[qet] [4694] updated polish translation - ts/qm

[ Thread Index | Date Index | More lists.tuxfamily.org/qet Archives ]


Revision: 4694
Author:  pawel32640
Date:   2016-09-06 10:51:41 +0200 (Tue, 06 Sep 2016)
Log Message:
-----------
updated polish translation - ts/qm

Modified Paths:
--------------
  trunk/lang/qet_pl.qm
  trunk/lang/qet_pl.ts

Modified: trunk/lang/qet_pl.qm
===================================================================
(Binary files differ)

Modified: trunk/lang/qet_pl.ts
===================================================================
--- trunk/lang/qet_pl.ts	2016-09-05 21:19:00 UTC (rev 4693)
+++ trunk/lang/qet_pl.ts	2016-09-06 08:51:41 UTC (rev 4694)
@@ -2098,7 +2098,7 @@
 You can also assign any other titleblock variable 
 that you create. Text and number inputs are
 also available.</source>
-    <translation type="unfinished">Możesz użyć następujących zmiennych w formule:
+    <translation>Możesz użyć następujących zmiennych w formule:
 -%prefix: domyślny prefiks elementu
 -%l: linia elementu
 -%c: kolumna elementu
@@ -2105,9 +2105,9 @@
 -%F: nazwa arkusza
 -%f lub %id: ID arkusza
 -%total: ilość arkuszy
-You can also assign any other titleblock variable 
-that you create. Text and number inputs are
- also available.</translation>
+Można równiż przypisać inną zmienną do tworzonej
+tabliczki rysunkowej.
+Litery i cyfry mogą być używane.</translation>
   </message>
 </context>
 <context>
@@ -3748,7 +3748,7 @@
   <message>
     <location filename="../sources/qetdiagrameditor.cpp" line="300"/>
     <source>Lancer le plugin de creation de bornier</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
+    <translation>Wtyczka Lancer do tworzenia listw zaciskowych</translation>
   </message>
   <message>
     <location filename="../sources/qetdiagrameditor.cpp" line="304"/>
@@ -4826,7 +4826,7 @@
   <message>
     <location filename="../sources/editor/qetelementeditor.cpp" line="143"/>
     <source>&amp;Lancer le plugin convertisseur DXF</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
+    <translation>&amp;Konwersja DXF wtyczki Lancer</translation>
   </message>
   <message>
     <location filename="../sources/editor/qetelementeditor.cpp" line="699"/>
@@ -6597,7 +6597,7 @@
 %M: Maszyna 
 %LM: Lokalizacja 
 %l: oznaczenie linii 
-%c: le oznaczenie kolumny</translation>
+%c: oznaczenie kolumny</translation>
   </message>
 </context>
 <context>


Mail converted by MHonArc 2.6.19+ http://listengine.tuxfamily.org/