[qet] qet/qet: [4809] Updated Czech translations

[ Thread Index | Date Index | More lists.tuxfamily.org/qet Archives ]


Revision: 4809
Author:  pavelfric
Date:   2016-12-13 23:06:16 +0100 (Tue, 13 Dec 2016)
Log Message:
-----------
Updated Czech translations

Modified Paths:
--------------
  trunk/lang/qet_cs.ts

Modified: trunk/lang/qet_cs.ts
===================================================================
--- trunk/lang/qet_cs.ts	2016-12-13 00:52:18 UTC (rev 4808)
+++ trunk/lang/qet_cs.ts	2016-12-13 22:06:16 UTC (rev 4809)
@@ -1,6 +1,6 @@
 <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
 <!DOCTYPE TS>
-<TS version="2.1" language="cs_CZ">
+<TS version="2.0" language="cs_CZ">
 <context>
   <name>AboutQET</name>
   <message>
@@ -214,7 +214,7 @@
   <message>
     <location filename="../sources/aboutqet.cpp" line="202"/>
     <source>Python plugin qet-tb-generator</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
+    <translation>Pythonovský přídavný modul qet-tb-generator</translation>
   </message>
   <message>
     <location filename="../sources/aboutqet.cpp" line="128"/>
@@ -760,7 +760,7 @@
   <message>
     <location filename="../sources/diagramevent/diagrameventaddelement.cpp" line="220"/>
     <source>Ajouter %1</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
+    <translation>vložit %1</translation>
   </message>
 </context>
 <context>
@@ -1557,7 +1557,7 @@
   <message>
     <location filename="../sources/ElementsCollection/elementscollectionwidget.cpp" line="139"/>
     <source>Propriété du dossier</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
+    <translation>Vlastnosti složky</translation>
   </message>
   <message>
     <location filename="../sources/ElementsCollection/elementscollectionwidget.cpp" line="153"/>
@@ -1623,40 +1623,40 @@
   <message>
     <location filename="../sources/ElementsCollection/elementscollectionwidget.cpp" line="503"/>
     <source>Le dossier %1 contient</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
+    <translation>Složka %1 obsahuje</translation>
   </message>
   <message numerus="yes">
     <location filename="../sources/ElementsCollection/elementscollectionwidget.cpp" line="504"/>
     <source>%n élément(s), répartie(s)</source>
-    <translation type="unfinished">
-      <numerusform></numerusform>
-      <numerusform></numerusform>
-      <numerusform></numerusform>
+    <translation>
+      <numerusform>%n prvek, část</numerusform>
+      <numerusform>%n prvky, části</numerusform>
+      <numerusform>%n prvků, částí</numerusform>
     </translation>
   </message>
   <message numerus="yes">
     <location filename="../sources/ElementsCollection/elementscollectionwidget.cpp" line="505"/>
     <source>dans %n dossier(s).</source>
-    <translation type="unfinished">
-      <numerusform></numerusform>
-      <numerusform></numerusform>
-      <numerusform></numerusform>
+    <translation>
+      <numerusform>v %n složce.</numerusform>
+      <numerusform>v %n složkách.</numerusform>
+      <numerusform>v %n složkách.</numerusform>
     </translation>
   </message>
   <message>
     <location filename="../sources/ElementsCollection/elementscollectionwidget.cpp" line="506"/>
     <source>Chemin de la collection : %1</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
+    <translation>Cesta ke sbírce: %1</translation>
   </message>
   <message>
     <location filename="../sources/ElementsCollection/elementscollectionwidget.cpp" line="509"/>
     <source>Chemin dans le système de fichiers : %1</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
+    <translation>Cesta v souborovém systému: %1</translation>
   </message>
   <message>
     <location filename="../sources/ElementsCollection/elementscollectionwidget.cpp" line="512"/>
     <source>Propriété du dossier %1</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
+    <translation>Vlastnosti složky %1</translation>
   </message>
 </context>
 <context>
@@ -2112,22 +2112,22 @@
   <message>
     <location filename="../sources/autoNum/ui/formulaautonumberingw.ui" line="26"/>
     <source>Form</source>
-    <translation type="unfinished">Formulář</translation>
