %2 jest dlatego niepoprawne.</numerusform>
+    </translation>
+  </message>
+  <message numerus="yes">
+    <location line="+11"/>
+    <source>%1 requires at least %n argument(s). %2 is therefore invalid.</source>
+    <translation>
+      <numerusform>%1 wymaga przynajmniej %n argumentu. %2 jest dlatego niepoprawne.</numerusform>
+      <numerusform>%1 wymaga przynajmniej %n argumentów. %2 jest dlatego niepoprawne.</numerusform>
+      <numerusform>%1 wymaga przynajmniej %n argumentów. %2 jest dlatego niepoprawne.</numerusform>
+    </translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../src/xmlpatterns/functions/qcontextnodechecker.cpp" line="+54"/>
+    <source>The root node of the second argument to function %1 must be a document node. %2 is not a document node.</source>
+    <translation>Głównym węzłem drugiego argumentu w funkcji %1 musi być węzeł &quot;document&quot;. %2 nie jest węzłem &quot;document&quot;.</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../src/xmlpatterns/functions/qtimezonefns.cpp" line="+12"/>
+    <source>%1 is not a whole number of minutes.</source>
+    <translation>%1 nie jest całkowitą liczbą minut.</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../src/xmlpatterns/parser/qquerytransformparser.cpp" line="-3992"/>
+    <source>The encoding %1 is invalid. It must contain Latin characters only, must not contain whitespace, and must match the regular expression %2.</source>
+    <translation>Enkodowanie %1 jest niepoprawne. Może ono zawierać jedynie znaki alfabetu łacińskiego, nie może zawierać spacji i musi być dopasowane do wyrażenia regularnego %2.</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+127"/>
+    <location line="+10"/>
+    <source>A default namespace declaration must occur before function, variable, and option declarations.</source>
+    <translation>Domyślna deklaracja przestrzeni nazw musi pojawić się przed deklaracjami funkcji, zmiennych i opcji.</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+10"/>
+    <source>Namespace declarations must occur before function, variable, and option declarations.</source>
+    <translation>Deklaracje przestrzeni nazw muszą pojawić się przed deklaracjami funkcji, zmiennych i opcji.</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+11"/>
+    <source>Module imports must occur before function, variable, and option declarations.</source>
+    <translation>Importy modułów muszą pojawić się przed deklaracjami funkcji, zmiennych i opcji.</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../src/xmlpatterns/acceltree/qacceltreeresourceloader.cpp" line="+344"/>
+    <source>%1 is an unsupported encoding.</source>
+    <translation>Nieobsługiwane kodowanie %1.</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+16"/>
+    <source>%1 contains octets which are disallowed in the requested encoding %2.</source>
+    <translation>%1 zawiera bity które są niedozwolone w zażądanym kodowaniu %2.</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+18"/>
+    <source>The codepoint %1, occurring in %2 using encoding %3, is an invalid XML character.</source>
+    <translation>Kod %1 który pojawił się w %2 i który używa kodowania %3 jest niepoprawnym znakiem XML.</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../src/xmlpatterns/expr/qapplytemplate.cpp" line="+119"/>
+    <source>Ambiguous rule match.</source>
+    <translation>Dopasowano niejednoznaczną regułę.</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../src/xmlpatterns/expr/qcomputednamespaceconstructor.cpp" line="+69"/>
+    <source>In a namespace constructor, the value for a namespace cannot be an empty string.</source>
+    <translation>W konstruktorze przestrzeni nazw wartość przestrzeni nazw nie może być pustym ciągiem.</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+11"/>
+    <source>The prefix must be a valid %1, which %2 is not.</source>
+    <translation>Przedrostek musi być poprawnym %1, którym %2 nie jest.</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+14"/>
+    <source>The prefix %1 cannot be bound.</source>
+    <translation>Przedrostek %1 nie może być powiązany.</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+10"/>
+    <source>Only the prefix %1 can be bound to %2 and vice versa.</source>
+    <translation>Tylko przedrostek %1 może być powiązany z %2 i vice versa.</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../src/xmlpatterns/expr/qtemplate.cpp" line="+145"/>
+    <source>The parameter %1 is required, but no corresponding %2 is supplied.</source>
+    <translation>Wymagany jest parametr %1 lecz żaden odpowiadający mu %2 nie został dostarczony.</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="-71"/>
+    <source>The parameter %1 is passed, but no corresponding %2 exists.</source>
+    <translation>Przekazany jest parametr %1 lecz żaden odpowiadający mu %2 nie istnieje.</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../src/xmlpatterns/functions/qunparsedtextfn.cpp" line="+65"/>
+    <source>The URI cannot have a fragment</source>
+    <translation>URI nie może posiadać fragmentu</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../src/xmlpatterns/parser/qxslttokenizer.cpp" line="+519"/>
+    <source>Element %1 is not allowed at this location.</source>
+    <translation>Element %1 jest niedozwolony w tym miejscu.</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+9"/>
+    <source>Text nodes are not allowed at this location.</source>
+    <translation>Węzły tekstowe są niedozwolone w tym miejscu.</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+20"/>
+    <source>Parse error: %1</source>
+    <translation>Błąd parsowania: %1</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+62"/>
+    <source>The value of the XSL-T version attribute must be a value of type %1, which %2 isn&apos;t.</source>
+    <translation>Wartość atrybutu wersji XSL-T musi być typu %1, którym %2 nie jest.</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+20"/>
+    <source>Running an XSL-T 1.0 stylesheet with a 2.0 processor.</source>
+    <translation>Przetwarzanie arkusza XSL-T w wersji 1.0 przez procesor w wersji 2.0.</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+108"/>
+    <source>Unknown XSL-T attribute %1.</source>
+    <translation>Nieznany atrybut %1 XSL-T.</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+23"/>
+    <source>Attribute %1 and %2 are mutually exclusive.</source>
+    <translation>Atrybuty %1 i %2 wzajemnie się wykluczającą.</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+166"/>
+    <source>In a simplified stylesheet module, attribute %1 must be present.</source>
+    <translation>W uproszczonym module arkuszu stylu musi wystąpić atrybut %1.</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+72"/>
+    <source>If element %1 has no attribute %2, it cannot have attribute %3 or %4.</source>
+    <translation>Jeśli element %1 nie posiada atrybutu %2, nie może on również posiadać atrybutu %3 ani %4.</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+9"/>
+    <source>Element %1 must have at least one of the attributes %2 or %3.</source>
+    <translation>Element %1 musi posiadać przynajmniej jeden z atrybutów: %2 lub %3.</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+28"/>
+    <source>At least one mode must be specified in the %1-attribute on element %2.</source>
+    <translation>Przynajmniej jeden tryb musi być podany w atrybucie %1 elementu %2.</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+123"/>
+    <source>Element %1 must come last.</source>
+    <translation>Element %1 musi wystąpić jako ostatni.</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+24"/>
+    <source>At least one %1-element must occur before %2.</source>
+    <translation>Przynajmniej jeden element %1 musi wystąpić przed %2.</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+7"/>
+    <source>Only one %1-element can appear.</source>
+    <translation>Może wystąpić tylko jeden element %1.</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+31"/>
+    <source>At least one %1-element must occur inside %2.</source>
+    <translation>Przynajmniej jeden element %1 musi wystąpić wewnątrz %2.</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+58"/>
+    <source>When attribute %1 is present on %2, a sequence constructor cannot be used.</source>
+    <translation>Kiedy atrybut %1 występuje w %2 konstruktor sekwencyjny nie może być użyty.</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+13"/>
+    <source>Element %1 must have either a %2-attribute or a sequence constructor.</source>
+    <translation>Element %1 musi posiadać albo atrybut %2 albo sekwencyjny konstruktor.</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+125"/>
+    <source>When a parameter is required, a default value cannot be supplied through a %1-attribute or a sequence constructor.</source>
+    <translation>Kiedy wymagany jest parametr, domyślna wartość nie może być dostarczona przez atrybut %1 ani przez sekwencyjny konstruktor.</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+270"/>
+    <source>Element %1 cannot have children.</source>
+    <translation>Element %1 nie może posiadać potomków.</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+434"/>
+    <source>Element %1 cannot have a sequence constructor.</source>
+    <translation>Element %1 nie może posiadać sekwencyjnego konstruktora.</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+86"/>
+    <location line="+9"/>
+    <source>The attribute %1 cannot appear on %2, when it is a child of %3.</source>
+    <translation>Atrybut %1 nie może wystąpić w %2 kiedy jest on potomkiem %3.</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+15"/>
