[qet] [770] Traduction des fichiers CREDIT, README et INSTALL par Pavel Fric.

[ Thread Index | Date Index | More lists.tuxfamily.org/qet Archives ]


Revision: 770
Author:   xavier
Date:     2009-10-09 23:15:54 +0200 (Fri, 09 Oct 2009)
Log Message:
-----------
Traduction des fichiers CREDIT, README et INSTALL par Pavel Fric.

Modified Paths:
--------------
    trunk/CREDIT
    trunk/INSTALL
    trunk/README

Modified: trunk/CREDIT
===================================================================
--- trunk/CREDIT	2009-10-09 00:04:30 UTC (rev 769)
+++ trunk/CREDIT	2009-10-09 21:15:54 UTC (rev 770)
@@ -67,3 +67,17 @@
 Agradecimientos a "Nishiki" por creación de elementos e de su suporte.
 Agradecimientos a qtcentre.org por classe SingleApplication.
 Agradecimientos a Alfredo Carreto por sus traducciones en español y correcciones de traducción en español ( http://electronicosmx.comxa.com)
+
+[cs]
+Díky Qt Software za jejich knihovnu Qt ( http://www.qtsoftware.com/ ), pod licencí GNU/GPL.
+Díky Everaldovi Coelho za téma Crystal SVG icons theme ( http://www.everaldo.com/crystal/ ) pod licencí LGPL.
+Díky Nunovi Pinheirovi za téma ikon Oxygen ( http://www.oxygen-icons.org/ ) pod licencí LGPL ale také za ikony věnované QElectroTech.
+Díky projektu KDE ( http://www.kde.org/ ).
+Díky Loicovi za jeho vysvětlení vztahující se k matematice.
+Díky Remi Colletovi za balíček pro Fedoru.
+Díky Laurentu Trinquesovi za balíček pro Debian.
+Díky `trem' za balíček pro Mandrivu.
+Díky TuxFamily ( http://tuxfamily.org/ ) za poskytování hostingu pro projekt.
+Díky `Nishiki' za jeho prvky a jeho podporu.
+Díky qtcentre.org za jejich třídu SingleApplication.
+Thanks to Alfredo Carreto for his Spanish translations and fixing Spanish translations ( http://electronicosmx.comxa.com )

Modified: trunk/INSTALL
===================================================================
--- trunk/INSTALL	2009-10-09 00:04:30 UTC (rev 769)
+++ trunk/INSTALL	2009-10-09 21:15:54 UTC (rev 770)
@@ -52,3 +52,14 @@
 $ make
 # umask 0022
 # make install
+
+[cs]
+Požadavky :
+libQt4 (viz balíček libqt4*)
+cupsys-bsd kvůli tisku
+
+Jak program sestavit :
+$ qmake (qmake-qt4 u systémů založených na Debianu)
+$ make
+# umask 0022
+# make install

Modified: trunk/README
===================================================================
--- trunk/README	2009-10-09 00:04:30 UTC (rev 769)
+++ trunk/README	2009-10-09 21:15:54 UTC (rev 770)
@@ -17,3 +17,7 @@
 [es]
 QElectroTech es una aplicación Qt4 para diseñar esquemas eléctricos.
 Utiliza archivos XML para los elementos y esquemas, e incluye un editor de esquemas y un editor de elemento.
+
+[cs]
+QElectroTech je aplikací Qt4 určenou pro návrh nákresů elektrických obvodů.
+Pro prvky a nákresy používá soubory XML, a zahrnuje v sobě jak editor nákresů, tak editor prvků.


Mail converted by MHonArc 2.6.19+ http://listengine.tuxfamily.org/