+    <translation>Formulář</translation>
   </message>
   <message>
     <location filename="../sources/autoNum/ui/formulaautonumberingw.ui" line="41"/>
     <source>Auto Naming Pattern:</source>
-    <translation type="unfinished">Vzor automatického pojmenování:</translation>
+    <translation>Vzor automatického pojmenování:</translation>
   </message>
   <message>
     <location filename="../sources/autoNum/ui/formulaautonumberingw.ui" line="59"/>
     <source>Insert Formula Here e.g.: %prefix%l%c</source>
-    <translation type="unfinished">Zde vložte vzorec, např.: %prefix%l%c</translation>
+    <translation>Zde vložte vzorec, např.: %prefix%l%c</translation>
   </message>
   <message>
     <location filename="../sources/autoNum/ui/formulaautonumberingw.ui" line="72"/>
     <source>Formula:</source>
-    <translation type="unfinished">Vzorec:</translation>
+    <translation>Vzorec:</translation>
   </message>
   <message>
     <location filename="../sources/autoNum/ui/formulaautonumberingw.ui" line="85"/>
@@ -2141,7 +2141,16 @@
 You can also assign any other titleblock variable 
 that you create. Text and number inputs are
 also available.</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
+    <translation>Na svůj vzorec můžete použít následující proměnné:
+ -%prefix: výchozí předpona prvku
+ -%l: řádek prvku
+ -%c: sloupec prvku
+ -%F: název listu
+ -%f or %id: ID listu
+ -%total: celkový počet listů
+Taktéž můžete přiřadit všechny ostatní proměnné pro
+záhlaví výkresu, jež vytvoříte. Také je dostupné zadávání
+textu a čísel.</translation>
   </message>
 </context>
 <context>
@@ -2169,12 +2178,12 @@
   <message>
     <location filename="../sources/configpages.cpp" line="249"/>
     <source>Utiliser les labels de folio à la place de leurs ID</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
+    <translation>Použít štítky listu namísto jejich identifikátoru (ID)</translation>
   </message>
   <message>
     <location filename="../sources/configpages.cpp" line="250"/>
     <source>Exporter les bornes dans la nomenclature</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
+    <translation>Vyvést svorky (zakončení) do číselníku (seznamu částí)</translation>
   </message>
   <message>
     <location filename="../sources/configpages.cpp" line="253"/>
@@ -3787,7 +3796,7 @@
   <message>
     <location filename="../sources/qetdiagrameditor.cpp" line="300"/>
     <source>Lancer le plugin de creation de bornier</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
+    <translation>Spustit přídavný modul na tvoření svorek (zakončení)</translation>
   </message>
   <message>
     <location filename="../sources/qetdiagrameditor.cpp" line="304"/>
@@ -3838,13 +3847,13 @@
     <location filename="../sources/qetdiagrameditor.cpp" line="337"/>
     <source>Ajouter une ligne</source>
     <comment>Add row</comment>
-    <translation type="unfinished"></translation>
+    <translation>Přidat řádek</translation>
   </message>
   <message>
     <location filename="../sources/qetdiagrameditor.cpp" line="338"/>
     <source>Enlever une ligne</source>
     <comment>Remove row</comment>
-    <translation type="unfinished">Odstranit řádek</translation>
+    <translation>Odstranit řádek</translation>
   </message>
   <message>
     <location filename="../sources/qetdiagrameditor.cpp" line="340"/>
@@ -3915,7 +3924,7 @@
     <location filename="../sources/qetdiagrameditor.cpp" line="427"/>
     <source>Ajouter une ligne</source>
     <comment>Draw line</comment>
-    <translation type="unfinished"></translation>
+    <translation>Přidat čáru</translation>
   </message>
   <message>
     <location filename="../sources/qetdiagrameditor.cpp" line="428"/>
@@ -4865,7 +4874,7 @@
   <message>
     <location filename="../sources/editor/qetelementeditor.cpp" line="143"/>
     <source>&amp;Lancer le plugin convertisseur DXF</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
+    <translation>&amp;Spustit přídavný modul převodník DXF</translation>
   </message>
   <message>
     <location filename="../sources/editor/qetelementeditor.cpp" line="699"/>
@@ -5105,30 +5114,30 @@