+    <source>A parameter in a function cannot be declared to be a tunnel.</source>
+    <translation>Parametr funkcji nie może być zadeklarowany jako tunelowy.</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+149"/>
+    <source>This processor is not Schema-aware and therefore %1 cannot be used.</source>
+    <translation>Procesor nie obsługuje schematów, więc %1 nie może zostać użyte.</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+57"/>
+    <source>Top level stylesheet elements must be in a non-null namespace, which %1 isn&apos;t.</source>
+    <translation>Elementy arkusza stylu najwyższego poziomu muszą być w niezerowej przestrzeni nazw, którą %1 nie jest.</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+48"/>
+    <source>The value for attribute %1 on element %2 must either be %3 or %4, not %5.</source>
+    <translation>Wartością atrybutu %1 w elemencie %2 musi być %3 albo %4, lecz nie %5.</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+20"/>
+    <source>Attribute %1 cannot have the value %2.</source>
+    <translation>Atrybut %1 nie może posiadać wartości %2.</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+58"/>
+    <source>The attribute %1 can only appear on the first %2 element.</source>
+    <translation>Atrybut %1 może wystąpić jedynie w pierwszym elemencie %2.</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+99"/>
+    <source>At least one %1 element must appear as child of %2.</source>
+    <translation>Przynajmniej jeden element %1 musi wystąpić jako potomek %2.</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../src/xmlpatterns/schema/qxsdschemachecker.cpp" line="+227"/>
+    <source>%1 has inheritance loop in its base type %2.</source>
+    <translation>%1 ma pętlę w dziedziczeniu w jego podstawowym typie %2.</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+5"/>
+    <location line="+24"/>
+    <source>Circular inheritance of base type %1.</source>
+    <translation>Cykliczne dziedziczenie podstawowego typu %1.</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+11"/>
+    <source>Circular inheritance of union %1.</source>
+    <translation>Cykliczne dziedziczenie unii %1.</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+25"/>
+    <source>%1 is not allowed to derive from %2 by restriction as the latter defines it as final.</source>
+    <translation>Nie można wywieść %1 z %2 ograniczając go ponieważ jest on zdefiniowany jako końcowy.</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+5"/>
+    <source>%1 is not allowed to derive from %2 by extension as the latter defines it as final.</source>
+    <translation>Nie można wywieść %1 z %2 rozszerzając go ponieważ jest on zdefiniowany jako końcowy.</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+31"/>
+    <source>Base type of simple type %1 cannot be complex type %2.</source>
+    <translation>Typ podstawowy dla typu prostego %1 nie może być typem złożonym %2.</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+9"/>
+    <source>Simple type %1 cannot have direct base type %2.</source>
+    <translation>Typ prosty %1 nie może mieć bezpośredniego typu podstawowego %2.</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+33"/>
+    <location line="+9"/>
+    <source>Simple type %1 is not allowed to have base type %2.</source>
+    <translation>Typ prosty %1 nie może mieć typu podstawowego %2.</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+12"/>
+    <source>Simple type %1 can only have simple atomic type as base type.</source>
+    <translation>Typem podstawowym typu prostego %1 może być tylko typ atomowy.</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+6"/>
+    <source>Simple type %1 cannot derive from %2 as the latter defines restriction as final.</source>
+    <translation>Typ prosty %1 nie może wywodzić się z %2 ponieważ ten ostatni jest zdefiniowany jako końcowy.</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+13"/>
+    <location line="+484"/>
+    <source>Variety of item type of %1 must be either atomic or union.</source>
+    <translation>Typem elementów listy %1 musi być albo typ atomowy albo unia.</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="-474"/>
+    <location line="+483"/>
+    <source>Variety of member types of %1 must be atomic.</source>
+    <translation>Typy składników %1 muszą być atomowe.</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="-470"/>
+    <location line="+451"/>
+    <source>%1 is not allowed to derive from %2 by list as the latter defines it as final.</source>
+    <translation>Nie można wywieść %1 z %2 poprzez listę ponieważ jest to zdefiniowane ostatecznie w typie podstawowym.</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="-431"/>
+    <source>Simple type %1 is only allowed to have %2 facet.</source>
+    <translation>Typ prosty %1 może jedynie posiadać aspekt %2.</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+10"/>
+    <source>Base type of simple type %1 must have variety of type list.</source>
+    <translation>Typ podstawowy dla typu prostego %1 musi być listą typów.</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+6"/>
+    <source>Base type of simple type %1 has defined derivation by restriction as final.</source>
+    <translation>Typ podstawowy dla typu prostego %1 ma zdefiniowane wywodzenie poprzez ograniczenie jako końcowe.</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+6"/>
+    <source>Item type of base type does not match item type of %1.</source>
+    <translation>Typ elementów listy typu podstawowego nie pasuje do typu elementów listy %1.</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+26"/>
+    <location line="+93"/>
+    <source>Simple type %1 contains not allowed facet type %2.</source>
+    <translation>Typ prosty %1 posiada niedozwolony aspekt %2.</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="-72"/>
+    <location line="+413"/>
+    <source>%1 is not allowed to derive from %2 by union as the latter defines it as final.</source>
+    <translation>Nie można wywieść %1 z %2 poprzez unię ponieważ jest to zdefiniowane ostatecznie w typie podstawowym.</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="-404"/>
+    <source>%1 is not allowed to have any facets.</source>
+    <translation>%1 nie może posiadać żadnych aspektów.</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+8"/>
+    <source>Base type %1 of simple type %2 must have variety of union.</source>
+    <translation>Typ podstawowy %1 dla typu prostego %2 musi być unią.</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+9"/>
+    <source>Base type %1 of simple type %2 is not allowed to have restriction in %3 attribute.</source>
+    <translation>Typ podstawowy %1 dla typu prostego %2 nie może posiadać ograniczenia dla atrybutu %3.</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+18"/>
+    <source>Member type %1 cannot be derived from member type %2 of %3&apos;s base type %4.</source>
+    <translation>Typ %1 składnika nie może być wywiedziony z typu %2 który jest typem składnika %3 typu podstawowego %4.</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+65"/>
+    <source>Derivation method of %1 must be extension because the base type %2 is a simple type.</source>
+    <translation>Metodą wywodzenia z %1 musi być rozszerzenie ponieważ typ podstawowy %2 jest typem prostym.</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+30"/>
+    <source>Complex type %1 has duplicated element %2 in its content model.</source>
+    <translation>Typ złożony %1 posiada powielony element %2 w jego modelu zawartości.</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+8"/>
+    <source>Complex type %1 has non-deterministic content.</source>
+    <translation>Typ złożony %1 posiada nieokreśloną zawartość.</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+21"/>
+    <source>Attributes of complex type %1 are not a valid extension of the attributes of base type %2: %3.</source>
+    <translation>Atrybuty typu złożonego %1 nie są poprawnym rozszerzeniem atrybutów typu podstawowego %2: %3.</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+37"/>
+    <source>Content model of complex type %1 is not a valid extension of content model of %2.</source>
+    <translation>Model zawartości typu złożonego %1 nie jest poprawnym rozszerzeniem modelu zawartości %2.</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+10"/>
+    <source>Complex type %1 must have simple content.</source>
+    <translation>Typ złożony %1 musi mieć prostą zawartość.</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+7"/>
+    <source>Complex type %1 must have the same simple type as its base class %2.</source>
+    <translation>Typ złożony %1 musi posiadać ten sam prosty typ jaki posiada jego klasa podstawowa %2.</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+67"/>
+    <source>Complex type %1 cannot be derived from base type %2%3.</source>
+    <translation>Typ złożony %1 nie może być wywiedziony z typu %2%3.</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+14"/>
+    <source>Attributes of complex type %1 are not a valid restriction from the attributes of base type %2: %3.</source>
+    <translation>Atrybuty typu złożonego %1 nie są poprawnym ograniczeniem atrybutów typu podstawowego %2: %3.</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+14"/>
+    <source>Complex type %1 with simple content cannot be derived from complex base type %2.</source>
+    <translation>Typ złożony %1 z prostą zawartością nie może być wywiedziony z podstawowego typu złożonego %2.</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+35"/>
+    <source>Item type of simple type %1 cannot be a complex type.</source>
