[qet] [776] Ajout de traductions tcheques par Pavel Fric.

[ Thread Index | Date Index | More lists.tuxfamily.org/qet Archives ]


Revision: 776
Author:   xavier
Date:     2009-10-18 20:25:45 +0200 (Sun, 18 Oct 2009)
Log Message:
-----------
Ajout de traductions tcheques par Pavel Fric.

Modified Paths:
--------------
    trunk/CREDIT
    trunk/ELEMENTS.LICENSE

Modified: trunk/CREDIT
===================================================================
--- trunk/CREDIT	2009-10-10 23:40:14 UTC (rev 775)
+++ trunk/CREDIT	2009-10-18 18:25:45 UTC (rev 776)
@@ -80,4 +80,4 @@
 Díky TuxFamily ( http://tuxfamily.org/ ) za poskytování hostingu pro projekt.
 Díky `Nishiki' za jeho prvky a jeho podporu.
 Díky qtcentre.org za jejich třídu SingleApplication.
-Thanks to Alfredo Carreto for his Spanish translations and fixing Spanish translations ( http://electronicosmx.comxa.com )
+Poděkování Alfredovi Carretovi za jeho španělský překlad a opravy španělského překladu ( http://electronicosmx.comxa.com )

Modified: trunk/ELEMENTS.LICENSE
===================================================================
--- trunk/ELEMENTS.LICENSE	2009-10-10 23:40:14 UTC (rev 775)
+++ trunk/ELEMENTS.LICENSE	2009-10-18 18:25:45 UTC (rev 776)
@@ -62,3 +62,15 @@
 http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ o envie una carta a Creative
 Commons, 171 Second Street, Suite 300, San Francisco, California 94105, USA.
 
+[cs]
+Sbírka prvků poskytovaná společně s QElectroTechem je poskytována tak, jak je,
+bez záruky nebo vhodnosti pro váš účal nebo práci.
+Používání, úpravy a začlenění prvků do nákresů elektrických
+obvodů se povoluje bez jakýchkoli podmínek, cokoli je konečná licence nákresu.
+Pokud rozdáte celou nebo část ze sbírky QElectroTechu, s nebo bez
+jakýchkoli úprav, mimo elektrický nákres, musíte brát ohledy na podmínky
+licence CC-BY:
+tato práce je licencována pod licencí Creative Commons Attribution 3.0 License.
+Kopii této licence si můžete prohlédnout, navštivte
+http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ nebo pošlete dopis Creative
+Commons, 171 Second Street, Suite 300, San Francisco, California, 94105, USA.


Mail converted by MHonArc 2.6.19+ http://listengine.tuxfamily.org/