[qet] [4525] Update Danish translation minor

[ Thread Index | Date Index | More lists.tuxfamily.org/qet Archives ]


Revision: 4525
Author:  ossau2mation
Date:   2016-05-25 20:48:47 +0200 (Wed, 25 May 2016)
Log Message:
-----------
Update Danish translation minor

Modified Paths:
--------------
  trunk/lang/qet_da.qm
  trunk/lang/qet_da.ts

Modified: trunk/lang/qet_da.qm
===================================================================
(Binary files differ)

Modified: trunk/lang/qet_da.ts
===================================================================
--- trunk/lang/qet_da.ts	2016-05-25 18:11:05 UTC (rev 4524)
+++ trunk/lang/qet_da.ts	2016-05-25 18:48:47 UTC (rev 4525)
@@ -2197,9 +2197,9 @@
 -Tilføj eller fjern variabel nummerering med - og + knapperne.
 -Variabel nummerering omfatter: type, værdi og forøgelse.
 
--Typer "Ciffer 1", "Ciffer 01" og "Ciffer 001" repræsenterer en numerisk type defineret i "Værdi" feltet, som øges med hver nyt ark med værdien af "Forøg".
--"Ciffer 01" og "Ciffer 001" vises i diagrammet med henholdsvis to og tre cifre.
-Hvis ciffer angivet i feltet har færre cifre end den valgte type, vil en eller to 0 tilføjes.
+-Typer "Nummer format 1", "Nummer format 01" og "Nummer format 001" repræsenterer en numerisk type defineret i "Værdi" feltet, som øges med hver nyt ark med værdien af "Forøg".
+-"Nummer format 01" og "Nummer format 001" vises i diagrammet med henholdsvis to og tre cifre.
+Hvis tal angivet i feltet har færre cifre end den valgte type, vil en eller to 0 tilføjes.
 
 -Type "Tekst" er en fast tekst.
 Feltet &quot;Forøg&quot; anvendes ikke.</translation>
@@ -2783,7 +2783,7 @@
   <message>
     <location filename="../sources/ui/linksingleelementwidget.cpp" line="131"/>
     <source>Référence croisée (esclave)</source>
-    <translation>Krydsreference (underordnet)</translation>
+    <translation>Referencekors (underordnet)</translation>
   </message>
   <message>
     <location filename="../sources/ui/linksingleelementwidget.cpp" line="143"/>
@@ -2848,7 +2848,7 @@
   <message>
     <location filename="../sources/ui/masterpropertieswidget.h" line="53"/>
     <source>Référence croisée (maitre)</source>
-    <translation>Krydsreference (overordnet)</translation>
+    <translation>Referencekors (overordnet)</translation>
   </message>
 </context>
 <context>
@@ -2913,7 +2913,7 @@
   <message>
     <location filename="../sources/configpages.cpp" line="81"/>
     <source>Références croisées</source>
-    <translation>Krydsreference</translation>
+    <translation>Referencekors</translation>
   </message>
   <message>
     <location filename="../sources/configpages.cpp" line="180"/>
@@ -6393,7 +6393,7 @@
     <location filename="../sources/undocommand/linkelementcommand.cpp" line="37"/>
     <source>Éditer les référence croisé</source>
     <comment>edite the cross reference</comment>
-    <translation>Rediger krydsreference</translation>
+    <translation>Rediger referencekors</translation>
   </message>
   <message>
     <location filename="../sources/conductorautonumerotation.cpp" line="69"/>
@@ -6752,9 +6752,9 @@
 -Tilføj eller fjern variabel nummerering med - og + knapperne.
 -Variabel nummerering omfatter: type, værdi og forøgelse.
 
--Typer &quot;Ciffer 1&quot;, &quot;Ciffer 01&quot; og &quot;Ciffer 001&quot; repræsenterer en numerisk type defineret i &quot;Værdi&quot; feltet, som øges med hver nyt ark med værdien af &quot;Forøg&quot;.
--&quot;Ciffer 01&quot; og &quot;Ciffer 001&quot; vises i diagrammet med henholdsvis to og tre cifre.
-Hvis ciffer angivet i feltet har færre cifre end den valgte type, vil en eller to 0 tilføjes.
+-Typer &quot;Nummer format 1&quot;, &quot;Nummer format 01&quot; og &quot;Nummer format 001&quot; repræsenterer en numerisk type defineret i &quot;Værdi&quot; feltet, som øges med hver nyt ark med værdien af &quot;Forøg&quot;.
+-&quot;Nummer format 01&quot; og &quot;Nummer format 001&quot; vises i diagrammet med henholdsvis to og tre cifre.
+Hvis tal angivet i feltet har cifre end den valgte type, vil en eller to 0 tilføjes.
 
 -Type &quot;Tekst&quot; er en fast tekst.
 Feltet &quot;Forøg&quot; anvendes ikke.</translation>
@@ -6790,9 +6790,9 @@
 -Tilføj eller fjern variabel nummerering med - og + knapperne.
 -Variabel nummerering omfatter: type, værdi og forøgelse.
 
--Typer &quot;Ciffer 1&quot;, &quot;Ciffer 01&quot; og &quot;Ciffer 001&quot; repræsenterer en numerisk type defineret i &quot;Værdi&quot; feltet, som øges med hver nyt ark med værdien af &quot;Forøg&quot;.
--&quot;Ciffer 01&quot; og &quot;Ciffer 001&quot; vises i diagrammet med henholdsvis to og tre cifre.
-Hvis ciffer angivet i feltet har færre cifre end den valgte type, vil en eller to 0 tilføjes.
+-Typer &quot;Nummer format 1&quot;, &quot;Nummer format 01&quot; og &quot;Nummer format 001&quot; repræsenterer en numerisk type defineret i &quot;Værdi&quot; feltet, som øges med hvert nyt ark med værdien af &quot;Forøg&quot;.
+-&quot;Nummer format 01&quot; og &quot;Nummer format 001&quot; vises i diagrammet med henholdsvis to og tre cifre.
+Hvis tal angivet i feltet har færre cifre end den valgte type, vil en eller to 0 tilføjes.
 
 -Type &quot;Tekst&quot; er en fast tekst.
 Feltet &quot;Forøg&quot; anvendes ikke.
@@ -8227,7 +8227,7 @@
   <message>
     <location filename="../sources/ui/xrefpropertieswidget.ui" line="78"/>
     <source>Label des références croisées</source>
-    <translation>Krydsreference etiket</translation>
+    <translation>Referencekors etiket</translation>
   </message>
   <message>
     <location filename="../sources/ui/xrefpropertieswidget.ui" line="98"/>


Mail converted by MHonArc 2.6.19+ http://listengine.tuxfamily.org/