+    <translation>Typ elementów listy w prostym typie %1 nie może być typem złożonym.</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+44"/>
+    <source>Member type of simple type %1 cannot be a complex type.</source>
+    <translation>Typ składnika typu prostego %1 nie może być typem złożonym.</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+8"/>
+    <source>%1 is not allowed to have a member type with the same name as itself.</source>
+    <translation>%1 nie może posiadać typu składnika o tej samej nazwie jaką on sam posiada.</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+83"/>
+    <location line="+29"/>
+    <location line="+34"/>
+    <source>%1 facet collides with %2 facet.</source>
+    <translation>Aspekt %1 koliduje z aspektem %2.</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="-20"/>
+    <source>%1 facet must have the same value as %2 facet of base type.</source>
+    <translation>Aspekt %1 musi mieć tą samą wartość jaką ma aspekt %2 typu podstawowego.</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+37"/>
+    <source>%1 facet must be equal or greater than %2 facet of base type.</source>
+    <translation>Wartość aspektu %1 musi większa od lub równa wartości aspektu %2 typu podstawowego.</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+19"/>
+    <location line="+125"/>
+    <location line="+55"/>
+    <location line="+12"/>
+    <location line="+91"/>
+    <location line="+58"/>
+    <location line="+34"/>
+    <location line="+35"/>
+    <source>%1 facet must be less than or equal to %2 facet of base type.</source>
+    <translation>Wartość aspektu %1 musi być mniejsza od lub równa wartości aspektu %2 typu podstawowego.</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="-389"/>
+    <source>%1 facet contains invalid regular expression</source>
+    <translation>Aspekt %1 zawiera niepoprawne wyrażenie regularne</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+15"/>
+    <source>Unknown notation %1 used in %2 facet.</source>
+    <translation>Nieznany zapis %1 użyty w aspekcie %2.</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+20"/>
+    <source>%1 facet contains invalid value %2: %3.</source>
+    <translation>Aspekt %1 zawiera niepoprawną wartość %2: %3.</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+22"/>
+    <source>%1 facet cannot be %2 or %3 if %4 facet of base type is %5.</source>
+    <translation>Aspektem %1 nie może być %2 ani %3 jeśli aspektem %4 typu podstawowego jest %5.</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+11"/>
+    <source>%1 facet cannot be %2 if %3 facet of base type is %4.</source>
+    <translation>Aspektem %1 nie może być %2 jeśli aspektem %3 typu podstawowego jest %4.</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+20"/>
+    <location line="+55"/>
+    <location line="+230"/>
+    <source>%1 facet must be less than or equal to %2 facet.</source>
+    <translation>Wartość aspektu %1 musi być mniejsza od lub równa wartości aspektu %2.</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="-257"/>
+    <location line="+134"/>
+    <location line="+82"/>
+    <source>%1 facet must be less than %2 facet of base type.</source>
+    <translation>Wartość aspektu %1 musi być mniejsza od wartości aspektu %2 typu podstawowego.</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="-201"/>
+    <location line="+79"/>
+    <source>%1 facet and %2 facet cannot appear together.</source>
+    <translation>Aspekty %1 i %2 nie mogą wystąpić jednocześnie.</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="-27"/>
+    <location line="+12"/>
+    <location line="+113"/>
+    <source>%1 facet must be greater than %2 facet of base type.</source>
+    <translation>Wartość aspektu %1 musi być większa od wartości aspektu %2 typu podstawowego.</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="-86"/>
+    <location line="+58"/>
+    <source>%1 facet must be less than %2 facet.</source>
+    <translation>Wartość aspektu %1 musi być mniejsza od wartości aspektu %2.</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="-42"/>
+    <location line="+58"/>
+    <source>%1 facet must be greater than or equal to %2 facet of base type.</source>
+    <translation>Wartość aspektu %1 musi być większa od lub równa wartości aspektu %2 typu podstawowego.</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+113"/>
+    <source>Simple type contains not allowed facet %1.</source>
+    <translation>Typ prosty zawiera niedozwolony aspekt %1.</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+12"/>
+    <source>%1, %2, %3, %4, %5 and %6 facets are not allowed when derived by list.</source>
+    <translation>Aspekty %1, %2, %3, %4, %5 i %6 nie są dozwolone podczas wywodzenia z listy.</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+16"/>
+    <source>Only %1 and %2 facets are allowed when derived by union.</source>
+    <translation>Dozwolone są jedynie aspekty %1 i %2 podczas wywodzenia z unii.</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+23"/>
+    <location line="+16"/>
+    <source>%1 contains %2 facet with invalid data: %3.</source>
+    <translation>%1 zawiera aspekt %2 z niepoprawnymi danymi: %3.</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+24"/>
+    <source>Attribute group %1 contains attribute %2 twice.</source>
+    <translation>Grupa atrybutów %1 zawiera dwukrotnie atrybut %2.</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+9"/>
+    <source>Attribute group %1 contains two different attributes that both have types derived from %2.</source>
+    <translation>Grupa atrybutów %1 zawiera dwa różne atrybuty których typy są wywiedzione z %2.</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+8"/>
+    <source>Attribute group %1 contains attribute %2 that has value constraint but type that inherits from %3.</source>
+    <translation>Grupa atrybutów %1 zawiera atrybut %2 który ma ograniczenie wartości ale typ wywodzi się z %3.</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+23"/>
+    <source>Complex type %1 contains attribute %2 twice.</source>
+    <translation>Typ złożony %1 zawiera atrybut %2 dwukrotnie.</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+9"/>
+    <source>Complex type %1 contains two different attributes that both have types derived from %2.</source>
+    <translation>Typ złożony %1 zawiera dwa różne atrybuty których typy są wywiedzione z %2.</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+8"/>
+    <source>Complex type %1 contains attribute %2 that has value constraint but type that inherits from %3.</source>
+    <translation>Typ złożony %1 zawiera atrybut %2 który ma ograniczenie wartości ale typ wywodzi się z %3.</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+43"/>
+    <source>Element %1 is not allowed to have a value constraint if its base type is complex.</source>
+    <translation>Element %1 nie może zawierać ograniczenia wartości gdy jego typ podstawowy jest złożony.</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+7"/>
+    <source>Element %1 is not allowed to have a value constraint if its type is derived from %2.</source>
+    <translation>Element %1 nie może zawierać ograniczenia wartości gdy jego typ jest wywiedziony z %2.</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+10"/>
+    <location line="+11"/>
+    <source>Value constraint of element %1 is not of elements type: %2.</source>
+    <translation>Ograniczenie wartości elementu %1 nie jest typu: %2.</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+13"/>
+    <source>Element %1 is not allowed to have substitution group affiliation as it is no global element.</source>
+    <translation>Element %1 nie może przynależeć do grupy zastępującej ponieważ nie jest on elementem globalnym.</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+28"/>
+    <source>Type of element %1 cannot be derived from type of substitution group affiliation.</source>
+    <translation>Typ elementu %1 nie może być wywiedziony z typu przynależnego do grupy zastępującej.</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+41"/>
+    <source>Value constraint of attribute %1 is not of attributes type: %2.</source>
+    <translation>Ograniczenie wartości atrybutu %1 nie jest typu: %2.</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+9"/>
+    <source>Attribute %1 has value constraint but has type derived from %2.</source>
+    <translation>Atrybut %1 posiada ograniczenie wartości lecz jego typ wywodzi się z %2.</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+56"/>
+    <source>%1 attribute in derived complex type must be %2 like in base type.</source>
+    <translation>Atrybut %1 w wywiedzionym typie złożonym musi być %2 jak w typie podstawowym.</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+11"/>
+    <source>Attribute %1 in derived complex type must have %2 value constraint like in base type.</source>
+    <translation>Atrybut %1 w wywiedzionym typie złożonym musi zawierać ograniczenie wartości %2 jak w typie podstawowym.</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+9"/>
+    <source>Attribute %1 in derived complex type must have the same %2 value constraint like in base type.</source>
+    <translation>Atrybut %1 w wywiedzionym typie złożonym musi zawierać te same ograniczenie wartości %2 jak w typie podstawowym.</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+7"/>
+    <source>Attribute %1 in derived complex type must have %2 value constraint.</source>
+    <translation>Atrybut %1 w wywiedzionym typie złożonym musi zawierać ograniczenie wartości %2.</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+18"/>
+    <source>processContent of base wildcard must be weaker than derived wildcard.</source>