   <message>
     <location filename="../sources/qetmainwindow.cpp" line="76"/>
     <source>Manuel en ligne</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
+    <translation>Příručka na internetu</translation>
   </message>
   <message>
     <location filename="../sources/qetmainwindow.cpp" line="86"/>
     <source>Chaine Youtube</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
+    <translation>Kanál na YouTube</translation>
   </message>
   <message>
     <location filename="../sources/qetmainwindow.cpp" line="94"/>
     <location filename="../sources/qetmainwindow.cpp" line="97"/>
     <source>Télécharger une nouvelle version (dev)</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
+    <translation>Stáhnout novou verzi (dev)</translation>
   </message>
   <message>
     <location filename="../sources/qetmainwindow.cpp" line="77"/>
     <source>Lance le navigateur par défaut vers le manuel en ligne de QElectroTech</source>
     <comment>status bar tip</comment>
-    <translation type="unfinished"></translation>
+    <translation>Spustit výchozí prohlížeč a zobrazit příručku k QElectroTechu na internetu</translation>
   </message>
   <message>
     <location filename="../sources/qetmainwindow.cpp" line="87"/>
     <source>Lance le navigateur par défaut vers la chaine Youtube de QElectroTech</source>
     <comment>status bar tip</comment>
-    <translation type="unfinished"></translation>
+    <translation>Spustit výchozí prohlížeč a zobrazit kanál na YouTube věnovaný QElectroTechu</translation>
   </message>
   <message>
     <location filename="../sources/qetmainwindow.cpp" line="95"/>
@@ -5135,18 +5144,18 @@
     <location filename="../sources/qetmainwindow.cpp" line="98"/>
     <source>Lance le navigateur par défaut vers le dépot Nightly en ligne de QElectroTech</source>
     <comment>status bar tip</comment>
-    <translation type="unfinished"></translation>
+    <translation>Spustit výchozí prohlížeč a zobrazit internetové úložiště (Nightly) s nočními sestaveními QElectroTechu</translation>
   </message>
   <message>
     <location filename="../sources/qetmainwindow.cpp" line="110"/>
     <source>Soutenir le projet par un don</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
+    <translation>Podpořit projekt darem</translation>
   </message>
   <message>
     <location filename="../sources/qetmainwindow.cpp" line="111"/>
     <source>Soutenir le projet QElectroTech par un don</source>
     <comment>status bar tip</comment>
-    <translation type="unfinished"></translation>
+    <translation>Podpořit projekt QElectroTech darem</translation>
   </message>
   <message>
     <location filename="../sources/qetmainwindow.cpp" line="118"/>
@@ -6317,7 +6326,7 @@
   <message>
     <location filename="../sources/diagramevent/diagrameventaddimage.cpp" line="160"/>
     <source>Image Files (*.png *.jpg *.jpeg *.bmp *.svg)</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
+    <translation>Obrázkové soubory (*.png *.jpg *.jpeg *.bmp *.svg)</translation>
   </message>
   <message>
     <location filename="../sources/diagramevent/diagrameventaddimage.cpp" line="167"/>
@@ -6541,10 +6550,10 @@
     <location filename="../sources/elementsmover.cpp" line="158"/>
     <source>Ajouter %n conducteur(s)</source>
     <comment>add a numbers of conductor one or more</comment>
-    <translation type="unfinished">
-      <numerusform></numerusform>
-      <numerusform></numerusform>
-      <numerusform></numerusform>
+    <translation>
+      <numerusform>Přidat %n vodič</numerusform>
+      <numerusform>Přidat %n vodiče</numerusform>
+      <numerusform>Přidat %n vodičů</numerusform>
     </translation>
   </message>
 </context>
@@ -8254,7 +8263,7 @@
   <message>
     <location filename="../sources/ui/xrefpropertieswidget.ui" line="92"/>
     <source>Affiche&amp;r en contacts</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
+    <translation>&amp;Zobrazit kontakt</translation>
   </message>
   <message>
     <location filename="../sources/ui/xrefpropertieswidget.ui" line="99"/>


Mail converted by MHonArc 2.6.19+ http://listengine.tuxfamily.org/