+    <translation>&quot;processContent&quot; podstawowego dżokera musi być słabszy od wywiedzionego dżokera.</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+39"/>
+    <location line="+15"/>
+    <source>Element %1 exists twice with different types.</source>
+    <translation>Istnieją dwa elementy %1 o różnych typach.</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+28"/>
+    <source>Particle contains non-deterministic wildcards.</source>
+    <translation>Element zawiera nieokreślone dżokery.</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../src/xmlpatterns/schema/qxsdschemahelper.cpp" line="+691"/>
+    <location line="+63"/>
+    <source>Base attribute %1 is required but derived attribute is not.</source>
+    <translation>Wymagany jest bazowy atrybut %1, wywiedziony zaś nie.</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="-57"/>
+    <source>Type of derived attribute %1 cannot be validly derived from type of base attribute.</source>
+    <translation>Typ wywiedzionego atrybutu %1 nie może być poprawnie wywiedziony z typu podstawowego atrybutu.</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+28"/>
+    <source>Value constraint of derived attribute %1 does not match value constraint of base attribute.</source>
+    <translation>Ograniczenie wartości wywiedzionego atrybutu %1 nie pasuje do ograniczenia wartości podstawowego atrybutu.</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+5"/>
+    <source>Derived attribute %1 does not exist in the base definition.</source>
+    <translation>Wywiedziony atrybut %1 nie istnieje w podstawowej definicji.</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+11"/>
+    <source>Derived attribute %1 does not match the wildcard in the base definition.</source>
+    <translation>Wywiedziony atrybut %1 nie pasuje do dżokera w podstawowej definicji.</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+17"/>
+    <source>Base attribute %1 is required but missing in derived definition.</source>
+    <translation>Brak wymaganego bazowego atrybutu %1 w wywiedzionej definicji.</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+9"/>
+    <source>Derived definition contains an %1 element that does not exists in the base definition</source>
+    <translation>Wywiedziona definicja zawiera element %1 który nie istnieje w definicji podstawowej</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+5"/>
+    <source>Derived wildcard is not a subset of the base wildcard.</source>
+    <translation>Wywiedziony dżoker nie jest podzbiorem podstawowego dżokera.</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+5"/>
+    <source>%1 of derived wildcard is not a valid restriction of %2 of base wildcard</source>
+    <translation>%1 wywiedzionego dżokera nie jest poprawnym ograniczeniem %2 podstawowego dżokera</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+23"/>
+    <source>Attribute %1 from base type is missing in derived type.</source>
+    <translation>Brak atrybutu %1 typu bazowego w wywiedzionej definicji.</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+5"/>
+    <source>Type of derived attribute %1 differs from type of base attribute.</source>
+    <translation>Typ wywiedzionego atrybutu %1 różni się od typu podstawowego atrybutu.</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+8"/>
+    <source>Base definition contains an %1 element that is missing in the derived definition</source>
+    <translation>Podstawowa definicja zawiera element %1 którego brakuje w wywiedzionej definicji</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../src/xmlpatterns/schema/qxsdschemaresolver.cpp" line="+354"/>
+    <source>%1 references unknown %2 or %3 element %4.</source>
+    <translation>%1 odwołuje się do nieznanego elementu %2 lub %3: %4.</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+10"/>
+    <source>%1 references identity constraint %2 that is no %3 or %4 element.</source>
+    <translation>%1 odwołuje się do narzucenia niepowtarzalności %2 które nie jest elementem %3 ani %4.</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+10"/>
+    <source>%1 has a different number of fields from the identity constraint %2 that it references.</source>
+    <translation>%1 posiada inna liczbę pól od narzucenia niepowtarzalności %2 które się do niego odwołuje.</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+23"/>
+    <source>Base type %1 of %2 element cannot be resolved.</source>
+    <translation>Nie można rozwiązać typu podstawowego %1 elementu %2.</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+84"/>
+    <source>Item type %1 of %2 element cannot be resolved.</source>
+    <translation>Nie można rozwiązać typu elementów listy %1 w elemencie %2.</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+31"/>
+    <source>Member type %1 of %2 element cannot be resolved.</source>
+    <translation>Nie można rozwiązać typu %1 składnika elementu %2.</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+28"/>
+    <location line="+408"/>
+    <location line="+30"/>
+    <source>Type %1 of %2 element cannot be resolved.</source>
+    <translation>Nie można rozwiązać typu %1 elementu %2.</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="-416"/>
+    <source>Base type %1 of complex type cannot be resolved.</source>
+    <translation>Nie można rozwiązać typu podstawowego %1 dla typu złożonego.</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+9"/>
+    <source>%1 cannot have complex base type that has a %2.</source>
+    <translation>%1 nie może mieć złożonego typu podstawowego który ma %2.</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+279"/>
+    <source>Content model of complex type %1 contains %2 element so it cannot be derived by extension from a non-empty type.</source>
+    <translation>Model zawartości typu złożonego %1 posiada element %2 więc nie może być on wywiedziony poprzez rozszerzenie niepustego typu.</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+6"/>
+    <source>Complex type %1 cannot be derived by extension from %2 as the latter contains %3 element in its content model.</source>
+    <translation>Typ złożony %1 nie może być wywiedziony z %2 poprzez rozszerzenie ponieważ ten ostatni zawiera element %3 w jego modelu zawartości.</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+101"/>
+    <source>Type of %1 element must be a simple type, %2 is not.</source>
+    <translation>Typem elementu %1 musi być typ prosty, %2 nim nie jest.</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+62"/>
+    <source>Substitution group %1 of %2 element cannot be resolved.</source>
+    <translation>Nie można rozwiązać grupy zastępującej %1 elementu %2.</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+9"/>
+    <source>Substitution group %1 has circular definition.</source>
+    <translation>Grupa zastępująca %1 posiada cykliczną definicję.</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+120"/>
+    <location line="+7"/>
+    <source>Duplicated element names %1 in %2 element.</source>
+    <translation>Powielona nazwa elementu %1 w elemencie %2.</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+29"/>
+    <location line="+52"/>
+    <location line="+71"/>
+    <location line="+28"/>
+    <source>Reference %1 of %2 element cannot be resolved.</source>
+    <translation>Nie można rozwiązać odwołania %1 do elementu %2.</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="-138"/>
+    <source>Circular group reference for %1.</source>
+    <translation>Cykliczne odwołanie do grupy dla %1.</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+16"/>
+    <source>%1 element is not allowed in this scope</source>
+    <translation>Element %1 nie jest dozwolony w tym zakresie</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+5"/>
+    <source>%1 element cannot have %2 attribute with value other than %3.</source>
+    <translation>Element %1 nie może mieć atrybutu %2 z wartością inną niż %3.</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+8"/>
+    <source>%1 element cannot have %2 attribute with value other than %3 or %4.</source>
+    <translation>Element %1 nie może mieć atrybutu %2 z wartością inną niż %3 lub %4.</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+91"/>
+    <source>%1 or %2 attribute of reference %3 does not match with the attribute declaration %4.</source>
+    <translation>Atrybut %1 lub %2 odwołania %3 nie pasuje do deklaracji atrybutu %4.</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+25"/>
+    <source>Attribute group %1 has circular reference.</source>
+    <translation>Grupa atrybutów %1 posiada cykliczne odwołanie.</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+131"/>
+    <source>%1 attribute in %2 must have %3 use like in base type %4.</source>
+    <translation>Atrybut %1 w %2 powinien używać %3 jak w typie podstawowym %4.</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+52"/>
+    <source>Attribute wildcard of %1 is not a valid restriction of attribute wildcard of base type %2.</source>
+    <translation>Atrybut dżokera %1 nie jest poprawnym ograniczeniem atrybutu dżokera typu podstawowego %2.</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+7"/>
+    <source>%1 has attribute wildcard but its base type %2 has not.</source>
+    <translation>%1 posiada atrybut dżokera lecz jego typ podstawowy %2 go nie posiada.</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+26"/>
+    <source>Union of attribute wildcard of type %1 and attribute wildcard of its base type %2 is not expressible.</source>
+    <translation>Nie można wyrazić unii atrybutu dżokera typu %1 i atrybutu dżokera jego typu podstawowego %2.</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+48"/>
+    <source>Enumeration facet contains invalid content: {%1} is not a value of type %2.</source>
+    <translation>Aspekt &quot;enumeration&quot; posiada niepoprawną zawartość: {%1} nie jest wartością typu %2.</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+10"/>
+    <source>Namespace prefix of qualified name %1 is not defined.</source>
+    <translation>Przedrostek przestrzeni nazw występujący w pełnej nazwie %1 nie jest zdefiniowany.</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+51"/>
+    <location line="+18"/>
+    <source>%1 element %2 is not a valid restriction of the %3 element it redefines: %4.</source>
+    <translation>Element %1 (%2) nie jest poprawnym ograniczeniem elementu %3 który redefiniuje: %4.</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../src/xmlpatterns/schema/qxsdparticlechecker.cpp" line="+165"/>
+    <source>Empty particle cannot be derived from non-empty particle.</source>
+    <translation>Pusty element nie może być wywiedziony z niepustego elementu.</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+15"/>
+    <source>Derived particle is missing element %1.</source>
+    <translation>Brak elementu %1 w wywiedzionym elemencie.</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+7"/>
+    <source>Derived element %1 is missing value constraint as defined in base particle.</source>
+    <translation>Brak ograniczenia wartości w wywiedzionym elemencie %1 takiego jak w podstawowym elemencie.</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+5"/>
+    <source>Derived element %1 has weaker value constraint than base particle.</source>
+    <translation>Wywiedziony element %1 posiada słabsze ograniczenie wartości niż element podstawowy.</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+7"/>
+    <source>Fixed value constraint of element %1 differs from value constraint in base particle.</source>
+    <translation>Ograniczenie stałej wartości elementu %1 różni się od ograniczenia wartości w podstawowym elemencie.</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+7"/>
+    <source>Derived element %1 cannot be nillable as base element is not nillable.</source>
+    <translation>Wywiedziony element %1 może być zerowalny ponieważ element podstawowy nie jest zerowalny.</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+10"/>
+    <source>Block constraints of derived element %1 must not be more weaker than in the base element.</source>
+    <translation>Ograniczenia blokujące dla wywiedzionego elementu %1 nie mogą być słabsze od ograniczeń w elemencie podstawowym.</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+11"/>
+    <source>Simple type of derived element %1 cannot be validly derived from base element.</source>
+    <translation>Typ prosty w elemencie wywiedzionym %1 nie może być poprawnie wywiedziony z elementu podstawowego.</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+5"/>
+    <source>Complex type of derived element %1 cannot be validly derived from base element.</source>
+    <translation>Typ złożony w elemencie wywiedzionym %1 nie może być poprawnie wywiedziony z elementu podstawowego.</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+24"/>
+    <source>Element %1 is missing in derived particle.</source>
+    <translation>Brak elementu %1 w wywiedzionym elemencie.</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+18"/>
+    <source>Element %1 does not match namespace constraint of wildcard in base particle.</source>
+    <translation>Element %1 nie pasuje do ograniczenia przestrzeni nazw dżokera w elemencie podstawowym.</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+11"/>
+    <source>Wildcard in derived particle is not a valid subset of wildcard in base particle.</source>
+    <translation>Dżoker w wywiedzionym elemencie nie jest poprawnym podzbiorem dżokera w elemencie podstawowym.</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+5"/>
+    <source>processContent of wildcard in derived particle is weaker than wildcard in base particle.</source>
+    <translation>&quot;processContent&quot; dżokera w wywiedzionym elemencie jest słabszy od dżokera w podstawowym elemencie.</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+240"/>
+    <source>Derived particle allows content that is not allowed in the base particle.</source>
+    <translation>Wywiedziony element pozwala na zawartość która jest niedozwolona w podstawowym elemencie.</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../src/xmlpatterns/schema/qxsdschemaparser.cpp" line="+170"/>
+    <source>Can not process unknown element %1, expected elements are: %2.</source>
+    <translation>Nie można przetworzyć nieznanego elementu %1, spodziewanymi elementami są: %2.</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+13"/>
+    <source>Element %1 is not allowed in this scope, possible elements are: %2.</source>
+    <translation>Element %1 jest niedozwolony w tym zakresie, możliwymi elementami są: %2.</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+16"/>
+    <source>Child element is missing in that scope, possible child elements are: %1.</source>
+    <translation>Brak podelementu w tym zakresie, możliwymi podelementami są: %1.</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+127"/>
+    <source>Document is not a XML schema.</source>
+    <translation>Dokument nie jest schematem XML.</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+22"/>
+    <source>%1 attribute of %2 element contains invalid content: {%3} is not a value of type %4.</source>
+    <translation>Atrybut %1 elementu %2 posiada niepoprawną zawartość: {%3} nie jest wartością typu %4.</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+6"/>
+    <source>%1 attribute of %2 element contains invalid content: {%3}.</source>
+    <translation>Atrybut %1 elementu %2 posiada niepoprawną zawartość: {%3}.</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+26"/>
+    <source>Target namespace %1 of included schema is different from the target namespace %2 as defined by the including schema.</source>
+    <translation>Docelowa przestrzeń nazw %1 załączonego schematu jest różna od docelowej przestrzeni nazw %2 która jest zdefiniowana w schemacie załączającym.</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+14"/>
+    <location line="+11"/>
+    <source>Target namespace %1 of imported schema is different from the target namespace %2 as defined by the importing schema.</source>
+    <translation>Docelowa przestrzeń nazw %1 zaimportowanego schematu jest różna od docelowej przestrzeni nazw %2 która jest zdefiniowana w schemacie importującym.</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+237"/>
+    <source>%1 element is not allowed to have the same %2 attribute value as the target namespace %3.</source>
+    <translation>Element %1 nie może zawierać tej samej wartości atrybutu %2 co docelowa przestrzeń nazw %3.</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+8"/>
+    <source>%1 element without %2 attribute is not allowed inside schema without target namespace.</source>
+    <translation>Element %1 bez atrybutu %2 jest niedozwolony wewnątrz schematu bez docelowej przestrzeni nazw.</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+833"/>
+    <location line="+158"/>
+    <source>%1 element is not allowed inside %2 element if %3 attribute is present.</source>
+    <translation>Element %1 jest niedozwolony wewnątrz elementu %2 jeśli jest obecny atrybut %3.</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="-97"/>
+    <location line="+119"/>
+    <location line="+92"/>
+    <source>%1 element has neither %2 attribute nor %3 child element.</source>
+    <translation>Element %1 nie posiada ani atrybutu %2 ani podelementu %3.</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+835"/>
+    <location line="+1474"/>
+    <location line="+232"/>
+    <location line="+7"/>
+    <location line="+260"/>
+    <location line="+17"/>
+    <location line="+258"/>
+    <location line="+6"/>
+    <location line="+17"/>
+    <location line="+6"/>
+    <location line="+17"/>
+    <location line="+11"/>
+    <location line="+11"/>
+    <location line="+11"/>
+    <source>%1 element with %2 child element must not have a %3 attribute.</source>
+    <translation>Element %1 z podelementem %2 nie może mieć atrybutu %3.</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="-1325"/>
+    <source>%1 attribute of %2 element must be %3 or %4.</source>
+    <translation>Atrybutem %1 elementu %2 musi być %3 lub %4.</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+36"/>
+    <source>%1 attribute of %2 element must have a value of %3.</source>
+    <translation>Atrybut %1 elementu %2 musi posiadać wartość %3.</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+7"/>
+    <location line="+34"/>
+    <source>%1 attribute of %2 element must have a value of %3 or %4.</source>
+    <translation>Atrybut %1 elementu %2 musi posiadać wartość %3 lub %4.</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+319"/>
+    <location line="+129"/>
+    <location line="+9"/>
+    <location line="+7"/>
+    <location line="+7"/>
+    <location line="+327"/>
+    <location line="+203"/>
+    <location line="+6"/>
+    <location line="+6"/>
+    <location line="+6"/>
+    <location line="+6"/>
+    <location line="+6"/>
+    <location line="+6"/>
+    <location line="+77"/>
+    <source>%1 element must not have %2 and %3 attribute together.</source>
+    <translation>Element %1 nie może posiadać jednocześnie atrybutów %2 i %3.</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="-768"/>
+    <location line="+222"/>
+    <source>Content of %1 attribute of %2 element must not be from namespace %3.</source>
+    <translation>Zawartość atrybutu %1 elementu %2 nie może pochodzić z przestrzeni nazw %3.</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="-215"/>
+    <location line="+222"/>
+    <source>%1 attribute of %2 element must not be %3.</source>
+    <translation>Atrybut %1 elementu %2 nie może być %3.</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="-64"/>
+    <source>%1 attribute of %2 element must have the value %3 because the %4 attribute is set.</source>
+    <translation>Atrybut %1 elementu %2 musi zawierać wartość %3 ponieważ atrybut %4 jest ustawiony.</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+187"/>
+    <source>Specifying use=&apos;prohibited&apos; inside an attribute group has no effect.</source>
+    <translation>Podawanie: use=&apos;prohibited&apos; wewnątrz grupy atrybutów nie przynosi żadnego efektu.</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+353"/>
+    <source>%1 element must have either %2 or %3 attribute.</source>
+    <translation>Element %1 musi zawierać atrybut %2 albo %3.</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+554"/>
+    <source>%1 element must have either %2 attribute or %3 or %4 as child element.</source>
+    <translation>Element %1 musi zawierać albo atrybut %2 albo %3 lub %4 jako podelement.</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+55"/>
+    <source>%1 element requires either %2 or %3 attribute.</source>
+    <translation>Element %1 wymaga atrybutu %2 albo %3.</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+19"/>
+    <source>Text or entity references not allowed inside %1 element</source>
+    <translation>Tekst ani odwołanie nie są dozwolone wewnątrz elementu %1</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+41"/>
+    <location line="+112"/>
+    <source>%1 attribute of %2 element must contain %3, %4 or a list of URIs.</source>
+    <translation>Atrybut %1 elementu %2 musi zawierać %3, %4 lub listę URI.</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+126"/>
+    <source>%1 element is not allowed in this context.</source>
+    <translation>Element %1 jest niedozwolony w tym kontekście.</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+53"/>
+    <source>%1 attribute of %2 element has larger value than %3 attribute.</source>
+    <translation>Atrybut %1 elementu %2 posiada większą wartość niż atrybut %3.</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+25"/>
+    <source>Prefix of qualified name %1 is not defined.</source>
+    <translation>Przedrostek w pełnej nazwie %1 nie jest zdefiniowany.</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+65"/>
+    <location line="+61"/>
+    <source>%1 attribute of %2 element must either contain %3 or the other values.</source>
+    <translation>Atrybut %1 elementu %2 musi zawierać albo %3 albo inne wartości.</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+131"/>
+    <source>Component with ID %1 has been defined previously.</source>
+    <translation>Komponent o identyfikatorze %1 został uprzednio zdefiniowany.</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+17"/>
+    <source>Element %1 already defined.</source>
+    <translation>Element %1 jest już zdefiniowany.</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+11"/>
+    <source>Attribute %1 already defined.</source>
+    <translation>Atrybut %1 jest już zdefiniowany.</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+15"/>
+    <source>Type %1 already defined.</source>
+    <translation>Typ %1 jest już zdefiniowany.</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+23"/>
+    <source>Attribute group %1 already defined.</source>
+    <translation>Grupa atrybutów %1 jest już zdefiniowana.</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+11"/>
+    <source>Element group %1 already defined.</source>
+    <translation>Grupa elementów %1 jest już zdefiniowana.</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+11"/>
+    <source>Notation %1 already defined.</source>
+    <translation>Zapis %1 jest już zdefiniowany.</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+11"/>
+    <source>Identity constraint %1 already defined.</source>
+    <translation>Narzucenie niepowtarzalności %1 jest już zdefiniowane.</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+11"/>
+    <source>Duplicated facets in simple type %1.</source>
+    <translation>Powielone aspekty w prostym typie %1.</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../src/xmlpatterns/schema/qxsdtypechecker.cpp" line="+233"/>
+    <location line="+7"/>
+    <location line="+21"/>
+    <source>%1 is not valid according to %2.</source>
+    <translatorcomment>Ponieważ nie wiadomo co jest podmiotem nie można stwierdzić czy to ma być &quot;poprawnym&quot;, &quot;poprawną&quot; czy &quot;poprawne&quot;</translatorcomment>
+    <translation>%1 nie jest poprawne według %2.</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+167"/>
+    <source>String content does not match the length facet.</source>
+    <translation>Wartość ciągu koliduje z aspektem &quot;length&quot;.</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+8"/>
+    <source>String content does not match the minLength facet.</source>
+    <translation>Wartość ciągu koliduje z aspektem &quot;minLength&quot;.</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+8"/>
+    <source>String content does not match the maxLength facet.</source>
+    <translation>Wartość ciągu koliduje z aspektem &quot;maxLength&quot;.</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+18"/>
+    <source>String content does not match pattern facet.</source>
+    <translation>Wartość ciągu koliduje z aspektem &quot;pattern&quot;.</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+18"/>
+    <source>String content is not listed in the enumeration facet.</source>
+    <translation>Wartość ciągu nie widnieje na liście aspektu &quot;enumeration&quot;.</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+17"/>
+    <source>Signed integer content does not match the maxInclusive facet.</source>
+    <translation>Wartość liczby całkowitej koliduje z aspektem &quot;maxInclusive&quot;.</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+8"/>
+    <source>Signed integer content does not match the maxExclusive facet.</source>
+    <translation>Wartość liczby całkowitej koliduje z aspektem &quot;maxExclusive&quot;.</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+8"/>
+    <source>Signed integer content does not match the minInclusive facet.</source>
+    <translation>Wartość liczby całkowitej koliduje z aspektem &quot;minInclusive&quot;.</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+8"/>
+    <source>Signed integer content does not match the minExclusive facet.</source>
+    <translation>Wartość liczby całkowitej koliduje z aspektem &quot;minExclusive&quot;.</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+18"/>
+    <source>Signed integer content is not listed in the enumeration facet.</source>
+    <translation>Wartość liczby całkowitej nie widnieje na liście aspektu &quot;enumeration&quot;.</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+18"/>
+    <source>Signed integer content does not match pattern facet.</source>
+    <translation>Wartość liczby całkowitej koliduje z aspektem &quot;pattern&quot;.</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+9"/>
+    <source>Signed integer content does not match in the totalDigits facet.</source>
+    <translation>Wartość liczby całkowitej koliduje z aspektem &quot;totalDigits&quot;.</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+17"/>
+    <source>Unsigned integer content does not match the maxInclusive facet.</source>
+    <translation>Wartość liczby naturalnej koliduje z aspektem &quot;maxInclusive&quot;.</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+8"/>
+    <source>Unsigned integer content does not match the maxExclusive facet.</source>
+    <translation>Wartość liczby naturalnej koliduje z aspektem &quot;maxExclusive&quot;.</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+8"/>
+    <source>Unsigned integer content does not match the minInclusive facet.</source>
+    <translation>Wartość liczby naturalnej koliduje z aspektem &quot;minInclusive&quot;.</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+8"/>
+    <source>Unsigned integer content does not match the minExclusive facet.</source>
+    <translation>Wartość liczby naturalnej koliduje z aspektem &quot;minExclusive&quot;.</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+18"/>
+    <source>Unsigned integer content is not listed in the enumeration facet.</source>
+    <translation>Wartość liczby naturalnej nie widnieje na liście aspektu &quot;enumeration&quot;.</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+18"/>
+    <source>Unsigned integer content does not match pattern facet.</source>
+    <translation>Wartość liczby naturalnej koliduje z aspektem &quot;pattern&quot;.</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+9"/>
+    <source>Unsigned integer content does not match in the totalDigits facet.</source>
+    <translation>Wartość liczby naturalnej koliduje z aspektem &quot;totalDigits&quot;.</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+17"/>
+    <source>Double content does not match the maxInclusive facet.</source>
+    <translation>Wartość liczby rzeczywistej koliduje z aspektem &quot;maxInclusive&quot;.</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+8"/>
+    <source>Double content does not match the maxExclusive facet.</source>
+    <translation>Wartość liczby rzeczywistej koliduje z aspektem &quot;maxExclusive&quot;.</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+8"/>
+    <source>Double content does not match the minInclusive facet.</source>
+    <translation>Wartość liczby rzeczywistej koliduje z aspektem &quot;minInclusive&quot;.</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+8"/>
+    <source>Double content does not match the minExclusive facet.</source>
+    <translation>Wartość liczby rzeczywistej koliduje z aspektem &quot;minExclusive&quot;.</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+18"/>
+    <source>Double content is not listed in the enumeration facet.</source>
+    <translation>Wartość liczby rzeczywistej nie widnieje na liście aspektu &quot;enumeration&quot;.</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+18"/>
+    <source>Double content does not match pattern facet.</source>
+    <translation>Wartość liczby rzeczywistej koliduje z aspektem &quot;pattern&quot;.</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+18"/>
+    <source>Decimal content does not match in the fractionDigits facet.</source>
+    <translation>Wartość liczby rzeczywistej koliduje z aspektem &quot;fractionDigits&quot;.</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+9"/>
+    <source>Decimal content does not match in the totalDigits facet.</source>
+    <translation>Wartość liczby rzeczywistej koliduje z aspektem &quot;totalDigits&quot;.</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+14"/>
+    <source>Date time content does not match the maxInclusive facet.</source>
+    <translation>Zawartość daty i czasu koliduje z aspektem &quot;maxInclusive&quot;.</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+8"/>
+    <source>Date time content does not match the maxExclusive facet.</source>
+    <translation>Zawartość daty i czasu koliduje z aspektem &quot;maxExclusive&quot;.</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+8"/>
+    <source>Date time content does not match the minInclusive facet.</source>
+    <translation>Zawartość daty i czasu koliduje z aspektem &quot;minInclusive&quot;.</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+8"/>
+    <source>Date time content does not match the minExclusive facet.</source>
+    <translation>Zawartość daty i czasu koliduje z aspektem &quot;minExclusive&quot;.</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+18"/>
+    <source>Date time content is not listed in the enumeration facet.</source>
+    <translation>Zawartość daty i czasu nie widnieje na liście aspektu &quot;enumeration&quot;.</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+18"/>
+    <source>Date time content does not match pattern facet.</source>
+    <translation>Zawartość daty i czasu koliduje z aspektem &quot;pattern&quot;.</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+15"/>
+    <source>Duration content does not match the maxInclusive facet.</source>
+    <translation>Wartość długości okresu czasu koliduje z aspektem &quot;maxInclusive&quot;.</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+9"/>
+    <source>Duration content does not match the maxExclusive facet.</source>
+    <translation>Wartość długości okresu czasu koliduje z aspektem &quot;maxExclusive&quot;.</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+9"/>
+    <source>Duration content does not match the minInclusive facet.</source>
+    <translation>Wartość długości okresu czasu koliduje z aspektem &quot;minInclusive&quot;.</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+9"/>
+    <source>Duration content does not match the minExclusive facet.</source>
+    <translation>Wartość długości okresu czasu koliduje z aspektem &quot;minExclusive&quot;.</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+18"/>
+    <source>Duration content is not listed in the enumeration facet.</source>
+    <translation>Wartość długości okresu czasu nie widnieje na liście aspektu &quot;enumeration&quot;.</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+18"/>
+    <source>Duration content does not match pattern facet.</source>
+    <translation>Wartość długości okresu czasu koliduje z aspektem &quot;pattern&quot;.</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+27"/>
+    <source>Boolean content does not match pattern facet.</source>
+    <translation>Wartość boolowska koliduje z aspektem &quot;pattern&quot;.</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+17"/>
+    <source>Binary content does not match the length facet.</source>
+    <translation>Wartość binarna koliduje z aspektem &quot;length&quot;.</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+8"/>
+    <source>Binary content does not match the minLength facet.</source>
+    <translation>Wartość binarna koliduje z aspektem &quot;minLength&quot;.</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+8"/>
+    <source>Binary content does not match the maxLength facet.</source>
+    <translation>Wartość binarna koliduje z aspektem &quot;maxLength&quot;.</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+18"/>
+    <source>Binary content is not listed in the enumeration facet.</source>
+    <translation>Wartość binarna nie widnieje na liście aspektu &quot;enumeration&quot;.</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+27"/>
+    <source>Invalid QName content: %1.</source>
+    <translation>Niepoprawna zawartość QName: %1.</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+17"/>
+    <source>QName content is not listed in the enumeration facet.</source>
+    <translation>Zawartość QName nie widnieje na liście aspektu &quot;enumeration&quot;.</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+18"/>
+    <source>QName content does not match pattern facet.</source>
+    <translation>Zawartość QName koliduje z aspektem &quot;pattern&quot;.</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+36"/>
+    <source>Notation content is not listed in the enumeration facet.</source>
+    <translation>Zapis zawartości nie widnieje na liście aspektu &quot;enumeration&quot;.</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+19"/>
+    <source>List content does not match length facet.</source>
+    <translation>Zawartość listy koliduje z aspektem &quot;length&quot;.</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+7"/>
+    <source>List content does not match minLength facet.</source>
+    <translation>Zawartość listy koliduje z aspektem &quot;minLength&quot;.</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+7"/>
+    <source>List content does not match maxLength facet.</source>
+    <translation>Zawartość listy koliduje z aspektem &quot;maxLength&quot;.</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+90"/>
+    <source>List content is not listed in the enumeration facet.</source>
+    <translation>Zawartość listy nie widnieje na liście aspektu &quot;enumeration&quot;.</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+18"/>
+    <source>List content does not match pattern facet.</source>
+    <translation>Zawartość listy koliduje z aspektem &quot;pattern&quot;.</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+39"/>
+    <source>Union content is not listed in the enumeration facet.</source>
+    <translation>Zawartość unii nie widnieje na liście aspektu &quot;enumeration&quot;.</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+18"/>
+    <source>Union content does not match pattern facet.</source>
+    <translation>Zawartość unii koliduje z aspektem &quot;pattern&quot;.</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+15"/>
+    <source>Data of type %1 are not allowed to be empty.</source>
+    <translation>Dane typu %1 nie mogą być puste.</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../src/xmlpatterns/schema/qxsdvalidatinginstancereader.cpp" line="+160"/>
+    <source>Element %1 is missing child element.</source>
+    <translation>Brak wymaganego podelementu w elemencie %1.</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+16"/>
+    <source>There is one IDREF value with no corresponding ID: %1.</source>
+    <translation>Istnieje wartość IDREF bez odpowiadającej jej wartości ID: %1.</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+27"/>
+    <source>Loaded schema file is invalid.</source>
+    <translation>Załadowany plik nie jest poprawnym plikiem ze schematem.</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+16"/>
+    <source>%1 contains invalid data.</source>
+    <translation>%1 zawiera niepoprawne dane.</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+13"/>
+    <source>xsi:schemaLocation namespace %1 has already appeared earlier in the instance document.</source>
+    <translation>Przestrzeń nazw &quot;xsi:schemaLocation&quot; %1 wystąpiła już wcześniej w dokumencie.</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+22"/>
+    <source>xsi:noNamespaceSchemaLocation cannot appear after the first no-namespace element or attribute.</source>
+    <translation>&quot;xsi:noNamespaceSchemaLocation&quot; nie może wystąpić po pierwszym elemencie lub atrybucie który nie jest przestrzenią nazw.</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+18"/>
+    <source>No schema defined for validation.</source>
+    <translation>Brak zdefiniowanego schematu dla walidacji.</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+10"/>
+    <source>No definition for element %1 available.</source>
+    <translation>Brak dostępnej definicji dla elementu %1.</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+18"/>
+    <location line="+49"/>
+    <location line="+142"/>
+    <source>Specified type %1 is not known to the schema.</source>
+    <translation>Podany typ %1 nie jest schematowi znany.</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="-176"/>
+    <source>Element %1 is not defined in this scope.</source>
+    <translation>Element %1 nie jest zdefiniowany w tym zakresie.</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+43"/>
+    <source>Declaration for element %1 does not exist.</source>
+    <translation>Brak deklaracji dla elementu %1.</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+12"/>
+    <source>Element %1 contains invalid content.</source>
+    <translation>Element %1 posiada niepoprawną zawartość.</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+73"/>
+    <source>Element %1 is declared as abstract.</source>
+    <translation>Element %1 jest zadeklarowany jako abstrakcyjny.</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+7"/>
+    <source>Element %1 is not nillable.</source>
+    <translation>Element %1 nie jest zerowalny.</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+8"/>
+    <source>Attribute %1 contains invalid data: %2</source>
+    <translation>Atrybut %1 zawiera niepoprawne dane: %2</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+8"/>
+    <source>Element contains content although it is nillable.</source>
+    <translation>Element posiada zawartość chociaż jest zerowalny.</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+6"/>
+    <source>Fixed value constraint not allowed if element is nillable.</source>
+    <translation>Ograniczenie stałej wartości jest niedozwolone gdy element jest zerowalny.</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+230"/>
+    <source>Element %1 cannot contain other elements, as it has a fixed content.</source>
+    <translation>Element %1 nie może zawierać innych elementów ponieważ posiada on stałą zawartość.</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="-198"/>
+    <source>Specified type %1 is not validly substitutable with element type %2.</source>
+    <translation>Podany typ %1 nie jest poprawnie zastępowalny typem elementu %2.</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+23"/>
+    <source>Complex type %1 is not allowed to be abstract.</source>
+    <translation>Typ złożony %1 nie może być abstrakcyjny.</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+21"/>
+    <source>Element %1 contains not allowed attributes.</source>
+    <translation>Element %1 zawiera niedozwolone atrybuty.</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+6"/>
+    <location line="+97"/>
+    <source>Element %1 contains not allowed child element.</source>
+    <translation>Element %1 zawiera niedozwolony podelement.</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="-76"/>
+    <location line="+93"/>
+    <source>Content of element %1 does not match its type definition: %2.</source>
+    <translation>Zawartość elementu %1 nie pasuje do jego definicji typu: %2.</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="-85"/>
+    <location line="+92"/>
+    <location line="+41"/>
+    <source>Content of element %1 does not match defined value constraint.</source>
+    <translation>Zawartość elementu %1 nie pasuje do zdefiniowanego ograniczenia wartości.</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="-73"/>
+    <source>Element %1 contains not allowed child content.</source>
+    <translation>Element %1 zawiera niedozwolony podelement.</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+41"/>
+    <source>Element %1 contains not allowed text content.</source>
+    <translation>Element %1 zawiera niedozwolony text.</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+61"/>
+    <source>Element %1 is missing required attribute %2.</source>
+    <translation>Brak wymaganego atrybutu %2 w elemencie %1.</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+29"/>
+    <source>Attribute %1 does not match the attribute wildcard.</source>
+    <translation>Atrybut %1 nie pasuje do atrybutu dżokera.</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+9"/>
+    <source>Declaration for attribute %1 does not exist.</source>
+    <translation>Brak deklaracji atrybutu %1.</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+6"/>
+    <source>Element %1 contains two attributes of type %2.</source>
+    <translation>Element %1 posiada dwa atrybuty typu %2.</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+11"/>
+    <source>Attribute %1 contains invalid content.</source>
+    <translation>Atrybut %1 posiada niepoprawną zawartość.</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+7"/>
+    <source>Element %1 contains unknown attribute %2.</source>
+    <translation>Element %1 posiada nieznany atrybut %2.</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+40"/>
+    <location line="+46"/>
+    <source>Content of attribute %1 does not match its type definition: %2.</source>
+    <translation>Zawartość atrybutu %1 nie pasuje do jego definicji typu: %2.</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="-38"/>
+    <location line="+46"/>
+    <source>Content of attribute %1 does not match defined value constraint.</source>
+    <translation>Zawartość elementu %1 nie pasuje do zdefiniowanego ograniczenia wartości.</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+88"/>
+    <source>Non-unique value found for constraint %1.</source>
+    <translation>Znaleziono nieunikatową wartość dla ograniczenia %1.</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+20"/>
+    <source>Key constraint %1 contains absent fields.</source>
+    <translation>Ograniczenie klucza %1 zawiera nieobecne pola.</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+18"/>
+    <source>Key constraint %1 contains references nillable element %2.</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+40"/>
+    <source>No referenced value found for key reference %1.</source>
+    <translation>Brak wartości do której odwołuje się klucz %1.</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+64"/>
+    <source>More than one value found for field %1.</source>
+    <translation>Znaleziono więcej niż jedną wartość dla pola %1.</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+20"/>
+    <source>Field %1 has no simple type.</source>
+    <translation>Pole %1 nie posiada prostego typu.</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+73"/>
+    <source>ID value &apos;%1&apos; is not unique.</source>
+    <translation>Wartość ID &quot;%1&quot; nie jest unikatowa.</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location line="+11"/>
+    <source>&apos;%1&apos; attribute contains invalid QName content: %2.</source>
+    <translation>Atrybut &quot;%1&quot; zawiera niepoprawną zawartość QName: %2.</translation>
+  </message>
+</context>
+</TS>

Modified: trunk/misc/qelectrotech.desktop
===================================================================
--- trunk/misc/qelectrotech.desktop	2010-03-18 10:20:41 UTC (rev 899)
+++ trunk/misc/qelectrotech.desktop	2010-03-21 15:11:54 UTC (rev 900)
@@ -18,6 +18,8 @@
 Comment[pt_PT]=Um editor de esquemas eléctricos
 Comment[cs]=Editor nákresů elektrických obvodů
 Comment[cs_CZ]=Editor nákresů elektrických obvodů
+Comment[pl]=Edytor schematów elektrycznych
+Comment[pl_PL]=Edytor schematów elektrycznych
 GenericName=Electric diagrams editor
 GenericName[fr]=Un éditeur de schémas électriques
 GenericName[fr_FR]=Un éditeur de schémas électriques
@@ -28,3 +30,5 @@
 GenericName[pt_PT]=Editor de esquemas eléctricos
 GenericName[cs]=Editor nákresů elektrických obvodů
 GenericName[cs_CZ]=Editor nákresů elektrických obvodů
+GenericName[pl]=Edytor schematów elektrycznych
+GenericName[pl_PL]=Edytor schematów elektrycznych

Modified: trunk/misc/x-qet-element.desktop
===================================================================
--- trunk/misc/x-qet-element.desktop	2010-03-18 10:20:41 UTC (rev 899)
+++ trunk/misc/x-qet-element.desktop	2010-03-21 15:11:54 UTC (rev 900)
@@ -12,3 +12,4 @@
 Comment[pt]=Ficheiro de elemento QElectroTech
 Comment[pt_PT]=Ficheiro de elemento QElectroTech
 Comment[cs]=Soubor s prvkem pro QElectroTech
+Comment[pl]=Plik element QElectroTech

Modified: trunk/misc/x-qet-element.xml
===================================================================
--- trunk/misc/x-qet-element.xml	2010-03-18 10:20:41 UTC (rev 899)
+++ trunk/misc/x-qet-element.xml	2010-03-21 15:11:54 UTC (rev 900)
@@ -6,4 +6,5 @@
 	<comment xml:lang="ru">Файл элемента QElectroTech</comment>
 	<comment xml:lang="pt">Ficheiro de elemento QElectroTech</comment>
 	<comment xml:lang="cs">Soubor s prvkem pro QElectroTech</comment>
+	<comment xml:lang="pl">Plik element QElectroTech</comment>
 </mime-type>

Modified: trunk/misc/x-qet-project.desktop
===================================================================
--- trunk/misc/x-qet-project.desktop	2010-03-18 10:20:41 UTC (rev 899)
+++ trunk/misc/x-qet-project.desktop	2010-03-21 15:11:54 UTC (rev 900)
@@ -12,3 +12,4 @@
 Comment[pt]=Ficheiro de projecto QElectroTech
 Comment[pt_PT]=Ficheiro de projecto QElectroTech
 Comment[cs]=Soubor s projektem pro QElectroTech
+Comment[pl]=Plik projektu QElectroTech

Modified: trunk/misc/x-qet-project.xml
===================================================================
--- trunk/misc/x-qet-project.xml	2010-03-18 10:20:41 UTC (rev 899)
+++ trunk/misc/x-qet-project.xml	2010-03-21 15:11:54 UTC (rev 900)
@@ -6,4 +6,5 @@
 	<comment xml:lang="ru">Файл проекта QElectroTech</comment>
 	<comment xml:lang="pt">Ficheiro de projecto QElectroTech</comment>
 	<comment xml:lang="cs">Soubor s projektem pro QElectroTech</comment>
+	<comment xml:lang="pl">Plik projektu QElectroTech</comment>
 </mime-type>

Modified: trunk/packaging/linux/fedora/README.elements
===================================================================
--- trunk/packaging/linux/fedora/README.elements	2010-03-18 10:20:41 UTC (rev 899)
+++ trunk/packaging/linux/fedora/README.elements	2010-03-21 15:11:54 UTC (rev 900)
@@ -15,3 +15,6 @@
 
 [cs]
 
+
+[pl]
+Kolekcja elementów QElectroTech


Mail converted by MHonArc 2.6.19+ http://listengine.tuxfamily.org/